Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sodelovanje v kazenskih zadevah


Spodbuja se pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah med delavci v pravni stroki v državah članicah EU.


Sodelovanje v kazenskih zadevah

V Povezava se odpre v novem oknustockholmskem programu so določeni novi cilji za obdobje 2010–2014:

  • razviti instrumente za izvajanje načela vzajemnega priznavanja v vseh fazah kazenskih postopkov;
  • približati nacionalne procesne in materialne zakonodaje in po potrebi izboljšati medsebojno zaupanje in vzajemno priznavanje;
  • razviti skupne minimalne standarde, da se zagotovijo pravična sojenja po vsej EU;
  • razviti in podpirati organe in instrumente EU za pravosodno sodelovanje, kot sta EUROJUST in Evropska pravosodna mreža v kazenskih zadevah;
  • izboljšati medsebojno zaupanje med nacionalnimi pravosodnimi sistemi v EU z usposabljanjem delavcev v pravni stroki in njihovim povezovanjem v mreže, da se omogoči razvoj evropske pravosodne kulture;
  • spremljati izvajanje sprejete zakonodaje EU;
  • upoštevati zunanje vidike pravosodnega sodelovanja EU (na primer pogajanja o sporazumih s tretjimi državami, ocena pravosodnih sistemov držav članic, ki so zaprosile ali nameravajo zaprositi za članstvo v EU).

EU je sprejela več zakonodajnih instrumentov, ki temeljijo na načelu vzajemnega priznavanja. Več informacij najdete na naslednjih povezavah:

Sprejete so bile tri direktive za razvoj skupnih minimalnih standardov, da se zagotovijo pravična sojenja po vsej EU:


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev: 02/02/2021