Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Švedija


Prašymų perdavimo kalbos

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Prašymų perdavimo kalbos

Švedų arba anglų kalba

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Forma švedų kalba:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasansökan om brottsskadeersättning (kompensacijos prašymas; prisijungimui reikalinga švediška mobilioji programėlė BankID)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAnsökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning (kompensacijos prašymas dėl asmeniui padarytos žalos ar asmeninės neliečiamybės pažeidimo; pdf)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAnsökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person (kompensacijos prašymas dėl vaiko, tapusio nusikaltimo, galinčio pakenkti jo saugumui ir pasitikėjimui artimu asmeniu, liudininku; pdf)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAnsökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada ; (kompensacijos prašymas dėl patirtos materialinės žalos arba vien turtinės žalos; pdf)

Forma anglų kalba:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasApplication for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity (kompensacijos prašymas dėl asmeniui padarytos žalos ar asmeninės neliečiamybės pažeidimo; pdf)


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 29/03/2019