Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Koostöö kriminaalasjades


Kriminaalasjades tehtavat õigusalast koostööd Euroopa Liidu liikmesriikide õiguspraktikute vahel lihtsustatakse.


Koostöö kriminaalasjades

Lingil klikates avaneb uus akenStockholmi programmis on aastateks 2010–2014 seatud järgmised eesmärgid:

  • koostada õigusaktid, millega rakendatakse vastastikuse tunnustamise põhimõtet igas kriminaalmenetluse etapis;
  • lähendada vajaduse korral riikide menetlus- ja materiaalõigust, et parandada vastastikust usaldust ja vastastikust tunnustamist;
  • töötada välja ühised miinimumnõuded, et tagada õiglane kohtulik arutamine kogu ELis;
  • moodustada ELi õigusalase koostöö organid, näiteks EUROJUST ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik kriminaalasjades, ning olla neile abiks nende töös;
  • parandada ELi riikide õigussüsteemide vastastikust usaldust, arendades Euroopa õiguskultuuri õigusala töötajate koolitamise ja nendevaheliste võrgustike loomise abil;
  • kontrollida vastuvõetud ELi õigusaktide rakendamist;
  • võtta arvesse ELi õigusalase koostöö välisaspekte (näiteks läbirääkimised lepingute sõlmimiseks ELi mittekuuluvate riikidega või nende riikide õigussüsteemide hindamine, kes taotlevad või kaaluvad ELi liikmeks saamist).

EL on vastu võtnud mitmeid vastastikuse tunnustamise põhimõttel põhinevaid õigusakte – täiendava teabe saamiseks tutvuge palun järgmiste saitidega:

Vastu on võetud kolm direktiivi, et kujundada välja ühised miinimumnõuded eesmärgiga tagada õigus õiglase kohtulikule arutamisele:


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 02/02/2021