Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Spotrebiteľské právo – databáza


Nástroj, ktorý každému umožní ľahký prístup k vnútroštátnym pravidlám transponujúcim kľúčové spotrebiteľské smernice EÚ v členských štátoch EÚ.


Komu je určený?

Všetkým – od spotrebiteľov a podnikov až po právnikov z praxe a orgány presadzovania práva.

Čo obsahuje?

Sú tu:

  • kľúčové smernice EÚ v oblasti spotrebiteľského práva,
  • opatrenia na ich začlenenie do vnútroštátneho práva,
  • predchádzajúce rozsudky z krajín EÚ a Súdneho dvora a
  • príslušné vnútroštátne administratívne postupy.

Ako funguje?

Spotrebitelia, podniky, právnici z praxe, sudcovia a iní si vďaka nemu budú môcť promptne overiť práva a povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa.

Aká je jeho úloha v rámci celkovej spotrebiteľskej politiky EÚ?

Cieľom tohto nástroja je zvýšiť informovanosť o právnych predpisoch EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, uľahčiť ich dodržiavanie a zlepšiť ich presadzovanie.

Ak chcete prispieť k zvyšovaniu úplnosti a užívateľskej ústretovosti tejto databázy, uveďte svoje pripomienky sem.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 08/10/2020