Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

  • Home
  • ...
  • Samenwerking in civiele zaken

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Samenwerking in civiele zaken


Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken bestaat tussen EU-landen om de interoperabiliteit tussen hun rechtsstelsels te verbeteren


Samenwerking in civiele zaken

De justitiële samenwerking in burgerlijke zaken heeft tot doel een nauwe samenwerking tussen de nationale autoriteiten tot stand te brengen om eventuele belemmeringen die voortvloeien uit verschillen tussen de diverse rechts- en administratieve stelsels, weg te nemen.

De justitiële samenwerking in burgerlijke zaken, die aanvankelijk werd geregeld door internationale verdragen, is in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Verdrag van Maastricht opgenomen als een 'aangelegenheid van gemeenschappelijk belang' en kreeg vervolgens ook een plaats in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Verdrag van Amsterdam (1997), dat aan de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken een Uniedimensie verleent door deze vorm van samenwerking te koppelen aan het vrije verkeer van personen.

Een van de conclusies van de Europese Raad van De link wordt in een nieuw venster geopend.Tampere in 1999 luidde als volgt: "In een ware Europese rechtsruimte mogen burgers en bedrijven door de onderlinge onverenigbaarheid of de complexiteit van de juridische en administratieve stelsels van de lidstaten niet worden verhinderd of ontmoedigd om hun rechten te doen gelden". Dit bevestigde het voornemen om een ware rechtsruimte tot stand te brengen "waarin de burgers in elke andere lidstaat even gemakkelijk toegang hebben tot de rechter en de overheid als in hun eigen lidstaat". Dit beginsel werd opnieuw bevestigd in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Haags Programma van 2004 ter versterking van justitie, evenals door de Europese Commissie in het zogeheten De link wordt in een nieuw venster geopend.programma van Stockholm van 2009.

Het beginsel van wederzijdse erkenning is de hoeksteen van de justitiële samenwerking. Doel hiervan is dat rechterlijke beslissingen in elke andere lidstaat zonder enige tussenstap moeten worden erkend en ten uitvoer moeten worden gelegd, m.a.w. de afschaffing van het exequatur.

Meer informatie is te vinden op de volgende pagina’s:

Versterking van de samenwerking tussen de rechtsstelsels van de lidstaten is een centrale doelstelling van de European Guide for Legal Expertise, waaraan jaren is gewerkt door rechters, advocaten, academici en deskundigen, onder leiding van het De link wordt in een nieuw venster geopend.European Expertise and Expert Institute (EEEI).

Deze handleiding bevat kaderaanbevelingen die voor elke lidstaat en elk rechtsstelsel kunnen worden aangepast en die moeten zorgen voor kwaliteit en bruikbare praktijken op het gebied van justitiële deskundigheid. De handleiding bevat aanbevelingen voor beste praktijken inzake deskundigenprocedures, certificatie, ethiek en status, en inzake het opstellen van een Europese lijst van deskundigen. Een deel van deze aanbevelingen kan al worden toegepast door deskundigen, met name: de verklaring van onpartijdigheid bij het begin van elke evaluatie door deskundigen, het afsluiten van een verzekering, het opstellen van een voorlopig verslag, en het opstellen van een gestructureerd verslag.

Een De link wordt in een nieuw venster geopend.pdf-versie van deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Duits, Bulgaars, Portugees en Roemeens.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 28/01/2021