Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bendradarbiavimas civilinėse bylose


Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose tarp ES šalių vykdomas siekiant gerinti jų teismų sistemų sąveiką.


Bendradarbiavimas civilinėse bylose

Teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose siekiama glaudaus valstybių narių valdžios institucijų bendradarbiavimo, siekiant panaikinti visas kliūtis, atsirandančias dėl įvairių teisinių ir administracinių sistemų nesuderinamumo.

Iš pradžių reglamentuotas tarptautinėmis konvencijomis, teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose buvo įtrauktas į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasMastrichto sutartį kaip atitinkantis bendrą interesą, o vėliau į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAmsterdamo sutartį (1997 m.), kuria teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose buvo iškeltas į Bendrijos lygmenį, susiejant jį su laisvu asmenų judėjimu.

Europos Vadovų Taryba 1999 m. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTamperėje įvykusio posėdžio išvadose teigė, kad „tikroje Europos teisingumo erdvėje asmenims ir įmonėms neturėtų būti trukdoma ar jie neturėtų būti atgrasinami nuo savo teisių realizavimo dėl valstybių narių teisės ir administracinių sistemų nesuderinamumo ar sudėtingumo“. Tai patvirtino jų įsipareigojimą sukurti tikrą teisingumo erdvę, „kurioje kiekvienas gali kreiptis į visų valstybių narių teismus ir valdžios institucijas taip pat lengvai, kaip ir savo šalyje“. Tai buvo dar kartą patvirtinta Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2004 m. Hagos programoje, siekiant stiprinti teisingumą, ir Europos Komisijos vadinamojoje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2009 m. Stokholmo Programoje.

Abipusio pripažinimo principas yra teisminio bendradarbiavimo pagrindas. Siekiama, kad teismo sprendimai būtų pripažįstami ir vykdomi kitoje valstybėje narėje netaikant jokių papildomų tarpinių veiksmų, kitaip tariant, panaikinti egzekvatūrą.

Atitinkamuose tolesniuose puslapiuose pateikiama daugiau informacijos šiais klausimais:

Valstybių narių teisingumo sistemų bendradarbiavimo stiprinimas – pagrindinis principas, kuriuo pagrįstas Europos teisinės ekspertizės vadovas – teisėjų, advokatų, mokslininkų ir ekspertų kelių metų darbo, kuriam vadovavo Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos ekspertizės ir ekspertų institutas (EEEI), rezultatas.

Vadove pateikiamos bendrosios rekomendacijos, kurios gali būti pritaikytos kiekvienai valstybei narei ir kiekvienai teisingumo sistemai, taip užtikrinant kokybišką ir tinkamą naudoti teisminės ekspertizės praktiką. Jame pateikiamos gerosios patirties rekomendacijos dėl ekspertizės procedūrų, sertifikavimo, etikos ir eksperto statuso, taip pat dėl Europos ekspertų sąrašo sukūrimo. Dalį šių rekomendacijų ekspertai jau gali taikyti, visų pirma: dėl nepriklausomumo pareiškimo prieš pradedant kiekvieną eksperto vertinimą, draudimo įsigijimo, išankstinės ataskaitos parengimo ir struktūrizuotos ataskaitos rengimo.

Vadovo Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPDF versija pateikiama šiomis kalbomis: anglų, prancūzų ispanų, italų, vokiečių, bulgarų, portugalų ir rumunų.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 28/01/2021