Naknada žrtvama kaznenih djela - Španjolska


Jezici za slanje prijava

Obrascima zahtjeva za naknadu

Jezici za slanje prijava

Španjolski.

Obrascima zahtjeva za naknadu

ObrazacPDF(75 Kb)es za slanje zahtjeva za naknadu u prekograničnim slučajevima

ObrazacPDF(53 Kb)es za slanje odluka o zahtjevu za naknadu u prekograničnim slučajevima


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 30/08/2019