Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms

Nacionalinė informacija ir elektroninės formos, susijusios su Direktyva 2004/80/EB


Bendra informacija

2004 m. balandžio 29 d. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarybos direktyva 2004/80/EB dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms

Direktyva taikoma visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Direktyvoje nustatyta, kad visos ES valstybės narės turi sukurti kompensacijų smurtinių tyčinių nusikaltimų aukoms schemas. Pagal šį teisės aktą visos smurtinių tyčinių nusikaltimų aukos turi galėti pasinaudoti nacionaline kompensacijų schema toje valstybėje narėje, kurios teritorijoje buvo įvykdytas nusikaltimas.

Tam, kad smurtinių tyčinių nusikaltimų aukos galėtų gauti kompensaciją tarpvalstybinėse bylose, šia direktyva nustatyta nacionalinių institucijų bendradarbiavimo sistema:

  • Asmenys, nukentėję nuo nusikaltimo viešėdami užsienyje (kitoje, ne savo gyvenamojoje, ES valstybėje narėje) gali pateikti prašymą padedančiajai institucijai valstybėje, kurioje gyvena (toliau pateikiamoje paieškos priemonėje pasirinkite nuorodą „padedančiosios institucijos“).
  • Padedančioji institucija išverčia prašymą ir perduoda jį sprendžiančiajai institucijai valstybėje narėje, kurioje buvo padarytas nusikaltimas (toliau pateikiamoje paieškos priemonėje pasirinkite nuorodą „sprendžiančiosios institucijos“). Prašymus nagrinėja ir kompensacijas moka sprendžiančioji institucija.

Padedančiosios ir sprendžiančiosios institucijos tarpusavyje bendrauja sutartomis priimtinomis kalbomis. Norėdami sužinoti apie priimtiną (-as) kalbą (-as), žiūrėkite, kurios valstybės narės institucijai reikia siųsti su bylą susijusią informaciją (pvz., prašymus, teismo spendimus ar kitokius pranešimus).

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Padedančiosioms ir sprendžiančiosioms institucijos talkina nacionalinės centrinės ryšių palaikymo atstovybės (toliau pateikiamoje paieškos priemonėje pasirinkite nuorodą „centrinės ryšių palaikymo atstovybės“), kurių užduotis – skatinti institucijų bendradarbiavimą, teikti pagalbą ir ieškoti sprendimų tarpvalstybiniais atvejais.

Europos e. teisingumo portale galite rasti informacijos apie Direktyvos taikymą ir patogią formų pildymo priemonę.

Susijusios nuorodos

Kompensacijos nusikaltimų aukoms Europos Sąjungoje

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasARCHYVUOTA Europos teisminio atlaso svetainė (nebeveikia nuo 2017 m. rugsėjo 30 d.)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Compensation to crime victims


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 20/05/2019