Odškodnenie obetí trestných činov - Španielsko


Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Španielčina.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

FormulárPDF(75 Kb)es na odoslanie žiadosti o odškodnenie v cezhraničných situáciách

FormulárPDF(53 Kb)es na odoslanie rozhodnutia týkajúceho sa žiadosti o odškodnenie v cezhraničných situáciách


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 03/04/2019