Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Samarbejde i straffesager


Et retligt samarbejde i straffesager er etableret mellem retsvæsenets aktører i EU-landene.


Samarbejde i straffesager

I det såkaldteLink åbner i nyt vindueStockholmprogram er der opstillet en ny liste over målsætninger for perioden 2010-2014:

  • at udvikle instrumenter til gennemførelse af princippet om gensidig anerkendelse på hvert stadium af en straffesag
  • at foretage en tilnærmelse af national procesret og materiel ret, hvor det er nødvendigt, med henblik på at fremme den gensidige tillid og den gensidige anerkendelse
  • at udvikle fælles minimumsstandarder for at sikre en retfærdig rettergang i hele EU
  • at udvikle og bistå EU's organer eller instrumenter til retligt samarbejde, såsom Eurojust og Det Europæiske Retlige Netværk på det strafferetlige område
  • at forbedre den gensidige tillid mellem EU's nationale retssystemer ved at udvikle en europæisk retskultur ved uddannelse af og netværkssamarbejde mellem retsvæsenets aktører
  • at føre kontrol med gennemførelsen af den allerede vedtagne EU-lovgivning
  • at tage hensyn til de eksterne aspekter af EU's retlige samarbejde (f.eks. forhandling af aftaler med lande uden for EU og evaluering af retssystemerne i lande, der ansøger eller overvejer at ansøge om EU-medlemskab).

EU har vedtaget en række retsakter i overensstemmelse med princippet om gensidig anerkendelse. Du kan finde flere oplysninger i afsnittene om:

Der er vedtaget tre direktiver med henblik på at udvikle fælles minimumsstandarder for at sikre en retfærdig rettergang i hele EU:


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 22/01/2019