Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset - Ruotsi


Kielet hakemusten toimittamista varten

Korvaushakemuslomakkeet

Kielet hakemusten toimittamista varten

Ruotsi tai englanti.

Korvaushakemuslomakkeet

Ruotsinkieliset lomakkeet:

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAnsökan om brottsskadeersättning (”hakemus rikosvahingon korvaamisesta”, vaatii ruotsalaiset mobiilipankkitunnukset)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAnsökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning (”hakemus rikoksesta aiheutuneen henkilövahingon ja loukkauksen korvaamisesta”, pdf)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAnsökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person (”korvaushakemus rikosvahingosta lapselle, joka on ollut läsnä sellaisen rikoksen tapahtuessa, joka on omiaan vahingoittamaan lapsen turvallisuudentunnetta ja luottamusta läheiseen henkilöön”, pdf)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAnsökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada (”korvaushakemus rikoksesta aiheutuneesta esinevahingosta tai puhtaasta varallisuusvahingosta”, pdf)

Englanninkielinen lomake:

Linkki avautuu uuteen ikkunaanApplication for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity (”korvaushakemus rikoksesta aiheutuneesta henkilövahingosta ja henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkauksesta”, pdf)


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 29/03/2019