Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

База данни за потребителското право


Инструмент за осигуряване на лесен достъп до националните правила, транспониращи основните директиви на ЕС за потребителите в държавите — членки на ЕС.

За кого е предназначена?

Тя е за всички — от потребителите и предприятията до практикуващите юристи и правоприлагащите органи.

Какво включва базата данни?

Тя включва:

  • основните директиви на ЕС в областта на потребителското право
  • мерките за включването им в националното право
  • минали съдебни решения на държавите членки на ЕС и Съда на Европейския съюз
  • съответните национални административни практики.

Как работи?

Тя помага на потребителите, представителите на деловите среди, адвокатите, съдиите и т.н. бързо да проверят правата и задълженията си, произтичащи от законодателството за защита на потребителите.

Как базата данни се вписва в политиката за защита на потребителите на ЕС като цяло?

Тя цели да повиши информираността относно законодателството на ЕС за защита на потребителите, да направи спазването му по-лесно и да подобри прилагането му на практика.

За да бъде тази база данни възможно най-пълна и лесна за използване, използвайте този формуляр, за да ни изпратите вашите коментари.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 08/10/2020