Navigációs útvonal

 • Főoldal
 • Jog
 • ...
 • A fogyasztási cikkek adásvételéről és a kapcsolódó jótállásról szóló irányelv (1

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

TartalomAz irányelv szövege

A fogyasztói árucikkeket az Európai Unió (EU) területén értékesítő kereskedők kötelesek orvosolni az átadás időpontjában már meglévő és két éven belül láthatóvá vált hibákat. Az uniós szabályok minimális védelmet biztosítanak a fogyasztók számára, különösen olyankor, amikor az árucikkek nem felelnek meg az előirányzott minőségi szintnek.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács A link új ablakot nyit meg99/44/EK irányelve (1999. május 25.) a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól

ÖSSZEFOGLALÓ

A fogyasztói árucikkeket az Európai Unió (EU) területén értékesítő kereskedők kötelesek orvosolni az átadás időpontjában már meglévő és két éven belül láthatóvá vált hibákat. Az uniós szabályok minimális védelmet biztosítanak a fogyasztók számára, különösen olyankor, amikor az árucikkek nem felelnek meg az előirányzott minőségi szintnek.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv összehangolja az árucikkek értékesítéséről szóló fogyasztói szerződéses jognak a jogi biztosítékokra*, valamint - kisebb mértékben - a gazdasági biztosítékokra* (garanciákra) vonatkozó részeit.

FŐBB PONTOK

 • Az eladóknak az adásvételi szerződésben foglaltaknak eleget tevő árukat kell a fogyasztóknak átadniuk.
 • Ehhez a megfelelőséghez az áruknak:
  • meg kell felelniük az adásvételi leírásnak,
  • meg kell felelniük rendeltetési céljuknak,
  • ésszerűen elvárható minőséget és teljesítményt kell nyújtaniuk.
 • Az eladók felelősséggel tartoznak bármely szakszerűtlen összeszerelésért, amennyiben az a szerződés részét képezi. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az árut az eladó szerelte össze vagy ha a hiba a fogyasztónak adott hibás útmutatások miatt keletkezett.
 • A fogyasztóknak ésszerű időn belül és a lehető legkevesebb kellemetlenség mellett joguk van kérni a hibás áru megjavítását vagy díjmentes cseréjét. Amennyiben a javításra vagy cserére nem megfelelő időben vagy a fogyasztónak okozott jelentős kellemetlenség mellett kerül sor, a fogyasztók kérhetnek megfelelő árcsökkentést is ehelyett.
 • Az értékesített árukért a fogyasztók felé felelősséggel tartozó eladók intézkedést foganatosíthatnak a gyártóval szemben, ha a hibáról nem állapítható meg, hogy az az eladó vagy a fogyasztó felelőssége lenne.
 • Az eladók felelősséggel tartoznak az árukat érintő és az eladástól számított két éven belül felmerülő valamennyi hibáért. Az uniós országok kérhetik azonban, hogy a fogyasztók a hibát a felfedezésétől számított két hónapon belül jelezzék az eladó felé.
 • Az egyszerű, közérthető nyelvhasználattal megfogalmazott garancialeveleknek fel kell tüntetniük, hogy milyen jótállás vonatkozik a vásárlókra. A fogyasztók kérhetik, hogy a jótállást írásban nyújtsák be.
 • Az uniós országok határozhatnak úgy, hogy a nyilvános árverésen értékesített használt árukra ne terjedjen ki a jogszabály hatálya.
 • Nem vonatkozik az irányelv a vízre, gázra, elektromos áramra vagy a végrehajtási rendelet vagy hatóság által értékesített árucikkekre.

KULCSFOGALMAK

* Jogi biztosíték: a fogyasztók számára biztosított jogi védelem olyan esetre, amikor valamely árucikk hibásnak bizonyul. Ez nem függ a szerződéses feltételektől.

* Garancia: a jótállásra kötelezett személy (gyakran a gyártó) hajlandósága arra, hogy meghatározott időszakon belül személyes felelősséget vállaljon bizonyos hibákért.

További információkért lásd az A link új ablakot nyit megEurópai Bizottság honlapján az eladásokról és garanciákról szóló információkat

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A link új ablakot nyit meg99/44/EK irányelv

1999.7.7.

2002.1.1.

A link új ablakot nyit megHL L 171., 1999.7.7., 12-16. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A link új ablakot nyit meg2011/83/EU irányelv

2011.12.12.

2013.12.13.

A link új ablakot nyit megHL L 304., 2011.11.22., 64-88. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács A link új ablakot nyit meg2006/2004/EU rendelete (2004. október 27.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről („Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről”) (A link új ablakot nyit megHL L 364., 2004.12.9., 1-11. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács A link új ablakot nyit meg2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (A link új ablakot nyit megHL L 304., 2011.11.22., 64-88. o.)

A Tanács A link új ablakot nyit meg85/374/EGK irányelve (1985. július 25.) a hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (A link új ablakot nyit megHL L 210., 1985.8.7., 29-33. o.)


A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.

Utolsó frissítés: 08/08/2018