Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset - Irlanti


Kielet hakemusten toimittamista varten

Korvaushakemuslomakkeet

Kielet hakemusten toimittamista varten

Englanti ja iiri

Korvaushakemuslomakkeet

Linkki Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 vie oikeus- ja tasa-arvoministeriön verkkosivuston sivulle, joka koskee rikoksesta aiheutuneiden vahinkojen korvausjärjestelmää (Criminal Injuries Compensation Scheme).

Kuolemantapauksia ja henkilövahinkoja koskeviin hakemuslomakkeisiin pääsee sivun alareunassa olevien linkkien kautta.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 20/03/2019