Κόστος της διαδικασίας

Εάν κάποιος πολίτης σκοπεύει να προσφύγει στο δικαστήριο ή επιθυμεί την εκτέλεση μιας δικαστικής απόφασης, πρέπει να έχει στη διάθεσή του πληροφορίες για το κόστος των διαδικασιών στο οικείο κράτος μέλος.


Κόστος της διαδικασίας

Οι δαπάνες επίλυσης διαφορών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις διέπονται από την εθνική νομοθεσία και δεν είναι εναρμονισμένες σε επίπεδο ΕΕ. Επομένως, οι δαπάνες αυτές διαφοροποιούνται μεταξύ των κρατών μελών.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα σε κάθε κράτος μέλος, καθώς και για αρκετές μελέτες περιπτώσεων που έχουν εκπονηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιλέξτε μία από τις σημαίες στη δεξιά πλευρά.

Εάν δεν διαθέτετε επαρκείς οικονομικούς πόρους για να ανταποκριθείτε στο κόστος μιας δίκης, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για νομική συνδρομή.

Πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συνημμένη μελέτη (διατίθεται αποκλειστικά στα αγγλικά και τα γαλλικά) που εκπονήθηκε για να εντοπισθούν οι πηγές κόστους μιας αστικής αγωγής ενώπιον δικαστηρίου σε κάθε κράτος μέλος:

 • καθορίζοντας το ποσοστό κάθε εντοπισθείσας πηγής κόστους επί του συνολικού κόστους μιας αστικής αγωγής ενώπιον δικαστηρίου,
 • συγκρίνοντας τις δαπάνες που βαρύνουν τους διαδίκους στα διάφορα κράτη μέλη,
 • εντοπίζοντας τις διαφοροποιήσεις στις πηγές κόστους και τα ποσά των δαπανών,
 • προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η διαφάνεια ως προς το κόστος μιας αγωγής ενώπιον δικαστηρίου και ο περιορισμός των διαφορών στις πηγές κόστους και τα ποσά των δαπανών μπορεί να ενισχύσει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη,
 • προβαίνοντας σε συστάσεις για πιθανές δράσεις σε επίπεδο ΕΕ, ενδεχομένως μέσω της θέσπισης ελάχιστων προτύπων, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη βελτιώνοντας τη διαφάνεια ως προς το κόστος μιας αστικής δίκης,
 • γενικότερα, εντοπίζοντας σχέσεις, κατά περίπτωση και εφόσον ενδείκνυται, μεταξύ του κόστους της απονομής δικαιοσύνης και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τους πολίτες, και
 • προσδιορίζοντας συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν διασυνοριακές διαφορές.

Η μελέτη παρέχει μια άμεση αποτύπωση της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μία δεδομένη χρονική στιγμή – τον Δεκέμβριο του 2007.

Σχετικά έγγραφα

Μελέτη της διαφάνειας ως προς το κόστος των αστικών αγωγών ενώπιον δικαστηρίου στην ΕΕPDF(2615 Kb)en – αγγλική έκδοση

Μελέτη της διαφάνειας ως προς το κόστος των αστικών αγωγών ενώπιον δικαστηρίου στην ΕΕPDF(2665 Kb)fr – γαλλική έκδοση

Παράρτημα 1: Αποτελέσματα του ερωτηματολογίου προς το κοινόPDF(1700 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΒέλγιοPDF(829 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΒουλγαρίαPDF(566 Kb)en

Εθνική έκθεση - Τσεχική ΔημοκρατίαPDF(703 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΔανίαPDF(560 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΓερμανίαPDF(565 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΕσθονίαPDF(872 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΙρλανδίαPDF(400 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΕλλάδαPDF(849 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΙσπανίαPDF(640 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΓαλλίαPDF(1312 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΙταλίαPDF(772 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΚύπροςPDF(555 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΛετονίαPDF(742 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΛιθουανίαPDF(950 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΛουξεμβούργοPDF(551 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΟυγγαρίαPDF(533 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΜάλταPDF(742 Kb)en

Εθνική έκθεση - Κάτω ΧώρεςPDF(702 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΑυστρίαPDF(829 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΠολωνίαPDF(396 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΠορτογαλίαPDF(781 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΡουμανίαPDF(544 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΣλοβενίαPDF(723 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΣλοβακίαPDF(872 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΦινλανδίαPDF(504 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΣουηδίαPDF(457 Kb)en

Εθνική έκθεση - Ηνωμένο ΒασίλειοPDF(448 Kb)en


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2019

Κόστος της διαδικασίας - Βέλγιο

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το κόστος των δικαστικών διαδικασιών στο Βέλγιο. Για λεπτομερέστερη ανάλυση των δικαστικών εξόδων, συμβουλευθείτε τις ακόλουθες περιπτωσιολογικές μελέτες:

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟικογενειακό δίκαιο - Διαζύγιο

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟικογενειακό δίκαιο - Επιμέλεια τέκνων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟικογενειακό δίκαιο - Διατροφή

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕμπορικό δίκαιο - Σύμβαση

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕμπορικό δίκαιο - Ευθύνη


Κόστος της διαδικασίας

Διατάξεις σχετικά με τις αμοιβές στον χώρο των νομικών επαγγελμάτων

Δικαστικοί επιμελητές

Αστικές υποθέσεις

Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις ρυθμίζονται με το βασιλικό διάταγμα της 30ής Νοεμβρίου 1976. Τα τιμολόγια για το 2009 δημοσιεύτηκαν στο Moniteur belge τις 31ης Δεκεμβρίου 2008.

Τα κείμενα και τα τιμολόγια δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτου Εθνικού συλλόγου δικαστικών επιμελητών του Βελγίου («Τιμολόγια και επιτόκια» και στη συνέχεια «Όλες οι υποθέσεις») ή στο δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακής πύλης της δικαστικής εξουσίας του Βελγίου («Νομοθεσία»).

Ποινικές υποθέσεις

Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών στις ποινικές υποθέσεις ρυθμίζονται με το βασιλικό διάταγμα της 28ης Δεκεμβρίου 1950 και με την υπουργική εγκύκλιο της 22ας Ιανουαρίου 2009. Τα τιμολόγια για το 2009 δημοσιεύτηκαν στο Moniteur belge της 12ης Ιανουαρίου 2009.

Τα κείμενα και τα τιμολόγια δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτου Εθνικού συλλόγου δικαστικών επιμελητών του Βελγίου («Τιμολόγια και επιτόκια» και στη συνέχεια «Ποινικές υποθέσεις») ή στο δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακής πύλης της δικαστικής εξουσίας του Βελγίου («Νομοθεσία»).

Δικηγόροι

Οι αμοιβές των δικηγόρων δεν καθορίζονται νομοθετικά. Ο δικηγόρος μπορεί να καθορίσει ελεύθερα την αμοιβή του, η οποία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ δικηγόρου και πελάτη, αλλά πρέπει εντούτοις να καθορίζεται σε δίκαια και λογικά όρια. Ο δικηγορικός σύλλογος μπορεί να ασκεί έλεγχο ώστε ο δικηγόρος να μην υπερβαίνει τα όρια αυτά.

Είναι δυνατοί διάφοροι τρόποι υπολογισμού: αμοιβή ανά ώρα, αμοιβή ανά παροχή, αμοιβή ανάλογα με την αξία της υπόθεσης (ποσοστό επί της αξίας της διαφοράς)… Σύμφωνα με το άρθρο 446β του βελγικού Δικονομικού κώδικα, απαγορεύονται οι συμφωνίες που συνδέουν τις αμοιβές αποκλειστικά με το αποτέλεσμα της δίκης. Ο δικηγόρος πρέπει να ενημερώνει εκ των προτέρων τον πελάτη του για τη μέθοδο υπολογισμού της αμοιβής του. Η αμοιβή των δικηγόρων δεν υπόκειται σε ΦΠΑ στο Βέλγιο.

Πάγια έξοδα

Πάγια έξοδα στις αστικές δίκες

Πάγια έξοδα που βαρύνουν τους διαδίκους στις αστικές δίκες

Τα έξοδα των δικαστηρίων είναι πάγια στο Βέλγιο. Το κόστος ποικίλλει ανάλογα με το δικαστήριο ενώπιον του οποίου διεξάγεται η δίκη και ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας (πρώτος βαθμός ή έφεση).

Τα έξοδα της δίκης αποκαλούνται «δικαστική δαπάνη» και αποτελούν το αντικείμενο των άρθρων 1017 επ. του Δικονομικού κώδικα. Το άρθρο 1018 προβλέπει λεπτομερώς τα έξοδα που περιλαμβάνονται στη δικαστική δαπάνη και τα οποία είναι :

 • διάφορα δικαστικά τέλη και τέλη καταχώρησης. Τα δικαστικά τέλη περιλαμβάνουν τα τέλη εγγραφής στο πινάκιο, σύνταξης και αποστολής και εκτίθενται λεπτομερώς στο άρθρο 268 επ. του Κώδικα τελών εγγραφής, υποθήκης και δικαστικών τελών
 • το κόστος των δικαστικών εγγράφων
 • το κόστος αποστολής της απόφασης
 • τα έξοδα της αποδεικτικής διαδικασίας, και ιδίως οι αμοιβές μαρτύρων και πραγματογνωμόνων. Όσον αφορά τους μάρτυρες, το ποσό των αμοιβών και αποζημιώσεων καθορίζεται με το βασιλικό διάταγμα της 27ης Ιουλίου 1972
 • τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των δικαστικών, των γραμματέων και των διαδίκων, όταν η μετακίνησή τους διατάσσεται από το δικαστήριο, καθώς και τα έξοδα διαφόρων πράξεων που πραγματοποιούνται αποκλειστικά ενόψει της δίκης
 • η αποζημίωση της διαδικασίας του άρθρου 1022
 • οι αμοιβές και τα έξοδα του διαμεσολαβητή που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1734.

Το άρθρο 1019 διευκρινίζει ότι τα τέλη εγγραφής που συνυπολογίζονται στη δικαστική δαπάνη περιλαμβάνουν:

 • το γενικό πάγιο τέλος,
 • τα ειδικά πάγια τέλη και
 • τα τέλη που οφείλονται για αποφάσεις με τις οποίες διατάσσεται καταδίκη, εκκαθάριση  ή αναγνώριση χρηματικών ποσών ή κινητών αξιών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν ο αιτών ή ο παρεμβαίνων στη διαδικασία δεν είναι Βέλγος, ενώ ο καθού είναι Βέλγος, ο καθού μπορεί να ζητήσει την καταβολή εγγύησης από τον αιτούντα ή τον παρεμβαίνοντα για την εξασφάλιση της πληρωμής της αποζημίωσης και των τόκων που ενδέχεται να επιδικαστούν, εκτός αν υπάρχει διεθνής σύμβαση που προβλέπει εξαίρεση ή εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Αυτό προβλέπεται από το άρθρο 851 του Δικονομικού κώδικα.

Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα έξοδα δικαστικού επιμελητή, δικηγόρου (βλ. ανωτέρω), και ενδεχομένως μεταφραστών και διερμηνέων (βλ. κατωτέρω).

Στάδιο της αστικής δίκης στο οποίο καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Ορισμένα έξοδα πρέπει να καταβληθούν πριν την εκδίκαση της αγωγής. Αυτό ισχύει για τα δικαστικά τέλη που εισπράττονται κατά την εγγραφή στο πινάκιο.

Τα έξοδα που γεννώνται κατά τη διάρκεια της δίκης εισπράττονται γενικά κατά τη διάρκεια της δίκης.

Για ορισμένα έξοδα απαιτείται να δοθεί προκαταβολή. Έτσι, οι πραγματογνώμονες πληρώνονται από την προκαταβολή την οποία έχει καταβάλει ο διάδικος που ζήτησε το αποδεικτικό αυτό μέσο. Επίσης, το άρθρο 953 προβλέπει ότι ο διάδικος που ζητεί την εξέταση μάρτυρα πρέπει να καταβάλει στο γραμματέα, πριν την εξέταση του μάρτυρα, προκαταβολή ίση με το ποσό της αμοιβής και των εξόδων του μάρτυρα (μετακίνηση,…).

Συχνά τα δικαστικά έξοδα καταβάλλονται από το δικηγόρο και περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εξόδων και αμοιβών του.

Πάγια έξοδα σε ποινικές δίκες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε ποινικές δίκες

Τα πάγια έξοδα στις ποινικές δίκες ρυθμίζονται με τα άρθρα 91 επ. του βασιλικού διατάγματος της 28ης Δεκεμβρίου 1950.

Στάδιο της ποινικής δίκης στο οποίο καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Τα πάγια έξοδα στις ποινικές δίκες ρυθμίζονται με τα άρθρα 91 επ. του βασιλικού διατάγματος της 28ης Δεκεμβρίου 1950.

Πάγια έξοδα σε συνταγματικές δίκες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε συνταγματικές δίκες

Τα μόνα έξοδα που βαρύνουν τους διαδίκους σε συνταγματική δίκη είναι τα έξοδα αποστολής με συστημένη επιστολή.

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων από τους συνηγόρους

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διαδίκων

Οι κανόνες δεοντολογίας επιβάλλουν στους δικηγόρους υποχρέωση ενημέρωσης και παροχής συμβουλών στους πελάτες τους. Αυτό σημαίνει ότι ο δικηγόρος παρέχει στον πελάτη του πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Ο δικηγόρος πρέπει, μεταξύ άλλων, να ενημερώνει τους πελάτες του σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού της αμοιβής του.

Πηγές πληροφοριών σχετικά με τα έξοδα

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τα δικαστικά έξοδα στο Βέλγιο;

Πληροφορίες για το θέμα αυτό διατίθενται από το δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακής δημόσιας υπηρεσίας Δικαιοσύνης, το δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕπιτροπής εκσυγχρονισμού  του δικαστικού σώματος («Νομικές πληροφορίες») ή από τους δικτυακούς τόπους των διαφόρων νομικών επαγγελμάτων.

Ανάλογες πληροφορίες μπορεί να βρει κανείς συμβουλευόμενος τα νομοθετικά κείμενα ή ζητώντας πληροφορίες από τη γραμματεία των δικαστηρίων ή από δικηγόρο.

Σε ποιες γλώσσες δίδονται οι πληροφορίες για τα δικαστικά έξοδα στο Βέλγιο;

Οι πληροφορίες αυτές δίδονται στα ολλανδικά και στα γαλλικά.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση/συνδιαλλαγή;

Πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση διατίθενται από το δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακής δημόσιας υπηρεσίας Δικαιοσύνης («Δημοσιεύσεις»), καθώς και από το δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακής Επιτροπής Διαμεσολάβησης.

Πού μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα;

Δικτυακός τόπος με πληροφορίες για τα έξοδα

Βλ. ανωτέρω.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τον μέσο όρο της χρονικής διάρκειας των διαφόρων διαδικασιών;

Πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη διάρκεια της δίκης σας μπορεί να σας δώσει δικηγόρος. Η μέση διάρκεια διαφέρει ανάλογα με τον τύπο δίκης που επιθυμείτε να κινήσετε και ανάλογα με το δικαστήριο στο οποίο επιθυμείτε να προσφύγετε.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το μέσο συνολικό κόστος μιας συγκεκριμένης διαδικασίας;

Πληροφορίες σχετικά με το προβλεπόμενο κόστος της δίκης σας μπορεί να σας δώσει δικηγόρος. Το μέσο κόστος διαφέρει ανάλογα με τον τύπο δίκης που επιθυμείτε να κινήσετε και ανάλογα με το δικαστήριο στο οποίο επιθυμείτε να προσφύγετε.

Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

Πού μπορώ να βρω σχετικές πληροφορίες; Ποιοι είναι οι εφαρμοστέοι συντελεστές;

Όπου δημοσιεύονται πληροφορίες για το κόστος, τα αναγραφόμενα ποσά δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ο εφαρμοστέος συντελεστής ΦΠΑ είναι 21%.

Νομική συνδρομή

Εφαρμοστέο εισοδηματικό κατώτατο όριο στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης

Πρόκειται για ζήτημα που διέπεται από τα άρθρα 508/1 επ. του βελγικού Δικονομικού κώδικα.

Οι «νομικές πρώτες βοήθειες» παρέχονται δωρεάν σε όλους. Πρόκειται για μια πρώτη νομική συμβουλή που σας επιτρέπει να σχηματίσετε σαφέστερη εικόνα της κατάστασης:

 • πρακτικές πληροφορίες,
 • νομική ενημέρωση,
 • μια πρώτη γνώμη ή παραπομπή σε ειδικευμένο οργανισμό.

Αυτές οι πρώτες συμβουλές δίδονται από νομικούς επαγγελματίες εντελώς δωρεάν, όποια κι αν είναι τα εισοδήματά σας.

Η νομική βοήθεια δεύτερου σταδίου επιτρέπει σε όσους δεν διαθέτουν επαρκή εισοδήματα για να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες δικηγόρου να λάβουν βοήθεια από δικηγόρο εντελώς δωρεάν ή με μικρότερο κόστος. Η συνδρομή του δικηγόρου έγκειται στην παροχή συμβουλών και υπεράσπισης. Το βασιλικό διάταγμα της 18ης Δεκεμβρίου 2003 καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους η νομική βοήθεια δεύτερου σταδίου και η νομική συνδρομή παρέχονται εντελώς δωρεάν ή με μικρότερο κόστος.

Πλήρη νομική συνδρομή λόγω της κοινωνικής τους κατάστασης δικαιούνται οι ακόλουθες ομάδες :

 • οι άγαμοι των οποίων το καθαρό μηνιαίο εισόδημα είναι κατώτερο των 944 EUR
 • οι άγαμοι που έχουν την επιμέλεια άλλου ατόμου και των οποίων το καθαρό μηνιαίο εισόδημα είναι κατώτερο των 1.213 EUR (+ 163,47 EUR για κάθε άτομο που τους βαρύνει)
 • οι έγγαμοι (ή τα άτομα που συμβιούν εκτός γάμου), εφόσον το καθαρό μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού είναι κατώτερο των 1.213 EUR (+ 163,47 EUR για κάθε άτομο που τους βαρύνει)
 • τα άτομα που λαμβάνουν επίδομα κοινωνικής ένταξης ή προνοιακό επίδομα
 • οι δικαιούχοι του εγγυημένου εισοδήματος ηλικιωμένων (garantie de revenus aux personnes âgées - GRAPA)
 • τα άτομα που λαμβάνουν επιδόματα αναπλήρωσης εισοδήματος αναπήρων, στα οποία δεν χορηγείται επίδομα ένταξης
 • τα άτομα που έχουν την επιμέλεια τέκνου και δικαιούνται εγγυημένες οικογενειακές παροχές
 • οι δικαιούχοι κοινωνικής στέγης, οι οποίοι στην φλαμανδική περιφέρεια και στην περιφέρεια των Βρυξελλών καταβάλλουν ενοίκιο ίσο με το ήμισυ του βασικού ενοικίου ή, στη Βαλλονία, καταβάλλουν ένα ελάχιστο ενοίκιο
 • οι ανήλικοι
 • οι αλλοδαποί για την υποβολή αίτησης νομιμοποίησης της διαμονής ή για την άσκηση προσφυγής κατά απόφασης που λαμβάνεται κατ' εφαρμογή των νόμων για την είσοδο στην επικράτεια, τη διαμονή, την εγκατάσταση και την απομάκρυνση από την επικράτεια
 • οι αιτούντες άσυλο ή τα άτομα που υποβάλουν αίτηση για να τους αναγνωριστεί το καθεστώς του πρόσφυγα ή του ακουσίως μετακινηθέντος ατόμου
 • τα άτομα που έχουν κινήσει διαδικασία συλλογικής ρύθμισης χρεών ή που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συλλογικής ρύθμισης χρεών.

Δικαιούχοι πλήρους νομικής συνδρομής οι οποίοι τεκμαίρεται ότι δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα (το τεκμήριο είναι μαχητό) είναι :

 • όσοι βρίσκονται υπό κράτηση ή διεξάγεται εις βάρος τους ανάκριση και υπάγονται στο νόμο για την άμεση προσαγωγή, οι οποίοι τεκμαίρεται, μέχρις αποδείξεως του εναντίου, ότι δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα
 • οι διανοητικά ασθενείς για τους οποίους έχουν διαταχθεί τα μέτρα που προβλέπει ο νόμος της 26ης Ιουνίου 1990 για την προστασία του προσώπου των διανοητικώς ασθενών, οι οποίοι τεκμαίρεται, μέχρις αποδείξεως του εναντίου, ότι δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα
 • ο καθού ο οποίος υπάγεται στο νόμο για την άμεση προσαγωγή.

Δικαιούχοι μερικής νομικής συνδρομής (ο δικηγόρος μπορεί να ζητήσει περιορισμένη αμοιβή για την κάλυψη των εξόδων του) είναι :

 • οι άγαμοι των οποίων το καθαρό μηνιαίο εισόδημα είναι μεταξύ 944 EUR και 1.213 EUR
 • οι άγαμοι που έχουν την επιμέλεια άλλου ατόμου και των οποίων το καθαρό μηνιαίο εισόδημα είναι μεταξύ 1213 EUR και 1.480 EUR (+ 163,47 EUR για κάθε άτομο που τους βαρύνει)
 • οι έγγαμοι (ή τα άτομα που συμβιούν εκτός γάμου), εφόσον το καθαρό μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού είναι μεταξύ 1.213 EUR και 1.480EUR (+ 163,47 EUR για κάθε άτομο που τους βαρύνει)

Το ποσά αυτά αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο ανάλογα με την εξέλιξη του δείκτη τιμών καταναλωτή.

Η νομική συνδρομή αφορά τα δικαστικά έξοδα. Αν ο πελάτης δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα για να καλύψει τα δικαστικά έξοδα, μπορεί να προσφύγει, ο ίδιος ή μέσω του δικηγόρου του, στο γραφείο νομικής συνδρομής. Ανάλογα με το βαθμό αφερεγγυότητάς του, θα μπορέσει να απαλλαγεί, εν όλω ή εν μέρει, από τα έξοδα δικαστικού επιμελητή, πραγματογνώμονα κλπ. Το θέμα αυτό διέπεται από τα άρθρα 664 επ. του Δικονομικού κώδικα.

Εφαρμοστέο εισοδηματικό κατώτατο όριο για κατηγορουμένους σε ποινικές δίκες ή για τα θύματα της εγκληματικότητας

Οι όροι χορήγησης νομικής συνδρομής για κατηγορουμένους σε ποινικές δίκες ή για θύματα είναι οι ίδιοι με τους προεκτεθέντες.

Ανέξοδες δικαστικές διαδικασίες

Υπάρχουν ανέξοδες δικαστικές διαδικασίες, για παράδειγμα η διαδικασία συλλογικής ρύθμισης χρεών ή η διαδικασία για ανέξοδη προσφυγή στα δικαστήρια.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη;

Σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Σύμφωνα με τα άρθρα 1017 επ., τα έξοδα που αποτελούν τη δικαστική δαπάνη (έξοδα δικαστικού επιμελητή, πραγματογνωμόνων, δικαστηρίου,…) βαρύνουν κατ' αρχήν τον ηττηθέντα διάδικο, όταν εκδοθεί η απόφαση.

Ένα κατ' αποκοπή ποσοστό των εξόδων και αμοιβών του δικηγόρου του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη περιλαμβάνεται στη δικαστική δαπάνη που θα βαρύνει τον ηττηθέντα διάδικο. Το ποσοστό αυτό αποτελεί τη «διαδικαστική αποζημίωση» και είναι ένα κατ' αποκοπή ποσό υπολογιζόμενο ανάλογα με το ύψος του αντικειμένου της δίκης. Δεν καλύπτει αναγκαστικά το σύνολο των εξόδων δικηγόρου. Το ύψος αν αυτής της «διαδικαστικής αποζημίωσης» καθορίζεται με βασιλικό διάταγμα τις 26ης Οκτωβρίου 2007, το οποίο προβλέπει τα ελάχιστα και τα μέγιστα ποσά διαδικαστικής αποζημίωσης. Στο δικαστήριο εναπόκειται να προσδιορίσει το ποσό της αποζημίωσης μέσα σε αυτά τα όρια.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το δικαστήριο μπορεί να μην καταδικάσει τον ηττηθέντα διάδικο στη δικαστική δαπάνη, αλλά να ρυθμίσει το ζήτημα αυτό διαφορετικά (συμψηφισμός των εξόδων,…).

Σε ποινικές υποθέσεις

Αν το πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη ή οι αστικώς υπεύθυνοι καταδικαστούν, βαρύνοντα καταρχήν με τα έξοδα της δίκης, καθώς και με τη διαδικαστική αποζημίωση (κατ' αποκοπήν ποσό έναντι των εξόδων και των αμοιβών του δικηγόρου του διαδίκου που νίκησε - βλέπε ανωτέρω όσον αφορά τις αστικές και εμπορικές υποθέσεις). Αντιθέτως, αν τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη ή οι αστικώς υπεύθυνοι δεν καταδικαστούν και ηττηθεί ο πολιτικός ενάγων, ο τελευταίος μπορεί, ή θα πρέπει, να καταδικαστεί να καταβάλει το σύνολο ή μέρος των εξόδων της δίκης στο Δημόσιο και στο πρόσωπο σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί δίωξη, καθώς και διαδικαστική αποζημίωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα έξοδα της δίκης βαρύνουν το Δημόσιο. Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνονται στον κώδικα ποινικής δικονομίας.

Αμοιβές πραγματογνωμόνων

Σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Οι αμοιβές των πραγματογνωμόνων δεν ρυθμίζονται νομοθετικά. Οι πραγματογνώμονες καθορίζουν ελεύθερα το ύψος της αμοιβής τους. Το δικαστήριο ασκεί οριακό έλεγχο επί των αμοιβών αυτών (μπορεί να παρέμβει σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των διαδίκων και του πραγματογνώμονα), αλλά δεν υπάρχει νομοθετικό κείμενο που να καθορίζει τα ποσά στα οποία πρέπει να αντιστοιχούν οι αμοιβές των πραγματογνωμόνων. Το ζήτημα αυτό ρυθμίζεται από τα άρθρα 987 επ. του Δικονομικού κώδικα, καθώς και από το βασιλικό διάταγμα της 24ης Μαΐου 1993.

Το βασιλικό διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2003 καθορίζει, εντούτοις, το ύψος των αμοιβών και των εξόδων που καταβάλλονται στους πραγματογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από τα εργατοδικεία για τη διεξαγωγή ιατρικής πραγματογνωμοσύνης σχετικά με:

 • διαφορές που αφορούν επιδόματα αναπηρίας,
 • οικογενειακές παροχές για μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους,
 • ασφάλιση ανεργίας και
 • το καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη και αποζημιώσεις.

Σε ποινικές υποθέσεις

Οι αμοιβές των πραγματογνωμόνων σε ποινικές δίκες ρυθμίζονται με το βασιλικό διάταγμα της 28ης Δεκεμβρίου 1950 και με την υπουργική εγκύκλιο της 22ας Ιανουαρίου 2009. Τα τιμολόγια για το 2009 έχουν δημοσιευτεί στο Moniteur belge της 12ης Ιανουαρίου 2009.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τα σχετικά κείμενα στο δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕπιτροπής εκσυγχρονισμού του δικαστικού σώματος («Νομικές Πληροφορίες» - «επαγγελματίες» - «τιμολόγια» - «δικαστικά έξοδα») ή στο δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακής πύλης της δικαστικής εξουσίας του Βελγίου («Νομοθεσία»).

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Κατά τη διάρκεια της δίκης μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί μεταφραστής ή διερμηνέας. Αυτό ισχύει όταν υποβάλλονται έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε γλώσσα διαφορετική από τη γλώσσα διαδικασίας, ή όταν ένας μάρτυρας ομιλεί άλλη γλώσσα. Αυτό ισχύει επίσης όταν κάποιος διάδικος ομιλεί γλώσσα διαφορετική από τη γλώσσα διαδικασίας και δεν κατανοεί τη γλώσσα διαδικασίας ή ο δικαστής δεν κατανοεί τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο διάδικος. Οι εφαρμοστέοι κανόνες περιλαμβάνονται στον νόμο της 15ης Ιουνίου 1935 σχετικά με τη χρησιμοποίηση των γλωσσών σε δικαστικές διαδικασίες.

Σε ποινικές υποθέσεις

Οι αμοιβές των μεταφραστών και διερμηνέων σε ποινικές δίκες ρυθμίζονται με το βασιλικό διάταγμα της 28ης Δεκεμβρίου 1950 και με την υπουργική εγκύκλιο της 22ας Ιανουαρίου 2009. Τα τιμολόγια για το 2009 έχουν δημοσιευτεί στο Moniteur belge της 12ης Ιανουαρίου 2009.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τα σχετικά κείμενα στο δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕπιτροπής εκσυγχρονισμού του δικαστικού σώματος («Νομικές Πληροφορίες» - «επαγγελματίες» - «τιμολόγια» - «δικαστικά έξοδα») ή στο δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακής πύλης της δικαστικής εξουσίας του Βελγίου («Νομοθεσία»).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακή δημόσια υπηρεσία Δικαιοσύνης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕπιτροπή εκσυγχρονισμού του δικαστικού σώματος

Σχετικά έγγραφα

Έκθεση του Βελγίου για τη μελέτη σχετικά με τη διαφάνεια των εξόδωνPDF(829 Kb)en


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/09/2019

Περιπτωσιολογικη μελετη 1 – οικογενειακο δικαιο – διαζυγιο - Βέλγιο

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο (διαζύγιο), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν το μέρος που υποβάλλει αίτηση διαζυγίου σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: ένα ζευγάρι παντρεύεται. Στη συνέχεια, χωρίζει και συμφωνεί για την έκδοση διαζυγίου.

Υπόθεση Β – Διασυνοριακή περίπτωση: Δύο υπήκοοι του ίδιου κράτους μέλους (κράτος μέλος A) παντρεύονται. Ο γάμος τελείται στο κράτος μέλος A. Μετά τον γάμο, το ζευγάρι μετακομίζει με σκοπό τη διαμονή και εργασία σε άλλο κράτος μέλος (κράτος μέλος B), όπου και αποκτά νόμιμη κατοικία. Λίγον χρόνο μετά, το ζευγάρι χωρίζει, και η γυναίκα επιστρέφει στο κράτος μέλος Α, ενώ ο άνδρας παραμένει στο κράτος μέλος Β. Το ζευγάρι συμφωνεί για την έκδοση διαζυγίου. Αμέσως μετά την επιστροφή της στο κράτος μέλος A, η σύζυγος υποβάλλει αίτηση διαζυγίου ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους B.


Κόστος της διαδικασίας


Σημαντική προκαταρκτική παρατήρηση: Τα έξοδα και οι αμοιβές των δικηγόρων δεν ρυθμίζονται νομοθετικά στο Βέλγιο (εξαρτώνται από τη δυσκολία και τη σημασία της υπόθεσης, το όνομα και τη φήμη του δικηγόρου, το επείγον της υπόθεσης, το αποτέλεσμα,…). Εντούτοις, στο Βέλγιο, οι δικηγόροι δεσμεύονται από κανόνες δεοντολογίας και υποχρεούνται εκ του νόμου να προσδιορίζουν το κόστος και τα έξοδα σε εύλογα πλαίσια (βλ. ανωτέρω).

Ο υπολογισμός του κόστους και των εξόδων είναι καθαρά ενδεικτικός.


Έξοδα στο Βέλγιο

Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών


Περιπτωσιολογική Μελέτη

Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Υπάρχει σχετική δυνατότητα για υποθέσεις αυτού του είδους;

Κόστος

Περίπτωση A

82EUR

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

186EUR

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

όχι

Περίπτωση B

82EUR

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

186EUR

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

όχιΈξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, εμπειρογνώμονα


Περιπτωσιολογική Μελέτη

Δικηγόρος

Δικαστικός επιμελητής

Εμπειρογνώμονας

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Μέσος όρος εξόδων

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Έξοδα προ της έκδοσης δικαστικής απόφασης

Έξοδα μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Κόστος

Περίπτωση A

όχι

περίπου 2500EUR

όχι

περίπου 250EUR

περίπου 250EUR

όχι

Περίπτωση B

όχι

περίπου 3500EUR

όχι

περίπου 350EUR

περίπου 350EUR

όχιΈξοδα για αποζημίωση μαρτύρων, όρκο  ή άλλη εγγύηση και λοιπά έξοδα


Περιπτωσιολογική μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων

Όρκος ή άλλη εγγύηση

Λοιπά έξοδα

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Κόστος

Υπάρχει σχετική πρόβλεψη και πότε και πώς εφαρμόζεται;

Κόστος

Περιγραφή

Κόστος

Περίπτωση A

ναι

μεταξύ 15,65EUR και 48,24EUR

Στις αστικές διαδικασίες, κατά γενικό κανόνα, η υποχρέωση παροχής εγγύησης κατά την έναρξη διαδικασίας μπορεί να επέλθει στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 851 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Code Judiciaire). Πρόκειται για την  περίπτωση της απαλλαγής του αλλοδαπού αιτούντος από την υποχρέωση εγγύησης. Ένας βέλγος εναγόμενος μπορεί να ζητήσει την παροχή εγγύησης εκ μέρους αλλοδαπού αιτούντος ή παρεμβαίνοντος. Το άρθρο 852 προσδιορίζει τη μορφή την οποία μπορεί να λάβει η εγγύηση (χρηματικό ποσό, ασφάλεια,…). Βλέπε το δελτίο σχετικά με τη διαφάνεια των εξόδων.

Περίπτωση B

ναι

μεταξύ 15,65EUR και 48,24EUR

Στις αστικές διαδικασίες, κατά γενικό κανόνα, η υποχρέωση παροχής εγγύησης κατά την έναρξη διαδικασίας μπορεί να επέλθει στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 851 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Code Judiciaire). Πρόκειται για την  περίπτωση της απαλλαγής του αλλοδαπού αιτούντος από την υποχρέωση εγγύησης. Ένας βέλγος εναγόμενος μπορεί να ζητήσει την παροχή εγγύησης εκ μέρους αλλοδαπού αιτούντος ή παρεμβαίνοντος. Το άρθρο 852 προσδιορίζει τη μορφή την οποία μπορεί να λάβει η εγγύηση (χρηματικό ποσό, ασφάλεια,…). Βλέπε το δελτίο σχετικά με τη διαφάνεια των εξόδων.Έξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδων

Βλ. κεφάλαιο «Νομική συνδρομή» της σελίδας για το κόστος των διαδικασιών.

Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας


Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Υπάρχουν άλλα έξοδα που αφορούν ειδικά διασυνοριακές διαφορές;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περιγραφή

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περίπτωση A

όταν τα έγγραφα είναι απαραίτητα για τη δίκη

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

όταν ο εναγόμενος δεν κατανοεί τη γλώσσα της διαδικασίας

μεταξύ 31,61EUR και 54,62EUR ανά ώρα

Περίπτωση B

όταν τα έγγραφα είναι απαραίτητα για τη δίκη

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

όταν ο εναγόμενος δεν κατανοεί τη γλώσσα της διαδικασίας

μεταξύ 31,61EUR και 54,62EUR ανά ώρα

κόστος περιαφής εκτελεστήριου τύπου

περίπου 100EUR


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/09/2019

Περιπτωσιολογικη μελετη 2 – οικογενειακο δικαιο – επιμελεια των τεκνων - Βέλγιο

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο (επιμέλεια τέκνων), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον ενάγοντα σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Δύο άτομα έχουν συζήσει επί σειρά ετών χωρίς να έχουν παντρευτεί. Όταν χωρίζουν, έχουν ένα παιδί τριών ετών. Με δικαστική απόφαση ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα και αναγνωρίζεται δικαίωμα επικοινωνίας στον πατέρα. Η μητέρα υποβάλει αγωγή με αίτημα τον περιορισμό του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα.

Υπόθεση B – Διασυνοριακή περίπτωση στην οποία είστε δικηγόρος στο κράτος μέλος Α: Δύο άτομα έχουν συζήσει επί σειρά ετών σε ένα κράτος μέλος (κράτος μέλος Β) χωρίς να έχουν παντρευτεί. Αποκτούν μαζί ένα παιδί, αλλά αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού χωρίζουν. Με απόφαση δικαστηρίου του κράτους μέλους Β ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα και αναγνωρίζεται δικαίωμα επικοινωνίας στον πατέρα. Η μητέρα και το παιδί μετακομίζουν για να ζήσουν σε άλλο κράτος μέλος (κράτος μέλος A), πράγμα που επιτρέπεται με βάση τη δικαστική απόφαση, ενώ ο πατέρας παραμένει στο κράτος μέλος B. Λίγα χρόνια αργότερα, η μητέρα υποβάλλει αγωγή στο κράτος μέλος A με αίτημα τη μεταβολή του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα.


Κόστος της διαδικασίας

Σημαντική προκαταρκτική παρατήρηση: Τα έξοδα και οι αμοιβές των δικηγόρων δεν ρυθμίζονται νομοθετικά στο Βέλγιο (εξαρτώνται από τη δυσκολία και τη σημασία της υπόθεσης, το όνομα και τη φήμη του δικηγόρου, το επείγον της υπόθεσης, το αποτέλεσμα,…). Εντούτοις, στο Βέλγιο, οι δικηγόροι δεσμεύονται από κανόνες δεοντολογίας και υποχρεούνται εκ του νόμου να προσδιορίζουν το κόστος και τα έξοδα σε εύλογα πλαίσια (βλ. ανωτέρω).

Ο υπολογισμός του κόστους και των εξόδων είναι καθαρά ενδεικτικός.


Έξοδα στο Βέλγιο

Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών


Περιπτωσιολογική Μελέτη

Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Υπάρχει σχετική δυνατότητα για υποθέσεις αυτού του είδους;

Κόστος

Περίπτωση A

52EUR

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

186EUR

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

όχι

Περίπτωση B

52EUR

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

186EUR

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

όχιΈξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, εμπειρογνώμονα


Περιπτωσιολογική Μελέτη

Δικηγόρος

Δικαστικός επιμελητής

Εμπειρογνώμονας

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Μέσος όρος εξόδων

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Έξοδα προ της έκδοσης δικαστικής απόφασης

Έξοδα μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Κόστος

Περίπτωση A

όχι

περίπου 1500EUR

όχι

52EUR

περίπου 100EUR

όχι

Περίπτωση B

όχι

περίπου 1000EUR

όχι

52EUR

περίπου 100EUR

όχιΈξοδα για αποζημίωση μαρτύρων, όρκο  ή άλλη ΕΓΓΎΗΣΗ και λοιπά έξοδα


Περιπτωσιολογική μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων

Όρκος ή άλλη ΕΓΓΎΗΣΗ

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Κόστος

Υπάρχει σχετική πρόβλεψη και πότε και πώς εφαρμόζεται;

Περίπτωση A

ναι

μεταξύ 15,65EUR και 48,24EUR

Στις αστικές διαδικασίες, κατά γενικό κανόνα, η υποχρέωση παροχής εγγύησης κατά την έναρξη διαδικασίας μπορεί να επέλθει στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 851 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Code Judiciaire). Πρόκειται για την  περίπτωση της απαλλαγής του αλλοδαπού αιτούντος από την υποχρέωση εγγύησης. Ένας βέλγος εναγόμενος μπορεί να ζητήσει την παροχή εγγύησης εκ μέρους αλλοδαπού αιτούντος ή παρεμβαίνοντος. Το άρθρο 852 προσδιορίζει τη μορφή την οποία μπορεί να λάβει η εγγύηση (χρηματικό ποσό, ασφάλεια,…). Βλέπε το δελτίο σχετικά με τη διαφάνεια των εξόδων.

Περίπτωση B

ναι

μεταξύ 15,65EUR και 48,24EUR

Στις αστικές διαδικασίες, κατά γενικό κανόνα, η υποχρέωση παροχής εγγύησης κατά την έναρξη διαδικασίας μπορεί να επέλθει στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 851 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Code Judiciaire). Πρόκειται για την  περίπτωση της απαλλαγής του αλλοδαπού αιτούντος από την υποχρέωση εγγύησης. Ένας βέλγος εναγόμενος μπορεί να ζητήσει την παροχή εγγύησης εκ μέρους αλλοδαπού αιτούντος ή παρεμβαίνοντος. Το άρθρο 852 προσδιορίζει τη μορφή την οποία μπορεί να λάβει η εγγύηση (χρηματικό ποσό, ασφάλεια,…). Βλέπε το δελτίο σχετικά με τη διαφάνεια των εξόδων.Έξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδων

Βλ. κεφάλαιο «Νομική συνδρομή» της σελίδας για το κόστος των διαδικασιών.

Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας


Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Υπάρχουν άλλα έξοδα που αφορούν ειδικά διασυνοριακές διαφορές;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περιγραφή

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περίπτωση A

όταν τα έγγραφα είναι απαραίτητα για τη δίκη

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

όταν ο εναγόμενος δεν κατανοεί τη γλώσσα της διαδικασίας

μεταξύ 31,61EUR και 54,62EUR ανά ώρα

Περίπτωση B

όταν τα έγγραφα είναι απαραίτητα για τη δίκη

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

όταν ο εναγόμενος δεν κατανοεί τη γλώσσα της διαδικασίας

μεταξύ 31,61EUR και 54,62EUR ανά ώρα

κόστος περιαφής εκτελεστήριου τύπου

περίπου 100EURΤην έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/09/2019

Περιπτωσιολογικη μελετη 3 – οικογενειακο δικαιο – διατροφη - Βέλγιο

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο (διατροφή), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον ενάγοντα σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Δύο άτομα έχουν συζήσει επί σειρά ετών χωρίς να έχουν παντρευτεί. Όταν χωρίζουν, έχουν ένα παιδί τριών ετών. Με δικαστική απόφαση ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα. Η μόνη εκκρεμούσα αντιδικία αφορά το ποσό της διατροφής που ο πατέρας υποχρεούται να καταβάλλει στη μητέρα για τη συντήρηση και εκπαίδευση του παιδιού. Η μητέρα υποβάλλει αγωγή για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Υπόθεση B – Διασυνοριακή περίπτωση στην οποία είστε δικηγόρος στο κράτος μέλος Α: Δύο άτομα έχουν συζήσει σε ένα κράτος μέλος (κράτος μέλος Β) χωρίς να έχουν παντρευτεί. Έχουν ένα παιδί τριών ετών. Έπειτα χωρίζουν. Με απόφαση δικαστηρίου του κράτους μέλους Β ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα. Με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα, η μητέρα και το παιδί μετακομίζουν για να ζήσουν σε άλλο κράτος μέλος (κράτος μέλος A), όπου και αποκτούν νόμιμη κατοικία.

Εξακολουθεί να υπάρχει αντιδικία για ένα ζήτημα. Το ζήτημα αυτό αφορά το ποσό της διατροφής που ο πατέρας υποχρεούται να καταβάλλει στη μητέρα για τη συντήρηση και εκπαίδευση του παιδιού. Η μητέρα υποβάλλει αγωγή για το συγκεκριμένο ζήτημα στο κράτος μέλος A.


Κόστος της διαδικασίας

Σημαντική προκαταρκτική παρατήρηση: Τα έξοδα και οι αμοιβές των δικηγόρων δεν ρυθμίζονται νομοθετικά στο Βέλγιο (εξαρτώνται από τη δυσκολία και τη σημασία της υπόθεσης, το όνομα και τη φήμη του δικηγόρου, το επείγον της υπόθεσης, το αποτέλεσμα,…). Εντούτοις, στο Βέλγιο, οι δικηγόροι δεσμεύονται από κανόνες δεοντολογίας και υποχρεούνται εκ του νόμου να προσδιορίζουν το κόστος και τα έξοδα σε εύλογα πλαίσια (βλ. ανωτέρω).

Ο υπολογισμός του κόστους και των εξόδων είναι καθαρά ενδεικτικός.

Έξοδα στο Βέλγιο

Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών


Περιπτωσιολογική Μελέτη

Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Υπάρχει σχετική δυνατότητα για υποθέσεις αυτού του είδους;

Κόστος

Περίπτωση A

27EUR

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

82EUR

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

όχι

Περίπτωση B

27EUR

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

82EUR

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

όχιΈξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, εμπειρογνώμονα


Περιπτωσιολογική Μελέτη

Δικηγόρος

Δικαστικός επιμελητής

Εμπειρογνώμονας

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Μέσος όρος εξόδων

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Έξοδα προ της έκδοσης δικαστικής απόφασης

Έξοδα μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Κόστος

Περίπτωση A

όχι

περίπου 1000EUR

όχι

περίπου 27EUR

περίπου 60EUR

όχι

Περίπτωση B

όχι

περίπου 1000EUR

όχι

περίπου 27EUR

περίπου 60EUR

όχιΈξοδα για αποζημίωση μαρτύρων, όρκο  ή άλλη εγγύηση και λοιπά έξοδα


Περιπτωσιολογική μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων

Όρκος ή άλλη εγγύηση

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Κόστος

Υπάρχει σχετική πρόβλεψη και πότε και πώς εφαρμόζεται;

Περίπτωση A

ναι

μεταξύ 15,65EUR και 48,24EUR

Στις αστικές διαδικασίες, κατά γενικό κανόνα, η υποχρέωση παροχής εγγύησης κατά την έναρξη διαδικασίας μπορεί να επέλθει στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 851 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Code Judiciaire). Πρόκειται για την  περίπτωση της απαλλαγής του αλλοδαπού αιτούντος από την υποχρέωση εγγύησης. Ένας βέλγος εναγόμενος μπορεί να ζητήσει την παροχή εγγύησης εκ μέρους αλλοδαπού αιτούντος ή παρεμβαίνοντος. Το άρθρο 852 προσδιορίζει τη μορφή την οποία μπορεί να λάβει η εγγύηση (χρηματικό ποσό, ασφάλεια,…). Βλέπε το δελτίο σχετικά με τη διαφάνεια των εξόδων.

Περίπτωση B

ναι

μεταξύ 15,65EUR και 48,24EUR

Στις αστικές διαδικασίες, κατά γενικό κανόνα, η υποχρέωση παροχής εγγύησης κατά την έναρξη διαδικασίας μπορεί να επέλθει στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 851 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Code Judiciaire). Πρόκειται για την  περίπτωση της απαλλαγής του αλλοδαπού αιτούντος από την υποχρέωση εγγύησης. Ένας βέλγος εναγόμενος μπορεί να ζητήσει την παροχή εγγύησης εκ μέρους αλλοδαπού αιτούντος ή παρεμβαίνοντος. Το άρθρο 852 προσδιορίζει τη μορφή την οποία μπορεί να λάβει η εγγύηση (χρηματικό ποσό, ασφάλεια,…). Βλέπε το δελτίο σχετικά με τη διαφάνεια των εξόδων.Έξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδων

Βλ. κεφάλαιο «Νομική συνδρομή» της σελίδας για το κόστος των διαδικασιών.

Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας


Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Υπάρχουν άλλα έξοδα που αφορούν ειδικά διασυνοριακές διαφορές;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περιγραφή

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περίπτωση A

όταν τα έγγραφα είναι απαραίτητα για τη δίκη

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

όταν ο εναγόμενος δεν κατανοεί τη γλώσσα της διαδικασίας

μεταξύ 31,61EUR και 54,62EUR ανά ώρα

Περίπτωση B

όταν τα έγγραφα είναι απαραίτητα για τη δίκη

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

όταν ο εναγόμενος δεν κατανοεί τη γλώσσα της διαδικασίας

μεταξύ 31,61EUR και 54,62EUR ανά ώρα

κόστος περιαφής εκτελεστήριου τύπου

περίπου 100EURΤην έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/09/2019

Περιπτωσιολογικη μελετη 4 – εμπορικο δικαιο – συμβαση - Βέλγιο

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το εμπορικό δίκαιο (συμβάσεις), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον πωλητή σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Μία εταιρεία παρέδωσε αγαθά αξίας 20.000 ευρώ. Ο πωλητής δεν έχει εισπράξει το τίμημα, διότι ο αγοραστής θεωρεί ότι τα αγαθά δεν ανταποκρίνονται στα συμφωνηθέντα.

Ο πωλητής αποφασίζει να υποβάλει αγωγή προκειμένου να του καταβληθεί ολόκληρο το τίμημα.

Υπόθεση Β – Διασυνοριακή περίπτωση: Μία εταιρεία της οποίας τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στο κράτος μέλος B παραδίδει αγαθά αξίας 20.000 ευρώ σε έναν αγοραστή στο κράτος μέλος A. Η σύμβαση υπόκειται στη νομοθεσία του κράτους μέλους B και έχει καταρτισθεί στη γλώσσα του κράτους μέλους B. Ο εν λόγω πωλητής δεν έχει εισπράξει το τίμημα, διότι ο αγοραστής, που βρίσκεται στο κράτος μέλος Α, θεωρεί ότι τα αγαθά δεν ανταποκρίνονται στα συμφωνηθέντα. Ο πωλητής αποφασίζει να υποβάλει αγωγή στο κράτος μέλος Α προκειμένου να του καταβληθεί ολόκληρο το τίμημα, όπως ορίζει η σύμβαση που έχει συνάψει με τον αγοραστή.


Κόστος της διαδικασίας

Σημαντική προκαταρκτική παρατήρηση: Τα έξοδα και οι αμοιβές των δικηγόρων δεν ρυθμίζονται νομοθετικά στο Βέλγιο (εξαρτώνται από τη δυσκολία και τη σημασία της υπόθεσης, το όνομα και τη φήμη του δικηγόρου, το επείγον της υπόθεσης, το αποτέλεσμα,…). Εντούτοις, στο Βέλγιο, οι δικηγόροι δεσμεύονται από κανόνες δεοντολογίας και υποχρεούνται εκ του νόμου να προσδιορίζουν το κόστος και τα έξοδα σε εύλογα πλαίσια (βλ. ανωτέρω).

Ο υπολογισμός του κόστους και των εξόδων είναι καθαρά ενδεικτικός.


Έξοδα στο Βέλγιο

Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών


Περιπτωσιολογική Μελέτη

Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Υπάρχει σχετική δυνατότητα για υποθέσεις αυτού του είδους;

Κόστος

Περίπτωση A

82EUR

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

186EUR

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

Ναι

Βλ. κεφάλαιο «Κόστος της διαμεσολάβησης» της σελίδας για τη Διαμεσολάβηση στο Βέλγιο

Περίπτωση B

52EUR (ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής)

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

186EUR

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

Ναι

Βλ. κεφάλαιο «Κόστος της διαμεσολάβησης» της σελίδας για τη Διαμεσολάβηση στο ΒέλγιοΈξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, εμπειρογνώμονα


Περιπτωσιολογική Μελέτη

Δικηγόρος

Δικαστικός επιμελητής

Εμπειρογνώμονας

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Μέσος όρος εξόδων

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Έξοδα προ της έκδοσης δικαστικής απόφασης

Έξοδα μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Περίπτωση A

όχι

περίπου 2000EUR

όχι

περίπου 250EUR

περίπου 250EUR

όχι

Περίπτωση B

όχι

περίπου 2000EUR

όχι

περίπου 52EUR

περίπου 100EUR

όχιΈξοδα για αποζημίωση μαρτύρων, όρκο  ή άλλη εγγύηση και λοιπά έξοδα


Περιπτωσιολογική μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων

Όρκος ή άλλη εγγύηση

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Κόστος

Υπάρχει σχετική πρόβλεψη και πότε και πώς εφαρμόζεται;

Περίπτωση A

ναι

μεταξύ 15,65EUR και 48,24EUR

Στις αστικές διαδικασίες, κατά γενικό κανόνα, η υποχρέωση παροχής εγγύησης κατά την έναρξη διαδικασίας μπορεί να επέλθει στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 851 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Code Judiciaire). Πρόκειται για την  περίπτωση της απαλλαγής του αλλοδαπού αιτούντος από την υποχρέωση εγγύησης. Ένας βέλγος εναγόμενος μπορεί να ζητήσει την παροχή εγγύησης εκ μέρους αλλοδαπού αιτούντος ή παρεμβαίνοντος. Το άρθρο 852 προσδιορίζει τη μορφή την οποία μπορεί να λάβει η εγγύηση (χρηματικό ποσό, ασφάλεια,…). Βλέπε το δελτίο σχετικά με τη διαφάνεια των εξόδων.

Περίπτωση B

ναι

μεταξύ 15,65EUR και 48,24EUR

Στις αστικές διαδικασίες, κατά γενικό κανόνα, η υποχρέωση παροχής εγγύησης κατά την έναρξη διαδικασίας μπορεί να επέλθει στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 851 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Code Judiciaire). Πρόκειται για την  περίπτωση της απαλλαγής του αλλοδαπού αιτούντος από την υποχρέωση εγγύησης. Ένας βέλγος εναγόμενος μπορεί να ζητήσει την παροχή εγγύησης εκ μέρους αλλοδαπού αιτούντος ή παρεμβαίνοντος. Το άρθρο 852 προσδιορίζει τη μορφή την οποία μπορεί να λάβει η εγγύηση (χρηματικό ποσό, ασφάλεια,…). Βλέπε το δελτίο σχετικά με τη διαφάνεια των εξόδων.Έξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδων

Βλ. κεφάλαιο «Νομική συνδρομή» της σελίδας για το κόστος των διαδικασιών.


Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας


Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Υπάρχουν άλλα έξοδα που αφορούν ειδικά διασυνοριακές διαφορές;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περιγραφή

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περίπτωση A

όταν τα έγγραφα είναι απαραίτητα για τη δίκη

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

όταν ο εναγόμενος δεν κατανοεί τη γλώσσα της διαδικασίας

μεταξύ 31,61EUR και 54,62EUR ανά ώρα

Περίπτωση B

όταν τα έγγραφα είναι απαραίτητα για τη δίκη

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

όταν ο εναγόμενος δεν κατανοεί τη γλώσσα της διαδικασίας

μεταξύ 31,61EUR και 54,62EUR ανά ώρα

κόστος περιαφής εκτελεστήριου τύπου

περίπου 100EURΤην έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/09/2019

Περιπτωσιολογικη μελετη 5 – εμπορικο δικαιο – ευθυνη - Βέλγιο

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το εμπορικό δίκαιο (ευθύνη), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον πελάτη σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Ένας κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης παραδίδει έναν θερμαντήρα σε εταιρεία που εγκαθιστά τέτοιου είδους εξοπλισμό. Η εταιρεία εγκατάστασης μεταπωλεί τον θερμαντήρα σε έναν πελάτη και τον εγκαθιστά στο σπίτι του. Λίγον καιρό μετά, εκδηλώνεται στο σπίτι πυρκαγιά. Όλοι οι εμπλεκόμενοι (ο κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης, η εταιρεία εγκατάστασης και ο τελικός χρήστης) έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Το αίτιο της πυρκαγιάς αμφισβητείται. Κανείς δεν θέλει να καταβάλει αποζημίωση στον πελάτη.

Ο πελάτης αποφασίζει να υποβάλει αγωγή κατά του κατασκευαστή εξοπλισμού θέρμανσης, της εταιρείας εγκατάστασης εξοπλισμού θέρμανσης και των ασφαλιστικών εταιρειών, με αίτημα την καταβολή πλήρους αποζημίωσης.

Υπόθεση Β – Διασυνοριακή περίπτωση: Ένας κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης στο κράτος μέλος Β παραδίδει έναν θερμαντήρα σε εταιρεία που εγκαθιστά τέτοιου είδους εξοπλισμό στο κράτος μέλος Γ. Η εταιρεία εγκατάστασης μεταπωλεί τον θερμαντήρα σε έναν πελάτη στο κράτος μέλος Α και τον εγκαθιστά στο σπίτι του. Λίγον καιρό μετά, εκδηλώνεται στο σπίτι πυρκαγιά. Όλοι οι εμπλεκόμενοι (ο κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης, η εταιρεία εγκατάστασης και ο τελικός χρήστης) έχουν συνάψει σύμβαση ασφάλισης, ο καθένας με ασφαλιστική εταιρεία του δικού του κράτους μέλους. Το αίτιο της πυρκαγιάς αμφισβητείται. Κανείς δεν θέλει να καταβάλει αποζημίωση στον πελάτη.

Ο πελάτης αποφασίζει να υποβάλει αγωγή στο κράτος μέλος Α κατά του κατασκευαστή εξοπλισμού θέρμανσης, της εταιρείας εγκατάστασης εξοπλισμού θέρμανσης και της ασφαλιστικής εταιρείας στο κράτος μέλος Α, με αίτημα την καταβολή πλήρους αποζημίωσης.


Κόστος της διαδικασίας


Σημαντική προκαταρκτική παρατήρηση: Τα έξοδα και οι αμοιβές των δικηγόρων δεν ρυθμίζονται νομοθετικά στο Βέλγιο (εξαρτώνται από τη δυσκολία και τη σημασία της υπόθεσης, το όνομα και τη φήμη του δικηγόρου, το επείγον της υπόθεσης, το αποτέλεσμα,…). Εντούτοις, στο Βέλγιο, οι δικηγόροι δεσμεύονται από κανόνες δεοντολογίας και υποχρεούνται εκ του νόμου να προσδιορίζουν το κόστος και τα έξοδα σε εύλογα πλαίσια (βλ. ανωτέρω).

Ο υπολογισμός του κόστους και των εξόδων είναι καθαρά ενδεικτικός.


Έξοδα στο Βέλγιο

Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών


Περιπτωσιολογική Μελέτη

Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Υπάρχει σχετική δυνατότητα για υποθέσεις αυτού του είδους;

Κόστος

Περίπτωση A

82EUR

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

186EUR

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

Ναι

Βλ. κεφάλαιο «Κόστος της διαμεσολάβησης» της σελίδας για τη Διαμεσολάβηση στο Βέλγιο

Περίπτωση B

82EUR

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

186EUR

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

Ναι

Βλ. κεφάλαιο «Κόστος της διαμεσολάβησης» της σελίδας για τη Διαμεσολάβηση στο ΒέλγιοΈξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, εμπειρογνώμονα


Περιπτωσιολογική Μελέτη

Δικηγόρος

Δικαστικός επιμελητής

Εμπειρογνώμονας

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Μέσος όρος εξόδων

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Έξοδα προ της έκδοσης δικαστικής απόφασης

Έξοδα μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Περίπτωση A

όχι

περίπου 3000EUR

όχι

περίπου 500EUR

περίπου 250EUR

όχι

Περίπτωση B

όχι

περίπου 3000EUR

όχι

περίπου 500EUR

περίπου 250EUR

όχιΈξοδα για αποζημίωση μαρτύρων, όρκο  ή άλλη εγγύηση


Περιπτωσιολογική μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων

Όρκος ή άλλη εγγύηση

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Κόστος

Υπάρχει σχετική πρόβλεψη και πότε και πώς εφαρμόζεται;

Περίπτωση A

ναι

μεταξύ 15,65EUR και 48,24EUR

Στις αστικές διαδικασίες, κατά γενικό κανόνα, η υποχρέωση παροχής εγγύησης κατά την έναρξη διαδικασίας μπορεί να επέλθει στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 851 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Code Judiciaire). Πρόκειται για την  περίπτωση της απαλλαγής του αλλοδαπού αιτούντος από την υποχρέωση εγγύησης. Ένας βέλγος εναγόμενος μπορεί να ζητήσει την παροχή εγγύησης εκ μέρους αλλοδαπού αιτούντος ή παρεμβαίνοντος. Το άρθρο 852 προσδιορίζει τη μορφή την οποία μπορεί να λάβει η εγγύηση (χρηματικό ποσό, ασφάλεια,…). Βλέπε το δελτίο σχετικά με τη διαφάνεια των εξόδων.

Περίπτωση B

ναι

μεταξύ 15,65EUR και 48,24EUR

Στις αστικές διαδικασίες, κατά γενικό κανόνα, η υποχρέωση παροχής εγγύησης κατά την έναρξη διαδικασίας μπορεί να επέλθει στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 851 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Code Judiciaire). Πρόκειται για την  περίπτωση της απαλλαγής του αλλοδαπού αιτούντος από την υποχρέωση εγγύησης. Ένας βέλγος εναγόμενος μπορεί να ζητήσει την παροχή εγγύησης εκ μέρους αλλοδαπού αιτούντος ή παρεμβαίνοντος. Το άρθρο 852 προσδιορίζει τη μορφή την οποία μπορεί να λάβει η εγγύηση (χρηματικό ποσό, ασφάλεια,…). Βλέπε το δελτίο σχετικά με τη διαφάνεια των εξόδων.Έξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδων

Βλ. κεφάλαιο «Νομική συνδρομή» της σελίδας για το κόστος των διαδικασιών.


Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας


Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Υπάρχουν άλλα έξοδα που αφορούν ειδικά διασυνοριακές διαφορές;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περιγραφή

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περίπτωση A

όταν τα έγγραφα είναι απαραίτητα για τη δίκη

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

όταν ο εναγόμενος δεν κατανοεί τη γλώσσα της διαδικασίας

μεταξύ 31,61EUR και 54,62EUR ανά ώρα

Περίπτωση B

όταν τα έγγραφα είναι απαραίτητα για τη δίκη

μεταξύ 7,57EUR και 34,48EUR ανά σελίδα

όταν ο εναγόμενος δεν κατανοεί τη γλώσσα της διαδικασίας

μεταξύ 31,61EUR και 54,62EUR ανά ώρα

κόστος περιαφής εκτελεστήριου τύπου

περίπου 100EURΤην έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/09/2019

Κόστος της διαδικασίας - Βουλγαρία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η παρούσα σελίδα σας προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα στη Βουλγαρία.


Κόστος της διαδικασίας

Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές στο χώρο των νομικών επαγγελμάτων

Δικηγόροι

Σύμφωνα με το βουλγαρικό δικηγορικό νόμο (τελευταία τροποποίηση SG 69/5.8.2008) :

Το άρθρο 36 ορίζει τα εξής :

 1. Οι δικηγόροι δικαιούνται αμοιβή για την εργασία τους.
 2. Το ύψος της αμοιβής πρέπει να συμφωνείται συμβατικά μεταξύ δικηγόρου και πελάτη. Το ύψος του ποσού πρέπει να είναι δίκαιο και δικαιολογημένο, δεν πρέπει δε να υστερεί από το προβλεπόμενο για το είδος της εργασίας που αναλαμβάνεται (διάταξη του Ανώτατου Δικηγορικού Συμβουλίου).
 3. Ελλείψει συμβάσεως, κατ' αίτηση του δικηγόρου ή του πελάτη, το Δικηγορικό Συμβούλιο οφείλει να ορίσει την αμοιβή (διάταξη του Ανώτατου Δικηγορικού Συμβουλίου).
 4. Η αμοιβή μπορεί να ορίζεται με απόλυτους όρους και/ή ως ποσοστό ενός ποσού που είναι δυνατόν, ανάλογα με την έκβαση της διαδικασίας, να επιδικασθεί από το δικαστήριο. Αυτό αποκλείει την αμοιβή αυτού του είδους σε ποινικές υποθέσεις και σε αστικές υποθέσεις που αφορούν μη υλικό συμφέρον.

Το άρθρο 38 ορίζει τα εξής :

 1. Οι δικηγόροι μπορούν να παρέχουν δωρεάν νομική συνδρομή και συνεργασία στους εξής :
 • Δικαιούχους διατροφής
 • Πρόσωπα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες
 • Γονείς, φίλους ή άλλους δικηγόρους
 1. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν ο αντίδικος των αντίστοιχων διαδικασιών καταδικασθεί στην καταβολή των εξόδων, ο δικηγόρος δικαιούται αμοιβή. Το δικαστήριο πρέπει να ορίζει την αμοιβή αυτή σε ύψος που δεν υστερεί του προβλεπομένου (στη διαταγή σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 3) και καταδικάζει τον αντίδικο στην καταβολή της.

Οι αμοιβές διέπονται από τη διαταγή αριθ. 1 του 2004 του Ανώτατου Δικηγορικού Συμβουλίου.  Οι ελάχιστες αμοιβές έχουν ως εξής :

 1. Αμοιβές για παροχή συμβουλών, ενημέρωση, σύνταξη εγγράφων και συμβάσεων :
  • Καθορισμένες αμοιβές - περίπου από 10 έως 300 ευρώ
  • Ανάλογα με το υλικό συμφέρον της υπόθεσης, καθορισμένες αμοιβές (περίπου από 75 έως 350 ευρώ) + ποσοστό του υλικού συμφέροντος (από 0,1 έως 1%)
   1. Αμοιβές για αστικές και διοικητικές διαδικασίες σε ένα μόνο βαθμό :
  • Καθορισμένες αμοιβές (περίπου από 50 έως 250 ευρώ)
  • Ανάλογα με το υλικό συμφέρον της υπόθεσης, καθορισμένες αμοιβές (περίπου από 50 έως 325 ευρώ) + ποσοστό του υλικού συμφέροντος (από 2 έως 6%)
   1. Για διαδικασίες σχετικά με την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων
  • ½ των αμοιβών που ορίζονται στο σημείο 2
   1. Αμοιβές για ποινικές διαδικασίες και διαδικασίες ποινικών κυρώσεων σε ένα μόνο βαθμό - καθορισμένες αμοιβές :
  • Για το προδικαστικό στάδιο περίπου 150 ευρώ
  • Για το στάδιο της δίκης - περίπου από 150 έως 900 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της κατηγορίας
  • Σε υποθέσεις διοικητικών κυρώσεων 75 ευρώ
   1. Αμοιβές για ειδικές διαδικασίες (προστασία παιδιών, οικογενειακό δίκαιο, ενδοοικογενειακή βία, έκδοση και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης κ.λπ.) :
  • Μόνο καθορισμένες αμοιβές, περίπου από 75 έως 125 ευρώ

Δικαστικοί επιμελητές

Από το 2006 οι δικαστικοί επιμελητές στη Βουλγαρία είναι είτε ιδιωτικοί είτε δημόσιοι υπάλληλοι. Οι νόμιμες τιμές ισχύουν και στις δύο περιπτώσεις.

 1. Οι αμοιβές των δημόσιων υπαλλήλων ρυθμίζονται (στο τμήμα ΙΙ του τιμολογίου των δημόσιων τελών που εισπράττονται από τα δικαστήρια δυνάμει του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από το 2008).
 2. Οι αμοιβές των ιδιωτικών δικαστικών επιμελητών ρυθμίζονται (στο άρθρο 78 του νόμου περί ιδιωτικών δικαστικών επιμελητών και στο τιμολόγιο περί αμοιβών και εξόδων εκτέλεσης του νόμου περί ιδιωτικών δικαστικών επιμελητών).

Οι αμοιβές των δύο τιμολογίων είναι οι ίδιες.

Ένας ιδιωτικός δικαστικός επιμελητής χρεώνει πρόσθετη αμοιβή ίση προς το 50% της συνήθους αμοιβής για την επίδοση εγγράφων σε μη εργάσιμες ημέρες και αργίες, για την ταχυδρομική αποστολή κλήσεων και για την πραγματοποίηση αντιγράφων της προσφυγής, της κοινοποίησης και των επισυναπτόμενων εγγράφων.

Καθορισμένα έξοδα

Καθορισμένα έξοδα των αστικών διαδικασιών

Καθορισμένα έξοδα των διαδίκων αστικών διαδικασιών

Τα τέλη των αστικών διαδικασιών προβλέπονται (στο τμήμα Ι του τιμολογίου των δημόσιων τελών που εισπράττονται από τα δικαστήρια δυνάμει του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από το 2008), ως εξής : Τα τέλη όσον αφορά :

 • αστική αγωγή, ισούνται με 4% του ύψους της αξίωσης, χωρίς να είναι χαμηλότερα από 25 ευρώ
 • αγωγή αποκατάστασης ηθικής βλάβης, φθάνουν έως 4 ευρώ, χωρίς να είναι χαμηλότερα από 15 ευρώ
 • υποθέσεις διαζυγίου (περιλαμβανομένου του διαζυγίου με κοινή συναίνεση), ισούνται με 2% του συνολικού μεριδίου κάθε αντιδίκου επί μια τριετία (κατά τη συμφωνία περί κατανομής των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων και διατροφής)
 • εντολή εκτέλεσης, ισούνται με 2% του υλικού συμφέροντος, χωρίς να είναι χαμηλότερα από 12,5 ευρώ
 • υποθέσεις υιοθεσίας, ανέρχονται σε 12,5 ευρώ
 • αίτηση μέτρων προς ασφάλιση των διεκδικούμενων περιουσιακών στοιχείων, ισούνται με 20 ευρώ
 • ασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων, ισούνται με 10 ευρώ
 • υποθέσεις αφερεγγυότητας, ανέρχονται σε 25 ευρώ για ένα μόνο επιχειρηματία, 125 ευρώ για επιχείρηση

Στάδιο της αστικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβληθούν τα καθορισμένα έξοδα

Τα τέλη καταβάλλονται πριν αρχίσουν οι διαδικασίες ή εκτελεσθούν οι απαιτούμενες ενέργειες (άρθρο 76 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Καθορισμένα έξοδα των ποινικών διαδικασιών

Καθορισμένα έξοδα των διαδίκων ποινικών διαδικασιών

Η κάλυψη των εξόδων και αμοιβών στις ποινικές διαδικασίες διέπεται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 187 : Κάλυψη εξόδων

 1. Τα έξοδα ποινικών διαδικασιών πρέπει να καλύπτονται από το ποσό που καθορίζεται στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου οργάνου, εκτός εάν προβλέπεται άλλως από το νόμο.
 2. Στις ποινικές υποθέσεις που κινούνται κατόπιν μηνύσεως, ο μηνυτής πρέπει να καταθέτει προκαταβολικά το ποσό των εξόδων. Σε περίπτωση μη κατάθεσης ο μηνυτής πρέπει να διαθέτει επτά ημέρες για να καταθέσει το ποσό.
 3. Στις υποθέσεις που κινούνται κατόπιν μηνύσεως, τα έξοδα διεξαγωγής αποδείξεων κατ' αίτηση του κατηγορουμένου πρέπει να καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του δικαστηρίου.

Τα καθορισμένα έξοδα για τις ποινικές διαδικασίες προβλέπονται (στο τιμολόγιο αριθ. 1 του νόμου περί δημόσιων τελών που εισπράττονται από τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες, τις ανακριτικές υπηρεσίες και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά το 2005) ως εξής :

 • Για τις μηνύσεις που έχουν ως αποτέλεσμα ποινικές διαδικασίες ιδιωτικού χαρακτήρα - 6 ευρώ
 • Για τις αστικές αξιώσεις στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών ιδιωτικού χαρακτήρα - 2,5 ευρώ
 • Για τις αιτήσεις αποκατάστασης σε περίπτωση που μια υπόθεση παραμένει εκκρεμής - 3 ευρώ

Στάδιο της ποινικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβληθούν τα καθορισμένα έξοδα

Τα προαναφερόμενα έξοδα πρέπει να κατατίθενται προκαταβολικά από το μηνυτή (σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας). Σε περίπτωση μη κατάθεσης ο μηνυτής πρέπει να διαθέτει επτά ημέρες για να καταθέσει το ποσό.

Καθορισμένα έξοδα των συνταγματικών διαδικασιών

Καθορισμένα έξοδα των διαδίκων συνταγματικών διαδικασιών

Δεν υπάρχουν συνταγματικές διαδικασίες στη βουλγαρική έννομη τάξη.

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων από τους συνηγόρους

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαδίκων

Το άρθρο 40 παράγραφος 3 του δικηγορικού νόμου προβλέπει ότι «οι δικηγόροι οφείλουν να ενημερώνουν δεόντως τους πελάτες τους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους». Δεν υπάρχει ρητή υποχρέωση παροχής πληροφοριών προς τους πελάτες όσον αφορά τα προβλεπόμενα έξοδα των νομικών διαδικασιών. Ωστόσο η δικηγορική δεοντολογία συνεπάγεται σχετική υποχρέωση.

Νομικές βάσεις καθορισμού εξόδων

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα στη Βουλγαρία;

Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να ασκήσει αγωγή ενώπιον δικαστηρίου δεν θα μπορέσει να πληροφορηθεί από πηγές προσιτές στο κοινό πόσο θα του κοστίσει αυτό, δεδομένου ότι δεν υπάρχει επίσημος ή ανεπίσημος ιστότοπος ή δημόσια αρχή που να παρέχει συνολικές πληροφορίες εν προκειμένω. Κατά συνέπεια οι πελάτες βασίζονται κυρίως στους δικηγόρους τους για τις σχετικές πληροφορίες.

Στους ακόλουθους προσιτούς στο κοινό ιστοτόπους, πάντως, οι πολίτες μπορούν να βρουν τις νομικές ρυθμίσεις που διέπουν τις αμοιβές και τα έξοδα των νομικών διαδικασιών και να υπολογίσουν το κόστος κάθε διαδικασίας. Οι ιστότοποι αυτοί είναι οι εξής : Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεθνική νομοθεσία, ιστότοπος του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατου Δικηγορικού Συμβουλίου, ιστότοπος του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και ιστότοπος της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕθνικής Υπηρεσίας Ευεργετήματος Πενίας. Όλοι αυτοί οι ιστότοποι διατίθενται προς το παρόν μόνο στη βουλγαρική γλώσσα.

Σε ποιες γλώσσες μπορώ να αποκτήσω πληροφορίες σχετικά με τις νομικές βάσεις καθορισμού εξόδων στη Βουλγαρία;

Όλοι οι ανωτέρω ιστότοποι διατίθενται προς το παρόν μόνο στη βουλγαρική γλώσσα.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη διαιτησία;

Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του βουλγαρικού Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείου Δικαιοσύνης.

Πού μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα;

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το μέσο όρο της χρονικής διάρκειας των διάφορων διαδικασιών;

Στον ιστότοπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, μπορείτε να βρείτε ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις των δικαστικών δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των υποθέσεων που περατώθηκαν εντός του τελευταίου τριμήνου, εξαμήνου, έτους, εντός της τελευταίας διετίας ή μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος. Το τμήμα στατιστικών του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου παρέχει ανάλυση και πληροφορίες σχετικά με τη μέση διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το μέσο συνολικό κόστος μιας συγκεκριμένης διαδικασίας;

Δεν υπάρχουν επίσημες σχετικές πληροφορίες.

Φόρος Προστιθεμένης Αξίας

Πώς παρέχονται οι πληροφορίες αυτές; Ποιοι είναι οι εφαρμοστέοι συντελεστές;

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στα έξοδα (σύμφωνα με τα ανωτέρω τιμολόγια και ρυθμίσεις).

Ευεργέτημα πενίας

Εφαρμοστέο κατώτατο όριο εισοδήματος στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης

Σύμφωνα με το νόμο περί ευεργετήματος πενίας, οι προϋποθέσεις για τις αστικές και ποινικές υποθέσεις είναι οι ίδιες (βλ. κατωτέρω) :

Άρθρο 22 :

 • Ευεργέτημα πενίας (δυνάμει των σημείων 1 και 2 του άρθρου 21) προσφέρεται σε πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας των μηνιαίων παροχών κοινωνικής πρόνοιας (σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον εκτελεστικό κανονισμό του νόμου περί κοινωνικής προνοίας) και σε πρόσωπα που έχουν τοποθετηθεί σε ειδικά ιδρύματα τα οποία παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες.
 • Ευεργέτημα πενίας (δυνάμει των σημείων 1 και 2 του άρθρου 21) πρέπει να προσφέρεται στην οικογένεια υποδοχής, την οικογένεια ή τους φίλους και συγγενείς που αναλαμβάνουν ένα παιδί (σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμο περί προστασίας των παιδιών).
 • Η απόφαση σχετικά με την ανάθεση παιδιού πρέπει να πιστοποιείται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας ή με δικαστική απόφαση, ανάλογα με την περίπτωση. Οποιοσδήποτε δεν έχει απαιτήσει τη μηνιαία κοινωνική παροχή που δικαιούται (σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον εκτελεστικό κανονισμό του νόμου περί κοινωνικής προνοίας) πρέπει να υποβάλλει στην Εθνική Υπηρεσία Ευεργετήματος Πενίας (ΕΥΕΠ) πιστοποιητικό του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας που να αναγνωρίζει ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας των μηνιαίων παροχών κοινωνικής πρόνοιας.

Στις αστικές και διοικητικές υποθέσεις ισχύουν πρόσθετα κριτήρια.

Άρθρο 23 :

 1. Στις αστικές και διοικητικές υποθέσεις προσφέρεται το ευεργέτημα πενίας εφόσον – βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίζουν οι εκάστοτε αρμόδιες αρχές – το δικαστήριο αποφαίνεται ότι ο διάδικος δεν είναι σε θέση να πληρώσει για τη συνδρομή δικηγόρου. Προκειμένου να καταλήξει στο συμπέρασμα αυτό το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του :
 • Το εισόδημα του συγκεκριμένου προσώπου ή οικογένειας
 • Την περιουσιακή κατάσταση, κατά δήλωση του ενδιαφερομένου
 • Την οικογενειακή κατάσταση
 • Την κατάσταση της υγείας
 • Την κατάσταση από άποψη απασχόλησης
 • Την ηλικία
 • Άλλες πιστοποιημένες περιστάσεις.

Εφαρμοστέο κατώτατο όριο εισοδήματος στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τους κατηγορουμένους

Πέραν των κριτηρίων που προβλέπονται για τις ποινικές υποθέσεις (άρθρο 22 του νόμου περί ευεργετήματος πενίας, όπως περιγράφεται ανωτέρω) εφαρμόζονται τα εξής κριτήρια :

Άρθρο 23 :

 1. Το σύστημα του ευεργετήματος πενίας (αναφέρεται στο σημείο 3 του άρθρου 21) καλύπτει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι υποχρεωτική η υπεράσπιση ή η εκπροσώπηση από νομικό παραστάτη.
 2. Το σύστημα του ευεργετήματος πενίας πρέπει επιπλέον να καλύπτει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ύποπτος, κατηγορούμενος, ενεχόμενο πρόσωπο, εναγόμενος ή διάδικος σε ποινική, αστική ή διοικητική υπόθεση δεν είναι σε θέση να πληρώσει για τη συνδρομή δικηγόρου, επιθυμεί να λάβει σχετική συνδρομή και το συμφέρον της δικαιοσύνης το απαιτεί.
 3. Στις ποινικές υποθέσεις η εκτίμηση αυτή πρέπει να διενεργείται από τη σχετική αρχή βάσει της περιουσιακής καταστάσεως του προσώπου/κατηγορουμένου που δεν είναι σε θέση να πληρώσει για τις υπηρεσίες δικηγόρου.

Εφαρμοστέο κατώτατο όριο εισοδήματος στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τα θύματα

Το εφαρμοστέο κατώτατο όριο είναι το ίδιο με τους άλλους διαδίκους των ποινικών διαδικασιών (βλ. ανωτέρω).

Άλλες προϋποθέσεις της παροχής του ευεργετήματος πενίας στα θύματα

Δεν υπάρχουν ειδικές νομικές προϋποθέσεις για τα θύματα αξιόποινων πράξεων. Εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες του ευεργετήματος πενίας που ισχύουν στις ποινικές υποθέσεις (άρθρα 22 και 23 του νόμου περί ευεργετήματος πενίας).

Άλλες προϋποθέσεις της παροχής του ευεργετήματος πενίας στους κατηγορουμένους

Δεν υπάρχουν ειδικές νομικές προϋποθέσεις για τους κατηγορουμένους. Εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες του ευεργετήματος πενίας που ισχύουν στις ποινικές υποθέσεις (άρθρα 22 και 23 του νόμου περί ευεργετήματος πενίας).

Δωρεάν δικαστικές διαδικασίες

Άρθρο 83 : Απαλλαγή από τέλη και έξοδα

 1. Δεν οφείλονται δικαστικά τέλη και έξοδα :
  • Από τους ενάγοντες - εργαζομένους, υπαλλήλους και συμμετέχοντες σε συλλογικές αγωγές που απορρέουν από νόμιμες εργασιακές σχέσεις
  • Από τους ενάγοντες σε περίπτωση αξιώσεων διατροφής
  • Για αγωγές που ασκούνται από εισαγγελέα
  • Από τους ενάγοντες - για αιτήσεις αποζημίωσης που βασίζονται σε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή
  • Από τους διορισμένους ειδικούς εκπροσώπους διαδίκου του οποίου δεν είναι γνωστή η διεύθυνση.
   1. Δεν απαιτείται καταβολή τελών και εξόδων για διαδικασίες από φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά την κρίση του δικαστηρίου δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους. Κατά την εξέταση της αίτησης απαλλαγής το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του :
  • Το εισόδημα του προσώπου και της οικογενείας του
  • Την περιουσιακή κατάσταση, κατά δήλωση του ενδιαφερομένου
  • Την οικογενειακή κατάσταση
  • Την κατάσταση της υγείας
  • Την κατάσταση από άποψη απασχόλησης
  • Την ηλικία
  • Άλλες σχετικές περιστάσεις.
   1. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2, τα έξοδα της διαδικασίας πρέπει να καλύπτονται από το ποσό που προβλέπεται στον προϋπολογισμό του δικαστηρίου.

Άρθρο 84 : Απαλλαγή σε ειδικές περιπτώσεις

Απαλλάσσονται από την καταβολή δημόσιων τελών αλλά όχι από τα δικαστικά έξοδα οι εξής :

 1. Το δημόσιο και τα κρατικά όργανα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικής περιουσίας του κράτους και αγωγών για οφειλές και δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιωτική περιουσία του κράτους (τροποπ. - ΕΕ 50/08, σε ισχύ από την 1.3.2008· τροποποιήθηκε με απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, υπόθεση αριθ. 3 του 2008 – ΕΕ 63/08)
 2. Ο βουλγαρικός Ερυθρός Σταυρός
 3. Η τοπική αυτοδιοίκηση, εξαιρουμένων των αγωγών για οφειλές και δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιωτική περιουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη;

Αστικές υποθέσεις

Άρθρο 78 : Επιδίκαση εξόδων

 1. Τα έξοδα του ενάγοντος (περιλαμβανομένων των διαδικαστικών τελών και της αμοιβής ενός δικηγόρου (εφόσον ο διάδικος διέθετε δικηγόρο)) πρέπει να καταβάλλονται από τον εναγόμενο κατ' αναλογία προς το ποσό της αξίωσης που επιδίκασε το δικαστήριο.
 2. Εάν ο εναγόμενος δεν έδωσε αφορμή για την άσκηση αγωγής, τα έξοδα πρέπει να καταβάλλονται από τον ενάγοντα.
 3. Ο εναγόμενος δικαιούται επίσης να απαιτήσει την καταβολή εξόδων κατ' αναλογία προς το απορριφθέν τμήμα της αξίωσης.
 4. Ο εναγόμενος δικαιούται επίσης την καταβολή εξόδων σε περίπτωση περάτωσης της αγωγής με άλλο τρόπο.

 5. Εάν η αξίωση ενός διαδίκου όσον αφορά την αμοιβή δικηγόρου είναι πολύ υψηλή σε σχέση με την αληθή νομική και πραγματική δυσχέρεια της υπόθεσης, το δικαστήριο μπορεί, κατ' αίτηση του αντιδίκου, να επιδικάσει χαμηλότερο ποσό, που δεν θα πρέπει όμως να είναι κατώτερο από το ελάχιστο ποσό (σύμφωνα με το άρθρο 36 του δικηγορικού νόμου).
 6. Όταν την υπόθεση κερδίζει πρόσωπο που απαλλάσσεται από δημόσια τέλη ή διαδικαστικά έξοδα, ο εναγόμενος πρέπει να καταβάλλει όλα τα οφειλόμενα τέλη και έξοδα. Τα αντίστοιχα ποσά πρέπει να επιδικάζονται στο δικαστήριο.
 7. Εάν γίνει δεκτή η αγωγή προσώπου που χρησιμοποίησε το ευεργέτημα πενίας, η αμοιβή που καταβλήθηκε στο δικηγόρο επιδικάζεται στην Εθνική Υπηρεσία Ευεργετήματος Πενίας, κατ' αναλογία του τμήματος της αξίωσης που έγινε δεκτό.  Σε περίπτωση αποφάσεων επί αγωγών, το πρόσωπο που χρησιμοποίησε το ευεργέτημα πενίας οφείλει καταβολή εξόδων κατ' αναλογία προς το τμήμα της αξίωσης που απορρίφθηκε.
 8. Στα νομικά πρόσωπα και τους επιχειρηματίες επιδικάζεται αμοιβή δικηγόρου ακόμη και στην περίπτωση που την υπεράσπισή τους ανέλαβε εργαζόμενος - νομικός σύμβουλος.
 9. Εάν η υπόθεση περατωθεί με συμβιβασμό, το ήμισυ των καταβληθέντων δημόσιων τελών πρέπει να επιστρέφεται στον ενάγοντα. Τα έξοδα της διαδικασίας και του συμβιβασμού δεν επιστρέφονται, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί άλλως.
 10. Στον παρεμβαίνοντα σε δίκη* δεν επιδικάζονται έξοδα, αλλά πρέπει να καταβάλλει τα έξοδα που του αναλογούν για τις διαδικασίες στις οποίες συμμετέχει.
 11. Σε περίπτωση συμμετοχής εισαγγελέα σε αγωγή, τα έξοδα πρέπει να επιδικάζονται στο δημόσιο ή να καταβάλλονται από το δημόσιο.

*Ο παρεμβαίνων αποτελεί ανεξάρτητο διάδικο αστικής διαδικασίας, με ειδικά δικαιώματα και καθήκοντα που διέπονται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ποινικές υποθέσεις

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Έξοδα και αμοιβές

Άρθρο 187 : Κάλυψη εξόδων

 1. Τα έξοδα ποινικών διαδικασιών πρέπει να καλύπτονται από τα ποσά που καθορίζονται στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου οργάνου, εκτός εάν προβλέπεται άλλως από το νόμο.
 2. Στις ποινικές υποθέσεις που κινούνται κατόπιν μηνύσεως, τα έξοδα πρέπει να κατατίθενται προκαταβολικά από το μηνυτή. Σε περίπτωση μη κατάθεσης ο μηνυτής πρέπει να διαθέτει επτά ημέρες για να καταθέσει το ποσό.
 3. Στις υποθέσεις που κινούνται κατόπιν μηνύσεως, τα έξοδα διεξαγωγής αποδείξεων κατ' αίτηση του κατηγορουμένου πρέπει να καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του δικαστηρίου.

Άρθρο 188 : Προσδιορισμός των εξόδων

 1. Το ύψος των εξόδων πρέπει να προσδιορίζεται από το δικαστήριο ή το όργανο που είναι αρμόδιο κατά το προδικαστικό στάδιο.
 2. Η αμοιβή των μαρτύρων - εργαζομένων ή υπαλλήλων - πρέπει να προσδιορίζεται από το δικαστήριο.

Άρθρο 189 : Απόφαση για τα δικαστικά έξοδα

 1. Το δικαστήριο πρέπει να αποφαίνεται όσον αφορά τα έξοδα λήψης αποφάσεων.
 2. Τα έξοδα μετάφρασης κατά το προδικαστικό στάδιο πρέπει να επιβαρύνουν το αρμόδιο όργανο.  Τα έξοδα της δίκης επιβαρύνουν το δικαστήριο.
 3. Εάν ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος, το δικαστήριο τον καταδικάζει σε καταβολή των δικαστικών εξόδων, στα οποία περιλαμβάνονται η αμοιβή του δικηγόρου και άλλα έξοδα για το συνήγορο που διορίζεται αυτεπαγγέλτως. Περιλαμβάνονται επίσης τα έξοδα του ιδιώτη κατηγόρου και της πολιτικής αγωγής, εφόσον αυτή έχει υποβάλει σχετική αίτηση. Σε περίπτωση πλειόνων κατηγορουμένων, το δικαστήριο κατανέμει τα καταβλητέα έξοδα μεταξύ τους.
 4. Εάν ο κατηγορούμενος αθωωθεί ως προς ορισμένες κατηγορίες, το δικαστήριο τον καταδικάζει σε καταβολή μόνο των δικαστικών εξόδων που συνδέονται με τις κατηγορίες για τις οποίες κρίθηκε ένοχος.

Άρθρο 190 : Επιδίκαση των εξόδων

 1. Εάν ο κατηγορούμενος αθωωθεί ή σε περίπτωση παύσης της ποινικής διαδικασίας, όλα τα έξοδα σε περίπτωση αυτεπάγγελτης δίωξης εξακολουθούν να βαρύνουν το δημόσιο, ενώ τα έξοδα σε περίπτωση διαδικασίας κατόπιν μηνύσεως βαρύνουν το μηνυτή.
 2. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο εκδίδει διαταγή εκτέλεσης όσον αφορά τα επιδικαζόμενα έξοδα.

Αμοιβές πραγματογνωμόνων

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας περιέχει ένα γενικό κανόνα για τις αμοιβές των εμπειρογνωμόνων κατά τις αστικές διαδικασίες :

Άρθρο 75 : Προσδιορισμός των εξόδων

«…. η αμοιβή των πραγματογνωμόνων προσδιορίζεται από το δικαστήριο, που λαμβάνει υπόψη του τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και τα σχετικά έξοδα.»

Η διαταγή αριθ. 1 του 2008 για την εγγραφή, τα προσόντα και τις αμοιβές των πραγματογνωμόνων εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και εφαρμόζεται στις αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις. Το άρθρο 29 ορίζει ότι οι αμοιβές των πραγματογνωμόνων πρέπει να προσδιορίζονται από τις αρχές που αναθέτουν την πραγματογνωμοσύνη, λαμβανομένων υπόψη των εξής :

 1. Πολυπλοκότητα της εργασίας
 2. Αρμοδιότητα και προσόντα του πραγματογνώμονα
 3. Διάρκεια εκπλήρωσης της εργασίας
 4. Όγκος της εργασίας
 5. Αναγκαία έξοδα, λ.χ. για υλικά, αναλώσιμα, εργαλεία, εξοπλισμό κ.λπ.
 6. Άλλοι όροι που επηρεάζουν την εργασία - λ.χ. εκπλήρωση προθεσμιών, υπερωρίες και εργασία κατά τη διάρκεια αργιών, κ.λπ.

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Αστικές υποθέσεις

Οι κανόνες για τους πραγματογνώμονες εφαρμόζονται και στους μεταφραστές - βλ. ανωτέρω.

Ποινικές υποθέσεις

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας : Άρθρο 189(2)

Τα έξοδα μετάφρασης κατά το προδικαστικό στάδιο επιβαρύνουν το αρμόδιο όργανο, ενώ τα αντίστοιχα έξοδα της δίκης επιβαρύνουν το δικαστήριο.

Σχετικά έγγραφα

Έκθεση μελέτης της Βουλγαρίας σχετικά με τη διαφάνεια των εξόδωνPDF(566 Kb)en


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/12/2018

Κόστος της διαδικασίας - Τσεχική ∆ηµοκρατία

Η παρούσα σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα στην Τσεχική Δημοκρατία. Για λεπτομερέστερη ανάλυση των δικαστικών εξόδων, συμβουλευθείτε τις ακόλουθες περιπτωσιολογικές μελέτες:

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟικογενειακό δίκαιο - Διαζύγιο

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟικογενειακό δίκαιο – επιμέλεια τέκνων και διατροφή

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕμπορικό δίκαιο – συμβάσεις

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕμπορικό δίκαιο – ευθύνη


Κόστος της διαδικασίας

Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές στον χώρο των νομικών επαγγελμάτων

Δικηγόροι

Στην Τσεχική Δημοκρατία υπάρχει μόνο ένα είδος νομικού επαγγέλματος, οι δικηγόροι. Δεν υπάρχουν νομικοί σύμβουλοι (barristers ή solicitors).

Ο κανονισμός του υπουργείου Δικαιοσύνης αριθ. 177/1996 Sb. της 4ης Ιουνίου 1996 έχει ως αντικείμενο τις αμοιβές και την αποζημίωση των δικηγόρων για την παροχή νομικών υπηρεσιών (δικηγορική αμοιβή). Ο κανονισμός διατίθεται στην αγγλική γλώσσα στον δικτυακό τόπο της Ένωσης δικηγορικών συλλόγων της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Η δικηγορική αμοιβή μπορεί επίσης να αποτελεί αντικείμενο ιδιωτικής συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.

Στην πλειονότητα των υποθέσεων αστικού δικαίου (περιλαμβανομένων υποθέσεων οικογενειακού και εμπορικού δικαίου), η νομική εκπροσώπηση δεν είναι υποχρεωτική.

Πάγια έξοδα

Πάγια έξοδα σε αστικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε αστικές διαδικασίες

Ο νόμος 549/1991 Coll. για τα δικαστικά έξοδα (δεν διατίθεται στην αγγλική γλώσσα) διέπει τα έξοδα στο πλαίσιο αστικών διαδικασιών, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της διαδικασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα έξοδα είναι πάγια ενώ σε άλλες τα καταβλητέα ποσά υπολογίζονται βάσει ποσοστού επί τοις εκατό.

Σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα πρέπει να καταβάλλονται σε τσεχικό νόμισμα (CZK) και το ποσό μπορεί να πιστώνεται μέσω τραπεζικού εμβάσματος σε λογαριασμό του κράτους (ή του δικαστηρίου). Τα έξοδα ύψους έως και 5000 CZK μπορούν να καταβάλλονται μέσω παραβόλου υπέρ του δημοσίου (kolek), το οποίο διατίθεται στα ταχυδρομεία και σε ορισμένα άλλα σημεία.

Το δικαστήριο οφείλει να ενημερώνει τον ενάγοντα σχετικά με το ποσό που καλείται να καταβάλει.

Στάδιο της αστικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Τα έξοδα πρέπει να καταβάλλονται εντός τριών ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης, πριν από τη διεξαγωγή της πρώτης συνεδρίασης.

Πάγια έξοδα σε ποινικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε ποινικές διαδικασίες

Οι ποινικές διαδικασίες κινούνται αυτεπάγγελτα (από την εισαγγελία) και ο εναγόμενος καταβάλλει μόνο τα έξοδα νομικής εκπροσώπησης.

Στάδιο της ποινικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Δεν υπάρχουν δικαστικά έξοδα στις ποινικές διαδικασίες.

Πάγια έξοδα σε συνταγματικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε συνταγματικές διαδικασίες

Δεν υπάρχουν πάγια δικαστικά έξοδα για προσφυγές ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τσεχικής Δημοκρατίας, αλλά η εκπροσώπηση από δικηγόρο είναι υποχρεωτική.

Στάδιο της συνταγματικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Δεν υπάρχουν πάγια δικαστικά έξοδα.

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων από τους συνηγόρους

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαδίκων

Οι συνήγοροι δεν υποχρεούνται να παράσχουν εκ των προτέρων πληροφορίες.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των διαδίκων μπορούν να αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ του δικηγόρου και του πελάτη του.

Νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τις νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων στην Τσεχική Δημοκρατία;

Συνιστάται να συμβουλεύεστε δικηγόρο ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση. Μόλις κινηθεί αγωγή, υπεύθυνο για την κοινοποίηση των δικαστικών εξόδων είναι το δικαστήριο.

Σε ποιες γλώσσες μπορώ να λάβω πληροφορίες σχετικά με τις νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων στην Τσεχική Δημοκρατία;

Καθώς η μόνη επίσημη γλώσσα της Τσεχική Δημοκρατίας είναι η τσεχική, δεν υφίσταται νομική υποχρέωση παροχής πληροφοριών σε άλλες γλώσσες. Κατά συνέπεια, η ποιότητα των πληροφοριών εξαρτάται από την προαίρεση και τις δεξιότητες του προσώπου που τις παρέχει.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση;

Πληροφορίες σε θέματα διαμεσολάβησης διατίθενται στο δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΈνωσης διαμεσολαβητών της Τσεχικής Δημοκρατίας (AMČR)

Πού μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα;

Διαθέσιμος δικτυακός τόπος με πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα

Δεν υπάρχει επίσημος δικτυακός τόπος στον οποίο να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τον μέσο όρο της χρονικής διάρκειας των διαφόρων διαδικασιών;

Στον δικτυακό τόπο του υπουργείου Δικαιοσύνης παρέχονται διάφορα στατιστικά στοιχεία, αν και οι πληροφορίες αυτές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εκάστοτε υπόθεση. Ορισμένοι νομικοί κανόνες καθορίζουν χρονικά όρια για συγκεκριμένες δικαστικές διαδικασίες (π.χ. προδικαστικές αποφάσεις).

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το μέσο συνολικό κόστος μιας συγκεκριμένης διαδικασίας;

Τα καταβλητέα έξοδα ποικίλλουν ανάλογα με τις περιστάσεις της εκάστοτε υπόθεσης. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν οι πληροφορίες αυτές εκ των προτέρων.

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Πώς παρέχονται αυτού του είδους οι πληροφορίες;

Τα δικαστικά έξοδα απαλλάσσονται από ΦΠΑ και δεν μπορούν να υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό. Στην αμοιβή δικηγόρου δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ. Ορισμένες όμως δικηγορικές εταιρείες, οι οποίες αποδίδουν ΦΠΑ, τον εφαρμόζουν (19%).

Ποιο είναι το εφαρμοζόμενο ποσοστό ΦΠΑ;

Βλ. το παραπάνω σημείο σχετικά με τον ΦΠΑ.

Νομική συνδρομή

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης

Δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένο κατώτατο εισόδημα, όμως οι δικαστές μπορούν, με αίτηση του ενδιαφερόμενου, να εξετάσουν μια υπόθεση κατά περίπτωση. Μπορεί να χορηγηθεί μερική ή ολική απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει προσφύγει αβάσιμα. Το δικαστήριο μπορεί να διορίσει συνήγορο για τον προσφεύγοντα στις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η νομική εκπροσώπηση.

Δωρεάν νομική συνδρομή παρέχεται από εξειδικευμένες ΜΚΟ (ανάλογα με την υπόθεση) ή από την Ένωση δικηγορικών συλλόγων της Τσεχικής Δημοκρατίας. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, η Ένωση δικηγορικών συλλόγων μπορεί να διορίσει δικηγόρο για την παροχή δωρεάν νομικών υπηρεσιών. Στα κριτήρια χορήγησης δωρεάν νομικής συνδρομής δεν λαμβάνεται μόνο υπόψη το εισόδημα του ενδιαφερόμενου, αλλά η συνολική οικονομική του κατάσταση.

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τους κατηγορουμένους

Δεν καθορίζεται συγκεκριμένο όριο εισοδήματος. Τα δικαστήρια διορίζουν δικηγόρο για τον κατηγορούμενο σε κάθε περίσταση στην οποία η νομική εκπροσώπηση είναι υποχρεωτική και ο κατηγορούμενος δεν εκπροσωπείται από δικό του δικηγόρο.

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τα θύματα

Δωρεάν νομική συνδρομή παρέχεται σε θύματα μόνο από ορισμένες ΜΚΟ. Τα θύματα είναι διάδικοι σε ποινικές διαδικασίες μόνο σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, ενώ σε άλλες υποχρεούνται να ασκήσουν αγωγή (βλ. τις πληροφορίες που παρέχονται παραπάνω σχετικά με το εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης).

Άλλες προϋποθέσεις που συνδέονται με την παροχή νομικής συνδρομής σε θύματα

Τα θύματα μπορούν να ζητούν αποζημίωση από το υπουργείο Δικαιοσύνης (σύμφωνα με το νόμο 209/1997 Coll.).

Άλλες προϋποθέσεις που συνδέονται με την παροχή νομικής συνδρομής σε κατηγορουμένους

Βλ. πληροφορίες που παρέχονται παραπάνω σχετικά με το εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τους κατηγορουμένους.

Δωρεάν δικαστικές διαδικασίες

Οι προσφυγές στο Συνταγματικό Δικαστήριο είναι δωρεάν. Επίσης, δεν ζητείται η καταβολή δικαστικών εξόδων σε ορισμένες διαδικασίες (οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 11 του νόμου 549/1991 Coll. για τα δικαστικά έξοδα), για παράδειγμα, όταν ο προσφεύγων είναι ανήλικος, καθώς και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις (π.χ. όταν η πολιτεία ή όργανά της είναι διάδικοι στις διαδικασίες, όταν ένας αλλοδαπός ζητά άσυλο ή σε άλλες περιπτώσεις που αφορούν «ασθενέστερους» διαδίκους).

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη;

Η απόφαση αυτή επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστή (τελική απόφαση) ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση. Ο δικαστής μπορεί να διατάξει τον ηττηθέντα διάδικο να καταβάλει το σύνολο ή μέρος των εξόδων, με εξαίρεση τις διαδικασίες διαζυγίου στις οποίες δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Στις εντολές για την καταβολή εξόδων μπορεί να περιλαμβάνονται τα έξοδα δικηγόρου.

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων

Τα δικαστήριο είναι αυτό που καταβάλλει τις αμοιβές των εμπειρογνωμόνων που διορίζει. Οι διάδικοι επιβαρύνονται με τις αμοιβές εμπειρογνωμόνων μόνο όταν ζητούν οι ίδιοι τις υπηρεσίες τους. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει ότι η αμοιβή του εμπειρογνώμονα βαρύνει τον ηττηθέντα διάδικο.

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Οι αμοιβές μεταφραστών ή διερμηνέων σε δικαστικές διαδικασίες βαρύνουν το δικαστήριο. Οι αλλοδαποί διάδικοι που δεν καταλαβαίνουν την τσεχική γλώσσα έχουν το δικαίωμα να απευθύνονται στο δικαστήριο στη μητρική τους γλώσσα.

Σχετικά έγγραφα

Έκθεση της Τσεχικής Δημοκρατίας σχετικά με τη μελέτη για τη διαφάνεια των εξόδωνPDF(703 Kb)en


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/09/2019

Περιπτωσιολογικη μελετη 1 – οικογενειακο δικαιο – διαζυγιο - Τσεχική Δημοκρατία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση τσεχικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο (διαζύγιο), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν το μέρος που υποβάλλει αίτηση διαζυγίου σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: ένα ζευγάρι παντρεύεται. Στη συνέχεια, χωρίζει και συμφωνεί για την έκδοση διαζυγίου.

Υπόθεση Β – Διασυνοριακή περίπτωση: Δύο υπήκοοι του ίδιου κράτους μέλους (κράτος μέλος A) παντρεύονται. Ο γάμος τελείται στο κράτος μέλος A. Μετά τον γάμο, το ζευγάρι μετακομίζει με σκοπό τη διαμονή και εργασία σε άλλο κράτος μέλος (κράτος μέλος B), όπου και αποκτά νόμιμη κατοικία. Λίγον χρόνο μετά, το ζευγάρι χωρίζει, και η γυναίκα επιστρέφει στο κράτος μέλος Α, ενώ ο άνδρας παραμένει στο κράτος μέλος Β. Το ζευγάρι συμφωνεί για την έκδοση διαζυγίου. Αμέσως μετά την επιστροφή της στο κράτος μέλος A, η σύζυγος υποβάλλει αίτηση διαζυγίου ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους B.


Κόστος της διαδικασίας

Έξοδα στην Τσεχική Δημοκρατία

Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών


Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

Εναλλακτική επίλυση διαφορών

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Υπάρχει η δυνατότητα αυτή για τη συγκεκριμένη υπόθεση;

Έξοδα

Περίπτωση A

1000 CZK

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

CZK 1000

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

Ναι (χωρίς να είναι υποχρεωτική)

Συμβατικά (συνήθως 1000 CZK ανά ώρα, 3 ώρες)

Περίπτωση B

1000 CZK

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

CZK 1000

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

Ναι (χωρίς να είναι υποχρεωτική)

ΣυμβατικάΈξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, εμπειρογνώμονα


Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικηγόρος

Δικαστικός επιμελητής

Εμπειρογνώμονας

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Μέσος όρος εξόδων

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Έξοδα προ της έκδοσης δικαστικής απόφασης

Έξοδα μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Κόστος

Περίπτωση A

Όχι

Συμβατικά, αλλά ανάλογα με την αμοιβή δικηγόρου 1500 CZK για κάθε στάδιο (συνήθως 5)

Όχι (δι’ αλληλογραφίας)

-

-

Όχι

350 CZK ανά ώρα

Περίπτωση B

Όχι

Συμβατικά

Όχι (εξαρτάται από την άλλη χώρα)

-

-

Όχι

350 CZK ανά ώραΈξοδα για αποζημίωση μαρτύρων, παροχή ασφάλειας ή εγγύησης και άλλες συναφείς αμοιβές


Περιπτωσιολογική μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων

Ασφάλεια ή εγγύηση

Λοιπά έξοδα

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Κόστος

Υπάρχει σχετική πρόβλεψη και πότε και πώς εφαρμόζεται;

Κόστος

Περιγραφή

Κόστος

Περίπτωση A

Ναι. Καταβάλλεται το ποσό των δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν.

Διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση

Όχι

-

-

-

Περίπτωση Β

Ναι. Καταβάλλεται το ποσό των δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν.

Διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση

Όχι

-

-

-


Έξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδων


Περιπτωσιολογική μελέτη

Νομική συνδρομή

Επιστροφή εξόδων

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις παρέχεται;

Πότε είναι πλήρης η συνδρομή;

Προϋποθέσεις;

Μπορεί ο διάδικος που νίκησε να εξασφαλίσει την επιστροφή των εξόδων της δίκης;

Αν δεν προβλέπεται ολική επιστροφή, τι ποσοστό επιστρέφεται συνήθως;

Ποια έξοδα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση;

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η νομική συνδρομή πρέπει να επιστραφεί στον οργανισμό που την χορήγησε;

Περίπτωση A

Μόνο από ΜΚΟ

-

-

Όχι

-

Όλα τα έξοδα διαζυγίου

Όχι

Περίπτωση B

Βλ. οδηγία σχετικά με τη νομική συνδρομή σε διασυνοριακές διαφορές

-

-

Όχι

-

Όλα τα έξοδα διαζυγίου

ΌχιΈξοδα μετάφρασης και διερμηνείας


Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Υπάρχουν άλλα έξοδα που αφορούν ειδικά διασυνοριακές διαφορές;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περιγραφή

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περίπτωση A

Όταν για τις διαδικασίες απαιτούνται πρωτότυπα έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα

Τουλάχιστον 350 CZK ανά σελίδα (ανάλογα με τη γλώσσα)

-

-

-

-

Περίπτωση B

Όταν για τις διαδικασίες απαιτούνται πρωτότυπα έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα

Τουλάχιστον 350 CZK ανά σελίδα (ανάλογα με τη γλώσσα)

Όταν ένας εκ των διαδίκων ή των μαρτύρων είναι αλλοδαπός ή δεν γνωρίζει την τσεχική γλώσσα

350 CZK την ώρα

-

-Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/09/2019

Περιπτωσιολογικη μελετη 2 – οικογενειακο δικαιο – επιμελεια των τεκνων - Τσεχική Δημοκρατία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση τσεχικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο (επιμέλεια τέκνων), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον ενάγοντα σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Δύο άτομα έχουν συζήσει επί σειρά ετών χωρίς να έχουν παντρευτεί. Όταν χωρίζουν, έχουν ένα παιδί τριών ετών. Με δικαστική απόφαση ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα και αναγνωρίζεται δικαίωμα επικοινωνίας στον πατέρα. Η μητέρα υποβάλει αγωγή με αίτημα τον περιορισμό του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα.

Υπόθεση B – Διασυνοριακή περίπτωση στην οποία είστε δικηγόρος στο κράτος μέλος Α: Δύο άτομα έχουν συζήσει επί σειρά ετών σε ένα κράτος μέλος (κράτος μέλος Β) χωρίς να έχουν παντρευτεί. Αποκτούν μαζί ένα παιδί, αλλά αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού χωρίζουν. Με απόφαση δικαστηρίου του κράτους μέλους Β ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα και αναγνωρίζεται δικαίωμα επικοινωνίας στον πατέρα. Η μητέρα και το παιδί μετακομίζουν για να ζήσουν σε άλλο κράτος μέλος (κράτος μέλος A), πράγμα που επιτρέπεται με βάση τη δικαστική απόφαση, ενώ ο πατέρας παραμένει στο κράτος μέλος B. Λίγα χρόνια αργότερα, η μητέρα υποβάλλει αγωγή στο κράτος μέλος A με αίτημα τη μεταβολή του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα.


Κόστος της διαδικασίας

Έξοδα στην Τσεχική Δημοκρατία

Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών


Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

Εναλλακτική επίλυση διαφορών

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Υπάρχει η δυνατότητα αυτή για τη συγκεκριμένη υπόθεση;

Έξοδα

Περίπτωση A

0 CZK

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

0 CZK

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

Ναι

500  – 1000 CZK ανά ώρα

Περίπτωση B

0 CZK

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

0 CZK

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

Ναι

500 – 1000 CZK ανά ώραΈξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, εμπειρογνώμονα


Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικηγόρος

Δικαστικός επιμελητής

Εμπειρογνώμονας

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Μέσος όρος εξόδων

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Έξοδα προ της έκδοσης δικαστικής απόφασης

Έξοδα μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Κόστος

Περίπτωση A

Όχι

Συνήθως πρόκειται για συμβατικά έξοδα, ανάλογα με τον αριθμό των συνεδριάσεων του δικαστηρίου

(τουλάχιστον 5000 CZK)

Όχι

-

-

Όχι

350 CZK ανά ώρα

Περίπτωση B

Όχι

Συνήθως πρόκειται για συμβατικά έξοδα, ανάλογα με τις περιστάσεις

Όχι (εξαρτάται από την άλλη χώρα)

-

-

Όχι

350 CZK ανά ώρα


Έξοδα για αποζημίωση μαρτύρων, παροχή ασφάλειας ή εγγύησης και άλλες συναφείς αμοιβές


Περιπτωσιολογική μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων

Ασφάλεια ή εγγύηση

Λοιπά έξοδα

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Κόστος

Υπάρχει σχετική πρόβλεψη και πότε και πώς εφαρμόζεται;

Κόστος

Περιγραφή

Κόστος

Περίπτωση A

Ναι, ανάλογα με το πραγματικό ύψος των εξόδων τους

Διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση

Όχι στο συγκεκριμένο είδος διαδικασιών

-

-

-

Περίπτωση B

Ναι, ανάλογα με το πραγματικό ύψος των εξόδων τους

Διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση

Όχι στο συγκεκριμένο είδος διαδικασιών

-

-

-Έξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδων


Περιπτωσιολογική μελέτη

Νομική συνδρομή

Επιστροφή εξόδων

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις παρέχεται;

Πότε είναι πλήρης η συνδρομή;

Προϋποθέσεις;

Μπορεί ο διάδικος που νίκησε να εξασφαλίσει την επιστροφή των εξόδων της δίκης;

Αν δεν προβλέπεται ολική επιστροφή, τι ποσοστό επιστρέφεται συνήθως;

Ποια έξοδα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση;

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η νομική συνδρομή πρέπει να επιστραφεί στον οργανισμό που την χορήγησε;

Περίπτωση A

Μόνο από ΜΚΟ

-

-

Σε γενικές γραμμές όχι (μόνο σε ιδιάζουσες περιπτώσεις στις οποίες το εισόδημα του διάδικου που νίκησε είναι αρκετά χαμηλό)

-

Δεδομένου ότι δεν υφίστανται δικαστικά έξοδα, η επιστροφή μπορεί να αφορά μόνο την αμοιβή του δικηγόρου.

Όχι

Περίπτωση B

Βλ. οδηγία σχετικά με τη νομική συνδρομή σε διασυνοριακές διαφορές

-

-

Όχι

-

-

Όχι


Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας


Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Υπάρχουν άλλα έξοδα που αφορούν ειδικά διασυνοριακές διαφορές;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περιγραφή

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περίπτωση A

Όταν για τις διαδικασίες απαιτούνται πρωτότυπα έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα

Τουλάχιστον 350 CZK ανά σελίδα

-

-

-

-

Περίπτωση B

Όταν για τις διαδικασίες απαιτούνται πρωτότυπα έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα

Τουλάχιστον 350 CZK ανά σελίδα

Όταν ένας εκ των διαδίκων ή των μαρτύρων είναι αλλοδαπός ή δεν γνωρίζει την τσεχική γλώσσα

350 CZK την ώρα

-

-Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/09/2019

Περιπτωσιολογικη μελετη 4 – εμπορικο δικαιο – συμβαση - Τσεχική Δημοκρατία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση τσεχικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το εμπορικό δίκαιο (συμβάσεις), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον πωλητή σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Μία εταιρεία παρέδωσε αγαθά αξίας 20.000 ευρώ. Ο πωλητής δεν έχει εισπράξει το τίμημα, διότι ο αγοραστής θεωρεί ότι τα αγαθά δεν ανταποκρίνονται στα συμφωνηθέντα.

Ο πωλητής αποφασίζει να υποβάλει αγωγή προκειμένου να του καταβληθεί ολόκληρο το τίμημα.

Υπόθεση Β – Διασυνοριακή περίπτωση: Μία εταιρεία της οποίας τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στο κράτος μέλος B παραδίδει αγαθά αξίας 20.000 ευρώ σε έναν αγοραστή στο κράτος μέλος A. Η σύμβαση υπόκειται στη νομοθεσία του κράτους μέλους B και έχει καταρτισθεί στη γλώσσα του κράτους μέλους B. Ο εν λόγω πωλητής δεν έχει εισπράξει το τίμημα, διότι ο αγοραστής, που βρίσκεται στο κράτος μέλος Α, θεωρεί ότι τα αγαθά δεν ανταποκρίνονται στα συμφωνηθέντα. Ο πωλητής αποφασίζει να υποβάλει αγωγή στο κράτος μέλος Α προκειμένου να του καταβληθεί ολόκληρο το τίμημα, όπως ορίζει η σύμβαση που έχει συνάψει με τον αγοραστή.


Κόστος της διαδικασίας


Έξοδα στην Τσεχική Δημοκρατία

Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών


Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

Εναλλακτική επίλυση διαφορών

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Υπάρχει η δυνατότητα αυτή για τη συγκεκριμένη υπόθεση;

Έξοδα

Περίπτωση A

4% του ποσού (το ποσό σε CZK αντιστοιχεί σε 800 €)

Άνευ αντικειμένου

Όχι

4% του ποσού (το ποσό σε CZK αντιστοιχεί σε 800 €)

Άνευ αντικειμένου

Όχι

Ναι (χωρίς να είναι υποχρεωτική)

Συμβατικά (συνήθως 1000 CZK ανά ώρα, 3 ώρες)

Περίπτωση B

4% του ποσού (το ποσό σε CZK αντιστοιχεί σε 800 €)

Άνευ αντικειμένου

Όχι

4% του ποσού (το ποσό σε CZK αντιστοιχεί σε 800 €)

Άνευ αντικειμένου

Όχι

Ναι (χωρίς να είναι υποχρεωτική)

ΣυμβατικάΈξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, εμπειρογνώμονα


Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικηγόρος

Δικαστικός επιμελητής

Εμπειρογνώμονας

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Μέσος όρος εξόδων

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Έξοδα προ της έκδοσης δικαστικής απόφασης

Έξοδα μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Κόστος

Περίπτωση A

Όχι

Συμβατικά

Όχι

-

-

Όχι

Συμβατικό (τουλάχιστον 350 CZK ανά ώρα)

Περίπτωση B

Όχι

Συμβατικά

Όχι

-

-

Όχι

Συμβατικό (τουλάχιστον 350 CZK ανά ώρα)Έξοδα για αποζημίωση μαρτύρων, παροχή ασφάλειας ή εγγύησης και άλλες συναφείς αμοιβές


Περιπτωσιολογική μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων

Ασφάλεια ή εγγύηση

Λοιπά έξοδα

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Κόστος

Υπάρχει σχετική πρόβλεψη και πότε και πώς εφαρμόζεται;

Κόστος

Περιγραφή

Κόστος

Περίπτωση A

Ναι. Καταβάλλεται το ποσό των δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν

Διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση

Σε εμπορικά ζητήματα όταν υποβάλλεται αίτηση προσωρινών μέτρων

100.000 CZK

-

-

Περίπτωση B

Ναι. Καταβάλλεται το ποσό των δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν

Διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση

Σε εμπορικά ζητήματα όταν υποβάλλεται αίτηση προσωρινών μέτρων

100.000 CZK

-

-Έξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδων


Περιπτωσιολογική μελέτη

Νομική συνδρομή

Επιστροφή εξόδων

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις παρέχεται;

Πότε είναι πλήρης η συνδρομή;

Προϋποθέσεις;

Μπορεί ο διάδικος που νίκησε να εξασφαλίσει την επιστροφή των εξόδων της δίκης;

Αν δεν προβλέπεται ολική επιστροφή, τι ποσοστό επιστρέφεται συνήθως;

Ποια έξοδα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση;

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η νομική συνδρομή πρέπει να επιστραφεί στον οργανισμό που την χορήγησε;

Περίπτωση A

Μόνο από NGO

-

-

Ναι.

Εξαρτάται από τις περιστάσεις της υπόθεσης

Όλα τα έξοδα μπορούν να επιστραφούν

Όχι.

Περίπτωση B

Βλ. οδηγία σχετικά με τη νομική συνδρομή σε διασυνοριακές διαφορές

-

-

Ναι.

Εξαρτάται από τις περιστάσεις της υπόθεσης

Όλα τα έξοδα μπορούν να επιστραφούν

Όχι.Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας


Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περίπτωση A

Όταν για τις διαδικασίες απαιτούνται πρωτότυπα έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα

Τουλάχιστον 350 CZK ανά σελίδα

-

-

Περίπτωση B

Όταν για τις διαδικασίες απαιτούνται πρωτότυπα έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα

Τουλάχιστον 350 CZK ανά σελίδα

Όταν ένας εκ των διαδίκων ή των μαρτύρων είναι αλλοδαπός ή δεν γνωρίζει την τσεχική γλώσσα

350 CZK ανά ώραΤην έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/09/2019

Περιπτωσιολογικη μελετη 5 – εμπορικο δικαιο – ευθυνη - Τσεχική Δημοκρατία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση τσεχικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το εμπορικό δίκαιο (ευθύνη), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον πελάτη σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Ένας κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης παραδίδει έναν θερμαντήρα σε εταιρεία που εγκαθιστά τέτοιου είδους εξοπλισμό. Η εταιρεία εγκατάστασης μεταπωλεί τον θερμαντήρα σε έναν πελάτη και τον εγκαθιστά στο σπίτι του. Λίγον καιρό μετά, εκδηλώνεται στο σπίτι πυρκαγιά. Όλοι οι εμπλεκόμενοι (ο κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης, η εταιρεία εγκατάστασης και ο τελικός χρήστης) έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Το αίτιο της πυρκαγιάς αμφισβητείται. Κανείς δεν θέλει να καταβάλει αποζημίωση στον πελάτη.

Ο πελάτης αποφασίζει να υποβάλει αγωγή κατά του κατασκευαστή εξοπλισμού θέρμανσης, της εταιρείας εγκατάστασης εξοπλισμού θέρμανσης και των ασφαλιστικών εταιρειών, με αίτημα την καταβολή πλήρους αποζημίωσης.

Υπόθεση Β – Διασυνοριακή περίπτωση: Ένας κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης στο κράτος μέλος Β παραδίδει έναν θερμαντήρα σε εταιρεία που εγκαθιστά τέτοιου είδους εξοπλισμό στο κράτος μέλος Γ. Η εταιρεία εγκατάστασης μεταπωλεί τον θερμαντήρα σε έναν πελάτη στο κράτος μέλος Α και τον εγκαθιστά στο σπίτι του. Λίγον καιρό μετά, εκδηλώνεται στο σπίτι πυρκαγιά. Όλοι οι εμπλεκόμενοι (ο κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης, η εταιρεία εγκατάστασης και ο τελικός χρήστης) έχουν συνάψει σύμβαση ασφάλισης, ο καθένας με ασφαλιστική εταιρεία του δικού του κράτους μέλους. Το αίτιο της πυρκαγιάς αμφισβητείται. Κανείς δεν θέλει να καταβάλει αποζημίωση στον πελάτη.

Ο πελάτης αποφασίζει να υποβάλει αγωγή στο κράτος μέλος Α κατά του κατασκευαστή εξοπλισμού θέρμανσης, της εταιρείας εγκατάστασης εξοπλισμού θέρμανσης και της ασφαλιστικής εταιρείας στο κράτος μέλος Α, με αίτημα την καταβολή πλήρους αποζημίωσης.


Κόστος της διαδικασίας


Έξοδα στην Τσεχική Δημοκρατία

Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών


Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

Εναλλακτική επίλυση διαφορών

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Υπάρχει η δυνατότητα αυτή για τη συγκεκριμένη υπόθεση;

Έξοδα

Περίπτωση A

4% του ποσού (της ζητούμενης ασφάλειας)

Άνευ αντικειμένου

Όχι

4% του ποσού

Άνευ αντικειμένου

Όχι

Ναι (χωρίς να είναι υποχρεωτική)

Συμβατικά (συνήθως 1000 CZK ανά ώρα, 3 ώρες)

Περίπτωση B

4% του ποσού (της ζητούμενης ασφάλειας)

Άνευ αντικειμένου

Όχι

4% του ποσού

Άνευ αντικειμένου

Όχι

Ναι (χωρίς να είναι υποχρεωτική)

ΣυμβατικάΈξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, εμπειρογνώμονα


Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικηγόρος

Δικαστικός επιμελητής

Εμπειρογνώμονας

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Μέσος όρος εξόδων

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Έξοδα προ της έκδοσης δικαστικής απόφασης

Έξοδα μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Κόστος

Περίπτωση A

Όχι

Συμβατικά

Όχι

-

-

Όχι

Συμβατικό (τουλάχιστον  350 CZK ανά ώρα)

Περίπτωση B

Όχι

Συμβατικά

Όχι

-

-

Όχι

Συμβατικό (τουλάχιστον  350 CZK ανά ώρα)Έξοδα για αποζημίωση μαρτύρων, παροχή ασφάλειας ή εγγύησης και άλλες συναφείς αμοιβές


Περιπτωσιολογική μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων

Ασφάλεια ή εγγύηση

Λοιπά έξοδα

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Κόστος

Υπάρχει σχετική πρόβλεψη και πότε και πώς εφαρμόζεται;

Κόστος

Περιγραφή

Κόστος

Περίπτωση A

Ναι. Καταβάλλεται το ποσό των δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν

Διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση

Εάν υποβληθεί αίτηση προσωρινών μέτρων

50.000 CZK

-

-

Περίπτωση B

Ναι. Καταβάλλεται το ποσό των δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν

Διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση

Εάν υποβληθεί αίτηση προσωρινών μέτρων

50.000 CZK

-

-Έξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδωνΠεριπτωσιολογική μελέτη

Νομική συνδρομή

Επιστροφή εξόδων

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις παρέχεται;

Πότε είναι πλήρης η συνδρομή;

Προϋποθέσεις;

Μπορεί ο διάδικος που νίκησε να εξασφαλίσει την επιστροφή των εξόδων της δίκης;

Αν δεν προβλέπεται ολική επιστροφή, τι ποσοστό επιστρέφεται συνήθως;

Ποια έξοδα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση;

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η νομική συνδρομή πρέπει να επιστραφεί στον οργανισμό που την χορήγησε;

Περίπτωση A

Κέντρα Προστασίας Καταναλωτών, άλλες ΜΚΟ

-

Ναι

Ανάλογα με τις περιστάσεις της υπόθεσης

Όλα τα έξοδα μπορούν να επιστραφούν

Όχι

Περίπτωση B

Βλ. οδηγία σχετικά με τη νομική συνδρομή σε διασυνοριακές διαφορές, επίσης από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

-

-

Ναι

Ανάλογα με τις περιστάσεις της υπόθεσης

Όλα τα έξοδα μπορούν να επιστραφούν

ΌχιΈξοδα μετάφρασης και διερμηνείας


Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περίπτωση A

Όταν για τις διαδικασίες απαιτούνται πρωτότυπα έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα

Τουλάχιστον 350 CZK ανά σελίδα

-

-

Περίπτωση B

Όταν για τις διαδικασίες απαιτούνται πρωτότυπα έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα

Τουλάχιστον 350 CZK ανά σελίδα

Όταν ένας εκ των διαδίκων ή των μαρτύρων είναι αλλοδαπός ή δεν γνωρίζει την τσεχική γλώσσα

350 CZK ανά ώραΤην έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/09/2019

Κόστος της διαδικασίας - Δανία

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το κόστος των δικαστικών διαδικασιών στη Δανία.


Κόστος της διαδικασίας

Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές στον χώρο των νομικών επαγγελμάτων

Κατ' αρχήν, δεν υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο που να διέπει τις αμοιβές των νομικών επαγγελμάτων. Εντούτοις, το Ανώτατο Δικαστήριο (landsret) έχει θεσπίσει ενδεικτικά ποσά, τα οποία μπορεί να συμβουλεύεται το κοινό. Κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει καταγγελία όσον αφορά τις αμοιβές δικηγόρου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο δικηγόρων Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροAdvokatnævnet

Παγία δικαστικά έξοδα

Πάγια δικαστικά έξοδα στις αστικές δίκες

Πάγια δικαστικά έξοδα που βαρύνουν τους διαδίκους στις αστικές δίκες

Η δανική νομοθεσία απαιτεί από τον ενάγοντα την καταβολή δικαστικού τέλους για την κατάθεση της αγωγής. Το ελάχιστο τέλος ορίζεται σε 500 DKK. Αν το αιτούμενο ποσό υπερβαίνει τις 50 000 DKK, το τέλος ανέρχεται σε 750 DKK συν ποσοστό 1,2% του ποσού κατά το οποίο το αιτούμενο ποσό υπερβαίνει τις 50 000 DKK.

Αν το αιτούμενο ποσό υπερβαίνει τις 50 000 DKK, καταβάλλεται συμπληρωματικό τέλος εκδίκασης για τη συζήτηση στο ακροατήριο. Το τέλος αυτό ισοδυναμεί με το καταβαλλόμενο κατά την κατάθεση της αγωγής τέλος. Επίσης, για τη συζήτηση στο ακροατήριο, ο ενάγων οφείλει κατά συνέπεια να καταβάλλει 750 DKK συν ποσοστό 1,2% του ποσού κατά το οποίο το ποσό που αξιώνεται υπερβαίνει τις 50 000 DKK.

Ορίζεται ένα ανώτατο όριο ύψους 75 000 DKK για καθένα από τα δύο είδη δικαστικών τελών (το τέλος για την κατάθεση της αγωγής και το τέλος για τη συζήτηση στο ακροατήριο). Σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. υποθέσεις που αφορούν την άσκηση δημόσιας εξουσίας), το ανώτατο όριο ανέρχεται μόνο σε 2 000 DKK.

Ορισμένα είδη αστικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων οικογενειακού δικαίου, απαλλάσσονται από τα δικαστικά τέλη.

Στάδιο της αστικής δίκης στο οποίο οι διάδικοι οφείλουν να καταβάλλουν τα πάγια έξοδα

Όπως προαναφέρθηκε, ο ενάγων καταβάλλει δικαστικό τέλος κατά την κατάθεση της αγωγής.

Το συμπληρωματικό τέλος για τη συζήτηση στο ακροατήριο πρέπει να καταβληθεί μέχρις ότου οριστεί δικάσιμος, αλλά όχι περισσότερο από τρεις μήνες πριν τη συζήτηση της υπόθεσης.

Πάγια έξοδα σε ποινικές δίκες

Πάγια δικαστικά έξοδα των διαδίκων σε ποινικές δίκες

Στις ποινικές υποθέσεις συνήθως δεν επιβάλλονται δικαστικά τέλη. Εντούτοις, μικρός αριθμός ποινικών υποθέσεων διώκονται κατ' έγκληση, οπότε σε μια τέτοια περίπτωση εφαρμόζονται οι κανόνες που ισχύουν σχετικά με τα δικαστικά τέλη στις αστικές υποθέσεις.

Πάγια έξοδα σε συνταγματικές δίκες

Πάγια δικαστικά έξοδα των διαδίκων σε συνταγματικές δίκες

Οι συνταγματικές υποθέσεις εκδικάζονται είτε ως αστικές είτε ως ποινικές υποθέσεις. Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κανόνες για τις συνταγματικές δίκες στη Δανία.

Πληροφορίες για τα δικαστικά έξοδα που πρέπει να παρέχονται από τους συνηγόρους

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαδίκων

Το άρθρο 16.8 του Κώδικα δεοντολογίας του Δανικού Δικηγορικού Συλλόγου (Advokatsamfundets advokatetiske regler) ορίζει τα εξής:

«Ο δικηγόρος προσπαθεί να επιτύχει την αποτελεσματικότερη από άποψη κόστους λύση για τη διαφορά του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες και τις οδηγίες του».

Νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό των εξόδων στη Δανία;

Πληροφορίες για τα έξοδα δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Δανικού δικηγορικού συλλόγου Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροAdvokatsamfundet και των Δανικών δικαστηρίων Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροDanmarks Domstole.

Σε ποιες γλώσσες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό των εξόδων στη Δανία;

Οι πληροφορίες για τον προσδιορισμό των εξόδων διατίθενται στα δανικά και στα αγγλικά.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση;

Πληροφορίες για τη διαμεσολάβηση (retsmægling) δημοσιεύονται στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου των Δανικών δικαστηρίων Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροDanmarks Domstole..

Πού μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα;

Δικτυακοί τόποι με πληροφορίες για τα έξοδα

Ο επίσημος δικτυακός τόπος της Δανικής διοίκησης δικαστηρίων Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροDomstolsstyrelsen δημοσιεύει γενικές πληροφορίες για το δανικό δικαστικό σύστημα και λεπτομέρειες επικοινωνίας.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τη μέση χρονική διάρκεια των διαφόρων διαδικασιών;

Πληροφορίες για τη μέση χρονική διάρκεια των διαφόρων ειδών διαδικασιών στη Δανία δημοσιεύονται στον επίσημο δικτυακό τόπο των Δανικών δικαστηρίων Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροDanmarks Domstole.

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Πού μπορώ να βρω αυτές τις πληροφορίες;

Συνήθως, οι πληροφορίες που δημοσιεύονται περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.

Νομική συνδρομή

Εφαρμοστέο εισοδηματικό κατώτατο όριο στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης

Το εισοδηματικό κατώτατο όριο για τη νομική συνδρομή αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο. Το 2019 ίσχυαν τα ακόλουθα κατώτατα όρια:

 • Άγαμος: 329 000 DKK
 • Έγγαμος ή άτομο που έχει συνάψει παρόμοια σχέση: 418 000 DKK
 • Ποσό που προστίθεται για κάθε παιδί: 57 000 DKK.

Όλοι, ανεξαρτήτως εισοδήματος, έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν βασικές νομικές συμβουλές προφορικά και δωρεάν από τους οργανισμούς νομικής συνδρομής (advokatvagten and retshjælpen).

Εφαρμοστέο εισοδηματικό κατώτατο όριο στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τους εναγόμενους

Το δικαίωμα του εναγομένου για νομική εκπροσώπηση δεν εξαρτάται από το εισόδημα, αλλά από τη φύση της υπόθεσης. Γενικά, η αμοιβή του συνηγόρου καταβάλλεται από τον εναγόμενο, εφόσον κριθεί ένοχος, ανεξαρτήτως του ύψους των εισοδημάτων του.

Εφαρμοστέο εισοδηματικό κατώτατο όριο στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τα θύματα

Το δικαίωμα του θύματος για νομική εκπροσώπηση δεν εξαρτάται από το εισόδημα, αλλά από τη φύση της υπόθεσης. Σύμφωνα με το άρθρο 741 (α) του νόμου περί διοίκησης της δικαιοσύνης, οι κυριότερες περιπτώσεις στις οποίες τα θύματα δικαιούνται νομικής εκπροσώπησης είναι οι υποθέσεις βίας και τα σεξουαλικά αδικήματα. Σε αυτές τις καταστάσεις, η αμοιβή του δικηγόρου καταβάλλεται από το Δημόσιο.

Άλλες προϋποθέσεις χορήγησης νομικής συνδρομής στα θύματα

Βλέπε την παραπάνω απάντηση σχετικά με το εφαρμοστέο εισοδηματικό κατώτατο όριο στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τα θύματα.

Άλλες προϋποθέσεις χορήγησης νομικής συνδρομής στους εναγόμενους

Βλέπε την παραπάνω απάντηση σχετικά με το εφαρμοστέο εισοδηματικό κατώτατο όριο στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τους εναγόμενους.

Υπάρχουν δικαστικές διαδικασίες που διεξάγονται ατελώς;

Όπως προαναφέρθηκε (βλ. απάντηση για τα πάγια έξοδα των διαδίκων σε αστικές δίκες), ορισμένες αστικές υποθέσεις απαλλάσσονται ολοσχερώς από δικαστικά τέλη. Εντούτοις, κατά τη διάρκεια της δίκης μπορεί να χρειαστεί να καταβληθούν άλλα έξοδα (για παράδειγμα, αμοιβές δικηγόρων).

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη;

Οι κανόνες για την επιστροφή των εξόδων σε αστικές υποθέσεις περιέχονται στο Κεφάλαιο 30 του νόμου περί διοίκησης της δικαιοσύνης.

Κατά γενικό κανόνα, ο ηττηθείς διάδικος πρέπει να καταβάλει τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη. Εντούτοις, σε ειδικές περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει είτε ότι ο ηττηθείς διάδικος δεν χρειάζεται να καταβάλει τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη είτε ότι οφείλει να καταβάλει μέρος μόνο των εξόδων αυτών.

Το δικαστήριο επιδικάζει μόνο τα έξοδα που είναι απαραίτητα για τον πρόσφορο χειρισμό της υπόθεσης.

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων

Ο ενάγων βαρύνεται με την αμοιβή του εμπειρογνώμονα αν ζήτησε τη γνώμη του για συγκεκριμένο ζήτημα.

Όταν ολοκληρωθεί η υπόθεση, το δικαστήριο αποφασίζει αν ο ενάγων θα πρέπει να καταβάλει την αμοιβή του εμπειρογνώμονα. Αυτό εξαρτάται από την έκβαση της υπόθεσης.

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Κατά γενικό κανόνα, τα έξοδα διερμηνείας στις αστικές υποθέσεις βαρύνουν τους διαδίκους.
Στις ποινικές υποθέσεις, τα έξοδα διερμηνείας καταβάλλονται από το δημόσιο.

Σχετικά έγγραφα

Έκθεση της Δανίας για τη διαφάνεια των δικαστικών εξόδωνPDF(560 Kb)en


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/08/2019

Κόστος της διαδικασίας - Γερµανία

Η παρούσα σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα στη Γερμανία. Για λεπτομερέστερη ανάλυση των δικαστικών εξόδων, συμβουλευθείτε τις ακόλουθες περιπτωσιολογικές μελέτες:

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟικογενειακό δίκαιο - διαζύγιο

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟικογενειακό δίκαιο – επιμέλεια των τέκνων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟικογενειακό δίκαιο – διατροφή

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕμπορικό δίκαιο – σύμβαση

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕμπορικό δίκαιο – ευθύνη


Κόστος της διαδικασίας

Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές στον χώρο των νομικών επαγγελμάτων

Δικηγόροι

Στη Γερμανία δεν υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες δικηγόρων.

Στη Γερμανία, οι αμοιβές των δικηγόρων χρεώνονται είτε σύμφωνα με τον νόμο σχετικά με τις αμοιβές των δικηγόρων [Rechtsanwaltsvergütungsgesetz] (RVG) είτε βάσει συμφωνιών για την αμοιβή. Καταρχήν, οι συμφωνίες για την αμοιβή αποτελούν πάντοτε εναλλακτική των χρεώσεων που προβλέπονται από τον νόμο. Πρέπει, ωστόσο, να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 49β του ομοσπονδιακού δικηγορικού κώδικα [Bundesrechtsanwaltsordnung] (BRAO)] και τα άρθρα 3α έως 4β του νόμου σχετικά με τις αμοιβές των δικηγόρων. Ειδικότερα, εάν ο δικηγόρος εκπροσωπήσει τον πελάτη στο δικαστήριο, η συμφωνηθείσα αμοιβή δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την προβλεπόμενη στον νόμο. Αμοιβή υψηλότερη από την προβλεπόμενη στον νόμο μπορεί να συμφωνηθεί οποτεδήποτε.

Το παράρτημα αμοιβών που επισυνάπτεται στον RVG (παράρτημα 1 του RVG) ορίζει είτε πάγιες αμοιβές είτε εύρη αμοιβών που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες εργασίες. Το ύψος της αμοιβής καθορίζεται συνήθως διά παραπομπής στην αξία της απαίτησης. Τα εύρη των αμοιβών που βασίζονται στην αξία της απαίτησης ορίζουν τον ανώτατο και τον κατώτατο συντελεστή της πληρωτέας αμοιβής. Τα συγκεκριμένα ύψη των αμοιβών που βασίζονται στην αξία της απαίτησης προβλέπονται στον πίνακα αμοιβών (παράρτημα 2 του RVG). Σε κάθε περίπτωση, η προσήκουσα αμοιβή από το οριζόμενο εύρος πρέπει να καθορίζεται με δίκαιο και εύλογο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις, και ειδικότερα το αντικείμενο και τη δυσκολία του έργου που αναλαμβάνεται, τη σημασία της υπόθεσης και το εισόδημα και την οικονομική κατάσταση του πελάτη. Εάν ο δικηγόρος αναλαμβάνει συγκεκριμένο κίνδυνο ευθύνης, το γεγονός αυτό μπορεί επίσης να ληφθεί υπόψη στην εκτίμηση της αμοιβής του. Εύρη αμοιβών, με καθορισμένο από τον νόμο ανώτατο και κατώτατο όριο, εφαρμόζονται σε ορισμένους ειδικούς τομείς, και ειδικότερα στις ποινικές υποθέσεις και σε υποθέσεις κοινωνικού δικαίου.

Δικαστικοί επιμελητές

Οι δικαστικοί επιμελητές [Gerichtsvollzieher] χρεώνουν μόνον τα έξοδα που προβλέπονται στον νόμο περί εξόδων δικαστικών επιμελητών [Gerichtsvollzieherkostengesetz] (GvKostG)]. Για κάθε μεμονωμένη πράξη που εκτελεί ο δικαστικός επιμελητής προβλέπεται συγκεκριμένη αμοιβή.


Πάγια έξοδα

Πάγια έξοδα σε αστικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε αστικές διαδικασίες

Το δικαστήριο εισπράττει κανονικά ένα διαδικαστικό τέλος βασισμένο στην αξία της απαίτησης Για τις αστικές υποθέσεις αυτό ρυθμίζεται από τον νόμο περί δικαστικών εξόδων [Gerichtskostengesetz] (GKG) και από τον νόμο περί δικαστικών εξόδων σε οικογενειακές υποθέσεις [Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen] (FamGKG). Οι συντελεστές των τελών καθορίζονται στο παράρτημα των εξόδων (παράρτημα 1 του σχετικού νόμου). Τα συγκεκριμένα ύψη των τελών βάσει της αξίας της απαίτησης προβλέπονται στον πίνακα αμοιβών (παράρτημα 2 του σχετικού νόμου). Σε γενικές αστικές υποθέσεις και σε υποθέσεις οικογενειακών διαφορών, ειδικότερα δε σε υποθέσεις διατροφής, ο συντελεστής του διαδικαστικού τέλους είναι 3,0, και σε υποθέσεις γαμικών διαφορών 2,0. Σε υποθέσεις που αφορούν τις σχέσεις γονέων και τέκνων, και ειδικότερα γονική μέριμνα και επικοινωνία, ο συντελεστής του τέλους είναι 0,5. Η διαδικαστική αξία καθορίζεται ως ακολούθως:

 • Σε υποθέσεις γαμικών διαφορών, η διαδικαστική αξία καθορίζεται με διακριτική ευχέρεια λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης, και ειδικότερα το μέγεθος και τη σημασία της υπόθεσης και το εισόδημα και την οικονομική κατάσταση των συζύγων. Τα δικαστήρια αξιολογούν συνήθως τη διαδικαστική αξία λαμβάνοντας υπόψη το τριπλάσιο του καθαρού εισοδήματος αμφοτέρων των συζύγων.
 • Σε υποθέσεις οικογενειακών διαφορών η αξία καθορίζεται συνήθως από την αξία της απαίτησης· σε υποθέσεις διατροφής, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο καταβαλλόμενο ποσό διατροφής για το ύψος καταβολής διατροφής στο μέλλον στα έξοδα συμπεριλαμβάνονται οι καθυστερήσεις υποβολής των αιτήσεων.
 • Σε υποθέσεις που αφορούν τις σχέσεις γονέων και τέκνων, και ειδικότερα γονική μέριμνα και επικοινωνία, η διαδικαστική αξία ορίζεται σε 3 000 ευρώ.

Για την εκπροσώπηση από δικηγόρο στο δικαστήριο, εάν δεν έχει συναφθεί συμφωνία για την αμοιβή, χρεώνεται αμοιβή βάσει της αξίας. Η αξία αντιστοιχεί συνήθως στη διαδικαστική αξία που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των δικαστικών εξόδων. Ο νόμος σχετικά με τις αμοιβές των δικηγόρων ορίζει αναλυτικά, ανάλογα με τον τύπο της σχετικής διαδικασίας, ποιες αμοιβές εφαρμόζονται και με ποιους συντελεστές. Τα συγκεκριμένα ύψη των αμοιβών που βασίζονται στην αξία της απαίτησης αναφέρονται στον πίνακα αμοιβών στο παράρτημα 2 του RVG. Στις αστικές διαδικασίες σε πρώτο βαθμό, ο δικηγόρος εισπράττει κανονικά μια διαδικαστική αμοιβή με συντελεστή 1,3 και μια αμοιβή για την εκδίκαση της υπόθεσης με συντελεστή 1,2. Εάν ο δικηγόρος συμβάλει στην επίτευξη διακανονισμού μεταξύ των μερών, εισπράττει ειδική αμοιβή διακανονισμού για τις υπηρεσίες του, με συντελεστή 1,0 σε πρώτο βαθμό.

Στάδιο της αστικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Σε γενικές αστικές υποθέσεις, υποθέσεις διατροφής και υποθέσεις γαμικών διαφορών, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να καταβάλλονται ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης ή την άσκηση της απαίτησης. Σε οικογενειακές υποθέσεις, καταβάλλονται στο τέλος της διαδικασίας. Εκτός εάν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, η αμοιβή του δικηγόρου καταβάλλεται καταρχήν με τη λήξη της εντολής του. Ωστόσο, ο δικηγόρος δικαιούται εκ του νόμου προκαταβολή.

Πάγια έξοδα σε ποινικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε ποινικές διαδικασίες

Σε ποινικές υποθέσεις, τα δικαστικά έξοδα εισπράττονται μόνον όταν επιβληθεί η οριστική ποινή στον κατηγορούμενο. Το επίπεδο της αμοιβής καθορίζεται διά παραπομπής στην επιβληθείσα ποινή και κυμαίνεται από 120 ευρώ έως 900 ευρώ. Εάν δεν έχει συναφθεί συμφωνία σχετικά με την αμοιβή, ο δικηγόρος, είτε πρόκειται για τον συνήγορο υπεράσπισης είτε για τον εκπρόσωπο της πολιτικής αγωγής, εισπράττει αμοιβή σε συγκεκριμένα ορόσημα της υπόθεσης που καθορίζονται βάσει ενός πλαισίου, το οποίο ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να καταρτισθεί για τον σκοπό αυτό σε κάθε υπόθεση.

Στάδιο της ποινικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Τα δικαστικά έξοδα καταβάλλονται μετά την επιβολή της οριστικής ποινής. Εκτός εάν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, η αμοιβή του δικηγόρου καταβάλλεται καταρχήν με τη λήξη της εντολής του. Ωστόσο, ο δικηγόρος δικαιούται εκ του νόμου προκαταβολή.

Πάγια έξοδα σε συνταγματικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε συνταγματικές διαδικασίες

Με εξαίρεση τυχόν έξοδα που εφαρμόζονται σε περίπτωση άσκησης προφανώς αβάσιμης αγωγής, δεν υπάρχουν δικαστικά έξοδα για τις διαδικασίες ενώπιον του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου [Bundesverfassungsgericht] (άρθρο 34 του νόμου περί του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου [Bundesverfassungsgerichtsgesetzes]). Δικηγόρος [Rechtsanwalt] απαιτείται μόνον εφόσον πραγματοποιηθεί ακρόαση ενώπιον του δικαστηρίου (άρθρο 22 του νόμου περί του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου).

Στάδιο της συνταγματικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Εκτός εάν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, η αμοιβή του δικηγόρου καταβάλλεται καταρχήν με τη λήξη της εντολής του. Ωστόσο, ο δικηγόρος δικαιούται εκ του νόμου προκαταβολή.


Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων από τους συνηγόρους

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαδίκων

Ο δικηγόρος υποχρεούται να παράσχει στον πελάτη διεξοδικές πληροφορίες και συμβουλές, , και πρέπει να προτείνει στον πελάτη τον ασφαλέστερο και λιγότερο επικίνδυνο τρόπο για την επίτευξη του επιθυμητού σκοπού. Ο δικηγόρος πρέπει επίσης να επισημάνει τυχόν κινδύνους που εμπλέκονται στην υπόθεση, ώστε ο πελάτης να είναι σε θέση να λάβει απόφαση μετά γνώσεως της κατάστασης. Η έκταση των πληροφοριών που πρέπει να παρασχεθούν εξαρτάται από την αντίληψη του δικηγόρου σχετικά με το τι πρέπει να γνωρίζει ο πελάτης. Ο δικηγόρος πρέπει να απαντά στις ερωτήσεις του πελάτη πλήρως και ειλικρινώς. Προτού η υπόθεση οδηγηθεί στο δικαστήριο, ο δικηγόρος πρέπει να καταστήσει σαφείς τις προοπτικές και τους κινδύνους της δικαστικής εκδίκασης της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που αφορούν τα έξοδα και των πιθανοτήτων επιτυχίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο δικηγόρος έχει ειδική υποχρέωση να παράσχει πληροφορίες:

 • Εάν η αμοιβή του δικηγόρου βασίζεται στην αξία της απαίτησης, υποχρεούται να επισημάνει το γεγονός αυτό προτού λάβει εντολή να ενεργήσει (άρθρο 49β παράγραφος 5 του ομοσπονδιακού δικηγορικού κώδικα).
 • Εάν συναφθεί συμφωνία σχετικά με την αμοιβή του δικηγόρου, αυτός υποχρεούται να επισημάνει ότι, εάν επιδικασθούν έξοδα, θα επιστραφεί μόνον η αμοιβή που προβλέπεται από τον νόμο (άρθρο 3α παράγραφος 1 εδάφιο 3 του νόμου σχετικά με τις αμοιβές των δικηγόρων).
 • Εάν ο δικηγόρος συμφωνήσει με τον πελάτη ότι θα λάβει αμοιβή βασισμένη στην έκβαση της δίκης, ο δικηγόρος πρέπει να επιστήσει την προσοχή του πελάτη στο γεγονός ότι η συμφωνία δεν αφορά τυχόν άλλα έξοδα τα οποία ο πελάτης μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει (άρθρο 4α παράγραφος 3 εδάφιο 2 του νόμου σχετικά με τις αμοιβές των δικηγόρων).
 • Πριν από τη σύναψη συμφωνίας εκπροσώπησης ενός πελάτη σε διαδικασίες σε πρώτο βαθμό ενώπιον δικαστηρίου εργατικών διαφορών, ο δικηγόρος πρέπει να επιστήσει την προσοχή του πελάτη στο γεγονός ότι τα δικηγορικά έξοδα δεν επιστρέφονται (άρθρο 12α παράγραφος 1 εδάφιο 2 του νόμου περί δικαστηρίων εργατικών διαφορών [Arbeitsgerichtsgesetz]).

Νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό των εξόδων στη Γερμανία;

Τα κείμενα των νόμων που αφορούν τα έξοδα μπορούν να αγορασθούν σε βιβλιοπωλεία ή είναι διαθέσιμα στην τελευταία τους έκδοση, δωρεάν, στο Διαδίκτυο.

Σε ποιες γλώσσες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό των εξόδων στη Γερμανία;

Οι πληροφορίες διατίθενται στα γερμανικά.

Πού μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα;

Διαθέσιμος δικτυακός τόπος με πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα

Πρόσβαση στις Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτελευταίες εκδόσεις γερμανικών νόμων παρέχεται από τον επίσημο δικτυακό τόπο του ομοσπονδιακού υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι διάφοροι νόμοι που αφορούν τα έξοδα μπορούν να τηλεφορτωθούν καταχωρώντας την αντίστοιχη συντομογραφία τους (GKG, FamGKG, GvKostG και RVG).

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τον μέσο όρο της χρονικής διάρκειας των διάφορων διαδικασιών;

Η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία [Statistisches Bundesamt] παράγει ετήσια σειρά στατιστικών δημοσιεύσεων σχετικά με τη διοίκηση της δικαιοσύνης. Για παράδειγμα, η σειρά 10, υποσειρά 2.1 περιέχει στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια των αστικών διαδικασιών σε ολόκληρη τη Γερμανία, κατανεμημένα ανά ομόσπονδο κρατίδιο και ανά περιφέρεια Oberlandesgericht [εφετείου]. Χωριστά στοιχεία παρέχονται για τα ειρηνοδικεία [Amtsgerichte] και τα πρωτοδικεία [Landgerichte], αφενός, και για τα Oberlandesgerichte, αφετέρου, καθώς και για τις διαδικασίες σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό. Η σειρά δεν περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρονική διάρκεια των διαδικασιών σε διαφορετικούς τύπους υποθέσεων.


Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το μέσο συνολικό κόστος μιας συγκεκριμένης διαδικασίας;

Στην αγορά πωλούνται βιβλία με πίνακες που παρουσιάζουν τον μέσο κίνδυνο κόστους στις αστικές διαδικασίες.

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Πώς παρέχεται αυτή η πληροφορία; Ποιοι είναι οι εφαρμοστέοι συντελεστές;

Τα δικαστήρια και οι δικαστικοί επιμελητές δεν υποχρεούνται στην καταβολή φόρου κύκλου εργασιών. Ο συντελεστής του φόρου κύκλου εργασιών που εφαρμόζεται στους δικηγόρους είναι 19% και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή τους. Χρεώνεται χωριστά ως έξοδο.

Νομική συνδρομή

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης

Σε διάδικο, ο οποίος αδυνατεί, εξαιτίας της προσωπικής και οικονομικής του καταστάσεως, να καταβάλει ολικώς, μερικώς ή σε δόσεις τα δικαστικά έξοδα, παρέχεται, κατόπιν αιτήσεώς του, νομική συνδρομή, εφόσον η σκοπούμενη προσφυγή στη δικαιοσύνη ή η αντίκρουση της αγωγής έχει αρκετές πιθανότητες ευδοκιμήσεως και εφόσον δεν υφίστανται ενδείξεις στρεψοδικίας. Ο ενάγων δύναται, ωστόσο, να κάνει χρήση των περιουσιακών του στοιχείων σε εύλογο πλαίσιο. Ανάλογα με το επίπεδο του εισοδήματος του ενάγοντος, νομική συνδρομή μπορεί να χορηγηθεί ως πλήρης επιδότηση χωρίς υποχρέωση επιστροφής ή, εναλλακτικά, με υποχρέωση επιστροφής με δόσεις. Το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης παρέχει ένα δωρεάν φυλλάδιο με τίτλο «Νομικές συμβουλές και νομική συνδρομή» [Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe], το οποίο περιέχει απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις, μαζί με παραδείγματα.

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τους κατηγορουμένους

Τα όρια εισοδήματος δεν εφαρμόζονται στους υπόπτους ή στους κατηγορουμένους. Η νομική συνδρομή ρυθμίζεται από άλλα κριτήρια.


Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τα θύματα

Η χορήγηση νομικής συνδρομής υπόκειται σε κατώτατα όρια εισοδήματος. Αυτά είναι ευέλικτα και καθορίζονται διά παραπομπής στο αναμενόμενο κόστος της υπόθεσης, αφενός, και στην κοινωνική κατάσταση του ενάγοντος, αφετέρου (υποχρεώσεις διατροφής, έξοδα στέγασης). Νομική συνδρομή χορηγείται επίσης με δόσεις.

Άλλες προϋποθέσεις που συνδέονται με την παροχή νομικής συνδρομής σε θύματα

Τα θύματα ορισμένων σοβαρών εγκλημάτων μπορούν να ζητήσουν τον δωρεάν διορισμό νομικού συμβούλου στην υπόθεσή τους, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάστασή τους.

Άλλες προϋποθέσεις που συνδέονται με την παροχή νομικής συνδρομής σε κατηγορουμένους

Η νομική συνδρομή για υπόπτους/κατηγορουμένους (ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης από το δικαστήριο) δεν υπόκειται σε όρια εισοδήματος, αλλά σε νομικές προϋποθέσεις. Αυτές συνδέονται πρωτίστως με τη σοβαρότητα του αδικήματος, τις επαπειλούμενες νομικές συνέπειες (όπως απαγόρευση άσκησης ενός επαγγέλματος ή εγκλεισμός σε ψυχιατρικό και νευρολογικό νοσοκομείο), το κατά πόσον ο κατηγορούμενος είναι προφυλακισμένος ή τελεί υπό αστυνομική συνοδεία ως υπόδικος, το κατά πόσον ο προηγούμενος συνήγορος υπεράσπισης παύθηκε από τα καθήκοντά του, την πολυπλοκότητα των πραγματικών περιστατικών και της νομικής κατάστασης, και το κατά πόσον ο κατηγορούμενος δεν είναι σε θέση να υπερασπισθεί τον εαυτό του.

Δωρεάν δικαστικές διαδικασίες

Βάσει του άρθρου 183 του νόμου περί δικαστηρίων κοινωνικών υποθέσεων (SGG), οι διαδικασίες ενώπιον των συγκεκριμένων δικαστηρίων δεν συνεπάγονται κανένα έξοδο για τα άτομα που δικαιούνται επιδομάτων (δηλαδή ασφαλισμένους, άτομα που λαμβάνουν επιδόματα, συμπεριλαμβανομένων επιδομάτων επιζώντος, αναπήρους και τους εξαρτώμενους από αυτούς, υπό τον όρο ότι εμπλέκονται υπό τις αντίστοιχες ιδιότητές τους σε δικαστικές διαδικασίες ως ενάγοντες ή εναγόμενοι). Οι ενάγοντες και οι εναγόμενοι σε διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων κοινωνικών υποθέσεων οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτές πρέπει να πληρώσουν ένα πάγιο τέλος σύμφωνα με το άρθρο 184 του SGG (150 ευρώ για τις διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων κοινωνικών υποθέσεων [Sozialgerichte], 225 ευρώ για τις διαδικασίες ενώπιον των εφετείων κοινωνικών υποθέσεων [Landessozialgerichte], 300 για τις διαδικασίες ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου κοινωνικών υποθέσεων [Bundessozialgericht]). Το άρθρο 197α του SGG προβλέπει εξαιρέσεις από τους ειδικούς αυτούς κανόνες, σύμφωνα με τις οποίες τα έξοδα που καταβάλλονται συνήθως βάσει του νόμου περί δικαστικών εξόδων εφαρμόζονται επίσης σε διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων κοινωνικών υποθέσεων, εάν ούτε ο ενάγων ούτε ο εναγόμενος στην υπόθεση συγκαταλέγονται στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 183 του SGG.

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις ισχύουν στις ποινικές διαδικασίες: εάν ο κατηγορούμενος αθωωθεί ή εάν η υπόθεση δεν εκδικασθεί ή εάν η διαδικασία κατά του κατηγορουμένου λήξει, τα έξοδα (δημόσια δαπάνη) και οι δαπάνες που αναλήφθηκαν αναγκαστικά από τον κατηγορούμενο πληρώνονται καταρχήν από το δημόσιο ταμείο.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη;

Ο ηττηθείς διάδικος πρέπει να καταβάλει τα έξοδα του αντιδίκου του, εφόσον αυτά ήταν αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης, δηλαδή τις νόμιμες δικηγορικές αμοιβές και τα έξοδα ταξιδίου του αντιδίκου, συμπεριλαμβανομένου τυχόν διαφυγόντος κέρδους λόγω της παρουσίας στο δικαστήριο.

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων

Οι εμπειρογνώμονες που καλούνται από το δικαστήριο λαμβάνουν ωριαία αποζημίωση, η οποία καθορίζεται από τον νόμο περί δικαστικών αμοιβών και αποζημιώσεων [Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz] (JVEG) και πρέπει να καταβληθεί από τους διαδίκους.

Τα έξοδα ενός εμπειρογνώμονα που προσλαμβάνεται από έναν διάδικο εν όψει της δίκης δεν περιλαμβάνονται στα διαδικαστικά έξοδα για τα οποία αποφασίζεται επιστροφή μέσω δικαστικής απόφασης. Επομένως, τα έξοδα αυτά πρέπει να απαιτηθούν χωριστά. Εάν ο διάδικος προσέλαβε έναν εμπειρογνώμονα για την παροχή συμβουλών κατά τη διάρκεια της δίκης, η επιστροφή των εξόδων εξαρτάται από την αναγκαιότητα του εμπειρογνώμονα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Τα έξοδα ενός εμπειρογνώμονα που προσλαμβάνεται από το δικαστήριο για να παράσχει στοιχεία στη δίκη καταβάλλονται από τον ηττηθέντα διάδικο ή, εάν αμφότεροι οι διάδικοι κέρδισαν τη δίκη εν μέρει, καθένας πρέπει να καταβάλει το μερίδιό του από τα έξοδα με κριτήριο το ποσοστό της νίκης και της ήττας τους.

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Οι διερμηνείς και οι μεταφραστές που προσλαμβάνονται από το δικαστήριο λαμβάνουν την αμοιβή που προβλέπεται στον νόμο περί δικαστικών αμοιβών και αποζημιώσεων [Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz] (JVEG). Η αμοιβή καταβάλλεται από τους διαδίκους. Οι διερμηνείς αμείβονται βάσει ωριαίας αμοιβής· οι μεταφραστές εισπράττουν αμοιβή ανά γραμμή κειμένου.

Στις ποινικές διαδικασίες, τα έξοδα διερμηνείας και μετάφρασης για τους κατηγορουμένους ή τους ενδιαφερομένους καταβάλλονται συνήθως από το δημόσιο ταμείο, υπό τον όρο ότι είναι αναγκαία για την υπεράσπιση ή για την άσκηση δικονομικών δικαιωμάτων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΓερμανικό ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμάδα διαμεσολάβησης της ένωσης γερμανών δικηγόρων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακή Ένωση Οικογενειακής Διαμεσολάβησης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακή Ένωση Διαμεσολάβησης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακή Ένωση Διαμεσολάβησης σε οικονομικό και εργασιακό περιβάλλον

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακός τόπος της Centrale für mediation GmbH & Co. KG

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιαμεσολαβητής ιδιωτικών τραπεζών

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιαμεσολαβητής δημόσιων τραπεζών

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυμβούλιο διαβούλευσης της γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιαμεσολαβητής του γερμανικού ομίλου συνεταιριστικών τραπεζών

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιαμεσολαβητής ιδιωτικών κτηματικών τραπεζών (Bausparkassen)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιαμεσολαβητής περιφερειακών κτηματικών τραπεζών (Landesbausparkassen)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕπιγραμμική επίλυση διαφορών σε υποθέσεις διαδικτυακού εμπορίου

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυμβουλευτικές επιτροπές και συμβούλια συνδιαλλαγής των ιατρικών συλλόγων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυμβούλιο συνδιαλλαγής σε θέματα κινητικότητας

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυμβούλιο συνδιαλλαγής σε τουριστικά θέματα

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυμβούλιο συνδιαλλαγής σε θέματα τοπικών μεταφορών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιαμεσολαβητής σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και ασφάλισης για μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυμβούλιο συνδιαλλαγής της γερμανικής ομοσπονδιακής ένωσης γραφείων κηδειών

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυμβούλιο συνδιαλλαγής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας δικτύων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιαμεσολαβητής σε κτηματομεσιτικά θέματα της γερμανικής ένωσης κτηματομεσιτών

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυμβούλια διαιτησίας των εμπορικών και επαγγελματικών επιμελητηρίων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυμβούλιο συναίνεσης σε αμοιβές και τέλη

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚεντρική γερμανική ένωση εμπόρων αυτοκινήτων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτελευταίες εκδόσεις γερμανικών νόμων


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/11/2019

Περιπτωσιολογικη μελετη 1 – οικογενειακο δικαιο – διαζυγιο - Γερμανία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο (διαζύγιο), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν το μέρος που υποβάλλει αίτηση διαζυγίου σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: ένα ζευγάρι παντρεύεται. Στη συνέχεια, χωρίζει και συμφωνεί για την έκδοση διαζυγίου.

Υπόθεση Β – Διασυνοριακή περίπτωση: Δύο υπήκοοι του ίδιου κράτους μέλους (κράτος μέλος A) παντρεύονται. Ο γάμος τελείται στο κράτος μέλος A. Μετά τον γάμο, το ζευγάρι μετακομίζει με σκοπό τη διαμονή και εργασία σε άλλο κράτος μέλος (κράτος μέλος B), όπου και αποκτά νόμιμη κατοικία. Λίγον χρόνο μετά, το ζευγάρι χωρίζει, και η γυναίκα επιστρέφει στο κράτος μέλος Α, ενώ ο άνδρας παραμένει στο κράτος μέλος Β. Το ζευγάρι συμφωνεί για την έκδοση διαζυγίου. Αμέσως μετά την επιστροφή της στο κράτος μέλος A, η σύζυγος υποβάλλει αίτηση διαζυγίου ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους B.


Κόστος της διαδικασίας


Έξοδα στη Γερμανία

Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια και άσκησης ένδικων μέσων


Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Περίπτωση A

Εξαρτάται από το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία

Εξαρτάται από το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία

Περίπτωση B

Εξαρτάται από το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία

Εξαρτάται από το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχείαΈξοδα δικηγόρου


Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικηγόρος

Μέσος όρος εξόδων

Περίπτωση A

Εξαρτάται από το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία

Περίπτωση B

Εξαρτάται από το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχείαΈξοδα για αποζημίωση μαρτύρων και παροχή ασφάλειας ή εγγύησης


Περιπτωσιολογική μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων

Ασφάλεια ή εγγύηση

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Υπάρχει σχετική πρόβλεψη και πότε και πώς εφαρμόζεται;

Περίπτωση A

Ναι, αλλά συνήθως δεν απαιτούνται μάρτυρες.

Όχι

Περίπτωση B

Ναι, αλλά συνήθως δεν απαιτούνται μάρτυρες.

ΌχιΈξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδων


Περιπτωσιολογική μελέτη

Νομική συνδρομή

Επιστροφή εξόδων

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις παρέχεται;

Μπορεί ο διάδικος που νίκησε να εξασφαλίσει την επιστροφή των εξόδων της δίκης;

Εάν δεν προβλέπεται ολική επιστροφή, τι ποσοστό επιστρέφεται συνήθως;

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η νομική συνδρομή πρέπει να επιστραφεί στον οργανισμό που τη χορήγησε;

Περίπτωση A

Εξαρτάται από το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία

Ναι

Το ήμισυ

Εάν το εισόδημα και η οικονομική κατάσταση του ατόμου βελτιωθούν και σε περίπτωση πληρωμής με δόσεις.

Περίπτωση BΈξοδα μετάφρασης και διερμηνείας


Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Υπάρχουν άλλα έξοδα που αφορούν ειδικά διασυνοριακές διαφορές;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περιγραφή

Περίπτωση A

Περίπτωση B

Κατά τη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου

Συνήθως 1,85 ευρώ ανά 55 χαρακτήρες συν έξοδα και φόρος κύκλου εργασιών

Κατά τη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου

55 ευρώ/ώρα συν έξοδα και φόρος κύκλου εργασιών

Επίδοση εγγράφων στο εξωτερικόΤην έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/11/2019

Περιπτωσιολογικη μελετη 2 – οικογενειακο δικαιο – επιμελεια των τεκνων - Γερμανία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο (επιμέλεια τέκνων), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον ενάγοντα σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Δύο άτομα έχουν συζήσει επί σειρά ετών χωρίς να έχουν παντρευτεί. Όταν χωρίζουν, έχουν ένα παιδί τριών ετών. Με δικαστική απόφαση ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα και αναγνωρίζεται δικαίωμα επικοινωνίας στον πατέρα. Η μητέρα υποβάλει αγωγή με αίτημα τον περιορισμό του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα.

Υπόθεση B – Διασυνοριακή περίπτωση στην οποία είστε δικηγόρος στο κράτος μέλος Α: Δύο άτομα έχουν συζήσει επί σειρά ετών σε ένα κράτος μέλος (κράτος μέλος Β) χωρίς να έχουν παντρευτεί. Αποκτούν μαζί ένα παιδί, αλλά αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού χωρίζουν. Με απόφαση δικαστηρίου του κράτους μέλους Β ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα και αναγνωρίζεται δικαίωμα επικοινωνίας στον πατέρα. Η μητέρα και το παιδί μετακομίζουν για να ζήσουν σε άλλο κράτος μέλος (κράτος μέλος A), πράγμα που επιτρέπεται με βάση τη δικαστική απόφαση, ενώ ο πατέρας παραμένει στο κράτος μέλος B. Λίγα χρόνια αργότερα, η μητέρα υποβάλλει αγωγή στο κράτος μέλος A με αίτημα τη μεταβολή του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα.


Κόστος της διαδικασίας


Έξοδα στη Γερμανία

Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών


Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Περίπτωση A

44,50 ευρώ

Έφεση:
 89,00 ευρώ

Αναίρεση:133,50 ευρώ

Περίπτωση B

 44,50 ευρώ

Έφεση:
89,00 ευρώ
Αναίρεση: EUR 133,50 ευρώΈξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, εμπειρογνώμονα


Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικηγόρος

Εμπειρογνώμονας

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Μέσος όρος εξόδων

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Κόστος

Περίπτωση A

Όχι

Πρώτος βαθμός:
 590,00 ευρώ

Κατά τη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου

85,00 ευρώ ανά ώρα συν έξοδα και φόρος κύκλου εργασιών

Περίπτωση B

Όχι

Πρώτος βαθμός:
 590,00 ευρώ

Κατά τη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου

85,00 ευρώ ανά ώρα συν έξοδα και φόρος κύκλου εργασιώνΈξοδα για αποζημίωση μαρτύρων


Περιπτωσιολογική μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Κόστος

Περίπτωση A

Ναι

Διαφυγόν κέρδος κατά μέγιστο 17 ευρώ ανά ώρα, έξοδα ταξιδίου και άλλα έξοδα

Περίπτωση B

Ναι

Διαφυγόν κέρδος κατά μέγιστο 17 ευρώ ανά ώρα, έξοδα ταξιδίου και άλλα έξοδαΈξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδωνΠεριπτωσιολογική μελέτη

Νομική συνδρομή

Επιστροφή εξόδων

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις παρέχεται;

Μπορεί ο διάδικος που νίκησε να εξασφαλίσει την επιστροφή των εξόδων της δίκης;

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η νομική συνδρομή πρέπει να επιστραφεί στον οργανισμό που τη χορήγησε;

Περίπτωση A

Εξαρτάται από το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία

Ναι

Εάν το εισόδημα και η οικονομική κατάσταση του ατόμου βελτιωθούν και σε περίπτωση πληρωμής με δόσεις.

Περίπτωση B

Εξαρτάται από το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία

Ναι

Εάν το εισόδημα και η οικονομική κατάσταση του ατόμου βελτιωθούν και σε περίπτωση πληρωμής με δόσεις.Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας


Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Υπάρχουν άλλα έξοδα που αφορούν ειδικά διασυνοριακές διαφορές;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περιγραφή

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περίπτωση A

Περίπτωση B

Κατά τη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου

Συνήθως 1,85 ευρώ ανά 55 χαρακτήρες συν έξοδα και φόρος κύκλου εργασιών

Κατά τη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου

55 ευρώ/ώρα συν έξοδα και φόρος κύκλου εργασιών

Επίδοση εγγράφων στο εξωτερικόΤην έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/11/2019

Περιπτωσιολογικη μελετη 3 – οικογενειακο δικαιο – διατροφη - Γερμανία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο (διατροφή), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον ενάγοντα σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Δύο άτομα έχουν συζήσει επί σειρά ετών χωρίς να έχουν παντρευτεί. Όταν χωρίζουν, έχουν ένα παιδί τριών ετών. Με δικαστική απόφαση ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα. Η μόνη εκκρεμούσα αντιδικία αφορά το ποσό της διατροφής που ο πατέρας υποχρεούται να καταβάλλει στη μητέρα για τη συντήρηση και εκπαίδευση του παιδιού. Η μητέρα υποβάλλει αγωγή για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Υπόθεση B – Διασυνοριακή περίπτωση στην οποία είστε δικηγόρος στο κράτος μέλος Α: Δύο άτομα έχουν συζήσει σε ένα κράτος μέλος (κράτος μέλος Β) χωρίς να έχουν παντρευτεί. Έχουν ένα παιδί τριών ετών. Έπειτα χωρίζουν. Με απόφαση δικαστηρίου του κράτους μέλους Β ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα. Με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα, η μητέρα και το παιδί μετακομίζουν για να ζήσουν σε άλλο κράτος μέλος (κράτος μέλος A), όπου και αποκτούν νόμιμη κατοικία.

Εξακολουθεί να υπάρχει αντιδικία για ένα ζήτημα. Το ζήτημα αυτό αφορά το ποσό της διατροφής που ο πατέρας υποχρεούται να καταβάλλει στη μητέρα για τη συντήρηση και εκπαίδευση του παιδιού. Η μητέρα υποβάλλει αγωγή για το συγκεκριμένο ζήτημα στο κράτος μέλος A.


Κόστος της διαδικασίας


Έξοδα στη Γερμανία

Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια και άσκησης ένδικων μέσων


Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Περίπτωση A

Εξαρτάται από το ύψος της ζητούμενης διατροφής

Εξαρτάται από το ύψος της ζητούμενης διατροφής

Περίπτωση B

Εξαρτάται από το ύψος της ζητούμενης διατροφής

Εξαρτάται από το ύψος της ζητούμενης διατροφής


Έξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, εμπειρογνώμονα


Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικηγόρος

Δικαστικός επιμελητής

Εμπειρογνώμονας

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Μέσος όρος εξόδων

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Έξοδα μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Κόστος

Περίπτωση A

Ναι

Εξαρτάται από το ύψος της ζητούμενης διατροφής

Όχι

Εξαρτάται από το είδος του μέτρου εκτέλεσης

Κατά τη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου

Βασίζεται σε ωριαίες τιμές, το ύψος διαφέρει ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας, κατά μέγιστο 100 ευρώ συν έξοδα και φόρος κύκλου εργασιών

Περίπτωση B

Ναι

Εξαρτάται από το ύψος της ζητούμενης διατροφής

Όχι

Εξαρτάται από το είδος του μέτρου εκτέλεσης

Κατά τη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου

Βασίζεται σε ωριαίες τιμές, το ύψος διαφέρει ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας, κατά μέγιστο  100 ευρώ συν έξοδα και φόρος κύκλου εργασιώνΈξοδα για αποζημίωση μαρτύρων


Περιπτωσιολογική μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Κόστος

Περίπτωση A

Ναι

Διαφυγόν κέρδος κατά μέγιστο 17 ευρώ ανά ώρα, έξοδα ταξιδίου και άλλα έξοδα

Περίπτωση B

Ναι

Διαφυγόν κέρδος κατά μέγιστο 17 ευρώ ανά ώρα, έξοδα ταξιδίου και άλλα έξοδαΈξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδωνΠεριπτωσιολογική μελέτη

Νομική συνδρομή

Επιστροφή εξόδων

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις παρέχεται;

Μπορεί ο διάδικος που νίκησε να εξασφαλίσει την επιστροφή των εξόδων της δίκης;

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η νομική συνδρομή πρέπει να επιστραφεί στον οργανισμό που τη χορήγησε;

Περίπτωση A

Εξαρτάται από το εισόδημα και την οικονομική κατάσταση

Ναι

Βελτίωση του εισοδήματος και της οικονομικής κατάστασης του προσώπου και σε περίπτωση πληρωμής με δόσεις

Περίπτωση B

Εξαρτάται από το εισόδημα και την οικονομική κατάσταση

Ναι

Βελτίωση του εισοδήματος και της οικονομικής κατάστασης του προσώπου και σε περίπτωση πληρωμής με δόσειςΈξοδα μετάφρασης και διερμηνείας


Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Υπάρχουν άλλα έξοδα που αφορούν ειδικά διασυνοριακές διαφορές;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περιγραφή

Περίπτωση A

Περίπτωση B

Κατά τη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου

Συνήθως 1,85 ευρώ ανά 55 χαρακτήρες συν έξοδα και φόρος κύκλου εργασιών

Κατά τη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου

55 ευρώ ανά ώρα συν έξοδα και φόρος κύκλου εργασιών

Επίδοση εγγράφων στο εξωτερικόΤην έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/11/2019

Περιπτωσιολογικη μελετη 4 – εμπορικο δικαιο – συμβαση - Γερμανία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το εμπορικό δίκαιο (συμβάσεις), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον πωλητή σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Μία εταιρεία παρέδωσε αγαθά αξίας 20.000 ευρώ. Ο πωλητής δεν έχει εισπράξει το τίμημα, διότι ο αγοραστής θεωρεί ότι τα αγαθά δεν ανταποκρίνονται στα συμφωνηθέντα.

Ο πωλητής αποφασίζει να υποβάλει αγωγή προκειμένου να του καταβληθεί ολόκληρο το τίμημα.

Υπόθεση Β – Διασυνοριακή περίπτωση: Μία εταιρεία της οποίας τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στο κράτος μέλος B παραδίδει αγαθά αξίας 20.000 ευρώ σε έναν αγοραστή στο κράτος μέλος A. Η σύμβαση υπόκειται στη νομοθεσία του κράτους μέλους B και έχει καταρτισθεί στη γλώσσα του κράτους μέλους B. Ο εν λόγω πωλητής δεν έχει εισπράξει το τίμημα, διότι ο αγοραστής, που βρίσκεται στο κράτος μέλος Α, θεωρεί ότι τα αγαθά δεν ανταποκρίνονται στα συμφωνηθέντα. Ο πωλητής αποφασίζει να υποβάλει αγωγή στο κράτος μέλος Α προκειμένου να του καταβληθεί ολόκληρο το τίμημα, όπως ορίζει η σύμβαση που έχει συνάψει με τον αγοραστή.


Κόστος της διαδικασίας


Έξοδα στη Γερμανία

Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια και άσκησης ένδικων μέσων


Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Περίπτωση A

 864,00 ευρώ

Έφεση για πραγματικά και νομικά ζητήματα:
1 152,00 ευρώ
Αναίρεση:  1 440,00 ευρώ

Περίπτωση B

864,00 ευρώ

Έφεση για πραγματικά και νομικά ζητήματα:
1 152,00 ευρώ
Αναίρεση: 1 440,00 ευρώΈξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, εμπειρογνώμονα


Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικηγόρος

Δικαστικός επιμελητής

Εμπειρογνώμονας

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Μέσος όρος εξόδων

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Έξοδα μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Κόστος

Περίπτωση A

Ναι

Πρώτος βαθμός:
1 950 ευρώ

Όχι

Εξαρτάται από το είδος του μέτρου εκτέλεσης

Όχι

Βασίζεται σε ωριαίες τιμές, το ύψος διαφέρει ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας, κατά μέγιστο 100 ευρώ συν έξοδα και φόρος κύκλου εργασιών

Περίπτωση B

Ναι

Πρώτος βαθμός: 1 950 ευρώ

Όχι

Όχι

Βασίζεται σε ωριαίες τιμές, το ύψος διαφέρει ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας, κατά μέγιστο 100 ευρώ συν έξοδα και φόρος κύκλου εργασιώνΈξοδα για αποζημίωση μαρτύρων


Περιπτωσιολογική μελέτη

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Κόστος

Περίπτωση A

Ναι

Διαφυγόν κέρδος κατά μέγιστο 17 ευρώ ανά ώρα, έξοδα ταξιδίου και άλλα έξοδα

Περίπτωση B

Ναι

Διαφυγόν κέρδος κατά μέγιστο 17 ευρώ  ανά ώρα, έξοδα ταξιδίου και άλλα έξοδαΈξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδωνΠεριπτωσιολογική μελέτη

Νομική συνδρομή

Επιστροφή εξόδων

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις παρέχεται;

Πότε είναι η στήριξη πλήρης;

Υπάρχουν προϋποθέσεις;

Μπορεί ο διάδικος που νίκησε να εξασφαλίσει την επιστροφή των εξόδων της δίκης;

Ποια έξοδα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση;

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η νομική συνδρομή πρέπει να επιστραφεί στον οργανισμό που τη χορήγησε;

Περίπτωση A

Καταρχήν δεν παρέχεται νομική συνδρομή σε νομικά πρόσωπα εκτός της ΕΕ

Γενικά προαπαιτούμενα:

Εάν ο διάδικος δεν είναι οικονομικά ασφαλής (δηλαδή πένητας) και η σκοπούμενη αγωγή έχει πιθανότητες επιτυχίας και δεν είναι προφανώς αβάσιμη.

Εάν απομένουν λιγότερα από 15 ευρώ μετά την αφαίρεση των επιδομάτων για τον πένητα και τα μέλη της οικογένειάς του και μετά την αφαίρεση περαιτέρω εξόδων για στέγαση κ.λπ.

Εάν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι δυνατόν να παρασχεθεί πλήρης στήριξη, αλλά θα πρέπει να επιστραφεί σε δόσεις· το ύψος των δόσεων εξαρτάται από το εναπομένον εισόδημα.

1. Αίτηση (δεν απαιτείται η ύπαρξη δικηγόρου για την υποβολή της αίτησης)

2. Η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη

3. Βλέπε επίσης στήλη 1

Ναι, στον βαθμό που νίκησε

Έξοδα τα οποία δεν ήταν ουσιώδη για την προσήκουσα άσκηση της αγωγής ή για την υπεράσπιση

Βλέπε στήλη 2

Περίπτωση B

Βλέπε περίπτωση Α ανωτέρω

Βλέπε περίπτωση Α ανωτέρω

Βλέπε περίπτωση Α ανωτέρω

Βλέπε περίπτωση Α ανωτέρω

Βλέπε περίπτωση Α ανωτέρω

Βλέπε περίπτωση Α ανωτέρωΈξοδα μετάφρασης και διερμηνείας


Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Υπάρχουν άλλα έξοδα που αφορούν ειδικά διασυνοριακές διαφορές;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περιγραφή

Περίπτωση A

Περίπτωση B

Καταρχήν για όλα τα έγγραφα υπομνήματα προς το δικαστήριο και όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται ως αποδείξεις. Το δικαστήριο μπορεί να μην διατάξει τη μετάφραση εγγράφων, εάν όλοι οι δικαστές που εκδικάζουν την υπόθεση κατανοούν τη γλώσσα.

Συνήθως 1,85 ευρώ ανά 55 χαρακτήρες συν έξοδα και φόρος κύκλου εργασιών

Η γλώσσα του δικαστηρίου είναι η γερμανική· εάν όλοι οι ενδιαφερόμενοι κατέχουν καλά την ξένη γλώσσα, δεν απαιτείται η πρόσληψη διερμηνέα.

55 ευρώ ανά ώρα συν έξοδα και φόρος κύκλου εργασιών

Επίδοση εγγράφων στο εξωτερικόΤην έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/11/2019

Περιπτωσιολογικη μελετη 5 – εμπορικο δικαιο – ευθυνη - Γερμανία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το εμπορικό δίκαιο (ευθύνη), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον πελάτη σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Ένας κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης παραδίδει έναν θερμαντήρα σε εταιρεία που εγκαθιστά τέτοιου είδους εξοπλισμό. Η εταιρεία εγκατάστασης μεταπωλεί τον θερμαντήρα σε έναν πελάτη και τον εγκαθιστά στο σπίτι του. Λίγον καιρό μετά, εκδηλώνεται στο σπίτι πυρκαγιά. Όλοι οι εμπλεκόμενοι (ο κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης, η εταιρεία εγκατάστασης και ο τελικός χρήστης) έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Το αίτιο της πυρκαγιάς αμφισβητείται. Κανείς δεν θέλει να καταβάλει αποζημίωση στον πελάτη.

Ο πελάτης αποφασίζει να υποβάλει αγωγή κατά του κατασκευαστή εξοπλισμού θέρμανσης, της εταιρείας εγκατάστασης εξοπλισμού θέρμανσης και των ασφαλιστικών εταιρειών, με αίτημα την καταβολή πλήρους αποζημίωσης.

Υπόθεση Β – Διασυνοριακή περίπτωση: Ένας κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης στο κράτος μέλος Β παραδίδει έναν θερμαντήρα σε εταιρεία που εγκαθιστά τέτοιου είδους εξοπλισμό στο κράτος μέλος Γ. Η εταιρεία εγκατάστασης μεταπωλεί τον θερμαντήρα σε έναν πελάτη στο κράτος μέλος Α και τον εγκαθιστά στο σπίτι του. Λίγον καιρό μετά, εκδηλώνεται στο σπίτι πυρκαγιά. Όλοι οι εμπλεκόμενοι (ο κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης, η εταιρεία εγκατάστασης και ο τελικός χρήστης) έχουν συνάψει σύμβαση ασφάλισης, ο καθένας με ασφαλιστική εταιρεία του δικού του κράτους μέλους. Το αίτιο της πυρκαγιάς αμφισβητείται. Κανείς δεν θέλει να καταβάλει αποζημίωση στον πελάτη.

Ο πελάτης αποφασίζει να υποβάλει αγωγή στο κράτος μέλος Α κατά του κατασκευαστή εξοπλισμού θέρμανσης, της εταιρείας εγκατάστασης εξοπλισμού θέρμανσης και της ασφαλιστικής εταιρείας στο κράτος μέλος Α, με αίτημα την καταβολή πλήρους αποζημίωσης.


Κόστος της διαδικασίας


Έξοδα στη Γερμανία

Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια και άσκησης ένδικων μέσων


Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Περίπτωση A

Εξαρτάται από το ποσό της ζητούμενης αποζημίωσης

Εξαρτάται από το ποσό της ζητούμενης αποζημίωσης

Περίπτωση B

Εξαρτάται από το ποσό της ζητούμενης αποζημίωσης

Εξαρτάται από το ποσό της ζητούμενης αποζημίωσηςΈξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, εμπειρογνώμονα


Περιπτωσιο-λογική μελέτη

Δικηγόρος

Δικαστικός επιμελητής

Εμπειρογνώμονας

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Μέσος όρος εξόδων

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Έξοδα μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Κόστος

Περίπτωση A

Ναι

Εξαρτάται από το ποσό της ζητούμενης αποζημίωσης

Όχι

Εξαρτάται από το είδος του μέτρου εκτέλεσης

Δεν είναι υποχρεωτική εκ του νόμου, αλλά εξαρτάται από το κατά πόσον το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να καλέσει έναν εμπειρογνώμονα. Εάν ναι, κάτι τέτοιο είναι πολύ πιθανό να συμβεί στην πράξη.

Βασίζεται σε ωριαίες τιμές, το ύψος διαφέρει ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας, κατά μέγιστο  100 ευρώ συν έξοδα και φόρος κύκλου εργασιών

Περίπτωση B

Ναι

Εξαρτάται από το ποσό της ζητούμενης αποζημίωσης

Όχι

Εξαρτάται από το είδος του μέτρου εκτέλεσης

Βλέπε ανωτέρω

Βασίζεται σε ωριαίες τιμές, το ύψος διαφέρει ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας, κατά μέγιστο 100 ευρώ συν έξοδα και φόρος κύκλου εργασιώνΈξοδα για αποζημίωση μαρτύρων


Περιπτωσιολογική μελέτη

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Κόστος

Περίπτωση A

Ναι

Διαφυγόν κέρδος κατά μέγιστο 17 ευρώ ανά ώρα, έξοδα ταξιδίου και άλλα έξοδα

Περίπτωση B

Ναι

Διαφυγόν κέρδος κατά μέγιστο 17 ευρώ ανά ώρα, έξοδα ταξιδίου και άλλα έξοδαΈξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδωνΠεριπτωσιο-λογική μελέτη

Νομική συνδρομή

Επιστροφή εξόδων

Πότε και υπό ποιες προϋποθέ-σεις παρέχεται;

Πότε είναι η στήριξη πλήρης;

Υπάρχουν προϋποθέ-σεις;

Μπορεί ο διάδικος που νίκησε να εξασφαλίσει την επιστροφή των εξόδων της δίκης;

Ποια έξοδα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση;

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η νομική συνδρομή πρέπει να επιστραφεί στον οργανισμό που τη χορήγησε;

Περίπτωση A

Βλέπε περιπτωσιο-λογική μελέτη αριθ. 4 ανωτέρω

Βλέπε περιπτωσιο-λογική μελέτη αριθ. 4 ανωτέρω

Βλέπε περιπτωσιο-λογική μελέτη αριθ. 4 ανωτέρω

Βλέπε περιπτωσιο-λογική μελέτη αριθ. 4 ανωτέρω

Βλέπε περιπτωσιολογική μελέτη αριθ. 4 ανωτέρω

Βλέπε περιπτωσιο-λογική μελέτη αριθ. 4 ανωτέρω

Περίπτωση B

Βλέπε περιπτωσιο-λογική μελέτη αριθ. 4 ανωτέρω

Βλέπε περιπτωσιο-λογική μελέτη αριθ. 4 ανωτέρω

Βλέπε περιπτωσιο-λογική μελέτη αριθ. 4 ανωτέρω

Βλέπε περιπτωσιο-λογική μελέτη αριθ. 4 ανωτέρω

Βλέπε περιπτωσιολογική μελέτη αριθ. 4 ανωτέρω

Βλέπε περιπτωσιολο-γική μελέτη αριθ. 4 ανωτέρωΈξοδα μετάφρασης και διερμηνείας


Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Υπάρχουν άλλα έξοδα που αφορούν ειδικά διασυνοριακές διαφορές;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περιγραφή

Περίπτωση A

Περίπτωση B

Βλέπε περιπτωσιολογική μελέτη αριθ. 4 ανωτέρω

Συνήθως 1,85 ευρώ ανά 55 χαρακτήρες συν έξοδα και φόρος κύκλου εργασιών

Βλέπε περιπτωσιολογική μελέτη αριθ. 4 ανωτέρω

55 ευρώ ανά ώρα συν έξοδα και φόρος κύκλου εργασιών

Επίδοση εγγράφων στο εξωτερικόΤην έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/11/2019

Κόστος της διαδικασίας - Εσθονία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η παρούσα σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το κόστος των δικαστικών διαδικασιών στην Εσθονία.


Κόστος της διαδικασίας

Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές στον χώρο των νομικών επαγγελμάτων

Νομικοί σύμβουλοι

Δεν υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο για τις αμοιβές των νομικών συμβούλων στην Εσθονία.

Νομομαθείς

Δεν υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο για τις αμοιβές των νομομαθών στην Εσθονία.

Συνήγοροι

Δεν υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο για τις αμοιβές των συνηγόρων στην Εσθονία.

Δικαστικοί επιμελητές

Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών στην Εσθονία ρυθμίζονται βάσει του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμου περί δικαστικών επιμελητών. Η αμοιβή ενός δικαστικού επιμελητή μπορεί να περιλαμβάνει αμοιβή για την κίνηση διαδικασιών, την κύρια αμοιβή για τις διαδικασίες και πρόσθετη αμοιβή για ενέργειες εκτέλεσης. Οι δικαστικοί επιμελητές έχουν ακόμη το δικαίωμα να χρεώνουν αμοιβή για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

Δικηγόροι

Δεν υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο για τις αμοιβές των δικηγόρων στην Εσθονία. Καθορίζονται στη συμφωνία με τον πελάτη. Ο δικηγόρος ή το πρόσωπο που διευθύνει μια νομική εταιρεία κάνει την αρχική προσφορά στον πελάτη και του εξηγεί πώς προκύπτει η τιμή. Ο πελάτης καλύπτει τα απαραίτητα έξοδα με τα οποία επιβαρύνθηκε κατά την παροχή των νομικών υπηρεσιών ο δικηγόρος ή το πρόσωπο που διευθύνει τη νομική εταιρεία.

Πάγια έξοδα

Πάγια έξοδα στις αστικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων στις αστικές διαδικασίες

Τα πάγια έξοδα που βαρύνουν τους διαδίκους σε αστικές διαδικασίες περιλαμβάνουν:

 • το κρατικό τέλος
 • την ασφάλεια επί αναίρεσης
 • την ασφάλεια για αίτηση ακύρωσης ερήμην απόφασης
 • την ασφάλεια για το εκ νέου άνοιγμα της διαδικασίας ή την ανανέωση προθεσμίας
 • την παράδοση διαδικαστικών εγγράφων από τους δικαστικούς επιμελητές
 • τη δημοσίευση κλητεύσεων και ανακοινώσεων στο επίσημο έντυπο Ametlikud Teadaanded (Επίσημες Ανακοινώσεις) ή σε εφημερίδα
 • τις αμοιβές εμπειρογνωμόνων, διερμηνέων και μεταφραστών
 • άλλα έξοδα της ακροαματικής διαδικασίας και εξωδικαστικά έξοδα.

Στάδιο της αστικής διαδικασίας στο οποίο καταβάλλονται τα πάγια έξοδα των διαδίκων

Τα έξοδα που πρέπει να προκαταβάλλονται από τον διάδικο ο οποίος καταθέτει την αίτηση έναρξης των διαδικασιών ή εκτέλεσης διαδικαστικών πράξεων περιλαμβάνουν:

 • το κρατικό τέλος
 • την ασφάλεια επί αναίρεσης
 • την ασφάλεια για αίτηση ακύρωσης ερήμην απόφασης
 • την ασφάλεια για το εκ νέου άνοιγμα της διαδικασίας ή την ανανέωση προθεσμίας
 • έξοδα παράδοσης διαδικαστικών εγγράφων από τους δικαστικούς επιμελητές
 • τη δημοσίευση κλητεύσεων και ανακοινώσεων στο επίσημο έντυπο Ametlikud Teadaanded (Επίσημες Ανακοινώσεις) ή σε εφημερίδα
 • έξοδα επανεξέτασης υπόθεσης, στον βαθμό που καθορίζει το δικαστήριο.

Εάν το δικαστήριο δεν αποφασίσει διαφορετικά, τα έξοδα για τις αμοιβές εμπειρογνωμόνων, διερμηνέων και μεταφραστών προκαταβάλλονται από τον διάδικο που κατέθεσε την αίτηση με την οποία αυτά συνδέονται.

Πάγια έξοδα στις ποινικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων στις ποινικές διαδικασίες

Τα πάγια έξοδα που βαρύνουν τους διαδίκους σε ποινικές διαδικασίες ορίζονται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚώδικα Ποινικής Δικονομίας και υποδιαιρούνται σε διαδικαστικά έξοδα, ειδικά έξοδα και πρόσθετα έξοδα.

Διαδικαστικά έξοδα είναι τα εξής:

 • εύλογη αμοιβή που καταβάλλεται στον επιλεχθέντα συνήγορο ή εκπρόσωπο και άλλα απαραίτητα έξοδα που πραγματοποιούνται από έναν διάδικο σε σχέση με την ποινική διαδικασία
 • ποσά που καταβάλλονται σε θύματα, μάρτυρες, πραγματογνώμονες και ειδικούς βάσει του άρθρου 178 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, εκτός των εξόδων που αναφέρονται στο άρθρο 176 παράγραφος 1 σημείο 1 του Κώδικα
 • έξοδα που πραγματοποιούνται από κρατική ιατροδικαστική υπηρεσία ή άλλον κυβερνητικό οργανισμό ή νομική οντότητα σε σχέση με την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης ή την εξακρίβωση τοξίκωσης
 • αμοιβή που ορίζεται για διορισμένο συνήγορο και τα έξοδά του εφόσον είναι δικαιολογημένα και ενδεδειγμένα
 • έξοδα που προκύπτουν από τη δημιουργία αντιγράφων των εγγράφων της δικογραφίας για τον συνήγορο σύμφωνα με το άρθρο 224 παράγραφος 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
 • έξοδα αποθήκευσης, αποστολής και καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων
 • έξοδα που συνδέονται με την αποθήκευση, τη μεταβίβαση και την καταστροφή κατασχεθέντων αντικειμένων
 • έξοδα που απορρέουν από την εκδίκαση μιας αγωγής
 • πρόστιμα αποζημίωσης που καταβάλλονται κατόπιν καταδικαστικής απόφασης
 • άλλα έξοδα φορέων που διενεργούν ποινικές διαδικασίες κατά τη διενέργεια αυτών των διαδικασιών, εκτός των εξόδων που θεωρούνται ειδικά ή πρόσθετα έξοδα σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Εάν ένας διάδικος έχει πολλούς συνηγόρους ή εκπροσώπους, η αμοιβή που τους καταβάλλεται θα περιλαμβάνεται στα διαδικαστικά έξοδα στον βαθμό που δεν υπερβαίνει ένα εύλογο επίπεδο αμοιβής που καταβάλλεται κατά κανόνα σε συνηγόρους ή εκπροσώπους.

Εάν ένας ύποπτος ή ο κατηγορούμενους υπερασπίζεται ο ίδιος τον εαυτό του, τα απαραίτητα έξοδα της υπεράσπισης θα συμπεριλαμβάνονται στα διαδικαστικά έξοδα. Υπερβολικά έξοδα που δεν θα είχαν προκύψει εάν συμμετείχε συνήγορος δεν θα συμπεριλαμβάνονται στα διαδικαστικά έξοδα.

Έξοδα τα οποία πραγματοποιούνται από πρόσωπα που δεν είναι διάδικοι, και τα οποία έξοδα συνδέονται με τη διενέργεια αναλύσεων πραγματογνωμοσύνης θα καλύπτονται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες που προβλέπονται στον νόμο περί εγκληματολογικών ερευνών.

Ειδικά έξοδα είναι τα έξοδα που σχετίζονται με την αναβολή της ακροαματικής διαδικασίας εξαιτίας της μη εμφάνισης διαδίκου στη διαδικασία και τα έξοδα της υποχρεωτικής παρουσίας.

Πρόσθετα έξοδα είναι:

 • η αμοιβή που καταβάλλεται σε πρόσωπο που δεν είναι διάδικος για την παροχή πληροφοριών που αφορούν πραγματικά περιστατικά τα οποία σχετίζονται με κάποιο αντικείμενο απόδειξης
 • έξοδα κράτησης υπόπτου ή κατηγορουμένου
 • ποσά που καταβάλλονται σε διερμηνείς ή μεταφραστές σύμφωνα με το άρθρο 178 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
 • ποσά που καταβάλλονται στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών σύμφωνα με τον νόμο περί αποζημίωσης για ζημίες που προκλήθηκαν από το κράτος σε πολίτες λόγω αδικαιολόγητης στέρησης της ελευθερίας
 • έξοδα τα οποία πραγματοποιούνται από κρατικούς και τοπικούς κυβερνητικούς φορείς σε σχέση με ποινικές διαδικασίες, και τα οποία έξοδα δεν αναφέρονται στο άρθρο 175 παράγραφος 1 σημείο 1 ή 10 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
 • ποσά που καταβάλλονται σε εκπροσώπους ή μάρτυρες σύμφωνα με το άρθρο 671 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Στάδιο των ποινικών διαδικασιών στο οποίο καταβάλλονται τα πάγια έξοδα των διαδίκων

 • Σε περίπτωση απαλλαγής του κατηγορουμένου, τα διαδικαστικά έξοδα επιστρέφονται από το κράτος. Στην περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, τα διαδικαστικά έξοδα καλύπτονται από τον καταδικασθέντα. Σε περίπτωση μερικής απαλλαγής, τα έξοδα επιστρέφονται από το κράτος ανάλογα με τον βαθμό απαλλαγής του κατηγορούμενου. Η υποχρέωση επιστροφής των διαδικαστικών εξόδων γεννάται όταν τεθεί σε ισχύ η τελεσίδικη απόφαση.
 • Όταν μια αγωγή απορρίπτεται, τα διαδικαστικά έξοδα για την εκδίκαση της αγωγής καταβάλλονται από τον ενάγοντα. Σε περίπτωση πλήρους ικανοποίησης της απαίτησης της αγωγής, τα διαδικαστικά έξοδα για την εκδίκαση της αγωγής καταβάλλονται από τον καταδικασθέντα ή εναγόμενο. Σε περίπτωση μερικής ικανοποίησης της απαίτησης της αγωγής, το δικαστήριο επιμερίζει τα διαδικαστικά έξοδα για την εκδίκαση της αγωγής μεταξύ του ενάγοντα και του καταδικασθέντος ή εναγόμενου, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων. Σε περίπτωση άρνησης επανεξέτασης μιας αγωγής, τα σχετικά διαδικαστικά έξοδα καταβάλλονται από το κράτος.

Πάγια έξοδα σε υποθέσεις συνταγματικού δικαίου

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε υποθέσεις συνταγματικού δικαίου

Στην Εσθονία δεν προβλέπεται η υποβολή αιτημάτων συνταγματικής αναθεώρησης από ιδιώτες. Τα έξοδα ελέγχου συνταγματικότητας καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι δαπάνες για τις αμοιβές ειδικών σε δικαστικές διαδικασίες καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό με όρους ίδιους με εκείνους που ισχύουν για τις αμοιβές εμπειρογνωμόνων στις αστικές διαδικασίες.

Στάδιο της διαδικασίας υπόθεσης συνταγματικού δικαίου στο οποίο καταβάλλονται τα πάγια έξοδα των διαδίκων

Οι διάδικοι δεν βαρύνονται με πάγια έξοδα στις υποθέσεις συνταγματικού δικαίου.

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων από τους συνηγόρους

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαδίκων

Κάθε δικηγόρος οφείλει να ενημερώνει τον πελάτη του σχετικά με το σύνολο των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την παροχή νομικών υπηρεσιών, όπως και για το συνολικό σχετικό κόστος. Ο δικηγόρος ή το πρόσωπο που διευθύνει μια νομική εταιρεία κάνει την αρχική προσφορά στον πελάτη και του εξηγεί πώς προκύπτει η τιμή.

Έξοδα συμμετοχής σε διαδικασία

Έξοδα τα οποία καταβάλλει ο διάδικος που κέρδισε τη δίκη

Ο διάδικος που κέρδισε τη δίκη καταβάλλει το ποσοστό εκείνο των εξόδων που προβλέπονται για την αμοιβή του νομικού εκπροσώπου ή συμβούλου που το δικαστήριο κρίνει ότι είναι εύλογα και ότι δεν πρέπει να βαρύνουν τον διάδικο που έχασε τη δίκη.

Έξοδα τα οποία καταβάλλει ο διάδικος που έχασε τη δίκη

Σύμφωνα με την απόφαση περί προσδιορισμού των διαδικαστικών εξόδων, ο διάδικος που έχασε τη δίκη πρέπει να αποζημιώσει τον αντίδικό του για τα αντίστοιχα διαδικαστικά έξοδα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • το κρατικό τέλος
 • το τέλος ασφάλειας
 • τα έξοδα που αφορούν μάρτυρες, εμπειρογνώμονες, διερμηνείς και μεταφραστές, και τα έξοδα αναλύσεων εμπειρογνωμοσύνης που εκπονούνται από άτομο που δεν συμμετέχει στη διαδικασία και τα οποία πρέπει να καταβληθούν δυνάμει του Νόμου περί εγκληματολογικών ερευνών
 • τα έξοδα που αφορούν την προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων
 • τα έξοδα που αφορούν τις έρευνες, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων οδοιπορικών που καταβάλλει το δικαστήριο
 • τα έξοδα που αφορούν την παράδοση, διαβίβαση και έκδοση διαδικαστικών εγγράφων
 • τα έξοδα που αφορούν τον προσδιορισμό της αξίας της αστικής διαφοράς
 • τα έξοδα που αφορούν τους εκπροσώπους και συμβούλους των συμμετεχόντων στη διαδικασία
 • τα οδοιπορικά έξοδα, τα ταχυδρομικά έξοδα, τα έξοδα επικοινωνίας, διαμονής και άλλα παρόμοια με τα οποία επιβαρύνθηκαν οι διάδικοι στο πλαίσιο της διαδικασίας
 • αποζημιώσεις για απώλεια αποδοχών ή άλλου μόνιμου εισοδήματος των συμμετεχόντων
 • τα έξοδα προδικαστικών διαδικασιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία, εκτός εάν η αγωγή κατατέθηκε ενώ είχαν παρέλθει τουλάχιστον έξι μήνες από την ολοκλήρωση των προδικαστικών διαδικασιών
 • την αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για τη διασφάλιση της εκδίκασης μιας αγωγής και τα έξοδα που προκύπτουν από την εκτέλεση της απόφασης επί της αγωγής
 • την αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για την παράδοση διαδικαστικών εγγράφων
 • τα έξοδα για την επεξεργασία αίτησης συνδρομής στην καταβολή διαδικαστικών εξόδων
 • τα έξοδα της ταχείας διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής
 • τα έξοδα συμμετοχής σε διαδικασία συμβιβασμού, εφόσον το δικαστήριο επιβάλλει στους διαδίκους τη συμμετοχή τους στη σχετική διαδικασία δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή, εφόσον η διαδικασία είναι υποχρεωτική, σε προδικαστική διαδικασία συμβιβασμού δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 4 του Νόμου περί συμβιβασμού.

Εάν μια απόφαση δικαστηρίου για τον επιμερισμό των διαδικαστικών εξόδων ορίζει ότι ένας εκ των συμμετεχόντων στη διαδικασία υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα του νομικού εκπροσώπου ή συμβούλου άλλου συμμετέχοντος, το σχετικό χρηματικό ποσό που θα προσδιοριστεί από το δικαστήριο πρέπει να είναι αιτιολογημένο και να μην υπερβαίνει αυτό που θεωρείται απαραίτητο. Εάν έχουν χρησιμοποιηθεί οι υπηρεσίες περισσότερων του ενός εκπροσώπων, τα σχετικά έξοδα πρέπει να καταβάλλονται μόνο εφόσον οι δαπάνες προέκυψαν λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης ή λόγω της ανάγκης αλλαγής των νομικών εκπροσώπων.

Νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τις νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων στην Εσθονία;

Οι νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων είναι οι εξής:

 • Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
 • νόμος περί δικαστικών επιμελητών
 • νόμος περί κρατικών τελών
 • νομικές πράξεις που θεσπίζονται βάσει του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Σε ποιες γλώσσες μπορώ να πάρω πληροφορίες σχετικά με τις νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων στην Εσθονία;

Οι πληροφορίες σχετικά με τις νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων διατίθενται στα εσθονικά.

Μεταφράσεις στην αγγλική γλώσσα των εσθονικών νομικών πράξεων που περιέχουν πληροφορίες για τα έξοδα και τις νομικές βάσεις προσδιορισμού τους διατίθενται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο της Riigi Teataja (Επίσημη Εφημερίδα).

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση;

Το υπουργείο Δικαιοσύνης είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροοδηγίας 2008/52/ΕΚ σχετικά με ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Γενικές ερωτήσεις σχετικά με τη διαμεσολάβηση μπορούν να σταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπουργείου: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροinfo@just.ee.

Οι διαδικασίες συμβιβασμού σε αστικές υποθέσεις ρυθμίζονται από τον νόμο περί συμβιβασμού, ο οποίος ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διαμεσολαβητών και ορίζει επίσης κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή και επιβολή των συμφωνιών που συνάπτονται με τη βοήθεια διαμεσολαβητή. Δυνάμει του νόμου περί συμβιβασμού, αρμόδιοι για τη διαδικασία συμβιβασμού μπορεί να είναι:

 • φυσικά πρόσωπα στα οποία ανατέθηκε ο συγκεκριμένος ρόλος από τους διαδίκους
 • συνήγοροι
 • συμβολαιογράφοι
 • σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που προβλέπει ο προαναφερθείς νόμος, φορείς της κεντρικής διοίκησης ή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι διαδικασίες συμβιβασμού σε διοικητικές υποθέσεις ρυθμίζονται από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ενώ σε ποινικές υποθέσεις και πλημμελήματα από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την προσφυγή στη διαμεσολάβηση για οικογενειακές υποθέσεις, το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων ενθαρρύνει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των οικογενειακών διαμεσολαβητών. Στον δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕσθονικής Ένωσης Διαμεσολαβητών παρέχονται πληροφορίες τόσο στην εσθονική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Ομοίως, η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕσθονική Ένωση για την Παιδική Πρόνοια –μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που υποστηρίζει τα δικαιώματα των παιδιών– παρέχει συμβουλές σε γονείς που επιθυμούν να χωρίσουν, ενθαρρύνοντάς τους να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των διαμεσολαβητών προκειμένου να προασπίσουν τα συμφέροντα των παιδιών τους. Η Ένωση διοργανώνει επίσης δραστηριότητες κατάρτισης στον τομέα της οικογενειακής διαμεσολάβησης.

Πού μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα;

Δικτυακός τόπος για τα έξοδα

Τα έξοδα που σχετίζονται με δικαστικές διαδικασίες, καθώς και το ύψος τους, εξαρτώνται από τη διάρκεια και τη φύση της δικαστικής υπόθεσης. Οι κώδικες που ρυθμίζουν τις δικαστικές διαδικασίες και ο νόμος περί κρατικών τελών αποτελούν τις κύριες πηγές πληροφόρησης αναφορικά με τα έξοδα που σχετίζονται με δικαστικές διαδικασίες. Το υπουργείο Δικαιοσύνης εκδίδει και διαχειρίζεται τη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροRiigi Teataja (Επίσημη Εφημερίδα), η οποία παρέχει πρόσβαση σε:

 • νόμους και κανονισμούς
 • διατάγματα του Προέδρου της Δημοκρατίας
 • αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου και διεθνείς συμφωνίες
 • κανονισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η Riigi Teataja περιέχει επίσης τις επίσημες ενοποιημένες εκδόσεις νόμων, κυβερνητικών κανονισμών και διαταγμάτων, υπουργικών κανονισμών, κανονισμών του Διοικητή της Eesti Pank (της κεντρικής τράπεζας της Εσθονίας), κανονισμών της Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής, αποφάσεων του Κοινοβουλίου της Εσθονίας, κανονισμών δημοτικών συμβουλίων και κανονισμών δημοτικών αρχών. Η νομοθεσία και άλλα έγγραφα που έχουν δημοσιευτεί στη Riigi Teataja διατίθενται από το 1990.

Ανάλυση της πρακτικής του καθορισμού των δικαστικών εξόδων στις αστικές διαδικασίες έχει δημοσιευθεί στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τον μέσο όρο της χρονικής διάρκειας των διαφόρων διαδικασιών;

Στατιστικά στοιχεία για τις διαδικασίες ενώπιον των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων από το 1996 διατίθενται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο των δικαστηρίων.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τον μέσο όρο της χρονικής διάρκειας των διαφόρων διαδικασιών;

• Το κρατικό τέλος που πρέπει να καταβάλλεται για συγκεκριμένο τύπο διαδικασίας ορίζεται από τον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμο περί κρατικών τελών.

• Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών ορίζονται στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμο περί δικαστικών επιμελητών.

• Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για το μέσο συνολικό κόστος ενός συγκεκριμένου είδους διαδικασίας.

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Πού μπορώ να βρω τις σχετικές πληροφορίες;

Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών υπόκεινται επίσης σε ΦΠΑ, με συντελεστή 20%.

Για να εξασφαλίσει επιστροφή ΦΠΑ που επιβλήθηκε στα διαδικαστικά έξοδα, ο αιτών πρέπει να πιστοποιήσει ότι δεν υπόκειται σε καταβολή ΦΠΑ ή ότι δεν είναι δυνατό να του επιστραφεί ο ΦΠΑ για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Ποιος είναι ο ισχύων συντελεστής ΦΠΑ;

Από την 1η Ιουλίου 2009 ο συντελεστής ΦΠΑ στην Εσθονία είναι 20%.

Νομική συνδρομή

Ισχύον όριο εισοδήματος σε αστικές υποθέσεις

Νομική συνδρομή παρέχεται όταν το κόστος των νομικών υπηρεσιών υπερβαίνει το διπλάσιο του μέσου μηνιαίου εισοδήματος του αιτούντος, υπολογιζόμενο βάσει του μέσου όρου του μηνιαίου εισοδήματος που αποκτήθηκε κατά τους τέσσερις μήνες πριν από την κατάθεση της αίτησης.

Οι φόροι και οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, τα έξοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων διατροφής και οι εύλογες δαπάνες για στέγαση και μετακινήσεις αφαιρούνται από τον συνολικό υπολογισμό.

Λοιποί όροι χορήγησης νομικής συνδρομής στους ενάγοντες

Το κράτος δύναται να χορηγήσει συνδρομή για την καταβολή των διαδικαστικών εξόδων σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι κατηγορίες νομικής συνδρομής που παρέχει το κράτος, οι προϋποθέσεις και οι κανόνες λήψης αυτού του είδους νομικής συνδρομής ρυθμίζονται από τον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμο περί κρατικής νομικής συνδρομής.

Η νομική συνδρομή μπορεί να παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συνδρομής, είναι μόνιμοι κάτοικοι ή πολίτες της Εσθονίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατοικία των προσώπων καθορίζεται βάσει του άρθρου 59 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 44/2001 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Στα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα μπορεί να παρέχεται νομική συνδρομή μόνο εφόσον το δικαίωμα αυτό προβλέπεται από σχετική διακρατική συμφωνία.

Δεν παρέχεται νομική συνδρομή από το κράτος εάν:

 • ο αιτών είναι σε θέση να υποστηρίξει ο ίδιος τα δικαιώματά του
 • ο αιτών δεν έχει το δικαίωμα που ζητά να προστατεύσει μέσω της νομικής συνδρομής
 • ο αιτών μπορεί να αναλάβει το κόστος των νομικών υπηρεσιών με βάση τα υφιστάμενα περιουσιακά του στοιχεία που μπορούν να εκποιηθούν χωρίς σοβαρές δυσκολίες
 • το κόστος των νομικών υπηρεσιών δεν αναμένεται να υπερβαίνει το διπλάσιο του μέσου μηνιαίου εισοδήματος του αιτούντος, υπολογιζόμενο βάσει του μέσου όρου του μηνιαίου εισοδήματος που αποκτήθηκε κατά τους τέσσερις μήνες πριν από την κατάθεση της αίτησης, από το οποίο αφαιρούνται οι φόροι και οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, τα έξοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων διατροφής και οι εύλογες δαπάνες για στέγαση και μετακινήσεις.
 • είναι σαφές από τις περιστάσεις ότι δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να μπορέσει ο αιτών να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του
 • σκοπός της αίτησης είναι η υποβολή αξίωσης για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης και δεν υπάρχει επιτακτικό δημόσιο συμφέρον στην προκειμένη περίπτωση
 • η διαφορά αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες του αιτούντος και δεν επηρεάζει τα δικαιώματά του που δεν σχετίζονται με τις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες
 • η αίτηση υποβάλλεται για να προστατευτεί ένα εμπορικό σήμα, ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ένα υπόδειγμα χρησιμότητας, ένα βιομηχανικό σχέδιο, τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή άλλου είδους πνευματική ιδιοκτησία, με εξαίρεση τα δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας
 • ο αιτών έχει σαφή κοινά συμφέροντα με πρόσωπο που δεν δικαιούται νομική συνδρομή στην περίπτωση αυτή υπάρχει κίνδυνος μεταβίβασης της συνδρομής στο μη‑δικαιούχο πρόσωπο
 • σκοπός της αίτησης είναι η προάσπιση δικαιώματος που έχει μεταβιβαστεί στον αιτούνται και θεωρείται εύλογα ότι το δικαίωμα μεταβιβάστηκε στον αιτούντα προκειμένου να μπορέσει να λάβει νομική συνδρομή από το κράτος
 • η παροχή νομικών υπηρεσιών διασφαλίζεται μέσω σύμβασης ασφάλισης για νομικές δαπάνες η οποία συνάπτεται από τον αιτούντα ή βάσει υποχρεωτικής ασφάλισης
 • το εκτιμώμενο όφελος του αιτούντος από την υπόθεση είναι υπερβολικά χαμηλό σε σύγκριση με την εκτιμώμενη δαπάνη που θα υποστεί το κράτος από την παροχή της νομικής συνδρομής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παροχή νομικής συνδρομής από το κράτος διατίθενται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο του Δικηγορικού Συλλόγου της Εσθονίας.

Λοιποί όροι χορήγησης νομικής συνδρομής σε υπόπτους και εναγομένους

Για την παροχή νομικής συνδρομής σε υπόπτους ή εναγομένους ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις όπως και για τους ενάγοντες.

Δωρεάν δικαστικές διαδικασίες

Ο νόμος περί κρατικών τελών καθορίζει τις περιστάσεις στις οποίες μπορούν να εφαρμοστούν εξαιρέσεις από την καταβολή των κρατικών τελών. Σε μια δικαστική υπόθεση, οι ακόλουθες πράξεις εξαιρούνται από την καταβολή κρατικού τέλους:

 • η εξέταση προσφυγής ή καταγγελίας με σκοπό την απαίτηση καταβολής αμοιβής ή μισθού, την έκδοση απόφασης περί ακυρότητας της καταγγελίας μιας σύμβασης εργασίας, την επαναφορά σε θέση εργασίας ή την αλλαγή της διατύπωσης του εγγράφου αιτιολόγησης της απαλλαγής από καθήκοντα
 • η εξέταση απαίτησης για διατροφή και, στην περίπτωση απαίτησης για διατροφή ανηλίκων, η αίτηση για επίσπευση της έκδοσης εντολής για τη διαδικασία πληρωμής
 • η εξέταση αγωγής για αποζημιώσεις λόγω παράνομης καταδίκης, παράνομης ποινικής δίωξης, παράνομης προληπτικής κράτησης και άλλης αδικαιολόγητης στέρησης της ελευθερίας, καθώς και η εξέταση αγωγής για αποζημιώσεις για ζημία που προκλήθηκε σε περιουσία λόγω της παράνομης επιβολής προστίμου για πλημμέλημα
 • η πρώτη έκδοση δικαστικών εγγράφων που σχετίζονται με ποινική υπόθεση
 • η διεκπεραίωση διαδικασιών για τον εγκλεισμό προσώπου σε κλειστό ίδρυμα
 • η εξέταση απαίτησης για την επιστροφή περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν σε συνδυασμό με παράνομη κράτηση και για αποζημίωση για ζημίες
 • η εξέταση υπόθεσης με σκοπό την απόδειξη της διάρκειας συντάξιμης υπηρεσίας
 • η εξέταση διαμαρτυρίας στο πλαίσιο διοικητικής υπόθεσης
 • η εξέταση αιτήματος εξαίρεσης από την καταβολή της συμβολαιογραφικής αμοιβής, και η υποβολή ένστασης κατά της απόφασης του δικαστηρίου σε υπόθεση αυτού του είδους
 • η εξέταση αίτησης για διαδικαστική συνδρομή και η υποβολή ένστασης κατά της απόφασης του δικαστηρίου σε υπόθεση αυτού του είδους
 • η εξέταση αγωγής ή καταγγελίας για ζημία που προκλήθηκε από σωματικό τραυματισμό ή άλλη διαταραχή ή από το θάνατο του φέροντος την κύρια ευθύνη συντήρησης
 • η φωτοτύπηση έως και πέντε σελίδων διαδικαστικών εγγράφων σε διοικητική υπόθεση.

Τα ακόλουθα εξαιρούνται από την καταβολή κρατικών τελών:

 • υποβολή ένστασης από ανήλικο κατά δικαστικής απόφασης σε υπόθεση κατά της οποίας έχει ανεξάρτητο δικαίωμα έφεσης βάσει νόμου
 • προσφυγή προσώπου που αιτείται να λάβει σύνταξη ή βοήθημα, που αφορά τη μη ορθή καταβολή ή τη μη καταβολή της σύνταξης ή του βοηθήματος
 • υποβολή καταγγελίας από φυσικό πρόσωπο κατά απόφασης εκλογικής επιτροπής
 • υποβολή αίτησης από ίδρυμα επιτροπείας ανηλίκων για την απώλεια της γονικής μέριμνας ή για τον ορισμό επιτρόπου για ανήλικο ή οποιασδήποτε άλλης αίτησης υποβάλλεται υπέρ των συμφερόντων του ανηλίκου για τον οποίο είναι υπεύθυνο το ίδρυμα
 • υποβολή από τις φορολογικές αρχές αίτησης πτώχευσης ή άλλης αίτησης σχετικά με διαδικασίες αφερεγγυότητας, καθώς και σε υποθέσεις καθορισμού του ύψους του φόρου
 • υποβολή από περιφερειακή κυβέρνηση προσφυγής σύμφωνα με τους κανόνες που προκύπτουν από το νόμο περί αγροτικής μεταρρύθμισης για την εκτέλεση των υποχρεώσεων ενός ενυπόθηκου δανειστή, σε υπόθεση που σχετίζεται με υποθήκη που συστάθηκε προς όφελος του κράτους
 • υποβολή αίτησης σε δικαστήριο από δικαστικό επιμελητή σχετικά με διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει του Κώδικα Διαδικασίας Αναγκαστικής Εκτέλεσης, καθώς και ένστασης κατά δικαστικής απόφασης που σχετίζεται με διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει του άρθρου 599 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη;

Το δικαστήριο που αποφαίνεται επί μιας υπόθεσης προσδιορίζει στην απόφασή του ή στην απόφαση περί τερματισμού της διαδικασίας πώς θα επιμεριστούν τα διαδικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων. Το δικαστήριο πρέπει να ορίσει ποια διαδικαστικά έξοδα ή, όπου είναι απαραίτητο, το μερίδιο των διαδικαστικών εξόδων που βαρύνουν κάθε διάδικο. Εάν η απόφαση τροποποιηθεί από δικαστήριο υψηλότερου βαθμού ή εάν το δικαστήριο αυτό εκδώσει νέα απόφαση χωρίς να παραπέμψει την υπόθεση σε νέα ακρόαση, το εν λόγω δικαστήριο επανεξετάζει ανάλογα, και εφόσον είναι απαραίτητο, τον επιμερισμό των διαδικαστικών εξόδων.

Ο συμμετέχων σε δικαστική διαδικασία δικαιούται να ζητήσει από το πρωτοδικείο που απεφάνθη επί της υπόθεσης να προσδιορίσει τα διαδικαστικά έξοδα που εκφράζονται με χρηματικό πόσο βάσει του κατ’ αναλογίαν επιμερισμού των εξόδων που αναφέρεται στην απόφαση, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της δικαστικής απόφασης επί του επιμερισμού των εξόδων. Στην αίτηση πρέπει να εσωκλείεται κατάλογος των διαδικαστικών εξόδων, ο οποίος να περιέχει επίσης αναλυτικές πληροφορίες για τη σύνθεση των δαπανών. Το δικαστήριο δύναται να ορίσει προθεσμία εντός της οποίας οφείλει ο συμμετέχων σε δικαστική διαδικασία να παράσχει πρόσθετες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα διαδικαστικά έξοδα που πρέπει να επιστραφούν, ή δύναται να ζητήσει από τον συμμετέχοντα σε δικαστική διαδικασία να προσκομίσει τα σχετικά παραστατικά. Το δικαστήριο διαβιβάζει αμέσως στον αντίδικο την αίτηση προσδιορισμού των διαδικαστικών εξόδων μαζί με τον κατάλογο των διαδικαστικών δαπανών και των παραστατικών.

Ο αντίδικος δύναται να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός προθεσμίας την οποία ορίζει το δικαστήριο. Η προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία επίδοσης της σχετικής αίτησης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά ημερών. Η χορήγηση νομικής συνδρομής δεν αποκλείει ούτε περιορίζει την υποχρέωση του αποδέκτη της νομικής συνδρομής, βάσει δικαστικής απόφασης, για επιστροφή των εξόδων που πραγματοποιούνται από τον αντίδικο. Ο ηττηθείς διάδικος βαρύνεται εξ ολοκλήρου με τα διαδικαστικά του έξοδα, ακόμα και σε περίπτωση που απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής των διαδικαστικών εξόδων ή έχει λάβει νομική συνδρομή για τα συγκεκριμένα έξοδα.

Όταν μια αίτηση γίνεται δεκτή, το δικαστήριο διατάσσει τον εναγόμενο να πληρώσει ένα μερίδιο των διαδικαστικών εξόδων από τα οποία απαλλάχτηκε ο ενάγων ή τα οποία ο ενάγων οφείλει να καταβάλει σε δόσεις. Το εν λόγω ποσό πρέπει να καταβάλλεται σε δημόσια ταμεία και ορίζεται κατ’ αναλογία προς το μέρος της αίτησης που έγινε δεκτή.

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων

Εάν το δικαστήριο δεν αποφασίσει διαφορετικά, τα έξοδα των διαδικασιών καταβάλλονται, στον βαθμό που εντέλλεται το δικαστήριο, από τον διάδικο που κατέθεσε την αίτηση σε σχέση με την οποία αυτά αναλήφθηκαν. Εάν αμφότεροι οι διάδικοι υποβάλουν αίτηση ή εάν το δικαστήριο καλέσει εμπειρογνώμονα, το κόστος κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των διαδίκων.

Οι αμοιβές των εμπειρογνωμόνων καταβάλλονται ανάλογα με τα καθήκοντά τους. Η ωριαία αντιμισθία επιτρέπεται εντός των ελάχιστων και μέγιστων ορίων ωρομισθίων που καθορίζονται από κανονισμό της κυβέρνησης. Η αμοιβή του εμπειρογνώμονα για τις υπηρεσίες του ανέρχεται στο δεκαπλάσιο έως τεσσαρακονταπλάσιο της ελάχιστης νόμιμης ωριαίας αμοιβής. Κατά τον καθορισμό της ωριαίας χρέωσης, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη:

 • τα τυπικά προσόντα του εμπειρογνώμονα
 • τον βαθμό πολυπλοκότητας του έργου του
 • τυχόν αναπόφευκτα έξοδα που προκύπτουν από τη χρήση των απαραίτητων μέσων
 • τυχόν ειδικές περιστάσεις υπό τις οποίες ο εμπειρογνώμονας εκτέλεσε το απαιτούμενο έργο.

Τα έξοδα που σχετίζονται με την προετοιμασία και τη σύνταξη της γνωμάτευσης του εμπειρογνώμονα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για το βοηθητικό προσωπικό και για τα υλικά και τα μέσα που χρησιμοποιούνται στο ερευνητικό έργο του εμπειρογνώμονα, καθώς και τυχόν αναγκαίες δαπάνες που προκύπτουν κατά τη δικαστική διαδικασία, και κυρίως δαπάνες διαμονής και εστίασης, επιστρέφονται επίσης.

Η αμοιβή που πρέπει να καταβληθεί στον εμπειρογνώμονα και οι επιστρεπτέες δαπάνες που βάρυναν τον εμπειρογνώμονα καθορίζονται από απόφαση του ίδιου δικαστηρίου το οποίο ζήτησε τις υπηρεσίες του εμπειρογνώμονα.

Οι εμπειρογνώμονες αμείβονται μόνο κατόπιν αίτησης. Εάν ένας εμπειρογνώμονας έχει εκτελέσει την υποχρέωσή του, το δικαστήριο καταβάλλει την αμοιβή του, ανεξαρτήτως εάν οι διάδικοι προκατέβαλαν τα έξοδα ή εάν διατάχθηκαν να καλύψουν τα έξοδα.

Οι αμοιβές των εμπειρογνωμόνων και οι δαπάνες που συνδέονται με τη γνωμάτευση από εμπειρογνώμονα δημόσιου φορέα αποτελούν μέρος των διαδικαστικών εξόδων και καταβάλλονται από τον ηττηθέντα διάδικο κατά τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τα διαδικαστικά έξοδα γενικά.

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Οι εξωδικαστικοί διερμηνείς που συμμετέχουν σε δικαστικές διαδικασίες πληρώνονται βάσει ωριαίας αμοιβής για διερμηνεία, η οποία ανέρχεται από το διπλάσιο έως το τεσσαρακονταπλάσιο της ελάχιστης εθνικής ωριαίας αμοιβής. Οι μεταφραστές αμείβονται βάσει χρέωσης ανά μεταφρασμένη σελίδα, η οποία μπορεί να ανέρχεται έως το εικοσαπλάσιο της ελάχιστης ωριαίας αμοιβής.

Η πληρωτέα προς τους διερμηνείς και μεταφραστές αμοιβή και οι επιστρεπτέες δαπάνες καθορίζονται από απόφαση του ίδιου του δικαστηρίου που ζήτησε τις υπηρεσίες του διερμηνέα ή του μεταφραστή.

Κατά τον καθορισμό της ωριαίας χρέωσης, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τα τυπικά προσόντα του διερμηνέα ή του μεταφραστή, την πολυπλοκότητα του έργου, τυχόν αναπόφευκτα έξοδα που προέκυψαν και τις ειδικές περιστάσεις υπό τις οποίες ζητείται η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας ή μετάφρασης.

Οι διερμηνείς και οι μεταφραστές αμείβονται μόνο κατόπιν αίτησης. Το δικαστήριο καταβάλλει την αμοιβή στους διερμηνείς και τους μεταφραστές, ανεξαρτήτως εάν οι διάδικοι προκατέβαλαν τα έξοδα ή εάν διατάχθηκαν να καλύψουν τα έξοδα.

Οι αμοιβές των διερμηνέων και των μεταφραστών αποτελούν μέρος των διαδικαστικών εξόδων και καταβάλλονται από τον ηττηθέντα διάδικο στον διάδικο που κέρδισε τη δίκη κατά τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τα διαδικαστικά έξοδα γενικά.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/08/2018

Κόστος της διαδικασίας - Ιρλανδία

Στην παρούσα σελίδα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα στην Ιρλανδία.


Κόστος της διαδικασίας

Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές στον χώρο των νομικών επαγγελμάτων

Solicitors

Η βάση επί της οποίας καταβάλλονται οι αμοιβές των solicitors διακρίνεται σε κατηγορίες, ανάλογα με το εάν συμμετέχουν σε διαδικασίες αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας (δηλ. παροχή συμβουλών ή νομικής εκπροσώπησης για διαφορές ενώπιον δικαστηρίου ή διαιτητή) ή σε διαδικασίες εκούσιας δικαιοδοσίας. Όσον αφορά τις διαδικασίες αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, τα έξοδα διακρίνονται περαιτέρω σε έξοδα του solicitor και σε έξοδα του πελάτη (δηλ. αμοιβή που καταβάλλεται από τον διάδικο στον solicitor) και σε έξοδα μεταξύ διαδίκων (δηλ. έξοδα που καταβάλλει ο ένας εκ των διαδίκων στον αντίδικό τoυ).

Διαδικασίες αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας

Βασική πρωτογενής νομοθεσία*

 • Νόμος περί Attorneys και Solicitors του 1849
 • Νόμος περί Attorneys και Solicitors του 1870
 • Άρθρο 68 νόμου περί Solicitors (τροποποίησης) του 1994
 • Άρθρο 94 του νόμου περί δικαστηρίων του 1924
 • Άρθρο 78 του νόμου περί δικαστηρίων του 1936
 • Παράγραφος 8, όγδοο υπόμνημα του νόμου περί δικαστηρίων (συμπληρωματικές διατάξεις) του 1961
 • Άρθρο 17 του νόμου περί δικαστηρίων του 1981
 • Άρθρο 14 του νόμου περί δικαστηρίων του 1991
 • Άρθρο 68 του νόμου περί Solicitors (τροποποίηση) του 1994
 • Άρθρα 27 και 46 του νόμου περί δικαστηρίων και δικαστικών υπαλλήλων του 1995.

Βασική δευτερογενής νομοθεσία*

 • Διάταγμα 22 κανόνες 4, 6 και 14(3), Διάταγμα 27 κανόνας 1A, Διάταγμα 99 και παράρτημα W, Κανόνες Ανώτερων Δικαστηρίων
 • Διάταγμα 15, κανόνες 14, 15 και 21 και διάταγμα 66, Κανόνες Circuit Court (Κομητειακό Δικαστήριο)
 • Διατάγματα 51 και 52 και υπόμνημα E, Κανόνες District Court (Περιφερειακό Δικαστήριο)

Νομολογία

 • Δικαστικές αποφάσεις που ερμηνεύουν τη σχετική νομοθεσία

Διαδικασίες εκούσιας δικαιοδοσίας

Βασική πρωτογενής νομοθεσία*

Νόμος περί αμοιβών των Solicitors του 1881.

Βασική δευτερογενής νομοθεσία*:

 • Γενικό διάταγμα περί αμοιβών των Solicitors του 1884
 • Γενικό διάταγμα περί αμοιβών των Solicitors του 1960
 • Γενικό διάταγμα περί αμοιβών των Solicitors του 1964
 • Γενικό διάταγμα περί αμοιβών των Solicitors του 1970
 • Γενικό διάταγμα περί αμοιβών των Solicitors του 1972
 • Γενικό διάταγμα περί αμοιβών των Solicitors του 1978
 • Γενικό διάταγμα περί αμοιβών των Solicitors του 1982
 • Γενικό διάταγμα περί αμοιβών των Solicitors του 1984
 • Γενικό διάταγμα περί αμοιβών των Solicitors του 1986
 • Κανόνες 210 και 239, Κανόνες καταχώρισης έγγειας ιδιοκτησίας, 1972.

Νομολογία

 • Δικαστικές αποφάσεις που ερμηνεύουν τη σχετική νομοθεσία

* Οι παραπομπές στη νομοθεσία αφορούν τους σχετικούς νόμους, τα διατάγματα ή τους κανόνες όπως τροποποιήθηκαν. Η νομοθεσία μετά το 1922 διατίθεται στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροηλεκτρονικό μητρώο της ιρλανδικής νομοθεσίας και στο δικτυακό τόπο των Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροσωμάτων του Κοινοβουλίου.

Δικηγόροι

Ο όρος «δικηγόροι» περιγράφει αμφότερες τις κατηγορίες δικηγόρων στην ιρλανδική έννομη τάξη, δηλ. τους solicitors και τους barristers.

Barristers

Οι αμοιβές των barristers καταβάλλονται ως έξοδα από τον solicitor στον οποίο χρεώνονται και, ως εκ τούτου, ρυθμίζονται από τη νομοθεσία για τις αμοιβές των solicitors και από τις αποφάσεις των δικαστηρίων σχετικά με την προσαρμογή των εξόδων δικηγόρου: βλ. ιδίως το άρθρο 27 του νόμου περί δικαστηρίων και δικαστικών υπαλλήλων του 1995 και Kelly κατά Breen [1978] I.L.R.M. 63, Πολιτεία (Gallagher Shatter & Co.) κατά de Valera [1991] 2 I.R. 198, στην υπόθεση Superquinn κατά Bray U.D.C. (No. 2) [2001] 1 I.R. 459

Δικαστικοί επιμελητές

Οι αμοιβές του sheriff, του court messenger και των δικαστικών επιμελητών για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων διέπονται από το διάταγμα για τις αμοιβές και τα έξοδα των sheriffs του 2005 και καταβάλλονται κατά την κατάθεση της διαταγής εκτέλεσης και του σχετικού ποσού, των οδοιπορικών, κατά την κατάσχεση και αποθήκευση / φύλαξη αγαθών ή την κατάσχεση αγροτικών ζώων.

Advocates

Στην ιρλανδική έννομη τάξη δεν υπάρχει χωριστή κατηγορία δικηγόρων γνωστών ως «advocates».

Πάγια έξοδα

Πάγια έξοδα σε αστικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε αστικές διαδικασίες

Με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στους κανόνες 1A(3) και 9 του διατάγματος 27 (έξοδα που καταβάλλονται από τον διάδικο που καταθέτει δικόγραφο μετά την υποβολή από τον αντίδικο αίτησης για έκδοση ερήμην απόφασης επί της συγκεκριμένης δίκης), στο παράρτημα W των κανόνων των Ανώτερων Δικαστηρίων και στο υπόμνημα E των κανόνων του District Court, τα έξοδα επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια των δικαστηρίων.

Στα καταβλητέα έξοδα περιλαμβάνονται επίσης πληρωμές όπως δικαστικά έξοδα, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές του Supreme και του High Court, του Circuit Court και του District Court αντιστοίχως.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροχρεώσεις δικαστικών εξόδων.

Στάδιο της αστικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Στις περιπτώσεις των κανόνων 1A(3) και 9 του διατάγματος 27 (έξοδα που καταβάλλονται από το διάδικο που καταθέτει δικόγραφο μετά την υποβολή από τον αντίδικο αίτησης για έκδοση ερήμην απόφασης επί της συγκεκριμένης δίκης), τα έξοδα καταβάλλονται κατά τη διαγραφή της αίτησης για έκδοση ερήμην απόφασης επί της συγκεκριμένης δίκης.

Οι αμοιβές που καθορίζονται στο παράρτημα W των κανόνων των ανώτερων δικαστηρίων καταβάλλονται:

 • στον δικηγόρο από τον πελάτη έναν μήνα μετά την παραλαβή του τιμολογίου, εφόσον ο πελάτης δεν έχει εν τω μεταξύ ζητήσει υπολογισμό (εκτίμηση των εξόδων) του τιμολογίου (άρθρο 2, νόμος περί attorneys και solicitors του 1849). Παρόλα αυτά, ο πελάτης έχει σε κάθε περίπτωση στη διάθεσή του διορία δώδεκα μηνών από την παραλαβή του τιμολογίου προκειμένου να ζητήσει και να ενημερωθεί σχετικά με τον υπολογισμό του. Μετά την παρέλευση των δώδεκα μηνών ή μετά την εξόφληση του ποσού του τιμολογίου, το δικαστήριο μπορεί, στην περίπτωση που το απαιτούν οι εξαιρετικές περιστάσεις της υπόθεσης, να υποβάλλει το τιμολόγιο στη  υπηρεσία υπολογισμού, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο δικαστήριο εντός δώδεκα ημερολογιακών μηνών μετά την εξόφληση.
 • στην περίπτωση που τα δικαστικά έξοδα βαρύνουν τον έναν εκ των διαδίκων, κατά την έκδοση πιστοποιητικού υπολογισμού των εξόδων ή βάσει τυχόν συμφωνίας πληρωμής μεταξύ των διαδίκων.

Τα έξοδα που καθορίζονται στο υπόμνημα E των κανόνων του District Court καταβάλλονται:

 • στην περίπτωση έκδοσης ερήμην απόφασης, από τον ερημοδικούντα κατά την έκδοση της ερήμην απόφασης
 • στην περίπτωση άλλων εξόδων, από τον διάδικο τον οποίο βαρύνουν τα δικαστικά έξοδα, κατά την έκδοση της σχετικής εντολής του δικαστηρίου.

Πάγια έξοδα σε ποινικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε ποινικές διαδικασίες

Δεν υπάρχουν πάγια έξοδα ούτε δικαστικά έξοδα στις ποινικές διαδικασίες.

(Σε συνοπτικές ποινικές διαδικασίες, το District Court μπορεί να βαρύνει με τα έξοδα διάδικο πλην του Διευθυντή Δημόσιας Δίωξης ή του αστυνομικού οργάνου που ασκεί τη δίωξη). Το Circuit Court και το Central Criminal Court (τα δικαστήρια με αρμοδιότητα να δικάζουν βάσει κατηγορητηρίου) έχουν τη διακριτική ευχέρεια να βαρύνουν με τα έξοδα:

 • σε περίπτωση αθώωσης (κατά της επιβάρυνσης με τα έξοδα μπορούν να ασκηθούν ένδικα μέσα στο Ποινικό Εφετείο)
 • σε περίπτωση που το κατηγορητήριο περιέχει περιττά στοιχεία, είναι ασκόπως μακροσκελές ή είναι αβάσιμο επί της ουσίας,
 • σε περίπτωση αναβολής της δίκης λόγω τροποποίησης του κατηγορητηρίου ή
 • σε περίπτωση που επιβάλλεται χωριστή δίκη βάσει κατηγορητηρίου.

Πάγια έξοδα σε συνταγματικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε συνταγματικές διαδικασίες

Η αρμοδιότητα σε συνταγματικές διαδικασίες περιορίζεται στο High Court (Ανώτερο Δικαστήριο) και στο Supreme Court (Ανώτατο Δικαστήριο). Για τις διαδικασίες αυτές δεν ισχύουν ειδικά έξοδα ή καθεστώτα αμοιβών. Τα πάγια έξοδα σε αυτές τις διαδικασίες προβλέπονται στο παράρτημα W των κανόνων των ανώτερων δικαστηρίων. Τα καταβλητέα δικαστικά έξοδα καθορίζονται σε εντολή του Supreme και του High Court (Τέλη).

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροχρεώσεις δικαστικών εξόδων.

Στάδιο της συνταγματικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβληθούν τα πάγια έξοδα

Τα δικαστικά έξοδα καταβάλλονται κατά κανόνα κατά την κατάθεση των σχετικών εγγράφων.

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων από τους συνηγόρους

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαδίκων

Το άρθρο 68 του νόμου (τροποποίησης) περί solicitors του 1994 προβλέπει:

 1. «68.—(1) Τη στιγμή που του ανατίθεται η παροχή νομικών υπηρεσιών σε έναν πελάτη ή μόλις καταστεί αυτό εφικτό μεταγενέστερα, ο solicitor οφείλει να παρέχει γραπτώς στον πελάτη :

α.     στοιχεία σχετικά με τα πραγματικά έξοδα ή

β.     στην περίπτωση που λόγω των περιστάσεων η παροχή στοιχείων σχετικά με τα πραγματικά              έξοδα είναι ανέφικτη ή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για πρακτικούς λόγους, εκτίμηση (κατά         το δυνατόν ρεαλιστική) των εξόδων ή

γ.     στην περίπτωση που λόγω των περιστάσεων η παροχή στοιχείων ή μια εκτίμηση σχετικά με τα πραγματικά έξοδα είναι ανέφικτη ή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για πρακτικούς λόγους, τη βάση επί της οποίας ο solicitor ή η εταιρεία του θα προβούν σε έξοδα για την παροχή νομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο  διαδικασιών αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, με γραπτά στοιχεία σχετικά με τις περιστάσεις στις οποίες ο πελάτης θα κληθεί ενδεχομένως να καταβάλλει τα έξοδα του αντιδίκου ή των αντιδίκων και τις περιστάσεις, εφόσον υπάρχουν, στις οποίες η ευθύνη του πελάτη να επωμισθεί τα έξοδα στα οποία θα προβεί ο solicitor του πελάτη για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν καλύπτονται πλήρως από τυχόν επίδικο ποσό που θα του καταβληθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας από τον αντίδικο ή τους αντιδίκους (ή την/τις ασφαλιστική/ές του/τους εταιρείες).

 1. Ο solicitor δεν εκπροσωπεί τον πελάτη σε καμία διαδικασία αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας (άλλη από διαδικασίες για την εξόφληση οφειλής ή την ικανοποίηση εκκαθαρισμένης αξίωσης) στην οποία το σύνολο ή μέρος των εξόδων του πελάτη υπολογίζεται ως συγκεκριμένο ποσοστό ή αναλογία τυχόν αποζημίωσης ή άλλου χρηματικού ποσού που ενδέχεται να είναι ή να καταστεί πληρωτέο στον πελάτη, και ο πελάτης δεν καταβάλλει τυχόν έξοδα που προέκυψαν κατά παράβαση της παρούσας παραγράφου και αποτελούν αντικείμενο αξίωσης για την ανάκτησή τους σε διαδικασία αγωγής κατά του πελάτη .
 2. Ο solicitor δεν αφαιρεί ούτε παρακρατά οποιοδήποτε ποσό σε σχέση με το σύνολο ή μέρος της αμοιβής του από το ποσό τυχόν αποζημίωσης ή από άλλο χρηματικό ποσό που ενδέχεται να είναι ή να καταστεί πληρωτέο στον πελάτη του solicitor στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας διεξήχθη από τον solicitor για λογαριασμό του συγκεκριμένου πελάτη.
 3. Η παράγραφος (3) του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζει τον solicitor να συμφωνήσει με τον πελάτη του ότι θα του καταβληθεί εν είδει αμοιβής ποσοστό αποζημίωσης ή άλλου χρηματικού ποσού που ενδέχεται να είναι ή να καταστεί πληρωτέο στον πελάτη του solicitor στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας διεξήχθη από τον solicitor ή την εταιρεία του για λογαριασμό του συγκεκριμένου πελάτη.
 4. Τυχόν συμφωνία στο πλαίσιο της παραγράφου (4) του παρόντος άρθρου δεν είναι δεσμευτική για τον πελάτη του solicitor εκτός εάν έχει συναφθεί γραπτώς και περιλαμβάνει εκτίμηση (κατά το δυνατόν ρεαλιστική) του ποσού που ο solicitor θεωρεί εύλογο ότι θα καταβληθεί από τον αντίδικο ή τους αντιδίκους (ή από την/τις ασφαλιστική/ές του/τους εταιρείες) και επί του οποίου θα αφαιρεθεί ποσοστό ως αμοιβή του solicitor σε περίπτωση που ο πελάτης λάβει αποζημίωση ή άλλο χρηματικό ποσό στο πλαίσιο διαδικασίας αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας.
 5. Με την επιφύλαξη τυχόν άλλης σχετικής νομικής διάταξης, ο solicitor οφείλει να αναγράφει σε τιμολόγιο που εκδίδει στον πελάτη, μόλις αυτό καθίσταται εφικτό μετά την περάτωση οποιασδήποτε διαδικασίας αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας που διεξήγαγε για λογαριασμό του συγκεκριμένου πελάτη

α.     συνοπτική περιγραφή των νομικών υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στον πελάτη στο πλαίσιο            της συγκεκριμένης διαδικασίας αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας,

β.     το συνολικό ποσό της αποζημίωσης ή άλλων χρηματικών ποσών που έλαβε ο πελάτης στο               πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας και

γ.     αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το σύνολο ή μέρος των εξόδων που καταβλήθηκαν από τον                 αντίδικο ή τους αντιδίκους (ή από την/τις ασφαλιστική/ές του/τους εταιρείες) για λογαριασμό του         πελάτη με ενέργειες του solicitor και

δ.     στο τιμολόγιο πρέπει να αναγράφονται χωριστά τα ποσά των αμοιβών, των           προγραμματισμένων εξόδων, των πληρωμών και των έκτακτων εξόδων που προέκυψαν στο πλαίσιο της παροχής των εν λόγω νομικών υπηρεσιών

 1. Το παρόν άρθρο δεν εμποδίζει επ' ουδενί ένα πρόσωπο να ασκήσει προγενέστερα σύννομα δικαιώματά του και να ζητήσει από το solicitor την έκδοση τιμολογίου για υπολογισμό όσον αφορά έξοδα μεταξύ διαδίκων ή έξοδα μεταξύ solicitor και πελάτη, ούτε περιορίζει τα δικαιώματα κανενός φυσικού προσώπου ή της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 του συγκεκριμένου νόμου.
 2. Σε περίπτωση που ο solicitor εκδίδει σε πελάτη τιμολόγιο για την παροχή νομικών υπηρεσιών και ο πελάτης αμφισβητεί το ποσό (ή μέρος αυτού) του τιμολογίου, ο solicitor:

α      προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για τη διευθέτηση του ζητήματος επί τη βάση   συμφωνίας με τον πελάτη και

β.     ενημερώνει τον πελάτη γραπτώς:

i)  σχετικά με το δικαίωμά του να ζητήσει από τον solicitor να υποβάλει το τιμολόγιο ή μέρος αυτού στην Υπηρεσία Υπολογισμού (Taxing Master) του Ανώτερου Δικαστηρίου (High Court) για υπολογισμό των εξόδων μεταξύ solicitor και πελάτη και

ii) σχετικά με το δικαίωμά του να υποβάλλει καταγγελία στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 9 του εν λόγω νόμου ότι έχει εκδοθεί στο όνομά του τιμολόγιο το ποσό του οποίου ο πελάτης κρίνει υπερβολικό.

 1. Στο παρόν άρθρο, με τον όρο «έξοδα» εννοούνται «αμοιβές, προγραμματισμένα έξοδα, πληρωμές και έκτακτα έξοδα».
 2. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου περί attorneys και solicitors (Ιρλανδία) του 1849 και του νόμου περί attorneys και solicitors του 1870.”

H παράγραφος 12.6 του κώδικα δεοντολογίας του Γενικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της Ιρλανδίας προβλέπει:

«12.6 Τη στιγμή που του ανατίθεται η παροχή νομικών υπηρεσιών σε έναν πελάτη ή μόλις καταστεί αυτό εφικτό μεταγενέστερα, ο barrister παρέχει γραπτώς, μόλις του ζητηθεί, στον εντολέα solicitor ή στον πελάτη σε περίπτωση που αυτός καλύπτεται από το Καθεστώς Άμεσης Επαγγελματικής Πρόσβασης, στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν:

α.     τα πραγματικά έξοδα ή

β.     στην περίπτωση που λόγω των περιστάσεων η παροχή στοιχείων σχετικά με τα πραγματικά              έξοδα είναι ανέφικτη ή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για πρακτικούς λόγους, εκτίμηση (κατά         το δυνατόν ρεαλιστική) των εξόδων ή

γ.     στην περίπτωση που λόγω των περιστάσεων η παροχή στοιχείων σχετικά με τα πραγματικά              έξοδα είναι ανέφικτη ή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για πρακτικούς λόγους, τη βάση επί της       οποίας πρόκειται να πραγματοποιηθούν τα έξοδα,

Ο μορφότυπος των στοιχείων αυτών επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε barrister».

Νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τις νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων;

Οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται στο δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπηρεσίας Υπολογισμού μαζί με τηλεφορτώσιμη βιβλιογραφία.

Σε ποιες γλώσσες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τις νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων;

Οι πληροφορίες σχετικά με τις νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων διατίθενται στην αγγλική γλώσσα.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση;

 • Το άρθρο 7(1) του νόμου για τη μεταρρύθμιση του νόμου περί δικαστικού χωρισμού και οικογενειακού δικαίου του 1989 προβλέπει ότι, στις περιπτώσεις που υποβάλλεται στο δικαστήριο αίτηση δικαστικού χωρισμού, το δικαστήριο εξετάζει το ενδεχόμενο συμφιλίωσης μεταξύ των συζύγων και μπορεί, αντιστοίχως, να αναβάλει τις διαδικασίες ανά πάσα στιγμή ούτως ώστε να δοθεί στους συζύγους η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν αμφότεροι, να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμφιλίωσης με ή χωρίς τη βοήθεια τρίτου. To άρθρο 7(3) προβλέπει ότι το δικαστήριο μπορεί να αναβάλει τις διαδικασίες ούτως ώστε να παράσχει στους συζύγους τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν αμφότεροι, να καταλήξουν, στο μέτρο του εφικτού, σε συμφωνία ως προς τους όρους του χωρισμού με ή χωρίς τη βοήθεια τρίτου.
 • Οι παράγραφοι (1) και (3) του άρθρου 8 του νόμου περί οικογενειακού δικαίου (διαζύγιο) του 1996 περιέχουν παρόμοιες διατάξεις σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες διαζυγίου.
 • Τα άρθρα 15 και 16 του νόμου περί αστικής ευθύνης και δικαστηρίων του 2004 προβλέπουν διαδικασία διαμεσολάβησης στο πλαίσιο προσφυγών για σωματικές βλάβες.
 • Ο κανόνας 6(1)(xiii) του διατάγματος 63A και ο κανόνας 6(1)(xiii) του διατάγματος 63B παρέχουν σε δικαστή του πινακίου εμπορικών υποθέσεων και σε δικαστή που προεδρεύει διαδικασιών ανταγωνισμού στο High Court, αντιστοίχως, κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε εκ των διαδίκων ή με δική του πρωτοβουλία, τη δυνατότητα αναβολής των διαδικασιών ή οποιουδήποτε σχετικού ζητήματος για το χρονικό διάστημα -όχι μεγαλύτερο από 28 ημέρες- που κρίνει κατάλληλο oύτως ώστε να δοθεί χρόνος στους διαδίκους να σκεφθούν εάν οι εν λόγω διαδικασίες ή το ζήτημα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαδικασίας διαμεσολάβησης, συμβιβασμού ή διαιτησίας και, στην περίπτωση που οι διάδικοι αποφασίσουν κάτι τέτοιο, να παραταθεί η διορία συμμόρφωσης οποιουδήποτε διαδίκου προς οποιαδήποτε διάταξη των προαναφερθέντων κανόνων ή εντολή του Δικαστηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση, συμβουλευθείτε τον δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπηρεσίας Υποστήριξης σε Οικογενειακές Υποθέσεις.

Πού μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα;

Διατίθεται δικτυακός τόπος σχετικά με τα έξοδα.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τον μέσο όρο της χρονικής διάρκειας των διαφόρων διαδικασιών;

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στις Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροετήσιες εκθέσεις της δικαστικής υπηρεσίας.

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Πώς παρέχονται αυτές οι πληροφορίες; Ποια ποσοστά εφαρμόζονται;

Βλ. δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΙρλανδικής Φορολογικής και Τελωνειακής Υπηρεσίας.

Νομική συνδρομή

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης

Το εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα σε αστικές υποθέσεις ανέρχεται σε 18.000 ευρώ, περιλαμβανομένων των πάγιων επιδομάτων για εξαρτώμενα μέλη, διαμονή, φορολογικές εισφορές και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρουπουργείου Δικαιοσύνης, Ισότητας και Μεταρρύθμισης του Δικαίου και στο δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυμβουλίου Νομικής Συνδρομής.

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τους κατηγορουμένους

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚαθεστώς Νομικής Συνδρομής σε Ποινικές Διαδικασίες, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση του υπουργείου Δικαιοσύνης, Ισότητας και Μεταρρύθμισης του Δικαίου, προβλέπει τη χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής, υπό ορισμένες περιστάσεις, για την υπεράσπιση, στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, προσώπων σε δυσχερή οικονομική κατάσταση. Δεν υπάρχει καθορισμένο κατώτατο εισόδημα. Ο κατηγορούμενος δικαιούται να ενημερωθεί από το δικαστήριο ενώπιον του οποίου παρουσιάζεται σχετικά με το πιθανό δικαίωμά του για λήψη νομικής συνδρομής. Η χορήγηση νομικής συνδρομής παρέχει στον αιτούντα πρόσβαση στις υπηρεσίες solicitor και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στις υπηρεσίες δύο δικηγόρων για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της υπεράσπισής του ή για την άσκηση ένδικων μέσων. Αρμόδια για τη χορήγηση νομικής συνδρομής είναι τα δικαστήρια, μέσω του δικαστικού σώματος. Η αίτηση για νομική συνδρομή υποβάλλεται στο δικαστήριο α) αυτοπροσώπως ή β) από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος ή γ) μέσω επιστολής στη γραμματεία του δικαστηρίου.

Ο αιτών νομική συνδρομή πρέπει να αποδεικνύει στο δικαστήριο ότι η οικονομική του κατάσταση δεν του επιτρέπει να επωμισθεί μόνος του το κόστος της νομικής συνδρομής. Το ζήτημα επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου και δεν υπόκειται σε κατευθυντήριες γραμμές χρηματοοικονομικής επιλεξιμότητας. Ο αιτών οφείλει ακόμη να αποδείξει ότι λόγω της «σοβαρότητας των κατηγοριών» ή «εξαιρετικών περιστάσεων», η χορήγηση νομικής συνδρομής είναι ουσιώδους σημασίας για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Όταν όμως η κατηγορία είναι ανθρωποκτονία και όταν το ένδικο μέσο ασκείται ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά απόφασης του Ποινικού Εφετείου, δωρεάν νομική συνδρομή χορηγείται απλά και μόνο με την αιτιολογία της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης.

Το δικαστήριο ενδέχεται να ζητήσει από τον αιτούντα δωρεάν νομική συνδρομή να συμπληρώσει δήλωση περιουσιακών στοιχείων. Η εσκεμμένη ψευδής δήλωση ή η απόκρυψη γεγονότων που είναι ουσιώδης για τη χορήγηση νομικής συνδρομής συνιστά αδίκημα το οποίο τιμωρείται με πρόστιμο ή με φυλάκιση ή και τα δύο.

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τα θύματα

Δεν υπάρχει κατώτατο εισόδημα για τους καταγγέλλοντες σεξουαλική βία οι οποίοι αιτούνται νομική συνδρομή από το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής στο πλαίσιο ποινικών υποθέσεων όπου το σεξουαλικό ιστορικό του καταγγέλλοντος θα εξετασθεί στο δικαστήριο από την υπεράσπιση.

Άλλες προϋποθέσεις που συνδέονται με την παροχή νομικής συνδρομής σε θύματα

Νομική συνδρομή παρέχεται αυτομάτως στους καταγγέλλοντες σε ορισμένες υποθέσεις σεξουαλικής βίας. Τα υπόλοιπα θύματα πρέπει να πληρούν τα ίδια κριτήρια με το γενικό πληθυσμό.

Άλλες προϋποθέσεις που συνδέονται με την παροχή νομικής συνδρομής σε κατηγορουμένους

Δεν υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις ούτε ειδικές ρυθμίσεις για ανήλικους.

Δωρεάν δικαστικές διαδικασίες

Υπάρχουν εξαιρέσεις ως προς την καταβολή των δικαστικών εξόδων σε ορισμένες περιπτώσεις όπως διαδικασίες οικογενειακού δικαίου και ορισμένες υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται ανήλικοι. Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις στις οποίες δεν καταβάλλονται δικαστικά έξοδα, βλ. τα τέλη που επιβάλλει η δικαστική υπηρεσία (fees orders) στο δικτυακό της τόπο.

Πληροφορίες σχετικά με Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτέλη και εξαιρέσεις παρατίθενται στο δικτυακό τόπο της δικαστικής υπηρεσίας.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη;

Η επιβάρυνση με τα έξοδα επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των δικαστηρίων, η οποία πρέπει να ασκείται σύμφωνα με ορθώς θεσπισμένους κανόνες και αρχές που απορρέουν από τη νομολογία των δικαστηρίων. Για παράδειγμα, ο βασικός κανόνας είναι ότι η επιβάρυνση με τα έξοδα συμφωνεί με την απόφαση, δηλ. ο ηττηθείς διάδικος καταβάλλει τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη. Ο κανόνας αυτός υπόκειται παρόλα αυτά σε εξαιρέσεις ανάλογα με τα περιστατικά της υπόθεσης. Για παράδειγμα, ο διάδικος που κέρδισε τη δίκη ενδέχεται να μην αποζημιωθεί για όλα τα έξοδά του, εάν κρίθηκε από το δικαστήριο ότι καθυστέρησε ή παρέτεινε άσκοπα τις διαδικασίες ή εάν, μολονότι κέρδισε την υπόθεση, έχασε σε επιμέρους ζητήματα της υπόθεσης. Σε ορισμένες υποθέσεις, όπως υποθέσεις που άπτονται συνταγματικών θεμάτων και εγείρουν ζητήματα δημοσίου συμφέροντος, ο ηττηθείς διάδικος μπορεί να αποζημιωθεί για μέρος ή το σύνολο των εξόδων του.

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων

Στην περίπτωση νομικής συνδρομής σε αστικές διαδικασίες, το συμβούλιο έχει καταρτίσει μια κλίμακα αμοιβών που χρησιμοποιεί για διάφορες κατηγορίες εμπειρογνωμόνων. Επιπλέον, το συμβούλιο εφαρμόζει κατά τη διακριτική του ευχέρεια ειδική αμοιβή όταν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις μιας υπόθεσης επιβάλλουν τη συμμετοχή συγκεκριμένου ή εξειδικευμένου εμπειρογνώμονα. Στις υποθέσεις αυτές, η αμοιβή αποτελεί αντικείμενο χωριστής διαπραγμάτευσης με τον εμπειρογνώμονα σε ό,τι αφορά τις εργασίες που επιτελούνται, το απαιτούμενο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και τη σημασία της υπόθεσης για το πρόσωπο που λαμβάνει νομική συνδρομή.

Σε ποινικές υποθέσεις στις οποίες χορηγείται πιστοποιητικό νομικής συνδρομής, το καθεστώς νομικής συνδρομής σε ποινικές διαδικασίες καλύπτει τα προσήκοντα και εύλογα έξοδα του solicitor υπεράσπισης περιλαμβανομένων των αμοιβών εμπειρογνωμόνων μαρτύρων.

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Στις αστικές διαφορές εν γένει, οι αμοιβές των μεταφραστών ή των διερμηνέων καθορίζονται σε πρώτο βαθμό μεταξύ των μεταφραστών/διερμηνέων και του ενδιαφερόμενου διαδίκου. Όταν όμως τα έξοδα του συγκεκριμένου διαδίκου καταβάλλονται με απόφαση του δικαστηρίου από τον αντίδικο, οι αμοιβές των μεταφραστών/διερμηνέων υπόκεινται σε υπολογισμό (εκτίμηση) από την Υπηρεσία Υπολογισμού (δηλ. από τον εκτιμητή νομικών εξόδων).

Σε υποθέσεις που αφορούν νομική συνδρομή σε αστικές διαδικασίες, το συμβούλιο προκηρύσσει διαγωνισμό και επιλέγει μεταξύ των οργανισμών που υποβάλλουν προσφορά.

Σε ποινικές υποθέσεις στις οποίες χορηγείται πιστοποιητικό νομικής συνδρομής, το καθεστώς νομικής συνδρομής σε ποινικές διαδικασίες καλύπτει τα προσήκοντα και εύλογα έξοδα του solicitor υπεράσπισης περιλαμβανομένων των αμοιβών μεταφραστών ή διερμηνέων.

Σχετικά έγγραφα

Έκθεση της Ιρλανδίας σχετικά με τη μελέτη για τη διαφάνεια των εξόδωνPDF(400 Kb)en


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/11/2018

Κόστος της διαδικασίας - Ελλάδα

Η παρούσα σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα στην Ελλάδα.


Κόστος της διαδικασίας

Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές στον χώρο των νομικών επαγγελμάτων

Δικηγόροι

Οι αμοιβές των δικηγόρων προβλέπονται στα άρθρα 58 επ. του ν.4194/2013 «Κώδικας  Δικηγόρων» (Α΄ 208). Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του ή τον αντιπρόσωπό του και περιλαμβάνει είτε όλη τη διεξαγωγή της δίκης είτε μέρος ή ειδικότερες πράξεις αυτής ή κάθε άλλης φύσης νομικές εργασίες, δικαστικές ή εξώδικες.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική έγγραφη συμφωνία για τον καθορισμό του ύψους της αμοιβής, αυτή καθορίζεται με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης (άρθρο 63 παρ.1), ενώ εάν το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα η αμοιβή υπολογίζεται με βάση το Παράρτημα Ι του Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 63 παρ.2 που παραπέμπει στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/ Πίνακας Αμοιβών Δικηγόρων για Παράσταση στα Δικαστήρια.

Νομικοί σύμβουλοι – Συνήγοροι

Δεν υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με το δικηγορικό επάγγελμα.

Δικαστικοί επιμελητές

Οι δικαστικοί επιμελητές λαμβάνουν ειδικές αμοιβές. Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» (Α΄ 126), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 2 του ν.4336/2015. Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, η αμοιβή των Δικαστικών Επιμελητών ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης. Η ισχύουσα απόφαση είναι η με αριθ. 21798/11-3-2016 (Β' 709/2016). Ωστόσο, η σχετική αμοιβή μπορεί να αυξηθεί κατόπιν συμφωνίας, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του έργου τους.

Συμβολαιογράφοι

Οι αμοιβές των συμβολαιογράφων προβλέπονται από ειδικές διατάξεις. – Συγκεκριμένα, από το άρθρο 40 του νόμου 2830/2000.

Πάγια έξοδα

Πάγια έξοδα σε αστικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε αστικές διαδικασίες

Οι αμοιβές των δικηγόρων στις αστικές υποθέσεις ορίζονται από τον Κώδικα Δικηγόρων (άρθρα 58 επόμενα).

Στάδιο της αστικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Οι δικηγόροι συμφωνούν με τους πελάτες τους τον χρόνο καταβολής της αμοιβής. Συνήθως η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικά σε διάφορα στάδια της διαδικασίας.

Πάγια έξοδα σε ποινικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε ποινικές διαδικασίες

Οι αμοιβές των δικηγόρων στις ποινικές υποθέσεις ορίζονται από τον Κώδικα Δικηγόρων (άρθρα 58 επόμενα).

Στάδιο της ποινικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Οι δικηγόροι συμφωνούν με τους πελάτες τους τον χρόνο καταβολής της αμοιβής. Συνήθως η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικά σε διάφορα στάδια της διαδικασίας.

Πάγια έξοδα σε συνταγματικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε συνταγματικές διαδικασίες

Η ρύθμιση για τις αμοιβές των νομικών επαγγελματιών που περιγράφεται ανωτέρω ισχύει και στις διοικητικές διαδικασίες.

Στάδιο της συνταγματικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα των διαδίκων

Οι δικηγόροι συμφωνούν με τους πελάτες τους τον χρόνο καταβολής της αμοιβής. Συνήθως η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικά σε διάφορα στάδια της διαδικασίας.

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων από τους συνηγόρους

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαδίκων

Ο κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος επιβάλλει συγκεκριμένες υποχρεώσεις στον τρόπο με τον οποίο οι δικηγόροι εκτελούν τα καθήκοντά τους προς τους πελάτες τους. Κάθε παραβίαση των υποχρεώσεων αυτών συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Η αμοιβή δεν αναφέρεται ρητά μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών.

Πηγές πληροφόρησης σε σχέση με τα έξοδα

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό των εξόδων στην Ελλάδα;

Για τις αμοιβές των δικηγόρων, στον Κώδικα Δικηγόρων και στους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Όσον αφορά τις αμοιβές συμβολαιογράφων οι πληροφορίες δίνονται είτε από το Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος - Δικαστικών Επιμελητών - Συμβολαιογραφείων - Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων του Υπουργείου Δικιαοσύνης, είτε από τους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους (ΝΠΔΔ).

Σε ποιες γλώσσες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό των εξόδων στην Ελλάδα;

Οι πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό των εξόδων είναι διαθέσιμες μόνο στα ελληνικά.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση/συνδιαλλαγή;

Για το εν λόγω θέμα παραπέμπουμε στις πληροφορίες που έχουν δοθεί στη σχετική σελίδα της Πύλης, ειδικά για το θέμα της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα.

Πού μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα;

Διαθέσιμη ιστοσελίδα για πληροφόρηση σχετικά με τα έξοδα

Δεν υπάρχει ιστοσελίδα με σχετικές πληροφορίες.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τον μέσο όρο της χρονικής διάρκειας των διάφορων διαδικασιών;

Δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες επί του θέματος στην Ελλάδα.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το μέσο συνολικό κόστος μιας συγκεκριμένης διαδικασίας;

Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το συνολικό κόστος μιας διαδικασίας στην Ελλάδα.

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Πώς παρέχεται αυτή η πληροφορία;

Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών υπόκειται σε ΦΠΑ. Και σχετικές πληροφορίες από το αρμόδιο Τμήμα Φορολογίας του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείου Οικονομικών και τους δικηγορικούς συλλόγους.

Ποιοι είναι οι εφαρμοστέοι συντελεστές;

24%.

Νομική συνδρομή

Προβλεπόμενο κατώτατο εισόδημα για την παροχή νομικής συνδρομής στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης

Σύμφωνα με το άρθρο 194 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το ευεργέτημα της πενίας παρέχεται σε κάθε πρόσωπο που δεν μπορεί αποδεδειγμένα να καταβάλει τα δικαστικά του έξοδα χωρίς να περιορισθούν τα απαραίτητα μέσα για τη διατροφή αυτού και της οικογένειάς του.

Με τις προϋποθέσεις του ως άνω άρθρου μπορεί να δοθεί το ευεργέτημα της πενίας σε αλλοδαπούς και σε πρόσωπα που αποδεδειγμένα δεν έχουν ιθαγένεια.

Σύμφωνα με τον νόμο 3226/2004, νομική βοήθεια παρέχεται σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος σε αστικές υποθέσεις (εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 2/3 των κατώτατων ετήσιων αποδοχών που προβλέπει η εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας).

Το ευεργέτημα της πενίας περιλαμβάνει τα έξοδα της διαδικασίας, τις αμοιβές των συμβολαιογράφων και των δικαστικών επιμελητών και τις αμοιβές των δικηγόρων (άρθρο 199 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Προβλεπόμενο κατώτατο εισόδημα για την παροχή νομικής συνδρομής στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τους κατηγορουμένους

Το άρθρο 340 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ορίζει ότι, εάν ο κατηγορούμενος δε διαθέτει συνήγορο, το δικαστήριο διορίζει συνήγορο από τον πίνακα του οικείου δικηγορικού συλλόγου.

Σύμφωνα με τον νόμο 3226/2004, νομική βοήθεια παρέχεται σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος σε ποινικές υποθέσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τα θύματα

Με τον ν. 3226/2004, προβλέπεται η παροχή νομικής βοήθειας σε χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., καθώς και σε χαμηλού εισοδήματος πολίτες τρίτου κράτους και ανιθαγενείς, εφόσον έχουν, νομίμως, κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ε.Ε.

Άλλες προϋποθέσεις που συνδέονται με την παροχή νομικής συνδρομής σε θύματα

Η νομική βοήθεια παρέχεται σε χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., καθώς και σε χαμηλού εισοδήματος πολίτες τρίτου κράτους και ανιθαγενείς, εφόσον έχουν νομίμως κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ε.Ε. Δεν προβλέπονται άλλες προϋποθέσεις.

Άλλες προϋποθέσεις που συνδέονται με την παροχή νομικής συνδρομής στους κατηγορουμένους

Δεν υφίστανται.

Δωρεάν διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων

Δεν υφίστανται.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη;

Όταν το δικαστήριο εκδίδει την απόφασή του, τα νομικά έξοδα και οι δαπάνες που ανέλαβε ο δικαιωθείς διάδικος, καθίστανται συνήθως πληρωτέα από τον ηττηθέντα διάδικο ανάλογα με την έκταση της νίκης ή της ήττας κάθε διαδίκου. Το δικαστήριο πρέπει να καταστήσει εκτελεστό και αυτό το μέρος της απόφασης. Οι δαπάνες και τα έξοδα υπολογίζονται σύμφωνα με τους κανόνες που προαναφέρθηκαν, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη ρύθμιση των αμοιβών των νομικών επαγγελματιών και τα ενδεχόμενα πάγια έξοδα για τους διαδίκους σε αστικές διαδικασίες. Συνήθως, το ποσό υπολείπεται των πραγματικών εξόδων.

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων

Οι εμπειρογνώμονες καθορίζουν οι ίδιοι τις αμοιβές τους, οι οποίες, εφόσον ζητηθεί, περιλαμβάνονται στα δικαστικά έξοδα που επιδικάζει το δικαστήριο.

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Οι μεταφραστές και οι διερμηνείς καθορίζουν οι ίδιοι τις αμοιβές τους, οι οποίες, εφόσον ζητηθεί, περιλαμβάνονται στα δικαστικά έξοδα που επιδικάζει το δικαστήριο.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟλομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικηγορικός Σύλλογος Πειραιά

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών

Σχετικά έγγραφα

Έκθεση της Ελλάδας σχετικά με τη Μελέτη για τη διαφάνεια των δαπανών PDF (849 Kb) en


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/11/2019

Κόστος της διαδικασίας - Ισπανία

Στην παρούσα σελίδα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα στην Ισπανία. Για λεπτομερέστερη ανάλυση των δικαστικών εξόδων, συμβουλευθείτε τις ακόλουθες περιπτωσιολογικές μελέτες:

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ


Κόστος της διαδικασίας

Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές στον χώρο των νομικών επαγγελμάτων

Δικηγόροι (Abogados)

Στην Ισπανία υπάρχει μία και μόνη κατηγορία δικηγόρων οι οποίοι, εφόσον εγγραφούν στον δικηγορικό σύλλογο, έχουν δικαίωμα παρέμβασης σε κάθε είδους διαδικασία ενώπιον κάθε είδους δικαστηρίου.

Οι δικηγόροι ορίζουν τις αμοιβές τους σύμφωνα με «κατευθυντήριες γραμμές» τις οποίες εκδίδουν οι κατά τόπους δικηγορικοί σύλλογοι. Οι κατευθυντήριες γραμμές υιοθετούν κάποια γενικά κριτήρια όπως η πολυπλοκότητα της υπόθεσης, η αναλογικότητα κ.λπ., και τηρούνται από όλους κατά τον υπολογισμό των αμοιβών τους.

Από την άλλη πλευρά, οι αμοιβές διαφέρουν πάντα ανάλογα με τον βαθμό δικαιοδοσίας στον οποίο δικάζεται η υπόθεση.

Πάγια έξοδα

Πάγια έξοδα σε αστικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε αστικές διαδικασίες

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 241.1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Ley de Enjuiciamiento Civil) αναφέρεται ρητά ότι οι αμοιβές δικηγόρου, εφόσον η αντιπροσώπευση είναι υποχρεωτική, είναι στοιχείο που περιλαμβάνεται στον υπολογισμό των εξόδων.

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ορίζει ότι οι αμοιβές των δικηγόρων υπόκεινται στους κανόνες του επαγγελματικού τους συλλόγου.

Στάδιο της αστικής διαδικασίας στο οποίο καταβάλλονται τα πάγια έξοδα των διαδίκων

Ο πελάτης υποχρεούται πάντα να καταβάλλει την αμοιβή του δικηγόρου του. Γνωρίζει εξαρχής το ύψος της αμοιβής, αν και το ακριβές ποσό γίνεται γνωστό μετά το πέρας της διαδικασίας. Ο δικηγόρος έχει δικαίωμα να προσφύγει κατά του πελάτη του, και μάλιστα με προνομιακές διαδικασίες, για τη χρηματοδότηση της δαπάνης του (κατά τη διάρκεια της διαδικασίας) ή την εξόφληση της αμοιβής του (μετά το πέρας της).

Στην πράξη, αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι ο πελάτης πληρώνει μια προκαταβολή στην αρχή και στη συνέχεια αναμένει την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την επιδίκαση των εξόδων. Εάν καταδικαστεί ο αντίδικος στην καταβολή των δικαστικών εξόδων, ο δικηγόρος (Abogado) και ο αντίκλητος δικηγόρος (Procurador) υποβάλλουν τα τιμολόγιά τους στο δικαστήριο και, εφόσον εγκριθούν, εξοφλούνται από τον αντίδικο.

Ο νόμος 10/2012 θέσπισε υποχρέωση καταβολής δικαστικού τέλους.

Τι είναι το δικαστικό τέλος;

Πρόκειται για κρατικό φόρο, τον οποίο πρέπει να καταβάλλουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις οι χρήστες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προκειμένου να προσφύγουν στα δικαστήρια και να κάνουν χρήση της δημόσιας υπηρεσίας απονομής της δικαιοσύνης. Η διαχείριση του συγκεκριμένου φόρου έχει ανατεθεί νόμιμα στο υπουργείο Οικονομικών και δημόσιας διοίκησης (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas). Η δυνατότητα απαίτησης της καταβολής των συγκεκριμένων τελών τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2003 και ρυθμίζεται επί του παρόντος από τον νόμο 10/2012 της 20ής Νοεμβρίου 2012, όπως τροποποιήθηκε με το βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 3/2013, της 22ας Φεβρουαρίου, για τη ρύθμιση συγκεκριμένων τελών στον τομέα της απονομής της δικαιοσύνης και του εθνικού ιδρύματος τοξικολογίας και ιατροδικαστικής (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses).

Περιπτώσεις στις οποίες η καταβολή του τέλους είναι υποχρεωτική (φορολογητέα πράξη)

Το άρθρο 1 του νόμου 10/2012 ορίζει ότι το τέλος για την εκδίκαση αστικών και διοικητικών υποθέσεων, υποθέσεων εργατικού δικαίου και κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί κρατικό τέλος και είναι απαιτητό καθ’ όμοιο τρόπο σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον εν λόγω νόμο, με την επιφύλαξη των τελών και άλλων φόρων που μπορούν να απαιτήσουν οι αυτόνομες κοινότητες στο πλαίσιο της άσκησης των αντίστοιχων οικονομικών αρμοδιοτήτων τους, οι οποίες δεν μπορούν να φορολογούν τις ίδιες φορολογητέες πράξεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 2, το τέλος επιβάλλεται για την άσκηση της εξουσίας των δικαστηρίων κατόπιν άσκησης των ακόλουθων ενδίκων βοηθημάτων:

 • άσκηση αγωγής σε κάθε είδους αναγνωριστική αγωγή και αγωγή εκτέλεσης εξωδικαστικών εκτελεστών τίτλων σε αστικές υποθέσεις, άσκηση ανταγωγής και αρχική αίτηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής και ευρωπαϊκής διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής
 • αίτηση αναγκαστικής κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης και παρεμπίπτουσα αγωγή σε πτωχευτικές διαδικασίες
 • άσκηση διοικητικής προσφυγής
 • άσκηση έκτακτης προσφυγής λόγω δικονομικής παράβασης σε αστικές υποθέσεις
 • άσκηση έφεσης και αναίρεσης σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις
 • άσκηση έφεσης και αναίρεσης σε υποθέσεις εργατικών διαφορών
 • ανακοπή κατά της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων.

Ποιος υποχρεούται να καταβάλει το δικαστικό τέλος;

Το άρθρο 3 ορίζει ότι υπόχρεος για την καταβολή του τέλους είναι όποιος κινεί την ένδικη διαδικασία και προβαίνει στη διενέργεια της βαρυνόμενης με το τέλος πράξης.

Για τους σκοπούς της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι υφίσταται μία και μόνη φορολογητέα πράξη όταν στο δικόγραφο της προσφυγής που αποτελεί τη φορολογητέα πράξη σωρεύονται διάφορες κύριες αγωγές, οι οποίες δεν απορρέουν από το ίδιο δικόγραφο. Στην περίπτωση αυτή, για τον υπολογισμό του ποσού του τέλους αθροίζονται τα ποσά όλων των σωρευμένων αγωγών.

Το τέλος μπορεί να καταβληθεί από τον δικαστικό εκπρόσωπο ή τον δικηγόρο εξ ονόματος και για λογαριασμό του υποχρέου, ιδίως όταν ο τελευταίος δεν διαμένει στην Ισπανία και χωρίς να απαιτείται να εξασφαλίσει ο υπόχρεος αριθμό φορολογικού μητρώου πριν από την αυτοπεραίωση. Ο αντίκλητος (procurador) ή ο δικηγόρος δεν υπέχουν φορολογική υποχρέωση για τη συγκεκριμένη καταβολή.

Περιπτώσεις απαλλαγής:

 • Αντικειμενικές απαλλαγές:
  • Άσκηση αγωγής και μεταγενέστερων ενδίκων μέσων σε σχέση με υποθέσεις δικαιοπρακτικής ικανότητας, σχέσεων γονέα και τέκνου, γάμου και ανηλίκων, οι οποίες       ρυθμίζονται στον Τίτλο I του Βιβλίου IV του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ωστόσο, υπόκεινται στην καταβολή του τέλους οι δίκες οι οποίες ρυθμίζονται στο κεφάλαιο IV του ως άνω τίτλου και βιβλίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίες δεν κινούνται με κοινή συμφωνία των διαδίκων, ή από έναν εκ των διαδίκων με συγκατάθεση του άλλου διαδίκου, ακόμη και όταν υπάρχουν ανήλικοι, εκτός εάν τα ζητούμενα μέτρα αφορούν αποκλειστικά τους ανηλίκους.
  • Άσκηση αγωγής και μεταγενέστερων ενδίκων μέσων όταν πρόκειται για τις διαδικασίες που θεσπίζονται ειδικά για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών, όπως διαδικασίες κατά ενεργειών των εφορευτικών επιτροπών.
  • Αίτηση εθελούσιας κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης υποβληθείσα από τον οφειλέτη.
  • Άσκηση διοικητικής προσφυγής από δημοσίους υπαλλήλους για την προάσπιση των καταστατικών δικαιωμάτων τους.
  • Υποβολή της αρχικής αίτησης της διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής και της αίτησης επ’ ακροατηρίου συζήτησης απαίτησης ποσού, όταν το ποσό των αιτήσεων δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες ευρώ. Η συγκεκριμένη απαλλαγή δεν ισχύει όταν στις ως άνω διαδικασίες η ασκούμενη αξίωση βασίζεται σε έγγραφο το οποίο έχει χαρακτήρα εξωδικαστικού εκτελεστού τίτλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 517 του νόμου 1/2000, της 7ης Ιανουαρίου 2000, περί πολιτικής δικονομίας.
  • Άσκηση διοικητικής προσφυγής σε περιπτώσεις σιωπηρής διοικητικής άρνησης ή αδράνειας της διοίκησης.
  • Άσκηση αγωγής εκτέλεσης διαιτητικής απόφασης των επιτροπών διαιτησίας σε καταναλωτικές διαφορές (Juntas Arbitrales de Consumo).
  • Αγωγές οι οποίες ασκούνται από τον σύνδικο πτώχευσης προς όφελος της πτωχευτικής περιουσίας και κατόπιν έγκρισης του Εμποροδικείου (Juez de lo Mercantil).
  • Διαδικασίες δικαστικής κατανομής περιουσίας, εκτός των περιπτώσεων στις οποίες ασκείται ανακοπή ή υπάρχει διαφωνία όσον αφορά τη συμπερίληψη ή μη περιουσιακών στοιχείων, το δε τέλος της επ’ ακροατηρίου συζήτησης καταβάλλεται από τον ανακόπτοντα για το ποσό που αμφισβητείται ή εκείνο που προκύπτει από την αμφισβήτηση του εγγράφου κατανομής της κληρονομίας, και σε περίπτωση ανακοπής από περισσότερα πρόσωπα το τέλος επιμερίζεται μεταξύ τους ανάλογα με το μερίδιό τους.
 • Υποκειμενικές απαλλαγές:
  • Τα πρόσωπα στα οποία έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα στη δωρεάν νομική συνδρομή, τα οποία και φέρουν το βάρος της απόδειξης ότι πληρούν τις προϋποθέσεις από τις οποίες ο νόμος εξαρτά την παροχή της
  • Η εισαγγελική αρχή (Ministerio Fiscal)
  • Η γενική διοίκηση του κράτους (Administración General del Estado), οι διοικήσεις των αυτόνομων κοινοτήτων, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι δημόσιοι οργανισμοί που εξαρτώνται από όλες τις προαναφερθείσες αρχές
  • Το Κοινοβούλιο (Cortes Generales) και οι νομοθετικές συνελεύσεις (Asambleas Legislativas) των αυτόνομων κοινοτήτων.

Τέλος, σε υποθέσεις εργατικού δικαίου, οι εργαζόμενοι, είτε ενεργούν για λογαριασμό τρίτου ή αυτοτελώς, δικαιούνται απαλλαγή ύψους 60 % του ποσού του τέλους που καταβάλλεται για την άσκηση εφέσεων και αναιρέσεων. Σε διοικητικές υποθέσεις, οι δημόσιοι υπάλληλοι, όταν προασπίζονται τα καταστατικά δικαιώματά τους, δικαιούνται απαλλαγή 60 % του ποσού του τέλους που καταβάλλεται για την άσκηση εφέσεων και αναιρέσεων.

Πάγια έξοδα σε ποινικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε ποινικές διαδικασίες

Το θέμα ρυθμίζεται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Κατοχυρώνεται για κάθε κατηγορούμενο για ποινικό αδίκημα η άσκηση του δικαιώματος υπεράσπισης στη διάρκεια της διαδικασίας, ανεξαρτήτως βαθμού, αφ’ ης στιγμής του κοινοποιείται κατηγορία, είτε τελεί υπό κράτηση ή υπό άλλο περιοριστικό μέτρο είτε δέχεται τη διεξαγωγή της δίκης, ενώ λαμβάνει πληροφορίες για το δικαίωμά του στην υπεράσπιση.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπεράσπισης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εκπροσωπηθεί από αντίκλητο (Procurador) και να αναθέσει την υπεράσπισή του σε δικηγόρο. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν ορίσει δικηγόρο και αντίκλητο (Procurador) και δεν υποβάλει σχετικό αίτημα και, σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν διαθέτει τη δικαιοπρακτική ικανότητα να το πράξει, τότε τα ανωτέρω πρόσωπα ορίζονται από το δικαστήριο.

Όλοι οι διάδικοι, εφόσον δεν τους έχει αναγνωρισθεί το ευεργέτημα της πενίας, υποχρεούνται να καταβάλλουν τις αμοιβές των αντικλήτων που τους εκπροσωπούν, τις αμοιβές των δικηγόρων που έχουν αναλάβει την υπεράσπισή τους, τις αμοιβές των εμπειρογνωμόνων οι οποίοι γνωμοδοτούν κατόπιν αιτήματός τους, καθώς και τις αποζημιώσεις των μαρτύρων που καλούν, υπό τον όρο οι εμπειρογνώμονες και οι μάρτυρες, μετά την κατάθεσή τους, να έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα το οποίο έχει γίνει δεκτό από τον δικαστή ή το δικαστήριο.

Δεν έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν τα λοιπά έξοδα της διαδικασίας, ούτε στη διάρκειά της ούτε μετά το πέρας της, παρά μόνον εφόσον τους επιδικαστούν από το δικαστήριο.

Ο αντίκλητος (Procurador) που δέχεται να αναλάβει την εκπροσώπηση διαδίκου υποχρεούται να καταβάλει την αμοιβή του δικηγόρου που παρίσταται στο δικαστήριο για τον πελάτη του.

Οι διάδικοι στους οποίους χορηγείται το ευεργέτημα της πενίας μπορούν να ορίσουν δικηγόρο και αντίκλητο (Procurador) στο δικαστήριο της επιλογής τους. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, υποχρεούνται να καταβάλλουν τις αμοιβές τους, ωσάν να μην δικαιούνταν το ευεργέτημα της πενίας, εκτός εάν οι εν λόγω επαγγελματίες παραιτηθούν από την αξίωση είσπραξης αμοιβής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου περί νομικής συνδρομής (Ley de Asistencia Jurídica Gratuita).

Στάδιο της ποινικής διαδικασίας στο οποίο καταβάλλονται τα πάγια έξοδα των διαδίκων

Ο πελάτης υποχρεούται πάντα να εξοφλεί τα τιμολόγια που εκδίδονται για δικηγορική αμοιβή μετά το πέρας της διαδικασίας. Δεν υποχρεούται να δώσει προκαταβολή όταν ο δικηγόρος και ο αντίκλητος (Procurador) ορίζονται από το δικαστήριο, διότι συνήθως συντρέχει χορήγηση του ευεργετήματος της πενίας.

Επισημαίνεται η πιο γενικευμένη προσφυγή στις υπηρεσίες αυτεπάγγελτα διορισμένου δικηγόρου. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον αναγνωριστεί στον πελάτη το ευεργέτημα της πενίας, δεν υποχρεούται να εξοφλήσει την αμοιβή του δικηγόρου. Την υποχρέωση αυτή αναλαμβάνει το Δημόσιο, εκτός εάν εντός της επόμενης τριετίας βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση του πελάτη (κατά κανόνα, ο πελάτης ουδέποτε πληρώνει).

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τους νομικούς εκπροσώπους

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαδίκων

Ο αντίκλητος (Procurador) που εκπροσωπεί τον διάδικο υποχρεούται να τον ενημερώνει για κάθε ενέργεια στην οποία προβαίνει.

Τόσο ο δικηγόρος όσο και ο αντίκλητος (Procurador) υποχρεούνται να ενημερώνουν τον πελάτη τους οσάκις αυτό απαιτείται.

Έξοδα

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα στην Ισπανία;

Δεν υπάρχει ειδικός δικτυακός τόπος στον οποίο παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα στην Ισπανία. Υπάρχουν, ωστόσο, δικτυακοί τόποι όπως αυτοί των κατά τόπους δικηγορικών συλλόγων οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές των μελών τους.

Σε ποιες γλώσσες μπορώ να πάρω πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα στην Ισπανία;

Οι πληροφορίες συνήθως παρέχονται στην ισπανική γλώσσα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες και στις επίσημες γλώσσες των αυτόνομων κοινοτήτων.

Επιπλέον, κάποιοι δικτυακοί τόποι παρέχουν ορισμένες πληροφορίες στην αγγλική γλώσσα.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση;

Βλέπε τις πληροφορίες που παρέχονται στο τμήμα «Διαμεσολάβηση στην Ισπανία» και «Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στην Ισπανία».

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Πού μπορώ να βρω τις σχετικές πληροφορίες;

Οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται από την ισπανική φορολογική υπηρεσία (Agencia Tributaria) στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο της.

Ποιος είναι ο ισχύων συντελεστής ΦΠΑ;

Οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται από την ισπανική φορολογική υπηρεσία στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο της.

Νομική συνδρομή

Ορισμός

Σύμφωνα με το άρθρο 119 του ισπανικού Συντάγματος, η νομική συνδρομή (ή «ευεργέτημα της πενίας») είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας αναγνωρίζεται σε πολίτες, οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα, μια σειρά ευεργετημάτων, τα οποία συνίστανται κυρίως στην απαλλαγή από την καταβολή αμοιβής δικηγόρου και αντικλήτου, αμοιβών εμπειρογνωμόνων, εγγυήσεων κ.λπ.

Η αναγνώριση του ανωτέρω δικαιώματος συνεπάγεται, σε γενικές γραμμές, τα εξής ευεργετήματα:

Δωρεάν νομικές συμβουλές και νομική καθοδήγηση πριν από την κίνηση της διαδικασίας.

Νομική συνδρομή σε συλληφθέντα ή κρατούμενο.

Δωρεάν υπεράσπιση από δικηγόρο και εκπροσώπηση από αντίκλητο (Procurador) στη διάρκεια της διαδικασίας.

Δωρεάν καταχώρηση αναγγελιών ή κλήσεων οι οποίες δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε επίσημες εφημερίδες, στη διάρκεια της διαδικασίας.

Απαλλαγή από την καταβολή παραβόλων για την άσκηση ένδικων μέσων.

Απαλλαγή από αμοιβές εμπειρογνωμόνων στη διάρκεια της διαδικασίας.

Δωρεάν χορήγηση αντιγράφων, μαρτυρικών καταθέσεων, θεωρημένων εγγράφων και πιστοποιητικών.

Έκπτωση 80 % στα δικαιώματα και τέλη για ορισμένες συμβολαιογραφικές πράξεις.

Έκπτωση 80 % στα τέλη για πράξεις σχετικές με το κτηματολόγιο και το μητρώο επιχειρήσεων.

Στα ανωτέρω δικαιώματα έχουν προστεθεί αποκλειστικά και μόνο για τις διασυνοριακές διαφορές (μετά τη μεταρρύθμιση του νόμου περί νομικής συνδρομής με τη θέσπιση του νόμου 16 της 18ης Ιουλίου 2005, με τον οποίον ο πρώτος προσαρμόστηκε στην οδηγία 2002/8/ΕΚ), τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. υπηρεσίες διερμηνείας,
 2. μετάφραση εγγράφων,
 3. οδοιπορικά οσάκις είναι υποχρεωτική η αυτοπρόσωπη παρουσία,
 4. υπεράσπιση από δικηγόρο και εκπροσώπηση από αντίκλητο (Procurador), ακόμη και όταν αυτή δεν είναι υποχρεωτική, εάν το δικαστήριο εκτιμά ότι είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των διαδίκων.

Ποιος δικαιούται νομική συνδρομή;

Γενικά, νομική συνδρομή δικαιούνται οι πολίτες που εμπλέκονται σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή προτίθενται να την κινήσουν και δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα προκειμένου να προσφύγουν στη δικαιοσύνη.

Για να γίνει δεκτό ότι ένα φυσικό πρόσωπο δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, πρέπει να αποδείξει ότι το σύνολο των ετήσιων οικογενειακών εσόδων του δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του «δημόσιου δείκτη εισοδημάτων πολλαπλού σκοπού» (IPREM) ο οποίος ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για τα νομικά πρόσωπα, το φορολογητέο εισόδημα που υπόκειται στον φόρο εταιριών δεν πρέπει να υπερβαίνει το τριπλάσιο του «δημόσιου δείκτη εισοδημάτων πολλαπλού σκοπού» σε ετήσια βάση.

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, συνεκτιμώνται και άλλες εξωτερικές ενδείξεις της πραγματικής οικονομικής δυνατότητας του αιτούντα.

Για τα φυσικά πρόσωπα προβλέπονται εξαιρέσεις λόγω αναπηρίας ή/και οικογενειακής κατάστασης, στο πλαίσιο των οποίων επιτρέπεται υπέρβαση των ανωτέρω ορίων εισοδήματος. (Επί του παρόντος, δυνάμει της πρόσθετης διάταξης 28 του νόμου περί γενικού κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2009, κατά τη διάρκεια του 2009 ο «δημόσιος δείκτης εισοδημάτων πολλαπλού σκοπού» ανέρχεται σε 7.381,33 ευρώ ετησίως.)

Ειδικότερα, νομική συνδρομή δικαιούνται:

 1. Οι ισπανοί πολίτες, οι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που κατοικούν στην Ισπανία, εφόσον αποδεικνύουν ότι δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα προκειμένου να προσφύγουν στη δικαιοσύνη.
 2. Οι διοικητικοί φορείς και οι κοινοί οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας.
 3. Τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα, εφόσον αποδεικνύουν ότι δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα προκειμένου να προσφύγουν στη δικαιοσύνη:

Ενώσεις κοινωφελούς σκοπού.

Ιδρύματα εγγεγραμμένα στο αντίστοιχο διοικητικό μητρώο.

 1. Για υποθέσεις εργατικού δικαίου: οι εργαζόμενοι και οι δικαιούχοι παροχών από το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων.
 2. Για υποθέσεις ποινικού δικαίου: δικαιούνται δωρεάν συνδρομή από δικηγόρο και αντίκλητο (Procurador) όλοι οι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον αποδεικνύουν ότι δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα προκειμένου να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, ακόμη και αν δεν κατοικούν νόμιμα στην ισπανική επικράτεια.
 3. Για υποθέσεις διοικητικού δικαίου: οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι αποδεικνύουν ότι δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα προκειμένου να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, ακόμη κι αν δεν κατοικούν νόμιμα στην ισπανική επικράτεια, δικαιούνται δωρεάν συνδρομή από δικηγόρο και αντίκλητο (Procurador) σε κάθε υπόθεση σχετική με αίτηση χορήγησης ασύλου και με τον νόμο περί αλλοδαπών (και στις προηγηθείσες διοικητικές διαδικασίες).

Πρόσθετες πληροφορίες

Προϋποθέσεις χορήγησης νομικής συνδρομής

Φυσικά πρόσωπα:

Το σύνολο των ετήσιων οικογενειακών εσόδων δεν πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιο του «δημόσιου δείκτη εισοδημάτων πολλαπλού σκοπού» ο οποίος ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Εφόσον τα έσοδα υπερβαίνουν το διπλάσιο του «δημόσιου δείκτη εισοδημάτων πολλαπλού σκοπού» πλην όμως δεν υπερβαίνουν το τετραπλάσιο, η Επιτροπή Νομικής Συνδρομής δύναται να συνεκτιμήσει την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος (αριθμός τέκνων ή προστατευόμενων μελών, κατάσταση υγείας, αναπηρία, οικονομικές υποχρεώσεις, έξοδα που προκύπτουν από την κίνηση της διαδικασίας ή άλλες περιστάσεις) και, σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο αιτών είναι πολύτεκνος ειδικής κατηγορίας, να του χορηγήσει κατ’ εξαίρεση το ευεργέτημα της πενίας.

Ο διάδικος πρέπει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και συμφέροντά του.

Νομικά πρόσωπα:

Πρέπει να είναι ενώσεις κοινωφελούς σκοπού ή ιδρύματα εγγεγραμμένα στο αντίστοιχο διοικητικό μητρώο.

Το φορολογητέο εισόδημα που υπόκειται στο φόρο εταιριών δεν πρέπει να υπερβαίνει το τριπλάσιο του «δημόσιου δείκτη εισοδημάτων πολλαπλού σκοπού» σε ετήσια βάση.

Με την έναρξη ισχύος του οργανικού νόμου 1/2004 περί ολοκληρωμένων μέτρων προστασίας από τη σεξιστική βία (Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género), αναγνωρίζεται στις γυναίκες οι οποίες είναι θύματα σεξιστικής βίας άμεση και πλήρης νομική συνδρομή, όχι μόνο στο πλαίσιο των δικαστικών αλλά και των διοικητικών διαδικασιών που συνδέονται με τη σεξιστική βία (συνεπώς και ενώπιον των αστυνομικών αρχών), έως την πλήρη εκτέλεση της απόφασης, χωρίς να έχει προηγηθεί αίτηση νομικής συνδρομής. Τούτο σημαίνει ότι η νομική συνδρομή δεν είναι δυνατόν σε καμία περίπτωση να αποτελεί πρόσκομμα για την άσκηση του δικαιώματος υπεράσπισης και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, η οποία πρέπει να παρέχεται στο θύμα ασχέτως αν αυτό υπέβαλε αίτηση νομικής συνδρομής. Παρά ταύτα, εξυπακούεται ότι δωρεάν νομική συνδρομή χορηγείται μόνον εφόσον εκ των υστέρων, στη διάρκεια πλέον της δικαστικής διαδικασίας, η ενδιαφερόμενη αποδείξει ότι συντρέχουν πράγματι οι προϋποθέσεις να της χορηγηθεί το εν λόγω ευεργέτημα σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του νόμου περί νομικής συνδρομής και του σχετικού κανονιστικού διατάγματος, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την τελική διάταξη 6 του οργανικού νόμου 1 της 28ης Δεκεμβρίου 2004 περί ολοκληρωμένων μέτρων προστασίας από τη σεξιστική βία.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος τα έξοδα του νικήσαντος διαδίκου;

Σε αστικές διαφορές, η καλούμενη «επιδίκαση των εξόδων» ρυθμίζεται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, άρθρα 394 έως 398.

Σε αναγνωριστικές αγωγές, τα έξοδα του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου βαρύνουν το μέρος του οποίου απορρίφθηκαν όλοι οι ισχυρισμοί, εκτός εάν το δικαστήριο εκτιμήσει αιτιολογημένα ότι η υπόθεση εγείρει σοβαρές αμφιβολίες, νόμω ή ουσία.

Σε περίπτωση μερικής αποδοχής ή απόρριψης των ισχυρισμών, κάθε διάδικος βαρύνεται με τα έξοδά του ενώ τα κοινά έξοδα καταβάλλονται εξ ημισείας, εκτός εάν συντρέχει ουσιαστικός λόγος να επιδικαστούν σε έναν από τους διαδίκους διότι κρίνεται ότι ενήργησε κακόπιστα.

Όταν τα έξοδα επιδικάζονται στον ηττηθέντα διάδικο, ο ηττηθείς διάδικος υποχρεούται να καταβάλει, εκ των δαπανών που αντιστοιχούν σε αμοιβές δικηγόρων και λοιπών επαγγελματιών οι οποίες δεν υπόκεινται σε καθεστώς ελέγχου, συνολικό ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει το εν τρίτο της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς ανά διάδικο, τη δικαστική δαπάνη του οποίου καταδικάστηκε να καταβάλει. Εν προκειμένω, οι απαιτήσεις που δεν έχουν αποτιμηθεί σε κόστος εκτιμώνται σε 18.000 ευρώ, εκτός εάν, λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης, το δικαστήριο αποφασίσει άλλως.

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν ισχύουν οσάκις το δικαστήριο κρίνει ότι ο διάδικος στον οποίο επιδικάζονται τα έξοδα ενήργησε κακόπιστα.

Όταν ο διάδικος στον οποίο επιδικάζονται τα έξοδα τυγχάνει του ευεργετήματος της πενίας, υποχρεούται να καταβάλει μόνο τα έξοδα υπεράσπισης του αντιδίκου στις περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά στον νόμο περί νομικής συνδρομής (Ley de Asistencia Jurídica Gratuita).

Σε καμία περίπτωση δεν καταδικάζεται στην καταβολή των δικαστικών εξόδων η εισαγγελική αρχή (Ministerio Fiscal), στις δίκες στις οποίες παρεμβαίνει ως διάδικος.

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων

Οι εμπειρογνώμονες που παρίστανται στο δικαστήριο καλούνται πραγματογνώμονες. Κάθε ανώτερο δικαστήριο τηρεί κατάλογο πραγματογνωμόνων.

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 241.1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, γίνεται ειδική μνεία στις «αμοιβές εμπειρογνωμόνων και λοιπές αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε πρόσωπα που παρεμβαίνουν στη δίκη», οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των δικαστικών εξόδων. Εδώ περιλαμβάνονται οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται τα πρόσωπα που δεν είναι διάδικοι, πλην όμως υποβάλλονται σε δαπάνες προκειμένου να παραστούν στη δίκη και να παράσχουν συγκεκριμένη υπηρεσία.

Στο άρθρο 243 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπεται ότι, σε όλες τις βαθμίδες και ανεξαρτήτως διαδικασίας, ο υπολογισμός των εξόδων διενεργείται από τον γραμματέα του δικαστηρίου στο οποίο εκδικάζεται η διαφορά. Δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό δαπάνες που αντιστοιχούν σε δικόγραφα ή πράξεις που στερούνται χρησιμότητας, είναι περιττές ή δεν επιτρέπονται από τον νόμο, ούτε αμοιβές δικηγόρων για υπηρεσίες οι οποίες δεν περιγράφονται αναλυτικά ή δεν αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Ο γραμματέας του δικαστηρίου μειώνει το ύψος της αμοιβής δικηγόρων και λοιπών επαγγελματιών που δεν υπόκεινται σε καθεστώς ελέγχου, εφόσον το συνολικό ποσό της αξίωσης υπερβαίνει το εν τρίτο της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς και το δικαστήριο δεν έχει κρίνει ότι ο διάδικος στον οποίο επιδικάζεται η δικαστική δαπάνη ενήργησε κακόπιστα.

Επίσης, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα πράξεων ή παρεμπιπτουσών αγωγών τα οποία έχουν επιδικαστεί ρητά στον διάδικο που ευνοείται από την απόφαση περί επιδίκασης των εξόδων στην κύρια αγωγή.

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Δεν υπάρχει επίσημος τιμοκατάλογος για νομικές μεταφράσεις και διερμηνείες. Οι ορκωτοί διερμηνείς καθορίζουν ελεύθερα την αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχουν, υποχρεούνται ωστόσο να κοινοποιούν τον ισχύοντα τιμοκατάλογο για τις υπηρεσίες τους στο γραφείο διερμηνείας και στην αντίστοιχη τοπική αντιπροσωπεία της κυβέρνησης. Η κοινοποίηση γίνεται τον Ιανουάριο κάθε έτους.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΙσπανική δημόσια φορολογική υπηρεσία/ΦΠΑ

Σχετικά έγγραφα

Ισπανική έκθεση σχετικά με την έρευνα για τη διαφάνεια των δικαστικών εξόδωνPDF(640 Kb)en


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/11/2019

Περιπτωσιολογικη μελετη 1 – οικογενειακο δικαιο – διαζυγιο - Ισπανία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ισπανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: βουλγαρικάγερμανικάαγγλικάγαλλικάπορτογαλικά

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο (διαζύγιο), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν το μέρος που υποβάλλει αίτηση διαζυγίου σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: ένα ζευγάρι παντρεύεται. Στη συνέχεια, χωρίζει και συμφωνεί για την έκδοση διαζυγίου.

Υπόθεση Β – Διασυνοριακή περίπτωση: Δύο υπήκοοι του ίδιου κράτους μέλους (κράτος μέλος A) παντρεύονται. Ο γάμος τελείται στο κράτος μέλος A. Μετά τον γάμο, το ζευγάρι μετακομίζει με σκοπό τη διαμονή και εργασία σε άλλο κράτος μέλος (κράτος μέλος B), όπου και αποκτά νόμιμη κατοικία. Λίγον χρόνο μετά, το ζευγάρι χωρίζει, και η γυναίκα επιστρέφει στο κράτος μέλος Α, ενώ ο άνδρας παραμένει στο κράτος μέλος Β. Το ζευγάρι συμφωνεί για την έκδοση διαζυγίου. Αμέσως μετά την επιστροφή της στο κράτος μέλος A, η σύζυγος υποβάλλει αίτηση διαζυγίου ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους B.


Κόστος της διαδικασίας

Έξοδα στην Ισπανία

Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών

Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

Εναλλακτική επίλυση διαφορών

Αρχικά έξοδα

Γενικά έξοδα

Λοιπά έξοδα

Αρχικά έξοδα

Γενικά έξοδα

Λοιπά έξοδα

Επιτρέπεται σε υποθέσεις του είδους αυτού;

Κόστος

Περίπτωση Α

Αρχικά δικαστικά έξοδα.- Προκαταβολή στον αντίκλητο (Procurador) και στον δικηγόρο, εκτός αν χορηγείται νομική συνδρομή (σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1/1996 περί νομικής συνδρομής).

Το διαζύγιο κοινή συναινέσει είναι μια από τις περιπτώσεις που εξαιρούνται της καταβολής δικαστικού τέλους. Αντίθετα, στο κατ’ αντιδικία διαζύγιο, καταβάλλεται υποχρεωτικά δικαστικό τέλος, εκτός εάν τα ζητούμενα μέτρα αφορούν αποκλειστικά ανηλίκους.

Πρόκειται για τα γενικά δικαστικά έξοδα, τα οποία βαρύνουν τον διάδικο του οποίου απορρίφθηκαν όλοι οι ισχυρισμοί (αρχή «ο ηττημένος πληρώνει»), εκτός εάν η υπόθεση εγείρει σοβαρές αμφιβολίες, νόμω ή ουσία (άρθρο 394.1 ΚΠολΔικ). Σε περίπτωση μερικής αποδοχής ή απόρριψης των ισχυρισμών, κάθε διάδικος βαρύνεται με τα έξοδά του, ενώ τα κοινά έξοδα καταβάλλονται εξ ημισείας.

Το κατ’ αντιδικία διαζύγιο διέπεται από την αρχή «ο ηττημένος πληρώνει» (άρθρο 394.2 ΚΠολΔικ.).

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων, έξοδα αντιγράφων, μαρτυρικών καταθέσεων, θεωρημένων εγγράφων και πιστοποιητικών.

Όπως και στον πρώτο βαθμό.

Ισχύει το κριτήριο που ισχύει και στον πρώτο βαθμό.

Ισχύει το κριτήριο που ισχύει και στον πρώτο βαθμό.

Στην Ισπανία προβλέπεται διαμεσολάβηση σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, ωστόσο το θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα των αυτόνομων κοινοτήτων.

Καταρχήν, οι αυτόνομες κοινότητες προβλέπουν δωρεάν διαμεσολάβηση.

Περίπτωση Β

Αρχικά δικαστικά έξοδα.- Προκαταβολή στον αντίκλητο (Procurador) και στον δικηγόρο, εκτός αν χορηγείται νομική συνδρομή (σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1/1996 περί νομικής συνδρομής).

Το διαζύγιο κοινή συναινέσει είναι μια από τις περιπτώσεις που εξαιρούνται της καταβολής δικαστικού τέλους. Αντίθετα, στο κατ’ αντιδικία διαζύγιο, καταβάλλεται υποχρεωτικά δικαστικό τέλος, εκτός εάν τα ζητούμενα μέτρα αφορούν αποκλειστικά ανηλίκους.

Πρόκειται για τα γενικά δικαστικά έξοδα, τα οποία βαρύνουν τον διάδικο του οποίου απορρίφθηκαν όλοι οι ισχυρισμοί (άρθρο 394.1 ΚΠολΔικ) σε κατ’ αντιδικία διαζύγιο.

Προτάσεις για αποδεικτικά στοιχεία, σύνταξη της ρυθμιστικής συμφωνίας των μερών.

Ο ασκών το ένδικο μέσο καταβάλλει προκαταβολή, εκτός αν τυγχάνει νομικής συνδρομής.

Ισχύει το κριτήριο που ισχύει και στον πρώτο βαθμό.

Ισχύει το κριτήριο που ισχύει και στον πρώτο βαθμό.

Στην Ισπανία προβλέπεται διαμεσολάβηση σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, ωστόσο το θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα των αυτόνομων κοινοτήτων.

Οι αμοιβές των επαγγελματιών που παρεμβαίνουν στη διαδικασία διαμεσολάβησης.

Έξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή και εμπειρογνώμονα

Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικηγόρος

Δικαστικός επιμελητής

Εμπειρογνώμονας

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Κόστος

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Έξοδα προ της έκδοσης δικαστικής απόφασης

Έξοδα μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Κόστος

Περίπτωση Α

Πρέπει να επικουρούνται από δικηγόρο και να εκπροσωπούνται από αντίκλητο (άρθρο 750 ΚΠολΔικ).

Καταβάλλεται προκαταβολή στον δικηγόρο και τον αντίκλητο και ενδέχεται ο ηττηθείς διάδικος να καταδικαστεί να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα (σε κατ’ αντιδικία διαδικασία).

Δεν εκπροσωπεί τα μέρη.

Ουδέν

Ουδέν

Δεν είθισται να παρεμβαίνει, λόγω της φύσης της διαδικασίας.

Ουδέν

Περίπτωση Β

Πρέπει να επικουρούνται από δικηγόρο και να εκπροσωπούνται από αντίκλητο (άρθρο 750 ΚΠολΔικ).

Καταβάλλεται προκαταβολή στον δικηγόρο και τον αντίκλητο και ενδέχεται ο ηττηθείς διάδικος να καταδικαστεί να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα (σε κατ’ αντιδικία διαδικασία).

Δεν εκπροσωπεί τα μέρη.

Ουδέν

Ουδέν

Δεν είθισται να παρεμβαίνει, λόγω της φύσης της διαδικασίας.

Ουδέν

Έξοδα για αποζημίωση μαρτύρων, παροχή ασφάλειας ή εγγύησης και άλλες συναφείς αμοιβές

Περιπτωσιολογική μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων

Ασφάλεια ή εγγύηση

Λοιπά έξοδα

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Κόστος

Υπάρχει σχετική πρόβλεψη: Πότε και πώς εφαρμόζεται;

Κόστος

Περιγραφή

Κόστος

Περίπτωση Α

Οι μάρτυρες δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση από τον διάδικο που τους προτείνει, για τη ζημία που υφίστανται λόγω της παρουσίας τους στο δικαστήριο (άρθρο 375.1 ΚΠολΔικ).

Μέρος της υπολογίζεται στα δικαστικά έξοδα.

Δεν προβλέπεται προκαταβολή.

Ουδέν

Ληξιαρχικές βεβαιώσεις, πιστοποιητικά γάμου ή γέννησης τέκνων, άλλα αποδεικτικά έγγραφα (άρθρο 777.2 ΚΠολΔικ).

Το προβλεπόμενο.

Περίπτωση Β

Οι μάρτυρες δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση από τον διάδικο που τους προτείνει, για τη ζημία που υφίστανται λόγω της παρουσίας τους στο δικαστήριο (άρθρο 375.1 ΚΠολΔικ).

Μέρος της υπολογίζεται στα δικαστικά έξοδα.

Δεν προβλέπεται προκαταβολή.

Ουδέν

Ληξιαρχικές βεβαιώσεις, πιστοποιητικά γάμου ή γέννησης τέκνων, άλλα αποδεικτικά έγγραφα (άρθρο 777.2 ΚΠολΔικ).

Το προβλεπόμενο.

Έξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδων

Περιπτωσιολογική μελέτη

Νομική συνδρομή

Επιστροφή εξόδων

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις χορηγείται;

Σε ποιες περιπτώσεις καλύπτονται όλα τα έξοδα;

Προϋποθέσεις

Μπορεί ο νικήσας διάδικος να εξασφαλίσει την επιστροφή των εξόδων της δίκης;

Περίπτωση Α

Σε όσους αποδεδειγμένα δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα για να προσφύγουν στο δικαστήριο (δικηγόρος και αντίκλητος (Procurador), μεταξύ άλλων).

Για να γίνει δεκτό ότι ένα φυσικό πρόσωπο δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, πρέπει να αποδείξει ότι το σύνολο των ετήσιων οικογενειακών εσόδων του δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του «δημόσιου δείκτη εισοδημάτων πολλαπλού σκοπού» ο οποίος ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Θα πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία που έκανε με τον δικηγόρο του, εάν έκανε συμφωνία.

Περίπτωση Β

Σε όσους αποδεδειγμένα δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα για να προσφύγουν στο δικαστήριο (δικηγόρος και αντίκλητος (Procurador), μεταξύ άλλων).

Για να γίνει δεκτό ότι ένα φυσικό πρόσωπο δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, πρέπει να αποδείξει ότι το σύνολο των ετήσιων οικογενειακών εσόδων του δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του «δημόσιου δείκτη εισοδημάτων πολλαπλού σκοπού» ο οποίος ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Θα πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία που έκανε με τον δικηγόρο του, εάν έκανε συμφωνία.

Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας

Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περίπτωση Α

Περίπτωση Β

Όλα τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα που απαιτούνται βάσει των διατάξεων του νόμου

(μετάφραση από επίσημα αναγνωρισμένο ορκωτό μεταφραστή).

Οι μεταφραστές καθορίζουν ελεύθερα τις αμοιβές τους.

Διερμηνεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, εφόσον είναι αναγκαία.

Οι διερμηνείς καθορίζουν ελεύθερα τις αμοιβές τους.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/11/2019

Περιπτωσιολογικη μελετη 2 – οικογενειακο δικαιο – επιμελεια των τεκνων - Ισπανία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ισπανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: βουλγαρικάγερμανικάαγγλικάγαλλικάπορτογαλικά

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο (επιμέλεια τέκνων), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον ενάγοντα σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Δύο άτομα έχουν συζήσει επί σειρά ετών χωρίς να έχουν παντρευτεί. Όταν χωρίζουν, έχουν ένα παιδί τριών ετών. Με δικαστική απόφαση ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα και αναγνωρίζεται δικαίωμα επικοινωνίας στον πατέρα. Η μητέρα υποβάλει αγωγή με αίτημα τον περιορισμό του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα.

Υπόθεση B – Διασυνοριακή περίπτωση στην οποία είστε δικηγόρος στο κράτος μέλος Α: Δύο άτομα έχουν συζήσει επί σειρά ετών σε ένα κράτος μέλος (κράτος μέλος Β) χωρίς να έχουν παντρευτεί. Αποκτούν μαζί ένα παιδί, αλλά αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού χωρίζουν. Με απόφαση δικαστηρίου του κράτους μέλους Β ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα και αναγνωρίζεται δικαίωμα επικοινωνίας στον πατέρα. Η μητέρα και το παιδί μετακομίζουν για να ζήσουν σε άλλο κράτος μέλος (κράτος μέλος A), πράγμα που επιτρέπεται με βάση τη δικαστική απόφαση, ενώ ο πατέρας παραμένει στο κράτος μέλος B. Λίγα χρόνια αργότερα, η μητέρα υποβάλλει αγωγή στο κράτος μέλος A με αίτημα τη μεταβολή του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα.


Κόστος της διαδικασίας

Έξοδα στην Ισπανία

Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών

Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

Εναλλακτική επίλυση διαφορών

Αρχικά έξοδα

Γενικά έξοδα

Αρχικά έξοδα

Επιτρέπεται σε υποθέσεις του είδους αυτού;

Περίπτωση Α

Αρχικά δικαστικά έξοδα -Προκαταβολή στον δικηγόρο και τον αντίκλητο (Procurador), εκτός αν χορηγείται νομική συνδρομή (σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1/1996 περί νομικής συνδρομής).

Εάν η δίκη αφορά αποκλειστικά την επιμέλεια ανηλίκου, απαλλάσσεται από την καταβολή του τέλους (άρθρο 4.1 του νόμου 10/2012).

Πρόκειται για τα γενικά δικαστικά έξοδα, τα οποία βαρύνουν τον διάδικο του οποίου απορρίφθηκαν όλοι οι ισχυρισμοί (άρθρο 394.1 ΚΠολΔικ) με κατάλληλο καθορισμό των δικαστικών εξόδων.

Ο ασκών το ένδικο μέσο καταβάλλει προκαταβολή, εκτός εάν τυγχάνει νομικής συνδρομής (15η πρόσθετη διάταξη του οργανικού νόμου για τη δικαστική εξουσία).

Εάν η δίκη αφορά αποκλειστικά την επιμέλεια ανηλίκου, απαλλάσσεται από την καταβολή του τέλους (άρθρο 4.1 του νόμου 10/2012).

Παρέχεται στους γονείς η δυνατότητα να συμφωνήσουν διαφορετικό καθεστώς επισκέψεων. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται συμφωνία, η οποία αποτελεί αντικείμενο έκθεσης της εισαγγελικής αρχής και εγκρίνεται από τη δικαστική αρχή.

Οι γονείς μπορούν να συμφωνήσουν από κοινού να ζητήσουν την αναστολή της δίκης και να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τον νόμο 5/2012, της 6ης Ιουλίου 2012.

Πληροφορίες για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης παρέχονται μέσω της πύλης για την απονομή της δικαιοσύνης (Portal de la Administración de Justicia). Η ενδοδικαστική διαμεσολάβηση παρέχεται δωρεάν από δικαστήρια.

Περίπτωση Β

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Έξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή και εμπειρογνώμονα

Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικηγόρος

Δικαστικός επιμελητής

Εμπειρογνώμονας

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Κόστος

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Έξοδα προ της έκδοσης δικαστικής απόφασης

Έξοδα μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Περίπτωση Α

Πρέπει να επικουρούνται από δικηγόρο και να εκπροσωπούνται από αντίκλητο (Procurador) (άρθρο 750 ΚΠολΔικ).

Εάν το συμφωνήσουν από κοινού, μπορούν να χρησιμοποιήσουν κοινό δικηγόρο ή αντίκλητο (Procurador).

Καταβάλλεται προκαταβολή στον δικηγόρο και τον αντίκλητο και ενδεχομένως ο ηττηθείς διάδικος να καταδικαστεί να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα (σε κατ’ αντιδικία διαδικασία).

Δεν εκπροσωπεί τα μέρη.

Ουδέν

Ουδέν

Ενδέχεται να χρειαστεί παρέμβαση ορισμένων ειδικών (ψυχολόγων).

Τα έξοδα βαρύνουν τον διάδικο που προτείνει τον εμπειρογνώμονα, εκτός εάν πρόκειται για εμπειρογνώμονες του γραφείου ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών που υπάγεται στο δικαστήριο.

Περίπτωση Β

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Έξοδα για αποζημίωση μαρτύρων, παροχή ασφάλειας ή εγγύησης και άλλες συναφείς αμοιβές

Περιπτωσιολογική μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων

Ασφάλεια ή εγγύηση

Λοιπά έξοδα

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Κόστος

Υπάρχει σχετική πρόβλεψη; Πότε και πώς εφαρμόζεται;

Κόστος

Περιγραφή

Περίπτωση Α

Οι μάρτυρες δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση από τον διάδικο που τους προτείνει, για τη ζημία που υφίστανται λόγω της παρουσίας τους στο δικαστήριο (άρθρο 375.1 ΚΠολΔικ).

Μέρος της υπολογίζεται στα δικαστικά έξοδα.

Δεν προβλέπεται προκαταβολή.

Ουδέν

Σχετικές ληξιαρχικές βεβαιώσεις, όπως πιστοποιητικό γέννησης των τέκνων (χορηγούνται επί του παρόντος δωρεάν) ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα, με το προβλεπόμενο κόστος.

Περίπτωση Β

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Έξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδων

Περιπτωσιολογική μελέτη

Νομική συνδρομή

Επιστροφή εξόδων

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις χορηγείται;

Προϋποθέσεις

Μπορεί ο νικήσας διάδικος να εξασφαλίσει την επιστροφή των εξόδων της δίκης;

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η νομική συνδρομή πρέπει να επιστραφεί στον οργανισμό που τη χορήγησε;

Περίπτωση Α

Σε όσους αποδεδειγμένα δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα για να προσφύγουν στο δικαστήριο (δικηγόρος και αντίκλητος (Procurador), μεταξύ άλλων).

Για να γίνει δεκτό ότι ένα φυσικό πρόσωπο δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, πρέπει να αποδείξει ότι το σύνολο των ετήσιων οικογενειακών εσόδων του δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του «δημόσιου δείκτη εισοδημάτων πολλαπλού σκοπού» ο οποίος ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Θα πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία που έκανε με τον δικηγόρο του, εάν έκανε συμφωνία. Σε διαφορετική περίπτωση, τα έξοδα βαρύνουν τον διάδικο του οποίου απορρίφθηκαν όλοι οι ισχυρισμοί (κατά το άρθρο 394 ΚΠολΔικ), εκτός εξαιρέσεων.

Επιστρέφονται η αμοιβή του δικηγόρου, εφόσον δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο της αξίας της διαφοράς, καθώς και τα έξοδα του αντικλήτου (Procurador) και άλλα έξοδα, εφόσον υπάρχουν, τα οποία μπορούν να επιστραφούν μέσω καθορισμού των δικαστικών εξόδων.

Περίπτωση Β

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας

Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περίπτωση Β

Όλα τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα που απαιτούνται βάσει των διατάξεων του νόμου

(μετάφραση από επίσημα αναγνωρισμένο ορκωτό μεταφραστή).

Οι αμοιβές των διερμηνέων ποικίλλουν.

Διερμηνεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, εφόσον είναι αναγκαία. Είναι αναγκαία όταν πρόκειται να παρέμβει στη δίκη ένα πρόσωπο στο οποίο θα υποβληθούν ερωτήσεις, το οποίο θα καταθέσει ή στο οποίο θα γνωστοποιηθεί απόφαση, και το εν λόγω πρόσωπο δεν γνωρίζει τη γλώσσα. Εάν τον διερμηνέα ζητήσει το δικαστήριο, δεν καταβάλλεται αμοιβή. Διερμηνέας μπορεί να ορισθεί οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο γνωρίζει τη σχετική γλώσσα, κατόπιν ορκωμοσίας ή υποσχέσεως πιστής διερμηνείας.

Κατά τα λοιπά, οι αμοιβές των διερμηνέων ποικίλλουν.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/11/2019

Περιπτωσιολογικη μελετη 3 – οικογενειακο δικαιο – διατροφη - Ισπανία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ισπανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικάπορτογαλικά

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο (διατροφή), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον ενάγοντα σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Δύο άτομα έχουν συζήσει επί σειρά ετών χωρίς να έχουν παντρευτεί. Όταν χωρίζουν, έχουν ένα παιδί τριών ετών. Με δικαστική απόφαση ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα. Η μόνη εκκρεμούσα αντιδικία αφορά το ποσό της διατροφής που ο πατέρας υποχρεούται να καταβάλλει στη μητέρα για τη συντήρηση και εκπαίδευση του παιδιού. Η μητέρα υποβάλλει αγωγή για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Υπόθεση B – Διασυνοριακή περίπτωση στην οποία είστε δικηγόρος στο κράτος μέλος Α: Δύο άτομα έχουν συζήσει σε ένα κράτος μέλος (κράτος μέλος Β) χωρίς να έχουν παντρευτεί. Έχουν ένα παιδί τριών ετών. Έπειτα χωρίζουν. Με απόφαση δικαστηρίου του κράτους μέλους Β ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα. Με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα, η μητέρα και το παιδί μετακομίζουν για να ζήσουν σε άλλο κράτος μέλος (κράτος μέλος A), όπου και αποκτούν νόμιμη κατοικία.

Εξακολουθεί να υπάρχει αντιδικία για ένα ζήτημα. Το ζήτημα αυτό αφορά το ποσό της διατροφής που ο πατέρας υποχρεούται να καταβάλλει στη μητέρα για τη συντήρηση και εκπαίδευση του παιδιού. Η μητέρα υποβάλλει αγωγή για το συγκεκριμένο ζήτημα στο κράτος μέλος A.


Κόστος της διαδικασίας

Έξοδα στην Ισπανία

Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών

Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

Εναλλακτική επίλυση διαφορών

Αρχικά έξοδα

Γενικά έξοδα

Λοιπά έξοδα

Αρχικά έξοδα

Γενικά έξοδα

Λοιπά έξοδα

Επιτρέπεται σε υποθέσεις του είδους αυτού;

Κόστος

Περίπτωση Α

Αρχικά δικαστικά έξοδα. Προκαταβολή στον δικηγόρο και τον αντίκλητο (Procurador), εκτός αν χορηγείται νομική συνδρομή (σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1/1996 περί νομικής συνδρομής).

Πρόκειται για τα γενικά δικαστικά έξοδα, τα οποία βαρύνουν τον διάδικο του οποίου απορρίφθηκαν όλοι οι ισχυρισμοί (άρθρο 394.1 ΚΠολΔικ) σε κατ’ αντιδικία διαζύγιο.

Στις οικογενειακές υποθέσεις, τα δικαστήρια δεν επιβάλλουν συνήθως σε έναν διάδικο τα έξοδα της δίκης, αλλά τα κατανέμουν εξ ημισείας, και κάθε διάδικος βαρύνεται μόνον με τα δικά του έξοδα. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει σε ορισμένες περιπτώσεις να επιβληθούν τα έξοδα στον διάδικο του οποίου οι ισχυρισμοί απορρίφθηκαν.

Εάν οι ισχυρισμοί γίνουν εν μέρει δεκτοί, κάθε διάδικος βαρύνεται μόνον με τα δικά του έξοδα.

Εάν η δίκη αφορά μόνον την καταβολή διατροφής στον ανήλικο, απαλλάσσεται από την καταβολή του τέλους (άρθρο 4.1 του νόμου 10/2012).

Προτάσεις για αποδεικτικά στοιχεία, σύνταξη της ρυθμιστικής συμφωνίας των μερών.

Εάν προτείνεται πραγματογνωμοσύνη από τους διαδίκους, ο εμπειρογνώμονας αμείβεται. Η αμοιβή για την κατάρτιση ρυθμιστικής συμφωνίας (σε περιπτώσεις κοινής συμφωνίας) περιλαμβάνεται συνήθως στη συνολική αμοιβή που καταβάλλεται στον δικηγόρο.

Ο ασκών το ένδικο μέσο καταβάλλει προκαταβολή, εκτός αν τυγχάνει νομικής συνδρομής.

Ισχύει το κριτήριο που ισχύει και στον πρώτο βαθμό.

Ισχύει το κριτήριο που ισχύει και στον πρώτο βαθμό.

Παρέχεται στα μέρη η δυνατότητα να συνάψουν ρυθμιστική συμφωνία με την οποία αυτοβούλως ρυθμίζουν το ύψος της διατροφής. Η εν λόγω συμφωνία αποτελεί αντικείμενο έκθεσης της εισαγγελικής αρχής και εγκρίνεται από τη δικαστική αρχή.

Οι αμοιβές των επαγγελματιών που παρεμβαίνουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Περίπτωση Β

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Έξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή και εμπειρογνώμονα

Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικηγόρος

Δικαστικός επιμελητής

Εμπειρογνώμονας

 

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Κόστος

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Έξοδα προ της έκδοσης δικαστικής απόφασης

Έξοδα μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Κόστος

Περίπτωση Α

Πρέπει να επικουρούνται από δικηγόρο και να εκπροσωπούνται από αντίκλητο (Procurador) (άρθρο 750 ΚΠολΔικ).

Εάν το συμφωνήσουν από κοινού, μπορούν να εκπροσωπηθούν από κοινό αντίκλητο (Procurador) ή δικηγόρο.

Καταβάλλεται προκαταβολή στον δικηγόρο και τον αντίκλητο (Procurador) και ενδεχομένως ο ηττηθείς διάδικος να καταδικαστεί να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα (σε κατ’ αντιδικία διαδικασία).

Δεν εκπροσωπεί τα μέρη.

Δεν υπάρχει στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Ουδέν

Ουδέν

Δεν είθισται να παρεμβαίνει, λόγω της φύσης της διαδικασίας.

Ουδέν.

Τα έξοδα βαρύνουν τον διάδικο που προτείνει τον εμπειρογνώμονα, εκτός εάν πρόκειται για εμπειρογνώμονες του γραφείου ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών που υπάγεται στο δικαστήριο.

Περίπτωση Β

Πρέπει να επικουρούνται από δικηγόρο και να εκπροσωπούνται από αντίκλητο (Procurador) (άρθρο 750 ΚΠολΔικ).

Εάν το συμφωνήσουν από κοινού, μπορούν να εκπροσωπηθούν από κοινό αντίκλητο (Procurador) ή δικηγόρο.

Καταβάλλεται προκαταβολή στον δικηγόρο και τον αντίκλητο (Procurador) και ενδεχομένως ο ηττηθείς διάδικος να καταδικαστεί να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα (σε κατ’ αντιδικία διαδικασία).

Δεν εκπροσωπεί τα μέρη.

Δεν υπάρχει στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Ουδέν

Ουδέν

Δεν είθισται να παρεμβαίνει, λόγω της φύσης της διαδικασίας.

Ουδέν.

Τα έξοδα βαρύνουν τον διάδικο που προτείνει τον εμπειρογνώμονα, εκτός εάν πρόκειται για εμπειρογνώμονες του γραφείου ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών που υπάγεται στο δικαστήριο.

Έξοδα για αποζημίωση μαρτύρων, παροχή ασφάλειας ή εγγύησης και άλλες συναφείς αμοιβές

Περιπτωσιολογική μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων

Ασφάλεια ή εγγύηση

Λοιπά έξοδα

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Κόστος

Υπάρχει σχετική πρόβλεψη; Πότε και πώς εφαρμόζεται;

Κόστος

Περιγραφή

Κόστος

Περίπτωση Α

Οι μάρτυρες δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση από τον διάδικο που τους προτείνει, για τη ζημία που υφίστανται λόγω της παρουσίας τους στο δικαστήριο (άρθρο 375.1 ΚΠολΔικ).

Μέρος της υπολογίζεται στα δικαστικά έξοδα.

Δεν προβλέπεται προκαταβολή.

Ουδέν

Ληξιαρχικές βεβαιώσεις, πιστοποιητικά γάμου ή γέννησης τέκνων, άλλα αποδεικτικά έγγραφα. Επί του παρόντος χορηγούνται δωρεάν (άρθρο 777.2 ΚΠολΔικ).

Το προβλεπόμενο.

Περίπτωση Β

Οι μάρτυρες δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση από τον διάδικο που τους προτείνει, για τη ζημία που υφίστανται λόγω της παρουσίας τους στο δικαστήριο (άρθρο 375.1 ΚΠολΔικ).

Μέρος της υπολογίζεται στα δικαστικά έξοδα.

Δεν προβλέπεται προκαταβολή.

Ουδέν

Ληξιαρχικές βεβαιώσεις, πιστοποιητικά γάμου ή γέννησης τέκνων, άλλα αποδεικτικά έγγραφα. Επί του παρόντος χορηγούνται δωρεάν (άρθρο 777.2 ΚΠολΔικ).

Το προβλεπόμενο.

Έξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδων

Περιπτωσιολογική μελέτη

Νομική συνδρομή

Επιστροφή εξόδων

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις χορηγείται;

Σε ποιες περιπτώσεις καλύπτονται όλα τα έξοδα;

Προϋποθέσεις

Μπορεί ο νικήσας διάδικος να εξασφαλίσει την επιστροφή των εξόδων της δίκης;

Περίπτωση Α

Σε όσους αποδεδειγμένα δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα για να προσφύγουν στο δικαστήριο (δικηγόρος και αντίκλητος (Procurador), μεταξύ άλλων).

Για να γίνει δεκτό ότι ένα φυσικό πρόσωπο δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, πρέπει να αποδείξει ότι το σύνολο των ετήσιων οικογενειακών εσόδων του δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του «δημόσιου δείκτη εισοδημάτων πολλαπλού σκοπού» ο οποίος ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ο δημόσιος δείκτης εισοδημάτων πολλαπλού σκοπού (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM) είναι ένας δείκτης ο οποίος χρησιμοποιείται στην Ισπανία ως δείκτης αναφοράς για τη χορήγηση, μεταξύ άλλων, ενισχύσεων, υποτροφιών, επιδοτήσεων και επιδομάτων ανεργίας. Μπορεί να υπολογιστεί στη διεύθυνση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.iprem.com.es

Ο διάδικος του οποίου ο αντίδικος καταδικάζεται στην πληρωμή των εξόδων, μπορεί να εξασφαλίσει επιστροφή.

Περίπτωση Β

Σε όσους αποδεδειγμένα δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα για να προσφύγουν στο δικαστήριο (δικηγόρος και αντίκλητος (Procurador), μεταξύ άλλων).

Για να γίνει δεκτό ότι ένα φυσικό πρόσωπο δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, πρέπει να αποδείξει ότι το σύνολο των ετήσιων οικογενειακών εσόδων του δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του «δημόσιου δείκτη εισοδημάτων πολλαπλού σκοπού» ο οποίος ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ο δημόσιος δείκτης εισοδημάτων πολλαπλού σκοπού (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM) είναι ένας δείκτης ο οποίος χρησιμοποιείται στην Ισπανία ως δείκτης αναφοράς για τη χορήγηση, μεταξύ άλλων, ενισχύσεων, υποτροφιών, επιδοτήσεων και επιδομάτων ανεργίας. Μπορεί να υπολογιστεί στη διεύθυνση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.iprem.com.es/

Ο διάδικος του οποίου ο αντίδικος καταδικάζεται στην πληρωμή των εξόδων, μπορεί να εξασφαλίσει επιστροφή.

Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας

Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περίπτωση Α

Περίπτωση Β

Όλα τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα που απαιτούνται βάσει των διατάξεων του νόμου (μετάφραση από επίσημα αναγνωρισμένο ορκωτό μεταφραστή).

Οι μεταφραστές καθορίζουν ελεύθερα τις αμοιβές τους.

Διερμηνεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, εφόσον είναι αναγκαία.

Οι διερμηνείς καθορίζουν ελεύθερα τις αμοιβές τους.

Εάν ο διερμηνέας οριστεί από το δικαστήριο, δεν καταβάλλεται αμοιβή.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/11/2019

Περιπτωσιολογικη μελετη 4 – εμπορικο δικαιο – συμβαση - Ισπανία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ισπανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: βουλγαρικάγερμανικάαγγλικάγαλλικάπορτογαλικά

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το εμπορικό δίκαιο (συμβάσεις), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον πωλητή σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Εταιρεία παρέδωσε αγαθά αξίας 20.000 ευρώ. Ο πωλητής δεν έχει εισπράξει το τίμημα, διότι ο αγοραστής θεωρεί ότι τα αγαθά δεν ανταποκρίνονται στα συμφωνηθέντα.

Ο πωλητής αποφασίζει να ασκήσει αγωγή προκειμένου να του καταβληθεί ολόκληρο το τίμημα.

Υπόθεση Β – Διασυνοριακή περίπτωση: Εταιρεία της οποίας τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στο κράτος μέλος B παραδίδει αγαθά αξίας 20.000 ευρώ σε αγοραστή στο κράτος μέλος A. Η σύμβαση υπόκειται στη νομοθεσία του κράτους μέλους B και έχει καταρτισθεί στη γλώσσα του κράτους μέλους B. Ο εν λόγω πωλητής δεν έχει εισπράξει το τίμημα, διότι ο αγοραστής, που βρίσκεται στο κράτος μέλος Α, θεωρεί ότι τα αγαθά δεν ανταποκρίνονται στα συμφωνηθέντα. Ο πωλητής αποφασίζει να ασκήσει αγωγή στο κράτος μέλος Α προκειμένου να του καταβληθεί ολόκληρο το τίμημα, όπως ορίζει η σύμβαση που έχει συνάψει με τον αγοραστή.


Κόστος της διαδικασίας

Έξοδα στην Ισπανία

Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών

Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

Εναλλακτική επίλυση διαφορών

Αρχικά έξοδα

Γενικά έξοδα

Λοιπά έξοδα

Αρχικά έξοδα

Γενικά έξοδα

Λοιπά έξοδα

Επιτρέπεται σε υποθέσεις του είδους αυτού;

Κόστος

Περίπτωση Α

Καταρχήν, εάν εφαρμοστεί η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής, η οποία προβλέπεται στα άρθρα 812 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔικ), δεν απαιτείται δικηγόρος για την κατάθεση της αρχικής αίτησης απαίτησης της οφειλής, ανεξαρτήτως ποσού.

Εάν ασκηθεί αναγνωριστική αγωγή, απαιτούνται δικηγόρος και αντίκλητος (Procurador), εάν το ποσό της απαίτησης υπερβαίνει τα 2 000 ευρώ.

Σε περίπτωση άσκησης ανακοπής από τον οφειλέτη στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής, απαιτείται παράσταση δικηγόρου και αντικλήτου (Procurador), εάν το ποσό της απαίτησης υπερβαίνει το προβλεπόμενο στον ΚΠολΔικ (επί του παρόντος 2 000 ευρώ).

Επίσης καταβάλλεται τέλος, ανάλογα με την κατηγορία της διαδικασίας και το ποσό της απαίτησης, όταν αυτό υπερβαίνει τα 2 000 ευρώ, εκτός αν χορηγείται νομική συνδρομή (σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1/1996 περί νομικής συνδρομής).

Πρόκειται για τα γενικά δικαστικά έξοδα, τα οποία βαρύνουν τον διάδικο του οποίου απορρίφθηκαν όλοι οι ισχυρισμοί (άρθρο 394.1 ΚΠολΔικ).

Προτάσεις για αποδεικτικά στοιχεία.

Αποζημιώσεις μαρτύρων.

Γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων.

Εάν δεν ασκηθεί ανακοπή από τον οφειλέτη, η διαδικασία δεν συνεπάγεται παρά ελάχιστα έξοδα. Εάν ασκηθεί ανακοπή, ισχύουν οι γενικοί κανόνες, δηλαδή ο ασκών το ένδικο μέσο καταβάλλει τέλος και προκαταβολή, εκτός αν τυγχάνει νομικής συνδρομής.

Ισχύει το κριτήριο που ισχύει και στον πρώτο βαθμό.

Ισχύει το κριτήριο που ισχύει και στον πρώτο βαθμό.

Οι διάδικοι μπορούν να συμφωνήσουν στην πληρωμή του ποσού χωρίς την παρέμβαση τρίτου. Η εν λόγω συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από το δικαστήριο. Τα μέρη μπορούν επίσης να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση, ακόμη και αν η δίκη έχει ξεκινήσει. Ο νόμος 5/2012, της 6ης Ιουλίου 2012, περί διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, μετέφερε στο ισπανικό δίκαιο την οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008. Ο εν λόγω νόμος θεσπίζει ένα ελάχιστο πλαίσιο για την άσκηση της διαμεσολάβησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων που θεσπίζουν οι αυτόνομες κοινότητες. Ο εν λόγω νόμος προβλέπει τη δυνατότητα ενημέρωσης των διαδίκων κατά την προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία για τη δυνατότητα προσφυγής σε διαμεσολάβηση σε μια προσπάθεια επίλυσης της διαφοράς. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη το αντικείμενο της δίκης, το δικαστήριο μπορεί να καλέσει τους διαδίκους να επιχειρήσουν να επιτύχουν συμφωνία η οποία θα θέσει τέλος στη δίκη. Επιτρέπει επίσης στους διαδίκους να ζητήσουν την αναστολή της δίκης σύμφωνα με το άρθρο 19.4, για να υποβληθούν σε διαμεσολάβηση ή διαιτησία.

Η συμφωνία συνεπάγεται την επιστροφή του 60 % του δικαστικού τέλους. Γενικά, η δικαστική διαμεσολάβηση παρέχεται δωρεάν. Εκτός της δικαστικής διαμεσολάβησης, οι διάδικοι μπορούν να προσφύγουν ελεύθερα σε διαμεσολαβητή και να καταβάλουν την αμοιβή που συμφωνείται ελεύθερα. Όσον αφορά το κόστος της διαμεσολάβησης, ο νόμος 5/2012 ορίζει ρητά ότι, ανεξάρτητα από την επίτευξη συμφωνίας, τα έξοδα κατανέμονται εξίσου μεταξύ των διαδίκων, εκτός εάν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.

Περίπτωση Β

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Έξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή και εμπειρογνώμονα

Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικηγόρος

Δικαστικός επιμελητής

Εμπειρογνώμονας

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Κόστος

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Έξοδα προ της έκδοσης δικαστικής απόφασης

Έξοδα μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Κόστος

Περίπτωση Α

Όχι, εάν εφαρμοστεί η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής, εκτός εάν ασκηθεί ανακοπή.
Εάν ασκηθεί αναγνωριστική αγωγή ή σε περίπτωση διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής, εάν ασκηθεί ανακοπή, η εκπροσώπηση είναι υποχρεωτική όταν το ποσό της απαίτησης υπερβαίνει τα 2 000 ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές, οι διάδικοι επικουρούνται από δικηγόρο και εκπροσωπούνται από αντίκλητο (Procurador) (άρθρο 31 ΚΠολΔικ).

Ποικίλλει ανάλογα με το ποσό της δίκης και τις δικονομικές διαδικασίες που κινούνται.

Δεν εκπροσωπεί τα μέρη.

Όχι, αλλά η χρήση εμπειρογνωμόνων συνιστάται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο εμπειρογνώμονας αμείβεται από τον διάδικο που τον ζητεί.

Ποικίλλει ανάλογα με το εύρος και το αντικείμενο της γνωμοδότησης που πρόκειται να εκδοθεί.

Περίπτωση Β

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Έξοδα για αποζημίωση μαρτύρων, παροχή ασφάλειας ή εγγύησης και άλλες συναφείς αμοιβές

Περιπτωσιολογική μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων

Ασφάλεια ή εγγύηση

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Κόστος

Υπάρχει σχετική πρόβλεψη και πότε και πώς εφαρμόζεται;

Κόστος

Περίπτωση Α

Οι μάρτυρες δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση από τον διάδικο που τους προτείνει, για τη ζημία που υφίστανται λόγω της παρουσίας τους στο δικαστήριο (άρθρο 375.1 ΚΠολΔικ).

Καθορίζεται από τον γραμματέα του δικαστηρίου λαμβάνοντας υπόψη την απαίτηση του μάρτυρα (έξοδα μετακίνησης, διαβίωσης κ.λπ.), εφόσον αποδεικνύεται δεόντως.

Δεν καταβάλλεται ασφάλεια. Ασφάλεια καταβάλλεται μόνον για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά συγκεκριμένων αποφάσεων.

Ποικίλλει ανάλογα με την απόφαση κατά της οποίας ασκείται ένδικο μέσο. Μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 50 ευρώ.

Περίπτωση Β

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Έξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδων

Περιπτωσιολογική μελέτη

Νομική συνδρομή

Επιστροφή εξόδων

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις χορηγείται;

Σε ποιες περιπτώσεις καλύπτονται όλα τα έξοδα;

Προϋποθέσεις

Μπορεί ο νικήσας διάδικος να εξασφαλίσει την επιστροφή των εξόδων της δίκης;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις εφαρμόζεται;

Σε ποιες περιπτώσεις καλύπτονται όλα τα έξοδα;

Προϋποθέσεις

Περίπτωση Α

Σε όσους αποδεδειγμένα δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα για να προσφύγουν στο δικαστήριο (δικηγόρος, αντίκλητος (Procurador) και εμπειρογνώμονας, μεταξύ άλλων).

Επί του παρόντος, τις παροχές στο πλαίσιο της νομικής συνδρομής καθορίζει η αρμόδια Επιτροπή Νομικής Συνδρομής (Comisión de Asistencia Jurídica). Μπορεί να ζητηθεί μόνον για τους σκοπούς μίας εκ των παροχών που προβλέπονται από τον νόμο (για παράδειγμα, για τη μη καταβολή του δικαστικού τέλους).

Για να γίνει δεκτό ότι ένα φυσικό πρόσωπο δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, πρέπει να αποδείξει ότι το σύνολο των ετήσιων οικογενειακών εσόδων του δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του «δημόσιου δείκτη εισοδημάτων πολλαπλού σκοπού» ο οποίος ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Γενικά, σημαντικό μέρος ή το σύνολο της αμοιβής του δικηγόρου, εφόσον δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο της αξίας της διαφοράς, όπως και η αμοιβή και οι προκαταβολές στον αντίκλητο (Procurador), οι αμοιβές εμπειρογνωμόνων (ανάλογα με την περίπτωση) μπορούν να επιστραφούν μέσω του καθορισμού των δικαστικών εξόδων.

Όταν ο αντίδικος καταδικαστεί στην πληρωμή των εξόδων (394 ΚΠολΔικ) και κατόπιν καθορισμού των δικαστικών εξόδων από τον γραμματέα του δικαστηρίου.

Καταδίκη του αντιδίκου στην πληρωμή των εξόδων.

Περίπτωση Β

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας

Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περίπτωση Α

Εάν υποβληθούν έγγραφα τα οποία δεν είναι καταρτισμένα στην επίσημη ισπανική γλώσσα (ή ενδεχομένως στη γλώσσα της αυτόνομης κοινότητας στην οποία διεξάγεται η δίκη), τα έγγραφα συνοδεύονται από τη μετάφρασή τους. Η μετάφραση μπορεί να γίνει από ιδιώτη μεταφραστή. Στην περίπτωση αυτή, εάν ένας από τους διαδίκους την προσβάλλει, με το επιχείρημα ότι δεν είναι πιστή και ακριβής και αιτιολογώντας τη διαφωνία του, ο γραμματέας του δικαστηρίου διατάσσει, σε σχέση με το μέρος του εγγράφου για το οποίο υπάρχει διαφωνία στη μετάφραση, την επίσημη μετάφρασή του, τα έξοδα της οποίας βαρύνουν εκείνον που υπέβαλε τη μετάφραση. Εάν η επίσημη μετάφραση είναι ουσιαστικά ίδια με τη μετάφραση του ιδιώτη μεταφραστή, τα έξοδα της επίσημης μετάφρασης βαρύνουν εκείνον που προσέβαλε τη μετάφραση του ιδιώτη μεταφραστή.

Ποικίλλει ανάλογα με το αντικείμενο της μετάφρασης.

Όταν πρόκειται να παρέμβει στη δίκη ένα πρόσωπο στο οποίο θα υποβληθούν ερωτήσεις, το οποίο θα καταθέσει ή στο οποίο θα γνωστοποιηθεί προσωπικά απόφαση, και το εν λόγω πρόσωπο δεν γνωρίζει την επίσημη ισπανική γλώσσα ή ενδεχομένως την επίσης επίσημη γλώσσα της αυτόνομης κοινότητας στην οποία διεξάγεται η διαδικασία, ορίζεται διερμηνέας οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο γνωρίζει τη σχετική γλώσσα, κατόπιν ορκωμοσίας ή υποσχέσεως πιστής διερμηνείας.

Ποικίλλει ανάλογα με το κατά πόσον ο διερμηνέας είναι επαγγελματίας ή μη.

Περίπτωση Β

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/11/2019

Περιπτωσιολογικη μελετη 5 – εμπορικο δικαιο – ευθυνη - Ισπανία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ισπανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: βουλγαρικάγερμανικάαγγλικάγαλλικάπορτογαλικά

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το εμπορικό δίκαιο (ευθύνη), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον πελάτη σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Ένας κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης παραδίδει έναν θερμαντήρα σε εταιρεία που εγκαθιστά τέτοιου είδους εξοπλισμό. Η εταιρεία εγκατάστασης μεταπωλεί τον θερμαντήρα σε έναν πελάτη και τον εγκαθιστά στο σπίτι του. Λίγον καιρό μετά, εκδηλώνεται στο σπίτι πυρκαγιά. Όλοι οι εμπλεκόμενοι (ο κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης, η εταιρεία εγκατάστασης και ο τελικός χρήστης) έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Το αίτιο της πυρκαγιάς αμφισβητείται. Κανείς δεν θέλει να καταβάλει αποζημίωση στον πελάτη.

Ο πελάτης αποφασίζει να υποβάλει αγωγή κατά του κατασκευαστή εξοπλισμού θέρμανσης, της εταιρείας εγκατάστασης εξοπλισμού θέρμανσης και των ασφαλιστικών εταιρειών, με αίτημα την καταβολή πλήρους αποζημίωσης.

Υπόθεση Β – Διασυνοριακή περίπτωση: Ένας κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης στο κράτος μέλος Β παραδίδει έναν θερμαντήρα σε εταιρεία που εγκαθιστά τέτοιου είδους εξοπλισμό στο κράτος μέλος Γ. Η εταιρεία εγκατάστασης μεταπωλεί τον θερμαντήρα σε έναν πελάτη στο κράτος μέλος Α και τον εγκαθιστά στο σπίτι του. Λίγον καιρό μετά, εκδηλώνεται στο σπίτι πυρκαγιά. Όλοι οι εμπλεκόμενοι (ο κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης, η εταιρεία εγκατάστασης και ο τελικός χρήστης) έχουν συνάψει σύμβαση ασφάλισης, ο καθένας με ασφαλιστική εταιρεία του δικού του κράτους μέλους. Το αίτιο της πυρκαγιάς αμφισβητείται. Κανείς δεν θέλει να καταβάλει αποζημίωση στον πελάτη.

Ο πελάτης αποφασίζει να υποβάλει αγωγή στο κράτος μέλος Α κατά του κατασκευαστή εξοπλισμού θέρμανσης, της εταιρείας εγκατάστασης εξοπλισμού θέρμανσης και της ασφαλιστικής εταιρείας στο κράτος μέλος Α, με αίτημα την καταβολή πλήρους αποζημίωσης.


Κόστος της διαδικασίας

Έξοδα στην Ισπανία

Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών

Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

Εναλλακτική επίλυση διαφορών

Αρχικά έξοδα

Γενικά έξοδα

Λοιπά έξοδα

Αρχικά έξοδα

Γενικά έξοδα

Λοιπά έξοδα

Επιτρέπεται σε υποθέσεις του είδους αυτού;

Περίπτωση Α

Αρχικά δικαστικά έξοδα. Προκαταβολή στο δικηγόρο και τον αντίκλητο (Procurador). Γενικά, καταβάλλεται τέλος, ανάλογα με την κατηγορία της διαδικασίας και το ποσό της απαίτησης, όταν αυτό υπερβαίνει τα 2 000 ευρώ, εκτός αν χορηγείται νομική συνδρομή (σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1/1996 περί νομικής συνδρομής).

Πρόκειται για τα γενικά δικαστικά έξοδα, τα οποία βαρύνουν τον διάδικο του οποίου απορρίφθηκαν όλοι οι ισχυρισμοί (άρθρο 394.1 ΚΠολΔικ).

Προτάσεις για αποδεικτικά στοιχεία:

- Αποζημιώσεις μαρτύρων.

- Γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων.

O ασκών το ένδικο μέσο καταβάλλει προκαταβολή, εκτός αν τυγχάνει νομικής συνδρομής.

Ισχύει το κριτήριο που ισχύει και στον πρώτο βαθμό.

Ισχύει το κριτήριο που ισχύει και στον πρώτο βαθμό.

Οι διάδικοι μπορούν να συμφωνήσουν στην πληρωμή του ποσού χωρίς την παρέμβαση τρίτου. Η εν λόγω συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από το δικαστήριο. Τα μέρη μπορούν επίσης να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση, ακόμη και αν η δίκη έχει ξεκινήσει.

Περίπτωση Β

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Έξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή και εμπειρογνώμονα

Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικηγόρος

Δικαστικός επιμελητής

Εμπειρογνώμονας

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Κόστος

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Περίπτωση Α

Όταν το ποσό της απαίτησης υπερβαίνει τα 2 000 ευρώ, πρέπει να επικουρούνται από δικηγόρο και να εκπροσωπούνται από αντίκλητο (Procurador) (άρθρο 31 ΚΠολΔικ).

Ποικίλλει ανάλογα με το ποσό της δίκης και τις δικονομικές διαδικασίες που κινούνται.

Δεν εκπροσωπεί τα μέρη.

Συνιστάται η προσφυγή σε υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων (εκτιμητών ζημιών), τις αμοιβές των οποίων καταβάλλει ο αιτών.

Περίπτωση Β

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Έξοδα για αποζημίωση μαρτύρων, παροχή ασφάλειας ή εγγύησης και άλλες συναφείς αμοιβές

Περιπτωσιολογική μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων

Ασφάλεια ή εγγύηση

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Κόστος

Υπάρχει σχετική πρόβλεψη; Πότε και πώς εφαρμόζεται;

Περίπτωση Α

Οι μάρτυρες δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση από τον διάδικο που τους προτείνει, για τη ζημία που υφίστανται λόγω της παρουσίας τους στο δικαστήριο (άρθρο 375.1 ΚΠολΔικ).

Δεν προβλέπεται προκαταβολή.

Περίπτωση Β

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Έξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδων

Περιπτωσιολογική μελέτη

Νομική συνδρομή

Επιστροφή εξόδων

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις χορηγείται;

Σε ποιες περιπτώσεις καλύπτονται όλα τα έξοδα;

Προϋποθέσεις

Μπορεί ο νικήσας διάδικος να εξασφαλίσει την επιστροφή των εξόδων της δίκης;

Περίπτωση Α

Σε όσους αποδεδειγμένα δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα για να προσφύγουν στο δικαστήριο (δικηγόρος και αντίκλητος (Procurador), μεταξύ άλλων).

Για να γίνει δεκτό ότι ένα φυσικό πρόσωπο δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, πρέπει να αποδείξει ότι το σύνολο των ετήσιων οικογενειακών εσόδων του δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του «δημόσιου δείκτη εισοδημάτων πολλαπλού σκοπού» ο οποίος ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Θα πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία που έκανε με τον δικηγόρο του, εάν έκανε συμφωνία. Γενικά, σημαντικό μέρος ή το σύνολο της αμοιβής του δικηγόρου, εφόσον δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο της αξίας της διαφοράς, όπως και η αμοιβή και οι προκαταβολές στον αντίκλητο (Procurador), οι αμοιβές εμπειρογνωμόνων (ανάλογα με την περίπτωση) μπορούν να επιστραφούν μέσω του καθορισμού των δικαστικών εξόδων.

Περίπτωση Β

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας

Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περίπτωση Α

Εάν υποβληθούν έγγραφα τα οποία δεν είναι καταρτισμένα στην επίσημη ισπανική γλώσσα (ή ενδεχομένως στη γλώσσα της αυτόνομης κοινότητας στην οποία διεξάγεται η δίκη), τα έγγραφα συνοδεύονται από τη μετάφρασή τους. Η μετάφραση μπορεί να γίνει από ιδιώτη μεταφραστή. Στην περίπτωση αυτή, εάν ένας από τους διαδίκους την προσβάλλει, με το επιχείρημα ότι δεν είναι πιστή και ακριβής και αιτιολογώντας τη διαφωνία του, ο γραμματέας του δικαστηρίου διατάσσει, σε σχέση με το μέρος του εγγράφου για το οποίο υπάρχει διαφωνία στη μετάφραση, την επίσημη μετάφρασή του, τα έξοδα της οποίας βαρύνουν εκείνον που υπέβαλε τη μετάφραση. Εάν η επίσημη μετάφραση είναι ουσιαστικά ίδια με τη μετάφραση του ιδιώτη μεταφραστή, τα έξοδα της επίσημης μετάφρασης βαρύνουν εκείνον που προσέβαλε τη μετάφραση του ιδιώτη μεταφραστή.

Ποικίλλει.

Όταν πρόκειται να παρέμβει στη δίκη ένα πρόσωπο στο οποίο θα υποβληθούν ερωτήσεις, το οποίο θα καταθέσει ή στο οποίο θα γνωστοποιηθεί προσωπικά απόφαση, και το εν λόγω πρόσωπο δεν γνωρίζει την επίσημη ισπανική γλώσσα ή ενδεχομένως την επίσης επίσημη γλώσσα της αυτόνομης κοινότητας στην οποία διεξάγεται η διαδικασία, ορίζεται διερμηνέας οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο γνωρίζει τη σχετική γλώσσα, κατόπιν ορκωμοσίας ή υποσχέσεως πιστής διερμηνείας.

Περίπτωση Β

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Είναι δύσκολο να καθοριστεί εκ των προτέρων.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/11/2019

Κόστος της διαδικασίας - Γαλλία

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γαλλικάουγγρικά

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση των δικαστικών εξόδων στη Γαλλία.


Κόστος της διαδικασίας

Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές στον χώρο των νομικών επαγγελμάτων

Οι τιμές περιλαμβάνουν πάγια τέλη και κυμαινόμενα τέλη (συχνά υπό μορφή ποσοστού της αξίας της διαφοράς).

Πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ:

 • των λειτουργών της δικαιοσύνης (δικηγόροι, δικαστικοί πληρεξούσιοι), των οποίων η αμοιβή υπόκειται σε διατίμηση μόνο εν μέρει. Ως επί το πλείστον, οι αμοιβές συμφωνούνται ελεύθερα με τον πελάτη
 • των δημόσιων λειτουργών ή δημόσιων αξιωματούχων, των οποίων η αμοιβή υπόκειται σε διατίμηση στο πλαίσιο της κανονιστικής εξουσίας της γαλλικής κυβέρνησης.

Πληρεξούσιοι

Το διάταγμα αριθ. 80-608 της 30ής Ιουλίου 1980 καθορίζει τις αμοιβές των πληρεξουσίων παρά τω εφετείω. Λειτουργοί της δικαιοσύνης / Δικηγόροι.

Κανονιστικές πράξεις καθορίζουν την αμοιβή υπηρεσιών νομικής εκπροσώπησης που χρεώνουν οι δικηγόροι, οι οποίοι εκπροσωπούν άτομα που δικαιούνται έννομη προστασία σε πρώτο βαθμό (διάταγμα αριθ. 72-784 της 25ης Αυγούστου 1972 και διάταγμα αριθ. 75-785 της 21ης Αυγούστου 1975).

Δικαστικοί επιμελητές

Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών για τις προσεπικλήσεις και τις επιδόσεις εισαγωγικών δικογράφων και δικαστικών αποφάσεων προβλέπονται στο διάταγμα αριθ. 96-1080 της 12ης Δεκεμβρίου 1996.


Πάγια έξοδα

Πάγια έξοδα σε αστικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε αστικές διαδικασίες

Στις αστικές υποθέσεις, υπάρχουν δαπάνες οι οποίες απαιτούνται από τον νόμο για τη διεξαγωγή της δίκης και το ύψος των οποίων αποτελεί αντικείμενο διατίμησης, είτε βάσει κανονιστικής ρύθμισης είτε βάσει δικαστικής απόφασης. Οι δαπάνες αυτές ονομάζονται δικαστικά έξοδα.

Περιλαμβάνουν :

4.     τα δικαιώματα, τους φόρους, τα τέλη ή τα έξοδα παράστασης που εισπράττουν οι γραμματείες των δικαστηρίων ή η φορολογική διοίκηση. Τα εν λόγω δικαιώματα και οι φόροι σπανίζουν, καθώς ο νόμος αριθ. 77-1468 της 30ής Δεκεμβρίου 1977 θέσπισε τον δωρεάν χαρακτήρα των δικαστικών διαδικασιών ενώπιον αστικών και διοικητικών δικαστηρίων

5.     τα έξοδα μετάφρασης πράξεων, όταν η μετάφραση καθίσταται αναγκαία από τον νόμο ή διεθνή δέσμευση

 1. τις αποζημιώσεις των μαρτύρων
 2. την αμοιβή των τεχνικών
 3. τα έξοδα που υπόκεινται σε διατίμηση (δικαστικοί επιμελητές, πληρεξούσιοι, δικηγόροι)
 4. τα έξοδα παράστασης δημόσιων λειτουργών ή δημόσιων αξιωματούχων

10.   την αμοιβή των δικηγόρων στον βαθμό που υπόκειται σε ρύθμιση, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αγόρευσης

11.   τα έξοδα που συνεπάγεται η επίδοση μιας πράξης στο εξωτερικό

12.   τα έξοδα διερμηνείας και μετάφρασης που καθίστανται αναγκαία από τη διεξαγωγή αποδείξεων που πραγματοποιείται στο εξωτερικό κατόπιν αιτήματος των δικαστηρίων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206 / 2001 του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

13.   τις κοινωνικές έρευνες που διατάσσονται σε οικογενειακές υποθέσεις και σε υποθέσεις νομικής προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων

14.   την αμοιβή του προσώπου που ορίζεται από το δικαστήριο για την εξέταση του ανηλίκου.

Στάδιο της αστικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβληθούν τα πάγια έξοδα

Τα έξοδα της αστικής δίκης περιλαμβάνουν όλα τα ποσά που καταβλήθηκαν ή οφείλονται από τα μέρη πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Πρόκειται, για παράδειγμα, πριν από την έναρξη της διαδικασίας, για τα έξοδα νομικών συμβούλων, τεχνικών εμπειρογνωμόνων και τα έξοδα ταξιδίου.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, τα εν λόγω έξοδα μπορεί να αφορούν τα διαδικαστικά έξοδα που καταβάλλονται στους λειτουργούς της δικαιοσύνης, στους δημόσιους αξιωματούχους, τα δικαιώματα που εισπράττει το κράτος και τις αμοιβές των συμβούλων.

Μετά τη δίκη, μπορεί να καταβάλλονται τα έξοδα εκτέλεσης της απόφασης.

Πάγια έξοδα σε συνταγματικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε συνταγματικές διαδικασίες

Στο πλαίσιο της ισχύουσας διαδικασίας στη Γαλλία, δεν προβλέπεται δυνατότητα ατομικής προσφυγής στο Συνταγματικό Συμβούλιο, επομένως η παρούσα ερώτηση είναι άνευ αντικειμένου.


Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων από τους συνηγόρους

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαδίκων

Η παροχή των συναφών πληροφοριών στους πελάτες τους, όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, είναι στοιχείο των κανόνων δεοντολογίας που ισχύουν για τους λειτουργούς της δικαιοσύνης.

Πηγές πληροφοριών σχετικά με τα δικαστικά έξοδα

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα στη Γαλλία;

Στους δικτυακούς τόπους του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείου Δικαιοσύνης και των Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιάφορων επαγγελμάτων.

Σε ποιες γλώσσες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα στη Γαλλία;

Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα γαλλικά.

Πού μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα;

Δεν υπάρχει δικτυακός τόπος ο οποίος να δημοσιεύει τα έξοδα των διαδικασιών.

Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον ΦΠΑ; Ποιοι είναι οι εφαρμοστέοι συντελεστές;

Οι τιμές παρατίθενται μη συμπεριλαμβανομένων των φόρων. Ο εφαρμοστέος συντελεστής ΦΠΑ είναι πάντοτε 19,6 % με εξαίρεση τις παροχές προς τους δικαιούχους νομικής συνδρομής (5,5 %).

Νομική συνδρομή

Κατώτατο εισόδημα για τη χορήγηση νομικής συνδρομής στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης

Η νομική συνδρομή δεν διακρίνει ανάλογα με το είδος της υπόθεσης (αστική ή ποινική) ή ανάλογα με τη φύση της διαφοράς. Λαμβάνει υπόψη μόνο τα εισοδήματα του αιτούντος προκειμένου να χορηγηθεί η όχι η συνδρομή.

Έτσι, όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν τη γαλλική ιθαγένεια και οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιθυμούν να διεκδικήσουν δικαστικά τα δικαιώματά τους και δεν διαθέτουν επαρκή εισοδήματα μπορούν να ζητήσουν νομική συνδρομή.

Ομοίως, άτομα αλλοδαπής ιθαγένειας που έχουν τη συνήθη και νόμιμη διαμονή τους στη Γαλλία δικαιούνται νομική συνδρομή σε αστικές υποθέσεις. Η προϋπόθεση της νόμιμης διαμονής δεν απαιτείται, ωστόσο, σε ποινικές υποθέσεις. Επίσης, δεν αντιτάσσεται κατά ανηλίκων, όποια και αν είναι η διαδικασία της οποίας αποτελούν αντικείμενο (αστική, διοικητική ή ποινική).

 

Τα εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη είναι ο μηνιαίος μέσος όρος των εισοδημάτων του τελευταίου ημερολογιακού έτους του αιτούντος τη νομική συνδρομή καθώς και, ενδεχομένως, τα εισοδήματα των προσώπων που διαμένουν συνήθως μαζί του. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, τα ανώτατα όρια επιλεξιμότητας για συνδρομή προσαυξάνονται μέσω διορθώσεων που λαμβάνουν υπόψη τα συντηρούμενα πρόσωπα.

Ωστόσο, τα άτομα που δικαιούνται ελάχιστα κοινωνικά επιδόματα (συμπληρωματικό επίδομα του εθνικού ταμείου αλληλεγγύης, ελάχιστο εισόδημα ένταξης) απαλλάσσονται από την υποχρέωση αιτιολόγησης των εισοδημάτων τους.

Επίσης, διάφορα επιδόματα κοινωνικού χαρακτήρα δεν συνυπολογίζονται στα εισοδήματα (οικογενειακές παροχές, κοινωνικές παροχές, επίδομα στέγασης).

Η νομική συνδρομή μπορεί να είναι πλήρης ή μερική, ανάλογα με τους πόρους. Τα ανώτατα όρια του εισοδήματος για την επιλεξιμότητα επικαιροποιούνται κάθε χρόνο βάσει του νόμου για τον προϋπολογισμό. Για το 2009, ο μέσος όρος των μηνιαίων εισοδημάτων το 2008 πρέπει να είναι, για ένα άτομο μόνο του:

 • κατώτερος ή ίσος με 911 ευρώ για πλήρη νομική συνδρομή,
 • μεταξύ 912 και 1367 ευρώ για μερική νομική συνδρομή.

Τα συγκεκριμένα ανώτατα όρια προσαυξάνονται κατά 164 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα συντηρούμενα πρόσωπα που ζουν στην κατοικία του αιτούντος (τέκνα, σύζυγος, σύντροφος, δηλωμένος σύντροφος, ανιών κλπ.) και κατά 104 ευρώ από το τρίτο συντηρούμενο πρόσωπο.

Άλλες προϋποθέσεις που συνδέονται με την παροχή νομικής συνδρομής σε θύματα

Καταρχήν, η ιδιότητα του διαδίκου (για παράδειγμα, θύμα ή κατηγορούμενος) δεν λαμβάνεται υπόψη. Δεν υπάρχει διαφορά μεταχείρισης μεταξύ θυμάτων, κατηγορουμένων, εναγόντων ή εναγομένων όσον αφορά τη χορήγηση ή την απόρριψη νομικής συνδρομής.

Ωστόσο, ο νόμος περί προσανατολισμού και προγραμματισμού της δικαιοσύνης της 9ης Σεπτεμβρίου 2002 βελτίωσε τους όρους πρόσβασης στη δικαιοσύνη των θυμάτων των σοβαρότερων εγκλημάτων που αφορούν απόπειρα εκ προθέσεως κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας ενός προσώπου (εγκλήματα που προβλέπονται και τιμωρούνται από τα άρθρα 221-1 έως 221-5, 222-1 έως 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (πρώτη και δεύτερη περίπτωση), 222,23 έως 222-26, 421-1 (πρώτη περίπτωση) και 421-3 (πρώτη έως τέταρτη περίπτωση του ποινικού κώδικα, καθώς και για τους έλκοντες δικαιώματα από τα εν λόγω πρόσωπα για την άσκηση της πολιτικής αγωγής με αίτημα την αποζημίωση της βλάβης που προκύπτει από την προσβολή του προσώπου) απαλλάσσοντάς τα από την υποχρέωση να αποδείξουν τα εισοδήματά τους προκειμένου να δικαιούνται νομική συνδρομή. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ειδικότερα σε θύματα βιασμού ή πράξεων συνήθους βίας σε ανηλίκους ηλικίας κάτω των 15 ετών ή σε πρόσωπα ιδιαίτερα ευάλωτα, όταν οι εν λόγω πράξεις είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή μόνιμη αναπηρία.

Επίσης, εξαίρεση στην προϋπόθεση του εισοδήματος παρέχεται, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του αιτούντος τη συνδρομή στη δίκη (ενάγων/εναγόμενων, θύμα/κατηγορούμενος), εάν η περίπτωσή του παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά το αντικείμενο της διαφοράς ή τα προβλεπόμενα έξοδα της δίκης.

Η διάταξη αυτή μπορεί ειδικότερα να εφαρμοσθεί στο θύμα ενός ποινικού αδικήματος λόγω των περιστάσεων υπό τις οποίες διαπράχθηκε το αδίκημα.

Άλλες προϋποθέσεις που συνδέονται με την παροχή νομικής συνδρομής σε κατηγορουμένους

Καταρχήν, καμία ειδική προϋπόθεση δεν ρυθμίζει τους όρους εξασφάλισης νομικής συνδρομής για τους εναγομένους στη διαδικασία. Ωστόσο, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής (έφεση, ανακοπή, αναίρεση), η κατάσταση των εναγομένων βελτιώνεται όταν δικαιούνται ήδη νομική συνδρομή. Πράγματι, τα πρόσωπα αυτά διατηρούν αυτοδικαίως το δικαίωμα στην εν λόγω συνδρομή για την υπεράσπισή τους.

Ωστόσο, πρέπει να υπομνησθεί ο γενικός κανόνας, ο οποίος ισχύει τόσο για τον ενάγοντα όσο και για τον εναγόμενο στη διαδικασία, σύμφωνα με τον οποίο νομική συνδρομή δεν χορηγείται όταν τα έξοδα που καλύπτονται από την εν λόγω συνδρομή αναλαμβάνονται στο πλαίσιο ασφάλειας νομικής προστασίας ή ισοδύναμου συστήματος προστασίας.


Δωρεάν δικαστικές διαδικασίες

Ενώπιον των juridiction de proximité (δικαστηρίων μικροδιαφορών) και του tribunal d’instance (ειρηνοδικείου), οι διάδικοι δεν είναι υποχρεωτικό να εκπροσωπούνται από δικηγόρο. Όταν το ποσό της απαίτησης είναι κατώτερο των 4.000 ευρώ, οι διαδικασίες αυτές μπορούν να ασκηθούν με απλουστευμένο τρόπο, απαλλάσσοντας τους διαδίκους από την υποχρέωση προσφυγής στις υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή.

Οι αιτήσεις αναθεώρησης μέτρων σχετικών με την άσκηση γονικής μέριμνας καθώς και οι αιτήσεις σε θέματα υιοθεσίας, εφόσον το παιδί υιοθετήθηκε πριν από την ηλικία των 15 ετών, τα μέτρα μετά το διαζύγιο και οι αιτήσεις που αφορούν υποχρεώσεις διατροφής μπορούν να υποβληθούν χωρίς δικηγόρο, μέσω απλής προσφυγής.

Όπως όλες οι αστικές διαδικασίες, οι εν λόγω διαδικασίες δεν συνεπάγονται έξοδα για την κίνηση της διαδικασίας ή την έκδοση της απόφασης.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη;

Σε αστικές υποθέσεις, κάθε απόφαση με την οποία περατώνεται μια διαδικασία πρέπει να ρυθμίζει την κάλυψη των εξόδων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Καταρχήν, τα δικαστικά έξοδα (δαπάνες που υπόκεινται σε τιμολόγηση – πρβλ. ανωτέρω) βαρύνουν τον ηττηθέντα διάδικο. Ωστόσο, ο δικαστής μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση, να επιδικάσει το σύνολο ή μέρος των εξόδων στον αντίδικο.

Επίσης, ένας διάδικος μπορεί να ζητήσει να επιβαρυνθεί ο αντίδικος με το σύνολο ή μέρος των δαπανών που δεν περιλαμβάνονται στα δικαστικά έξοδα. Πρόκειται, για παράδειγμα, για αμοιβές και δικαιώματα αγόρευσης του δικηγόρου του, για έξοδα και διαπιστώσεις δικαστικού επιμελητή και για τα οδοιπορικά του τελευταίου. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαστής καταδικάζει τον διάδικο που φέρει την ευθύνη καταβολής των εξόδων ή τον ηττηθέντα διάδικο να καταβάλει στον αντίδικο το ποσό που  καθορίζεται από τον δικαστή για την κάλυψη των δαπανών που δεν περιλαμβάνονται στα δικαστικά έξοδα. Ο δικαστής λαμβάνει υπόψη την αρχή της επιείκειας ή την οικονομική κατάσταση του καταδικασθέντος. Μπορεί, ακόμη και αυτεπαγγέλτως, για λόγους που βασίζονται στους ίδιους παράγοντες, να αποφανθεί ότι δεν συντρέχει λόγος τέτοιας καταδίκης.

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων

Σε αστικές υποθέσεις, η αμοιβή των εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από τον δικαστή καθορίζεται με δικαστική απόφαση.

Όταν αναθέτει μια αποστολή σε έναν εμπειρογνώμονα, ο δικαστής καθορίζει το ύψος της προκαταβολής επί του ποσού της αμοιβής του εμπειρογνώμονα, η οποία προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο την οριστική προβλεπόμενη αμοιβή. Καθορίζει τον διάδικο ή τους διαδίκους που πρέπει να καταθέσουν την εν λόγω προκαταβολή στη γραμματεία του δικαστηρίου.

Μόλις υποβληθεί η έκθεση του εμπειρογνώμονα, ο δικαστής καθορίζει την αμοιβή του ανάλογα, ειδικότερα, με τα καθήκοντα που εκτέλεσε, την τήρηση των ορισθεισών προθεσμιών και την ποιότητα της παρασχεθείσας εργασίας. Εξουσιοδοτεί τον εμπειρογνώμονα να εισπράξει την αμοιβή του από τα ποσά που έχουν κατατεθεί στη γραμματεία και διατάσσει, ενδεχομένως, την καταβολή συμπληρωματικών ποσών στον εμπειρογνώμονα, υποδεικνύοντας τον διάδικο ή τους διαδίκους που βαρύνει η υποχρέωση αυτή.

Η απόφαση με την οποία περατώνεται η διαδικασία επιδικάζει την οφειλόμενη στον εμπειρογνώμονα αμοιβή. Καταρχήν, αυτή βαρύνει τον ηττηθέντα διάδικο, εκτός εάν ο δικαστής καταδικάσει, με αιτιολογημένη απόφαση, τον αντίδικο να καταβάλει το σύνολο ή μέρος της εν λόγω αμοιβής.

Από την άλλη πλευρά, οι αμοιβές των εμπειρογνωμόνων που δεν ορίζονται από τον δικαστή συμφωνούνται ελεύθερα μεταξύ του εμπειρογνώμονα και του πελάτη του. Δεν περιλαμβάνονται στα δικαστικά έξοδα. Ένας διάδικος μπορεί να ζητήσει από τον δικαστή να καταδικάσει τον ηττηθέντα διάδικο ή τον διάδικο που φέρει την ευθύνη καταβολής των εξόδων να καταβάλει ένα ποσό για τις εν λόγω αμοιβές. Ο δικαστής αποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της επιείκειας ή την οικονομική κατάσταση του καταδικασθέντος.


Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Τα έξοδα αυτά βαρύνουν τον ηττηθέντα διάδικο, εκτός εάν ο δικαστής, με αιτιολογημένη απόφαση, επιδικάσει στον διάδικο που κερδίζει την υπόθεση το σύνολο ή μέρος των εξόδων.

Σχετικά έγγραφα

Έκθεση της Γαλλίας για τη μελέτη σχετικά με τη διαφάνεια των δαπανώνPDF(1312 Kb)en


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/06/2019

Κόστος της διαδικασίας - Κύπρος


Κόστος της διαδικασίας

Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τα δικηγορικά τέλη/δικαιώματα/αμοιβή

Στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες νομικών που ασκούν το λειτούργημα του δικηγόρου (δηλαδή Solicitors, Barristers, Advocates και Lawyers). Όλοι οι νομικοί οι οποίοι είναι εγγραμμένοι στο Μητρώο Δικηγόρων έχουν τα ίδια δικαιώματα παράστασης στα Δικαστήρια της Δημοκρατίας και γενικότερα άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το εάν κάποιος δικηγόρος έχει αποκτήσει τον τίτλο του Solicitor ή του Barrister στο εξωτερικό. Ο όρος ο οποίος χρησιμοποιείται για όλους όσοι ασκούν το επάγγελμα είναι «Δικηγόρος» («Advocate»).

Δικηγόροι

Η αμοιβή για δικαστικές υποθέσεις καθορίζεται στη βάση κλίμακας δικαστικών εξόδων η οποία είναι εγκεκριμένη από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Για εξωδικαστηριακές υπηρεσίες υπάρχουν κλίμακες οι οποίες καθορίζουν την ελάχιστη δικηγορική αμοιβή.

Και στις δύο περιπτώσεις ο Δικηγόρος μπορεί να συμφωνήσει με τον πελάτη του για την καταβολή ψηλότερης αμοιβής.

Σε περίπτωση δικαστικής υπόθεσης αυτό το γεγονός πρέπει να δηλωθεί επίσημα.

Στην Κύπρο υπάρχουν δύο κατηγορίες Δικαστικών Επιδοτών:

 1. Ιδιώτες Δικαστικοί Επιδότες, οι οποίοι αναλαμβάνουν την επίδοση δικαστικών εγγράφων.
 2. Δικαστικοί επιδότες οι οποίοι ανήκουν στην δημόσια υπηρεσία, οι οποίοι είναι επιφορτισμένη με την διεκπεραίωση των διαδικασιών για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (π.χ. ένταλμα κατάσχεσης και πώλησης κινητής περιουσίας).

Η αμοιβή των Ιδιωτών Δικαστικών Επιδοτών για την επίδοση εγγράφων υπολογίζεται με βάση την απόσταση της διεύθυνσης όπου γίνεται η επίδοση.

Οι Δικαστικοί επιδότες οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουν μηνιαίο μισθό. Ο διάδικος ο οποίος ζητά την λήψη μέτρων εκτέλεσης καταβάλλει στο κράτος υπό μορφή χαρτοσήμων κάποιο ποσό το οποίο προβλέπεται σε διαδικαστικό κανονισμό και το οποίο εξαρτάται από το είδος του μέτρου εκτέλεσης και το ύψος του ποσού του οποίου διεκδικείται η είσπραξη.

Καθορισμένα τέλη

Καθορισμένα τέλη σε αστικές διαδικασίες

Καθορισμένα τέλη δια διαδίκους σε αστικές διαδικασίες

Τα αρχικά έξοδα για δικαστικά τέλη είναι καθορισμένα ανάλογα με την κλίμακα της αγωγής ή άλλης διαδικασίας. Αυτά καταβάλλονται στο στάδιο της καταχώρισης της αγωγής. Η δικηγορική αμοιβή δεν είναι προκαθορισμένη αριθμητικά αλλά εξαρτάται από την πορεία της υπόθεσης και υπολογίζεται με βάση την εγκεκριμένη κλίμακα.

Στάδιο της αστικής διαδικασίας κατά οποίο πρέπει να πληρωθούν καθορισμένα τέλη

Τα αρχικά έξοδα για δικαστικά τέλη καταβάλλονται στο στάδιο της καταχώρισης της αγωγής.

Καθορισμένα τέλη σε ποινικές διαδικασίες

Καθορισμένα τέλη για διαδίκους σε ποινικές διαδικασίες

Σε περίπτωση καταδίκης ο κατηγορούμενος μπορεί να διαταχθεί να καταβάλει τα έξοδα της διαδικασίας. Αυτό κατά κανόνα αποφεύγεται σε περιπτώσεις που επιβάλλεται ποινή φυλάκισης, οπότε τα έξοδα καταβάλλονται από τη Δημοκρατία, όπως και στις περιπτώσεις αθώωσης του κατηγορούμενου.

Στάδιο της ποινικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να πληρωθούν τα καθορισμένα τέλη.

Τα έξοδα, πλην των αρχικών εξόδων που καταβάλλονται με την καταχώρηση της υπόθεσης υπό μορφή χαρτοσήμων, καταβάλλονται στο τέλος της διαδικασίας.

Καθορισμένα τέλη σε συνταγματικές διαδικασίες

Καθορισμένα τέλη για διαδίκους σε συνταγματικές διαδικασίες

Τα έξοδα υπολογίζονται με βάση την ανάλογη κλίμακα.

Στάδιο της συνταγματικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να πληρωθούν τα τέλη

Καταβάλλονται στο τέλος της διαδικασίας εκτός από τα δικαστικά έξοδα τα οποία καταβάλλονται με την καταχώριση του ένδικου μέσου.

Πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται από τους νομικούς εκπροσώπους

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών

Οι υποχρεώσεις των δικηγόρων έναντι των πελατών απαριθμούνται στους περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμούς του 2002 (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Παράρτημα Γ(1) αρ. 237 της 17.5.2002 (Κ.Δ.Π. 237/2002).

Πηγές εξόδων

Που μπορώ να βρω πληροφορίες για τις πηγές εξόδων στην Κύπρο;

Οι πιο σημαντικές κλίμακες εξόδων έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνωτάτου Δικαστηρίου.

Οι σχετικές πληροφορίες είναι στην ελληνική γλώσσα.

Που μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες για τα έξοδα;

Διαθέσιμος διαδικτυακός τόπος πληροφόρησης για έξοδα:

Διαδικτυακός τόπος του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατου Δικαστηρίου.

Που μπορώ να βρω πληροφορίες για τη μέση χρονική διάρκεια διαφόρων διαδικασιών;

Στατιστικά στοιχεία για την εργασία που διεκπεραιώνουν τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να βρεθούν στον διαδικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατου Δικαστηρίου στα Ελληνικά και στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑγγλικά.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Πως μπορώ να πληροφορηθώ σχετικά;

Στα Δικηγορικά έξοδα προστίθεται Φ.Π.Α. σε ποσοστό 15%, εφόσον ο Δικηγόρος που παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες ε’ιναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Φ.Π.Α.

Ποια ποσοστά εφαρμόζονται;

Το ποσοστό Φ.Π.Α. είναι 15%.

Νομική Αρωγή

Εφαρμοστέον όριο εισοδήματος στις αστικές υποθέσεις

Δεν παρέχεται Νομική Αρωγή για αστικές υποθέσεις.

Εφαρμοστέο όριο εισοδήματος στις ποινικές υποθέσεις για τους κατηγορούμενους

Σε ποινικές υποθέσεις ο κατηγορούμενος δικαιούται να τύχει δωρεάν νομικής αρωγής εφ’ όσον τα εισοδήματα του δεν του επιτρέπουν να εξασφαλίσει υπηρεσίες Δικηγόρου με δικά του μέσα και το Δικαστήριο κρίνει ότι η παραχώρηση δωρεάν νομικής αρωγής είναι προς το συμφέρον της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει προκαθορισμένο εισοδηματικό επίπεδο. Το Δικαστήριο εξετάζει το αίτημα βασιζόμενο σε όλα τα σχετικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένης έκθεσης που ετοιμάζεται από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας σχετικά με τα εισοδήματα και τις ανάγκες του κατηγορούμενου.

Εφαρμοστέο όριο εισοδήματος στις ποινικές υποθέσεις για τα θέματα

Κατά κανόνα η ποινική δίωξη δεν ασκείται από το θύμα της εγκληματικής ενέργειας αλλά από το κράτος το οποίο αναλαμβάνει και τα σχετικά έξοδα. Συνεπώς δεν προβλέπεται η παραχώρηση δωρεάν νομικής αρωγής σε θύματα.

Άλλες προϋποθέσεις για παροχή νομικής αρωγής σε θύματα

Κατά κανόνα η ποινική δίωξη δεν ασκείται από το θύμα της εγκληματικής ενέργειας αλλά από το κράτος το οποίο αναλαμβάνει και τα σχετικά έξοδα. Συνεπώς δεν προβλέπεται η παραχώρηση δωρεάν νομικής αρωγής σε θύματα.

Άλλες προϋποθέσεις για παροχή νομικής αρωγής σε κατηγορούμενους

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία αποτελεί προϋπόθεση για την παραχώρηση νομικής αρωγής το αδίκημα που αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος να τιμωρείται με ποινή φυλάκισης άνω των 12 μηνών. Όμως η σχετική πρόνοια κηρύχθηκε αντισυνταγματική με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί δωρεάν νομική αρωγή σε όλα τις υποθέσεις.

Πότε ο επιτυχών διάδικος πρέπει να πληρώσει τα έξοδα στον επικυρώσαντα

Κατά κανόνα ο μη επιτυχών διάδικος καταβάλλει τα έξοδα της άλλης πλευράς, αν και το θέμα των εξόδων βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου το οποίο μπορεί να εκδώσει άλλη διαταγή.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚλίμακες Δικαστικών και Δικηγορικών Εξόδων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣτατιστικά Στοιχεία δικαστηρίων (ελληνικά)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣτατιστικά Στοιχεία δικαστηρίων (αγγλικά)

Σχετικά έγγραφα

Έκθεση της Κύπρου για την Μελέτη για τη Διαφάνεια στα έξοδαPDF(555 Kb)en


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/07/2019

Κόστος της διαδικασίας - Λεττονία

Η παρούσα σελίδα σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα νομικά έξοδα στη Λεττονία.


Κόστος της διαδικασίας

Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές στον χώρο των νομικών επαγγελμάτων

1. Δικαστικοί επιμελητές

Οι αμοιβές για τις υπηρεσίες των πιστοποιημένων δικαστικών επιμελητών (zvērināti tiesu izpildītāji) ορίζονται βάσει των Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκαθορισμένων από τον νόμο τιμών. Απαγορεύεται να συμφωνηθεί αμοιβή διαφορετική από αυτήν που καθορίζει ο νόμος.

2. Δικηγόροι

Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες παρέχεται νομική συνδρομή από το κράτος, στη Λετονία δεν προβλέπεται πάγια αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι πιστοποιημένοι δικηγόροι (zvērināti advokāti) η αμοιβή τους συμφωνείται από κοινού με τον εκάστοτε πελάτη τους.

Βάσει του άρθρου 57 του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμου περί δικηγόρων (Advokatūras likums), οι πιστοποιημένοι δικηγόροι συνάπτουν έγγραφη συμφωνία με τον πελάτη, στην οποία προβλέπεται ότι ο δικηγόρος θα ενεργεί για τον πελάτη στην υπόθεση, και καθορίζεται η σχετική αμοιβή.

Σε περίπτωση διαφωνίας όταν δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, το πληρωτέο ποσό της αμοιβής του δικηγόρου μπορεί να οριστεί στο διπλάσιο του ποσού που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την κρατική νομική συνδρομή, ενώ άλλα έξοδα μπορούν να καθοριστούν εντός των ορίων που προβλέπονται στην εν λόγω νομοθεσία.

Το άρθρο 12 του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμου περί δικηγόρων ορίζει ότι στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο, το κράτος καλύπτει τις αμοιβές των δικηγόρων και άλλες συναφείς δαπάνες. Η νομοθεσία που ρυθμίζει την κρατική νομική συνδρομή (ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμος περί κρατικής νομικής συνδρομής (Valsts nodrošinātās juridiskās palidzības likums) και ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμος περί ποινικής δικονομίας (Kriminālprocesa likums)) καθορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να παρασχεθεί νομική συνδρομή, σε αστικές, διοικητικές και ποινικές υποθέσεις, το κόστος της οποίας καταβάλλεται από το κράτος.

Τα έξοδα και οι δαπάνες των παρόχων νομικής συνδρομής καλύπτονται από το κράτος βάσει του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκανονισμού αριθ. 1493 του υπουργικού συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της κρατικής νομικής συνδρομής, το καταβαλλόμενο ποσό, τα συναφή έξοδα και τη διαδικασία καταβολής αυτών. Ο κανονισμός καθορίζει τις πάγιες αμοιβές (ποσό ή ωριαία τιμή) που καταβάλλει το κράτος στους παρόχους νομικής συνδρομής σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία. Βλέπε επίσης τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν.

Πάγια έξοδα

Πάγια έξοδα στις αστικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων στις αστικές διαδικασίες

Τα πάγια έξοδα των διαδίκων περιλαμβάνουν κρατικά τέλη, δικαστικά τέλη και έξοδα τα οποία σχετίζονται με την εκδίκαση της υπόθεσης.

Στάδιο της αστικής δίκης στο οποίο καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Το εισαγωγικό δικόγραφο της δίκης πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα που αποδεικνύουν την καταβολή κρατικών τελών και άλλων δικαστικών εξόδων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

Το τέλος για την εργασία του δικαστηρίου (κρατικό τέλος) και το δικαστικό τέλος καταβάλλονται στο Δημόσιο Ταμείο ως ακολούθως:

 • Δικαιούχος: Δημόσιο Ταμείο (Valsts kase)
 • Αριθμός φορολογικού μητρώου δικαιούχου: 90000050138
 • Αριθμός λογαριασμού δικαιούχου: LV55TREL1060190911200
 • Τράπεζα δικαιούχου: Δημόσιο Ταμείο (Valsts kase)
 • Αναγνωριστικός κωδικός τράπεζας: TRELLV22
 • Μήνυμα: αναγράφονται τα στοιχεία που προσδιορίζουν την υπόθεση.

Τα τέλη που αφορούν την εξέταση της υπόθεσης πρέπει να καταβάλλονται πριν από την εκδίκασή της.

Τα ποσά που καταβάλλονται σε μάρτυρες και πραγματογνώμονες (για την επιτόπια διεξαγωγή ελέγχων ή εξέταση μαρτύρων), καθώς και τα έξοδα για την επίδοση δικαστικών κλητεύσεων, τη δημοσίευση ανακοινώσεων σε εφημερίδες και την εξασφάλιση της απαίτησης πρέπει να καταβάλλονται από τον διάδικο που υποβάλλει την αίτηση πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ο διάδικος που υποβάλλει την αίτηση πρέπει να καταβάλλει τα ακόλουθα έξοδα πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης:

 • ποσά καταβλητέα σε μάρτυρες και πραγματογνώμονες
 • έξοδα που προκύπτουν από την επιτόπια εξέταση μαρτύρων ή διεξαγωγή ελέγχων
 • έξοδα επίδοσης και κλήτευσης
 • έξοδα σχετικά με τον εντοπισμό του εναγομένου
 • έξοδα δημοσίευσης ανακοινώσεων σε εφημερίδες
 • έξοδα για την εξασφάλιση απαιτήσεων.

Τα έξοδα σχετικά με την εκδίκαση υποθέσεων ενώπιον των επαρχιακών ή δημοτικών δικαστηρίων (rajona (pilsētas) tiesa) ή των περιφερειακών δικαστηρίων (apgabaltiesa) πρέπει να καταβάλλονται στον λογαριασμό της Διοίκησης των Δικαστηρίων:

 • Δικαιούχος: Διοίκηση των Δικαστηρίων (Tiesu administrācija)
 • Αριθμός λογαριασμού δικαιούχου: LV51TREL2190458019000
 • Αριθμός φορολογικού μητρώου δικαιούχου: 90001672316
 • Τράπεζα δικαιούχου: Δημόσιο Ταμείο (Valsts kase)
 • Αναγνωριστικός κωδικός τράπεζας: TRELLV22
 • Λοιπά απαιτούμενα στοιχεία πληρωμής: 21499 (κωδικός κατηγορίας πληρωμής) και άλλες πληροφορίες απαραίτητες για τον προσδιορισμό της υπόθεσης, όπως αριθμός υπόθεσης, όνομα εναγομένου και μνεία του αν ο εναγόμενος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Πάγια έξοδα στις ποινικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων στις ποινικές διαδικασίες

Οι κατηγορούμενοι στις ποινικές διαδικασίες δεν πληρώνουν δικαστικά τέλη. Ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμος περί ποινικής δικονομίας (Kriminālprocesa likums) δεν προβλέπει τέλη για τις ποινικές διαδικασίες. Σύμφωνα με την παράγραφο 8 των μεταβατικών διατάξεων του νόμου, οι αστικές απαιτήσεις που συνοδεύουν ποινικές διαδικασίες οι οποίες κινήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου πρέπει να αντιμετωπίζονται πλέον ως απαιτήσεις αποζημίωσης. Εάν ο ενάγων της αστικής δίκης δεν είναι το θύμα ή ο εναγόμενος της αστικής δίκης δεν είναι ο κατηγορούμενος, η αστική απαίτηση πρέπει να εξετάζεται πλέον βάσει του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμου περί πολιτικής δικονομίας (Civilprocesa likums). Ένα μήνα μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, ο υπεύθυνος της διαδικασίας (procesa virzītājs) ενημερώνει ανάλογα τους διαδίκους.

Στάδιο της ποινικής δίκης στο οποίο καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Βλέπε την απάντηση ανωτέρω στην ερώτηση σχετικά με τα πάγια έξοδα των διαδίκων στις ποινικές διαδικασίες.

Πάγια έξοδα σε υποθέσεις συνταγματικού δικαίου

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε υποθέσεις συνταγματικού δικαίου

Δεν υπάρχουν δικαστικά τέλη σε κανένα στάδιο της εκδίκασης υπόθεσης συνταγματικού δικαίου.

Στάδιο της υπόθεσης συνταγματικού δικαίου στο οποίο καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Δεν υπάρχουν δικαστικά τέλη σε κανένα στάδιο της εκδίκασης υπόθεσης συνταγματικού δικαίου.

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων από τους δικηγόρους

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαδίκων

Βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 2 του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκώδικα δεοντολογίας των πιστοποιημένων δικηγόρων της Λετονίας (Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodekss), οι δικηγόροι οφείλουν να εκφέρουν τη γνώμη τους σχετικά με την υπόθεση του πελάτη με επαγγελματικό και ανοικτό τρόπο και να παρέχουν την κατάλληλη νομική συνδρομή. Επιπλέον, το άρθρο 3 παράγραφος 1 του Κώδικα ορίζει ότι οι δικηγόροι δεν πρέπει να αναλαμβάνουν υποθέσεις για τις οποίες δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα ή υποθέσεις στις οποίες δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους προσηκόντως. Επομένως, προτού συμφωνήσει να αναλάβει μια υπόθεση, ο δικηγόρος πρέπει να ενημερωθεί σχετικά με τις συγκεκριμένες περιστάσεις και να εκφέρει τη γνώμη του. Ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμος περί δικηγόρων επιβάλλει επίσης υποχρεώσεις στους πιστοποιημένους δικηγόρους: για παράδειγμα, οφείλουν να χρησιμοποιούν κάθε μέσο και μέθοδο που προβλέπεται στον νόμο για την υπεράσπιση και την εκπροσώπηση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων του προσώπου που ζητά νομική συνδρομή.

Πληροφορίες για τα δικαστικά έξοδα

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα στη Λετονία;

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα στους νόμους και στους κανονισμούς που εκδίδει το υπουργικό συμβούλιο και δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και σε ενημερωτικά φυλλάδια που διατίθενται στα δικαστήρια.

Σε ποιες γλώσσες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα στη Λετονία;

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα που πρέπει να καταβάλλονται με την υποβολή του εισαγωγικού εγγράφου της δίκης (χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένα ποσά) είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ στον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕυρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις (βλέπε ενότητα «Προσφυγή στα δικαστήρια»).

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση;

Πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροMediācija.lv.

Πού μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα;

Δικτυακός τόπος πληροφόρησης σχετικά με τα έξοδα

Πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα είναι διαθέσιμες στην Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπύλη των εθνικών δικαστηρίων της Λετονίας.

Υπάρχει επίσης ο επίσημος δικτυακός τόπος του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω του οποίου δίνεται πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με δικαστήρια, δικαστικές διαδικασίες, αποφάσεις διοικητικών και άλλων δικαστηρίων, καθώς και σε διάφορες άλλες πληροφορίες.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τη μέση χρονική διάρκεια των διαφόρων διαδικασιών;

Πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια των διαδικασιών περιέχονται σε στατιστικές εκθέσεις για το έργο των δικαστηρίων, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυστήματος Δικαστικών Πληροφοριών (Tiesu informācijas sistēma).

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το μέσο συνολικό κόστος συγκεκριμένης διαδικασίας;

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με το μέσο συνολικό κόστος συγκεκριμένης διαδικασίας.

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Πού μπορώ να βρω τις σχετικές πληροφορίες;

Τα κρατικά τέλη και τα δικαστικά τέλη απαλλάσσονται του ΦΠΑ.

Ποιος είναι ο ισχύων συντελεστής ΦΠΑ;

Τα κρατικά τέλη και τα δικαστικά τέλη απαλλάσσονται του ΦΠΑ.

Νομική συνδρομή

Ισχύον όριο εισοδήματος σε αστικές υποθέσεις

Βάσει του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμου περί κρατικής νομικής συνδρομής (Valsts nodrošinātās juridiskās palidzības likums), το κράτος παρέχει νομική συνδρομή σε πρόσωπα τα οποία:

 • έχουν αναγνωριστεί ως πένητες ή ως πρόσωπα που αντιμετωπίζουν υλικές δυσκολίες, σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται στον νόμο
 • περιέρχονται αιφνίδια σε καταστάσεις και υλικές περιστάσεις που τους εμποδίζουν να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους (π.χ. θεομηνία, ανωτέρα βία ή περιστάσεις που εκφεύγουν του ελέγχου τους)
 • εξαρτώνται πλήρως από το κράτος ή τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στις περιπτώσεις στις οποίες η προσωπική κατάσταση, οι υλικές περιστάσεις ή το επίπεδο εισοδήματος ενός προσώπου δεν του επιτρέπουν να εξασφαλίσει την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του, παρέχεται επίσης κρατική νομική συνδρομή σε πρόσωπα τα οποία:

 • δικαιούνται νομικής συνδρομής εκ μέρους της Δημοκρατίας της Λετονίας σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας
 • σε περιπτώσεις διασυνοριακών διαφορών, διαμένουν συνήθως ή κατοικούν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κρατική νομική συνδρομή παρέχεται επίσης σε διοικητικές υποθέσεις (προσφυγές κατά αποφάσεων σε αιτήσεις ασύλου, αποφάσεων αμφισβητούμενων εντολών επαναπατρισμού και αποφάσεων επανεξέτασης εντολών υποχρεωτικής απέλασης).

Οι αιτήσεις νομικής συνδρομής εξετάζονται από τη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιοίκηση Νομικής Συνδρομής (Juridiskās palīdzības administrācija), η οποία αποφασίζει τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης νομικής συνδρομής και ενημερώνει ανάλογα τον αιτούντα.

Εφαρμοστέο εισοδηματικό όριο στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για κατηγορουμένους

Βάσει των άρθρων 17 έως 19 του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμου περί κρατικής νομικής συνδρομής, τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα υπεράσπισης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση νομικής συνδρομής οποτεδήποτε προτού τεθεί σε ισχύ η οριστική δικαστική απόφαση. Στις ποινικές διαδικασίες, η νομική συνδρομή προβλέπει συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνδρομή για την κατάρτιση διαδικαστικών εγγράφων και εκπροσώπηση στις προδικαστικές διαδικασίες και ενώπιον του δικαστηρίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες προβλέπονται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμο περί ποινικής δικονομίας,, το κράτος διορίζει δικηγόρο ο οποίος εκπροσωπεί τον κατηγορούμενο.

Βάσει του άρθρου 20 του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμου περί ποινικής δικονομίας, κάθε πρόσωπο ύποπτο ή κατηγορούμενο για τη διάπραξη εγκλήματος δικαιούται να υπερασπιστεί τον εαυτό του, δηλαδή δικαιούται να γνωρίζει για ποιο έγκλημα είναι ύποπτος ή κατηγορούμενος, καθώς και να επιλέξει τον τρόπο διεξαγωγής της υπεράσπισής του. Τα εν λόγω πρόσωπα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό ενεργώντας για ίδιο λογαριασμό ή διορίζοντας πρόσωπο της επιλογής τους για να τα εκπροσωπήσει. Το πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους μπορεί να είναι πιστοποιημένος δικηγόρος. Ο νόμος προσδιορίζει ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες η εκπροσώπηση από πιστοποιημένο δικηγόρο είναι υποχρεωτική. Εάν ο κατηγορούμενος δεν διαθέτει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να προσλάβει πιστοποιημένο δικηγόρο και δεν επιτύχει συμφωνία με δικηγόρο ο οποίος είναι διατεθειμένος να αναλάβει την υπόθεσή του, το κράτος μεριμνά για την εκπροσώπησή του διατάσσοντας την πληρωμή των εξόδων υπεράσπισης από κρατικά κονδύλια και καθορίζοντας ποιο μερίδιο από το σχετικό ποσό πρέπει, ενδεχομένως, να καταβάλει ο κατηγορούμενος.

Βάσει του άρθρου 80 του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμου περί ποινικής δικονομίας, ο κατηγορούμενος ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του μπορεί να συνάψει συμφωνία με δικηγόρο. Ο υπεύθυνος της διαδικασίας (procesa virzītājs) δεν μπορεί να συνάψει τέτοια συμφωνία ούτε να προσλάβει συγκεκριμένο δικηγόρο, αλλά πρέπει να παράσχει στον κατηγορούμενο τις αναγκαίες πληροφορίες καθώς και τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με δικηγόρο. Εάν ο κατηγορούμενος δεν έχει συνάψει συμφωνία σε υπόθεση στην οποία η εκπροσώπηση από δικηγόρο είναι υποχρεωτική ή σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες ο κατηγορούμενος επιθυμεί να εκπροσωπηθεί, ο υπεύθυνος της διαδικασίας ζητεί από τον ανώτερο πιστοποιημένο δικηγόρο να ορίσει συνήγορο υπεράσπισης. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος του υπευθύνου της διαδικασίας, ο ανώτερος πιστοποιημένος δικηγόρος οφείλει να γνωστοποιήσει στον υπεύθυνο της διαδικασίας το όνομα του δικηγόρου που θα παρασταθεί.

Το άρθρο 81 του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμου περί ποινικής δικονομίας, το οποίο ρυθμίζει ειδικά στάδια της διαδικασίας, ορίζει επιπλέον ότι, εάν δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με την υπεράσπιση ή εάν ο προσληφθείς δικηγόρος δεν είναι σε θέση να παραστεί στα στάδια της διαδικασίας, ο υπεύθυνος της διαδικασίας οφείλει να προσλάβει δικηγόρο ο οποίος θα αναλάβει την υπεράσπιση στα επιμέρους στάδια της διαδικασίας (τυχόν ανακρίσεις οι οποίες αφορούν τον κατηγορούμενο) από τον κατάλογο εφεδρικών δικηγόρων που καταρτίζει ο ανώτερος δικηγόρος της δικαστικής περιφέρειας του δικαστηρίου.

Εξάλλου, βάσει του άρθρου 84 παράγραφος 2 του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμου περί ποινικής δικονομίας, εάν ένα πρόσωπο δεν έχει συνάψει συμφωνία για την υπεράσπισή του, το ποσό και η διαδικασία πληρωμής της αμοιβής και των εξόδων για τις υπηρεσίες του δικηγόρου που παρέχει κρατική νομική συνδρομή καθορίζονται από το υπουργικό συμβούλιο (βλέπε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκανονισμός αριθ. 1493 του υπουργικού συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, για τη θέσπιση των κανόνων σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της κρατικής νομικής συνδρομής, το καταβαλλόμενο ποσό, τα συναφή έξοδα και τη διαδικασία καταβολής αυτών).


Εφαρμοστέο εισοδηματικό όριο στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τα θύματα

Στις ποινικές διαδικασίες, τα θύματα μπορούν να τύχουν κρατικής νομικής συνδρομής, δηλαδή να εκπροσωπηθούν από δικηγόρο, ο οποίος διορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμο περί ποινικής δικονομίας και στις περιπτώσεις που προβλέπονται σε αυτόν.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 5 του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμου περί ποινικής δικονομίας, ο υπεύθυνος της ποινικής διαδικασίας μπορεί να αποφασίσει τον διορισμό δικηγόρου για την εκπροσώπηση ανηλίκου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • εάν η προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του ανηλίκου παρεμποδίζεται ή δεν εξασφαλίζεται με οποιονδήποτε τρόπο
 • εάν υποβληθεί αιτιολογημένο αίτημα από εκπρόσωπο της οικογένειας του ανηλίκου (μητέρα, πατέρα ή επίτροπο, παππού ή γιαγιά, ενήλικο αδελφό ή ενήλικη αδελφή) με τον οποίο ζει ο ανήλικος και ο οποίος φροντίζει τον ανήλικο ή από εκπρόσωπο οργανισμού προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών ή εκπρόσωπο οποιασδήποτε μη κυβερνητικής οργάνωσης προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν δεν είναι δυνατόν να διασφαλισθεί με άλλον τρόπο σε ποινική διαδικασία η προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων θύματος που είναι πένης ή αντιμετωπίζει υλικές δυσκολίες, ο υπεύθυνος της διαδικασίας μπορεί να αποφασίσει τον διορισμό δικηγόρου για την εκπροσώπηση του συγκεκριμένου προσώπου. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου και η διαδικασία πληρωμής καθορίζονται από το υπουργικό συμβούλιο (βλέπε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκανονισμός αριθ. 1493 του υπουργικού συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της κρατικής νομικής συνδρομής, το καταβαλλόμενο ποσό, τα συναφή έξοδα και τη διαδικασία καταβολής αυτών).

Το κράτος παρέχει τότε νομική συνδρομή στο πρόσωπο που αναγνωρίζεται ως θύμα (βοήθεια για την κατάρτιση διαδικαστικών εγγράφων και εκπροσώπηση στην προδικαστική διαδικασία και ενώπιον του δικαστηρίου).

Άλλες προϋποθέσεις χορήγησης νομικής συνδρομής στα θύματα

Βλέπε πληροφορίες ανωτέρω σχετικά με το όριο εισοδήματος για τα θύματα στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης.

Άλλες προϋποθέσεις χορήγησης νομικής συνδρομής στους κατηγορουμένους

Βλέπε πληροφορίες ανωτέρω σχετικά με το όριο εισοδήματος για τους κατηγορουμένους στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης.

Δωρεάν δικαστικές διαδικασίες

Τα ακόλουθα πρόσωπα απαλλάσσονται από την καταβολή δικαστικών εξόδων:

 • ενάγοντες σε αγωγές εργαζομένων για την καταβολή αμοιβής για εργασία και άλλες αγωγές που απορρέουν από έννομες σχέσεις απασχόλησης ή σχετίζονται με αυτές
 • ενάγοντες σε αγωγές που προκύπτουν από συμβάσεις έργου, εάν ο εναγόμενος είναι πρόσωπο που εκτίει ποινή φυλάκισης
 • ενάγοντες σε αγωγές που απορρέουν από προσωπική βλάβη που συνεπάγεται ακρωτηριασμό ή άλλη βλάβη της υγείας ή θάνατο
 • ενάγοντες σε αγωγές για την καταβολή ποσών διατροφής σε τέκνο ή γονέα και αγωγές καθορισμού πατρότητας, εάν η αγωγή ασκείται μαζί με αγωγή για την καταβολή διατροφής σε τέκνο
 • αιτούντες σε υποθέσεις που αφορούν αναγνώριση, ή αναγνώριση και εκτέλεση, αλλοδαπής απόφασης για την καταβολή ποσών διατροφής σε τέκνο ή γονέα
 • ενάγοντες σε αγωγές για την αποζημίωση υλικής ζημίας και ηθικής βλάβης που απορρέουν από αξιόποινες πράξεις
 • εισαγγελείς, φορείς του κράτους ή της τοπικής αυτοδιοίκησης και πρόσωπα που δικαιούνται από τον νόμο να υπερασπίζονται στο δικαστήριο τα δικαιώματα και τα συμφέροντα άλλων προσώπων που προστατεύονται από τον νόμο
 • αιτούντες σε υποθέσεις που αφορούν την έκδοση απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται η έλλειψη δικαιοπρακτικής ικανότητας προσώπου ή διορίζεται επίτροπος
 • αιτούντες σε υποθέσεις που αφορούν τον διορισμό επιτρόπου ενός προσώπου λόγω ακόλαστου ή άσωτου βίου ή υπερβολικής κατανάλωσης οινοπνεύματος ή ναρκωτικών
 • εναγόμενοι σε υποθέσεις που αφορούν τη μείωση της διατροφής που επιδίκασε δικαστήριο σε τέκνο ή γονέα και τη μείωση των ποσών διατροφής που επιδίκασε το δικαστήριο σε αγωγές που απορρέουν από προσωπική βλάβη που συνεπάγεται ακρωτηριασμό ή άλλη βλάβη της υγείας ή θάνατο
 • αιτούντες σε περίπτωση παράνομης μεταφοράς παιδιού εκτός συνόρων ή παράνομης κράτησης παιδιού
 • διαχειριστές σε αγωγές οι οποίες ασκούνται προς όφελος φυσικού ή νομικού προσώπου που αναγνωρίζεται ως αφερέγγυο και διαχειριστές οι οποίοι υποβάλλουν αιτήσεις αναγνώρισης της αφερεγγυότητας νομικών προσώπων υπό τις περιστάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροάρθρου 51 του νόμου περί αφερεγγυότητας (Maksātnespējas likums)
 • δικαστικά αναγνωρισμένοι πιστωτές σε υποθέσεις εκτέλεσης οι οποίες αφορούν την ανάκτηση πληρωμών σε σχέση με κρατικά έσοδα
 • δικαστικά αναγνωρισμένοι πιστωτές σε υποθέσεις εκτέλεσης στις οποίες η ανάκτηση πρόκειται να πραγματοποιηθεί βάσει ενιαίου εγγράφου το οποίο επιτρέπει την εκτέλεση της απαίτησης σε κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση
 • φορολογικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ειδικών φόρων κατανάλωσης, στο πλαίσιο αιτήσεων αναγνώρισης της αφερεγγυότητας νομικού προσώπου
 • η Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde), σε υποθέσεις αφαίρεσης της λετονικής ιθαγένειας
 • ο κρατικός οργανισμός κοινωνικών ασφαλίσεων (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra) σε υποθέσεις οι οποίες αφορούν την ανάκτηση οικονομικών πόρων για τον κρατικό προϋπολογισμό σε σχέση με υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης ή αχρεωστήτως καταβληθέντα κρατικά κοινωνικά επιδόματα και παρασχεθείσες υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης ή καταβολή κρατικών κοινωνικών επιδομάτων σε σχέση με τροχαία ατυχήματα.

Οι διάδικοι ενδέχεται επίσης να απαλλαγούν από την καταβολή των δικαστικών εξόδων στο κράτος και σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Το δικαστήριο ή ο δικαστής, αφού εξετάσει την οικονομική κατάσταση φυσικού προσώπου, μπορεί να το απαλλάξει εν όλω ή εν μέρει από την καταβολή των δικαστικών εξόδων στο δημόσιο ταμείο, να αναβάλει την καταβολή των απαιτούμενων δικαστικών εξόδων στο δημόσιο ταμείο ή να διατάξει την καταβολή τους σε δόσεις.


Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη;

Ο διάδικος υπέρ του οποίου εκδίδεται η απόφαση μπορεί να ανακτήσει από τον αντίδικό του το σύνολο των δικαστικών εξόδων που πραγματοποίησε. Εάν η αγωγή γίνει εν μέρει δεκτή, τα έξοδα μπορούν να ανακτηθούν αναλογικά προς τον βαθμό στον οποίο η απαίτηση έγινε δεκτή από το δικαστήριο. Τα έξοδα του εναγομένου επιστρέφονται αναλογικά προς το μέρος της απαίτησης που απορρίφθηκε στην αγωγή. Εάν η απόφαση εκδοθεί ερήμην, τα κρατικά τέλη για το εισαγωγικό δικόγραφο επανάληψης της δίκης και εκ νέου εκδίκασης της υπόθεσης δεν επιστρέφονται.

Εάν η αγωγή του εναγομένου έγινε δεκτή εν όλω ή εν μέρει, ο εναγόμενος θα υποχρεωθεί να αποζημιώσει, στον βαθμό που προβλέπεται από τον νόμο, τα έξοδα που πραγματοποίησε ο ενάγων για την άσκηση της αγωγής, όπως δικηγορικές αμοιβές, έξοδα παράστασης στο δικαστήριο ή έξοδα σχετικά με τη διεξαγωγή των αποδείξεων. Εάν η αγωγή απορριφθεί, το δικαστήριο θα διατάξει τον ενάγοντα να αποζημιώσει τα έξοδα που πραγματοποίησε ο εναγόμενος για να αμυνθεί κατά της αγωγής.

Αμοιβές πραγματογνωμόνων

Τα έξοδα των πραγματογνωμόνων πρέπει να καταβάλλονται, πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης, από τον διάδικο που ζήτησε τις υπηρεσίες του πραγματογνώμονα. Διάδικος ο οποίος απαλλάσσεται από δικαστικά έξοδα δεν καταβάλλει έξοδα πραγματογνώμονα. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι αμοιβές για τις υπηρεσίες των πραγματογνωμόνων (εκτός των κρατικών πραγματογνωμόνων εγκληματολόγων) καταβάλλονται από τη Διοίκηση των Δικαστηρίων.

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Εάν οι διάδικοι σε μια υπόθεση δεν γνωρίζουν τη γλώσσα της διαδικασίας, και δεν εκπροσωπούν νομικά πρόσωπα, το δικαστήριο πρέπει να διασφαλίσει ότι λαμβάνουν γνώση των εγγράφων της υπόθεσης και συμμετέχουν στη διαδικασία με τη βοήθεια διερμηνέα.

Σχετικά έγγραφα fileDownload.do?id=a7fa29ee-bd42-4c7e-a698-c029a85fd1a5

Έκθεση της Λεττονίας σχετικά με τη Μελέτη για τη διαφάνεια των δαπανώνPDF(742 Kb)en


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/06/2019

Κόστος της διαδικασίας - Λιθουανία

Στην παρούσα σελίδα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το κόστος των δικαστικών διαδικασιών στη Λιθουανία.


Κόστος της διαδικασίας

Ρύθμιση των αμοιβών των νομικών επαγγελμάτων

 1. Solicitors
 2. Το επάγγελμα αυτό δεν υπάρχει στη Λιθουανία.

 3. Δικηγόροι
 4. Στη Λιθουανία οι αμοιβές των δικηγόρων δεν διέπονται από κανονιστικές ρυθμίσεις. Εξαρτώνται από τον βαθμό πολυπλοκότητας της υπόθεσης και από τα επίδικα ποσά. Εντούτοις, οι αμοιβές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο το οποίο προβλέπεται στις συστάσεις που έχουν εγκρίνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ο πρόεδρος του Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της Λιθουανίας.

 5. Barristers
 6. Το επάγγελμα αυτό δεν υπάρχει στη Λιθουανία.

 7. Δικαστικοί επιμελητές
 8. Ο δικαστικός επιμελητής παρεμβαίνει μόνο σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν συμμορφώνεται προς την απόφαση και πρέπει να επιδοθούν νομικώς εκτελεστά έγγραφα. Οι αμοιβές, η εξόφλησή τους και η απαλλαγή από τα έξοδα εκτέλεσης ρυθμίζονται από τις υποδείξεις περί εκτέλεσης των αποφάσεων. Όλα τα έξοδα εκτέλεσης πρέπει να καταβάλλονται από τον πιστωτή του οποίου η απαίτηση έχει κατοχυρωθεί με δικαστική απόφαση. Η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή πρέπει να εισπράττεται από τον οφειλέτη κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της απόφασης ή αφού αυτή ολοκληρωθεί.

  Το ύψος της αμοιβής εξαρτάται από τον τύπο της εκτέλεσης και τον αριθμό των εκτελέσεων. Ορισμένα έξοδα εκτέλεσης είναι πάγια: ορισμένα ανέρχονται στο ποσό των 60 λιθουανικών λίτας την ώρα, ενώ κάποια άλλα καθορίζονται βάσει ποσοστού επί της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο εκτέλεσης.

Πάγια έξοδα

Πάγια έξοδα σε αστικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε αστικές διαδικασίες

Τα έξοδα της δίκης σε αστικές διαδικασίες συνίστανται σε τέλος χαρτοσήμου και σε λοιπά έξοδα: εκπροσώπηση, επίδοση δικαστικών εγγράφων, αμοιβές εμπειρογνωμόνων, μάρτυρες, εκτέλεση, κτλ. Το τέλος χαρτοσήμου καθορίζεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και είναι πάγιο. Τα έξοδα της δίκης καθορίζονται στην ενότητα VIII του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Civilinio proceso kodeksas).

Στάδιο της αστικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα των διαδίκων

Το τέλος χαρτοσήμου καταβάλλεται κανονικά πριν από την υποβολή αίτησης στο δικαστήριο.

Πάγια έξοδα σε ποινικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε ποινικές διαδικασίες

Δεν προβλέπονται πάγια έξοδα για τους διαδίκους στις ποινικές διαδικασίες.

Πάγια έξοδα σε συνταγματικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε συνταγματικές διαδικασίες

Οι συνταγματικές διαδικασίες είναι δωρεάν, αλλά δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό.

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων από τους συνηγόρους Εκ των προτέρων παροχή πληροφοριών από νομικούς εκπροσώπους

Ο νόμος δεν προβλέπει τέτοια άμεση υποχρέωση.

Έξοδα της δίκης τα οποία βαρύνουν τον διάδικο που κέρδισε

Τα έξοδα των αστικών διαδικασιών καθορίζονται στην ενότητα VIII του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Πηγές εξόδων

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τις πηγές εξόδων στη Λιθουανία;

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη συνημμένη έκθεση της Λιθουανίας σχετικά με τη Μελέτη για τη διαφάνεια των δαπανώνPDF(950 Kb)en.

Σε ποιες γλώσσες μπορώ να πάρω πληροφορίες για τις πηγές εξόδων στη Λιθουανία;

Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα αγγλικά.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση;

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο δικτυακό τόπο: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιαδικασία δικαστικής διαμεσολάβησης

Νομική συνδρομή

Προϋποθέσεις παροχής νομικής συνδρομής

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Λιθουανίας, υπάρχουν δύο είδη εγγυημένης από το κράτος νομικής συνδρομής:

 1. Η «πρωτοβάθμια νομική συνδρομή» (pirminė teisinė pagalba) καλύπτει την παροχή νομικής συνδρομής σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος περί εγγυημένης από το κράτος νομικής συνδρομής, την παροχή νομικών συμβουλών και τη σύνταξη σχεδίων εγγράφων προς υποβολή σε κρατικούς και δημοτικούς φορείς, εξαιρουμένων των δικονομικών εγγράφων. Η εν λόγω νομική συνδρομή καλύπτει επίσης των παροχή συμβουλών για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, ενέργειες για τον φιλικό διακανονισμό διαφορών και τη σύνταξη συμβιβαστικών συμφωνιών.
 2. Η «δευτεροβάθμια νομική συνδρομή» (antrinė teisinė pagalba) καλύπτει τη σύνταξη εγγράφων, την υπεράσπιση και την εκπροσώπηση στο δικαστήριο. Σε αυτό το είδος νομικής συνδρομής περιλαμβάνονται η διαδικασία εκτέλεσης και εκπροσώπησης κατά τη διάρκεια του προκαταρκτικού εξωδικαστικού σταδίου μιας διαφοράς – στις περιπτώσεις όπου η διαδικασία αυτή επιβάλλεται από τη νομοθεσία ή από δικαστική απόφαση. Η εν λόγω νομική συνδρομή καλύπτει επίσης τα έξοδα της δίκης σε αστικές διαδικασίες, τα έξοδα διοικητικών διαδικασιών και τα έξοδα που προκύπτουν από την εκδίκαση αστικής αγωγής στο πλαίσιο ποινικής υπόθεσης.

Δικαιούχοι πρωτοβάθμιας νομικής συνδρομής ανεξαρτήτως των αποδοχών τους είναι όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, οι πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν νόμιμα στη Λιθουανία ή σε κράτη μέλη της ΕΕ και άλλα άτομα που προσδιορίζονται σε διεθνείς συνθήκες τις οποίες έχει συνάψει η Λιθουανία.

Αίτηση για δευτεροβάθμια νομική συνδρομή μπορούν να υποβάλουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, οι πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν νόμιμα στη Λιθουανία ή σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Δευτεροβάθμια νομική συνδρομή δικαιούνται τα άτομα των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία και τα ετήσια εισοδήματα δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων που προβλέπει η κυβέρνηση στον νόμο περί παροχής εγγυημένης από το κράτος νομικής συνδρομής.

Επομένως, για την αξιολόγηση της πενίας χρησιμοποιείται κοινό σύστημα κατωφλίου (ανώτατο ποσό κάτω από το οποίο ο αιτών θεωρείται άπορος).

Ποιοι δικαιούνται νομική συνδρομή

Η κυβέρνηση έχει θεσπίσει δύο επίπεδα περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων. Τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα του αιτούντος δεν πρέπει να υπερβαίνουν το πρώτο ή το δεύτερο επίπεδο που προβλέπει η νομοθεσία. Επιπλέον, το ετήσιο καθαρό εισόδημα του αιτούντος (κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες) δεν πρέπει να υπερβαίνει το πρώτο ή το δεύτερο επίπεδο εισοδήματος που προβλέπει η νομοθεσία της Λιθουανίας.

Η πενία δεν είναι το μοναδικό κριτήριο που χρησιμοποιείται προκειμένου να καθοριστεί εάν κάποιος δικαιούται δευτεροβάθμια νομική συνδρομή.

Δικαίωμα σε νομική συνδρομή πρώτου επιπέδου έχουν τα άτομα των οποίων τα ετήσια εισοδήματα δεν υπερβαίνουν τις 8.000 λιθουανικά λίτας (2.318,8 ευρώ) συν 3.000 λιθουανικά λίτας (869,6 ευρώ) για κάθε εξαρτώμενο άτομο. Δικαίωμα σε νομική συνδρομή δευτέρου επιπέδου έχουν τα άτομα των οποίων τα ετήσια εισοδήματα δεν υπερβαίνουν τις 12.000 λιθουανικά λίτας (3.478,2 ευρώ) συν 4.400 λιθουανικά λίτας (1.275,3 ευρώ) για κάθε εξαρτώμενο άτομο. Οι υποχρεώσεις του αιτούντος προς τα εξαρτώμενα από αυτόν άτομα δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της πενίας.

Το κράτος εγγυάται και καλύπτει το κόστος της δευεροβάθμιας νομικής συνδρομής, λαμβανομένων υπόψη των περιουσιακών στοιχείων και των εισοδημάτων του ατόμου, ως ακολούθως:

 1. σε ποσοστό 100% – εάν το άτομο εμπίπτει στο πρώτο επίπεδο βάσει των περιουσιακών στοιχείων και των εισοδημάτων του
 2. σε ποσοστό 50% – εάν το άτομο εμπίπτει στο δεύτερο επίπεδο βάσει των περιουσιακών στοιχείων και των εισοδημάτων του.

Το κράτος οφείλει να εγγυάται και να καλύπτει σε ποσοστό 100% τα έξοδα της δευεροβάθμιας νομικής συνδρομής που παρέχεται στα άτομα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 12 της συναφούς νομοθεσίας (βλ. ακολούθως). Τα έξοδα αυτά καταβάλλονται ανεξάρτητα από τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα του ατόμου. Εξαιρούνται τα (αναφερόμενα στο εδάφιο 6 του άρθρου 12 της συναφούς νομοθεσίας) άτομα που μπορούν να διαθέτουν ελεύθερα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα. Τα εν λόγω άτομα εμπίπτουν στο δεύτερο επίπεδο. Στην προκειμένη περίπτωση, το κράτος εγγυάται και καλύπτει το 50% των εξόδων της δευτεροβάθμιας νομικής συνδρομής.

Ορισμένες κατηγορίες ατόμων είναι επιλέξιμες για δευτεροβάθμια νομική συνδρομή ανεξαρτήτως των επιπέδων περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων που προβλέπει η κυβέρνηση (δυνάμει του άρθρου 12 του νόμου περί εγγυημένης από το κράτος νομικής συνδρομής):

 1. Άτομα που συμμετέχουν σε ποινικές διαδικασίες (σύμφωνα με το άρθρο 51 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας), και σε άλλες - προβλεπόμενες από τη νομοθεσία - περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία συνηγόρου υπεράσπισης
 2. Οι θιγόμενοι διάδικοι σε υποθέσεις που αφορούν αποζημίωση για ζημίες οι οποίες προκλήθηκαν από εγκληματικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων που αφορούν την εκδίκαση αξιώσεων αποζημίωσης για ζημίες στο πλαίσιο ποινικής υπόθεσης
 3. Άτομα που λαμβάνουν κοινωνική αρωγή για οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων (άτομα που διαμένουν μόνα τους) δυνάμει της νομοθεσίας της Λιθουανίας
 4. Άτομα που ζουν σε ιδρύματα πρόνοιας
 5. Άτομα με επιβεβαιωμένη σοβαρή αναπηρία, άτομα με αναγνωρισμένη αδυναμία προς εργασία, άτομα σε ηλικία συνταξιοδότησης, και άτομα με επιβεβαιωμένες -σε σημαντικό ποσοστό- ειδικές ανάγκες. Σε αυτά περιλαμβάνονται κηδεμόνες (επίτροποι) όπου απαιτείται εγγυημένη από το κράτος νομική συνδρομή για την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του κηδεμονευόμενου (θετού τέκνου)
 6. Άτομα που έχουν προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι δεν μπορούν να διαθέσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και εισοδήματα για αντικειμενικούς λόγους, και ότι, για τους ίδιους λόγους, τα περιουσιακά στοιχεία και τα ετήσια εισοδήματα που μπορούν να διαθέσουν ελεύθερα δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων που προβλέπει ο νόμος περί νομικής συνδρομής.
 7. Άτομα πάσχοντα από σοβαρές διανοητικές διαταραχές, όταν τίθεται ζήτημα αναγκαστικής νοσηλείας και θεραπείας τους δυνάμει της νομοθεσίας για τη φροντίδα της ψυχικής υγείας. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι κηδεμόνες (επίτροποι) τους, όπου απαιτείται εγγυημένη από το κράτος νομική συνδρομή για την εκπροσώπηση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων θετού τέκνου (κηδεμονευόμενου).
 8. Οφειλέτες σε διαδικασίες εκτέλεσης, όταν έχει εκδοθεί εντολή είσπραξης οφειλών κατά του τελευταίου τόπου διαμονής
 9. Γονείς ή άλλοι νόμιμοι εκπρόσωποι ανήλικων τέκνων, όταν εξετάζεται το ζήτημα της έξωσης
 10. Ανήλικα τέκνα, όταν προσφεύγουν ανεξάρτητα σε κάποιο δικαστήριο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή των συμφερόντων τους τα οποία προστατεύονται και προβλέπονται από τον νόμο. Εξαιρούνται τα άτομα που έχουν συνάψει γάμο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος ή τα οποία έχουν αναγνωριστεί από το δικαστήριο ως έχοντα δικαιοπρακτική ικανότητα
 11. Άτομα που έχουν κριθεί ανίκανα για δικαιοπραξία σε θέματα που αφορούν τη λήψη απόφασης για την ικανότητα φυσικού προσώπου
 12. Άτομα αναμεμειγμένα σε θέματα τα οποία αφορούν την καταχώριση γεννήσεων
 13. Άλλα άτομα για θέματα που διέπονται από συνθήκες τις οποίες έχει υπογράψει η Δημοκρατία της Λιθουανίας.

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων

Το δικαστήριο οφείλει να αποζημιώνει τους εμπειρογνώμονες για διαφυγόντα εισοδήματα – λόγω της απουσίας τους από την εργασία ή από τη συνήθη δραστηριότητά τους – για κάθε μέρα που οφείλουν να παρίστανται στο δικαστήριο. Οι εμπειρογνώμονες αμείβονται για την εξέταση στην οποία προβαίνουν, αποζημιώνονται για τα έξοδα παράστασής τους στο δικαστήριο, καθώς και για τα οδοιπορικά και τα έξοδα διαμονής τους, ενώ λαμβάνουν επιπλέον ημερήσια αποζημίωση. Ο διάδικος που υποβάλλει αίτημα κλήτευσης εμπειρογνωμόνων οφείλει να προκαταβάλει εγγύηση της οποίας το ύψος καθορίζει εκ των προτέρων το δικαστήριο. Σε περίπτωση που και οι δύο διάδικοι υποβάλλουν αίτημα κλήτευσης εμπειρογνώμονα(μόνων), η εγγύηση καταβάλλεται ισομερώς. Η εγγύηση καταβάλλεται στον ειδικό λογαριασμό του δικαστηρίου.

Εάν ο ίδιο το δικαστήριο, στις περιπτώσεις τις οποίες προβλέπει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας της Λιθουανίας (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas) ή άλλοι νόμοι, καλέσει με δική του πρωτοβουλία μάρτυρες (liudytojai) και εμπειρογνώμονες (ekspertai), τα έξοδα πρέπει να καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα έξοδα αυτά μπορούν να αφορούν την εντολή εξέτασης ή την πραγματοποίηση ελέγχου στο χώρο του περιστατικού.

Κατά τον καθορισμό του ποσού της εγγύησης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ύψος των μελλοντικών εξόδων. Το δικαστήριο πληρώνει τους εμπειρογνώμονες μετά την επιτέλεση των καθηκόντων τους. Το δικαστήριο οφείλει επίσης να πληρώνει τους φορείς εμπειρογνωμόνων για την πραγματοποίηση εξέτασης βάσει τιμολογίου το οποίο προσκομίζεται μετά το πέρας της εξέτασης. Τα συναφή ποσά καταβάλλονται από τον ειδικό λογαριασμό του δικαστηρίου, ο οποίος έχει ανοιχτεί σε τράπεζα της περιοχής του δικαστηρίου. Τα ποσά που καταβάλλονται σε εμπειρογνώμονες και φορείς εμπειρογνωμόνων πρέπει, σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί εγγύηση, να χρεώνονται στον ειδικό λογαριασμό του δικαστηρίου και να εξοφλούνται από τον διάδικο εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί η απόφαση, ή από τους διαδίκους ανάλογα με το ύψος των ικανοποιηθεισών ή απορριφθεισών αξιώσεων. Αρμόδιο για τον καθορισμό των ανώτατων ορίων των εν λόγω εξόδων είναι το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Το δικαστήριο οφείλει να αποζημιώνει τους μεταφραστές για διαφυγόντα εισοδήματα – λόγω της απουσίας τους από την εργασία ή από τη συνήθη καθημερινή δραστηριότητά τους – για κάθε μέρα που οφείλουν να παρίστανται στο δικαστήριο. Οι μεταφραστές πρέπει να αμείβονται για τις μεταφράσεις που κάνουν, να αποζημιώνονται για τα έξοδα παράστασής τους στο δικαστήριο, καθώς και για τα οδοιπορικά και τα έξοδα διαμονής τους, και να λαμβάνουν επιπλέον ημερήσια αποζημίωση. Ο διάδικος που υποβάλλει έγγραφα στο δικαστήριο και ζητά τη μετάφρασή τους σε ξένη γλώσσα οφείλει να προκαταβάλει εγγύηση της οποίας το ύψος καθορίζει το δικαστήριο.

Το δικαστήριο οφείλει να πληρώνει τους μεταφραστές από τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται για τον συγκεκριμένο σκοπό. Εξαιρούνται τα ποσά που καταβάλλονται σε μεταφραστές για τη μετάφραση σε ξένη γλώσσα δικαστικών εγγράφων υποβληθέντων από τους διαδίκους. Το κόστος των υπηρεσιών διερμηνείας/μετάφρασης κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης ενώπιον του δικαστηρίου πρέπει να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το ανώτατο όριο της εν λόγω δαπάνης καθορίζεται από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σχετικά έγγραφα

Έκθεση της Λιθουανίας σχετικά με τη Μελέτη για τη διαφάνεια των δαπανώνPDF(950 Kb)en


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/06/2019

Κόστος της διαδικασίας - Λουξεµβούργο

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γαλλικά

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το κόστος των δικαστικών διαδικασιών στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.


Κόστος της διαδικασίας

Διατάξεις σχετικά με τις αμοιβές στον χώρο των νομικών επαγγελμάτων

Δικαστικοί επιμελητές

Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών ρυθμίζονται με κανονισμό του Μεγάλου Δουκάτου. Πρόκειται για τον τροποποιημένο κανονισμό της 24ης Ιανουαρίου 1991 σχετικά με τον καθορισμό του τιμολογίου των δικαστικών επιμελητών. Σχετικές πληροφορίες δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυλλόγου δικαστικών επιμελητών του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

Δικηγόροι

Δυνάμει του άρθρου 38 του τροποποιημένου νόμου της 10ης Αυγούστου 1991 για το επάγγελμα του δικηγόρου, ο δικηγόρος είναι εκείνος που καθορίζει το ύψος της αμοιβής του και υπολογίζει τα επαγγελματικά του έξοδα. Για τον καθορισμό της αμοιβής του, ο δικηγόρος λαμβάνει υπόψη τα διάφορα στοιχεία του φακέλου, όπως η σημασία της υπόθεσης, ο βαθμός δυσκολίας της, το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε και η περιουσιακή κατάσταση του πελάτη. Αν το ποσό που καθορίζεται υπερβαίνει το κανονικό, μειώνεται από το Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου, το οποίο εξετάζει τα προαναφερθέντα στοιχεία του φακέλου. Σχετικές πληροφορίες δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικηγορικού Συλλόγου του Λουξεμβούργου.

Πάγια δικαστικά έξοδα

Πάγια έξοδα στις αστικές δίκες

Η υποβολή μιας διαφοράς σε πολιτικό δικαστήριο (με άλλα λόγια η προσφυγή σε πολιτικό δικαστήριο) δεν συνεπάγεται άλλα πάγια έξοδα εκτός από το κόστος των πράξεων του δικαστικού επιμελητή και τα έξοδα δικηγόρου. Κατ’ αρχήν, η προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια δεν συνεπάγεται έξοδα. Μετά την έκδοση απόφασης μπορούν να δημιουργηθούν παρεπόμενα έξοδα που αφορούν την εκτέλεση της απόφασης και την αγωγή του διαδίκου που νίκησε.

Πάγια έξοδα στις ποινικές δίκες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε ποινικές δίκες

Τα έξοδα αποστολής μιας ποινικής δικαστικής απόφασης ανέρχονται σε 0,25 λεπτά ανά σελίδα. Δεν υπάρχουν άλλα έξοδα, εκτός από τη λήψη αντιγράφων από το φάκελο ποινικής δικογραφίας, τα οποία χρεώνονται κατ’ αρχήν με το ίδιο ποσό ανά σελίδα αντιγράφου. Τα έξοδα αυτά βαρύνουν το δικηγόρο που ζήτησε το αντίγραφο.

Στάδιο της δίκης στο οποίο καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Σύμφωνα με το άρθρο 59 του κώδικα ποινικής δικονομίας, «ο πολιτικώς ενάγων που κινεί τη διαδικασία (δηλαδή που καταθέτει έγκληση) υποχρεούται, εφόσον δεν έχει τύχει νομικής συνδρομής, να παρακαταθέσει στη γραμματεία του δικαστηρίου το ποσό που κρίνεται απαραίτητο για τα έξοδα της διαδικασίας».

«Ο ανακριτής διαπιστώνει με σχετική πράξη την υποβολή της έγκλησης. Ανάλογα με την περιουσιακή κατάσταση του πολιτικώς ενάγοντα, ορίζει το ποσό της παρακατάθεσης και την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να πραγματοποιηθεί, επ’ απειλή απαραδέκτου της έγκλησης. Μπορεί, εντούτοις, να απαλλάξει από την παρακατάθεση τον πολιτικώς ενάγοντα που δεν διαθέτει επαρκείς πόρους».

Η διαδικασία αυτή αφορά εγκλήσεις που κατατίθενται στον ανακριτή και στις οποίες το θύμα δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής. Οι εγκλήσεις και οι μηνύσεις που κατατίθενται στις εισαγγελίες, καθώς και η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας (όταν η παράσταση πολιτικής αγωγής δηλώνεται κατά τη διάρκεια της δίκης, στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας) απαλλάσσονται από δικαστικά έξοδα.

Πάγια έξοδα σε συνταγματικές δίκες

Στην περίπτωση αυτή δεν προβλέπονται συγκεκριμένα πάγια έξοδα.

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων από τους συνηγόρους

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διαδίκων

Σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπει ο τροποποιημένος εσωτερικός κανονισμός του Δικηγορικού Συλλόγου του Λουξεμβούργου της 16ης Μαρτίου 2005, οι συνήγοροι (δικηγόροι) υποχρεούνται να ενημερώνουν εκ των προτέρων τους διαδίκους που εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινήσουν δίκη. Η ενημέρωση αυτή πρέπει να επιτρέπει στους διαδίκους να κατανοήσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, τις πιθανότητες επιτυχίας και τα έξοδα που ενδέχεται να τους βαρύνουν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων που επιβάλλονται λόγω ήττας.

Πηγές πληροφοριών σχετικά με τα δικαστικά έξοδα

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τα δικαστικά έξοδα στο Λουξεμβούργο;

 • Μεταξύ άλλων, στις προαναφερθείσες νομοθετικές πηγές και δικτυακούς τόπους,
 • στην υπηρεσία υποδοχής και νομικής ενημέρωσης της Γενικής Εισαγγελίας,
 • από τις υπηρεσίες παροχής δωρεάν