Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

TartalomAz irányelv szövege

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

  • Az irányelv célja a fogyasztóvédelem fokozása az eladók és vevők közötti szerződésekre vonatkozó nemzeti jogszabályok számos kulcsfontosságú szempontjának összehangolása révén.
  • Ösztönzi az uniós országok közötti kereskedelmet, különösen az online vásárlást előnyben részesítő fogyasztók tekintetében.

FŐBB PONTOK

Hatály

A A link új ablakot nyit megszervezett utazási formákhoz vagy a pénzügyi szolgáltatásokhoz – például A link új ablakot nyit megfogyasztói hitelhez és A link új ablakot nyit megbiztosításhoz – hasonló néhány kivételtől eltekintve, a következők tartoznak ezen irányelv hatálya alá: az áruk, szolgáltatások (a víz, gáz vagy villamos energia), valamint az online digitális tartalom értékesítésére vonatkozó, kereskedők és fogyasztók közötti szerződések. A távértékesítésről (A link új ablakot nyit meg97/7/EK), valamint a házaló kereskedésről (A link új ablakot nyit meg85/577/EGK) szóló irányelvek helyébe lép.

Tájékoztatási kötelezettségek

Szerződés megkötése előtt a kereskedőknek egyértelmű, érthető tájékoztatást kell nyújtaniuk a fogyasztóknak a következőkkel kapcsolatban:

  • a személyazonosságuk és elérhetőségük,
  • a termék főbb jellemzői és
  • a vonatkozó feltételek – többek között a fizetési feltételek, a szállítási idő, a teljesítés, továbbá a szerződés időtartama és annak megszűnésére vonatkozó feltételek.

Boltokban kizárólag a nem nyilvánvaló információkra vonatkozik e tájékoztatási kötelezettség.

A tájékoztatási követelmények – különösen az elállási jogra vonatkozóan – részletesebbek a postai úton, a telefonon kötött vagy az online szerződések, valamint az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések tekintetében.

Elállási jog

A fogyasztók a távollevők között és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésektől indokolás és költség nélkül elállhatnak az áruk szállításától vagy a szolgáltatási szerződés megkötésétől számított 14 napon belül, figyelemmel bizonyos kivételekre. Az értékesítő által biztosított elállásinyilatkozat-minta alkalmazása elegendő. Az elállási időszak 12 hónappal meghosszabbítható, amennyiben a fogyasztó figyelmét nem hívták fel jogaira.

A kivételek a következőkre vonatkoznak: a gyorsan romló áruk; a fogyasztó által felbontott, lezárt csomagolású áruk, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem küldhetők vissza; valamint szállodai foglalások vagy konkrét időponthoz kötött autókölcsönzések.

Az indokolatlan fizetési költségek, illetve további díjak megtiltása

A kereskedők nem terhelhetik a fogyasztókat olyan díjjal, amely az adott bizonyos fizetési mód igénybevétele után az eladók által fizetendő díjat meghaladják.

Amennyiben a fogyasztó valamely szerződéssel kapcsolatos kérdéssel vagy panasz céljából hívja fel telefonon a kereskedőt, a telefonálás költsége nem haladhatja meg az alapdíj összegét.

A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges a többletösszeg fizetésével járó szolgáltatások nyújtása esetében. Az előre kipipált jelölő négyzeteket megjelenítő megrendelőlap nem alkalmazható e kifizetésekhez.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2011. december 12-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2013. december 13-ig kellett átültetniük nemzeti jogukba. Az irányelv a 2014. június 13 -a után megkötött szerződésekre alkalmazandó.

HÁTTÉR

További információkért lásd: A „A link új ablakot nyit megFogyasztók jogairól szóló irányelv” oldalt az Európai Bizottság honlapján.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács A link új ablakot nyit meg2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 304., 2011.11.22., 64–88. o.)


A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.

Utolsó frissítés: 08/08/2018