Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Spotrebiteľské právo – databáza


Nástroj, ktorý každému umožní ľahký prístup k vnútroštátnym pravidlám transponujúcim kľúčové spotrebiteľské smernice EÚ v členských štátoch EÚ.


Komu je určený?

Všetkým – od spotrebiteľov a podnikov až po právnikov z praxe a orgány presadzovania práva.

Čo obsahuje?

Sú tu:

  • kľúčové smernice EÚ v oblasti spotrebiteľského práva,
  • opatrenia na ich začlenenie do vnútroštátneho práva,
  • predchádzajúce rozsudky z krajín EÚ a Súdneho dvora a
  • príslušné vnútroštátne administratívne postupy.

Ako funguje?

Spotrebitelia, podniky, právnici z praxe, sudcovia a iní si vďaka nemu budú môcť promptne overiť práva a povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa.

Aká je jeho úloha v rámci celkovej spotrebiteľskej politiky EÚ?

Cieľom tohto nástroja je zvýšiť informovanosť o právnych predpisoch EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, uľahčiť ich dodržiavanie a zlepšiť ich presadzovanie.

Ak chcete prispieť k zvyšovaniu úplnosti a užívateľskej ústretovosti tejto databázy, uveďte svoje pripomienky sem.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Last update: 08/10/2020