Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Suradnja u kaznenim stvarima


Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima pravosudnih djelatnika iz država članica EU-a olakšana je.


Suradnja u kaznenim stvarima

U Poveznica se otvara u novom prozoruStockholmskom programu naveden je novi popis ciljeva za razdoblje 2010. – 2014.:

  • razvoj instrumenata za provedbu načela uzajamnog priznavanja u svim fazama kaznenog postupka
  • usklađivanje, prema potrebi, nacionalnog postupovnog i materijalnog prava u cilju pospješivanja povjerenja i uzajamnog priznavanja
  • razvoj zajedničkih minimalnih standarda kojima će se zajamčiti pravedna suđenja širom EU-a
  • razvoj tijela ili instrumenata EU-a za pravosudnu suradnju poput EUROJUST-a i Europske pravosudne mreže u kaznenim stvarima te pružanje pomoći tim tijelima ili instrumentima
  • pospješivanje uzajamnog povjerenja između nacionalnih pravosudnih sustava EU-a razvijanjem europske pravosudne kulture putem osposobljavanja i umreživanja pravosudnog osoblja
  • nadzor provedbe zakona EU-a koji su već doneseni
  • uzimanje u obzir aspekata pravosudne suradnje EU-a koji su povezani s vanjskim odnosima (primjerice, pregovaranja o sporazumima sa zemljama izvan EU-a, procjene pravosudnih sustava zemalja koje su podnijele (ili namjeravaju podnijeti) zahtjev za članstvo u EU-u)

EU je donio nekoliko zakonodavnih instrumenata u skladu s načelom uzajamnog priznavanja – ovo su teme o kojima više informacija možete pronaći na relevantnim podstranicama:

U cilju razvoja zajedničkih minimalnih standarda za osiguranje prava na pravedno suđenje donesene su tri direktive:


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 02/02/2021