Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ersättning till brottsoffer - Nordirland

På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.


Språk för översändande av ansökningar

Ansökningsblanketter för ersättning

Språk för översändande av ansökningar

Engelska

Ansökningsblanketter för ersättning

Länkar:

Länken öppnas i ett nytt fönsterCriminal Damage Compensation Form Notice of Intent (Formulär för att ange avsikt att göra en ansökan om brottsskadeersättning)

Länken öppnas i ett nytt fönsterCriminal Injury Compensation 2009 Scheme (2009 års system för brottsskadeersättning)

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justice-ni.gov.uk


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 05/03/2021