Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Naknada žrtvama kaznenih djela - Španjolska


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Španjolska

Naknada štete žrtvama kaznenih djela


Jezici za slanje prijava

Obrascima zahtjeva za naknadu

Jezici za slanje prijava

Španjolski.

Obrascima zahtjeva za naknadu

ObrazacPDF(75 Kb)es za slanje zahtjeva za naknadu u prekograničnim slučajevima

ObrazacPDF(53 Kb)es za slanje odluka o zahtjevu za naknadu u prekograničnim slučajevima


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 22/09/2020