Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Databas över konsumentlagstiftningen


Ett verktyg för att underlätta för alla att på ett enkelt sätt få tillgång till de nationella bestämmelser som införlivar de viktigaste EU-konsumentdirektiven i EU: s medlemsstater.


Vem är det till för?

Verktyget kan användas av alla – konsumenter, företag, rättstillämpare och myndigheter med ansvar för brottsbekämpning.

Vad innehåller det?

Det innehåller följande:

  • EU:s viktigaste direktiv om konsumentlagstiftning
  • bestämmelser som införlivar dem i nationell lagstiftning
  • rättspraxis från EU-länder och EU-domstolen
  • relevant nationell förvaltningspraxis.

Hur fungerar verktyget?

Konsumenter, företag, jurister, domare m.fl. kan snabbt ta reda vilka rättigheter och skyldigheter som följer av konsumentlagstiftningen.

Hur passar verktyget in i EU:s övergripande konsumentpolitik?

Syftet är att öka medvetenheten om EU:s konsumentlagstiftning, att göra det lättare att följa den och förbättra tillämpningen av den.

För att göra databasen möjligast fullständig och lättanvänd kan användarna sända oss sina synpunkter på följande formulär.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 08/10/2020