Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Naknada žrtvama kaznenih djela - Luksemburg


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Luksemburg

Naknada štete žrtvama kaznenih djela


Jezici za slanje prijava

Obrascima zahtjeva za naknadu

Jezici za slanje prijava

U skladu s člankom 11. stavkom 1. Luksemburg prihvaća sljedeće jezike:

  • luksemburški,
  • francuski i
  • njemački.

Obrascima zahtjeva za naknadu

U Luksemburgu osobe koje traže naknadu ne trebaju popuniti poseban obrazac.

Sve što žrtve kaznenog djela trebaju učiniti jest poslati pismeno u kojem navode datum i mjesto počinjenja kaznenog djela, kao i pojedinosti o kaznenom djelu.

Trebaju priložiti preslike svih dokumenata u prilog svojem zahtjevu za naknadu (preslik policijskog izvješća, svih donesenih sudskih odluka, popratne dokumentacije kojom se dokazuje njihova potpuna nesposobnost za rad, trajni invaliditet, njihovo povećanje troškova ili smanjenje dohotka, kao i dokumentacije u kojoj se opisuje njihov invaliditet, kako bi se osiguralo da dobiju djelotvornu i primjerenu naknadu od počinitelja).


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 24/04/2020