Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Indemnisation des victimes de la criminalité - Finlande


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Φινλανδία

Αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων


Langues pour la transmission des demandes

Formulaire de demande d'indemnisation

Langues pour la transmission des demandes

Finnois, suédois et anglais

Formulaire de demande d'indemnisation

Formulaire de demande:

Formulaire de demande en finnoisPDF(315 Kb)fi

Formulaire de demande en suédoisPDF(377 Kb)fi

Formulaire de demande en anglaisPDF(299 Kb)fi

Constituer et soumettre le dossier et le formulaire de demande

Vous pouvez introduire votre demande au moyen du service de messagerie sécurisé Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://turvaviesti.valtiokonttori.fi/ ou par courrier à l’adresse suivante: Valtiokonttori, PL 550, 00054 Valtiokonttori.

Vous pouvez également introduire une demande d’indemnisation en passant par notre service en ligne d’assistance à la clientèle. Nous utilisons Finland.fi, un service commun d’identification des administrations publiques. Vous pouvez utiliser aux fins de l’identification vos codes bancaires finlandais, un certificat mobile, ou une attestation.

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/etusivu/.


Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.

Dernière mise à jour: 11/11/2020