Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Slovaška


Jeziki prenosa vlog

Obrazci za vloge za odškodnino

Jeziki prenosa vlog

Člen 20(1) Zakona št. 274/2017 o žrtvah kaznivih dejanj in o spremembi nekaterih aktov določa: „Dokumenti in informacije iz členov 18 in 19 se pošljejo v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov države članice, na organ katere so naslovljeni, ali v drugem jeziku, ki ga je ta država članica sprejela, razen v naslednjih primerih:

(a) odločbe, ki jih sprejme organ odločanja in so sestavljene v jeziku, določenem v njenem pravnem redu;

(b) zapisniki zaslišanja žrtev nasilnega kaznivega dejanja ali drugih oseb iz člena 18(6)(b) in člena 19(4)(b), ki se sestavijo v jeziku države članice, ki ga določi njen pomožni organ.“

Člen 20(2) Zakona št. 274/2017 določa: “Ob upoštevanju pogojev iz odstavka (1) se dokumenti in informacije, naslovljeni na slovaške organe, pošljejo v slovaščini.”

Obrazci za vloge za odškodnino

Več informacij, vključno z obrazcem za zahtevek (Povezava se odpre v novem oknuTlacivo_274_2017.docx), je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletni strani Ministrstva za pravosodje Republike Slovaške.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 05/06/2020