Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tarbijaõiguse andmebaas


Vahend kõigile lihtsa juurdepääsu andmiseks riiklikele eeskirjadele, millega võetakse üle peamised ELi tarbijadirektiivid ELi liikmesriikides.

Kellele see on mõeldud?

Kõigile – alates tarbijatest ja ettevõtjatest õiguspraktikute ja direktiivide rakendamise eest vastutavate asutusteni.

Millist teavet sealt leiab?

Tööriist sisaldab:

  • ELi peamisi tarbijaõigusdirektiive,
  • direktiivide riiklikke rakendusmeetmeid,
  • ELi liikmesriikide kohtute ja Euroopa Kohtu lahendeid,
  • asjakohaseid riiklikke haldustavasid.

Milleks see on mõeldud?

Selle abil saavad näiteks tarbijad, ettevõtjad, juristid ja kohtunikud kiiresti kontrollida, millised õigused ja kohustused tulenevad tarbijaõigusest.

Millist eesmärki see teenib ELi üldises tarbijapoliitikas?

Selle eesmärk on suurendada teadlikkust ELi tarbijaõigusest, lihtsustada selle järgimist ja parandada selle kohaldamise tagamist.

Et muuta andmebaas võimalikult täielikuks ja kasutajasõbralikuks, saate anda tagasisidet, kasutades seda vormi.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 08/10/2020