Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Odškodnenie obetí trestných činov - Švédsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Švédsko

Odškodnenie obetí trestných činov


Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Švédčina alebo angličtina.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Formuláre vo švédčine:

Odkaz sa zobrazí v novom okneAnsökan om brottsskadeersättning („žiadosť o náhradu škody spôsobenej trestným činom“; je potrebné identifikovať sa prostredníctvom švédskej mobilnej aplikácie BankID)

Odkaz sa zobrazí v novom okneAnsökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning („žiadosť o náhradu škody spôsobenej trestným činom – ujma na zdraví a narušenie osobnej integrity“, pdf)

Odkaz sa zobrazí v novom okneAnsökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person („žiadosť o náhradu škody spôsobenej trestným činom – dieťa, ktoré bolo svedkom trestného činu, ktorý môže narušiť jeho dôveru v blízkeho príbuzného“, pdf)

Odkaz sa zobrazí v novom okneAnsökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada („žiadosť o náhradu materiálnej alebo čisto finančnej škody spôsobenej trestným činom“, pdf)

Formulár v angličtine:

Odkaz sa zobrazí v novom okneApplication for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity („žiadosť o náhradu škody spôsobenej trestným činom – ujma na zdraví a narušenie osobnej integrity“, pdf)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 09/11/2020