Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Yhteistyö rikosoikeuden alalla


Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa unionin tasolla tarkoittaa sitä, että helpotetaan yhteistyötä eri jäsenvaltioissa toimivien oikeusalan ammattilaisten (tuomarien, syyttäjien ja puolustusasianajajien) välillä, parannetaan rikosasioissa annettujen tuomioistuinten päätösten vastavuoroista tunnustamista jäsenvaltioiden välillä, lähennetään – tarvittaessa – aineellisen ja prosessioikeuden sääntöjä, valvotaan hyväksytyn lainsäädännön soveltamista ja otetaan huomioon rikosoikeuden ulkoiset ulottuvuudet (suhteet EU:n ulkopuolisiin maihin).


Yhteistyö rikosoikeuden alalla

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTukholman ohjelmassa asetettiin tavoitteet kaudelle 2010–2014:

  • kehitetään välineitä, joiden avulla vastavuoroisen tunnustamisen periaate otetaan käyttöön rikosoikeudellisten menettelyjen kaikissa vaiheissa
  • lähennetään tarvittaessa kansallisia prosessioikeuden ja aineellisen oikeuden sääntöjä, jotta voidaan lujittaa keskinäistä luottamusta ja vastavuoroista tunnustamista
  • otetaan käyttöön yhteisiä vähimmäisvaatimuksia, jotta voidaan varmistaa oikeudenkäyntien oikeudenmukaisuus kaikkialla EU:ssa
  • otetaan käyttöön oikeudellisen yhteistyön välineitä ja elimiä, kuten Eurojust ja Euroopan rikosoikeudellinen verkosto, ja tuetaan niiden toimintaa
  • lujitetaan keskinäistä luottamusta EU:n kansallisten oikeusjärjestelmien välillä luomalla eurooppalainen oikeuskulttuuri oikeusalan ammattilaisten koulutuksen ja verkostoitumisen avulla
  • valvotaan hyväksytyn EU:n oikeuden täytäntöönpanoa
  • otetaan huomioon EU:n oikeudellisen yhteistyön ulkoiset ulottuvuudet (esimerkiksi neuvottelemalla sopimuksia EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ja arvioimalla niiden maiden oikeusjärjestelmiä, jotka ovat hakeneet EU:n jäsenyyttä tai harkitsevat sitä).

EU on hyväksynyt useita vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta koskevia säädöksiä. Lisätietoa niistä on saatavilla seuraavilla sivuilla:

Oikeudenkäyntien oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi on annettu kolme direktiiviä, joilla otetaan käyttöön tähän liittyviä yhteisiä vähimmäisvaatimuksia:


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 13/01/2017