Trovy konania

Ak občan plánuje ísť na súd alebo chce vykonať súdne rozhodnutie, k dispozícii musia byť informácie o nákladoch konania v príslušnom členskom štáte.


Trovy konania

Trovy konania v občianskoprávnych a obchodných veciach upravujú vnútroštátne právne predpisy a nie sú harmonizované na úrovni EÚ. Trovy sú preto v jednotlivých členských krajinách odlišné.

Podrobné informácie o trovách konaní v členských štátoch, ako aj o niektorých prípadových štúdiách vykonaných v mene Európskej komisie, získate, ak si zvolíte jednu z vlajok uvedených na pravej strane.

Ak nemáte dostatok finančných prostriedkov na trovy v súvislosti so súdnym konaním, môžete požiadať o právnu pomoc.

Ďalšie informácie môžete získať z priloženej štúdie (dostupnej len v anglickom a francúzskom jazyku), ktorou sa zisťovali zdroje trov občianskoprávnych konaní v každom členskom štáte:

  • stanovením podielu každého zisteného zdroja trov na celkových trovách občianskoprávnych konaní,
  • porovnaním trov vynaložených stranami sporu v jednotlivých členských štátoch,
  • zisťovaním odchýlok v zdrojoch trov a výške trov,
  • zisťovaním, ako môže transparentnosť trov súdneho konania a obmedzenie rozdielov v zdrojoch trov a výšky trov podporiť väčší prístup k spravodlivosti,
  • návrhmi odporúčaní na možné opatrenia na úrovni EÚ, prípadne ustanovením minimálnych kritérií na umožnenie prístupu k spravodlivosti zlepšením transparentnosti trov civilného súdnictva,
  • všeobecne zisťovaním väzieb v prípade potreby a relevantnosti medzi trovami súdneho konania a prístupom k spravodlivosti pre občanov a
  • zisťovaním konkrétnych aspektov vzťahujúcich sa na cezhraničné spory.

Štúdia poskytuje prehľad situácie v Európskej únii v určitom čase – v decembri 2007.

Súvisiace prílohy

Štúdia o transparentnosti trov občianskych súdnych konaní v EÚPDF(2615 Kb)en – anglická verzia

Štúdia o transparentnosti trov občianskych súdnych konaní v EÚPDF(2665 Kb)fr – francúzska verzia

Príloha 1: Výsledky verejného dotazníkaPDF(1700 Kb)en

Národná správa – BelgickoPDF(829 Kb)en

Národná správa – BulharskoPDF(566 Kb)en

Národná správa – Česká republikaPDF(703 Kb)en

Národná správa – DánskoPDF(560 Kb)en

Národná správa – NemeckoPDF(565 Kb)en

Národná správa – EstónskoPDF(872 Kb)en

Národná správa – ÍrskoPDF(400 Kb)en

Národná správa – GréckoPDF(849 Kb)en

Národná správa – ŠpanielskoPDF(640 Kb)en

Národná správa – FrancúzskoPDF(1312 Kb)en

Národná správa – TalianskoPDF(772 Kb)en

Národná správa – CyprusPDF(555 Kb)en

Národná správa – LotyšskoPDF(742 Kb)en

Národná správa – LitvaPDF(950 Kb)en

Národná správa – LuxemburskoPDF(551 Kb)en

Národná správa – MaďarskoPDF(533 Kb)en

Národná správa – MaltaPDF(742 Kb)en

Národná správa – HolandskoPDF(702 Kb)en

Národná správa – RakúskoPDF(829 Kb)en

Národná správa – PoľskoPDF(396 Kb)en

Národná správa – PortugalskoPDF(781 Kb)en

Národná správa – RumunskoPDF(544 Kb)en

Národná správa – SlovinskoPDF(723 Kb)en

Národná správa – SlovenskoPDF(872 Kb)en

Národná správa – FínskoPDF(504 Kb)en

Národná správa – ŠvédskoPDF(457 Kb)en


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 16/02/2021