Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem

Dalībvalstu informācija un tiešsaistes veidlapas par Direktīvu 2004/80/EK


Vispārīga informācija

Saite atveras jaunā logāPadomes Direktīva 2004/80/EK (2004. gada 29. aprīlis) par kompensāciju noziegumos cietušajiem

Direktīvu piemēro visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Direktīvā noteikts, ka katra ES dalībvalsts izveido valsts kompensāciju sistēmu, no kuras izmaksā kompensāciju visiem tīšos, vardarbīgos noziegumos cietušajiem. Saskaņā ar šo tiesību aktu visiem tīšos, vardarbīgos noziegumos cietušajiem ir piekļuve tās dalībvalsts kompensāciju sistēmai, kuras teritorijā ir izdarīts noziegums.

Lai palīdzētu tīšos, vardarbīgos noziegumos cietušajiem pieprasīt kompensāciju pārrobežu lietās, ar direktīvu ir izveidota sadarbības sistēma starp valstu iestādēm.

  • Ja persona, atrodoties ārzemēs (ES dalībvalstī, kurā viņa nedzīvo), ir cietusi noziedzīgā nodarījumā, viņa var iesniegt pieteikumu palīgiestādei savas dzīvesvietas dalībvalstī (lūdzu, izvēlieties “Palīgiestādes” meklēšanas rīkā zemāk).
  • Palīgiestāde pārtulko un nosūta pieteikumu lēmējiestādei dalībvalstī, kurā izdarīts noziegums (lūdzu, izvēlieties “Lēmējiestādes” meklēšanas rīkā zemāk). Lēmējiestāde ir atbildīga par pieteikuma izvērtēšanu un kompensācijas izmaksāšanu.

Palīgiestādes un lēmējiestādes savstarpēji sazinās valodās, kuras tās ir atzinušas par pieņemamām. Informācija par pieņemamajām valodām ir atrodama pie tās dalībvalsts, kuras iestādei ir nosūtīta informācija saistība ar lietu (piemēram, pieteikums, lēmums vai citi paziņojumi).

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Palīgiestādēm un lēmējiestādēm palīdz valsts centrālais kontaktpunkts (lūdzu, izvēlieties “Centrālais kontaktpunkts” meklēšanas rīkā zemāk), kura uzdevums ir veicināt sadarbību starp iestādēm, sniegt palīdzību un meklēt risinājumus pārrobežu situācijās.

Eiropas e-tiesiskuma portālā jūs atradīsiet informāciju par direktīvas piemērošanu un ērti lietojamu rīku veidlapu aizpildīšanai.

Saites

Kompensācija noziegumos cietušajiem Eiropas Savienībā

Saite atveras jaunā logāARHIVĒTA Eiropas Tiesiskās sadarbības atlanta vietne (slēgta kopš 2017. gada 30. septembra)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Compensation to crime victims


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 20/05/2019