Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Αποζημίωση των θυμάτων βίας - Λουξεµβούργο


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Λουξεµβούργο

Αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων


Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Το Λουξεμβούργο αποδέχεται τις ακόλουθες γλώσσες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφο 1:

  • τα λουξεμβουργιανά, ή
  • τα γαλλικά, ή
  • τα γερμανικά.

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Στο Λουξεμβούργο δεν υφίσταται κανένα συγκεκριμένο έντυπο το οποίο οφείλουν να συμπληρώνουν οι αιτούντες αποζημίωση.

Η αίτηση υποβάλλεται με απλή επιστολή στην οποία πρέπει να προσδιορίζεται η ημερομηνία, ο τόπος και η ακριβής φύση των εγκληματικών πράξεων των οποίων ο αιτών υπήρξε θύμα.

Τα δικαιολογητικά έγγραφα προς στήριξη της αίτησης επισυνάπτονται στην εν λόγω επιστολή (αντίγραφο πρακτικών των αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί, δικαιολογητικά για την πλήρη ανικανότητα προς εργασία και αντίστοιχα για τη μόνιμη ανικανότητα που έχει προκληθεί, δικαιολογητικά για την αύξηση των επιβαρύνσεων ή τη μείωση των εσόδων, έγγραφα που να αποδεικνύουν την αδυναμία του θύματος να λάβει προσήκουσα και επαρκή αποζημίωση από τον δράστη της πράξης).


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/04/2020