Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità - Svezja


SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Svezja

Kumpens għall-Vittmi ta' Reati


Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

L-Iżvediż jew l-Ingliż

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Formoli bl-Iżvediż:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAnsökan om brottsskadeersättning (“rikors għall-kumpens ta’ danni kriminali”; jirrikjedi identifikazzjoni li tuża’ BankID Svediż Mobbli)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAnsökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning (“rikors għall-kumpens ta’ danni kriminali għal korriment personali u ksur tal-integrità personali”’, pdf)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAnsökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person (“rikors għall-kumpens ta’ danni kriminali għal minuri li jkun xhieda ta’ reat li jista’ jikkaġuna dannu għall-fiduċja u għall-kunfidenza tal-minuri f’qarib strett ”, pdf)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAnsökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada (“rikors għal kumpens ta’ danni kriminali għal dannu materjali jew purament finanzjarju”, pdf)

Formola bl-Ingliż:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaRikors għal kumpens ta’ danni kriminali għal korriment personali u ksur ta’ integrità personali (pdf)


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 09/11/2020