Odškodnenie obetí trestných činov - Švédsko


Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Švédčina alebo angličtina.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Formuláre vo švédčine:

Odkaz sa zobrazí v novom okneAnsökan om brottsskadeersättning („žiadosť o náhradu škody spôsobenej trestným činom“; je potrebné identifikovať sa prostredníctvom švédskej mobilnej aplikácie BankID)

Odkaz sa zobrazí v novom okneAnsökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning („žiadosť o náhradu škody spôsobenej trestným činom – ujma na zdraví a narušenie osobnej integrity“, pdf)

Odkaz sa zobrazí v novom okneAnsökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person („žiadosť o náhradu škody spôsobenej trestným činom – dieťa, ktoré bolo svedkom trestného činu, ktorý môže narušiť jeho dôveru v blízkeho príbuzného“, pdf)

Odkaz sa zobrazí v novom okneAnsökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada („žiadosť o náhradu materiálnej alebo čisto finančnej škody spôsobenej trestným činom“, pdf)

Formulár v angličtine:

Odkaz sa zobrazí v novom okneApplication for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity („žiadosť o náhradu škody spôsobenej trestným činom – ujma na zdraví a narušenie osobnej integrity“, pdf)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 29/03/2019