Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sodelovanje v civilnih zadevah


Med državami EU poteka pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah, da bi se izboljšala interoperabilnost med njihovimi pravosodnimi sistemi.


Sodelovanje v civilnih zadevah

Cilj pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah je vzpostaviti tesno sodelovanje med organi držav članic, da se odstranijo ovire, ki izhajajo iz neskladij med različnimi pravnimi in upravnimi sistemi.

Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah, ki je bilo prvotno urejeno z mednarodnimi konvencijami, je bilo vključeno v Povezava se odpre v novem oknuMaastrichtsko pogodbo kot „zadeva skupnega interesa“ in nato v Povezava se odpre v novem oknuAmsterdamsko pogodbo (1997), ki pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah s povezovanjem s prostim gibanjem oseb postavlja na raven Skupnosti.

V sklepih Evropskega sveta iz Povezava se odpre v novem oknuTampereja iz leta 1999 je navedeno, da se v resničnem evropskem območju pravice posameznikom in podjetjem ne bi smelo preprečevati ali jih odvračati od izvrševanja njihovih pravic z nezdružljivostjo ali zahtevnostjo pravnih in upravnih sistemov v državah članicah. To je potrdilo zavezo k vzpostavitvi resničnega območja pravice, v katerem je vsakomur zagotovljen enako preprost dostop do sodišč in organov vseh držav članic, kot mu je omogočen v njegovi državi. To je bilo ponovno potrjeno v Povezava se odpre v novem oknuhaaškem programu iz leta 2004 za okrepitev pravosodja, pa tudi s strani Evropske komisije v tako imenovanem Povezava se odpre v novem oknustockholmskem programu iz leta 2009.

Načelo vzajemnega priznavanja je temelj pravosodnega sodelovanja. Cilj je doseči, da se sodne odločbe priznajo in izvršijo v drugi državi članici brez dodatnih vmesnih korakov, z drugimi besedami, odprava eksekvature.

Več informacij je na voljo na naslednjih podstraneh:

Krepitev sodelovanja med pravosodnimi sistemi držav članic je vodilno načelo Evropskega vodnika za pravno strokovno znanje (European Guide for Legal Expertise), ki je rezultat večletnega dela sodnikov, odvetnikov, akademikov in strokovnjakov pod vodstvom Povezava se odpre v novem oknuEvropskega inštituta za strokovno znanje in izvedenstvo (European Expertise and Expert Institute – EEEI).

Vodnik zagotavlja okvirna priporočila, ki se lahko prilagodijo vsaki državi članici in vsakemu pravosodnemu sistemu ter zagotavljajo kakovost in uporabne prakse na področju izvedenstva v pravosodju. Vsebuje priporočila za najboljšo prakso v zvezi z izvedenskimi postopki, certificiranjem, etiko in statusom ter oblikovanjem evropskega seznama izvedencev. Del teh priporočil lahko izvedenci že uporabljajo, in sicer zlasti priporočila v zvezi z: izjavo o neodvisnosti na začetku vsakega izvedenskega mnenja, nakupom zavarovanja, prakso priprave predhodnega poročila in pisanjem strukturiranega poročila.

Vodnik v Povezava se odpre v novem oknuobliki PDF je na voljo v naslednjih jezikih: angleščini, francoščini, španščini, italijanščina, nemščina, bolgarščina, portugalščina in romunščina.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev: 28/01/2021