Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Patērētāju aizsardzības tiesību aktu datubāze


Instruments, lai ikvienam būtu viegli pieejami valsts noteikumi, ar kuriem ES dalībvalstīs transponē galvenās ES patērētāju direktīvas.


Adresāti

Tā ir paredzēta ikvienam – gan patērētājiem, gan uzņēmumiem, gan praktizējošiem juristiem un tiesībaizsardzības iestādēm.

Tvērums

Tā ietver:

  • galvenās ES direktīvas par patērētāju tiesībām
  • instrumentus to transponēšanai dalībvalstu tiesībās
  • ES dalībvalstu un Eiropas Savienības Tiesas līdzšinējo judikatūru
  • nozīmīgu administratīvo praksi dalībvalstīs.

Izmantošana

Ar tās palīdzību patērētāji, uzņēmumi, juristi, tiesneši u. c. ātri var pārbaudīt, kādas tiesības un pienākumi izriet no patērētāju tiesību aktiem.

Nozīme ES patērētāju politikas kontekstā

Tās mērķis ir palielināt informētību par ES patērētāju tiesībām un panākt, ka tiek atvieglota un pilnveidota patērētāju tiesību aizsardzība.

Lai palīdzētu mums pēc iespējas pilnveidot šo datubāzi un atvieglot tās izmantošanu, lūdzam aizpildīt šo veidlapu un nosūtīt mums savus komentārus.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 08/10/2020