Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konfiskavimas


Nusikalstamu būdu įgytų pajamų konfiskavimas Europos Sąjungoje jau seniai laikomas viena veiksmingiausių priemonių kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Konfiskavimu siekiama pašalinti pagrindinį nusikalstamų organizacijų veiklos tikslą – siekį neteisėtomis priemonėmis didinti pelną. Konfiskavimas reiškia, kad priimamas galutinis teismo sprendimas, kurio pasekmė – negrąžinamas turto atėmimas.


Konfiskavimas tarptautiniu mastu

Tarptautiniu mastu numatytos kelios priemonės, kuriomis skatinamas nusikalstamu būdu įgytų pajamų konfiskavimas. Svarbus dokumentas nusikalstamu būdu įgytų pajamų konfiskavimui skatinti – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1990 m. Strasbūro konvencija, kurią yra ratifikavusios visos 27 ES valstybės narės. Ja siekiama skatinti tarptautinį bendradarbiavimą nustatant, surandant, įšaldant ir konfiskuojant nusikalstamu būdu įgytą turtą. Ši konvencija papildyta ir atnaujinta Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAntrąja Strasbūro konvencija.

Konfiskavimas Europos Sąjungoje

Europos Sąjunga jau seniai pabrėžia nusikalstamu būdu įgytų pajamų konfiskavimo svarbą. Siekiant užtikrinti bendrą požiūrį į konfiskavimą Europos Sąjungoje, per kelerius pastaruosius metus priimti keli ES teisiniai dokumentai. Šiuo metu ES yra sutelkusi dėmesį į tinkamą šių dokumentų įgyvendinimą nacionaliniu mastu.

  • 2001 m. priimtas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPamatinis sprendimas dėl nusikalstamu būdu įgytų pajamų įšaldymo ir konfiskavimo. Jo tikslas buvo užtikrinti bendrą minimalų valstybių narių požiūrį į tas baudžiamąsias veikas, už kurias turi būti numatytas konfiskavimas. Bendroji taisyklė – jeigu už nusikaltimus baudžiama ilgesne nei vienerių metų laisvės atėmimo bausme, pagal nacionalinius įstatymus turi būti įmanoma konfiskuoti pajamas, įgytas ta nusikalstama veika. Valstybių narių reikalaujama taikyti atitinkamos vertės turto konfiskavimo sistemą. Visi iš kitų valstybių narių gaunami prašymai turi būti svarstomi tokia pačia prioriteto tvarka, kokia tokioms priemonėms taikoma nagrinėjant nacionalines bylas.
  • 2005 m. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPamatiniu sprendimu dėl konfiskavimo siekiama užtikrinti didesnį valstybių narių teisės dėl nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimo suderinimą.
  • Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPamatiniu sprendimu dėl nutarimų konfiskuoti abipusio pripažinimo nustatomos taisyklės, pagal kurias vienos valstybės narės teisminės institucijos pripažįsta ir savo teritorijoje vykdo kitos valstybės narės kompetentingų teisminių institucijų priimtą nutarimą konfiskuoti. Konfiskuoto turto vertę lygiomis dalimis dalijasi nutarimą priėmusi ir jį vykdanti valstybė.
  • Prieš priimant nutarimą konfiskuoti, turtas neretai areštuojamas. Kad kompetentingos teisminės institucijos galėtų areštuoti turtą kitos valstybės narės teisminių institucijų prašymu, 2003 m. priimtas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPamatinis sprendimas dėl turto arba įrodymų arešto (taip pat žr. skirsnį apie Turto ir įrodymų areštą).
  • Kad teisminių institucijų praktinis bendradarbiavimas būtų veiksmingas, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarybos sprendimu dėl turto susigrąžinimo tarnybų siekiama tęsti neformalų bendradarbiavimą tarp valstybių narių ryšių palaikymo institucijų, dirbančių nusikalstamu būdu įgyto turto nustatymo, paieškos ir susigrąžinimo srityje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCARIN tinkle. Pagal šį sprendimą reikalaujama, kad valstybės narės įkurtų arba paskirtų turto susigrąžinimo tarnybas, kurių pareiga – padėti veiksmingai bendradarbiauti ir keistis informacija turto susigrąžinimo srityje.
  • 2014 m. priimta Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasdirektyva, kuria ES valstybėms sudaromos palankesnės sąlygos konfiskuoti turtą, gautą darant sunkius ir organizuotus nusikaltimus. Direktyva siekiama supaprastinti galiojančias taisykles ir užpildyti svarbias spragas, kuriomis naudojasi organizuotos nusikalstamos grupės. ES valstybės narės galės veiksmingiau konfiskuoti tretiesiems asmenims perleistą turtą, bus lengviau konfiskuoti nusikalstamu būdu įgytą turtą netgi tais atvejais, kai įtariamasis slapstosi, ir bus užtikrinta galimybė kompetentingoms institucijoms laikinai įšaldyti turtą, kuris gali pradingti, jei nebus imtasi veiksmų.

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 06/10/2020