Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

  • Home
  • ...
  • Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

Landspecifieke informatie en onlineformulieren betreffende Richtlijn 2004/80/EG


Algemene informatie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

De richtlijn is van toepassing tussen alle lidstaten van de Europese Unie.

Krachtens de richtlijn moet elke EU-lidstaat voorzien in een nationale regeling voor de schadeloosstelling van alle slachtoffers van opzettelijke geweldmisdrijven. Alle slachtoffers van opzettelijke geweldmisdrijven moeten toegang hebben tot de nationale schadeloosstellingsregeling in de lidstaat op het grondgebied waarvan het misdrijf is gepleegd.

Om de toegang van slachtoffers van opzettelijke geweldmisdrijven tot schadeloosstelling in grensoverschrijdende situaties te vergemakkelijken, voorziet de richtlijn in een systeem van samenwerking tussen nationale instanties:

  • personen die in het buitenland (in een EU-lidstaat waar zij niet wonen) het slachtoffer worden van een misdrijf, kunnen hun aanvraag indienen bij de assistentieverlenende instantie in de staat waar zij wonen (selecteer "assistentieverlenende instanties" in het zoekinstrument hieronder);
  • de assistentieverlenende instantie vertaalt de aanvraag en zendt deze naar de beslissende instantie in de lidstaat waar het misdrijf is gepleegd (selecteer "beslissende instanties" in het zoekinstrument hieronder). De beslissende instantie is verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvraag en de betaling van de schadeloosstelling.

De assistentieverlenende en beslissende instanties communiceren met elkaar in de door hen aanvaarde talen. Voor informatie over de aanvaarde taal of talen wordt verwezen naar de lidstaat van de instantie tot welke de voor de zaak relevante informatie (bv. aanvraag, beslissing of andere mededeling) is gericht.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

De assistentieverlenende en beslissende instanties worden bijgestaan door de nationale centrale contactpunten (selecteer "centraal contactpunt" in het zoekinstrument hieronder), die tot taak hebben de samenwerking tussen de instanties te bevorderen, assistentie te verlenen en oplossingen te zoeken in grensoverschrijdende situaties.

Op het Europees e-justitieportaal vindt u informatie over de toepassing van de richtlijn en een handig hulpmiddel voor het invullen van de formulieren.

Links

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven in de Europese Unie

De link wordt in een nieuw venster geopend.GEARCHIVEERDE website Europese justitiële atlas (afgesloten op 30 september 2017)


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Schadevergoeding voor slachtoffers van misdrijven


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 12/10/2020