Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Spolupráca v občianskoprávnych veciach


Medzi krajinami EÚ existuje justičná spolupráca v občianskych veciach s cieľom zlepšiť interoperabilitu medzi ich súdnymi systémami


Spolupráca v občianskoprávnych veciach

Cieľom súdnej spolupráce v občianskych veciach je užšia spolupráca medzi orgánmi členských štátov s cieľom odstrániť akékoľvek prípadné prekážky vyplývajúce z nesúladu medzi rozličnými právnymi a administratívnymi systémami.

Súdna spolupráca v občianskych veciach, ktorú pôvodne upravovali medzinárodné dohovory, bola zahrnutá v Odkaz sa zobrazí v novom okneMaastrichtskej zmluve ako „vec spoločného záujmu“ a následne v Odkaz sa zobrazí v novom okneAmsterdamskej zmluve (1997), ktorá postavila súdnu spoluprácu v občianskych veciach na rovnakú úroveň Spoločenstva spolu s voľným pohybom osôb.

Európska rada, ktorá sa konala v roku 1999 v Odkaz sa zobrazí v novom okneTampere, vo svojich záveroch uviedla, že „v skutočnom európskom priestore spravodlivosti by jednotlivcom a podnikom nič nemalo brániť alebo ich odrádzať od uplatňovania svojich práv v dôsledku nesúladu alebo zložitosti právnych a administratívnych systémov v členských štátoch“. To potvrdzuje záväzok členských štátov vytvoriť skutočný priestor spravodlivosti, „kde osoby majú rovnaký prístup k súdom a orgánom v ktoromkoľvek členskom štáte ako vo svojom vlastnom členskom štáte.“ Opätovne to potvrdil Odkaz sa zobrazí v novom okneHaagsky program z roku 2004 s cieľom posilniť spravodlivosť, ako aj Európska komisia v takzvanom Odkaz sa zobrazí v novom okneŠtokholmskom programe z roku 2009.

Základným kameňom justičnej spolupráce je zásada vzájomného uznávania. Cieľom je, aby sa súdne rozhodnutia uznávali a vykonávali v inom členskom štáte bez potreby akéhokoľvek ďalšieho medzičlánku, inými slovami ide o zrušenie doložky vykonateľnosti.

Navštívte príslušné podstránky, kde nájdete ďalšie informácie o týchto témach:

Posilnenie spolupráce medzi justičnými systémami členských štátov je hlavnou zásadou pokynov „European Guide for Legal Expertise“ (Európske usmernenia pre znaleckú činnosť), ktoré sú výsledkom niekoľkoročnej práce sudcov, právnikov, akademikov a znalcov pod vedením Európskeho inštitútu expertízy a znalcov (Odkaz sa zobrazí v novom okneEuropean Expertise and Expert Institute – EEEI).

Tieto pokyny uvádzajú rámcové odporúčania, ktoré si môže každý členský štát a každý justičný systém prispôsobiť a ktoré zabezpečujú kvalitu a použiteľné postupy v oblasti súdneho znalectva. Obsahujú odporúčania týkajúce sa osvedčených postupov v oblasti znaleckých konaní, certifikácie, etiky a statusu a vytvorenia európskeho zoznamu znalcov. Časť týchto odporúčaní už môžu znalci uplatňovať, a to najmä: vyhlásenie o nezávislosti na začiatku každého znaleckého posudku, dohodnutie poistenia, postup pre vypracovanie predbežného posudku a spísania štruktúrovaného posudku.

Usmernenia vo Odkaz sa zobrazí v novom okneformáte PDF sú dostupné v týchto jazykoch: anglicky, francúzsky, španielsky, taliansky, nemecký, bulharský, portugalčina a rumunský.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 28/01/2021