Kompensata dla ofiar przestępstw - Szwecja


Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

Formularze wniosków o odszkodowanie

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

Język szwedzki lub język angielski

Formularze wniosków o odszkodowanie

Formularze w języku szwedzkim:

Link otworzy się w nowym oknieAnsökan om brottsskadeersättning („wniosek o kompensatę z tytułu szkód poniesionych wskutek przestępstwa”; wymaga identyfikacji wnioskodawcy na podstawie szwedzkiego mobilnego bankowego numeru identyfikacyjnego (Mobile BankID))

Link otworzy się w nowym oknieAnsökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning („wniosek o kompensatę z tytułu szkód poniesionych wskutek przestępstwa - szkoda na osobie i naruszenie integralności osoby”, pdf)

Link otworzy się w nowym oknieAnsökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person („Wniosek o kompensatę z tytułu szkód poniesionych wskutek przestępstwa dla dziecka będącego świadkiem przestępstwa, którego skutkiem jest utrata zaufania do bliskiego krewnego”, pdf)

Link otworzy się w nowym oknieAnsökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada („wniosek o kompensatę z tytułu szkód poniesionych wskutek przestępstwa, dotyczący szkód materialnych lub wyłącznie finansowych”, pdf)

Formularz w języku angielskim

Link otworzy się w nowym oknieApplication for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity „wniosek o kompensatę z tytułu szkód poniesionych wskutek przestępstwa - szkoda na osobie i narszenie integralności osoby” (pdf)


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 09/11/2020