Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Yhteistyö yksityisoikeuden alalla

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivityksen suomennos on parhaillaan tekeillä.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: ranska.


Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa alkoi yhteisön puitteissa vuonna 1999. Sillä pyritään lähempään yhteistyöhön jäsenvaltioiden välillä, jotta erilaisista oikeusjärjestyksistä johtuvat esteet olisivat mahdollisimman vähäisiä.


Yhteistyö yksityisoikeuden alalla

Oikeudellisella yhteistyöllä yksityisoikeudellisissa asioissa pyritään luomaan jäsenvaltioiden viranomaisten välille läheistä yhteistyötä, jotta voidaan poistaa esteet, joita erilaisten oikeusjärjestysten ja hallintojärjestelmien yhteensopimattomuus aiheuttaa.

Yksityisoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä säänneltiin ensin kansainvälisin sopimuksin, kunnes se sisällytettiin ’yhteistä etua koskevana asiana’ Linkki avautuu uuteen ikkunaanMaastrichtin sopimukseen ja sittemmin Linkki avautuu uuteen ikkunaanAmsterdamin sopimukseen (1997), jolla oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa tuodaan yhteisön tasolle rinnastamalla se henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen.

Eurooppa-neuvosto totesi Linkki avautuu uuteen ikkunaanTampereen päätelmissä vuonna 1999, että "todellisella Euroopan oikeusalueella jäsenvaltioiden oikeus- ja hallintojärjestelmien eroavuudet tai monimutkaisuus eivät saisi estää yksityishenkilöitä ja yrityksiä käyttämästä oikeuksiaan, eikä oikeuksien käyttäminen saisi vaikuttaa hankalalta". Näin jäsenvaltiot vahvistivat sitoutuvansa perustamaan todellisen oikeusalueen, ”jossa henkilöt voivat lähestyä minkä hyvänsä jäsenvaltion tuomioistuimia ja viranomaisia yhtä helposti kuin omassa jäsenvaltiossaan”. Jäsenvaltiot ovat toistaneet tämän sitoumuksen vuonna 2004 hyväksytyssä Linkki avautuu uuteen ikkunaanHaagin ohjelmassa oikeudenkäytön vahvistamiseksi, ja komissio on vahvistanut sen vuonna 2009 ns. Linkki avautuu uuteen ikkunaanTukholman ohjelmassa.

Oikeudellisen yhteistyön kulmakivi on tuomioiden vastavuoroisen tunnustamisen periaate. Tavoitteena on, että oikeuden päätökset voitaisiin tunnustaa ja panna täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa ilman ylimääräisiä välivaiheita eli luovutaan ns. eksekvatuurimenettelystä.

Seuraavilla sivuilla on lisätietoa:


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 22/04/2016