Teismo proceso išlaidos

Jeigu pilietis rengiasi kreiptis į teismą arba nori, kad būtų įvykdytas teismo sprendimas, jam turi būti suteikta galimybė gauti informaciją apie bylinėjimosi išlaidas atitinkamoje valstybėje narėje.


Teismo proceso išlaidos

Civilinėse ir komercinėse bylose bylinėjimosi išlaidoms taikomi nacionalinės teisės aktai, išlaidos nėra suderintos ES mastu. Todėl kiekvienoje valstybėje narėje išlaidos skiriasi.

Išsamią informaciją apie teismo proceso išlaidas valstybėse narėse, taip pat apie Europos Komisijos užsakymu atliktus kelis atvejų tyrimus rasite pasirinkę vieną iš dešinėje pusėje esančių vėliavėlių.

Jei neturite pakankamai finansinių išteklių, kad galėtumėte sumokėti bylinėjimosi išlaidas, galite prašyti teisinės pagalbos.

Daugiau informacijos galima rasti pridedamame tyrime (tik anglų ir prancūzų kalbomis), kuris buvo atliktas siekiant visose valstybėse narėse nustatyti civilinio teismo proceso išlaidų šaltinius:

 • apibrėžiant kiekvieno nustatyto išlaidų šaltinio dalį lyginant su visomis civilinio teismo proceso išlaidomis,
 • lyginant išlaidas, kurias skirtingose valstybėse narėse patyrė bylos šalys,
 • nustatant išlaidų šaltinių ir išlaidų sumų skirtumus,
 • nustatant, kaip teismo proceso išlaidų skaidrumas bei išlaidų šaltinių ir sumų skirtumų mažinimas gali pagerinti galimybes kreiptis į teismus,
 • rekomenduojant galimus veiksmus ES mastu, galbūt nustatant būtinuosius standartus, kad būtų sudarytos sąlygos kreiptis į teismus didinant civilinio teisingumo išlaidų skaidrumą,
 • tam tikrais atvejais ir kai taikoma, apskritai nustatant ryšį tarp teisingumo išlaidų ir piliečių galimybės kreiptis į teismus ,
 • nustatant konkrečias problemas, susijusias su tarptautiniais ginčais.

Tyrimas parodo padėtį Europos Sąjungoje konkrečiu laiku – 2007 m. gruodžio mėn.

Susiję priedai

Civilinio teismo proceso Europos Sąjungoje išlaidų skaidrumo tyrimasPDF(2615 Kb)en – anglų k.

Civilinio teismo proceso Europos Sąjungoje išlaidų skaidrumo tyrimasPDF(2665 Kb)fr – prancūzų k.

Priedas Nr. 1. Visuomenės apklausos rezultataiPDF(1700 Kb)en

Nacionalinė ataskaita. BelgijaPDF(829 Kb)en

Nacionalinė ataskaita. BulgarijaPDF(566 Kb)en

Nacionalinė ataskaita. ČekijaPDF(703 Kb)en

Nacionalinė ataskaita. DanijaPDF(560 Kb)en

Nacionalinė ataskaita. VokietijaPDF(565 Kb)en

Nacionalinė ataskaita. EstijaPDF(872 Kb)en

Nacionalinė ataskaita. AirijaPDF(400 Kb)en

Nacionalinė ataskaita. GraikijaPDF(849 Kb)en

Nacionalinė ataskaita. IspanijaPDF(640 Kb)en

Nacionalinė ataskaita. PrancūzijaPDF(1312 Kb)en

Nacionalinė ataskaita. ItalijaPDF(772 Kb)en

Nacionalinė ataskaita. KiprasPDF(555 Kb)en

Nacionalinė ataskaita. LatvijaPDF(742 Kb)en

Nacionalinė ataskaita. LietuvaPDF(950 Kb)en

Nacionalinė ataskaita. LiuksemburgasPDF(551 Kb)en

Nacionalinė ataskaita. VengrijaPDF(533 Kb)en

Nacionalinė ataskaita. MaltaPDF(742 Kb)en

Nacionalinė ataskaita. NyderlandaiPDF(702 Kb)en

Nacionalinė ataskaita. AustrijaPDF(829 Kb)en

Nacionalinė ataskaita. LenkijaPDF(396 Kb)en

Nacionalinė ataskaita. PortugalijaPDF(781 Kb)en

Nacionalinė ataskaita. RumunijaPDF(544 Kb)en

Nacionalinė ataskaita. SlovėnijaPDF(723 Kb)en

Nacionalinė ataskaita. SlovakijaPDF(872 Kb)en

Nacionalinė ataskaita. SuomijaPDF(504 Kb)en

Nacionalinė ataskaita. ŠvedijaPDF(457 Kb)en

Nacionalinė ataskaita. Jungtinė KaralystėPDF(448 Kb)en


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 18/01/2019

Teismo proceso išlaidos - Belgija

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: prancūzųnyderlandų.

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie teismo išlaidas Belgijoje. Teismo proceso išlaidos nuodugniau analizuojamos šiuose atvejų tyrimuose:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠeimos teisė. Santuokos nutraukimas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠeimos teisė. Vaikų globa

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠeimos teisė. Išlaikymas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKomercinė teisė. Sutartys

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKomercinė teisė. Atsakomybė


Teismo proceso išlaidos

Teisininkų užmokesčio nuostatos

Teismo antstoliai

Civilinės bylos

Teismo antstolių užmokestis civilinėse ir komercinėse bylose reglamentuojamas 1976 m. lapkričio 30 d. karaliaus dekretu. 2009 m. įkainiai paskelbti 2008 m. gruodžio 31 d. oficialiajame leidinyje Moniteur belge.

Su dokumentais ir įkainiais galima susipažinti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBelgijos nacionalinių teismo antstolių rūmų interneto svetainėje (skiltis „Įkainiai ir palūkanų normos“, paskui „Visos bylos“) arba Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBelgijos teisminės valdžios portalo interneto svetainėje (skiltis „Teisės aktai“).

Baudžiamosios bylos

Teismo antstolių užmokesčiai baudžiamosiose bylose reglamentuojami 1950 m. gruodžio 28 d. karaliaus dekretu ir 2009 m. sausio 22 d. ministerijos aplinkraščiu. 2009 m. įkainiai paskelbti 2009 m. sausio 12 d. oficialiajame leidinyje Moniteur belge.

Su dokumentais ir įkainiais galima susipažinti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBelgijos nacionalinių teismo antstolių rūmų interneto svetainėje (skiltis „Įkainiai ir palūkanų normos“, paskui „Visos bylos“) arba Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBelgijos teisminės valdžios portalo interneto svetainėje (skiltis „Teisės aktai“).

Advokatai

Advokatų užmokesčiai nereglamentuojami. Advokatai juos nustato savo nuožiūra; klientas ir advokatas gali dėl jų derėtis, tačiau advokatas jį vis dėlto turi nustatyti neviršydamas pagrįstos ribos. Advokatūra gali tikrinti, ar advokatas šios ribos neviršija.

Galimi keli užmokesčio apskaičiavimo būdai: užmokestis už valandą, užmokestis už paslaugą, užmokestis pagal bylos vertę (ginčo vertės procentas) ir kt. Pagal Belgijos teismų kodekso 446b straipsnį susitarti dėl užmokesčio tik atsižvelgiant į bylos baigtį draudžiama. Advokatas savo klientui turi iš anksto pranešti, pagal kokį metodą jis apskaičiuoja užmokestį. Belgijoje advokatų užmokesčiai pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestinami.

Nustatytosios teismo išlaidos

Nustatytosios civilinio proceso išlaidos

Nustatytosios civilinio proceso šalių išlaidos

Teismų išlaidos Belgijoje yra nustatytosios. Išlaidos kinta atsižvelgiant į teismą, kuriam pateikta nagrinėti byla, ir proceso etapą (pirmoji ar apeliacinė instancija).

Teismo proceso išlaidoms taikomi Teismo kodekso 1017 ir sekantys straipsniai. 1018 straipsnyje nurodytos išsamios išlaidos, įeinančios į teismo išlaidas. Teismo išlaidas sudaro:

 • įvairūs mokesčiai, teismo raštinės ir registracijos mokesčiai. Raštinės mokesčiai, apimantys mokesčius už įrašymą į registrą, akto surašymą ir kopijavimą, išsamiai apibūdinti Registracijos, hipotekos ir teismo raštinės mokesčių kodekso 268 ir sekančiuose straipsniuose;
 • išlaidos, honorarai ir atlyginimas už teismo aktų parengimą;
 • teismo sprendimo kopijavimo išlaidos;
 • visų ikiteisminio tyrimo priemonių išlaidos, visų pirma mokestis liudytojams ir ekspertams. Mokesčio ir kompensacijų liudytojams sumos nustatytos 1972 m. liepos 27 d. karaliaus dekretu;
 • teisėjų, teismo raštinės darbuotojų ir bylos šalių kelionės bei pragyvenimo išlaidos, jeigu atvykti jiems įsakė teisėjas, ir aktų išlaidos, jeigu jie parengti tik proceso tikslu;
 • 1022 straipsnyje nurodyta proceso kompensacija;
 • pagal 1734 straipsnį paskirto tarpininko užmokestis, honoraras ir išlaidos.

1019 straipsnyje nurodyta, kad registracijos mokesčiai, įeinantys į teismo išlaidas, apima:

 • nustatytąjį bendrą mokestį,
 • nustatytuosius specialius mokesčius ir
 • mokesčius, mokėtinus už sprendimus, susijusius su piniginių lėšų ar vertybinių popierių priteisimu, nustatymu ar kreditorių reikalavimų patenkinimo tvarkos nustatymu.

Kai kuriais atvejais, jeigu ieškovas ar į bylą įstojusi šalis nėra belgai, o atsakovas – belgas, atsakovas gali prašyti, kad ieškovas arba į bylą įstojusi šalis pateiktų garantiją su procesu susijusių nuostolių atlyginimui užtikrinti, nebent sudarytas tarptautinis susitarimas, kuriame numatyta atleisti nuo šios prievolės, ir išskyrus atskirus atvejus. Ši nuostata įtvirtinta Teismo kodekso 851 straipsnyje.

Taip pat prireikus turi būti atsižvelgiama į teismo antstolio, advokatų (žr. pirmiau), vertėjų raštu ir žodžiu (žr. toliau) išlaidas.

Civilinio proceso etapas, kuriuo šalis turi mokėti nustatytąsias išlaidas

Kai kurie mokesčiai turi būti mokami prieš pateikiant ieškinį. Antai raštinės mokestis imamas įrašant į registrą.

Išlaidos, patiriamos nagrinėjant bylą, paprastai apmokamos vykstant procesui.

Kai kurioms išlaidoms apmokėti būtina pateikti avansą. Pavyzdžiui, tyrimo priemonės prašanti šalis moka avansą ekspertams. 953 straipsnyje taip pat nurodyta, kad apklausti liudytoją prašanti šalis prieš šią apklausą teismo kancleriui tiesiogiai turi sumokėti avansą, kurį sudaro mokesčio ir išlaidų (kelionės ir kt.) kompensacijos suma.

Kartais teismo išlaidas apmoka advokatas, todėl jos įtraukiamos į jo išlaidų ir užmokesčio apskaitą.

Nustatytosios baudžiamojo proceso išlaidos

Nustatytosios visų baudžiamojo proceso šalių išlaidos

Baudžiamojo proceso nustatytųjų išlaidų klausimas reglamentuojamas 1950 m. gruodžio 28 d. karaliaus dekreto 91 ir sekančiais straipsniais.

Baudžiamojo proceso etapas, kuriuo šalis turi mokėti nustatytąsias išlaidas

Baudžiamojo proceso nustatytųjų išlaidų klausimas reglamentuojamas 1950 m. gruodžio 28 d. karaliaus dekreto 91 ir sekančiais straipsniais.

Konstitucinio proceso išlaidos

Nustatytosios konstitucinio proceso bylos šalių išlaidos

Vienintelės išlaidos, kurias turi apmokėti konstitucinio proceso bylos šalys, – tai registruoto laiško siuntimo išlaidos.

Kokią išankstinę informaciją gali pateikti teisinis atstovas (advokatas)?

Informacija apie šalių teises ir pareigas

Pagal profesinės etikos taisykles advokatai savo klientams privalo suteikti informaciją ir jiems patarti. Tai reiškia, kad advokatas savo klientui suteikia informaciją apie jo teises ir pareigas.

Be to, advokatas savo klientams turi pranešti apie savo užmokesčio apskaičiavimo metodą.

Informacijos apie teismo išlaidas šaltiniai

Kur galima rasti informacijos apie teismo išlaidas Belgijoje?

Informacijos šiuo klausimu pateikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederacinės viešosios teisingumo tarnybos interneto svetainėje, Teismų sistemos modernizavimo komisijos interneto svetainėje (skiltis „Teisinė informacija“) arba teisininkų profesijų interneto svetainėse.

Panaši informacija taip pat gali būti pateikiama teisės aktuose arba paprašius ją gali suteikti teismo kancleris ar advokatas.

Kokiomis kalbomis galima rasti informacijos apie teismo išlaidas Belgijoje?

Ši informacija pateikiama olandų ir prancūzų kalbomis.

Kur rasti informacijos apie tarpininkavimą?

Informacija apie tarpininkavimą pateikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederacinės viešosios teisingumo tarnybos interneto svetainėje (skiltyje „Leidiniai“) ir Federacinės tarpininkavimo komisijos interneto svetainėje.

Kur rasti papildomos informacijos apie išlaidas?

Teismo išlaidų interneto svetainė

Žr. pirmiau.

Kur rasti informacijos apie vidutinę proceso trukmę?

Informaciją apie apytikslę proceso trukmę gali suteikti advokatas. Trukmė priklauso nuo proceso rūšies ir nuo teismo, kuriam norima pateikti ieškinį.

Kur rasti informacijos apie vidutines bendras proceso išlaidas?

Informaciją apie apytiksles proceso išlaidas gali suteikti advokatas. Išlaidos priklauso nuo proceso rūšies ir nuo teismo, kuriam norima pateikti ieškinį.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Kur rasti informacijos šiuo klausimu? Kokios taikomos normos?

Skelbiamoje informacijoje apie išlaidas PVM neįskaičiuojamas. Taikoma PVM norma – 21 %.

Teisinė pagalba

Civilinės teisenos srityje taikytina pajamų riba

Šis klausimas reglamentuojamas Belgijos teismų kodekso 508/1 ir sekančiais straipsniais.

Pirminė teisinė pagalba nemokama visiems. Tai pirmoji teisinė konsultacija, kai suteikiama aiškesnė:

 • praktinė informacija,
 • teisinė informacija,
 • pirminė nuomonę arba siunčiama į specializuotą įstaigą.

Šią pirmąją konsultaciją teikia teisės specialistai, ji visiškai nemokama, kad ir kokios būtų pajamos.

Teikiant antrinę teisinę pagalbą asmenims, kurie dėl gaunamų pajamų negali sumokėti advokatui užmokesčio, suteikiama galimybė gauti visiškai arba iš dalies nemokamą advokato pagalbą. Advokatas padeda konsultuodamas ir gindamas. 2003 m. gruodžio 18 d. karaliaus dekrete nustatytos sąlygos, kuriomis teikiama visiškai arba iš dalies nemokama antrinė teisinė pagalba ir teisminė pagalba.

Visiškai nemokamą teisinę pagalbą dėl savo socialinės padėties gauna:

 • visi asmenys, gyvenantys vieni, kurių grynosios mėnesinės pajamos mažesnės nei 944 EUR;
 • visi asmenys, gyvenantys vieni ir išlaikantys kitą asmenį, kurių grynosios mėnesinės pajamos mažesnės nei 1 213 EUR (+ 163,47 EUR vienam išlaikomam asmeniui);
 • visi šeimą turintys asmenys (susituokę arba gyvenantys kartu nesusituokę), kurių šeimos grynosios mėnesinės pajamos mažesnės nei 1 213 EUR (+ 163,47 EUR vienam išlaikomam asmeniui);
 • visi asmenys, gaunantys socialinės integracijos pašalpą arba socialinę pagalbą;
 • visi asmenys, gaunantys pagyvenusių asmenų minimaliąsias pajamas (GRAPA);
 • visi asmenys, gaunantys neįgaliųjų, kuriems nemokama integracijos pašalpa, kompensaciją;
 • visi asmenys, išlaikantys minimaliąsias šeimos išmokas gaunantį vaiką;
 • visi socialinio būsto nuomininkai, kurie Flandrijos ir Sostinės Briuselio regionuose moka nuomos mokestį, lygų pusei bazinio nuomos mokesčio, arba Valonijos regione moka minimalų nuomos mokestį;
 • visi nepilnamečiai;
 • visi užsieniečiai, norintys pateikti prašymą išduoti leidimą gyventi arba administracine ar teismine tvarka apskųsti sprendimą, priimtą taikant užsieniečių atvykimo į šalį, buvimo, įsikūrimo ir išsiuntimo įstatymus;
 • visi prieglobsčio prašytojai, visi asmenys, pateikę pareiškimą ar prašymą pripažinti pabėgėlio statusą arba pateikę prašymą pripažinti perkeltojo asmens statusą;
 • asmuo, dalyvaujantis bendro skolų reguliavimo procedūroje arba norintis pateikti bendro skolų reguliavimo prašymą.

Darant prielaidą, kad pajamos nepakankamos (prielaida gali būti panaikinta), nemokamą teisinę pagalbą gauna:

 • visi Nedelsiamo atvykimo į teismą įstatyme nurodyti asmenys, laikomi laisvės atėmimo vietose, arba visi jame nurodyti kaltinamieji, laikomi pakankamų pajamų negaunančiais asmenimis, nebent įrodoma kitaip;
 • visi psichikos ligomis sergantys asmenys, kuriems taikoma 1990 m. birželio 26 d. Asmenų apsaugos nuo psichikos ligomis sergančių asmenų įstatyme nustatyta priemonė ir kurie laikomi pakankamų pajamų negaunančiais asmenimis, nebent įrodoma kitaip;
 • Nedelsiamo atvykimo į teismą įstatyme nurodyti atsakovai.

Iš dalies nemokamą pagalbą (šiuo atveju advokatas už savo paslaugas gali prašyti mažesnio užmokesčio) gauna:

 • visi asmenys, gyvenantys vieni, kurių grynosios mėnesinės pajamos yra 944–1 213 EUR;
 • visi asmenys, gyvenantys vieni ir išlaikantys kitą asmenį, kurių grynosios mėnesinės pajamos yra 1 213–1 480 EUR (+ 163,47 EUR vienam išlaikomam asmeniui);
 • visi susituokę arba kartu šeimoje gyvenantys nesusituokę asmenys, kurių šeimos grynosios mėnesinės pajamos yra 1 213–1 480 EUR (+ 163,47 EUR vienam išlaikomam asmeniui).

Nurodytos sumos kiekvienais metais koreguojamos atsižvelgiant į vartotojų kainų indekso raidą.

Teisminė pagalba susijusi su teismo išlaidomis. Jeigu klientas neturi pakankamai lėšų teismo išlaidoms padengti, jis pats arba per savo advokatą gali kreiptis į teisminės pagalbos biurą. Atsižvelgus į prastą finansinę padėtį, jis gali būti visiškai arba iš dalies atleistas nuo prievolės apmokėti antstolio, eksperto ir kt. išlaidas. Šis klausimas reglamentuojamas Teismų kodekso 664 ir sekančiais straipsniais.

Kokiomis sąlygomis kaltinamasis baudžiamajame procese, nusikaltimo auka arba kaltinamasis gali gauti teisinę pagalbą?

Sąlygos, kuriomis teisinę pagalbą gali gauti kaltinamasis baudžiamajame procese, nusikaltimo auka arba kaltinamasis, yra tokios pat kaip nurodytos pirmiau.

Ar yra nemokamų procesų?

Taip, pavyzdžiui, procesas, kuriuo siekiama bendrai sureguliuoti skolas arba būti šalimi teismo procese, yra nemokamas.

Kada bylą pralaimėjusi šalis turi padengti bylą laimėjusios šalies išlaidas?

Civilinės ir komercinės bylos

Pagal 1017 ir sekančius straipsnius teismo išlaidas (teismo antstolio, ekspertų, teismų ir kt. išlaidas) paskelbus sprendimą paprastai apmoka pralaimėjusioji šalis.

Į teismo išlaidas įeina nustatytoji bylą laimėjusios šalies išlaidų ir advokato užmokesčio suma, kurią apmoka pralaimėjusioji šalis. Ši suma vadinama proceso kompensacija – tai nustatytoji suma, apskaičiuojama pagal įkainių lentelę, parengiamą atsižvelgiant į su byla susijusias sumas. Suma nebūtinai padengiamos visos užmokesčio išlaidos. Šią proceso kompensaciją sudarančios sumos nustatytos 2007 m. spalio 26 d. karaliaus dekretu. Nustatyta mažiausia ir didžiausia suma; kompensacijos sumą turi įvertinti teisėjas neviršydamas šio intervalo.

Tam tikrais atvejais teismas gali ne priteisti teismo išlaidas apmokėti pralaimėjusiajai šaliai, o šį klausimą išspręsti kitaip (padalyti išlaidas ir pan.).

Baudžiamosios bylos

Jeigu kaltinamasis ir pagal civilinę teisę atsakingi asmenys nuteisiami, paprastai jie privalo apmokėti proceso išlaidas ir proceso kompensaciją (nustatytąją bylą laimėjusios šalies išlaidų ir advokato užmokesčio sumą – žr. dalį „Civilinės ir komercinės bylos“). Tačiau jeigu kaltinamieji ir pagal civilinę teisę atsakingi asmenys nenuteisiami, o civilinį ieškinį pateikusi šalis pralaimi, šiai šaliai galima arba privaloma priteisti valstybei ir kaltinamajam apmokėti visas proceso išlaidas arba jų dalį ir proceso kompensaciją. Tam tikrais atvejais proceso išlaidas apmoka valstybė. Šios normos įtvirtintos Baudžiamojo proceso kodeksu.

Ekspertų užmokestis

Civilinės ir komercinės bylos

Ekspertų užmokestis nereglamentuojamas, užmokesčio sumą jie nustato savo nuožiūra. Teisėjas šį užmokestį tikrina nedaug (jis gali įsikišti, jei šalys ir ekspertas nesutaria), tačiau teisės akto, kuriuo būtų nustatytos ekspertų užmokesčio sumos, nėra. Šis klausimas reglamentuojamas Teismų kodekso 987 bei sekančiais straipsniais ir 1933 m. gegužės 24 d. karaliaus dekretu.

Tačiau 2003 m. lapkričio 14 d. karaliaus dekrete nustatytas darbo ginčų teismų paskirtų ekspertų, vykdančių sveikatos patikras, užmokesčio įkainis ir išlaidos; šios patikros susijusios su:

 • bylomis dėl neįgaliųjų pašalpų;
 • šeimos išmokomis pagal darbo sutartį ir savarankiškai dirbantiems asmenims;
 • nedarbo draudimu ir
 • privalomojo sveikatos draudimo sistema ir kompensacijomis.

Baudžiamosios bylos

Ekspertų užmokestis baudžiamosiose bylose reglamentuojamas 1950 m. gruodžio 28 d. karaliaus dekretu ir 2009 m. sausio 22 d. ministerijos aplinkraščiu. 2009 m. įkainiai paskelbti 2009 m. sausio 12 d. oficialiajame leidinyje Moniteur belge.

Su dokumentais galima susipažinti Teismų sistemos modernizavimo komisijos interneto svetainėje (skiltis „Teisinė informacija“, „Specialistai“, „Įkainiai“, „Teismo išlaidos“) arba Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBelgijos teisminės valdžios portalo interneto svetainėje (skiltis „Teisės aktai“).

Vertėjų raštu ir žodžiu užmokestis

Vykstant procesui gali prireikti vertėjo raštu arba žodžiu paslaugų. Šių paslaugų reikia, jeigu dokumentai pateikiami ne proceso kalba arba liudytojas nekalba kita kalba. Vertėjo taip pat reikia, jeigu šalis kalba ne proceso kalba ir nesupranta proceso kalbos arba teisėjas nesupranta šios šalies vartojamos kalbos. Taikytinos normos nustatytos 1935 m. birželio 15 d. Kalbų vartojimo teismuose įstatymu.

Baudžiamosios bylos

Vertėjų raštu ir žodžiu užmokestis baudžiamosiose bylose reglamentuojamas 1950 m. gruodžio 28 d. karaliaus dekretu ir 2009 m. sausio 22 d. ministerijos aplinkraščiu. 2009 m. įkainiai paskelbti 2009 m. sausio 12 d. oficialiajame leidinyje Moniteur belge.

Su dokumentais galima susipažinti Teismų sistemos modernizavimo komisijos interneto svetainėje (skiltis „Teisinė informacija“, „Specialistai“, „Įkainiai“, „Teismo išlaidos“) arba Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBelgijos teisminės valdžios portalo interneto svetainėje (skiltis „Teisės aktai“).

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederacinė viešoji teisingumo tarnyba

Teismų sistemos modernizavimo komisija

Susiję priedai

Belgijos išlaidų skaidrumo tyrimo ataskaitaPDF(829 Kb)en


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 08/12/2015

1-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. santuokos nutraukimas - Belgija

Atliekant šį šeimos teisės, būtent santuokos nutraukimo, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti pareiškimą dėl santuokos nutraukimo pateikusiai šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Pora susituokia. Vėliau jie pradeda gyventi skyrium ir susitaria nutraukti santuoką.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. Du tos pačios valstybės narės (A valstybė narė) piliečiai susituokia. Santuokos sudarymas švenčiamas A valstybėje narėje. Po vestuvių pora išvyksta gyventi ir dirbti į kitą valstybę narę (B valstybė narė), kurioje jie įsikuria nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. Netrukus po to pora pradeda gyventi skyriumi – žmona grįžta į A valstybę narę, o vyras lieka B valstybėje narėje. Pora susitaria nutraukti santuoką. Grįžusi į A valstybę narę žmona iš karto pateikia prašymą dėl santuokos nutraukimo B valstybės narės teismui.


Teismo proceso išlaidos


Svarbi išankstinė pastaba. Belgijoje advokatų išlaidos ir užmokestis nereglamentuojami (šios išlaidos ir užmokestis priklauso nuo bylos sudėtingumo ir svarbos, advokato vardo ir reputacijos, atvejo skubumo, bylos baigties ir kt.). Tačiau Belgijoje advokatams taikomos profesinės etikos taisyklės; pagal teisės aktus sąnaudas ir išlaidas jie privalo apskaičiuoti neviršydami pagrįstos ribos (žr. pirmiau).

Pateikiamos apskaičiuotos išlaidos yra grynai orientacinės.


Išlaidos Belgijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Alternatyvus ginčų sprendimas (AGS)

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Ar šioje byloje galima pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

82 EUR

7,57–34,48 EUR už puslapį

186 EUR

7,57–34,48 EUR už puslapį

Ne

B atvejis

82 EUR

7,57–34,48 EUR už puslapį

186 EUR

7,57–34,48 EUR už puslapį

NeAdvokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas arba patarėjas teisės klausimais

Antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

Ne

Apie 2 500 EUR

Ne

Apie 250 EUR

Apie 250 EUR

Ne

B atvejis

Ne

Apie 3 500 EUR

Ne

Apie 350 EUR

Apie 350 EUR

NeKompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos


Atvejo tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Kiti mokesčiai

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

Apibūdinimas

Išlaidos

A atvejis

Taip

15,65–48,24 EUR

Paprastai pareiga pateikti užstatą civiliniam procesui pradėti gali būti taikoma Teismo kodekso 851 straipsnyje numatytu atveju. Jame nustatyta užsienio ieškovo užstato išimtis. Belgijos atsakovas gali prašyti, kad užsienio ieškovas arba į bylą įstojęs asmuo pateiktų užstatą. 852 straipsnyje nurodyta, kokios formos gali būti užstatas (pinigų suma, garantija ir kt.) Žr. informaciją apie išlaidų skaidrumą.

B atvejis

Taip

15,65–48,24 EUR

Paprastai pareiga pateikti užstatą civiliniam procesui pradėti gali būti taikoma Teismo kodekso 851 straipsnyje numatytu atveju. Jame nustatyta užsienio ieškovo užstato išimtis. Belgijos atsakovas gali prašyti, kad užsienio ieškovas arba į bylą įstojęs asmuo pateiktų užstatą. 852 straipsnyje nurodyta, kokios formos gali būti užstatas (pinigų suma, garantija ir kt.) Žr. informaciją apie išlaidų skaidrumą.Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidos

Žr. tinklalapio apie teismo proceso išlaidas skiltį „Teisinė pagalba“.

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Apibūdinimas

Apytikrės išlaidos

A atvejis

Jeigu vykstant procesui būtina pateikti dokumentus

7,57–34,48 EUR už puslapį

Jeigu atsakovas nesupranta proceso kalbos

31,61–54,62 EUR už valandą

B atvejis

Jeigu vykstant procesui būtina pateikti dokumentus

7,57–34,48 EUR už puslapį

Jeigu atsakovas nesupranta proceso kalbos

31,61–54,62 EUR už valandą

Egzekvatūros išlaidos

Apie 100 EUR


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 08/12/2015

2-asis atvejo tyrimas. šeimos teisė. vaikų globa - Belgija

Atliekant šį šeimos teisės, būtent teisės rūpintis vaikais, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti ieškinį pateikusiai šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę. Tuo metu, kai jie pradeda gyventi skyrium, jų vaikui yra treji metai. Teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai, o teisė bendrauti su vaiku – tėvui. Motina pateikia ieškinį dėl tėvo teisės bendrauti su vaiku apribojimo.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės, kai jūs esate advokatas A valstybėje narėje. Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę valstybėje narėje (B valstybė narė). Jie turi bendrą vaiką, tačiau iš karto po jo gimimo pradėjo gyventi skyrium. B valstybės narės teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai, o teisė bendrauti su vaiku – tėvui. Gavusi teismo leidimą, motina su vaiku išsikelia gyventi į kitą valstybę narę (A valstybė narė), o tėvas lieka B valstybėje narėje. Po kelerių metų motina pateikia ieškinį A valstybėje narėje dėl tėvo teisės bendrauti su vaiku pakeitimo.


Teismo proceso išlaidos

Svarbi išankstinė pastaba. Belgijoje advokatų išlaidos ir užmokestis nereglamentuojami (šios išlaidos ir užmokestis priklauso nuo bylos sudėtingumo ir svarbos, advokato vardo ir reputacijos, atvejo skubumo, bylos baigties ir kt.). Tačiau Belgijoje advokatams taikomos profesinės etikos taisyklės; pagal teisės aktus sąnaudas ir išlaidas jie privalo apskaičiuoti neviršydami pagrįstos ribos (žr. pirmiau).

Pateikiamos apskaičiuotos išlaidos yra grynai orientacinės.


Išlaidos Belgijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Alternatyvus ginčų sprendimas (AGS)

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Ar šioje byloje galima pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

52 EUR

7,57–34,48 EUR už puslapį

186 EUR

7,57–34,48 EUR už puslapį

Ne

B atvejis

52 EUR

7,57–34,48 EUR už puslapį

186 EUR

7,57–34,48 EUR už puslapį

NeAdvokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas arba patarėjas teisės klausimais

Antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

Ne

Apie 1 500 EUR

Ne

52 EUR

Apie 100 EUR

Ne

B atvejis

Ne

Apie 1 000 EUR

Ne

52 EUR

Apie 100 EUR

NeKompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos


Atvejo tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

A atvejis

Taip

15,65–48,24 EUR

Paprastai pareiga pateikti užstatą civiliniam procesui pradėti gali būti taikoma Teismo kodekso 851 straipsnyje numatytu atveju. Jame nustatyta užsienio ieškovo užstato išimtis. Belgijos atsakovas gali prašyti, kad užsienio ieškovas arba į bylą įstojęs asmuo pateiktų užstatą. 852 straipsnyje nurodyta, kokios formos gali būti užstatas (pinigų suma, garantija ir kt.) Žr. informaciją apie išlaidų skaidrumą.

B atvejis

Taip

15,65–48,24 EUR

Paprastai pareiga pateikti užstatą civiliniam procesui pradėti gali būti taikoma Teismo kodekso 851 straipsnyje numatytu atveju. Jame nustatyta užsienio ieškovo užstato išimtis. Belgijos atsakovas gali prašyti, kad užsienio ieškovas arba į bylą įstojęs asmuo pateiktų užstatą. 852 straipsnyje nurodyta, kokios formos gali būti užstatas (pinigų suma, garantija ir kt.) Žr. informaciją apie išlaidų skaidrumą.Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidos

Žr. tinklalapio apie teismo proceso išlaidas skiltį „Teisinė pagalba“.

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Apibūdinimas

Apytikrės išlaidos

A atvejis

Jeigu vykstant procesui būtina pateikti dokumentus

7,57–34,48 EUR už puslapį

Jeigu atsakovas nesupranta proceso kalbos

31,61–54,62 EUR už valandą

B atvejis

Jeigu vykstant procesui būtina pateikti dokumentus

7,57–34,48 EUR už puslapį

Jeigu atsakovas nesupranta proceso kalbos

31,61–54,62 EUR už valandą

Egzekvatūros išlaidos

Apie 100 EURŠio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 08/12/2015

3-iasis atvejo tyrimas. šeimos teisė. išlaikymas - Belgija

Atliekant šį šeimos teisės, būtent alimentų, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti ieškinį pateikusiai šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę. Tuo metu, kai jie pradeda gyventi skyrium, jų vaikui yra treji metai. Teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai. Neišspręstas tik ginčas dėl alimentų, kuriuos tėvas privalo mokėti motinai ir kurie skirti vaikui išlaikyti ir jo mokslams, sumos. Motina dėl to pateikia ieškinį.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės, kai jūs esate advokatas A valstybėje narėje: Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę valstybėje narėje (B valstybė narė). Jie turi trejų metų vaiką. Pora pradeda gyventi skyrium. B valstybės narės teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai. Gavusi tėvo sutikimą, motina su vaiku išsikelia gyventi į kitą valstybę narę (A valstybė narė), kur jie įsikuria nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

Lieka neišspręstas ginčas dėl alimentų, kuriuos tėvas turi mokėti motinai ir kurie skirti vaikui išlaikyti ir jo mokslams, sumos. Motina dėl to pateikia ieškinį A valstybėje narėje.


Teismo proceso išlaidos

Svarbi išankstinė pastaba. Belgijoje advokatų išlaidos ir užmokestis nereglamentuojami (šios išlaidos ir užmokestis priklauso nuo bylos sudėtingumo ir svarbos, advokato vardo ir reputacijos, atvejo skubumo, bylos baigties ir kt.). Tačiau Belgijoje advokatams taikomos profesinės etikos taisyklės; pagal teisės aktus sąnaudas ir išlaidas jie privalo apskaičiuoti neviršydami pagrįstos ribos (žr. pirmiau).

Pateikiamos apskaičiuotos išlaidos yra grynai orientacinės.

Išlaidos Belgijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Alternatyvus ginčų sprendimas (AGS)

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Ar šioje byloje galima pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

27 EUR

7,57–34,48 EUR už puslapį

82 EUR

7,57–34,48 EUR už puslapį

Ne

B atvejis

27 EUR

7,57–34,48 EUR už puslapį

82 EUR

7,57–34,48 EUR už puslapį

NeAdvokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas arba patarėjas teisės klausimais

Antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

Ne

Apie 1 000 EUR

Ne

Apie 27 EUR

Apie 60 EUR

Ne

B atvejis

Ne

Apie 1 000 EUR

Ne

Apie 27 EUR

Apie 60 EUR

NeKompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos


Atvejo tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

A atvejis

Taip

15,65–48,24 EUR

Paprastai pareiga pateikti užstatą civiliniam procesui pradėti gali būti taikoma Teismo kodekso 851 straipsnyje numatytu atveju. Jame nustatyta užsienio ieškovo užstato išimtis. Belgijos atsakovas gali prašyti, kad užsienio ieškovas arba į bylą įstojęs asmuo pateiktų užstatą. 852 straipsnyje nurodyta, kokios formos gali būti užstatas (pinigų suma, garantija ir kt.) Žr. informaciją apie išlaidų skaidrumą.

B atvejis

Taip

15,65–48,24 EUR

Paprastai pareiga pateikti užstatą civiliniam procesui pradėti gali būti taikoma Teismo kodekso 851 straipsnyje numatytu atveju. Jame nustatyta užsienio ieškovo užstato išimtis. Belgijos atsakovas gali prašyti, kad užsienio ieškovas arba į bylą įstojęs asmuo pateiktų užstatą. 852 straipsnyje nurodyta, kokios formos gali būti užstatas (pinigų suma, garantija ir kt.) Žr. informaciją apie išlaidų skaidrumą.Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidos

Žr. tinklalapio apie teismo proceso išlaidas skiltį „Teisinė pagalba“.

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Apibūdinimas

Apytikrės išlaidos

A atvejis

Jeigu vykstant procesui būtina pateikti dokumentus

7,57–34,48 EUR už puslapį

Jeigu atsakovas nesupranta proceso kalbos

31,61–54,62 EUR už valandą

B atvejis

Jeigu vykstant procesui būtina pateikti dokumentus

7,57–34,48 EUR už puslapį

Jeigu atsakovas nesupranta proceso kalbos

31,61–54,62 EUR už valandą

Egzekvatūros išlaidos

Apie 100 EURŠio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 08/12/2015

4-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. sutartys - Belgija

Atliekant šį komercinės teisės, būtent sutarties, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti pardavėjui bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Įmonė pristatė prekių, kurių vertė 20 000 eurų. Pardavėjui nebuvo sumokėta, nes pirkėjas mano, kad prekės neatitinka susitarimo.

Pardavėjas nusprendžia pateikti ieškinį, kad už prekes būtų sumokėta visa kaina.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. Įmonė, kurios pagrindinė buveinė yra B valstybėje narėje, pristato prekių, kurių vertė 20 000 eurų, pirkėjui A valstybėje narėje. Sutarčiai taikoma B valstybės narės teisė ir sutartis surašyta B valstybės narės kalba. Šiam pardavėjui nebuvo sumokėta, nes A valstybėje narėje įsikūręs pirkėjas mano, kad prekės neatitinka susitarimo. Pardavėjas nusprendžia ieškinį teikti A valstybėje narėje, siekdamas, kad už prekes būtų sumokėta visa kaina, nurodyta su pirkėju sudarytoje sutartyje.


Teismo proceso išlaidos

Svarbi išankstinė pastaba. Belgijoje advokatų išlaidos ir užmokestis nereglamentuojami (šios išlaidos ir užmokestis priklauso nuo bylos sudėtingumo ir svarbos, advokato vardo ir reputacijos, atvejo skubumo, bylos baigties ir kt.). Tačiau Belgijoje advokatams taikomos profesinės etikos taisyklės; pagal teisės aktus sąnaudas ir išlaidas jie privalo apskaičiuoti neviršydami pagrįstos ribos (žr. pirmiau).

Pateikiamos apskaičiuotos išlaidos yra grynai orientacinės.


Išlaidos Belgijoje

Teismo proceso, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Alternatyvus ginčų sprendimas (AGS)

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Ar šioje byloje galima pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

82 EUR

7,57–34,48 EUR už puslapį

186 EUR

7,57–34,48 EUR už puslapį

Taip

Žr. tinklalapio apie tarpininkavimą Belgijoje skiltį „Tarpininkavimo išlaidos“.

B atvejis

52 EUR (Europos mokėjimo nurodymas)

7,57–34,48 EUR už puslapį

186 EUR

7,57–34,48 EUR už puslapį

Taip

Žr. tinklalapio apie tarpininkavimą Belgijoje skiltį „Tarpininkavimo išlaidos“.Advokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas arba patarėjas teisės klausimais

Antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

A atvejis

Ne

Apie 2 000 EUR

Ne

Apie 250 EUR

Apie 250 EUR

Ne

B atvejis

Ne

Apie 2 000 EUR

Ne

Apie 52 EUR

Apie 100 EUR

NeKompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos


Atvejo tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

A atvejis

Taip

15,65–48,24 EUR

Paprastai pareiga pateikti užstatą civiliniam procesui pradėti gali būti taikoma Teismo kodekso 851 straipsnyje numatytu atveju. Jame nustatyta užsienio ieškovo užstato išimtis. Belgijos atsakovas gali prašyti, kad užsienio ieškovas arba į bylą įstojęs asmuo pateiktų užstatą. 852 straipsnyje nurodyta, kokios formos gali būti užstatas (pinigų suma, garantija ir kt.) Žr. informaciją apie išlaidų skaidrumą.

B atvejis

Taip

15,65–48,24 EUR

Paprastai pareiga pateikti užstatą civiliniam procesui pradėti gali būti taikoma Teismo kodekso 851 straipsnyje numatytu atveju. Jame nustatyta užsienio ieškovo užstato išimtis. Belgijos atsakovas gali prašyti, kad užsienio ieškovas arba į bylą įstojęs asmuo pateiktų užstatą. 852 straipsnyje nurodyta, kokios formos gali būti užstatas (pinigų suma, garantija ir kt.) Žr. informaciją apie išlaidų skaidrumą.Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidos

Žr. tinklalapio apie teismo proceso išlaidas skiltį „Teisinė pagalba“.


Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Apibūdinimas

Apytikrės išlaidos

A atvejis

Jeigu vykstant procesui būtina pateikti dokumentus

7,57–34,48 EUR už puslapį

Jeigu atsakovas nesupranta proceso kalbos

31,61–54,62 EUR už valandą

B atvejis

Jeigu vykstant procesui būtina pateikti dokumentus

7,57–34,48 EUR už puslapį

Jeigu atsakovas nesupranta proceso kalbos

31,61–54,62 EUR už valandą

Egzekvatūros išlaidos

Apie 100 EURŠio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 08/12/2015

5-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. atsakomybė - Belgija

Atliekant šį komercinės teisės, būtent atsakomybės, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti įrangos naudotojui bylinėjimosi išlaidų klausimu atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Šildymo įrangos gamintojas pristato šildytuvą montuotojui. Montuotojas šildytuvą perparduoda (ir sumontuoja) naudotojui kaip namo įrangą. Netrukus po to name kyla gaisras. Visi dalyviai (šildymo įrangos gamintojas, montuotojas ir galutinis naudotojas) apdrausti. Gaisro priežastis užginčijama. Niekas nenori kompensuoti nuostolių įrangos naudotojui.

Įrangos naudotojas nusprendžia šildymo įrangos gamintojui, šildymo įrangos montuotojui ir draudimo bendrovėms pateikti ieškinį dėl visiškos kompensacijos.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. B valstybėje narėje įsikūręs šildymo įrangos gamintojas pristato šildytuvą montuotojui C valstybėje narėje. Montuotojas šildytuvą perparduoda (ir sumontuoja) naudotojui kaip namo įrangą. Netrukus po to name kyla gaisras. Kiekvienas dalyvis (šildymo įrangos gamintojas, montuotojas ir galutinis naudotojas) yra apdraustas draudimo bendrovės savo valstybėje narėje. Gaisro priežastis užginčijama. Niekas nenori kompensuoti nuostolių įrangos naudotojui.

Įrangos naudotojas nusprendžia A valstybėje narėje šildymo įrangos gamintojui, šildymo įrangos montuotojui ir draudimo bendrovei, įsikūrusiai A valstybėje narėje, pateikti ieškinį dėl visiškos kompensacijos.


Teismo proceso išlaidos


Svarbi išankstinė pastaba. Belgijoje advokatų išlaidos ir užmokestis nereglamentuojami (šios išlaidos ir užmokestis priklauso nuo bylos sudėtingumo ir svarbos, advokato vardo ir reputacijos, atvejo skubumo, bylos baigties ir kt.). Tačiau Belgijoje advokatams taikomos profesinės etikos taisyklės; pagal teisės aktus sąnaudas ir išlaidas jie privalo apskaičiuoti neviršydami pagrįstos ribos (žr. pirmiau).

Pateikiamos apskaičiuotos išlaidos yra grynai orientacinės.


Išlaidos Belgijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Alternatyvus ginčų sprendimas (AGS)

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Ar šioje byloje galima pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

82 EUR

7,57–34,48 EUR už puslapį

186 EUR

7,57–34,48 EUR už puslapį

Taip

Žr. tinklalapio apie tarpininkavimą Belgijoje skiltį „Tarpininkavimo išlaidos“.

B atvejis

82 EUR

7,57–34,48 EUR už puslapį

186 EUR

7,57–34,48 EUR už puslapį

Taip

Žr. tinklalapio apie tarpininkavimą Belgijoje skiltį „Tarpininkavimo išlaidos“.Advokato, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas

Antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

A atvejis

Ne

Apie 3 000 EUR

Ne

Apie 500 EUR

Apie 250 EUR

Ne

B atvejis

Ne

Apie 3 000 EUR

Ne

Apie 500 EUR

Apie 250 EUR

NeKompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos


Atvejo tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

A atvejis

Taip

15,65–48,24 EUR

Paprastai pareiga pateikti užstatą civiliniam procesui pradėti gali būti taikoma Teismo kodekso 851 straipsnyje numatytu atveju. Jame nustatyta užsienio ieškovo užstato išimtis. Belgijos atsakovas gali prašyti, kad užsienio ieškovas arba į bylą įstojęs asmuo pateiktų užstatą. 852 straipsnyje nurodyta, kokios formos gali būti užstatas (pinigų suma, garantija ir kt.) Žr. informaciją apie išlaidų skaidrumą.

B atvejis

Taip

15,65–48,24 EUR

Paprastai pareiga pateikti užstatą civiliniam procesui pradėti gali būti taikoma Teismo kodekso 851 straipsnyje numatytu atveju. Jame nustatyta užsienio ieškovo užstato išimtis. Belgijos atsakovas gali prašyti, kad užsienio ieškovas arba į bylą įstojęs asmuo pateiktų užstatą. 852 straipsnyje nurodyta, kokios formos gali būti užstatas (pinigų suma, garantija ir kt.) Žr. informaciją apie išlaidų skaidrumą.Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidos

Žr. tinklalapio apie teismo proceso išlaidas skiltį „Teisinė pagalba“.


Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Apibūdinimas

Apytikrės išlaidos

A atvejis

Jeigu vykstant procesui būtina pateikti dokumentus

7,57–34,48 EUR už puslapį

Jeigu atsakovas nesupranta proceso kalbos

31,61–54,62 EUR už valandą

B atvejis

Jeigu vykstant procesui būtina pateikti dokumentus

7,57–34,48 EUR už puslapį

Jeigu atsakovas nesupranta proceso kalbos

31,61–54,62 EUR už valandą

Egzekvatūros išlaidos

Apie 100 EURŠio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 08/12/2015

Teismo proceso išlaidos - Bulgarija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie teisingumo vykdymo išlaidas Bulgarijoje.


Teismo proceso išlaidos

Teisininkų atlyginimo reglamentavimo sistema

Advokatai

Bulgarijos advokatūros akto (paskutinį kartą iš dalies keisto SG 69/2008 8 5):

36 straipsnyje nustatyta:

 1. Advokatai turi teisę už savo darbą gauti atlyginimą.
 2. Dėl atlyginimo dydžio turi būti sutarta advokato ir jo kliento sutartyje. Sutartyje sutartas dydis turi būti teisingas bei pagrįstas ir negali būti mažesnis nei numatyta už tokį darbą, kurio imamasi (Aukščiausiosios advokatūros tarybos potvarkis).
 3. Nesant sutarties, advokato arba kliento prašymu Advokatūros taryba turi nustatyti atlyginimą (Aukščiausiosios advokatūros tarybos potvarkis).
 4. Atlyginimas gali būti nekintamo nustatyto dydžio ir (arba) skaičiuojamas kaip procentinė dalis sumos, kurią gali, atsižvelgiant į teismo proceso baigtį, priteisti sumokėti teismas. Tai netaikoma atlyginimui baudžiamosiose bylose ir civilinėse bylose, kuriose interesai yra nematerialiniai.

38 straipsnyje nustatyta:

 1. Advokatai gali teikti teisinę pagalbą ir paslaugas:
 • asmenims, kurie turi teisę gauti alimentus;
 • asmenims, turintiems finansinių sunkumų;
 • tėvams, draugams ar kitiems advokatams.
 1. Tokiais atvejais, kai priešingajai bylos šaliai atitinkamame procese teismas nurodo apmokėti išlaidas, advokatas turi teisę gauti atlyginimą. Teismas turi nustatyti tokio atlyginimo dydį, kuris turi būti ne mažesnis nei numatyta (potvarkio 36 straipsnio 3 dalyje), ir nurodo kitai bylos šaliai jį sumokėti.

Atlyginimas (užmokestis) reglamentuojamas 2004 m. Aukščiausiosios advokatūros tarybos potvarkiu Nr. 1. Minimalus užmokestis yra toks:

 1. Užmokestis už konsultavimą, informacijos teikimą, dokumentų ir sutarčių rengimą:
 • nustatyto dydžio užmokestis – nuo maždaug 10 EUR iki 300 EUR;
 • atsižvelgiant į materialinį interesą byloje – nustatyto dydžio užmokestis (nuo maždaug 75 EUR iki 350 EUR) + materialinio intereso procentinė dalis (nuo 0,1 % iki 1 %).
 1. Užmokestis už civilinį ir administracinį procesus vienoje instancijoje:
 • nustatyto dydžio užmokestis – nuo maždaug 50 EUR iki 250 EUR;
 • atsižvelgiant į materialinį interesą byloje – nustatyto dydžio užmokestis (nuo maždaug 50 EUR iki 325 EUR) + materialinio intereso procentinė dalis (nuo 2 % iki 6 %).
 1. Užmokestis už teismų sprendimų vykdymo procesą:
 • ½ 2 skirsnyje nurodyto užmokesčio;
 1. Užmokestis už baudžiamąjį ir administracinių sankcijų procesus vienoje instancijoje – tik nustatyto dydžio:
 • ikiteisminiame etape – maždaug 150 EUR;
 • teismo proceso etape – nuo maždaug 150 EUR iki 900 EUR, atsižvelgiant į įtariamo nusikaltimo sunkumą;
 • administracinių sankcijų bylose – 75 EUR.
 1. Užmokestis už procesą ypatingosios teisenos tvarka (vaikų apsauga, šeimos kodeksas, smurtas namuose, ekstradicija ir Europos arešto orderis ir pan.):
 • tik nustatyto dydžio užmokestis – nuo maždaug 75 EUR iki 125 EUR;

Antstoliai

Nuo 2006 m. antstoliai Bulgarijoje yra privatūs vykdymo užtikrinimo subjektai ir valstybės pareigūnai. Abiem šioms grupėms taikomi teisės aktuose nustatyti tarifai.

 1. Valstybės pareigūnų užmokestis yra reglamentuotas (valstybinių mokesčių, teismų renkamų pagal 2008 m. Civilinio proceso kodeksą, tarifo II skirsnis).
 2. Privačių vykdymo užtikrinimo subjektų užmokestis yra reglamentuotas (Įstatymo dėl privačių vykdymo užtikrinimo subjektų 78 straipsnis ir to įstatymo vykdymo užtikrinimo mokesčių ir išlaidų tarifas).

Abiem tarifais nustatytas užmokestis yra vienodas.

Privatus vykdymo užtikrinimo subjektas ima papildomą 50 % standartinio užmokesčio dydžio užmokestį už dokumentų įteikimą nedarbo ir išeiginėmis dienomis, teismo šaukimo išsiuntimą paštu ir skundų, pranešimų bei dokumentų kopijų padarymą.

Nustatyto dydžio išlaidos

Nustatyto dydžio civilinių bylų nagrinėjimo išlaidos

Bylos šalių nustatyto dydžio išlaidos civilinių bylų nagrinėjimo procese

Už civilinių bylų nagrinėjimą yra nustatytas toliau nurodytas užmokestis (valstybinių mokesčių, teismų renkamų pagal 2008 m. Civilinio proceso kodeksą, tarifo I skirsnis). Užmokestis už:

 • civilinį ieškinį – 4 % ieškinio sumos, bet ne mažiau nei 25 EUR;
 • ieškinį dėl moralinės žalos – iki 40 EUR, bet ne mažiau nei 15 EUR;
 • ištuokos bylas (įskaitant bylas, kuriose pasiekiamas bendras susitarimas) – 2 % iš viso per trejus metus gautinos kiekvienos bylos šalies dalies (pagal susitarimą dėl santuokinio turto padalijimo ir alimentų);
 • vykdymo orderį – 2 % materialinio intereso, bet ne mažiau nei 12,5 EUR;
 • įvaikinimo bylas – 12,5 EUR;
 • turto, į kurį reiškiamos pretenzijos, konfiskavimo užtikrinimą – 20 EUR;
 • įrodymų užtikrinimą – 10 EUR;
 • bankroto bylas – 25 EUR individualiam prekybą vykdančiam subjektui ir 125 EUR komercinei įmonei.

Civilinių bylų nagrinėjimo proceso etapas, kuriame turi būti sumokėtos nustatyto dydžio išlaidos

Užmokestis sumokamas prieš prasidedant procesui arba prieš atliekant būtinus veiksmus (Civilinio proceso kodekso 76 straipsnis).

Nustatyto dydžio baudžiamųjų bylų nagrinėjimo išlaidos

Bylos šalių nustatyto dydžio išlaidos baudžiamųjų bylų nagrinėjimo procese

Išlaidų padengimas ir atlyginimas baudžiamųjų bylų nagrinėjimo procese reglamentuojami Baudžiamojo proceso kodekse.

187 straipsnis. Išlaidų padengimas

 1. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo išlaidos turi būti apmokamos tiek, kiek nurodyta atitinkamos institucijos biudžete, išskyrus teisės aktuose nustatytais atvejais.
 2. Baudžiamosiose bylose, iškeltose pagal nukentėjusiojo teismui pateiktą skundą, privatus kaltintojas turi iš anksto sumokėti išlaidų dydžio sumą. Nesumokėjus šios sumos, privačiam kaltintojui turi būti suteiktos septynios dienos šiai sumai sumokėti.
 3. Bylose, iškeltose pagal nukentėjusiojo teismui pateiktą skundą, išlaidos, susijusios kaltinamojo teisme pateiktais reikalavimais surinkti įrodymus, turi būti padengiamos iš teismo biudžeto.

Už baudžiamųjų bylų nagrinėjimą nustatytas užmokestis (Įstatymo dėl teismų, prokuratūrų, tyrimo tarnybų ir Teisingumo ministerijos renkamų valstybinių mokesčių, kuris paskutinį kartą iš dalies keistas 2005 m., tarifu Nr. 1) yra toks:

 • už skundus, pagal kuriuos baudžiamoji byla iškeliama privataus kaltinimo tvarka – 6 EUR;
 • už privačius ieškinius baudžiamosiose bylose, iškeltose privataus kaltinimo tvarka – 2,5 EUR;
 • už reabilitavimo prašymus tais atvejais, kai byla lieka nebaigta nagrinėti – 3 EUR.

Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo proceso etapas, kuriame turi būti sumokėtos nustatyto dydžio išlaidos

Pirmiau nurodytų išlaidų dydžio sumą privatus kaltintojas turi sumokėti iš anksto (pagal Baudžiamojo proceso kodeksą). Nesumokėjus šios sumos, jam turi būti suteiktos septynios dienos šiai sumai sumokėti.

Nustatyto dydžio išlaidos konstitucinio teismo procese

Bylos šalių nustatyto dydžio išlaidos konstitucinio teismo procese

Bulgarijos teisės sistemoje nėra konstitucinio teismo proceso.

Teisinių atstovų pateiktina išankstinė informacija

Šalių teisės ir pareigos

Advokatūros akto 40 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad advokatai privalo tiksliai informuoti savo klientus apie jų teises ir pareigas. Nėra konkrečiai nustatyto įpareigojimo suteikti informaciją savo klientams apie numatomas išlaidas teisinio proceso metu. Tačiau advokatų etikos kodekse toks įpareigojimas yra numatytas.

Teisiniai išlaidų šaltiniai

Kur rasti informacijos apie išlaidų šaltinius Bulgarijoje?

Fizinis arba juridinis asmuo, suinteresuotas iškelti bylą teisme, negalės rasti jokios viešai paskelbtos informacijos apie tai, kiek tai jam kainuos, kadangi nėra oficialios ar neoficialios interneto svetainės ar kitos viešos įstaigos, kuri suteiktų tokią parengtą informaciją. Todėl klientai dažniausiai pasikliauja savo advokatais, kad šie juos informuos apie išlaidas.

Tačiau toliau nurodytose viešose interneto svetainėse piliečiai gali rasti teisės aktus, reglamentuojančius užmokestį ir išlaidas teisinio proceso metu, ir gali patys suskaičiuoti mokėtinas sumas. Tokios interneto svetainės yra: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnacionalinės teisės aktai, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausios advokatūros tarybos interneto svetainė, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiosios teismų tarybos interneto svetainė ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinės teisinės pagalbos tarnybos interneto svetainė; visos šios interneto svetainės šiuo metu yra tik bulgarų kalba.

Kokiomis kalbomis galima rasti informacijos apie išlaidų šaltinius Bulgarijoje?

Visos pirmiau nurodytos interneto svetainės šiuo metu yra tik bulgarų kalba.

Kur rasti informacijos apie tarpininkavimą?

Tokia informacija pateikiama Bulgarijos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Kur rasti papildomos informacijos apie išlaidas?

Kur rasti informacijos apie vidutinę įvairių procedūrų trukmę?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiosios teismų tarybos interneto svetainėje pateikiamos teismų veiklos visais lygiais metinės ir pusmečio ataskaitos. Pateikiama informacija apie bylų, užbaigtų per pastaruosius 3 mėnesius, 6 mėnesius, 1 metus, 2 metus ar daugiau metų, skaičių. Aukščiausiosios teismų tarybos statistikos skyrius pateikia analizę ir informaciją apie teismo proceso nagrinėjant civilines, baudžiamąsias ir administracines bylas vidutinę trukmę.

Kur rasti informacijos apie vidutines bendras konkretaus proceso išlaidas?

Tokios oficialios viešai skelbiamos informacijos nėra.

Pridėtinės vertės mokestis

Kaip pateikiama ši informacija? Kokios PVM normos taikomos?

PVM yra įskaičiuotas į išlaidas (pagal pirmiau nurodytus tarifus ir aktus).

Teisinė pagalba

Nustatytas mažiausias pajamų lygis civilinės teisenos srityje

Pagal Teisinės pagalbos aktą sąlygos gauti teisinę pagalbą civilinėse ir baudžiamosiose bylose yra tokios pačios (žr. toliau):

22 straipsnis:

 • Teisinė pagalba (pagal 21 straipsnio 1 ir 2 punktus) suteikiama asmenims, atitinkantiems tinkamumo mėnesinėms socialinės paramos išmokoms gauti reikalavimus (vadovaujantis Socialinės paramos akto taikymo taisyklėse nustatyta tvarka), ir asmenims, patalpintiems į specializuotas įstaigas, kuriose teikiamos socialinės paslaugos.
 • Teisinė pagalba (pagal 21 straipsnio 1 ir 2 punktus) turi būti suteikiama globojančiai šeimai, šeimai arba draugams ir giminaičiams, kuriems atiduotas vaikas (vadovaujantis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVaikų apsaugos akte nustatyta tvarka).
 • Sprendimas dėl vaiko atidavimo turi būti patvirtintas atitinkamai Socialinės paramos direktorato direktoriaus arba teismo sprendimu. Asmenys, nepateikę prašymo dėl mėnesinių socialinių išmokų, kurias gauti jie turi teisę (vadovaujantis Socialinės paramos akto taikymo taisyklėse nustatyta tvarka), turi pateikti Nacionaliniam teisinės pagalbos biurui Socialinės paramos direktorato direktoriaus išduotą pažymą, kurioje patvirtinama, kad atitinkamas asmuo atitinka tinkamumo mėnesinėms socialinės paramos išmokoms gauti reikalavimus.

Civilinėse ir administracinėse bylose taikomi papildomi reikalavimai.

23 straipsnis:

 1. Civilinėse ir administracinėse bylose teisinė pagalba suteikiama tais atvejais, kai – remiantis atitinkamų kompetentingų institucijų pateiktais įrodymais – teismas nustato, kad bylos šalis negali susimokėti už advokato pagalbą. Siekdamas nustatyti, ar bylos šalis negali susimokėti už advokato pagalbą, teismas atsižvelgia į:
 • to asmens ar šeimos pajamas;
 • turtinę padėtį, patvirtintą pareiškime;
 • šeiminę padėtį;
 • sveikatos būklę;
 • tai, ar asmuo dirba;
 • amžių;
 • kitas nustatytas aplinkybes.

Nustatytas mažiausias pajamų lygis baudžiamosios teisenos srityje kaltinamųjų atveju

Be baudžiamosioms byloms nustatytų kriterijų (Teisinės pagalbos akto 22 straipsnis, apibūdintas pirmiau), taikomi ir šie kriterijai:

23 straipsnis:

 1. Teisinės pagalbos sistema (nurodyta 21 straipsnio 3 punkte) taikoma tais atvejais, kai privaloma tvarka turi būti užtikrinta gynyba arba advokato atstovavimas.
 2. Be to, teisinės pagalbos sistema turi būti taikoma tais atvejais, kai įtariamasis, kaltinamasis, asmuo, kuriam pareikšti kaltinimai, atsakovas arba baudžiamosios, civilinės ar administracinės bylos šalis negali susimokėti už advokato pagalbą, nori gauti tokią pagalbą ir tai reikalinga teisingumo interesais.
 3. Baudžiamosiose bylose tokį įvertinimą turi atlikti atitinkama institucija, atsižvelgdama į už advokato paslaugas negalinčio susimokėti asmens / kaltinamojo turtinę padėtį.

Nustatytas mažiausias pajamų lygis baudžiamosios teisenos srityje nukentėjusiųjų atveju

Šiuo atveju nustatytas toks pats mažiausias pajamų lygis kaip ir kitų baudžiamojo proceso šalių atveju (žr. pirmiau).

Kitos sąlygos, taikomos suteikiant teisinę pagalbą nukentėjusiesiems

Nėra specialių sąlygų, nustatytų teisės aktuose, kurios būtų taikomos nuo nusikaltimų nukentėjusių asmenų atveju. Taikomos bendros teisinės pagalbos suteikimo baudžiamosiose bylose taisyklės (Teisinės pagalbos akto 22 ir 23 straipsniai).

Kitos sąlygos, taikomos suteikiant teisinę pagalbą kaltinamiesiems

Nėra specialių sąlygų, nustatytų teisės aktuose, kurios būtų taikomos kaltinamųjų atveju. Taikomos bendros teisinės pagalbos suteikimo baudžiamosiose bylose taisyklės (Teisinės pagalbos akto 22 ir 23 straipsniai).

Nemokamas teismo procesas

83 straipsnis: Atleidimas nuo mokesčių sumokėjimo ir išlaidų atlyginimo

 1. Mokesčių už teismo ieškinių tvarkymą mokėti ir teismo ieškinių tvarkymo išlaidų padengti nereikia:
 • ieškovams – darbininkams, darbuotojams ir asmenims, pateikusiems kolektyvinius ieškinius dėl darbo santykių;
 • ieškovams, pateikusiems ieškinius dėl išlaikymo;
 • prokuroro pateiktų ieškinių atvejais;
 • ieškovams, pateikusiems ieškinius atlyginti nusikaltimu, dėl kurio jau priimtas ir įsiteisėjo teismo sprendimas, padaryto delikto sukeltą žalą;
 • paskirtiems specialiems bylos šalies, kurios adresas nežinomas, atstovams.
 1. Mokesčių sumokėti ir teismo proceso išlaidų padengti nereikia fiziniams asmenims tais atvejais, kai teismas pripažįsta, kad jie neturi pakankamų išteklių jiems sumokėti. Gavęs prašymą atleisti nuo mokesčių sumokėjimo ir išlaidų padengimo, teismas atsižvelgia į:
 • to asmens ir jo šeimos pajamas;
 • turtinę padėtį, patvirtintą pareiškime;
 • šeiminę padėtį;
 • sveikatos būklę;
 • tai, ar asmuo dirba;
 • amžių;
 • kitas atitinkamas aplinkybes.
 1. 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais teismo proceso išlaidos turi būti padengiamos iš teismo biudžete numatytos sumos.

84 straipsnis: Atleidimas ypatingais atvejais

Nuo valstybinių mokesčių sumokėjimo – tačiau ne nuo teismo išlaidų padengimo – atleidžiami:

 1. valstybė ir valstybės institucijos, išskyrus bylas dėl privataus valstybės turto ir ieškinius dėl privačių valstybės gautinų sumų ir teisių (iš dalies pakeistas – SG 50/08, galioja nuo 2008 3 1; iš dalies pakeistas 2008 m. sprendimu Konstitucinio Teismo byloje Nr. 3 – SG 63/08);
 2. Bulgarijos raudonojo kryžiaus organizacija;
 3. savivaldybės, išskyrus ieškinius dėl privačių savivaldybių gautinų sumų ir turtinių teisių – privačios savivaldybių nuosavybės atvejais.

Kada bylą pralaimėjusi šalis turi padengti bylą laimėjusios šalies išlaidas?

Civilinės bylos

78 straipsnis: Išlaidų priteisimas

 1. Ieškovo mokėtinus mokesčius (įskaitant teismo proceso išlaidas ir atlyginimą vienam advokatui (jeigu bylos šalis turėjo advokatą)) turi sumokėti atsakovas proporcingai atsižvelgiant į priteistą ieškinio sumą.
 2. Atsakovui įrodžius, kad nėra ieškinio pagrindo, išlaidos turi būti priteisiamos ieškovui.
 3. Atsakovas taip pat turi teisę pareikalauti atlyginti apmokėtas išlaidas proporcingai atsižvelgiant į nepatenkintą ieškinio dalį.
 4. Atsakovas taip pat turi teisę, kad jam būtų atlygintos išlaidos tuo atveju, kai ieškinio nagrinėjimas nutraukiamas.
 5. Jeigu ieškinio suma, bylos šalies sumokėta kaip atlyginimas advokatui, yra pernelyg didelė, atsižvelgiant į bylos teisinį ir faktinį sunkumą, teismas gali, kitos bylos šalies prašymu, priteisti mažesnę sumą, tačiau ši suma negali būti mažesnė nei minimali suma (pagal Advokatų įstatymo 36 straipsnį).
 6. Jeigu byla išsprendžiama asmens, kuris yra atleistas nuo valstybinių mokesčių sumokėjimo ar teismo proceso išlaidų atlyginimo, naudai, asmuo, kuriam iškelta byla, turi sumokėti visus mokėtinus mokesčius ir padengti visas atlygintinas išlaidas. Atitinkamos sumos turi būti sumokėtos teismui.
 7. Jeigu asmens, kuriam buvo suteikta teisinė pagalba, ieškinys yra pripažįstamas, apmokamo advokato atlyginimas turi būti sumokėtas Nacionaliniam teisinės pagalbos biurui, proporcingai atsižvelgiant į pripažintą ieškinio dalį. Tais atvejais, kai ieškiniai iškelti dėl sprendimų, asmuo, kuriam buvo suteikta teisinė pagalba, turi padengti išlaidas proporcingai atsižvelgiant į nepatenkintą ieškinio dalį.
 8. Teisę į advokato atlyginimo kompensavimą taip pat turi juridiniai asmenys ir pavieniai verslininkai, jeigu juos gynė darbuotojas – teisinis konsultantas.
 9. Jeigu byla baigiama pasiekus susitarimą, pusę sumokėto valstybinio mokesčio turi būti grąžinta ieškovui. Teismo proceso išlaidos ir susitarimas išlieka, jeigu nesusitariama kitaip.
 10. Trečiasis pagalbinis asmuo * išlaidų apmokėti neturi, tačiau turi padengti savo atliktų procesinių veiksmų išlaidas.
 11. Jeigu byloje dalyvauja prokuroras, padengtinos išlaidos turi būti sumokėtos valstybei arba jas turi apmokėti valstybė.

* Trečiasis pagalbinis asmuo – nepriklausoma civilinės bylos šalis, turinti specialias teises ir pareigas, reglamentuojamas Civilinio proceso kodekse.

Baudžiamosios bylos

Baudžiamojo proceso kodeksas – Išlaidos ir atlyginimas

187 straipsnis: Išlaidų padengimas

 1. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo išlaidos turi būti apmokamos tiek, kiek nurodyta atitinkamos institucijos biudžete, išskyrus teisės aktuose nustatytais atvejais.
 2. Tais atvejais, kai baudžiamoji byla iškelta pagal nukentėjusiojo teismui pateiktą skundą, privatus kaltintojas turi iš anksto sumokėti išlaidų dydžio sumą. Nesumokėjus šios sumos, privačiam kaltintojui turi būti suteiktos septynios dienos šiai sumai sumokėti.
 3. Bylose, iškeltose pagal nukentėjusiojo teismui pateiktą skundą, išlaidos, susijusios su kaltinamojo teisme pateiktais reikalavimais surinkti įrodymus, turi būti padengiamos iš teismo biudžeto.

188 straipsnis: Išlaidų dydžio nustatymas

 1. Išlaidų dydį turi nustatyti teismas arba ikiteisminio tyrimo organas.
 2. Liudininkų – darbininkų ar darbuotojų – atlyginimą turi nustatyti teismas.

189 straipsnis: Sprendimas dėl išlaidų

 1. Teismas turi nuspręsti dėl išlaidų, patirtų paskiriant bausmę ar priimant teismo sprendimą.
 2. Vertimo raštu išlaidas ikiteisminio tyrimo metu turi padengti atitinkamas organas; vertimo raštu išlaidas teismo proceso metu turi padengti teismas.
 3. Tais atvejais, kai kaltinamoji šalis pripažįstama kalta, teismas nurodo jai apmokėti teismo proceso išlaidas, įskaitant užmokestį advokatui bei kitas išlaidas už ex oficio paskirto gynėjo paslaugas. Šios išlaidos apima privataus kaltintojo ir civilinio ieškovo patirtas išlaidas, kai jie yra pateikę prašymą dėl išlaidų apmokėjimo. Jeigu byloje yra keli kaltais pripažinti kaltinamieji, teismas paskirsto kiekvieno iš jų mokėtiną išlaidų dalį.
 4. Tais atvejais, kai kaltinamoji šalis pripažįstama nekalta dėl tam tikrų kaltinimų, teismas nurodo jai apmokėti tik išlaidas, patirtas dėl kaltinimo, dėl kurio ji yra pripažinta kalta.

190 straipsnis: Išlaidų skyrimas

 1. Tais atvejais, kai kaltinamasis išteisinamas arba baudžiamoji byla nutraukiama, visas išlaidas bylose, kuriose kur kaltinimą palaiko valstybė, padengia valstybė, o su pagal nukentėjusiojo skundą iškeltais ieškiniais susijusias išlaidas padengia privatus kaltintojas.
 2. Vykdomąjį raštą dėl priskirtų apmokėti išlaidų turi išduoti pirmosios instancijos teismas.

Ekspertų atlyginimas

Civilinio proceso kodekse nustatyta bendra taisyklė, reglamentuojanti ekspertų atlyginimą civiliniame procese.

75 straipsnis: Išlaidų dydžio nustatymas

„... ekspertų atlyginimo dydį nustato teismas atsižvelgdamas į atliktą darbą ir patirtas išlaidas.“

Aukščiausioji teismų taryba 2008 m. paskelbė potvarkį Nr. 1 dėl ekspertų registravimo, kvalifikacijos ir atlyginimo, kuris taikomas civilinėms, baudžiamosioms ir administracinėms byloms. 29 straipsnyje nustatyta, kad ekspertų atlyginimo dydį turi nustatyti ekspertizę atlikti paskiriančios institucijos atsižvelgdamos į:

 1. užduoties sudėtingumą;
 2. eksperto kompetenciją ir kvalifikaciją;
 3. laiką, kurio reikėjo užduočiai įvykdyti;
 4. atlikto darbo kiekį;
 5. būtinas išlaidas, pavyzdžiui, naudotas medžiagas, reikmenis, priemones, įrangą ir pan.;
 6. kitas sąlygas, aktualias atliekant darbą, pavyzdžiui, ar laikytasi terminų, papildomą darbą nedarbo valandų ir nacionalinių švenčių metu ir pan.

Vertėjų raštu ir žodžiu atlyginimas

Civilinės bylos

Ekspertams taikomos taisyklės yra taikomos ir vertėjams – žr. pirmiau.

Baudžiamosios bylos

Baudžiamojo proceso kodeksas: 189 straipsnio 2 dalis

Vertimo raštu išlaidas ikiteisminio tyrimo metu turi padengti atitinkamas organas, o vertimo raštu išlaidas teismo proceso metu – teismas.

Susiję priedai

Bulgarijos išlaidų skaidrumo tyrimo ataskaitaPDF(566 Kb)en


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 17/12/2018

Teismo proceso išlaidos - Čekija

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: čekų.

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie teisingumo išlaidas Čekijoje. Teismo proceso išlaidos nuodugniau analizuojamos šiuose atvejų tyrimuose:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠeimos teisė. Santuokos nutraukimas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠeimos teisė. Vaikų globa ir alimentai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKomercinė teisė. Sutartys

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKomercinė teisė. Atsakomybė


Teismo proceso išlaidos

Teisininkų užmokesčio reglamentavimo sistema

Teisininkai

Čekijoje yra tik vieno tipo teisininkai (advokatai); baristerių ar solisitorių nėra.

Advokatų įkainiai ir užmokestis už teisines paslaugas (advokatų tarifai) reglamentuojami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1996 m. birželio 4 d. Teisingumo ministerijos nutarimu Nr. 177/1996 Sb. Jis anglų kalba pateiktas Čekijos advokatūros interneto svetainėje.

Advokatų užmokestis taip pat gali būti nustatytas privačiu šalių susitarimu.

Daugumos civilinių bylų atveju (įskaitant šeimos ir komercines bylas) teisinis atstovavimas neprivalomas.

Nustatytosios išlaidos

Nustatytosios civilinio proceso išlaidos

Nustatytosios civilinio proceso šalių išlaidos

Civilinio proceso išlaidos reglamentuojamos Įstatymu Nr. 549/1991 rink. dėl teismo išlaidų (anglų kalbos versijos nėra). Jos kiekvieną kartą kitokios, nelygu, kokios rūšies procesas. Kai kuriais atvejais taikomi nustatytieji įkainiai; kitais atvejais užmokestis apskaičiuojamas kaip procentinė dalis.

Visais atvejais išlaidos turi būti apmokamos Čekijos valiuta (CZK) ir į valstybės biudžeto (arba teismo) sąskaitą lėšos gali būti pervedamos banko pavedimu. Išlaidas iki 5 000 CZK galima apmokėti, pašte arba tam tikrose kitose vietose įsigyjant valstybės fiskalinį ženklą (kolek).

Teismas ieškinį pateikiančiam asmeniui turi pranešti, kokią konkrečią sumą jis turi sumokėti.

Civilinio proceso etapas, kuriuo privaloma apmokėti nustatytąsias išlaidas

Išlaidas reikia apmokėti per tris dienas nuo pranešimo datos, prieš įvykstant pirmajam teismo posėdžiui.

Nustatytosios baudžiamojo proceso išlaidos

Nustatytosios baudžiamojo proceso šalių išlaidos

Baudžiamasis procesas visada pradedamas ex officio (valstybės prokuratūros), o kaltinamasis apmoka tik teisinio atstovavimo išlaidas.

Baudžiamojo proceso etapas, kuriuo privaloma apmokėti nustatytąsias išlaidas

Baudžiamojo proceso metu teismo išlaidų nėra.

Nustatytosios konstitucinio proceso išlaidos

Nustatytosios konstitucinio proceso šalių išlaidos

Nustatytųjų teismo išlaidų už Čekijos konstituciniam teismui pateikiamus ieškinius nėra, bet proceso šaliai privalo atstovauti advokatas.

Konstitucinio proceso etapas, kuriuo privaloma apmokėti nustatytąsias išlaidas

Nustatytųjų teismo išlaidų nėra.

Teisinių atstovų pateiktina išankstinė informacija

Šalių teisės ir pareigos

Teisiniai atstovai išankstinės informacijos teikti neprivalo.

Dėl proceso šalių teisių ir pareigų gali susitarti advokatas ir klientas.

Teisiniai išlaidų šaltiniai

Kur rasti informacijos apie išlaidų šaltinius Čekijoje?

Patartina pasikonsultuoti su advokatu dėl kiekvienos konkrečios bylos. Prasidėjus procesui, už pranešimą apie teismo išlaidas tampa atsakingas teismas.

Kokiomis kalbomis galima rasti informacijos apie teisinius išlaidų šaltinius Čekijoje?

Kadangi Čekijoje vienintelė oficiali kalba yra čekų, teisinės pareigos teikti informaciją kitomis kalbomis nėra. Todėl informacijos kokybė priklauso nuo informaciją teikiančio asmens valios ir gebėjimų.

Kur rasti informacijos apie tarpininkavimą?

Informacijos apie tarpininkavimą galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasČekijos tarpininkų asociacijos (AMČR) interneto svetainėje.

Kur rasti papildomos informacijos apie išlaidas?

Interneto svetainė, kurioje pateikiama informacija apie išlaidas

Oficialios interneto svetainės, kurioje būtų pateikiama informacija apie išlaidas, nėra.

Kur rasti informacijos apie vidutinę įvairių procedūrų trukmę?

Įvairių statistinių duomenų pateikta Teisingumo ministerijos svetainėje, tačiau trukmė daugiausia priklauso nuo konkrečios bylos. Kai kuriose teisės normose nurodyti terminai susiję tik su tam tikrais teismo veiksmais (pvz., preliminariais sprendimais).

Kur rasti informacijos apie vidutines bendras konkretaus proceso išlaidas?

Apmokėtinos išlaidos priklauso nuo kiekvienos bylos aplinkybių, todėl šios informacijos neįmanoma pateikti iš anksto.

Pridėtinės vertės mokestis

Kaip teikiama ši informacija?

Teismo išlaidoms PVM netaikomas ir jų suma yra baigtinė. Į advokato tarifą PVM neįtraukiamas. Vis dėlto kai kurios advokatų kontoros, kurios yra PVM mokėtojos, prideda PVM (19 %).

Kokie tarifai taikomi?

Žr. punktą apie PVM.

Teisinė pagalba

Civilinės teisenos srityje taikytina pajamų riba

Konkreti pajamų riba nėra nustatyta. Vis dėlto šalių prašymu teisėjai kiekvieną atvejį gali vertinti individualiai. Jeigu ieškovo pateiktas ieškinys nėra nepagrįstas, jis gali būti atleistas nuo visų teismo išlaidų arba jų dalies apmokėjimo. Tais atvejais, kai teisinis atstovavimas privalomas, teismas gali ieškovui skirti teisininką padėjėją.

Nemokamą teisinę pagalbą teikia specializuotos NVO (tai priklauso nuo bylos dalyko) arba Čekijos advokatūra. Tam tikrais atvejais Čekijos advokatūra gali skirti advokatą nemokamoms teisinėms paslaugoms teikti. Sprendžiant, ar asmuo atitinka nemokamos teisinės pagalbos gavimo kriterijus, atsižvelgiama ne tik į asmens pajamas, bet ir į bendrą jo namų ūkio finansinę padėtį.

Baudžiamosios teisenos srityje kaltinamiesiems taikytina pajamų riba

Konkretaus pajamų lygio nenustatyta. Teismai kaltinamajam advokatą skiria visais atvejais, kai teisinis atstovavimas privalomas, kaltinamasis savo advokato neturi.

Baudžiamosios teisenos srityje nukentėjusiesiems taikytina pajamų riba

Nemokamą teisinę pagalbą nukentėjusiesiems teikia tik tam tikros NVO. Nukentėjusieji baudžiamajame procese dalyvauja tik nedaugeliu konkrečių atvejų; kitais atvejais jie turi pateikti ieškinį (tada galioja pirmiau pateikta informacija apie teisinei pagalbai civilinės teisės srityje taikytiną pajamų ribą).

Kitos teisinės pagalbos teikimo nukentėjusiesiems sąlygos

Nukentėjusieji gali reikalauti kompensacijos iš Teisingumo ministerijos (pagal Įstatymą Nr. 209/1997 rink.).

Kitos teisinės pagalbos teikimo kaltinamiesiems sąlygos

Galioja pirmiau pateikta informacija apie baudžiamosios teisenos srityje kaltinamiesiems teikiamai teisinei pagalbai taikytiną pajamų ribą.

Nemokamas teismo procesas

Konstituciniam teismui ieškiniai pateikiami nemokamai. Teismo išlaidų taip pat nereikia apmokėti tam tikrų rūšių procesuose (nurodytuose Įstatymo Nr. 549/1991 rink. dėl teismo išlaidų 11 straipsnyje): pavyzdžiui, kai ieškovas yra nepilnametis ir tam tikrais kitais atvejais (kai proceso šalis yra valstybė arba jos institucijos, kai užsienietis prašo prieglobsčio arba kitais atvejais, kai viena ginčo šalis yra finansiškai silpnesnė).

Kada bylą pralaimėjusi šalis turi padengti bylą laimėjusios šalies išlaidas?

Kiekvienu konkrečiu atveju tai sprendžia teisėjas (galutiniame sprendime). Teisėjas gali bylą pralaimėjusiai šaliai pavesti apmokėti visas išlaidas arba jų dalį. Vis dėlto tai netaikoma santuokos nutraukimo procesui. Gali būti pavesta apmokėti ir advokatui skirtas išlaidas.

Ekspertų užmokestis

Teismo skiriamiems ekspertams užmokestį moka pats teismas. Ginčo šalys užmokestį ekspertui turi mokėti tik tada, kai eksperto paslaugų reikalauja jos pačios. Tam tikrais konkrečiais atvejais teismas gali nuspręsti, kad ekspertui užmokestį turi sumokėti bylą pralaimėjusi šalis.

Vertėjų raštu ir žodžiu užmokestis

Užmokestį teismo procese dalyvaujantiems vertėjams raštu arba žodžiu privalo sumokėti teismas. Kai ginčo šalis yra čekų kalbos nesuprantantis užsienietis, jis turi teisę į teismą kreiptis savo gimtąja kalba.

Susiję priedai

Čekijos teismo išlaidų skaidrumo tyrimo ataskaitaPDF(703 Kb)en


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 13/05/2019

1-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. santuokos nutraukimas - Čekija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (čekų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Atliekant šį šeimos teisės, būtent santuokos nutraukimo, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti pareiškimą dėl santuokos nutraukimo pateikusiai šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Pora susituokia. Vėliau jie pradeda gyventi skyrium ir susitaria nutraukti santuoką.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. Du tos pačios valstybės narės (A valstybė narė) piliečiai susituokia. Santuokos sudarymas švenčiamas A valstybėje narėje. Po vestuvių pora išvyksta gyventi ir dirbti į kitą valstybę narę (B valstybė narė), kurioje jie įsikuria nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. Netrukus po to pora pradeda gyventi skyriumi – žmona grįžta į A valstybę narę, o vyras lieka B valstybėje narėje. Pora susitaria nutraukti santuoką. Grįžusi į A valstybę narę žmona iš karto pateikia prašymą dėl santuokos nutraukimo B valstybės narės teismui.


Teismo proceso išlaidos

Išlaidos Čekijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Alternatyvus ginčų sprendimas

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Ar šioje byloje įmanoma pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

1000 CZK

Netaikytina (N/T)

N/T

1000 CZK

N/T

N/T

Taip (neprivaloma)

Pagal sutartį (paprastai 1000 CZK/val., 3 valandos)

B atvejis

1000 CZK

N/T

N/T

1000 CZK

N/T

N/T

Taip (neprivaloma)

Pagal sutartįAdvokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas arba patarėjas teisės klausimais

Antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

Ne.

Pagal sutartį, bet atsižvelgiant į 1500 CZK advokatų tarifą už kiekvieną etapą (paprastai jų būna 5)

Ne (paštu)

-

-

Ne.

350 CZK/val.

B atvejis

Ne.

Pagal sutartį

Ne (priklauso nuo kitos su ginču susijusios valstybės)

-

-

Ne.

350 CZK/val.Kompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos


Atvejo

tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Kiti mokesčiai

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

Apibūdinimas

Išlaidos

A atvejis

Taip. Sumokama faktiškai patirtų išlaidų suma.

Kiekvienu atveju kitokios

Ne.

-

-

-

B atvejis

Taip. Sumokama faktiškai patirtų išlaidų suma.

Kiekvienu atveju kitokios

Ne.

-

-

-


Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo

tyrimas

Teisinė pagalba

Kompensuotinos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis ji taikytina?

Kada teikiama visa pagalba?

Sąlygos

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Jeigu kompensuojamos ne visos išlaidos, kokia procentinė dalis paprastai kompensuojama?

Kokios išlaidos niekada nekompensuojamos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A atvejis

Gali teikti tik NVO

-

-

Ne.

-

Visos išlaidos santuokos nutraukimo bylose

Ne.

B atvejis

Žr. Direktyvą dėl teisinės pagalbos tarpvalstybiniuose ginčuose

-

-

Ne.

-

Visos išlaidos santuokos nutraukimo bylose

Ne.Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo

tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Apibūdinimas

Apytikrės išlaidos

A atvejis

Verčiami procesui būtini dokumentų užsienio kalba originalai

Nuo 350 CZK/psl. (priklauso nuo kalbos)

-

-

-

-

B atvejis

Verčiami procesui būtini dokumentų užsienio kalba originalai

Nuo 350 CZK/psl. (priklauso nuo kalbos)

Kai ginčo šalis ar liudytojas yra užsienietis arba nesupranta čekų kalbos

350 CZK/val.

-

-Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 13/05/2019

2-asis atvejo tyrimas. šeimos teisė. vaikų globa - Čekija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (čekų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Atliekant šį šeimos teisės, būtent teisės rūpintis vaikais, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti ieškinį pateikusiai šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę. Tuo metu, kai jie pradeda gyventi skyrium, jų vaikui yra treji metai. Teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai, o teisė bendrauti su vaiku – tėvui. Motina pateikia ieškinį dėl tėvo teisės bendrauti su vaiku apribojimo.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės, kai jūs esate advokatas A valstybėje narėje. Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę valstybėje narėje (B valstybė narė). Jie turi bendrą vaiką, tačiau iš karto po jo gimimo pradėjo gyventi skyrium. B valstybės narės teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai, o teisė bendrauti su vaiku – tėvui. Gavusi teismo leidimą, motina su vaiku išsikelia gyventi į kitą valstybę narę (A valstybė narė), o tėvas lieka B valstybėje narėje. Po kelerių metų motina pateikia ieškinį A valstybėje narėje dėl tėvo teisės bendrauti su vaiku pakeitimo.


Teismo proceso išlaidos

Išlaidos Čekijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Alternatyvus ginčų sprendimas

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Ar šioje byloje įmanoma pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

0 CZK

Netaikytina (N/T)

N/T

0 CZK

N/T

N/T

Taip

500–1 000 CZK/val.

B atvejis

0 CZK

Netaikytina (N/T)

N/T

0 CZK

N/T

N/T

Taip

500–1 000 CZK/val.Advokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas arba patarėjas teisės klausimais

Antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

Ne

Paprastai nustatomos pagal sutartį, priklauso nuo teismo posėdžių skaičiaus

(nuo 5 000 CZK)

Ne

-

-

Ne

350 CZK/val.

B atvejis

Ne

Paprastai nustatomos sutartyje, atsižvelgiant į aplinkybes

Ne (priklauso nuo kitos valstybės)

-

-

Ne

350 CZK/val.


Kompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos


Atvejo

tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Kiti mokesčiai

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

Apibūdinimas

Išlaidos

A atvejis

Taip, atsižvelgiant į faktines jų išlaidas

Kiekvienu atveju kitokios

Šiame procese neteikiami

-

-

-

B atvejis

Taip, atsižvelgiant į faktines jų išlaidas

Kiekvienu atveju kitokios

Šiame procese neteikiami

-

-

-Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo

tyrimas

Teisinė pagalba

Kompensuotinos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis ji taikytina?

Kada teikiama visa pagalba?

Sąlygos

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Jeigu kompensuojamos ne visos išlaidos, kokia procentinė dalis paprastai kompensuojama?

Kokios išlaidos niekada nekompensuojamos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A atvejis

Gali teikti tik NVO

-

-

Apskritai ne (išlaidos gali būti kompensuotos tik konkrečiose bylose, kai bylą laimėjusios šalies pajamos labai mažos

-

Teismo mokesčio nėra, tad gali būti kompensuojamos tik išlaidos advokatui

Ne

B atvejis

Žr. Direktyvą dėl teisinės pagalbos tarpvalstybiniuose ginčuose

-

-

Ne

-

-

Ne


Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo

tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Apibūdinimas

Apytikrės išlaidos

A atvejis

Verčiami procesui būtinų dokumentų užsienio kalba originalai

Nuo 350 CZK/psl.

-

-

-

-

B atvejis

Verčiami procesui būtinų dokumentų užsienio kalba originalai

Nuo 350 CZK/psl.

Kai ginčo šalis ar liudytojas yra užsienietis arba nesupranta čekų kalbos

350 CZK/val

-

-Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 13/05/2019

4-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. sutartys - Čekija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (čekų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Atliekant šį komercinės teisės, būtent sutarties, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti pardavėjui bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Įmonė pristatė prekių, kurių vertė 20 000 eurų. Pardavėjui nebuvo sumokėta, nes pirkėjas mano, kad prekės neatitinka susitarimo.

Pardavėjas nusprendžia pateikti ieškinį, kad už prekes būtų sumokėta visa kaina.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. Įmonė, kurios pagrindinė buveinė yra B valstybėje narėje, pristato prekių, kurių vertė 20 000 eurų, pirkėjui A valstybėje narėje. Sutarčiai taikoma B valstybės narės teisė ir sutartis surašyta B valstybės narės kalba. Šiam pardavėjui nebuvo sumokėta, nes A valstybėje narėje įsikūręs pirkėjas mano, kad prekės neatitinka susitarimo. Pardavėjas nusprendžia ieškinį teikti A valstybėje narėje, siekdamas, kad už prekes būtų sumokėta visa kaina, nurodyta su pirkėju sudarytoje sutartyje.


Teismo proceso išlaidos


Išlaidos Čekijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Alternatyvus ginčų sprendimas

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Ar šioje byloje įmanoma pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

4 % sumos (800 EUR ekvivalentas CZK)

Netaikytina (N/T)

Nėra.

4 % sumos (800 EUR ekvivalentas CZK)

Netaikytina (N/T)

Nėra.

Taip (neprivaloma)

Pagal sutartį (paprastai 1 000 CZK/val., 3 valandos)

B atvejis

4 % sumos (800 EUR ekvivalentas CZK)

Netaikytina (N/T)

Nėra.

4 % sumos (800 EUR ekvivalentas CZK)

Netaikytina (N/T)

Nėra.

Taip (neprivaloma)

Pagal sutartįAdvokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas arba patarėjas teisės klausimais

Antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

Ne.

Pagal sutartį

Ne.

-

-

Ne.

Pagal sutartį (nuo 350 CZK/val.)

B atvejis

Ne.

Pagal sutartį

Ne.

-

-

Ne.

Pagal sutartį (nuo 350 CZK/val.)Kompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos


Atvejo

tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Kiti mokesčiai

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

Apibūdinimas

Išlaidos

A atvejis

Taip. Sumokama faktiškai patirtų išlaidų suma.

Kiekvienu atveju kitokios

Komercinėse bylose, kai prašoma laikinosios priemonės

100 000 CZK

-

-

B atvejis

Taip. Sumokama faktiškai patirtų išlaidų suma.

Kiekvienu atveju kitokios

Komercinėse bylose, kai prašoma laikinosios priemonės

100 000 CZK

-

-Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo

tyrimas

Teisinė pagalba

Kompensuotinos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis ji taikytina?

Kada teikiama visa pagalba?

Sąlygos

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Jeigu kompensuojamos ne visos išlaidos, kokia procentinė dalis paprastai kompensuojama?

Kokios išlaidos niekada nekompensuojamos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A atvejis

Gali teikti tik NVO.

-

-

Taip.

Priklauso nuo bylos aplinkybių.

Galima kompensuoti visas išlaidas.

Ne.

B atvejis

Žr. Direktyvą dėl teisinės pagalbos tarpvalstybiniuose ginčuose.

-

-

Taip.

Priklauso nuo bylos aplinkybių.

Galima kompensuoti visas išlaidas.

Ne.Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo

tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

A atvejis

Verčiami procesui būtinų dokumentų užsienio kalba originalai

Nuo 350 CZK/psl.

-

-

B atvejis

Verčiami procesui būtinų dokumentų užsienio kalba originalai

Nuo 350 CZK/psl.

Kai ginčo šalis ar liudytojas yra užsienietis arba nesupranta čekų kalbos

350 CZK/val.Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 13/05/2019

5-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. atsakomybė - Čekija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (čekų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Atliekant šį komercinės teisės, būtent atsakomybės, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti įrangos naudotojui bylinėjimosi išlaidų klausimu atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Šildymo įrangos gamintojas pristato šildytuvą montuotojui. Montuotojas šildytuvą perparduoda (ir sumontuoja) naudotojui kaip namo įrangą. Netrukus po to name kyla gaisras. Visi dalyviai (šildymo įrangos gamintojas, montuotojas ir galutinis naudotojas) apdrausti. Gaisro priežastis užginčijama. Niekas nenori kompensuoti nuostolių įrangos naudotojui.

Įrangos naudotojas nusprendžia šildymo įrangos gamintojui, šildymo įrangos montuotojui ir draudimo bendrovėms pateikti ieškinį dėl visiškos kompensacijos.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. B valstybėje narėje įsikūręs šildymo įrangos gamintojas pristato šildytuvą montuotojui C valstybėje narėje. Montuotojas šildytuvą perparduoda (ir sumontuoja) naudotojui kaip namo įrangą. Netrukus po to name kyla gaisras. Kiekvienas dalyvis (šildymo įrangos gamintojas, montuotojas ir galutinis naudotojas) yra apdraustas draudimo bendrovės savo valstybėje narėje. Gaisro priežastis užginčijama. Niekas nenori kompensuoti nuostolių įrangos naudotojui.

Įrangos naudotojas nusprendžia A valstybėje narėje šildymo įrangos gamintojui, šildymo įrangos montuotojui ir draudimo bendrovei, įsikūrusiai A valstybėje narėje, pateikti ieškinį dėl visiškos kompensacijos.


Teismo proceso išlaidos


Išlaidos Čekijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Alternatyvus ginčų sprendimas

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Ar šioje byloje įmanoma pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

4 % sumos (reikalaujama draudimo)

Netaikytina (N/T)

Nėra.

4 % sumos

Netaikytina (N/T)

Nėra.

Taip (neprivaloma)

Pagal sutartį (paprastai 1 000 CZK/val., 3 valandos)

B atvejis

4 % sumos (reikalaujama draudimo)

Netaikytina (N/T)

Nėra.

4 % sumos

Netaikytina (N/T)

Nėra.

Taip (neprivaloma)

Pagal sutartįAdvokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas arba patarėjas teisės klausimais

Antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

Ne.

Pagal sutartį

Ne.

-

-

Ne.

Pagal sutartį (nuo 350 CZK/val.)

B atvejis

Ne.

Pagal sutartį

Ne.

-

-

Ne.

Pagal sutartį (nuo 350 CZK/val.)Kompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos


Atvejo

tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Kiti mokesčiai

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

Apibūdinimas

Išlaidos

A atvejis

Taip. Sumokama faktiškai patirtų išlaidų suma.

Kiekvienu atveju kitokios

Jeigu prašoma laikinosios priemonės

50 000 CZK

-

-

B atvejis

Taip. Sumokama faktiškai patirtų išlaidų suma.

Kiekvienu atveju kitokios

Jeigu prašoma laikinosios priemonės

50 000 CZK

-

-Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo

tyrimas

Teisinė pagalba

Kompensuotinos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis ji taikytina?

Kada teikiama visa pagalba?

Sąlygos

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Jeigu kompensuojamos ne visos išlaidos, kokia procentinė dalis paprastai kompensuojama?

Kokios išlaidos niekada nekompensuojamos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A atvejis

Gali teikti vartotojų apsaugos centrai, kitos NVO

-

Taip.

Priklauso nuo bylos aplinkybių.

Galima kompensuoti visas išlaidas.

Ne.

B atvejis

Žr. Direktyvą dėl teisinės pagalbos tarpvalstybiniuose ginčuose; taip pat gali teikti Europos vartotojų centras.

-

-

Taip.

Priklauso nuo bylos aplinkybių.

Galima kompensuoti visas išlaidas.

Ne.Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo

tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

A atvejis

Verčiami procesui būtinų dokumentų užsienio kalba originalai

Nuo 350 CZK/psl.

-

-

B atvejis

Verčiami procesui būtinų dokumentų užsienio kalba originalai

Nuo 350 CZK/psl.

Kai ginčo šalis ar liudytojas yra užsienietis arba nesupranta čekų kalbos

350 CZK/val.Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 13/05/2019

Teismo proceso išlaidos - Danija

Šiame puslapyje galima rasti informacijos apie Danijos teismo proceso išlaidas.


Teismo proceso išlaidos

Teisininkų užmokesčio reglamentavimo sistema

Iš esmės teisininkų užmokestis nėra reglamentuojamas. Tačiau Aukštasis teismas nustatė viešai prieinamas rekomendacijas dėl tam tikro užmokesčio dydžio. Bet kuris asmuo gali paduoti skundą dėl advokato užmokesčio. Tokį skundą reikia pateikti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisininkų drausmės tarybai.

Nustatytosios išlaidos

Nustatytosios išlaidos civilinėse bylose

Nustatytosios šalių išlaidos civilinėse bylose

Dėl žyminio mokesčio Danijos įstatymuose nustatyta, kad ieškovas pateikdamas ieškinį privalo sumokėti mokestį. Minimalus mokestis yra nustatytas – 500 Danijos kronų (DKK). Bylose dėl daugiau kaip 50 000 DKK mokestis yra 750 DKK, taip pat suma, lygi 1,2 % ieškinio sumos dalies, kuri viršija 50 000 DKK.

Be to, bylose dėl daugiau kaip 50 000 DKK mokamas papildomas žyminis mokestis už teisminį nagrinėjimą. Šis mokestis atitinka mokestį, sumokėtą pateikiant ieškinį. Taigi ir už teisminį nagrinėjimą ieškovas turi sumokėti 750 DKK, taip pat sumą, lygią 1,2 % ieškinio sumos dalies, kuri viršija 50 000 DKK.

Maksimali 75 000 DKK riba nustatoma abiejų rūšių mokesčiams (mokesčiui už ieškinio pateikimą ir mokesčiui už teisminį nagrinėjimą). Tačiau kai kuriais atvejais (pvz., atvejais, susijusiais su viešosios valdžios įgaliojimų vykdymu) maksimali riba yra tik 2 000 DKK.

Tam tikrų rūšių civilinėms byloms, įskaitant šeimos teisės bylas, žyminis mokestis netaikomas.

Civilinės bylos etapas, kai šalys privalo padengti nustatytąsias išlaidas

Kaip jau nurodyta, ieškovas pateikdamas ieškinį privalo sumokėti žyminį mokestį.

Papildomas žyminis mokestis už nagrinėjimą privalo būti sumokėtas iki nustatytos nagrinėjimo datos, bet ne anksčiau kaip likus trims mėnesiams iki nagrinėjimo.

Nustatytosios išlaidos baudžiamosiose bylose

Nustatytosios šalių išlaidos baudžiamosiose bylose

Baudžiamosiose bylose paprastai netaikomas joks žyminis mokestis. Tačiau tam tikra nedidelė baudžiamųjų bylų dalis yra nagrinėjama privataus kaltinimo tvarka, o tokiu atveju taikomos taisyklės, reglamentuojančios žyminio mokesčio mokėjimą civilinėse bylose.

Nustatytosios išlaidos konstitucinėse bylose

Nustatytosios šalių išlaidos konstitucinėse bylose

Pagal Danijos įstatymus konstituciniai klausimai nagrinėjami civilinėse arba baudžiamosiose bylose. Atskirų taisyklių konstitucinėms byloms Danijoje nėra.

Advokatų ir kitų šalių atstovų pareiga pateikti informaciją apie teismo proceso išlaidas

Šalių teisės ir pareigos

Danijos advokatūros ir teisės draugijos etikos kodekso 16.8 punkte nustatyta:

„Advokatas turi dėti visas pastangas, kad kliento byla būtų išspręsta kuo mažesnėmis sąnaudomis, ir atsižvelgti į kliento norus ir instrukcijas.“

Išlaidų šaltiniai

Kur rasti informacijos apie išlaidų šaltinius Danijoje?

Informacijos apie išlaidas galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDanijos advokatūros ir teisės draugijos interneto svetainėje ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDanijos teismų interneto svetainėje.

Kokiomis kalbomis galima gauti informacijos apie išlaidų šaltinius Danijoje?

Informacija apie išlaidų šaltinius prieinama danų ir anglų kalbomis.

Kur rasti informacijos apie tarpininkavimą?

Informacijos apie tarpininkavimą galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDanijos teismų interneto svetainėje.

Kur rasti papildomos informacijos apie išlaidas?

Interneto svetainės, kuriose pateikiama informacija apie išlaidas

Oficialioje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDanijos teismų administracijos interneto svetainėje pateikiama bendro pobūdžio informacija apie Danijos teismų sistemą ir kontaktinė informacija.

Kur rasti informacijos apie vidutinę įvairių procedūrų trukmę?

Informacijos apie vidutinę bylų trukmę Danijoje galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDanijos teismų interneto svetainėje. Pateikiama informacija apie įvairių rūšių bylas.

Pridėtinės vertės mokestis

Kur rasti šią informaciją?

Paprastai paskelbti tarifai nurodomi su PVM.

Teisinė pagalba

Civilinės teisenos srityje taikytina pajamų riba

Pajamų riba, nuo kurios teikiama teisinė pagalba, nustatoma kartą per metus. 2013 m. taikytos šios pajamų ribos:

 • vienam asmeniui: 294 000 DKK;
 • susituokusiam arba panašius santykius turinčiam pareiškėjui: 374 000 DKK;
 • dėl kiekvieno vaiko pridedama suma: 51 000 DKK.

Kiekvienas asmuo, kad ir kokios būtų jo pajamos, turi teisę nemokamai gauti pradinę žodinę teisinę konsultaciją teisinę pagalbą teikiančiose institucijose.

Baudžiamosios teisenos srityje kaltinamiesiems taikytina pajamų riba

Kaltinamojo teisė į teisinį atstovavimą priklauso ne nuo pajamų, o nuo bylos pobūdžio. Paprastai kaltinamasis, kad ir koks būtų jo pajamų lygis, sumoka užmokestį gynybos advokatui, jeigu pripažįstamas kaltu.

Baudžiamosios teisenos srityje nukentėjusiesiems taikytina pajamų riba

Nukentėjusiojo teisė į teisinį atstovavimą priklauso ne nuo pajamų, o nuo bylos pobūdžio. Pagal Teisingumo vykdymo įstatymo 741 straipsnio a punktą paprastai nukentėjusieji turi teisę į teisinį atstovavimą, kai bylos susijusios su smurtiniais ir seksualiniais nusikaltimais. Tokiais atvejais užmokestį advokatui moka valstybė.

Kitos sąlygos, susijusios su teisinės pagalbos teikimu nukentėjusiesiems

Taikytinas pirmiau pateiktas atsakymas dėl nukentėjusiesiems taikytinos pajamų ribos baudžiamosios teisenos srityje.

Kitos sąlygos, susijusios su teisinės pagalbos teikimu kaltinamiesiems

Taikytinas pirmiau pateiktas atsakymas dėl kaltinamiesiems taikytinos pajamų ribos baudžiamosios teisenos srityje.

Nemokamas teismo procesas

Kaip jau minėta (žr. atsakymą dėl nustatytųjų šalių išlaidų civilinėse bylose), tam tikrose civilinėse bylose netaikomas joks žyminis mokestis. Tačiau pradėjus nagrinėti bylą gali reikėti padengti kitas išlaidas (pvz., advokatų užmokestį).

Kada bylą pralaimėjusi šalis turi padengti bylą laimėjusios šalies išlaidas?

Teisingumo vykdymo įstatymo 30 skyriuje yra nustatytos išlaidų atlyginimo civilinėse bylose taisyklės.

Visų pirma pralaimėjusi šalis privalo sumokėti laimėjusios šalies išlaidas. Tačiau esant specialioms aplinkybėms teismas gali nuspręsti, kad pralaimėjusi šalis nemoka laimėjusios šalies išlaidų arba sumoka tik dalį tokių išlaidų.

Gali būti priteisiamos tik tinkamam bylos nagrinėjimui būtinos išlaidos.

Ekspertų užmokestis

Ieškovas yra atsakingas už eksperto užmokesčio sumokėjimą, jeigu jis arba ji prašė pateikti eksperto nuomonę konkrečiu klausimu.

Baigdamas nagrinėti bylą teismas nusprendžia, ar atsakovas turėtų apmokėti eksperto išlaidas. Tai priklauso nuo bylos baigties.

Vertėjų raštu ir žodžiu užmokestis

Civilinėse bylose paprastai taikoma taisyklė, kad užmokestį vertėjams žodžiu moka šalys.
Baudžiamosiose bylose užmokestį vertėjams žodžiu moka valstybė.

Susiję dokumentai

Danijos išlaidų skaidrumo tyrimo ataskaitaPDF(560 Kb)en


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 02/05/2016

Teismo proceso išlaidos - Vokietija

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečių.

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie teismo proceso išlaidas Vokietijoje. Teismo proceso išlaidos nuodugniau analizuojamos šiuose atvejų tyrimuose:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠeimos teisė. Skyrybos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠeimos teisė. Vaikų globa

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠeimos teisė. Alimentai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKomercinė teisė. Sutartys

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKomercinė teisė. Atsakomybė


Teismo proceso išlaidos

Teisininkų užmokesčio reglamentavimo sistema

Advokatai

Vokietijoje advokatai neskirstomi į solisitorius ir baristerius.

Vokietijoje advokatų užmokestį reglamentuoja Advokatų užmokesčio įstatymas (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG) arba jis skaičiuojamas pagal susitarimą dėl advokato užmokesčio. Iš esmės visada leidžiama sudaryti susitarimą dėl užmokesčio, užuot taikius įstatyme nustatytus įkainius. Tačiau visada reikia atsižvelgti į Federalinių advokatų taisyklių (Bundesrechtsanwaltsordnung - BRAO) 49b straipsnio nuostatas ir į Advokatų užmokesčio įstatymo 3a–4b straipsnių nuostatas. Jeigu advokatas atstovauja klientui teisme, sutartas užmokestis negali būti mažesnis nei numatytasis įstatymu.

Prie RVG (RVG 1 priedas) pridėtoje užmokesčio lentelėje nurodytas arba nustatytasis užmokestis, arba mokesčio už kiekvieną atskirą veiksmą dydis. Užmokestis paprastai nustatomas atsižvelgiant į ieškinio vertę. Atsižvelgiant į ieškinio vertę, nustatomas minimalus ir maksimalus valandinis užmokestis. Faktiški užmokesčio dydžiai, pagrįsti ieškinio verte, yra nurodyti įkainių lentelėje (RVG 2 priedas). Kiekvienoje byloje tinkamas užmokesčio dydis nustatomas laikantis principo ex aequo et bono – atsižvelgiant į visas aplinkybes, ypač į numatomo darbo apimtį ir sudėtingumą, į bylos svarbumą ir į kliento pajamas bei finansinę padėtį. Jeigu advokatui gresia papildoma rizika arba atsakomybė, į tai irgi gali būti atsižvelgiama, nustatant advokato užmokestį. Tam tikroms specialioms byloms (visų pirma baudžiamosioms byloms ir socialinės teisės byloms) yra taikomos įstatymu nustatytos minimalios ir maksimalios užmokesčio ribos.

Teismų antstoliai

Teismų antstoliai (Gerichtsvollzieher) gali imti tik tokį užmokestį, kuris numatytas Teismo antstolių užmokesčio įstatyme (Gerichtsvollzieherkostengesetz - GvKostG). Kiekvienam teismo antstolio veiksmui yra nustatytas mokestis.

Nustatytosios išlaidos

Nustatytosios išlaidos civilinėse bylose

Nustatytosios išlaidos civilinėse bylose, kurias turi padengti šalys

Teismas paprastai taiko žyminį mokestį, kuris priklauso nuo ieškinio sumos. Civilinėse bylose tai reglamentuoja Teismo išlaidų įstatymas (Gerichtskostengesetz - GKG) ir Teismo išlaidų šeimos teisės bylose įstatymas (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen - FamGKG). Mokesčio tarifai nurodyti išlaidų lentelėje (atitinkamo įstatymo 1 priedas). Faktiški mokesčio dydžiai, pagrįsti ieškinio verte, nurodyti įkainių lentelėje (atitinkamo įstatymo 2 priedas). Bendrosiose civilinėse ir šeimos teisės bylose, ypač bylose dėl išlaikymo, žyminio mokesčio tarifas yra 3,0, o bylose dėl santuokų – 2,0. Bylose dėl tėvų ir vaikų santykių, įskaitant vaiko globą ir galimybę matytis su vaiku, žyminio mokesčio tarifas yra 0,5. Bylos vertė nustatoma taip:

 • Bylose dėl santuokų, bylos vertė nustatoma atskirai kiekvienai bylai, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, visų pirma į bylos apimtį ir sudėtingumą, į bylos svarbą, sutuoktinių pajamas ir finansinę padėtį. Teismai paprastai nustato, kad bylos vertė yra tris kartus didesnė nei abiejų sutuoktinių grynosios pajamos.
 • Šeimos teisės bylose bylos vertė paprastai nustatoma pagal ieškinio dydį; bylose dėl išlaikymo bylos vertė nustatoma atsižvelgiant į norimo išlaikymo dydį ir negali būti didesnė nei metinė išlaikymo suma; taip pat priskaičiuojamas įsiskolinimas iki pateikiant pareiškimą.
 • Bylose dėl tėvų ir vaikų santykių, įskaitant vaiko globą ir galimybę matytis su vaiku, bylos vertė yra 3 000 EUR.

Jei nesudarytas susitarimas dėl užmokesčio, už advokato atstovavimą teisme imami verte grindžiami mokesčiai. Ši vertė paprastai sutampa su bylos verte, kuria remiamasi nustatant teismo mokesčius. Advokatų užmokesčio įstatymas išsamiai reglamentuoja, kokie mokesčiai ir tarifai taikomi atsižvelgiant į proceso rūšį. Faktiški mokesčio dydžiai, pagrįsti ieškinio verte, nurodyti įkainių lentelėje (atitinkamo įstatymo 2 priedas). Civilinėse bylose pirmosios instancijos teismuose advokatas paprastai gauna žyminį mokestį, kurio tarifas 1,3, ir posėdžio mokestį, kurio tarifas 1,2. Jeigu advokato padedamos ginčo šalys užbaigia ginčą taikos sutartimi, advokatas už suteiktas paslaugas gauna specialų taikinimo mokestį, kurio tarifas yra 1,0.

Civilinės bylos etapas, kai reikia apmokėti nustatytąsias išlaidas

Bendrosiose civilinėse bylose, bylose dėl išlaikymo ir dėl santuokų teismo mokesčiai privalo būti mokami tiesiogiai, kai teismui pateikiamas pareiškimas arba ieškinys. Šeimos teisės bylose mokesčiai mokami baigus nagrinėti bylą. Jeigu nėra sutarta kitaip, advokatui atlygis paprastai mokamas, kai jis baigia teikti paslaugas. Tačiau advokatas turi įstatymu nustatytą teisę gauti avansą.

Nustatytosios išlaidos baudžiamosiose bylose

Nustatytosios išlaidos baudžiamosiose bylose, kurias turi padengti šalys

Baudžiamosiose bylose teismo mokesčiai yra mokami tik paskelbus galutinį nuosprendį. Teismo mokesčio dydis nustatomas atsižvelgiant į skirtą bausmę ir gali būti nuo 120 iki 900 EUR. Jeigu nėra susitarimo su dėl atlyginimo, advokatas, kaip kaltinamojo patarėjas arba kaltintojo atstovas, gauna užmokestį už tam tikrus bylos etapus, kurių dydis pagal įstatymą iš anksto nustatomas kiekvienoje byloje.

Baudžiamosios bylos etapas, kai reikia apmokėti nustatytąsias išlaidas

Teismo mokesčiai yra mokami paskelbus galutinį nuosprendį. Jeigu nėra sutarta kitaip, advokatui atlygis paprastai mokamas, kai jis baigia teikti paslaugas. Tačiau, advokatas turi įstatymo nustatytą teisę gauti avansą.

Nustatytosios išlaidos konstitucinėse bylose

Nustatytosios išlaidos konstitucinėse bylose, kurias turi padengti šalys

Išskyrus bet kuriuos mokesčius už nepagristus ieškinius, jokių kitų teismo mokesčių nagrinėjant bylą Federaliniame Konstituciniame Teisme (Bundesverfassungsgericht), nėra (Federalinio Konstitucinio Teismo įstatymo [Bundesverfassungsgerichtsgesetzes] 34 straipsnis). Patarėjas teisės klausimais, visų pirma advokatas (Rechtsanwalt) yra privalomas tik tuo atveju, kai numatomas žodinis nagrinėjimas (Federalinio Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnis).

Konstitucinės bylos etapas, kai reikia apmokėti nustatytąsias išlaidas

Jeigu nėra sutarta kitaip, advokatui atlygis paprastai mokamas, kai jis baigia teikti paslaugas. Tačiau advokatas turi įstatymu nustatytą teisę gauti avansą.

Teisinių atstovų pateiktina išankstinė informacija

Šalių teisės ir pareigos

Advokatas privalo pateikti klientui visą informaciją ir jį konsultuoti, taip pat privalo pasiūlyti klientui patį saugiausią ir mažiausiai rizikingą būdą pasiekti siekiamą tikslą. Advokatas taip pat privalo nurodyti visą riziką, susijusią su byla, kad klientas galėtų daryti sprendimus turėdamas visą reikalingą informaciją. Klientui pateikiamos informacijos detalumo lygį nustato advokatas, nuspręsdamas, kokius teisinius aspektus klientas žinoti privalo, o kokių – ne. Advokatas privalo atsakyti į kliento klausimus išsamiai ir teisingai. Prieš pradėdamas bylinėjimosi procesą, advokatas privalo išaiškinti klientui, kokios yra galimybės ir kokia yra bylinėjimosi rizika. Tai apima išlaidų riziką ir galimybę laimėti bylą.

Tam tikrais atvejais advokatas turi socialinę pareigą pateikti informaciją:

 • Jeigu advokato užmokestis priklauso nuo ieškinio vertės, jis privalo į tai atkreipti kliento dėmesį prieš gaudamas kliento nurodymus veikti (Federalinių advokatų taisyklių 49b straipsnio 5 dalis).
 • Jeigu yra sudaroma sutartis dėl advokato užmokesčio, jis privalo nurodyti, kad jeigu teismas priteistų išlaidas, atlyginti reikėtų tik įstatymuose nustatytas išlaidas (Advokatų užmokesčio įstatymo 3a straipsnio 1 dalies 3 sakinys).
 • Jeigu advokatas susitaria su klientu dėl mokesčio už bylos laimėjimą, advokatas privalo atkreipti kliento dėmesį į tai, kad toks susitarimas nėra susijęs su jokiais kitais mokesčiais, kuriuos klientas gali būti įpareigotas mokėti (Advokatų užmokesčio įstatymo 4a straipsnio 3 dalies 2 sakinys).
 • Prieš sudarydamas su klientu sutartį dėl atstovavimo pirmosios instancijos darbo ginčų teisme, advokatas privalo atkreipti kliento dėmesį į tai, kad advokato užmokestis negali būti priteistas net laimėjus bylą (Darbo ginčų teismų įstatymo [Arbeitsgerichtsgesetz] 12a straipsnio 1 dalies 2 sakinys).

Teisiniai išlaidų šaltiniai

Kur galima rasti informacijos apie teisinius išlaidų šaltinius Vokietijoje?

Įstatymus, reglamentuojančius išlaidų klausimus, galima gauti knygynuose arba internete nemokamai.

Kokiomis kalbomis teikiama informacija apie teisinius išlaidų šaltinius Vokietijoje?

Informacija teikiama vokiečių kalba.

Kur rasti papildomos informacijos apie bylos išlaidas?

Interneto svetainė, kurioje pateikta informacija apie išlaidas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAktualios įstatymų redakcijos yra prieinamos Federalinės teisingumo ministerijos oficialioje interneto svetainėje. Įstatymus, reglamentuojančius teisines išlaidas, galima atsisiųsti suvedus atitinkamo įstatymo santrumpą (GKG, FamGKG, GvKostG ir RVG).

Kur galima rasti informacijos apie vidutinę įvairių procedūrų trukmę?

Federalinė statistikos tarnyba (Statistisches Bundesamt) leidžia metines statistikos leidinių apie teisingumo administravimą serijas. Pavyzdžiui, 10 serijos 2.1 dalyje pateikta informacija apie civilinių bylų trukmę visoje Vokietijoje, atskirai nurodant informaciją apie kiekvieną žemės teismą ir aukštesnįjį žemės teismą (Oberlandesgericht). Atskirai pateikiama informacija apie apylinkės teismus (Amtsgerichte) ir žemių teismus (Landgerichte), ir apie aukštesniuosius žemės teismus (Oberlandesgericht). Taip pat galima rasti informaciją apie bylos nagrinėjimą pirmojoje ar apeliacinėje instancijoje. Šiame leidinyje nėra statistinės informacijos apie bylų nagrinėjimo trukmę atsižvelgiant į ginčo esmę.

Kur rasti informacijos apie vidutines bendras konkretaus proceso išlaidas?

Parduodamos knygos, kuriose pateiktos lenteles, nurodančios vidutinę išlaidų riziką civilinėse bylose.

Pridėtinės vertės mokestis

Kaip teikiama informacija apie PVM? Kokie PVM tarifai yra taikomi?

Teismai ir teismų antstoliai neprivalo mokėti pridėtinės vertės mokesčio. Advokatams taikomo PVM tarifas yra 19 proc. Šis mokestis į užmokestį nėra įskaičiuotas. Mokestis skaičiuojamas atskirai kaip išlaidos.

Teisinė pagalba

Taikytinos pajamų ribos civilinės teisės srityje

Teisinė pagalba gali būti suteikiama kiekvienam asmeniui, kuris dėl savo asmeninės arba finansinės padėties negali sumokėti proceso išlaidų, gali sumokėti tik jų dalį arba jas gali sumokėti dalimis. Numatomas ieškinys ar gynyba teisme turi turėti būti pakankamai perspektyvūs ir jais neturi būti piktnaudžiaujama. Jei įmanoma, bylos šalis turi panaudoti savo pajamų dalį. Priklausomai nuo ieškovo pajamų lygio, teisinė pagalba gali būti teikiama kaip visiška subsidija, kurios nereikia grąžinti, arba ją reikia grąžinti dalimis. Federalinė teisingumo ministerija leidžia pagalbinį bukletą, pavadintą „Teisinės paslaugos ir teisinė pagalba“ (Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe), kuriame galima rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus, įskaitant klausimus apie asmens aplinkybes, jame taip pat pateikiami pavyzdžiai.

Taikytinos atsakovų pajamų ribos baudžiamosios teisės srityje

Pajamų ribos nėra taikomos įtariamiesiems ir kaltinamiesiems. Teisinė pagalba šiems asmenims skiriama pagal kitus kriterijus.

Taikytinos nukentėjusiųjų pajamų ribos baudžiamosios teisės srityje

Teisinės pagalbos suteikimas priklauso nuo pajamų ribų. Jos yra kintamos ir yra nustatomos atsižvelgiant į numatomas bylinėjimosi išlaidas ir į ieškovo socialinę padėtį (išlaikymo prievolės, išlaidos būstui). Teisinė pagalba gali būti teikiama dalimis.

Kitos teisinės pagalbos teikimo nukentėjusiesiems sąlygos

Nukentėję nuo tam tikrų sunkių nusikaltimų asmenys gali prašyti, kad jiems būtų nemokamai skirtas patarėjas teisės klausimais, neatsižvelgiant į prašytojo finansinę padėtį.

Kitos teisinės pagalbos teikimo atsakovams sąlygos

Teisinei pagalbai įtariamiesiems / kaltinamiesiems (kai teismas skiria patarėją teisės klausimais) neturi įtakos pajamų ribos, tačiau taikomos teisinės sąlygos. Atsižvelgiama į nusikaltimo sunkumą, tam tikras teisinių pasekmių grėsmes (pavyzdžiui, draudimą verstis tam tikra profesine veikla arba priverstinį izoliavimą psichiatrinėje arba neurologinėje ligoninėje), ar kaltinamajam yra taikomos kardomosios priemonės arba priverstinės globos priemonės, ar buvęs gynėjas nušalintas, į bylos faktinių ir teisinių aplinkybių sudėtingumą ir į tai, ar kaltinamasis sugebės pasirūpinti savo gynyba.

Nemokamas teismo procesas

Pagal Socialinių bylų teismų įstatymo (SGG) 183 straipsnį bylos šiuose teismuose yra nemokamos asmenims, kurie turi teisę gauti pašalpą (t. y. apdraustiems asmenims, gaunantiems maitintojo netekimo išmokas asmenims, neįgaliems asmenims ir jų įpėdiniams, jei jie byloje dalyvauja kaip ieškovai ar atsakovai). Ieškovai ir atsakovai, kurie nepatenka į išvardytas kategorijas, socialinių bylų teismuose turi mokėti fiksuoto dydžio mokestį pagal SGG 184 straipsnio nuostatas (150 EUR, kai byla nagrinėjama socialinių bylų teisme [Sozialgericht], 225 EUR, kai byla nagrinėjama žemės socialinių bylų teisme [Landessozialgerichte]), 300 EUR, kai byla nagrinėjama Federaliniame socialinių bylų teisme [Bundessozialgericht]. SGG 197a straipsnyje numatyta šių specialiųjų taisyklių išimtis ir nustatyta, kad tuo atveju, kai nei ieškovas, nei atsakovas nėra asmenys, kurie patenka į SGG 183 straipsnio kategorijas, nagrinėjant bylą socialinių bylų teisme jie moka Teismo išlaidų įstatymu nustatytus bendruosius teismo mokesčius.

Baudžiamosiose bylose taikomos tokios taisyklės: jeigu kaltinamasis išteisinamas, arba jeigu byla neperduodama teismui, arba jeigu byla nutraukiama, sąnaudas (viešąsias sąnaudas) ir kaltinamojo patirtas gynybai būtinas išlaidas padengia valstybė.

Kada bylą pralaimėjusi šalis turi padengti bylą laimėjusios šalies išlaidas?

Bylą pralaimėjusi šalis turi padengti kitos šalies bylinėjimosi išlaidas, jeigu jos buvo būtinos norint bylą tinkamai išnagrinėti, pavyzdžiui, advokatų įstatymu nustatytą užmokestį, kitos šalies kelionių išlaidas, įskaitant negautas pajamas dėl dalyvavimo teismo posėdžiuose.

Ekspertų užmokestis

Teismo kviečiami ekspertai gauna įstatyme nustatytą valandinį užmokestį, nustatytą Teisinių išlaidų atlyginimo ir kompensacijos įstatyme (Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz, JVEG). Šį užmokestį turi sumokėti bylos šalys.

Išlaidos ekspertui, kurį privačiai samdo viena šalis, siekdama pasiruošti bylos nagrinėjimui teisme, nėra proceso išlaidų dalis, dėl kurių atlyginimo sprendžia teismas. Todėl priteisti šių išlaidų reikia pareikalauti atskirai. Tuo atveju, kai šalis samdo ekspertą tam, kad tas konsultuotų bylinėjantis teisme, išlaidų atlyginimas priklauso nuo tokių konsultacijų būtinumo konkrečioje byloje. Išlaidas ekspertui, kurį teismas kviečia liudyti nagrinėjant bylą, padengia bylą pralaimėjusi šalis, arba, jeigu šalių reikalavimai patenkinti iš dalies, šalys privalo sumokėti savo išlaidų dalį, atitinkamai pagal tai, kiek jų reikalavimai buvo patenkinti ar nepatenkinti.

Vertėjų raštu ir žodžiu užmokestis

Teismo samdomi vertėjai žodžiu ir raštu gauna užmokestį, nustatytą Teisinių išlaidų atlyginimo ir kompensacijos įstatyme (Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz, JVEG). Šį užmokestį turi sumokėti bylos šalys. Vertėjų žodžiu užmokestis skaičiuojamas pagal valandinius įkainius, o vertėjų raštu – pagal įkainius už teksto eilutę.

Baudžiamosiose bylose vertimo žodžiu ir raštu išlaidas kaltinamiesiems ir suinteresuotosioms šalims paprastai padengia valstybė, jeigu šios išlaidos būtinos gynybai ar procesinėms teisėms įgyvendinti.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinė teisingumo ministerija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininkavimo asociacija prie Vokietijos advokatų asociacijos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinė šeimos tarpininkavimo asociacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinė tarpininkavimo asociacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininkavimo komercinėje ir darbo aplinkoje federalinė asociacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininkavimo centras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPrivačios bankininkystės ombudsmenas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasViešosios bankininkystės ombudsmenas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVokietijos Centrinio Banko taikinimo taryba

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVokietijos bankininkystės kooperacijos grupės ombudsmenas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPrivačių statybų kooperatyvų ombudsmenė

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasRegioninių statybų kooperatyvų ombudsmenas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasInteraktyvi taikinimo paslauga internetiniams prekybos ginčams

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasGydytojų rūmų patariamieji komitetai ir taikinimo tarybos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasMobilumo klausimų taikinimo taryba

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTurizmo ginčų taikinimo taryba

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠiaurės Reino-Vestfalijos žemės vietinio transporto taikinimo taryba

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSveikatos ir priklausomybių draudimo ombudsmenas

Vokietijos federalinės laidotuvių organizatorių asociacijos taikinimo taryba

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinės tinklų agentūros taikinimo taryba

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVokietijos nekilnojamojo turto asociacijos nekilnojamojo turto ombudsmenas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPrekybos rūmų ir gildijų arbitražo tarybos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAtlyginimų ir viešųjų pirkimų derinimo tarybos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCentrinė Vokietijos prekybos motorinėmis transporto priemonėmis asociacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAktualios įstatymų redakcijos


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 13/04/2018

1-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. santuokos nutraukimas - Vokietija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Atliekant šį šeimos teisės, būtent santuokos nutraukimo, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti pareiškimą dėl santuokos nutraukimo pateikusiai šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Pora susituokia. Vėliau jie pradeda gyventi skyrium ir susitaria nutraukti santuoką.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. Du tos pačios valstybės narės (A valstybė narė) piliečiai susituokia. Santuokos sudarymas švenčiamas A valstybėje narėje. Po vestuvių pora išvyksta gyventi ir dirbti į kitą valstybę narę (B valstybė narė), kurioje jie įsikuria nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. Netrukus po to pora pradeda gyventi skyriumi – žmona grįžta į A valstybę narę, o vyras lieka B valstybėje narėje. Pora susitaria nutraukti santuoką. Grįžusi į A valstybę narę žmona iš karto pateikia prašymą dėl santuokos nutraukimo B valstybės narės teismui.


Teismo proceso išlaidos


Išlaidos Vokietijoje

Teismo ir apeliacinių skundų išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Pradiniai teismo mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

A atvejis

Priklauso nuo pajamų ir turto

Priklauso nuo pajamų ir turto

B atvejis

Priklauso nuo pajamų ir turto

Priklauso nuo pajamų ir turtoAdvokato arba patarėjo teisės klausimais išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas

Vidutinės išlaidos

A atvejis

Priklauso nuo pajamų ir turto

B atvejis

Priklauso nuo pajamų ir turtoKompensacija liudytojams, užstatas arba garantija


Atvejo

tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

A atvejis

Taip, bet paprastai liudytojų nereikia.

Ne

B atvejis

Taip, bet paprastai liudytojų nereikia.

NeTeisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo

tyrimas

Teisinė pagalba

Kompensuotinos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis taikytina?

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Jei kompensuojamos ne visos išlaidos, kokia procentinė dalis paprastai kompensuojama?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A atvejis

Priklauso nuo pajamų ir turto

Taip

Pusė

Jeigu asmens pajamos padidėja ir finansinė padėtis pagerėja, taip pat mokėjimo dalimis atveju.

B atvejisVertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo

tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Apibūdinimas

A atvejis

B atvejis

Pagal teismo nuožiūrą

Paprastai 1,85 EUR už 55 ženklus, taip pat išlaidos ir apyvartos mokestis

Pagal teismo nuožiūrą

55 EUR už valandą, taip pat išlaidos ir apyvartos mokestis

Dokumentų įteikimas užsienyjeŠio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 13/04/2018

2-asis atvejo tyrimas. šeimos teisė. vaikų globa - Vokietija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Atliekant šį šeimos teisės, būtent teisės rūpintis vaikais, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti ieškinį pateikusiai šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę. Tuo metu, kai jie pradeda gyventi skyrium, jų vaikui yra treji metai. Teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai, o teisė bendrauti su vaiku – tėvui. Motina pateikia ieškinį dėl tėvo teisės bendrauti su vaiku apribojimo.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės, kai jūs esate advokatas A valstybėje narėje. Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę valstybėje narėje (B valstybė narė). Jie turi bendrą vaiką, tačiau iš karto po jo gimimo pradėjo gyventi skyrium. B valstybės narės teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai, o teisė bendrauti su vaiku – tėvui. Gavusi teismo leidimą, motina su vaiku išsikelia gyventi į kitą valstybę narę (A valstybė narė), o tėvas lieka B valstybėje narėje. Po kelerių metų motina pateikia ieškinį A valstybėje narėje dėl tėvo teisės bendrauti su vaiku pakeitimo.


Teismo proceso išlaidos


Išlaidos Vokietijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Pradiniai teismo mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

A atvejis

44,50 EUR

Apeliacinis skundas:
89,00 EUR
Skundas dėl teisės klausimų:
133,50 EUR

B atvejis

44,50 EUR

Apeliacinis skundas:
89,00 EUR
Skundas dėl teisės klausimų:
133,50 EURAdvokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Kaina

A atvejis

Ne

Pirmoji instancija:
590,00 EUR

Teismo nuožiūra

85,00 EUR už valandą, taip pat išlaidos ir pridėtinės vertės mokestis

B atvejis

Ne

Pirmoji instancija:
590,00 EUR

Teismo nuožiūra

85,00 EUR už valandą, taip pat išlaidos ir pridėtinės vertės mokestisKompensacija liudytojams


Atvejo

tyrimas

Kompensacija liudytojams

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

A atvejis

Taip

Negautos pajamos, daugiausia 17 EUR per valandą, kelionės išlaidos ir kitos išlaidos

B atvejis

Taip

Negautos pajamos, daugiausia 17 EUR per valandą, kelionės išlaidos ir kitos išlaidosTeisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo

tyrimas

Teisinė pagalba

Kompensuotinos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis taikytina?

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A atvejis

Priklauso nuo pajamų ir turto

Taip

Jeigu asmens pajamos padidėja ir finansinė padėtis pagerėja, taip pat mokėjimo dalimis atveju

B atvejis

Priklauso nuo pajamų ir turto

Taip

Jeigu asmens pajamos padidėja ir finansinė padėtis pagerėja, taip pat mokėjimo dalimis atvejuVertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo

tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Apibūdinimas

Apytikrės išlaidos

A atvejis

B atvejis

Teismo nuožiūra

Paprastai 1,85 EUR už 55 ženklus, taip pat išlaidos ir pridėtinės vertės mokestis

Teismo nuožiūra

55 EUR už valandą, taip pat išlaidos ir pridėtinės vertės mokestis

Dokumentų įteikimo užsienyje išlaidosŠio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 13/04/2018

3-iasis atvejo tyrimas. šeimos teisė. išlaikymas - Vokietija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Atliekant šį šeimos teisės, būtent alimentų, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti ieškinį pateikusiai šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę. Tuo metu, kai jie pradeda gyventi skyrium, jų vaikui yra treji metai. Teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai. Neišspręstas tik ginčas dėl alimentų, kuriuos tėvas privalo mokėti motinai ir kurie skirti vaikui išlaikyti ir jo mokslams, sumos. Motina dėl to pateikia ieškinį.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės, kai jūs esate advokatas A valstybėje narėje: Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę valstybėje narėje (B valstybė narė). Jie turi trejų metų vaiką. Pora pradeda gyventi skyrium. B valstybės narės teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai. Gavusi tėvo sutikimą, motina su vaiku išsikelia gyventi į kitą valstybę narę (A valstybė narė), kur jie įsikuria nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

Lieka neišspręstas ginčas dėl alimentų, kuriuos tėvas turi mokėti motinai ir kurie skirti vaikui išlaikyti ir jo mokslams, sumos. Motina dėl to pateikia ieškinį A valstybėje narėje.


Teismo proceso išlaidos


Išlaidos Vokietijoje

Teismo ir apeliacinių skundų išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Pradiniai teismo mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

A atvejis

Priklauso nuo reikalaujamos išlaikymo sumos

Priklauso nuo reikalaujamos išlaikymo sumos

B atvejis

Priklauso nuo reikalaujamos išlaikymo sumos

Priklauso nuo reikalaujamos išlaikymo sumos


Advokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas

Teismo antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

Taip

Priklauso nuo reikalaujamos išlaikymo sumos

Ne

Priklauso nuo vykdymo užtikrinimo priemonės rūšies

Teismo nuožiūra

Pagal valandinius įkainius, kurie skiriasi pagal veiklos rūšį, daugiausia 100 EUR, taip pat išlaidos ir pridėtinės vertės mokestis

B atvejis

Taip

Priklauso nuo reikalaujamos išlaikymo sumos

Ne

Priklauso nuo vykdymo užtikrinimo priemonės rūšies

Teismo nuožiūra

Pagal valandinius įkainius, kurie skiriasi pagal veiklos rūšį, daugiausiai 100 EUR, taip pat išlaidos ir pridėtinės vertės mokestisKompensacija liudytojams


Atvejo

tyrimas

Kompensacija liudytojams

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

A atvejis

Taip

Negautos pajamos, daugiausia 17 EUR už valandą, kelionės išlaidos ir kitos išlaidos

B atvejis

Taip

Negautos pajamos, daugiausia 17 eurų už valandą, kelionės išlaidos ir kitos išlaidosTeisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo

tyrimas

Teisinė pagalba

Kompensuotinos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis taikytina?

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A atvejis

Priklauso nuo pajamų ir finansinės padėties

Taip

Jeigu asmens pajamos padidėja ir finansinė padėtis pagerėja, taip pat mokėjimo dalimis atveju

B atvejis

Priklauso nuo pajamų ir finansinės padėties

Taip

Jeigu asmens pajamos padidėja ir finansinė padėtis pagerėja, taip pat mokėjimo dalimis atvejuVertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo

tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Apibūdinimas

A atvejis

B atvejis

Teismo nuožiūra

Paprastai 1,85 EUR už 55 ženklus, taip pat išlaidos ir pridėtinės vertės mokestis

Teismo nuožiūra

55 EUR už valandą, taip pat išlaidos ir pridėtinės vertės mokestis

Dokumentų įteikimas užsienyjeŠio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 13/04/2018

4-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. sutartys - Vokietija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Atliekant šį komercinės teisės, būtent sutarties, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti pardavėjui bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Įmonė pristatė prekių, kurių vertė 20 000 eurų. Pardavėjui nebuvo sumokėta, nes pirkėjas mano, kad prekės neatitinka susitarimo.

Pardavėjas nusprendžia pateikti ieškinį, kad už prekes būtų sumokėta visa kaina.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. Įmonė, kurios pagrindinė buveinė yra B valstybėje narėje, pristato prekių, kurių vertė 20 000 eurų, pirkėjui A valstybėje narėje. Sutarčiai taikoma B valstybės narės teisė ir sutartis surašyta B valstybės narės kalba. Šiam pardavėjui nebuvo sumokėta, nes A valstybėje narėje įsikūręs pirkėjas mano, kad prekės neatitinka susitarimo. Pardavėjas nusprendžia ieškinį teikti A valstybėje narėje, siekdamas, kad už prekes būtų sumokėta visa kaina, nurodyta su pirkėju sudarytoje sutartyje.


Teismo proceso išlaidos


Išlaidos Vokietijoje

Teismo ir apeliacinių skundų išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Pradiniai teismo mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

A atvejis

864,00 EUR

Apeliacinis skundas dėl faktų ir teisės klausimų:
1 152,00 EUR
Skundas dėl teisės klausimų:
1 440,00 EUR

B atvejis

864,00 EUR

Apeliacinis skundas dėl faktų ir teisės klausimų:
1 152,00 EUR
Skundas dėl teisės klausimų: 1 440,00 EURAdvokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas

Antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

Taip

Pirmoji instancija:
1 950 EUR

Ne

Priklauso nuo vykdymo užtikrinimo priemonės rūšies

Ne

Pagal valandinius įkainius, kurie skiriasi pagal veiklos rūšį, daugiausia 100 EUR, taip pat išlaidos ir pridėtinės vertės mokestis

B atvejis

Taip

Pirmoji instancija:
1 950 EUR

Ne

Ne

Pagal valandinius įkainius, kurie skiriasi pagal veiklos rūšį, daugiausiai 100 EUR, taip pat išlaidos ir pridėtinės vertės mokestisKompensacija liudytojams


Atvejo

tyrimas

Kompensacija liudytojams

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

A atvejis

Taip

Negautos pajamos, daugiausia 17 EUR per valandą, kelionės išlaidos ir kitos išlaidos

B atvejis

Taip

Negautos pajamos, daugiausia 17 EUR per valandą, kelionės išlaidos ir kitos išlaidosTeisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo

tyrimas

Teisinė pagalba

Kompensuotinos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis taikytina?

Kada kompensuojamos visos išlaidos?

Sąlygos

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Kokios išlaidos niekada nekompensuojamos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A atvejis

Paprastai teisinė pagalba nėra teikiama juridiniams asmenims už ES ribų.

Bendrieji reikalavimai:

jeigu ginčo šalis nėra finansiškai saugi (t. y. nepasiturinti, o byla nėra pradėta nepagrįstai ir yra realių galimybių ją laimėti).

Jeigu nepasiturinčiai šaliai ir jo / jos šeimos nariams, atskaičius pašalpas ir kitokias išlaidas, pvz., būstui ir t. t., lieka ne daugiau kaip 15 EUR.

Kitais atvejais visiška teisinė pagalba yra įmanoma, bet ji turi būti grąžinta dalimis; įmokų dydis priklauso nuo likutinių pajamų dydžio.

1. Pareiškimas (pareiškimui surašyti advokatas nėra būtinas)

2. Bylos nagrinėjimas dar nebaigtas

3. Žr. 1 stulpelį

Taip, iki teismo priteistos sumos dydžio

Išlaidos, kurios nebuvo būtinos ieškovo ar atsakovo pozicijai tinkamai pagrįsti

Žr. 2 stulpelį

B atvejis

Žr. A atvejį pirmiau

Žr. A atvejį pirmiau

Žr. A atvejį pirmiau

Žr. A atvejį pirmiau

Žr. A atvejį pirmiau

Žr. A atvejį pirmiauVertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo

tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Apibūdinimas

A atvejis

B atvejis

Iš esmės visiems rašytiniems pareiškimams teismui ir visiems rašytiniems dokumentams, pateiktiems kaip įrodymai. Teismas gali neprašyti dokumentų vertimo, jei visi byloje dalyvaujantys teisėjai supranta originalo kalbą.

Paprastai 1,85 EUR už 55 ženklus, taip pat išlaidos ir pridėtinės vertės mokestis

Teismo kalba yra vokiečių kalba; jeigu visi proceso dalyviai gerai supranta užsienio kalbą, vertėjas žodžiu nėra reikalingas.

55 EUR už valandą, taip pat išlaidos ir pridėtinės vertės mokestis

Dokumentų įteikimas užsienyjeŠio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 13/04/2018

5-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. atsakomybė - Vokietija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Atliekant šį komercinės teisės, būtent atsakomybės, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti įrangos naudotojui bylinėjimosi išlaidų klausimu atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Šildymo įrangos gamintojas pristato šildytuvą montuotojui. Montuotojas šildytuvą perparduoda (ir sumontuoja) naudotojui kaip namo įrangą. Netrukus po to name kyla gaisras. Visi dalyviai (šildymo įrangos gamintojas, montuotojas ir galutinis naudotojas) apdrausti. Gaisro priežastis užginčijama. Niekas nenori kompensuoti nuostolių įrangos naudotojui.

Įrangos naudotojas nusprendžia šildymo įrangos gamintojui, šildymo įrangos montuotojui ir draudimo bendrovėms pateikti ieškinį dėl visiškos kompensacijos.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. B valstybėje narėje įsikūręs šildymo įrangos gamintojas pristato šildytuvą montuotojui C valstybėje narėje. Montuotojas šildytuvą perparduoda (ir sumontuoja) naudotojui kaip namo įrangą. Netrukus po to name kyla gaisras. Kiekvienas dalyvis (šildymo įrangos gamintojas, montuotojas ir galutinis naudotojas) yra apdraustas draudimo bendrovės savo valstybėje narėje. Gaisro priežastis užginčijama. Niekas nenori kompensuoti nuostolių įrangos naudotojui.

Įrangos naudotojas nusprendžia A valstybėje narėje šildymo įrangos gamintojui, šildymo įrangos montuotojui ir draudimo bendrovei, įsikūrusiai A valstybėje narėje, pateikti ieškinį dėl visiškos kompensacijos.


Teismo proceso išlaidos


Išlaidos Vokietijoje

Teismo ir apeliacinių skundų išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Pradiniai teismo mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

A atvejis

Priklauso nuo reikalaujamos kompensacijos sumos

Priklauso nuo reikalaujamos kompensacijos sumos

B atvejis

Priklauso nuo reikalaujamos kompensacijos sumos

Priklauso nuo reikalaujamos kompensacijos sumosAdvokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas

Antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

Taip

Priklauso nuo reikalaujamos kompensacijos sumos

Ne

Priklauso nuo vykdymo užtikrinimo priemonės rūšies

Nėra būtina pagal įstatymą, bet priklauso nuo to, ar teismas mano, kad eksperto nuomonė yra būtina; šiuo atveju labai tikėtina, kad ekspertas bus kviečiamas.

Pagal valandinius įkainius, kurie skiriasi pagal veiklos rūšį, daugiausia 100 EUR, taip pat išlaidos ir pridėtinės vertės mokestis

B atvejis

Taip

Priklauso nuo reikalaujamos kompensacijos sumos

Ne

Priklauso nuo vykdymo užtikrinimo priemonės rūšies

Žr. pirmiau

Pagal valandinius įkainius, kurie skiriasi pagal veiklos rūšį, daugiausia 100 EUR, taip pat išlaidos ir pridėtinės vertės mokestisKompensacija liudytojams


Atvejo tyrimas

Kompensacija liudytojams

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

A atvejis

Taip

Negautos pajamos, daugiausia 17 EUR už valandą, kelionės išlaidos ir kitos išlaidos

B atvejis

Taip

Negautos pajamos, daugiausia 17 EUR už valandą, kelionės išlaidos ir kitos išlaidosTeisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo

tyrimas

Teisinė pagalba

Kompensuotinos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis taikytina?

Kada kompensuojamos visos išlaidos?

Sąlygos

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Kokios išlaidos niekada nekompensuojamos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A atvejis

Žr. atvejo tyrimą Nr. 4

Žr. atvejo tyrimą Nr. 4

Žr. atvejo tyrimą Nr. 4

Žr. atvejo tyrimą Nr. 4

Žr. atvejo tyrimą Nr. 4

Žr. atvejo tyrimą Nr. 4

B atvejis

Žr. atvejo tyrimą Nr. 4

Žr. atvejo tyrimą Nr. 4

Žr. atvejo tyrimą Nr. 4

Žr. atvejo tyrimą Nr. 4

Žr. atvejo tyrimą Nr. 4

Žr. atvejo tyrimą Nr. 4Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo

tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Apibūdinimas

A atvejis

B atvejis

Žr. atvejo tyrimą Nr. 4

Paprastai 1,85 EUR už 55 ženklus, taip pat išlaidos ir pridėtinės vertės mokestis

Žr. atvejo tyrimą Nr. 4

55 EUR už valandą, taip pat išlaidos ir pridėtinės vertės mokestis

Dokumentų įteikimas užsienyjeŠio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 13/04/2018

Teismo proceso išlaidos - Estija

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: estų.

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie teismo išlaidas Estijoje.


Teismo proceso išlaidos

Teisininkų užmokesčio reglamentavimo sistema

Patarėjai teisės klausimais

Patarėjų teisės klausimais užmokestis Estijoje nėra reglamentuojamas.

Teisininkai

Teisininkų užmokestis Estijoje nėra reglamentuojamas.

Advokatai

Advokatų užmokestis Estijoje nėra reglamentuojamas.

Antstoliai

Antstolių užmokestis Estijoje reglamentuojamas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAntstolių įstatymu. Antstolio užmokestį gali sudaryti mokestis už teismo proceso inicijavimą, pagrindinis mokestis už teismo procesą ir papildomas mokestis už nutarties vykdymą. Antstolis gali imti mokestį už savo profesines paslaugas.

Advokatai

Advokatų užmokestis Estijoje nėra reglamentuojamas ir priklauso nuo susitarimo su klientu. Advokatas arba advokatų kontoros vadovas pasiūlo klientui pradinę kainą ir paaiškina, kas ją sudaro. Klientas atlygina advokato ar advokatų kontorai vadovaujančio asmens būtinas išlaidas, patirtas teikiant teisines paslaugas.

Nustatytosios išlaidos

Nustatytosios civilinio proceso išlaidos

Nustatytosios civilinio proceso šalių išlaidos

Nustatytosios civilinio proceso šalių išlaidos:

 • valstybinis mokestis;
 • užstatas teikiant kasacinį skundą;
 • užstatas teikiant prašymą panaikinti už akių priimtą sprendimą;
 • mokestis už proceso atnaujinimą arba termino keitimą;
 • mokestis už antstolių atliekamą procesinių dokumentų teikimą;
 • mokestis už teismo šaukimo ar skelbimo išspausdinimą leidinyje „Oficialieji pranešimai“ (Ametlikud Teadaanded) arba laikraštyje;
 • ekspertų ir vertėjų žodžiu bei raštu atlyginimas;
 • kitos bylos nagrinėjimo arba kitokios išlaidos.

Civilinio proceso etapas, kuriame šalys turi apmokėti nustatytąsias išlaidas

Šalis, prašanti pradėti teismo procesą arba atlikti procesinius veiksmus, turi iš anksto sumokėti:

 • valstybinį mokestį;
 • užstatą teikiant kasacinį skundą;
 • užstatą teikiant prašymą panaikinti už akių priimtą sprendimą;
 • mokestį už proceso atnaujinimą arba termino keitimą;
 • mokestį už antstolių atliekamą procesinių dokumentų įteikimą;
 • mokestį už teismo šaukimo ar skelbimo išspausdinimą leidinyje „Oficialieji pranešimai“ (Ametlikud Teadaanded) arba laikraštyje;
 • teismo nustatytas bylos peržiūros išlaidas.

Jei teismas nenustato kitaip, ekspertų ir vertėjų žodžiu bei raštu atlyginimo išlaidas iš anksto padengia proceso šalis, pateikusi prašymą, su kuriuo siejamos išlaidos.

Nustatytosios baudžiamojo proceso išlaidos

Nustatytosios baudžiamojo proceso šalių išlaidos

Nustatytosios baudžiamojo proceso šalių išlaidos nurodytos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamojo proceso kodekse, jas sudaro bylinėjimosi išlaidos, specialiosios išlaidos ir papildomos išlaidos.

Bylinėjimosi išlaidas sudaro:

 • pagrįstas atlygis, mokamas pasirinktam patarėjui ar atstovui, arba kitos būtinosios išlaidos, kurias proceso šalis patiria baudžiamojoje byloje;
 • Baudžiamojo proceso kodekso 178 straipsnyje nurodyti mokesčiai nukentėjusiesiems, liudytojams, ekspertams ir specialistams, išskyrus šio kodekso 176 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytas išlaidas;
 • išlaidos valstybinei teismo medicinos institucijai ar kitai viešajai įstaigai ar juridiniam asmeniui, kurie atlieka ekspertizę ar patikrina blaivumą;
 • atlygis paskirtiesiems patarėjams ir jų išlaidų (jei jos pagrįstos ir reikalingos) atlyginimas;
 • išlaidos už baudžiamosios bylos medžiagos kopijavimą susipažinimui, kaip nustatyta Baudžiamojo proceso kodekso 224 straipsnio 1 dalyje;
 • įrodymų saugojimo, siuntimo ir sunaikinimo išlaidos;
 • išlaidos, susijusios su konfiskuoto turto saugojimu, pervežimu ir sunaikinimu;
 • civilinio ieškinio užtikrinimo išlaidos;
 • kompensacija, mokėtina priėmus apkaltinamąjį nuosprendį;
 • kitos išlaidos, mokėtinos baudžiamąją bylą nagrinėjančiai institucijai vykstant procesui, išskyrus išlaidas, kurios pagal Baudžiamojo proceso kodeksą yra laikomos specialiosiomis ar papildomomis.

Jei proceso šalis turi kelis patarėjus ar atstovus, jų atlygis įtraukiamas į bylinėjimosi išlaidas tuomet, jei jos neviršija pagrįsto atlygio, paprastai mokamo vienam patarėjui ar atstovui.

Jei įtariamasis ar kaltinamasis ginasi pats, būtinosios gynybos išlaidos įtraukiamos į bylinėjimosi išlaidas. Papildomos išlaidos, kurių nebūtų patirta dalyvaujant patarėjui, į bylinėjimosi išlaidas neįtraukiamos.

Išlaidos asmenims, kurie nėra proceso dalyviai, tačiau yra susiję su ekspertizės atlikimu, atlyginamos taikant Teismo medicinos ekspertizės įstatyme nustatytas sąlygas ir taisykles.

Specialiosios išlaidos – tai išlaidos, susijusios su teismo posėdžio atidėjimu dėl šalies neatvykimo į posėdį, ir priverstinio atvesdinimo išlaidos.

Papildomas išlaidas sudaro:

 • mokestis asmeniui, kuris nėra proceso dalyvis, mokamas už informaciją apie faktus, reikalingus įrodymams pagrįsti;
 • įtariamojo ar kaltinamojo kardomojo sulaikymo išlaidos;
 • Baudžiamojo proceso kodekso 178 straipsnyje numatyti mokesčiai vertėjams žodžiu ir raštu;
 • baudžiamojo proceso išlaidos pagal Valstybės neteisėtu laisvės atėmimu padarytos žalos asmenims atlyginimo įstatymą;
 • su baudžiamuoju procesu susijusios išlaidos valstybinėms ir vietos valdžios institucijoms, kurios nėra nurodytos Baudžiamojo proceso kodekso 175 straipsnio 1 dalies 1 arba 10 punktuose;
 • Baudžiamojo proceso kodekso 671straipsnyje numatyti mokesčiai vertėjams žodžiu ir raštu.

Baudžiamojo proceso etapas, kuriame šalys turi apmokėti nustatytąsias išlaidas

 • Priėmus išteisinamąjį nuosprendį, bylinėjimosi išlaidas padengia valstybė. Apkaltinamojo nuosprendžio atveju bylinėjimosi išlaidas padengia nuteistasis. Jei išteisinamasis nuosprendis priimtas ir dėl dalies kaltinimų, valstybė padengia tik tas išlaidas, kurios buvo susijusios su atitinkama bylos dalimi. Prievolė padengti bylinėjimosi išlaidas atsiranda įsiteisėjus galutiniam teismo sprendimui.
 • Jei civilinis ieškinys atmetamas, bylinėjimosi išlaidas, susijusias su civilinio ieškinio užtikrinimu, padengia nukentėjusioji šalis. Jei civilinis ieškinys patenkinamas visiškai, bylinėjimosi išlaidas, susijusias su civilinio ieškinio užtikrinimu, padengia nuteistasis arba atsakovas. Jei civilinis ieškinys patenkinamas iš dalies, teismas, atsižvelgdamas į visas aplinkybes, paskirsto bylinėjimosi išlaidas, susijusias su civilinio ieškinio užtikrinimu, nukentėjusiajai šaliai ir nuteistajam arba atsakovui. Jei atsisakoma iš naujo nagrinėti civilinį ieškinį, bylinėjimosi išlaidas, susijusias su civilinio ieškinio užtikrinimu, padengia valstybė.

Nustatytosios konstitucinio proceso išlaidos

Nustatytosios konstitucinio proceso šalių išlaidos

Estijoje fiziniai asmenys negali teikti prašymų dėl atitikties Konstitucijai. Tokio įvertinimo išlaidos padengiamos iš valstybės biudžeto. Specialistų pasitelkimo teismo procese išlaidos padengiamos iš valstybės biudžeto tokiomis pat sąlygomis, kokios taikomos ekspertų užmokesčio civiliniame procese mokėjimui.

Konstitucinio proceso etapas, kuriame šalys turi apmokėti nustatytąsias išlaidas

Konstitucinio proceso atveju nustatytųjų išlaidų nėra.

Teisinių atstovų pateikta išankstinė informacija

Šalių teisės ir pareigos

Advokatai turi informuoti klientą apie visą veiklos teikiant teisines paslaugas apimtį, taip pat apie visas susijusias išlaidas. Advokatas arba advokatų kontoros vadovas pasiūlo klientui pradinę kainą ir paaiškina, kas ją sudaro.

Dalyvavimo teismo procese išlaidos

Išlaidos, kurias turi padengti bylą laimėjusi šalis

Laimėjusi šalis privalo padengti teisinio atstovo arba patarėjo atlyginimo išlaidas su sąlyga, jei teismas pripažįsta, kad šios išlaidos yra pagrįstos ir kad jas nebūtinai turi padengti pralaimėjusi šalis.

Išlaidos, kurias turi padengti bylą pralaimėjusi šalis

Remiantis teismo sprendimu dėl bylinėjimosi išlaidų nustatymo, pralaimėjusi šalis privalo apmokėti laimėjusios šalies patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant:

 • valstybinį mokestį;
 • ieškinio užtikrinimą;
 • išlaidas, susijusias su liudytojais, ekspertais, vertėjais žodžiu ir raštu, taip pat išlaidas ekspertizei, atliktai asmens, kuris nėra bylos šalis, kurios turi būti padengiamos pagal Teismo ekspertizės įstatymą;
 • išlaidas, susijusias su dokumentinių ir fizinių įrodymų gavimu;
 • išlaidas, susijusias su apžiūra, įskaitant teismo darbuotojų patirtas būtinas transporto išlaidas;
 • išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų pristatymu, siuntimu ir išdavimu;
 • išlaidas, susijusias su civilinio ieškinio vertės nustatymu;
 • išlaidas, susijusias su proceso dalyvių atstovais ir patarėjais;
 • proceso dalyvių transporto, pašto, ryšių, apgyvendinimo ir panašias išlaidas, susijusias su procesu;
 • negautą proceso šalių darbo užmokestį ar kitas nuolatines pajamas;
 • įstatymais numatytas ikiteisminio proceso išlaidas, išskyrus atvejus, kai ieškinys pateiktas praėjus daugiau nei 6 mėnesiams nuo ikiteisminio proceso pabaigos;
 • antstolio užmokestį, susijusį su ieškinio užtikrinimu ir išlaidomis, patirtomis vykdant sprendimą dėl ieškinio užtikrinimo;
 • antstolio užmokestį už procesinių dokumentų teikimą;
 • išlaidas, susijusias su prašymo dėl pagalbos padengti bylinėjimosi išlaidas nagrinėjimu;
 • pagreitintos mokėjimo įsakymo išdavimo procedūros mokestį;
 • Dalyvavimo taikinimo procedūroje išlaidas, jei teismas nurodė šalims dalyvauti šioje procedūroje pagal Civilinio proceso kodekso 4 straipsnio 4 dalį arba, jei procedūra privaloma, dalyvavimo ikiteisminio taikinimo procedūroje išlaidas pagal Taikinimo įstatymo 1 straipsnio 4 dalį.

Jei teismas priima sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, proceso dalyvis privalo padengti išlaidas, susijusias su kito proceso dalyvio teisinio atstovo ar patarėjo paslaugomis. Teismo nustatoma išlaidų suma turi būti pagrįsta ir ne didesnė, nei reikia. Kelių atstovų samdymo išlaidos kompensuojamos tik tuomet, jei jos buvo būtinos, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą arba poreikį keisti atstovą.

Išlaidų šaltiniai

Kur rasti informacijos apie išlaidų šaltinius Estijoje?

Išlaidų šaltiniai nurodyti:

 • Civilinio proceso kodekse;
 • Antstolių įstatyme;
 • Valstybinių mokesčių įstatyme;
 • teisės aktuose, priimtuose remiantis Civilinio proceso kodeksu.

Kokiomis kalbomis galima gauti informacijos apie išlaidų šaltinius Estijoje?

Informacija apie teisinių išlaidų šaltinius teikiama tik estų kalba.

Estijos teisės aktų, kuriuose pateikiama informacija apie išlaidas ir jų rūšis, vertimą į anglų kalbą galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasRiigi Teataja (oficialiojo leidinio) svetainėje.

Kur rasti informacijos apie taikinamąjį tarpininkavimą?

Teisingumo ministerija yra atsakinga už Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDirektyvos 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų įgyvendinimą. Bendraisiais taikinamojo tarpininkavimo klausimais prašome kreiptis į Teisingumo ministeriją elektroninio pašto adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@just.ee.

Taikinimas civilinėse bylose reglamentuojamas Taikinimo įstatymu, kuriame nustatomos taikinimo tarpininkų teisės ir pareigos, taip pat pateikiamos rekomendacijos dėl tarpininkui padedant sudaryto susitarimo įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo. Įstatyme nustatyta, kad taikinimo procedūrą gali vykdyti:

 • fizinis asmuo, kuriam bylos šalys patikėjo vykdyti procedūrą;
 • advokatai;
 • notarai;
 • įstatymo nustatytais atvejais – valstybės ar vietos valdžios institucijų taikinimo įstaiga.

Taikinimo procedūra administracinėse bylose reglamentuojama Administracinio proceso kodeksu, o baudžiamosiose ir smulkių teisės pažeidimų bylose – Baudžiamojo proceso kodeksu.

Siekdama, kad taikinamasis tarpininkavimas būtų dažniau naudojamas šeimos teisėje, Socialinių reikalų ministerija skatina šeimos tarpininkų veiklos plėtrą. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEstijos tarpininkų asociacijos svetainėje pateikiama informacijos estų ir anglų kalbomis. Be to, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEstijos vaikų gerovės sąjunga – vaiko teises ginanti Estijos ne pelno asociacija – teikia konsultacijas gyventi skyrium ar nutraukti santuoką ketinantiems tėvams ir skatina juos naudotis taikintojų paslaugomis, kad būtų apsaugoti vaikų interesai. Ši asociacija rengia tarpininkavimo šeimos ginčuose srities mokymo kursus.

Kur rasti papildomos informacijos apie išlaidas?

Informacijos apie išlaidas interneto svetainė

Su teismo procesu susijusių išlaidų rūšis ir dydis priklauso nuo teismo proceso trukmės ir pobūdžio. Pirminiai informacijos šaltiniai apie išlaidas, susijusias su teismo procesu, yra proceso teisės kodeksai ir Valstybinių mokesčių įstatymas. Teisingumo ministerija leidžia ir tvarko oficialųjį leidinį Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasRiigi Teataja, kuriame galima rasti:

 • įstatymus ir kitus teisės aktus;
 • Respublikos Prezidento dekretus;
 • Aukščiausiojo Teismo sprendimus ir tarptautines sutartis;
 • vietos valdžios teisės aktus.

Riigi Teataja skelbiamos oficialios konsoliduotos redakcijos įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir potvarkiai, ministrų įsakymai, Estijos banko valdytojo ir Nacionalinio rinkimų komiteto teisės aktai, Parlamento sprendimai bei miestų ir vietos valdžios tarybų teisės aktai. Riigi Teataja teisės aktai ir kiti dokumentai skelbiami nuo 1990 m.

Aukščiausiojo Teismo Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassvetainėje skelbiama civilinio proceso išlaidų nustatymo praktikos analizė.

Kur rasti informacijos apie vidutinę įvairių procedūrų trukmę?

Teismų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassvetainėje pateikiami statistiniai duomenys apie pirmosios ir antrosios instancijos teismo procesą nuo 1996 m.

Kur galima rasti informacijos apie vidutines bendrąsias konkretaus proceso išlaidas?

• Valstybiniai mokesčiai, mokami konkretaus tipo proceso atveju, nustatyti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasValstybinių mokesčių įstatyme.

• Antstolių mokesčiai nustatyti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAntstolių įstatyme.

• Statistikos apie vidutines bendrąsias konkretaus tipo proceso išlaidas nėra.

Pridėtinės vertės mokestis

Kaip ši informacija teikiama?

Antstolio užmokesčiui taikomas pridėtinės vertės mokesčio tarifas yra 20 %.

Norėdamas gauti PVM, įtraukto į bylinėjimosi išlaidas, kompensaciją, prašymą pateikęs asmuo turi patvirtinti, kad jis neprivalo mokėti PVM arba kad PVM susigrąžinti neįmanoma dėl kitos priežasties.

Koks tarifas taikomas?

Nuo 2009 m. liepos 1 d. Estijoje galioja 20 % PVM tarifas.

Teisinė pagalba

Civilinės teisenos srityje taikytina pajamų riba

Teisinė pagalba teikiama, kai teisinių paslaugų kaina daugiau nei dvigubai viršija prašymą pateikusio asmens vidutines mėnesio pajamas, apskaičiuotas remiantis vidutinėmis paskutinių keturių mėnesių iki prašymo pateikimo mėnesio pajamomis.

Nuo gautos sumos atskaičiuojami mokesčiai ir privalomojo draudimo įmokos, teisinės išlaikymo prievolės vykdymo išlaidos, taip pat pagrįstos būsto ir transporto išlaidos.

Kitos teisinės pagalbos teikimo nukentėjusiosioms šalims sąlygos

Pagal Civilinio proceso kodeksą valstybė gali skirti procesinę pagalbą. Valstybės skiriamos teisinės pagalbos rūšys ir jos skyrimo sąlygos bei gavimo taisyklės nustatytos Valstybės teisinės pagalbos įstatyme.

Teisinė pagalba gali būti suteikta fiziniam asmeniui, kuris prašymo pateikimo dieną yra Estijos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės gyventojas arba pilietis. Asmens gyvenamoji vieta nustatoma vadovaujantis Tarybos reglamento Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 59 straipsniu. Kitiems fiziniams asmenims teisinė pagalba gali būti teikiama tik tuomet, jei tai numatyta tarptautinėje sutartyje.

Teisinė pagalba neteikiama, jeigu:

 • prašymą pateikęs asmuo gali pats ginti savo teises;
 • prašymą pateikęs asmuo neturi teisės į apsaugą, dėl kurios kreipiasi teisinės pagalbos;
 • prašymą pateikęs asmuo galėtų padengti teisinių paslaugų išlaidas iš turimo turto, kurį galima nesunkiai parduoti;
 • nėra tikėtina, kad teisinių paslaugų kaina daugiau nei dvigubai viršys prašymą pateikusio asmens vidutines mėnesio pajamas, apskaičiuotas remiantis vidutinėmis paskutinių keturių mėnesių iki prašymo pateikimo mėnesio pajamomis, atskaičius mokesčius ir privalomojo draudimo įmokas, teisinės išlaikymo prievolės vykdymo išlaidas, taip pat pagrįstas būsto ir transporto išlaidas;
 • iš aplinkybių matyti, kad prašymą pateikusio asmens galimybės apginti savo teises yra menkos;
 • teikiamas prašymas susijęs su ketinimu pareikšti ieškinį dėl nematerialinės žalos atlyginimo, ir byla nėra svarbi viešojo intereso požiūriu;
 • ginčas susijęs su prašymą pateikusio asmens ūkine veikla ir neturi poveikio su ūkine veikla nesusijusioms jo teisėms;
 • prašymas pateiktas siekiant apsaugoti prekės ženklą, patentą, naudingąjį modelį, pramoninį dizainą, integrinių grandynų topografiją arba kai kurias kitas intelektinės nuosavybės formas, išskyrus teises, kylančias iš Autorių teisių įstatymo;
 • prašymą pateikęs asmuo turi akivaizdžių bendrų interesų su asmeniu, kuris neturi teisės gauti teisinės pagalbos; tokiu atveju yra grėsmė, kad gauta teisinė pagalba gali būti perduota teisės į ją neturinčiam asmeniui;
 • pateiktas prašymas apginti teisę, kuri prašymą pateikusiam asmeniui yra perduota, ir yra pagrindo manyti, kad teisė perduota siekiant gauti teisinę pagalbą;
 • teisinių paslaugų teikimą užtikrina prašymą pateikusio asmens sudaryta teisinių išlaidų draudimo sutartis arba privalomasis draudimas;
 • suma, kurią prašymą pateikęs asmuo galėtų sugrąžinti teismo sprendimu, yra labai maža, palyginti su teisinės pagalbos išlaidomis, kurias patirtų valstybė.

Daugiau apie valstybės teisinę pagalbą galite paskaityti Estijos advokatūros svetainėje.

Kitos teisinės pagalbos teikimo įtariamiesiems ir atsakovams sąlygos

Teisinės pagalbos teikimo sąlygos atsakovams ir nukentėjusiosioms šalims yra vienodos.

Nemokamas teismo procesas

Valstybinių mokesčių įstatyme nustatytos aplinkybės, kuriomis galima atleisti nuo valstybinių mokesčių. Jei byla nagrinėjama teisme, nuo valstybinio mokesčio mokėjimo atleidžiama šiais atvejais:

 • svarstant apeliaciją ar skundą, kuriame reikalaujama išmokėti atlyginimą ar darbo užmokestį, pripažinti negaliojančiu darbo sutarties nutraukimą, sugrąžinti eiti ankstesnių pareigų arba pakeisti atleidimo iš tarnybos pagrindo formuluotę;
 • nagrinėjant apeliacinį skundą, kuriame reikalaujama priežiūros, ir, vaikų priežiūros reikalavimo atveju, prašymą pagreitinta tvarka atlikti mokėjimą;
 • nagrinėjant ieškinį dėl atlyginimo už neteisėtą nuteisimą, neteisėtą baudžiamąjį persekiojimą, neteisėtą prevencinį sulaikymą ir kitą neteisėtą laisvės atėmimą, taip pat nagrinėjant ieškinį dėl kompensacijos už žalą turtui dėl neteisėto baudos už baudžiamąjį nusižengimą priteisimo;
 • rengiant pirmuosius teismo dokumentus, susijusius su baudžiamąja byla;
 • vykdant asmens uždarymo į uždaro tipo įstaigą procesą;
 • nagrinėjant ieškinį dėl konfiskuoto arba apleisto turto, susijusio su neteisėtomis represijomis, grąžinimo ir dėl kompensacijos už žalą;
 • nagrinėjant bylą, siekiant įrodyti pensijų draudimo darbo stažo trukmę;
 • nagrinėjant protestą administracinėje byloje;
 • nagrinėjant prašymą atleisti nuo notarinio mokesčio ir šiuo atveju pateikiant prieštaravimą dėl teismo sprendimo;
 • nagrinėjant prašymą dėl procesinės pagalbos ir šiuo atveju pateikiant prieštaravimą dėl teismo sprendimo;
 • nagrinėjant apeliacinį skundą ar skundą dėl žalos patyrus kūno sužalojimą ar kitą sveikatos sutrikdymą arba pagrindinio pajamas gaunančio asmens mirtis atveju;
 • kopijuojant mažiau kaip 5 puslapius administracinės bylos procesinių dokumentų.

Nuo valstybinių mokesčių atleidžiama šiais atvejais:

 • nepilnamečiui pateikus prieštaravimą dėl teismo sprendimo byloje, kurioje jam įstatymo suteikta savarankiška teisė skųsti;
 • pareiškėjui iškėlus bylą dėl pensijos gavimo arba paramos dėl neteisingo jos mokėjimo arba pensijos ar paramos nemokėjimo;
 • fiziniam asmeniui pateikus skundą dėl rinkimų komisijos nutarimo;
 • globos įstaigai pateikus prašymą dėl tėvystės teisių praradimo arba globėjo paskyrimo nepilnamečiui arba kitą prašymą, pateiktą vaiko, už kurį įstaiga atsakinga, interesais;
 • mokesčių institucijai pateikus prašymą iškelti bankroto bylą ar kitą prašymą dėl nemokumo, siekiant šiuo atveju nustatyti mokesčių sumą;
 • apskrities valdžiai pateikus apeliacinį skundą pagal taisykles, kylančias iš Žemės reformos įstatymo, dėl kreditoriaus pareigų vykdymo tuo atveju, kai užstatas yra įkeistas valstybės naudai;
 • antstoliui pateikus teismui prašymą dėl vykdymo proceso užtikrinimo remiantis Vykdymo procedūros kodeksu ir prieštaravimą dėl teismo nutarties, susijusios su vykdymo procedūra pagal Civilinio proceso kodekso 599 straipsnį.

Kada bylą pralaimėjusi šalis turi padengti bylą laimėjusios šalies išlaidas?

Bylą nagrinėjantis teismas savo sprendime arba nutartyje dėl proceso nutraukimo nusprendžia, kaip šalims paskirstyti bylinėjimosi išlaidas. Teismas privalo nurodyti, kokiomis dalimis arba, jei reikia, kokia proporcija bylinėjimosi išlaidos turi būti padalytos kiekvienai šaliai. Jeigu aukštesnės instancijos teismas pakeičia sprendimą arba priima naują nutartį, negrąžindamas bylos nagrinėti iš naujo, teismas turi, jei reikia, atitinkamai persvarstyti bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.

Proceso šalis turi teisę prašyti, kad sprendimą priėmęs pirmosios instancijos teismas, remdamasis teismo sprendime nurodytu proporciniu išlaidų paskirstymu, nurodytų konkrečias bylinėjimosi išlaidų sumas. Tai galima padaryti per 30 dienų nuo teismo sprendimo dėl išlaidų paskirstymo įsigaliojimo. Prie prašymo turi būti pridėtas bylinėjimosi išlaidų sąrašas ir informacija apie tai, kas sudaro šias išlaidas. Teismas gali nustatyti terminą, per kurį proceso šalis privalo pateikti papildomos informacijos apie atlygintinas bylinėjimosi išlaidas, taip pat gali paprašyti šalies pateikti išlaidas patvirtinančius dokumentus. Teismas nedelsdamas perduoda prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų nustatymo kartu su procesinių išlaidų sąrašu ir patvirtinamaisiais dokumentais priešingai šaliai.

Per teismo nustatytą terminą po prašymo pateikimo priešinga šalis gali pareikšti prieštaravimą. Šis terminas negali būti trumpesnis kaip 7 dienos. Teisinės pagalbos suteikimas nepanaikina ir nesumažina jos gavėjo prievolės atlyginti priešingos šalies bylinėjimosi išlaidų, jei tai nustatoma teismo sprendimu. Šalis, kurios nenaudai priimtas sprendimas, padengia visas savo bylinėjimosi išlaidas ir tais atvejais, kai ji yra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo arba kai jai suteikta teisinė pagalba joms padengti.

Jeigu priimta nutartis, teismas paveda atsakovui sumokėti nutartyje nurodytą dalį ieškinio, nuo kurio ieškovas buvo atleistas arba kurį jam buvo leista mokėti dalimis. Ši suma mokėtina valstybei ir yra proporcinga ieškinio, pagal kurį priimta nutartis, daliai.

Ekspertų užmokestis

Jeigu teismas nenusprendžia kitaip, teismo nurodyto dydžio būtinąsias proceso išlaidas turi padengti šalis, pateikusi tą prašymą, su kuriuo siejamos išlaidos. Jeigu prašymą pateikia abi šalys arba jeigu teismas kviečia ekspertą, išlaidos šalims paskirstomos lygiomis dalimis.

Užmokestis ekspertams mokamas pagal atliktą darbą. Galima taikyti valandinius įkainius pagal Vyriausybės nutarimais nustatytas minimalaus ir maksimalaus valandinio darbo užmokesčio ribas. Eksperto užmokestis yra 10–40 kartų didesnis už minimalų valandinį darbo užmokestį. Nustatydamas mokėtiną valandinį užmokestį, teismas atsižvelgia į:

 • eksperto kvalifikaciją;
 • darbo sudėtingumą;
 • visas neišvengiamas išlaidas, patirtas naudojant būtinas priemones;
 • visas ypatingas aplinkybes, kuriomis ekspertas atliko reikiamą darbą.

Taip pat padengiamos išlaidos, susijusios su eksperto išvados parengimu ir surašymu, įskaitant būtinas išlaidas, susijusias su pagalbiniais darbuotojais, medžiagomis ir priemonėmis, naudotomis atliekant ekspertizę, taip pat būtinosios išlaidos, patirtos dėl teismo proceso, visų pirma išlaidos būstui ir maistui.

Kompensacijos, susijusios su eksperto užmokesčiu ir jo patirtomis išlaidomis, dydis nustatomas to paties teismo, kuris pasitelkė ekspertą, sprendimu.

Ekspertams užmokestis mokamas tik jų prašymu. Ekspertui atlikus savo pareigas, teismas moka jam užmokestį nežiūrint į tai, ar šalys jau apmokėjo išlaidas avansu, ir į tai, ar teismas pavedė šalims apmokėti išlaidas.

Ekspertų užmokestį ir išlaidas, valstybinės teismo ekspertizės įstaigos patirtas atliekant ekspertizę, kaip bylinėjimosi išlaidų dalį pralaimėjusi šalis padengia taip pat kaip ir bylinėjimosi išlaidas.

Vertėjų raštu ir žodžiu užmokestis

Teismo procese dalyvaujančių vertėjų žodžiu, kurie nėra teismo darbuotojai, užmokestis gali 2–40 kartų viršyti minimalų valandinį darbo užmokestį, mokamą už įprastinį vertimą žodžiu. Užmokestis vertėjams už vertimą raštu apskaičiuojamas už puslapį ir gali iki 20 kartų viršyti minimalų valandinį darbo užmokestį.

Vertėjų žodžiu ir raštu užmokestis ir padengiamų išlaidų suma nustatomi juos pasitelkusio teismo sprendimu.

Nustatęs valandinį užmokestį, teismas turi atsižvelgti į vertėjo žodžiu arba raštu kvalifikaciją, darbo sudėtingumą, patirtas neišvengiamas išlaidas ir ypatingas aplinkybes, kuriomis buvo atliktas vertimas žodžiu arba raštu.

Vertėjams žodžiu ir raštu užmokestis mokamas tik jų prašymu. Teismas vertėjui žodžiu arba raštu užmokestį moka neatsižvelgdamas į tai, ar šalys jau apmokėjo išlaidas avansu, ir į tai, ar teismas pavedė šalims apmokėti išlaidas.

Vertėjų žodžiu ir raštu užmokestis yra bylinėjimosi išlaidų dalis, kurią pralaimėjusi šalis kompensuoja laimėjusiai šaliai taip pat kaip ir bylinėjimosi išlaidas.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 08/08/2018

Teismo proceso išlaidos - Airija

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Airijos teismo proceso išlaidas.


Teismo proceso išlaidos

Teisininkų užmokesčio reglamentavimo sistema

Solisitoriai

Solisitoriams užmokestis mokamas pagal tai, ar jų darbas susijęs su ginčo teisena ((contentious business) t. y. konsultavimu ir atstovavimu bylinėjantis bendrosios kompetencijos, specializuotame arba arbitražo teisme), ar su ypatingąja teisena (non-contentious business). Kalbant apie ginčo teiseną, išlaidos gali būti skirstomos į solisitorio ir kliento išlaidas (t. y. išlaidos, kurias šalis apmoka savo solisitoriui) ir šalių išlaidas (t. y. išlaidos, kurias teismas priteisia vienos bylos šaliai apmokėti kitai tos pačios bylos šaliai).

Ginčo teisena

Pagrindiniai pirminės teisės aktai*

 • 1849 m. Teisinių atstovų ir solisitorių aktas (Attorneys’ and Solicitors’ Act 1849);
 • 1870 m. Teisinių atstovų ir solisitorių aktas (Attorneys’ and Solicitors’ Act 1870);
 • 1994 m. Solisitorių akto pakeitimo akto (Solicitors’ (Amendment) Act 1994) 68 straipsnis;
 • 1924 m. Teisingumo teismų akto (Courts of Justice Act 1924) 94 straipsnis;
 • 1936 m. Teisingumo teismų akto (Courts of Justice Act 1936) 78 straipsnis;
 • 1961 m. Teismų akto (papildomos nuostatos) (Courts (Supplemental Provisions) Act 1961) aštuntojo priedo 8 punktas;
 • 1981 m. Teismų akto (Courts Act 1981) 17 straipsnis;
 • 1991 m. Teismų akto (Courts Act 1991) 14 straipsnis;
 • 1994 m. Solisitorių akto pakeitimo akto (Solicitors’ (Amendment) Act 1994) 68 straipsnis;
 • 1995 m. Teismų ir teismo pareigūnų akto (Courts and Court Officers Act 1995) 27 ir 46 straipsniai.

Pagrindiniai antrinės teisės aktai*

 • Aukštesniųjų teismų taisyklių (Rules of Superior Courts) 22 skyriaus 4, 6 taisyklės ir 14 taisyklės 3 dalis; 27 skyriaus 1A taisyklė, 99 skyrius ir W priedas;
 • Apygardos teismo taisyklių (Circuit Court Rules) 15 skyriaus 14, 15 ir 21 taisyklės ir 66 skyrius;
 • Apylinkės teismo taisyklių (District Court Rules) 51 ir 52 skyriai ir E priedas.

Teismų praktika

 • Teismų sprendimai, kuriuose aiškinami atitinkami teisės aktai.

Ypatingoji teisena

Pagrindiniai pirminės teisės aktai*

1881 m. Solisitorių atlyginimo aktas (Solicitors’ Remuneration Act 1881).

Pagrindiniai antrinės teisės aktai*:

 • 1884 m. Bendrasis potvarkis dėl solisitorių atlyginimo (Solicitors’ Remuneration General Order 1884);
 • 1960 m. Bendrasis potvarkis dėl solisitorių atlyginimo (Solicitors’ Remuneration General Order 1960);
 • 1964 m. Bendrasis potvarkis dėl solisitorių atlyginimo (Solicitors’ Remuneration General Order 1964);
 • 1970 m. Bendrasis potvarkis dėl solisitorių atlyginimo (Solicitors’ Remuneration General Order 1970);
 • 1972 m. Bendrasis potvarkis dėl solisitorių atlyginimo (Solicitors’ Remuneration General Order 1972);
 • 1978 m. Bendrasis potvarkis dėl solisitorių atlyginimo (Solicitors’ Remuneration General Order 1978);
 • 1982 m. Bendrasis potvarkis dėl solisitorių atlyginimo (Solicitors’ Remuneration General Order 1982);
 • 1984 m. Bendrasis potvarkis dėl solisitorių atlyginimo (Solicitors’ Remuneration General Order 1984);
 • 1986 m. Bendrasis potvarkis dėl solisitorių atlyginimo (Solicitors’ Remuneration General Order 1986);
 • 1972 m. Žemės registravimo taisyklių (Land Registration Rules, 1972) 210 ir 239 taisyklės.

Teismų praktika

 • Teismų sprendimai, kuriuose aiškinami atitinkami teisės aktai.

* Nuorodos į teisės aktus yra nuorodos į atitinkamą aktą, skyrių, potvarkį ar taisyklę su pakeitimais. Po 1922 m. priimti aktai pateikiami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasElektroniniame Airijos teisės aktų rinkinyje ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAirijos parlamento rūmų interneto svetainėje.

Teisininkai

Airijos teisinėje sistemoje terminu „teisininkas“ apibūdinami abiejų kategorijų teisės specialistai: solisitoriai ir baristeriai.

Baristeriai

Baristerių užmokestis įskaitomas į solisitoriaus, kuriam ir pateikiamos šio užmokesčio sąskaitos, išlaidas, taigi jos reglamentuojamos solisitorių užmokestį nustatančiais aktais bei teismų sprendimais dėl patarėjo teisės klausimais užmokesčio patvirtinimo: visų pirma žr. 1995 m. Teismų ir teismo pareigūnų akto (Courts and Court Officers Act 1995) 27 straipsnį ir Kelly v. Breen (1978) I.L.R.M. 63; State (Gallagher Shatter & Co.) v. de Valera (1991) 2 I.R. 198; Superquinn v. Bray U.D.C. (No. 2) (2001) 1 I.R. 459.

Antstoliai

Šerifo, teismo pasiuntinio ir antstolių užmokestis už teismo vykdomųjų raštų vykdymą reglamentuojamas 2005 m. Šerifo užmokesčio ir išlaidų potvarkiu (Sheriff's Fees and Expenses Order, 2005), jame yra nuostata dėl užmokesčio už vykdomojo rašto pateikimą ir atskaitymus, dėl kelionės išlaidų, konfiskuotų prekių ar galvijų realizavimo ir saugojimo.

Advokatai

Airijos teisinėje sistemoje nėra atskiros advokatų kategorijos.

Nustatytosios išlaidos

Nustatytosios išlaidos civilinėse bylose

Nustatytosios šalių išlaidos civilinėse bylose

Išskyrus Aukštųjų teismų taisyklių 27 skyriaus 1A taisyklės 3 punkte, 9 taisyklėje (šalies, pateikusios procesinį dokumentą po to, kai kita šalis paprašė priimti sprendimą nepateikus tokio dokumento, mokėtinos išlaidos), W priede ir Apylinkės teismo taisyklių E priede nustatytus išlaidų punktus, paprastai išlaidų punktai nustatomi savo nuožiūra.

Padengtinos išlaidos taip pat apima tokius mokėjimus kaip teismo mokesčiai, nustatyti atitinkamuose Aukščiausiojo Teismo, Aukštojo teismo, apygardos teismo ir apylinkės teismo mokesčių potvarkiuose.

Galima rasti daugiau informacijos apie Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteismo mokesčių dydžius.

Civilinės bylos etapas, kai šalys privalo apmokėti nustatytąsias išlaidas

27 skyriaus 1A taisyklės 3 punkto ir 9 taisyklės atveju (šalies, pateikusios procesinį dokumentą po to, kai kita šalis paprašė priimti sprendimą nepateikus tokio dokumento, mokėtinos išlaidos) išlaidos mokėtinos atmetus prašymą priimti teismo sprendimą nepateikus atitinkamo procesinio dokumento.

Aukštesniųjų teismų taisyklių W priede nustatytų kategorijų išlaidas gali susigrąžinti:

 • solisitorius iš kliento per vieną mėnesį nuo tada, kai klientas gavo išlaidų sąskaitą, jei klientas per tą laiką neprašė įvertinti išlaidų (sąskaitos) (1849 m. Teisinių atstovų ir solisitorių akto 2 straipsnis). Tačiau klientas bet kuriuo atveju per dvylika mėnesių nuo sąskaitos gavimo gali reikalauti įvertinti išlaidas. Pasibaigus dvylikos mėnesių laikotarpiui arba apmokėjus sąskaitoje nurodytą sumą, teismas gali, jei to reikia dėl ypatingų bylos aplinkybių, nurodyti įvertinti sąskaitą, jei prašymas teismui paduodamas per dvylika kalendorinių mėnesių nuo apmokėjimo;
 • jei vienai šaliai nurodoma padengti kitos šalies išlaidas, išdavus bylinėjimosi išlaidų įvertinimo pažymą pagal šalių susitarimą dėl apmokėjimo.

Apylinkės teismo nuostatų E priede išvardytų kategorijų išlaidas padengia:

 • kai teismo sprendimas priimamas nepateikus atsiliepimo į ieškinį, – atsiliepimo nepateikusi šalis, kai priimamas teismo sprendimas nepateikus atsiliepimo į ieškinį;
 • jei patiriama kitų išlaidų – šalis, kuriai teismas nurodė padengti išlaidas, teismui priėmus nutartį dėl šių išlaidų.

Nustatytosios išlaidos baudžiamosiose bylose

Nustatytosios šalių išlaidos baudžiamosiose bylose

Baudžiamojoje byloje nėra nustatytųjų išlaidų. Baudžiamojoje byloje nereikia mokėti teismo mokesčių.

(Apylinkės teismas, nagrinėdamas baudžiamąją bylą supaprastinta tvarka, gali priimti nutartį, kad bylinėjimosi išlaidas turi padengti bylos šalis, išskyrus vyriausiąjį prokurorą (Director of Public Prosecutions) arba kaltinimą palaikantį policijos pareigūną. Apygardos teismas ir Centrinis baudžiamųjų bylų teismas (teismai, turintys jurisdikciją teisti pagal kaltinamąjį aktą) gali savo nuožiūra priteisti bylinėjimosi išlaidas:

 • išteisinimo atveju (išlaidų priteisimą galima apskųsti Apeliaciniam baudžiamųjų bylų teismui);
 • jei kaltinamajame akte yra nebūtinų dalykų, jis pernelyg ilgas arba turi esminių trūkumų;
 • jei bylos nagrinėjimas atidedamas dėl to, kad reikia pataisyti kaltinamąjį aktą; arba
 • jei nurodoma surengti atskirą teismo procesą pagal atskirą kaltinamojo akto punktą.)

Nustatytosios išlaidos konstitucinėse bylose

Nustatytosios šalių išlaidos konstitucinėse bylose

Jurisdikciją konstitucinėse bylose turi tik Aukštasis teismas ir Aukščiausiasis Teismas. Tokioms byloms netaikoma jokia specialių išlaidų ar mokesčių tvarka. Nustatytosios išlaidos, leidžiamos tokiose bylose, numatytos Aukštesniųjų teismų taisyklių W priede. Mokėtini teismo mokesčiai nustatyti Aukščiausiojo Teismo ir Aukštojo teismo (mokesčių) potvarkyje.

Galima rasti daugiau informacijos apie Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteismo mokesčių dydžius.

Konstitucinės bylos etapas, kai šalys turi apmokėti nustatytąsias išlaidas

Teismo mokesčiai paprastai sumokami pateikiant atitinkamą dokumentą.

Teisinių atstovų pateiktina išankstinė informacija

Šalių teisės ir pareigos

1994 m. Solisitorių akto pakeitimo akto 68 straipsnyje nustatyta:

 1. „68.—(1) Gavęs nurodymą teikti teisines paslaugas klientui arba kaip įmanoma greičiau po tokio nurodymo gavimo solisitorius raštu pateikia klientui tokius duomenis:
  1. faktines išlaidas; arba
  2. išlaidų sąmatą (kuo tikslesnę), jei atitinkamomis aplinkybėmis neįmanoma ar praktiškai negalima pateikti duomenų apie faktines išlaidas; arba
  3. jei atitinkamomis aplinkybėmis nėra įmanoma ar praktiškai negalima pateikti tokių išlaidų duomenų ar jų sąmatos, pagrindą, kuriuo remiantis solisitorius ar jo įmonė patiria tokių išlaidų dėl tokių teisinių paslaugų teikimo, o jei šios teisinės paslaugos susijusios su ginčo teisena, privaloma raštu nurodyti aplinkybes, kuriomis klientui gali reikėti padengti kitos šalies ar šalių išlaidas, ir aplinkybes (jei tokių yra), kuriomis kliento pareiga atlyginti tokio kliento solisitoriaus išlaidas už tas paslaugas nebus visiškai įvykdyta, nes nagrinėjant bylą ginčo teisena iš kitos šalies ar šalių (ar tokios šalies ar šalių draudikų) išsireikalautų išlaidų (jei jos bus išsireikalautos) sumos nepakaks šioms išlaidoms padengti.
 2. Solisitorius negali atstovauti klientui jokiuose su ginčo teisena susijusiuose reikaluose (nesusijusiuose su procesu, kuriuo siekiama tik susigrąžinti skolą ar įvykdyti apibrėžtą reikalavimą) remdamasis tuo, kad visos išlaidos arba jų dalis klientui apskaičiuojamos kaip konkreti žalos atlyginimo ar kitos pinigų sumos, kurią gali ar galėtų gauti klientas, procentinė dalis, ir jokios išlaidos, nustatytos pažeidžiant šią dalį, negali būti išreikalautos jokiais veiksmais, kurių imtasi prieš šį klientą siekiant susigrąžinti šias išlaidas.
 3. Solisitorius negali atskaityti ar pasisavinti jokios sumos, susijusios su visomis savo išlaidomis ar jų dalimi, iš savo klientui mokėtino žalos atlyginimo ar kitų pinigų sumų, kurias šio solisitoriaus klientas galėtų gauti ginčo teisenoje, kurioje solisitorius atstovavo šiam klientui.
 4. Šio straipsnio 3 dalis nekliudo solisitoriui su klientu bet kada susitarti, kad solisitoriaus išlaidos bus apmokėtos iš žalos atlyginimo ar kitų pinigų sumų, kurias šis klientas gali ar galėtų gauti ginčo teisena nagrinėjamoje byloje, kurioje klientui jo vardu atstovauja šis solisitorius ar jo įmonė.
 5. Joks susitarimas pagal šio straipsnio 4 dalį negali būti priverstinai vykdomas solisitoriaus kliento atžvilgiu, nebent toks susitarimas sudarytas raštu ir jame pateikta (kuo tikslesnė) sumų, kurios, pagrįstu solisitoriaus manymu, gali būti susigrąžintos iš kitos šalies ar šalių (arba šios šalies ar šalių draudikų) šio solisitoriaus išlaidoms apmokėti, sąmata, jei klientas tokioje ginčo teisena nagrinėjamoje byloje gautų žalos atlyginimą ar kitas pinigų sumas.
 6. Nepaisant visų kitų teisinių nuostatų šiuo atžvilgiu, solisitorius savo išlaidų sąskaitoje, pateikiamoje klientui, kai tik tai praktiškai įmanoma, pasibaigus ginčo teisena nagrinėjamai bylai, kurioje šis solisitorius atstovavo savo klientui, turi nurodyti:
  1. klientui suteiktų paslaugų, susijusių su šia ginčo teisena, santrauką;
  2. visą žalos atlyginimo sumą ar visas kitas kliento tokioje ginčo teisena nagrinėtoje byloje išsireikalautų pinigų sumas; ir
  3. visas ar dalį išlaidų, kurias šis solisitorius susigrąžino kliento vardu iš kitos šalies ar šalių (ar šios šalies ar šalių draudikų);
  4. šioje išlaidų sąskaitoje taip pat turi būti atskirai nurodytas užmokestis, sąnaudos, išmokos ir išlaidos, patirtos teikiant tokias teisines paslaugas.
 7. Nė viena šio straipsnio nuostata nedraudžia nė vienam asmeniui įgyvendinti jokios akto numatytos teisės reikalauti, kad solisitorius pateiktų išlaidų sąskaitą įvertinimui tarp šalių arba tarp solisitoriaus ir jo kliento, ir nė viena šio straipsnio nuostata neriboja jokio asmens ar Teisės draugijos teisių pagal šio akto 9 straipsnį.
 8. Jei solisitorius pateikė klientui išlaidų sąskaitą už suteiktas teisines paslaugas ir klientas ginčija šioje sąskaitoje nurodytą sumą (ar jos dalį), solisitorius:
  1. imasi visų reikiamų priemonių, kad išspręstų šį klausimą, susitaręs su klientu; ir
  2. praneša klientui raštu apie:

i)  kliento teisę reikalauti, kad solisitorius pateiktų išlaidų sąskaitą ar jos dalį Aukštojo teismo išlaidų tvarkytojui, kad šis įvertintų išlaidas, remdamasis solisitoriaus ir jo kliento argumentais; ir

ii) kliento teisę pateikti skundą Teisininkų draugijai pagal šio akto 9 straipsnį dėl to, kad jam pateikta tariamai per didelė išlaidų sąskaita.

 1. Šiame straipsnyje „išlaidos“ apima užmokestį, sąnaudas, išmokas ir išlaidas.
 2. Šio straipsnio nuostatos taikomos, nepaisant 1849 m. Teisinių atstovų ir solisitorių (Airija) akto ir 1870 m. Teisinių atstovų ir solisitorių akto nuostatų.“

Airijos bendrosios advokatūros tarybos elgesio kodekso 12.6 punkte nustatyta:

„12.6 Gavęs nurodymą teikti teisines paslaugas arba kuo greičiau po tokio nurodymo gavimo baristeris paprašytas raštu pateikia įgaliotajam solisitoriui arba klientui, jei paslaugas jam teikia pagal Tiesioginio profesinių paslaugų teikimo programą (Direct Professional Access Scheme), tokius duomenis, patvirtinančius:

  1. faktines išlaidas; arba
  2. išlaidų sąmatą (kuo tikslesnę), jei atitinkamomis aplinkybėmis neįmanoma ar praktiškai negalima pateikti duomenų apie faktines išlaidas; arba
  3. pagrindą, kuriuo remiantis patirtinos išlaidos, jei atitinkamomis aplinkybėmis nėra įmanoma ar praktiškai negalima pateikti tokių išlaidų sąmatos.

Kiekvienas baristeris savo nuožiūra pasirenka tokių duomenų pateikimo formą.“

Teisiniai išlaidų šaltiniai

Kur rasti informacijos apie teisinius išlaidų šaltinius Airijoje?

Informacijos galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasIšlaidų tvarkytojo tarnybos interneto svetainėje, joje taip pat pateikiami dokumentai, kuriuos galima parsisiųsti.

Kokiomis kalbomis galiu gauti informaciją apie teisinius išlaidų šaltinius Airijoje?

Informacija apie teisinius išlaidų šaltinius Airijoje pateikiama anglų kalba.

Kur rasti informacijos apie tarpininkavimą?

 • 1989 m. Teisminės separacijos ir šeimos teisės reformos akto (Judicial Separation and Family Law Reform Act, 1989) 7 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jei į teismą kreipiamasi, kad šis priimtų sprendimą dėl teisminės separacijos, teismas apsvarsto atitinkamų sutuoktinių galimybę susitaikyti ir atitinkamai gali bet kada atidėti bylos nagrinėjimą, kad suteiktų sutuoktiniams galimybę, jei jie abu to pageidauja, apsvarstyti susitaikymo galimybę padedant trečiajam asmeniui arba be tokio asmens pagalbos. 7 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas gali atidėti bylos nagrinėjimą, kad suteiktų sutuoktiniams galimybę, jei jie abu to pageidauja, padedant trečiajam asmeniui arba be jo pagalbos susitarti (kiek tai įmanoma) dėl separacijos sąlygų.
 • 1996 m. Šeimos teisės (santuokos nutraukimas) akto (Family Law (Divorce) Act 1996) 8 straipsnio 1 ir 3 dalyse įtvirtintos panašios nuostatos dėl santuokos nutraukimo bylų.
 • 2004 m. Civilinės atsakomybės ir teismų akto (Civil Liability and Courts Act 2004) 15 ir 16 straipsniuose reglamentuojama tarpininkavimo procedūra bylose dėl žalos asmeniui.
 • Pagal 63A skyriaus 6 taisyklės 1 punkto xiii papunktį ir 63B skyriaus 6 taisyklės 1 punkto xiii papunktį atitinkamai į komercinių bylų sąrašą įtrauktų bylų teisėjas ir Aukštojo teismo konkurencijos bylų teisėjas gali šalies prašymu arba savo iniciatyva nuspręsti atidėti bylos ar bet kokio bylos klausimo nagrinėjimą tokiam laikui, bet ne ilgiau nei 28 dienoms, kurio, teisėjo manymu, reikia, kad šalys galėtų apsvarstyti, ar nereikėtų tokios bylos ar klausimo perduoti tarpininkui, taikintojui ar arbitražui, o jei šalys nusprendžia bylą ar klausimą perduoti tarpininkui, pratęsti laikotarpį, per kurį šalis gali įvykdyti visus teismo taisyklių arba bet kokios teismo nutarties nuostatų reikalavimus.

Daugiau informacijos apie tarpininkavimą galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠeimos paramos agentūros interneto svetainėje.

Kur rasti papildomos informacijos apie išlaidas?

Veikia interneto svetainė, kurioje pateikiama informacija apie išlaidas.

Kur rasti informacijos apie vidutinę įvairių procedūrų trukmę?

Daugiau informacijos galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismų tarnybos metinėse ataskaitose.

Pridėtinės vertės mokestis

Kaip ši informacija teikiama? Kokios normos galioja?

Žr. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAirijos mokesčių ir muitų tarnybos interneto svetainę.

Teisinė pagalba

Civilinės teisenos srityje taikytina pajamų riba

Civilinėse bylose disponuojamų pajamų riba, sumokėjus nustatytąsias išmokas palikuonims, už būstą, mokesčius ir socialinio draudimo įmokas, yra 18 000 EUR.

Daugiau informacijos galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo, lygybės ir teisės reformos departamento ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisinės pagalbos komisijos interneto svetainėse.

Baudžiamosios teisenos srityje kaltinamajam taikytina pajamų riba

Pagal Teisingumo, lygybės ir teisės reformos departamento administruojamą Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisinės pagalbos baudžiamosiose bylose programą nemokama teisinė pagalba tam tikromis aplinkybėmis gali būti teikiama asmenų, neturinčių pakankamai lėšų, gynybai baudžiamosiose bylose. Nustatytos pajamų ribos nėra. Kaltinamasis turi teisę teismo, kuriame nagrinėjama jo byla, būti informuotas apie galimą jo teisę gauti teisinę pagalbą. Jei teisinė pagalba suteikiama, asmuo turi teisę turėti solisitorių ir tam tikromis aplinkybėmis – ne daugiau kaip du patarėjus teisės klausimais, kurie padėtų jam pasirengti gynybai arba apeliacijai. Teismai per teismų sistemą yra atsakingi už teisinės pagalbos teikimą. Prašymas teismui suteikti teisinę pagalbą gali būti pateiktas: a) asmeniškai; arba b) pareiškėjo teisinio atstovo; arba c) raštu kreipusis į teismo kanclerį.

Teisinės pagalbos prašytojas turi teismui įrodyti, kad jam nepakanka lėšų pačiam sumokėti už teisinę pagalbą. Kiekvienas teismas šį klausimą sprendžia visiškai savo nuožiūra, šio klausimo nereglamentuoja jokios atitikties finansiniams pagalbos gavimo reikalavimams gairės. Teismas taip pat turi būti įsitikinęs, kad „dėl kaltinimo sunkumo“ ar „išimtinių aplinkybių“ teisingumo sumetimais būtina suteikti prašančiajam teisinę pagalbą. Tačiau jei kaltinama nužudymu arba jei Aukščiausiajam Teismui pateikiamas apeliacinis skundas dėl Apeliacinio baudžiamųjų bylų teismo sprendimo, nemokama teisinė pagalba suteikiama remiantis vien tuo, kad asmuo neturi pakankamai lėšų.

Teismas gali pareikalauti teisinės pagalbos prašytojo užpildyti lėšų deklaraciją. Jei prašytojas sąmoningai pateikia neteisingus duomenis ar nuslepia esminę aplinkybę, kad gautų teisinę pagalbą, tai laikoma nusižengimu. Už tokį nusižengimą baudžiama bauda ir (arba) laisvės atėmimu.

Baudžiamosios teisenos srityje nukentėjusiajam taikytina pajamų riba

Nukentėjusiems asmenims, kurie kreipiasi į Teisinės pagalbos komisiją dėl teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose, tam tikrose bylose dėl lytinio smurto netaikoma disponuojamų pajamų riba, jei kaltinamojo gynyba rengiasi teisme paviešinti faktus apie ankstesnį nukentėjusiojo lytinį gyvenimą.

Kitos sąlygos, susijusios su teisinės pagalbos teikimu nukentėjusiesiems

Teisinė pagalba savaime suteikiama nukentėjusiems asmenims tam tikrose bylose dėl lytinio smurto. Visi kiti nukentėjusieji turi atitikti tuos pačius kriterijus, kaip ir kiti visuomenės nariai.

Kitos sąlygos, susijusios su teisinės pagalbos teikimu kaltinamiesiems

Nepilnamečiams netaikomos jokios kitos sąlygos ar speciali tvarka.

Nemokamas teismo procesas

Tam tikromis aplinkybėmis nuo teismo mokesčių mokėjimo atleidžiama, įskaitant šeimos teisės bylas ir kai kurias su nepilnamečiais susijusias bylas. Daugiau informacijos apie aplinkybes, kai nereikia mokėti teismo mokesčių, žr. mokesčių potvarkius Teismų tarnybos interneto svetainėje.

Išsamesnę informaciją apie Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasmokesčių potvarkius ir atleidimą nuo mokesčių galima rasti Teismų tarnybos interneto svetainėje.

Kada bylą pralaimėjusi šalis turi padengti bylą laimėjusios šalies išlaidas?

Teismas priteisia išlaidas savo nuožiūra. Jis tai turi daryti pagal atitinkamas nusistovėjusias taisykles ir principus, kylančius iš teismų praktikos. Pavyzdžiui, pagrindinė taisyklė yra tokia, kad išlaidos siejamos su įvykiu, t. y. bylą pralaimėjusi šalis padengia bylą laimėjusios šalies išlaidas. Tačiau ir čia taikomos išimtys, jų taikymas priklauso nuo bylos aplinkybių. Pavyzdžiui, bylą laimėjusi šalis gali neatgauti visų išlaidų, jei teismas mano, kad ji vilkino ar nepagrįstai užtęsė bylą, arba, nors šalis ir laimėjo bylą, tačiau patenkinti ne visi atskiri jos reikalavimai. Kai kuriais atvejais, pvz., bylose, susijusiose su konstituciniais ir viešojo intereso klausimais, bylą pralaimėjusi šalis gali atgauti dalį išlaidų arba jas visas.

Ekspertų užmokestis

Teisinės pagalbos civilinėse bylose atveju taryba nustato užmokesčio skalę, kurią taiko įvairių kategorijų ekspertams. Be to, taryba gali savo nuožiūra taikyti specialų mokestį, jei dėl konkrečios bylos reikalavimų reikia konkrečios arba specializuotos ekspertizės. Tokiais atvejais dėl mokesčio su ekspertu deramasi atskirai, atsižvelgiant į darbą, kurį reikia atlikti, patirties lygį ir bylos vertę asmeniui, kuriam teikiama teisinė pagalba.

Baudžiamosiose bylose, jei išduota teisinės pagalbos pažyma, Teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose programa taikoma tinkamoms ir pagrįstoms išlaidoms, kurių patiria gynybos solisitorius, įskaitant ekspertų liudytojų išlaidas.

Vertėjų raštu ir žodžiu užmokestis

Civilinėse bylose apskritai vertėjų raštu ar žodžiu paslaugų įkainiai pirmiausia nustatomi vertėjo raštu ir (arba) žodžiu ir atitinkamos bylos šalies susitarimu. Tačiau jei teismo sprendimu vienos šalies išlaidas turi padengti kita šalis, išlaidų tvarkytojas (t. y. bylinėjimosi išlaidų vertintojas) nustato (įvertina) vertėjui raštu ir (arba) žodžiu mokėtinas sumas.

Civilinėse bylose, kuriose teikiama teisinė pagalba, taryba skelbia konkursą ir pasirenka kandidatus iš paraiškas pateikusių organizacijų.

Baudžiamosiose bylose, jei išduota teisinės pagalbos pažyma, Teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose programa taikoma tinkamoms ir pagrįstoms išlaidoms, kurių patiria gynybos solisitorius, įskaitant vertimo raštu arba žodžiu išlaidas.

Susiję priedai

Airijos išlaidų skaidrumo tyrimo ataskaitaPDF(400 Kb)en


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 21/11/2018

Teismo proceso išlaidos - Graikija

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: graikų.

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Graikijos teismo išlaidas.


Teismo proceso išlaidos

Teisininkų užmokesčio reglamentavimo sistema

Advokatai

Advokatų užmokestis įprastai reglamentuojamas įstatymo galios Dekreto Nr. 3026/1954, iš dalies pakeisto Įstatymu Nr. 3919/2011, 91–180 straipsniais. Priėmus šį įstatymą, advokatai gali dėl užmokesčio su savo klientais susitarti raštu, o mažiausias arba didžiausias atlygis nėra nustatytas.

Jeigu rašytinio susitarimo nėra, teismo išlaidos, užmokestis advokatams už teisinę pagalbą ir pan. nustatomi taikant teisiškai nustatytus įkainius (už dalyvavimą teisme ir atsižvelgiant į bylos objekto vertę).

Patarėjai teisės klausimais, teisiniai atstovai

Skirtingos specializacijos advokatams galioja ta pati tvarka.

Antstoliai

Antstoliai gauna specialiai nustatytą užmokestį. Tačiau susitarus užmokestis gali būti didinamas, atsižvelgiant į atliekamos užduoties sudėtingumą. Pagal Įst. Nr. 2318/1995 50 straipsnį antstolių užmokestis nustatomas bendru finansų ministro ir teisingumo ministro sprendimu. Šiuo metu galioja Sprendimas Nr. 2/54638/2008 (Β 1716 su pataisymais, padarytais Β 1916).

Notarai

Notarų užmokestis numatytas konkrečiose nuostatose – Įstatymo Nr. 2830/2000 40 straipsnyje.

Nustatytosios išlaidos

Nustatytosios išlaidos civiliniame procese

Nustatytosios civilinio proceso šalių išlaidos

Šeimos bylose advokatų užmokestis reglamentuojamas kaip nurodyta pirmiau.

Sprendžiant ginčus, kurių vertę galima išreikšti pinigų suma (pvz., komercinius ginčus), užmokestis reglamentuojamas kaip nurodyta pirmiau.

Dėl užmokesčio už privačių dokumentų arba viešų dokumentų projektų parengimą susitariama kaip nurodyta pirmiau.

Civilinio proceso etapas, kuriuo reikia apmokėti nustatytąsias išlaidas

Advokatai su klientais susitaria, kada bus sumokėtas užmokestis; paprastai užmokestis mokamas dalimis įvairiais proceso etapais.

Nustatytosios išlaidos baudžiamajame procese

Nustatytosios baudžiamojo proceso šalių išlaidos

Teisininkų užmokestis reglamentuojamas kaip nurodyta pirmiau.

Baudžiamojo proceso etapas, kuriuo reikia apmokėti nustatytąsias išlaidas

Teisininkų užmokestis reglamentuojamas kaip nurodyta pirmiau.

Nustatytosios išlaidos konstituciniame procese

Nustatytosios konstitucinio proceso šalių išlaidos

Pirmiau aprašytas teisininkų užmokesčio reglamentavimas galioja ir administraciniame procese.

Konstitucinio proceso etapas, kuriuo reikia apmokėti nustatytąsias šalių išlaidas

Teisininkų užmokestis reglamentuojamas kaip civiliniame procese.

Teisinių atstovų pateiktina išankstinė informacija

Šalių teisės ir pareigos

Advokatų elgesio kodekse nustatyti konkretūs įpareigojimai, kaip atlikti pareigas klientams. Bet koks šių įpareigojimų pažeidimas yra drausminis nusižengimas. Tarp šių įpareigojimų užmokestis konkrečiai nepaminėtas.

Informacijos apie išlaidas šaltiniai

Kur rasti informacijos apie teisinių išlaidų nustatymą Graikijoje?

Informacijos apie advokatų užmokestį galima rasti Advokatų kodekse (Κώδικας Δικηγόρων) arba gauti iš advokatų asociacijų (δικηγορικοί σύλλογοι).

Informaciją apie notarų užmokestį teikia Notariatų departamentas (Τμήμα Συμβολαιογραφείων) arba notarų asociacijos (συμβολαιογραφικοί σύλλογοι) (viešieji juridiniai asmenys).

Kokiomis kalbomis galima rasti informacijos apie teisinių išlaidų nustatymą Graikijoje?

Informacija apie išlaidų nustatymą teikiama tik graikų kalba.

Kur rasti informacijos apie tarpininkavimą?

Žr. apie tarpininkavimą Graikijoje pateiktą informaciją.

Kur rasti papildomos informacijos apie išlaidas?

Interneto svetainė, kurioje teikiama informacija apie išlaidas

Tokios interneto svetainės nėra.

Kur rasti informacijos apie vidutinę įvairių procesų trukmę?

Tokios informacijos Graikijoje nėra.

Kur rasti informacijos apie vidutines bendras konkretaus proceso išlaidas?

Informacijos apie bendras proceso išlaidas Graikijoje nėra.

Pridėtinės vertės mokestis

Kaip teikiama ši informacija?

Advokatų paslaugos apmokestinamos PVM. Atitinkamą informaciją teikia Finansų ministerijos Mokesčių departamentas (Τμήμα Φορολογίας) ir advokatų asociacijos.

Kokie tarifai taikomi?

23 %

Teisinė pagalba

Mažiausia pajamų riba, kad būtų teikiama teisinė pagalba civilinės teisės srityje

Pagal Civilinio proceso kodekso 194 straipsnį teisinė pagalba teikiama visiems asmenims, įrodžiusiems, kad negali apmokėti teismo proceso išlaidų neapribodami savo ir šeimos būtinųjų poreikių.

Laikantis abipusiškumo principo, teisinė pagalba taip pat teikiama užsienio šalių piliečiams ir asmenims be pilietybės.

Pagal Įstatymą Nr. 3226/2004 teisinė pagalba civilinėse bylose teikiama mažas pajamas gaunantiems piliečiams (jei metinės šeimos pajamos neviršija 2/3 nacionalinėje bendrojoje kolektyvinėje darbo sutartyje numatyto mažiausio metinio atlyginimo).

Teisinė pagalba apima proceso išlaidas, notarų ir antstolių užmokestį, taip pat advokatų užmokestį (Civilinio proceso kodekso 199 straipsnis).

Mažiausia pajamų riba, kad kaltinamiesiems būtų teikiama teisinė pagalba baudžiamosios teisės srityje

Kaip nustatyta Baudžiamojo proceso kodekso 340 straipsnyje, jeigu kaltinamasis neturi advokato, teismas advokatą skirią iš vietos advokatų asociacijos sąrašo.

Remiantis Įstatymu Nr. 3226/2004, baudžiamosiose bylose teisinė pagalba teikiama mažas pajamas gaunantiems piliečiams, kaip nurodyta pirmiau.

Mažiausia nukentėjusiųjų pajamų riba baudžiamosios teisės srityje

Įstatymu Nr. 3811/2009 į Graikijos nacionalinę teisę perkelta 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/80/EB dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms.

Kitos teisinės pagalbos teikimo nukentėjusiesiems sąlygos

Teisinės pagalbos paslaugas teikiančių advokatų, notarų ir antstolių užmokestis nustatomas ministro sprendimu (Įstatymo Nr. 3226/2004 14 straipsnis).

Teisinė pagalba baudžiamosiose bylose apima advokato paskyrimą.

Teisinė pagalba civilinėse bylose apima atleidimą nuo visų teismo proceso išlaidų ar jų dalies apmokėjimo.

Kitos teisinės pagalbos teikimo atsakovams sąlygos

Nėra

Nemokamas teismo procesas

Nėra

Kada bylą pralaimėjusi šalis turi padengti laimėjusios šalies išlaidas?

Teismui priėmus sprendimą, pralaimėjusi šalis paprastai įpareigojama apmokėti laimėjusios šalies teisines išlaidas, atsižvelgiant į kiekvienos šalies laimėjimo ar pralaimėjimo mastą. Teismas privalo užtikrinti, kad ir ši sprendimo dalis būtų vykdoma. Išlaidos apskaičiuojamos pagal pirmiau nurodytas taisykles, pirmiausia atsižvelgiant į teisininkų užmokesčio reglamentavimą ir galimas nustatytąsias civilinio proceso išlaidas, kurias turi apmokėti bylos šalys. Paprastai ši suma būna mažesnė už faktines išlaidas.

Ekspertų užmokestis

Ekspertai užmokestį nustato patys. Pateikus prašymą, ekspertų užmokestis priskaičiuojamas prie teismo priteisiamų teismo išlaidų.

Vertėjų raštu ir žodžiu užmokestis

Vertėjai raštu ir žodžiu užmokestį nustato patys. Pateikus prašymą, vertėjų užmokestis priskaičiuojamas prie teismo priteisiamų teismo išlaidų.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAtėnų advokatų asociacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPirėjo advokatų asociacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSalonikų apeliacinio teismo notarų asociacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasGraikijos notarų asociacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSalonikų advokatų asociacija

Susiję dokumentai

Graikijos išlaidų skaidrumo tyrimo ataskaitaPDF(849 Kb)en


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 25/06/2018

Teismo proceso išlaidos - Ispanija

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: ispanų.

Šiame puslapyje pateikiama turima informacija apie teismo procesų išlaidas Ispanijoje. Teismo proceso išlaidos nuodugniau analizuojamos šiuose atvejų tyrimuose:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠEIMOS TEISĖ. SKYRYBOS

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠEIMOS TEISĖ. GLOBA

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠEIMOS TEISĖ. ALIMENTAI

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKOMERCINĖ TEISĖ. SUTARTYS

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKOMERCINĖ TEISĖ. ATSAKOMYBĖ


Teismo proceso išlaidos

Teisininkų atlyginimo reglamentavimo sistema

Advokatai

Ispanijoje yra tik viena kategorija advokatų, kurie, tapę vietos advokatų profesinės asociacijos nariais, gali dalyvauti visų rūšių teismo procese ir visų rūšių teismuose.

Advokatai savo atlyginimą nustato pagal orientacines taisykles, kurias skelbia kiekviena profesinė asociacija. Šios taisyklės grindžiamos bendrais sąskaitų, pateikiamų atlyginimams sumokėti, išrašymo kriterijais, pavyzdžiui, bylos sudėtingumu, proporcingumu ir pan., ir išrašydami savo sąskaitas jų laikosi visi advokatai.

Šios taisyklės visuomet skiriasi pagal tai, kokios rūšies teisme nagrinėjama byla.

Fiksuotos išlaidos

Fiksuotos civilinio proceso išlaidos

Fiksuotos civilinio proceso šalių išlaidos

Civilinio proceso kodekso 241 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyti konkretūs teisininkų atlyginimai už darbą tais atvejais, kai teisininko dalyvavimas privalomas. Šie atlyginimai turi būti įtraukiami apskaičiuojant išlaidas.

Civilinio proceso kodekse nustatyta, kad advokatai savo atlyginimus nustato pagal profesinio statuto nuostatas.

Civilinio proceso etapas, kurį vykdant turi būti mokamos fiksuotos išlaidos:

klientas visuomet privalo mokėti atlyginimą savo advokatui. Apytikslė suma jam žinoma iš pradžių, bet tiksli sąskaitos suma paaiškėja baigus nagrinėti bylą. Advokatas gali reikalauti, kad klientas jam sumokėtų pagal tam tikras specialias procedūras, pavyzdžiui, avansinį užmokestį (vykstant procesui) arba galutinai atsiskaitytų (procesui pasibaigus).

Praktiškai klientas avansą paprastai moka prieš prasidedant procesui, paskui laukia, kol bus priimtas sprendimas dėl išlaidų. Jeigu atlyginimą turi mokėti kita šalis, advokatas ir teisinis atstovas savo sąskaitas pateikia teismui ir, sąskaitas patvirtinus, jas apmoka kita šalis.

Įsigaliojus Įstatymui Nr. 10/2012 privaloma mokėti žyminį mokestį.

Kas yra žyminis mokestis?

Tai mokestis valstybei, kurį tam tikrais atvejais turi mokėti naudotojai, kurie gali būti fiziniai arba juridiniai asmenys, už kreipimąsi į teismą ir naudojimąsi viešąja paslauga – teisingumo vykdymu. Už šio mokesčio valdymą teisiškai atsakinga Finansų ir viešojo administravimo ministerija. Reikalavimas mokėti šį mokestį nustatytas 2003 m. balandžio 1 d. ir šiuo metu jis reglamentuojamas 2012 m. lapkričio 20 d. Įstatymu Nr. 10/2012 su pakeitimais, padarytais 2013 m. vasario 22 d. Įstatymo galią turinčiu Karaliaus dekretu Nr. 3/2013, kuriuo reglamentuojami tam tikri teisminių institucijų administracijos srities ir Nacionalinio toksikologijos ir teismo medicinos instituto mokesčiai.

Atvejai, kuriais šį mokestį mokėti privaloma (apmokestinami veiksmai)

Pagal Įstatymo Nr. 10/2012 1 straipsnį mokestis už teisminių galių vykdymą civilinės, administracinės ir socialinės teisės srityse yra nacionalinio pobūdžio ir šiame įstatyme nustatytais atvejais vienodai mokamas visoje Ispanijoje, nedarant poveikio kitiems mokesčiams, kuriuos už atitinkamų finansinių įgaliojimų vykdymą reikalauja mokėti autonominės sritys ir kurie gali būti netaikomi tiems patiems apmokestinamiems veiksmams.

Pagal 2 straipsnį mokestis mokamas už teisminių galių vykdymą, kai atliekami šie procesiniai veiksmai:

 • pateikiami ieškiniai visų rūšių procese dėl sprendimo priėmimo arba dėl neteisminių vykdomųjų dokumentų vykdymo civilinėse bylose, pateikiami priešieškiniai ir pirminiai prašymai vykdyti mokėjimo įsakymo procedūrą ir Europos mokėjimo įsakymo procedūrą;
 • pateikiami prašymai paskelbti būtinąjį nemokumą ir šalutiniai ieškiniai bankroto bylose;
 • pateikiami administraciniai skundai;
 • pateikiami ypatingieji skundai dėl procesinių pažeidimų civilinėse bylose;
 • pateikiami apeliaciniai ir kasaciniai skundai (isp. apelación ir casación) civilinėse ir administracinėse bylose;
 • pateikiami skundai (isp. suplicación ir casación) socialinėse bylose;
 • prieštaravimai teismo aktų vykdymui.

Kas privalo mokėti žyminį mokestį?

3 straipsnyje nustatyta, kad mokestį moka apmokestinamasis asmuo, kuris inicijuoja teisminių galių vykdymą, dėl kurio įvyksta apmokestinami veiksmai.

Taikant ankstesnės pastraipos nuostatas laikoma, kad vienas apmokestinimo veiksmas atsiranda, kai dokumentas, kuriuo inicijuojami apmokestinimo veiksmus sudarantys procesiniai veiksmai, apima kelis pagrindinius veiksmus, kurie kyla ne iš to paties dokumento. Tokiu atveju mokesčio dydis apskaičiuojamas susumuojant už kiekvieną tokį veiksmą mokėtinus žyminius mokesčius.

Už apmokestinamąjį asmenį ir jo vardu mokestį gali mokėti teisinis atstovas arba advokatas, ypač jei asmuo negyvena Ispanijoje. Nerezidentams nebūtina gauti mokesčių mokėtojo numerį, kad galėtų deklaruoti mokesčius. Dėl šio mokesčio mokėjimo teisiniam atstovui arba advokatui netaikomos mokestinės prievolės.

Išimtys:

 • su tam tikrų kategorijų ieškiniais susijusios išimtys:
  • ieškiniai ir tolesni skundai, susiję su teismo procesais dėl veiksnumo, giminystės, santuokos ir nepilnamečių, kurie reglamentuojami Civilinio proceso kodekso IV knygos I antraštinėje dalyje. Tačiau už tos pačios Civilinio proceso kodekso knygos ir antraštinės dalies IV skyriuje reglamentuojamus teismo procesus, kurie pradedami bendru susitarimu arba vienos iš šalių, turinčios kitos šalies sutikimą, net jei su šiais teismo procesais susiję nepilnamečiai, mokestis mokamas, išskyrus jei priemonės, kurias prašoma taikyti, yra susijusios tik su nepilnamečiais;
  • ieškiniai ir tolesni skundai, susiję su procedūromis, specialiai nustatytomis pagrindinėms teisėms ir piliečių laisvėms apsaugoti, taip pat skundai dėl rinkimų administracijos elgesio;
  • savanoriški skolininkų prašymai paskelbti bankrotą;
  • valstybės pareigūnų skundai administracinėse bylose, kuriais jie siekia ginti savo su tarnyba susijusias teises;
  • pirminiai prašymai vykdyti mokėjimo įsakymo procedūrą ir žodiniam nagrinėjimui pateikiami ieškiniai sumokėti susijusią sumą, jei ji neviršija 2 000 EUR. Ši išimtis netaikoma, jei šiose procedūrose pateikiami reikalavimai grindžiami neteisminiu vykdomuoju dokumentu, atitinkančiu Civilinio proceso kodekso (2000 m. sausio 7 d. Įstatymas Nr. 1/2000) 517 straipsnio nuostatas;
  • administraciniai skundai dėl to, kad administracija nepateikė atsakymo, arba dėl jos neveiklumo;
  • ieškiniai dėl Vartotojų arbitražo komisijų priimtų sprendimų vykdymo;
  • ieškiniai, kuriuos, komerciniam teismui leidus, dėl bankrutuojančio asmens turto pateikia bankroto administratoriai;
  • turto padalijimas teismo sprendimu, išskyrus atvejus, kai pateikiamas prieštaravimas arba nesutariama dėl turto įtraukimo arba neįtraukimo. Mokestis mokamas už žodinį bylos nagrinėjimą ir už ginčijamą sumą arba už sumą, nurodytą turto padalijimą užginčijusios šalies pateiktame prieštaravime. Jei abi šalys prieštarauja, kiekviena moka mokestį už savo atitinkamą sumą;
 • su subjektais susijusios išimtys:
  • asmenys, turintys teisę į nemokamą teisinę pagalbą ir kurie gali įrodyti, kad atitinka tokią pagalbą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
  • prokuratūra;
  • valstybės centrinės valdžios administracija, autonominių sričių administracijos, vietos valdžios institucijos ir joms priklausančios viešosios įstaigos;
  • Ispanijos Parlamentas (Generaliniai Rūmai) ir autonominių sričių teisėkūros asamblėjos;

galiausiai, darbo teisės bylose dirbantys asmenys (pagal darbo sutartį dirbantys asmenys arba savarankiškai dirbantys asmenys) moka 60 proc. mažesnį mokestį už skundų (isp. suplicación ir casación) pateikimą. Administracinėje srityje dirbantys valstybės pareigūnai moka 60 proc. mažesnį mokestį už skundų (isp. suplicación ir casación), kuriais jie siekia ginti savo su tarnyba susijusias teises, pateikimą.

Fiksuotos baudžiamojo proceso išlaidos

Fiksuotos baudžiamojo proceso šalių išlaidos

Ši sritis reglamentuojama pagal Baudžiamojo proceso kodeksą.

Bet koks asmuo, kuris kaltinamas padarius nusikalstamą veiką, kuris yra sulaikytas ar teisiamas arba kuriam taikoma kita apsauginė priemonė, gali naudotis teise į gynybą bet kokiame procese, kai tik jam apie jį pranešta ir šiuo tikslu suteikus informacijos apie šią teisę.

Šiai teisei įgyvendinti suinteresuotiesiems asmenims turi atstovauti teisinis atstovas (isp. procurador), o juos ginti – advokatas (isp. abogado); juos paskiria teismas savo iniciatyva, jeigu suinteresuotieji asmenys jų nepaskiria patys ir prašo juos paskirti, ir bet kokiu atveju, jeigu jie tam neturi teisinės kompetencijos.

Visos bylos šalys, jeigu joms nepripažinta teisė į nemokamą teisinę pagalbą, privalo sumokėti atlyginimus ir honorarus jiems atstovaujantiems teisiniams atstovams, juos ginantiems advokatams bei ekspertams, kurie dalyvauja teisme šalių prašymu, ir kompensacijas dalyvaujantiems liudytojams, jeigu ekspertai ir liudytojai liudydami pateikia tokį savo reikalavimą, o teisėjas ar teismas į jį atsižvelgia.

Šalys neprivalo mokėti kitų proceso išlaidų nei nagrinėjant bylą, nei ją baigus, nebent iš jų būtų priteista padengti šias išlaidas.

Teisinis atstovas, kuris, paskirtas bylos šalių, sutiko joms atstovauti, privalo sumokėti atlyginimą advokatams, kurių paslaugomis savo gynybai naudojasi klientai.

Šalys, kurioms pripažinta teisė į nemokamą teisinę pagalbą, gali naudotis savo pasirinkto advokato ir teisinio atstovo paslaugomis, tačiau tokiu atveju jos privalo mokėti jiems atlyginimus ir honorarus, nustatytus šalims, kurioms nepripažinta minėta teisė, nebent laisvai pasirinkti specialistai imti atlyginimus ar honorarus atsisako pagal Nemokamos teisinės pagalbos įstatymo 27 straipsnio nuostatas.

Baudžiamojo proceso etapas, kurį vykdant turi būti mokamos fiksuotos išlaidos

Klientas visuomet privalo apmokėti sąskaitas, kurios išrašomos pasibaigus procesui. Išankstinis mokėjimas avansu nemokamas, jeigu advokatus paskyrė teismas, nes paprastai kartu skiriama nemokama teisinė pagalba.

Pažymėtina, kad teismo paskirtų advokatų paslaugomis plačiai naudojamasi. Todėl jei klientui pripažįstama teisė naudotis nemokama pagalba, jam nereikia apmokėti sąskaitos – ją apmoka valstybė, nebent per trejus metus kliento finansinė padėtis pagerėja (paprastai jie galiausiai nemoka nieko).

Informacija, kurią turi pateikti teisiniai atstovai

Šalių teisės ir pareigos

Atstovaudamas šaliai teisinis atstovas privalo pranešti klientui apie visus procesinius veiksmus.

Ir advokatas, ir teisinis atstovas privalo klientui suteikti informaciją bet kada jam pareikalavus.

Išlaidos

Kur rasti informacijos apie išlaidas Ispanijoje?

Konkrečios svetainės, kurioje galima rasti informacijos apie teismo proceso išlaidas Ispanijoje, nėra. Tačiau yra interneto svetainių, pavyzdžiui, advokatų profesinių asociacijų svetainių, kuriuose pateikiama informacija apie jų narių įkainius.

Kokiomis kalbomis galima gauti informacijos apie išlaidas Ispanijoje?

Informacija paprastai pateikiama ispanų kalba. Taip pat galima rasti informacijos oficialiomis autonominių sričių kalbomis.

Be to, kai kuriose svetainėse tam tikra informacija pateikiama anglų kalba.

Kur rasti informacijos apie tarpininkavimą?

Žr. informaciją, pateiktą skyreliuose „Tarpininkavimas Ispanijoje“ ir „Kaip rasti tarpininką Ispanijoje?“

Pridėtinės vertės mokestis

Kaip pateikiama ši informacija?

Ispanijos mokesčių tarnyba šią informaciją pateikia savo Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinterneto puslapyje.

Kokie įkainiai taikomi?

Ispanijos mokesčių tarnyba šią informaciją pateikia savo Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinterneto puslapyje.

Nemokama teisinė pagalba

Kas tai?

Kaip nurodyta Ispanijos Konstitucijos 119 straipsnyje, nemokama teisinė pagalba – tai procedūra, pagal kurią asmenims, įrodžiusiems, kad jie neturi pakankamų ekonominių išteklių, pripažįstama teisė gauti paslaugas, paprastai atleidžiant nuo pareigos mokėti atlyginimą advokatui ir teisiniam atstovui, ekspertizių išlaidas, užstatus ir pan.

Teisė į nemokamą teisinę pagalbą paprastai apima šias paslaugas:

- nemokamas konsultacijas ir patarimus prieš prasidedant procesui;

- advokato pagalbą sulaikytam arba įkalintam asmeniui;

- advokato ir teisinio atstovo vykdomą nemokamą gynybą ir nemokamą atstovavimą teismo procese;

- nemokamą skelbimų ar įsakymų, kurie privalo būti skelbiami oficialiuose laikraščiuose, skelbimą vykstant procesui;

- atleidimą nuo užstato teikiant skundus;

- nemokamą ekspertų pagalbą vykstant procesui;

- nemokamai teikiamas kopijas, parodymus, dokumentus ir notarinius aktus;

- 80 proc. nuolaidą mokesčiams už konkrečius notarų veiksmus;

- 80 proc. nuolaidą mokesčiams už konkrečius žemės kadastro ir įmonių registro veiksmus.

Prie nurodytų išlaidų pridėtos šios išlaidos, susijusios tik su tarpvalstybinėmis bylomis (2005 m. liepos 18 d. Įstatymu Nr. 16/2005 iš dalies pakeitus Nemokamos teisinės pagalbos įstatymą ir taip jį suderinus su Direktyva 2002/8/EB):

 1. vertimo žodžiu išlaidos;
 2. dokumentų vertimo raštu išlaidos;
 3. kelionės išlaidos, jei teisme būtina dalyvauti asmeniškai;
 4. advokato gynybos ir teisinio atstovo atstovavimo išlaidos, net jeigu tokia gynyba ir atstovavimas nebūtini ir jeigu teismas nurodo juos vykdyti siekdamas užtikrinti šalių lygybę.

Kas gali jos prašyti?

Apskritai nemokamos teisinės pagalbos gali prašyti tie piliečiai, kurie, dalyvaudami bet kokios rūšies teismo procese arba siekdami jį pradėti, neturi pakankamų ekonominių išteklių bylinėtis.

Laikoma, kad ekonominių išteklių nepakanka, jeigu fiziniai asmenys įrodo, kad ištekliai ir pajamos, kasmet apskaičiuojami pagal visus parametrus vienam namų ūkiui, daugiau nei dvigubai neviršija viešojo įvairių pajamų rodiklio (IPREM), galiojančio pateikiant prašymą.

Kad ši teisė gauti nemokamą teisinę pagalbą būtų pripažinta juridiniams asmenims, bendrovių pelno mokesčiu apmokestinama suma turi būti mažesnė už sumą, lygią trims metiniams IPREM.

Bet kokiu atveju atsižvelgiama į kitus išorinius ženklus, iš kurių matyti tikrasis ekonominis pareiškėjo pajėgumas.

Atsižvelgiant į fizinių asmenų negalią ir (arba) kitas šeimines aplinkybes, jiems galima taikyti išimtis, kurios leidžia padidinti minėtų pajamų ribas. (Šiuo metu pagal 2009 m. Bendrojo valstybės biudžeto įstatymo (LPGE) papildomą dvidešimt aštuntąją nuostatą 2009 metais metinis IPREM buvo 7 381,33 EUR).

Konkrečiai teisę į nemokamą teisinę pagalbą turi:

 1. Ispanijos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ir Ispanijoje gyvenantys užsieniečiai, jeigu jie įrodo, kad neturi pakankamai išteklių bylinėtis;
 2. socialinės apsaugos administracinės įstaigos ir bendrosios tarnybos;
 3. šie juridiniai asmenys, jeigu jie įrodo, kad neturi pakankamai išteklių bylinėtis:

visuomenei naudingą veiklą vykdančios asociacijos;

atitinkamame administraciniame registre įregistruotos įstaigos;

 1. vykdant socialinę teiseną: dirbantys asmenys ir asmenys, kuriems taikoma socialinės apsaugos sistema;
 2. vykdant baudžiamąją teiseną: teisę į nemokamą teisinę pagalbą, gynybą ir atstovavimą turi visi piliečiai, net ir užsieniečiai, įrodę, kad neturi pakankamai išteklių bylinėtis, net jeigu Ispanijos teritorijoje jie gyvena neteisėtai;
 3. vykdant administracinę teiseną: užsienio šalių piliečiai, įrodę, kad neturi pakankamai išteklių bylinėtis, net jeigu Ispanijos teritorijoje jie gyvena neteisėtai, teisę į nemokamą teisinę pagalbą, gynybą ir atstovavimą turi visuose procesuose, susijusiuose su jų prieglobsčio prašymu ir Užsieniečių įstatymu (įskaitant išankstinį administracinių bylų nagrinėjimą).

Papildoma informacija

Reikalavimai, kuriuos būtina atitikti siekiant gauti nemokamą teisinę pagalbą

Fiziniai asmenys:

Ekonominiai ištekliai ir pajamos, kasmet apskaičiuojami pagal visus parametrus vienam namų ūkiui, neturi daugiau nei dvigubai viršyti viešojo įvairių pajamų rodiklio (IPREM), galiojančio pateikiant prašymą.

Atsižvelgdama į pareiškėjo šeimines aplinkybes, jo išlaikomų vaikų ar šeimos narių skaičių, sveikatos būklę, neįgalumą, ekonominius įsipareigojimus, su teismo proceso pradėjimu susijusias išlaidas ar kitas aplinkybes, ir bet kokiu atveju išimtinai jeigu pareiškėjas priklauso specialiai kategorijai priskiriamai gausiai šeimai, Nemokamos teisinės pagalbos komisija turi priimti sprendimą išimties tvarka suteikti teisę į nemokamą teisinę pagalbą net ir tokiu atveju, jei pareiškėjo ištekliai yra dvigubai dvigubai didesni už IPREM, tačiau neviršija keturių IPREM.

Šalys turi ginti savo pačių teises ir interesus.

Juridiniai asmenys:

Juridiniai asmenys turi būti visuomenei naudingą veiklą vykdančios asociacijos arba atitinkamame administraciniame registre įregistruotos įstaigos.

Bendrovių pelno mokesčiu apmokestinama suma turi būti mažesnė už sumą, lygią trims metiniams IPREM.

Įsigaliojus Konstituciniam įstatymui Nr. 1/2004 dėl visiškos apsaugos nuo smurto dėl lyties priemonių, šios rūšies smurtą patyrusioms moterims pripažįstama teisė į skubią ir visapusišką teisinę pagalbą ne tik visuose teismo procesuose, bet ir vykdant administracines procedūras dėl smurto dėl lyties (taip pat policijos tyrimą), kol sprendimas bus visiškai įgyvendintas; iš anksto prašyti nemokamos teisinės pagalbos nereikia. Tai reiškia, kad teikiant nemokamą teisinę pagalbą niekuomet nekliudoma teisei į gynybą ir veiksmingą teisinę apsaugą, kuri nukentėjusiam asmeniui turi būti teikiama neatsižvelgiant į tai, kad prašymas teikti nemokamą pagalbą nebuvo pateiktas, nors ši nemokama pagalba neabejotinai teikiama tik tuomet, jeigu suinteresuotoji šalis a posteriori ir jau vykstant teismo procesui įrodo, kad iš tikrųjų yra susidariusios aplinkybės tokiai teisei pripažinti, kaip reikalaujama bendrosiose taisyklėse, nustatytose Nemokamos teisinės pagalbos įstatyme ir jo įgyvendinimo taisyklėse. Šis įstatymas šiuo klausimu iš dalies pakeistas 2004 m. gruodžio 28 d. Konstitucinio įstatymo Nr. 1/2004 dėl visiškos apsaugos nuo smurto dėl lyties priemonių baigiamąja šešta nuostata.

Kada bylą pralaimėjusi šalis turi padengti teismo proceso išlaidas?

Išlaidų padengimas civilinėse bylose aptariamas Civilinio proceso kodekso 394–398 straipsniuose.

Bylose, kuriose priimamas sprendimas, pirmosios instancijos teismo išlaidas dengia šalis, kurios visi reikalavimai buvo atmesti, nebent teismas nurodo, kad dėl bylos kilo rimtų faktinių ar teisinių abejonių, ir tai pagrindžia.

Jei reikalavimai patenkinami arba atmetami iš dalies, kiekviena šalis padengia savo išlaidas ir pusę bendrų išlaidų, nebent yra pagrindas jas priteisti iš vienos iš šalių dėl to, kad ji piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis.

Jeigu išlaidas padengti turi pralaimėjusioji šalis, ji viena privalo advokatams ir kitiems specialistams, kurių atlyginimas neskaičiuojamas pagal įkainius ar kainoraštį, sumokėti bendrą sumą, neviršijančią trečdalio kiekvienai šaliai, kuriai paskelbtas toks sprendimas, tenkančių teismo proceso išlaidų; tik šiuo tikslu reikalavimai, kurių vertės įvertinti neįmanoma, vertinami 18 000 EUR, nebent dėl bylos sudėtingumo teismas nutaria kitaip.

Pirmesnėje dalyje nurodyta nuostata netaikoma, jeigu teismas paskelbia, kad šalis, iš kurios priteista sumokėti išlaidas, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis.

Jeigu šalis, iš kurios priteista sumokėti išlaidas, turi teisę į nemokamą teisinę pagalbą, ji privalo sumokėti tik kitos šalies patirtas gynybos išlaidas Nemokamos teisinės pagalbos įstatyme aiškiai nurodytais atvejais.

Išlaidos jokiais atvejais nepriteisiamos iš prokuratūros teismo procesuose, kuriuose ji dalyvauja kaip šalis.

Ekspertų išlaidų atlyginimas

Teismo procese dalyvaujantys specialistai vadinami ekspertais (isp. peritos). Kiekviename aukštesniajame teisingumo teisme yra teismo ekspertų registras.

Civilinio proceso kodekso 241 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad apskaičiuojant išlaidas konkrečiai turi būti įtraukti „ekspertų atlyginimai ir kiti užmokesčiai, kurie turi būti sumokėti procese dalyvavusiems asmenims“. Ši nuostata taikoma išlaidoms, patirtoms asmenų, kurie, nebūdami proceso šalis, turi jame dalyvauti, kad galėtų teikti savo paslaugas, ir todėl patiria išlaidų.

Civilinio proceso kodekso 243 straipsnyje nustatyta, kad visų rūšių teismo procesuose ir visose instancijose išlaidas apskaičiuoja teismo sekretorius, susipažinęs su procesu ar skundu. Apskaičiuojant išlaidas neįtraukiami atitinkami mokesčiai, sumokėti už nereikalingus, perteklinius arba įstatymu nepatvirtintus dokumentus ir veiksmus, arba neapmokamos advokato sąskaitų, išrašytų atlyginimui sumokėti, dalys, kurios išsamiai neapibūdintos ir kuriose nurodytas atlyginimas nesusijęs su byla.

Teismo sekretorius advokatų ir kitų specialistų, kurių atlyginimas neskaičiuojamas pagal įkainius ar kainoraštį, atlyginimo sumą sumažina, jeigu reikalaujama suma yra didesnė už trečdalį teismo proceso sumos ir nebuvo paskelbta, kad šalis, iš kurios priteista sumokėti išlaidas, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis.

Taip pat neįtraukiamos teismo procesų ar bylų išlaidos, kurias laimėjusiajai šaliai aiškiai nurodyta apmokėti pagrindinėje byloje priimtu sprendimu dėl išlaidų.

Vertėjų žodžiu ir raštu išlaidų atlyginimas

Oficialaus įkainio, pagal kurį mokama už prisiekusiųjų vertėjų atliktus vertimus raštu ir žodžiu, nėra. Prisiekusieji vertėjai laisvai nustato užmokestį, kurį turi imti už savo vertimus, tačiau taikomus įkainius privalo pranešti vertimų biurui ir atitinkamam vyriausybės poskyriui. Minėtus įkainius jie turi pranešti kiekvienų metų sausio mėnesį.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasIspanijos valstybinė mokesčių tarnyba / PVM

Susiję dokumentai

Ispanijos ataskaita apie išlaidų skaidrumo tyrimąPDF(640 Kb)en


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 12/03/2019

1-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. santuokos nutraukimas - Ispanija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (ispanų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: bulgarųvokiečiųanglųprancūzųportugalų.

Atliekant šį šeimos teisės, būtent santuokos nutraukimo, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti pareiškimą dėl santuokos nutraukimo pateikusiai šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Pora susituokia. Vėliau jie pradeda gyventi skyrium ir susitaria nutraukti santuoką.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. Du tos pačios valstybės narės (A valstybė narė) piliečiai susituokia. Santuokos sudarymas švenčiamas A valstybėje narėje. Po vestuvių pora išvyksta gyventi ir dirbti į kitą valstybę narę (B valstybė narė), kurioje jie įsikuria nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. Netrukus po to pora pradeda gyventi skyriumi – žmona grįžta į A valstybę narę, o vyras lieka B valstybėje narėje. Pora susitaria nutraukti santuoką. Grįžusi į A valstybę narę žmona iš karto pateikia prašymą dėl santuokos nutraukimo B valstybės narės teismui.


Teismo proceso išlaidos

Išlaidos Ispanijoje

Teismo, skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos

Atvejo tyrimas

Teismas

Skundai

Alternatyvus ginčų sprendimas

Pradinės išlaidos

Bendros išlaidos

Kitos išlaidos

Pradinės išlaidos

Bendros išlaidos

Kitos išlaidos

Ar tokiu atveju galima pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

Pradinės išlaidos. Advokato ir teisinio atstovo išlaidų atlyginimas, nebent šalis turi teisę į nemokamą teisinę pagalbą (reglamentuojamą pagal Nemokamos teisinės pagalbos įstatymą Nr. 1/1996).

Vienas iš atvejų, kai žyminio mokesčio mokėti nereikia – skyrybos, dėl kurių pasiekiamas bendras susitarimas. Skyrybų, dėl kurių susitarti nepavyko, atveju mokestį privaloma mokėti, išskyrus jei priemonės, kurias prašoma taikyti, yra susijusios tik su nepilnamečiais.

Tai bendros proceso išlaidos. Jas dengia šalis, kurios visi reikalavimai buvo atmesti (pralaimėjimo principas), nebent dėl bylos kyla rimtų faktinių ar teisinių abejonių (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 394 straipsnio 1 dalis). Jei reikalavimai patenkinami arba atmetami iš dalies, kiekviena šalis padengia savo išlaidas ir pusę bendrų išlaidų.

Skyrybų, dėl kurių susitarti nepavyko, atveju taikomas pralaimėjimo principas (CPK 394 straipsnio 2 dalis).

Ekspertų atlyginimas, mokesčiai už kopijas, parodymus, dokumentus ir notarinius aktus arba viešųjų registrų mokesčiai.

Tokios pat kaip ir pirmojoje instancijoje.

Taikomas tas pats kriterijus kaip ir pirmojoje instancijoje.

Taikomas tas pats kriterijus kaip ir pirmojoje instancijoje.

Ispanijoje tarpininkavimas šeimos bylose numatytas, bet kompetencija priskiriama autonominėms sritims.

Iš esmės autonominėse srityse tarpininkavimas yra nemokamas.

B atvejis

Pradinės išlaidos. Advokato ir teisinio atstovo išlaidų atlyginimas, nebent šalis turi teisę į nemokamą teisinę pagalbą (reglamentuojamą pagal Nemokamos teisinės pagalbos įstatymą Nr. 1/1996).

Vienas iš atvejų, kai žyminio mokesčio mokėti nereikia – skyrybos, dėl kurių pasiekiamas bendras susitarimas. Skyrybų, dėl kurių susitarti nepavyko, atveju mokestį privaloma mokėti, išskyrus jei priemonės, kurias prašoma taikyti, yra susijusios tik su nepilnamečiais.

Tai bendros proceso išlaidos. Skyrybų, dėl kurių susitarti nepavyko, atveju jas dengia šalis, kurios visi reikalavimai skyrybų byloje buvo atmesti (CPK 394 straipsnio 1 dalis).

Siūlomi įrodymai, skyrybų sutarties rengimas.

Skundą pateikusi šalis moka išankstinį mokestį, nebent ji turi teisę į nemokamą teisinę pagalbą.

Taikomas tas pats kriterijus kaip ir pirmojoje instancijoje.

Taikomas tas pats kriterijus kaip ir pirmojoje instancijoje.

Ispanijoje tarpininkavimas šeimos bylose numatytas, bet kompetencija priskiriama autonominėms sritims.

Mokama specialistams, dalyvaujantiems derybų procese.

Advokatų, teismo antstolių ir ekspertų išlaidos

Atvejo tyrimas

Advokatai

Teismo antstoliai

Ekspertai

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar ekspertų dalyvavimas būtinas?

Išlaidos

A atvejis

Šalims turi padėti advokatas ir atstovauti teisinis atstovas (CPK 750 straipsnis).

Reikės mokėti advokatui ir teisiniam atstovui, o pralaimėjusioji šalis turės mokėti vėliau (jei vyksta teismo procesas).

Šalims neatstovaujama.

Jokių išlaidų

Jokių išlaidų

Atsižvelgiant į šio proceso pobūdį, ekspertai paprastai nedalyvauja.

Nėra

B atvejis

Šalims turi padėti advokatas ir atstovauti teisinis atstovas (CPK 75 straipsnis).

Reikės mokėti advokatui ir teisiniam atstovui, o pralaimėjusioji šalis turės mokėti vėliau (jei vyksta teismo procesas).

Šalims neatstovaujama.

Jokių išlaidų

Jokių išlaidų

Atsižvelgiant į šio proceso pobūdį, ekspertai paprastai nedalyvauja.

Nėra

Kompensacijos liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos

Atvejo tyrimas

Kompensacijos liudytojams

Užstatai

Kitos išlaidos

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie mokami? Kada ir kaip jie naudojami?

Išlaidos

Apibūdinimas

Išlaidos

A atvejis

Liudytojai turi teisę iš šalies, paprašiusios jų dalyvauti teisme, gauti kompensaciją, kuria atlyginami dėl tokio dalyvavimo patirti nuostoliai (CPK 375 straipsnio 1 dalis).

Šių išlaidų dalis įtraukta į apmokamas išlaidas.

Išankstinio užstato mokėti nereikia.

Nėra

Civilinės būklės aktų registro pažymėjimai, santuokos liudijimai ar vaikų gimimo liudijimai, dokumentai, kuriais grindžiamos šalių teisės (CPK 777 straipsnio 2 dalis).

Susijusios išlaidos

B atvejis

Liudytojai turi teisę iš šalies, paprašiusios jų dalyvauti teisme, gauti kompensaciją, kuria atlyginami dėl tokio dalyvavimo patirti nuostoliai (CPK 375 straipsnio 1 dalis).

Šių išlaidų dalis įtraukta į apmokamas išlaidas.

Išankstinio užstato mokėti nereikia.

Nėra

Civilinės būklės aktų registro pažymėjimai, santuokos liudijimai ar vaikų gimimo liudijimai, dokumentai, kuriais grindžiamos šalių teisės (CPK 777 straipsnio 2 dalis).

Susijusios išlaidos

Nemokamos teisinės pagalbos ir kitos atlygintinos išlaidos

Atvejo tyrimas

Nemokama teisinė pagalba

Atlygintinos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis ji teikiama?

Kada teikiama visa pagalba?

Sąlygos

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti atlygintos bylinėjimosi išlaidos?

A atvejis

Pagalba teikiama asmenims, įrodžiusiems, kad jie neturi pakankamai ekonominių išteklių bylinėtis (apmokant, be kita ko, advokato ir teisinio atstovo išlaidas).

Laikoma, kad ekonominių išteklių nepakanka, jeigu fiziniai asmenys įrodo, kad ištekliai ir pajamos, kasmet apskaičiuojami pagal visus parametrus vienam namų ūkiui, daugiau nei dvigubai neviršija viešojo įvairių pajamų rodiklio (IPREM), galiojančio pateikiant prašymą.

Turi būti atsižvelgiama į susitarimą su advokatu, jei jis sudarytas.

B atvejis

Pagalba teikiama asmenims, įrodžiusiems, kad jie neturi pakankamai ekonominių išteklių bylinėtis (apmokant, be kita ko, advokato ir teisinio atstovo išlaidas).

Laikoma, kad ekonominių išteklių nepakanka, jeigu fiziniai asmenys įrodo, kad ištekliai ir pajamos, kasmet apskaičiuojami pagal visus parametrus vienam namų ūkiui, daugiau nei dvigubai neviršija viešojo įvairių pajamų rodiklio (IPREM), galiojančio pateikiant prašymą.

Turi būti atsižvelgiama į susitarimą su advokatu, jei jis sudarytas.

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos

Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Kokios yra apytikslės išlaidos?

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Kokios yra apytikslės išlaidos?

A atvejis

B atvejis

Verčiami visi viešieji ar privatūs užsienio šalies dokumentai, būtini laikantis nustatytų teisinių sąlygų

(vertimą atlieka oficialiai pripažintas prisiekusysis vertėjas).

Vertėjai raštu nustato savo įkainius.

Vertėjai žodžiu dalyvauja teismo procese, jei tai būtina.

Vertėjai žodžiu nustato savo įkainius.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 12/03/2019

2-asis atvejo tyrimas. šeimos teisė. vaikų globa - Ispanija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (ispanų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: bulgarųvokiečiųanglųprancūzųportugalų.

Atliekant šį šeimos teisės (teisės rūpintis vaikais) atvejo tyrimą valstybių narių buvo paprašyta patarti ieškovui bylinėjimosi išlaidų klausimu esant tokioms aplinkybėms:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Du asmenys ne vienerius metus gyveno nesusituokę. Tuo metu, kai jie pradeda gyventi atskirai, jų vaikui yra treji metai. Teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai, o teisė lankyti vaiką – tėvui. Motina pateikia ieškinį dėl tėvo teisės lankyti vaiką apribojimo.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės, kai jūs esate advokatas A valstybėje narėje. Du asmenys ne vienerius metus gyveno nesusituokę valstybėje narėje (B valstybė narė). Jie turi vaiką, tačiau iš karto po jo gimimo pradėjo gyventi atskirai. B valstybės narės teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai, o teisė lankyti vaiką – tėvui. Gavusi teismo leidimą, motina su vaiku išsikelia gyventi į kitą valstybę narę (A valstybė narė), o tėvas lieka B valstybėje narėje. Po kelerių metų motina pateikia ieškinį A valstybėje narėje dėl tėvo teisės lankyti vaiką pakeitimo.


Teismo proceso išlaidos

Išlaidos Ispanijoje

Teismo, skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos

Atvejo tyrimas

Teismas

Skundai

Alternatyvus ginčų sprendimas

Pradinės išlaidos

Bendros išlaidos

Pradinės išlaidos

Ar tokiu atveju galima pasinaudoti šia galimybe?

A atvejis

Pradinės išlaidos. Advokato ir teisinio atstovo išlaidų atlyginimas, nebent šalis turi teisę į nemokamą teisinę pagalbą (reglamentuojamą pagal Nemokamos teisinės pagalbos įstatymą Nr. 1/1996).

Mokesčio mokėti nereikia, jei procesas susijęs tik su nepilnamečio priežiūra ir globa (Įstatymo Nr. 10/2012 4 straipsnio 1 dalis).

Tai bendros proceso išlaidos. Tinkamai įvertinus išlaidas jas dengia šalis, kurios visi reikalavimai buvo atmesti (CPK 394 straipsnio 1 dalis) .

Skundą pateikusi šalis moka išankstinį mokestį, nebent ji turi teisę į nemokamą teisinę pagalbą (Konstitucinio teisminių institucijų įstatymo penkiolikta papildoma nuostata).

Mokesčio mokėti nereikia, jei procesas susijęs tik su nepilnamečio priežiūra ir globa (Įstatymo Nr. 10/2012 4 straipsnio 1 dalis).

Šalys gali susitarti dėl kitos lankymo tvarkos. Tai turi būti daroma sudarant sutartį, apie kurią praneša prokuroras ir kurią patvirtina teisminė institucija.

Pagal 2012 m. liepos 6 d. įstatymą šalys bendru sutarimu gali prašyti sustabdyti procesą ir pasitelkti tarpininkavimą.

Informacijos apie tarpininkavimo paslaugas galima rasti teisingumo vykdymo portale. Teisminių institucijų teikiamos tarpininkavimo teisme paslaugos yra nemokamos.

B atvejis

Taip pat kaip ankstesniu atveju.

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Advokatų, teismo antstolių ir ekspertų išlaidos

Atvejo tyrimas

Advokatai

Teismo antstoliai

Ekspertai

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar ekspertų dalyvavimas būtinas?

A atvejis

Šalims turi padėti advokatas ir atstovauti teisinis atstovas (CPK 75 straipsnis).

Pasiekus bendrą susitarimą gali užtekti vieno advokato ir teisinio atstovo.

Reikės mokėti advokatui ir teisiniam atstovui, o pralaimėjusioji šalis turės mokėti vėliau (jei vyksta teismo procesas).

Šalims neatstovaujama.

Jokių išlaidų

Jokių išlaidų

Gali prireikti tam tikrų specialistų (psichologų) dalyvavimo.

Susijusias išlaidas padengia šalis, kuri pasiūlo, kad šie specialistai dalyvautų procese, išskyrus jei tai teismo psichologai ir (arba) socialiniai darbuotojai.

B atvejis

Taip pat kaip ankstesniu atveju.

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Kompensacijos liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos

Atvejo tyrimas

Kompensacijos liudytojams

Užstatai

Kitos išlaidos

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie mokami? Kada ir kaip jie naudojami?

Išlaidos

Apibūdinimas

A atvejis

Liudytojai turi teisę iš šalies, paprašiusios jų dalyvauti teisme, gauti kompensaciją, kuria atlyginami dėl tokio dalyvavimo patirti nuostoliai (CPK 375 straipsnio 1 dalis).

Šių išlaidų dalis įtraukta į apmokamas išlaidas.

Išankstinio užstato mokėti nereikia.

Nėra

Atitinkami Civilinės būklės aktų registro pažymėjimai, pvz., vaikų gimimo liudijimai (šiuo metu išduodami nemokamai) arba kiti dokumentai, kuriais grindžiamos šalių teisės ir kuriuos išduoti kainuoja atitinkamai.

B atvejis

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Nemokamos teisinės pagalbos ir kitos atlygintinos išlaidos

Atvejo tyrimas

Nemokama teisinė pagalba

Atlygintinos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis ji teikiama?

Sąlygos

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti atlygintos bylinėjimosi išlaidos?

Ar nemokamą teisinės pagalbą teikiančiai organizacijai gali būti atlygintos teisinės pagalbos išlaidos?

A atvejis

Pagalba teikiama asmenims, įrodžiusiems, kad jie neturi pakankamai ekonominių išteklių bylinėtis (apmokant, be kita ko, advokato ir teisinio atstovo išlaidas).

Laikoma, kad ekonominių išteklių nepakanka, jeigu fiziniai asmenys įrodo, kad ištekliai ir pajamos, kasmet apskaičiuojami pagal visus parametrus vienam namų ūkiui, daugiau nei dvigubai neviršija viešojo įvairių pajamų rodiklio (IPREM), galiojančio pateikiant prašymą.

Turi būti atsižvelgiama į susitarimą su advokatu, jei jis sudarytas. Jei susitarimo nėra, išlaidas dengia šalis, kurios visi reikalavimai buvo atmesti (pagal CPK 394 straipsnį), išskyrus išimtis.

Prie atlygintinų išlaidų priskiriama advokato sąskaita, jei ji neviršija trečdalio bylos sumos, taip pat teisinio atstovo gautinos sumos ir, jei jų yra, kitos išlaidos, kurios gali būti atlygintos įvertinus išlaidas.

B atvejis

Taip pat kaip ankstesniu atveju.

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos

Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Kokios yra apytikslės išlaidos?

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Kokios yra apytikslės išlaidos?

B atvejis

Verčiami visi viešieji ar privatūs užsienio šalies dokumentai, būtini laikantis nustatytų teisinių sąlygų

(vertimą atlieka oficialiai pripažintas prisiekusysis vertėjas).

Vertėjų žodžiu įkainiai yra įvairūs.

Vertėjai žodžiu dalyvauja teismo procese, jei tai būtina. Tai būtina, jei procese dalyvaujantis asmuo, kuris turi būti apklaustas, duoti parodymus ar kuriam turi būti praneštas teismo sprendimas, nemoka kalbos. Jei vertėjas žodžiu dalyvauja paties teismo prašymu, mokėti nereikia. Versti žodžiu galima įgalioti bet kokį asmenį, mokantį vartojamą kalbą, jam prisiekus ar pažadėjus verčiant tiksliai perteikti turinį.

Visais kitais atvejais vertėjų žodžiu įkainiai yra įvairūs.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 12/03/2019

3-iasis atvejo tyrimas. šeimos teisė. išlaikymas - Ispanija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (ispanų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzųportugalų.

Atliekant šį šeimos teisės, būtent alimentų, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti ieškinį pateikusiai šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę. Tuo metu, kai jie pradeda gyventi skyrium, jų vaikui yra treji metai. Teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai. Neišspręstas tik ginčas dėl alimentų, kuriuos tėvas privalo mokėti motinai ir kurie skirti vaikui išlaikyti ir jo mokslams, sumos. Motina dėl to pateikia ieškinį.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės, kai jūs esate advokatas A valstybėje narėje: Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę valstybėje narėje (B valstybė narė). Jie turi trejų metų vaiką. Pora pradeda gyventi skyrium. B valstybės narės teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai. Gavusi tėvo sutikimą, motina su vaiku išsikelia gyventi į kitą valstybę narę (A valstybė narė), kur jie įsikuria nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

Lieka neišspręstas ginčas dėl alimentų, kuriuos tėvas turi mokėti motinai ir kurie skirti vaikui išlaikyti ir jo mokslams, sumos. Motina dėl to pateikia ieškinį A valstybėje narėje.


Teismo proceso išlaidos

Išlaidos Ispanijoje

Teismo, skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos

Atvejo tyrimas

Teismas

Skundai

Alternatyvus ginčų sprendimas

Pradinės išlaidos

Bendros išlaidos

Kitos išlaidos

Pradinės išlaidos

Bendros išlaidos

Kitos išlaidos

Ar tokiu atveju galima pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

Pradinės išlaidos. Advokato ir teisinio atstovo išlaidų atlyginimas, nebent šalis turi teisę į nemokamą teisinę pagalbą (reglamentuojamą pagal Nemokamos teisinės pagalbos įstatymą Nr. 1/1996).

Tai bendros proceso išlaidos. Santuokos nutraukimo, dėl kurio susitarti nepavyko, atveju jas dengia šalis, kurios visi reikalavimai skyrybų byloje buvo atmesti (CPK 394 straipsnio 1 dalis).

Šeimos bylose paprastai nepriteisiama atlyginti išlaidas, bet jos padalijamos per pusę ir kiekviena šalis padengia tik savo išlaidas. Tačiau tam tikrais atvejais išlaidas dengia šalis, kurios visi reikalavimai buvo atmesti.

Jei reikalavimai iš dalies patenkinami, kiekviena šalis padengia tik savo išlaidas.

Mokesčio mokėti nereikia, jei procesas susijęs tik su nepilnamečio išlaikymui skirtu mokėjimu (Įstatymo Nr. 10/2012 4 straipsnio 1 dalis).

Siūlomi įrodymai, sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių rengimas.

Jei šalis prašo eksperto atlikti tyrimą, reikia mokėti ekspertui. Mokestis už sutartį (kai pasiekiamas bendras susitarimas) paprastai įtraukiamas į bendrą advokato atlyginimą.

Skundą pateikusi šalis moka išankstinį mokestį, nebent ji turi teisę į nemokamą teisinę pagalbą.

Taikomas tas pats kriterijus kaip ir pirmojoje instancijoje.

Taikomas tas pats kriterijus kaip ir pirmojoje instancijoje.

Šalys gali sudaryti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje savanoriškai nustatoma išlaikymo suma. Apie šią sutartį turi pranešti prokuroras ir ją turi patvirtinti teismas.

Mokama specialistams, dalyvaujantiems derybų procese.

B atvejis

Taip pat kaip ankstesniu atveju.

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Advokatų, teismo antstolių ir ekspertų išlaidos

Atvejo tyrimas

Advokatai

Teismo antstoliai

Ekspertai

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar ekspertų dalyvavimas būtinas?

Išlaidos

A atvejis

Šalims turi padėti advokatas ir atstovauti teisinis atstovas (CPK 75 straipsnis).

Pasiekus bendrą susitarimą  jį patvirtinti gali užtekti vieno advokato ir teisinio atstovo.

Reikės mokėti advokatui ir teisiniam atstovui, o pralaimėjusioji šalis turės mokėti vėliau (jei vyksta teismo procesas).

Šalims neatstovaujama.

Šiame procese netaikoma.

Jokių išlaidų

Jokių išlaidų

Atsižvelgiant į šio proceso pobūdį, ekspertai paprastai nedalyvauja.

Nėra

Jei šalis prašo eksperto atlikti tyrimą, reikia mokėti ekspertui. išskyrus jei tai teismo psichologai ir (arba) socialiniai darbuotojai.

B atvejis

Šalims turi padėti advokatas ir atstovauti teisinis atstovas (CPK 75 straipsnis).

Pasiekus bendrą susitarimą  jį patvirtinti gali užtekti vieno advokato ir teisinio atstovo.

Reikės mokėti advokatui ir teisiniam atstovui, o pralaimėjusioji šalis turės mokėti vėliau (jei vyksta teismo procesas).

Šalims neatstovaujama.

Šiame procese netaikoma.

Jokių išlaidų

Jokių išlaidų

Atsižvelgiant į šio proceso pobūdį, ekspertai paprastai nedalyvauja.

Nėra

Jei šalis prašo eksperto atlikti tyrimą, reikia mokėti ekspertui. išskyrus jei tai teismo psichologai ir (arba) socialiniai darbuotojai.

Kompensacijos liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos

Atvejo tyrimas

Kompensacijos liudytojams

Užstatai

Kitos išlaidos

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie mokami? Kada ir kaip jie naudojami?

Išlaidos

Apibūdinimas

Išlaidos

A atvejis

Liudytojai turi teisę iš šalies, paprašiusios jų dalyvauti teisme, gauti kompensaciją, kuria atlyginami dėl tokio dalyvavimo patirti nuostoliai (CPK 375 straipsnio 1 dalis).

Šių išlaidų dalis įtraukta į apmokamas išlaidas.

Išankstinio užstato mokėti nereikia.

Nėra

Civilinės būklės aktų registro pažymėjimai, santuokos liudijimai ar vaikų gimimo liudijimai, dokumentai, kuriais grindžiamos šalių teisės. Šiuo metu jie išduodami nemokamai (CPK 777 straipsnio 2 dalis).

Susijusios išlaidos

B atvejis

Liudytojai turi teisę iš šalies, paprašiusios jų dalyvauti teisme, gauti kompensaciją, kuria atlyginami dėl tokio dalyvavimo patirti nuostoliai (CPK 375 straipsnio 1 dalis).

Šių išlaidų dalis įtraukta į apmokamas išlaidas.

Išankstinio užstato mokėti nereikia.

Nėra

Civilinės būklės aktų registro pažymėjimai, santuokos liudijimai ar vaikų gimimo liudijimai, dokumentai, kuriais grindžiamos šalių teisės. Šiuo metu jie išduodami nemokamai (CPK 777 straipsnio 2 dalis).

Susijusios išlaidos

Nemokamos teisinės pagalbos ir kitos atlygintinos išlaidos

Atvejo tyrimas

Nemokama teisinė pagalba

Atlygintinos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis ji teikiama?

Kada teikiama visa pagalba?

Sąlygos

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti atlygintos bylinėjimosi išlaidos?

A atvejis

Pagalba teikiama asmenims, įrodžiusiems, kad jie neturi pakankamai ekonominių išteklių bylinėtis (apmokant, be kita ko, advokato ir teisinio atstovo išlaidas).

Laikoma, kad ekonominių išteklių nepakanka, jeigu fiziniai asmenys įrodo, kad ištekliai ir pajamos, kasmet apskaičiuojami pagal visus parametrus vienam namų ūkiui, daugiau nei dvigubai neviršija viešojo įvairių pajamų rodiklio (IPREM), galiojančio pateikiant prašymą.

Viešasis įvairių pajamų rodiklis (IPREM) – orientacinis indeksas, Ispanijoje naudojamas skiriant, pvz., išmokas, stipendijas, subsidijas  ar bedarbio pašalpas. Jį galima apskaičiuoti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.iprem.com.es/ .

Laimėjusiai šaliai bylinėjimosi išlaidos gali būti atlygintos, jei jas padengti priteista iš kitos šalies.

B atvejis

Pagalba teikiama asmenims, įrodžiusiems, kad jie neturi pakankamai ekonominių išteklių bylinėtis (apmokant, be kita ko, advokato ir teisinio atstovo išlaidas).

Laikoma, kad ekonominių išteklių nepakanka, jeigu fiziniai asmenys įrodo, kad ištekliai ir pajamos, kasmet apskaičiuojami pagal visus parametrus vienam namų ūkiui, daugiau nei dvigubai neviršija viešojo įvairių pajamų rodiklio (IPREM), galiojančio pateikiant prašymą.

Viešasis įvairių pajamų rodiklis (IPREM) – orientacinis indeksas, Ispanijoje naudojamas skiriant, pvz., išmokas, stipendijas, subsidijas  ar bedarbio pašalpas. Jį galima apskaičiuoti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.iprem.com.es/ .

Laimėjusiai šaliai bylinėjimosi išlaidos gali būti atlygintos, jei jas padengti priteista iš kitos šalies.

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos

Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Kokios yra apytikslės išlaidos?

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Kokios yra apytikslės išlaidos?

A atvejis

B atvejis

Verčiami visi viešieji ar privatūs užsienio šalies dokumentai, būtini laikantis nustatytų teisinių sąlygų (vertimą atlieka oficialiai pripažintas prisiekusysis vertėjas).

Vertėjai raštu nustato savo įkainius.

Vertėjai žodžiu dalyvauja teismo procese, jei tai būtina.

Vertėjai žodžiu nustato savo įkainius.

Jei vertėjas žodžiu dalyvauja paties teismo prašymu, mokėti nereikia.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 12/03/2019

4-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. sutartys - Ispanija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (ispanų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: bulgarųvokiečiųanglųprancūzųportugalų.

Atliekant šį komercinės teisės (sutarčių) atvejo tyrimą valstybių narių buvo paprašyta patarti pardavėjui bylinėjimosi išlaidų klausimu esant tokioms aplinkybėms:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Įmonė pristatė prekes, kurių vertė 20 000 EUR. Pardavėjui nebuvo sumokėta, nes pirkėjas mano, kad prekės neatitinka susitarimo.

Pardavėjas nusprendžia pateikti ieškinį, kad už prekes būtų sumokėta visa kaina.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. Įmonė, kurios pagrindinė buveinė yra B valstybėje narėje, pristato prekes, kurių vertė 20 000 EUR, pirkėjui A valstybėje narėje. Sutarčiai taikoma B valstybės narės teisė ir sutartis surašyta B valstybės narės kalba. Šiam pardavėjui nebuvo sumokėta, nes A valstybėje narėje įsikūręs pirkėjas mano, kad prekės neatitinka susitarimo. Pardavėjas nusprendžia ieškinį teikti A valstybėje narėje, siekdamas, kad už prekes būtų sumokėta visa kaina, nurodyta su pirkėju sudarytoje sutartyje.


Teismo proceso išlaidos

Išlaidos Ispanijoje

Teismo, skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos

Atvejo tyrimas

Teismas

Skundai

Alternatyvus ginčų sprendimas

Pradinės išlaidos

Bendros išlaidos

Kitos išlaidos

Pradinės išlaidos

Bendros išlaidos

Kitos išlaidos

Ar tokiu atveju galima pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

Jei taikoma mokėjimo įsakymo procedūra, nustatyta Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 812 ir tolesniuose straipsniuose, advokatas iš esmės nebūtinas pateikiant pirmąjį reikalavimą skolai sumokėti, neatsižvelgiant į sumą, kurią reikalaujama sumokėti.

Jei taikoma bendrosios teisės procedūra ir suma viršija 2 000 EUR, advokato ir teisinio atstovo dalyvavimas būtinas.

Skolininkui užginčijus mokėjimo įsakymą  advokato ir teisinio atstovo dalyvavimas būtinas, jei viršijama CPĮ nustatyta suma. (šiuo metu 2 000 EUR).

Taip pat reikia mokėti mokestį, kuris priklauso nuo procedūros tipo ir sumos, kurią reikalaujama sumokėti, jei ji viršija 2 000 EUR, išskyrus jei šalis turi teisę į nemokamą teisinę pagalbą pagal Nemokamos teisinės pagalbos įstatymą Nr. 1/1996.

Tai bendros proceso išlaidos. Jas dengia šalis, kurios visi reikalavimai skyrybų byloje buvo atmesti (CPK 394 straipsnio 1 dalis).

Siūlomi įrodymai.

Kompensacijos liudininkams.

Ekspertų nuomonės.

Jei skolininkas nepateikia prieštaravimo, proceso išlaidos nedidelės. Jei prieštaravimas pateikiamas, taikomos bendros taisyklės, t. y. skundą pateikusi šalis turi mokėti išankstinį mokestį, nebent ji turi teisę į nemokamą teisinę pagalbą.

Taikomas tas pats kriterijus kaip ir pirmojoje instancijoje.

Taikomas tas pats kriterijus kaip ir pirmojoje instancijoje.

Šalys gali susitarti dėl sumos mokėjimo be trečiosios šalies įsikišimo (tokiu atveju susitarimą turi patvirtinti teisėjas)  arba jos gali pasitelkti tarpininkavimą, net jei procesas jau prasidėjęs. 2012 m. liepos 6 d. Įstatymu Nr. 5/2012 dėl tarpininkavimo civiliniais ir komerciniais klausimais į Ispanijos teisę įtraukiama 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/52/EB. Šiuo įstatymu nustatoma būtinoji tarpininkavimo vykdymo sistema nedarant poveikio autonominių sričių patvirtintoms nuostatoms.
Šiuo įstatymu nustatyta, kad per parengiamąjį posėdį šalims galima pranešti apie galimybę pasinaudoti tarpininkavimu siekiant išspręsti ginčą ir, atsižvelgiant į teismo proceso tikslą, teismas gali paraginti šalis pabandyti susitarti ir taip užbaigti procesą; taip pat nustatyta, kad pagal 19 straipsnio 4 dalį šalys gali prašyti sustabdyti procesą, kol jos siekia išspręsti ginčą pasitelkusios tarpininkavimą ar arbitražą.

Jei sudaromas susitarimas, grąžinama 60 proc. žyminio  mokesčio.
Iš esmės teismo pasiūlytas tarpininkavimas yra nemokamas.
Išskyrus teismo pasiūlytą tarpininkavimą, šalys gali nevaržomai kreiptis į tarpininką ir mokėti užmokestį, dėl kurio laisvai susitariama. Dėl tarpininkavimo  kainos Įstatyme Nr. 5/2012 aiškiai nustatyta, kad, neatsižvelgiant į tai,  ar susitarimas pasiektas, ar ne, tarpininkavimo išlaidas lygiomis dalimis moka abi šalys, išskyrus jei susitarta kitaip.

B atvejis

Taip pat kaip ankstesniu atveju.

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Advokatų, teismo antstolių ir ekspertų išlaidos

Atvejo tyrimas

Advokatai

Teismo antstoliai

Ekspertai

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar ekspertų dalyvavimas būtinas?

Išlaidos

A atvejis

Atstovavimas nebūtinas, jei taikoma mokėjimo įsakymo procedūra, išskyrus jei ji užginčijama.
Jei taikoma bendrosios teisės procedūra arba užginčijamas mokėjimo įsakymas ir suma viršija 2 000 EUR, atstovavimas būtinas. Tokiu atveju šalims turi padėti advokatas ir atstovauti teisinis atstovas (CPK 31 straipsnis).

Skiriasi atsižvelgiant į susijusią sumą ir vykdomas procedūras.

Šalims neatstovaujama.

Ne, tačiau rekomenduojama, kad ekspertai dalyvautų tam tikrose bylose; už tai moka to paprašiusi šalis.

Skiriasi atsižvelgiant į eksperto nuomonės, kuri turi būti pateikta, apimtį ir sritį.

B atvejis

Taip pat kaip ankstesniu atveju.

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Kompensacijos liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos

Atvejo tyrimas

Kompensacijos liudytojams

Užstatai

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie mokami? Kada ir kaip jie naudojami?

Išlaidos

A atvejis

Liudytojai turi teisę iš šalies, paprašiusios jų dalyvauti teisme, gauti kompensaciją, kuria atlyginami dėl tokio dalyvavimo patirti nuostoliai (CPK 375 straipsnio 1 dalis).

Kompensacijos dydį nustato teismo pareigūnas, atsižvelgdamas į liudytojo prašymą, kuriame nurodomos kelionės, gyvenimo ir t. t. išlaidos, jei jos patvirtinamos pateikus reikiamus dokumentus.

Išankstinio užstato mokėti nereikia. Išankstiniai užstatai mokami tik pateikiant skundus dėl tam tikrų sprendimų.

Skiriasi atsižvelgiant į sprendimą, dėl kurio pateiktas skundas. Gali svyruoti nuo 25 iki 50 EUR.

B atvejis

Taip pat kaip ankstesniu atveju.

Taip pat

Teisinės pagalbos ir kitos atlygintinos išlaidos

Atvejo tyrimas

Nemokama teisinė pagalba

Atlygintinos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis ji teikiama?

Kada teikiama visa pagalba?

Sąlygos

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti atlygintos bylinėjimosi išlaidos?

Kada ir kokiomis sąlygomis ji teikiama?

Kada teikiama visa pagalba?

Sąlygos

A atvejis

Pagalba teikiama asmenims, įrodžiusiems, kad jie neturi pakankamai ekonominių išteklių bylinėtis (apmokant, be kita ko, advokato, teisinio atstovo advokato ir eksperto išlaidas).

Paslaugas, kurios gali būti teikiamos naudojantis nemokama teisine pagalba, nustato Teisinės pagalbos komisija. Pagalbos galima prašyti tik dėl kurios nors vienos iš įstatyme nurodytų paslaugų (pvz., nemokėti žyminio mokesčio).

Laikoma, kad ekonominių išteklių nepakanka, jeigu fiziniai asmenys įrodo, kad ištekliai ir pajamos, kasmet apskaičiuojami pagal visus parametrus vienam namų ūkiui, daugiau nei dvigubai neviršija viešojo įvairių pajamų rodiklio (IPREM), galiojančio pateikiant prašymą.

Paprastai prie atlygintinų išlaidų priskiriama visa advokato sąskaita arba didelė jos dalis, jei sąskaita neviršija trečdalio bylos sumos, taip pat teisiniam atstovui mokėtinos sumos ir avansai bei ekspertų atlyginimai (atsižvelgiant į bylą), kurios gali būti šaliai atlygintos įvertinus išlaidas.

Jei teismo pareigūnui įvertinus išlaidas iš šalies priteisiama jas atlyginti (CPK 394 straipsnis).

Jei išlaidas atlyginti priteisiama iš kitos šalies.

B atvejis

Taip pat kaip ankstesniu atveju.

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos

Atvejo

tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Kokios yra apytikslės išlaidos?

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Kokios yra apytikslės išlaidos?

A atvejis

Pateikiant dokumentus ne ispanų kalba (arba, jei taikoma, autonominės srities, kurioje vyksta procesas, kalba), pridedamas jų vertimas raštu. Šis vertimas gali būti atliktas privačiai, tačiau jei kuri nors šalis užginčija vertimą teigdama, kad jis yra netikslus ir neatitinka originalo, ir pagrindžia tokį savo teiginį, teismo pareigūnas nurodo oficialiai išversti dokumento dalį, dėl kurios vertimo nesutariama, ir už tai moka privačiai atliktą vertimą pateikusi šalis. Jei paaiškėja, kad oficialus vertimas iš esmės atitinka privačiai atliktą vertimą, oficialaus vertimo išlaidas padengia privatų vertimą užginčijusi šalis.

Skiriasi atsižvelgiant į verstiną dokumentą.

Jei procese dalyvaujantis asmuo, kuris turi būti apklaustas, duoti parodymus ar kuriam turi būti praneštas teismo sprendimas, nemoka ispanų kalbos arba, jei taikoma, kitos oficialios autonominės srities, kurioje vyksta procesas, kalbos, versti žodžiu įgaliojamas bet koks asmuo, mokantis vartojamą kalbą, jam prisiekus ar pažadėjus verčiant tiksliai perteikti turinį.

Skiriasi atsižvelgiant į tai, ar vertėjas žodžiu yra profesionalas, ar ne.

B atvejis

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Taip pat


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 12/03/2019

5-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. atsakomybė - Ispanija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (ispanų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: bulgarųvokiečiųanglųprancūzųportugalų.

Atliekant šį komercinės teisės, būtent atsakomybės, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti įrangos naudotojui bylinėjimosi išlaidų klausimu atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Šildymo įrangos gamintojas pristato šildytuvą montuotojui. Montuotojas šildytuvą perparduoda (ir sumontuoja) naudotojui kaip namo įrangą. Netrukus po to name kyla gaisras. Visi dalyviai (šildymo įrangos gamintojas, montuotojas ir galutinis naudotojas) apdrausti. Gaisro priežastis užginčijama. Niekas nenori kompensuoti nuostolių įrangos naudotojui.

Įrangos naudotojas nusprendžia šildymo įrangos gamintojui, šildymo įrangos montuotojui ir draudimo bendrovėms pateikti ieškinį dėl visiškos kompensacijos.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. B valstybėje narėje įsikūręs šildymo įrangos gamintojas pristato šildytuvą montuotojui C valstybėje narėje. Montuotojas šildytuvą perparduoda (ir sumontuoja) naudotojui kaip namo įrangą. Netrukus po to name kyla gaisras. Kiekvienas dalyvis (šildymo įrangos gamintojas, montuotojas ir galutinis naudotojas) yra apdraustas draudimo bendrovės savo valstybėje narėje. Gaisro priežastis užginčijama. Niekas nenori kompensuoti nuostolių įrangos naudotojui.

Įrangos naudotojas nusprendžia A valstybėje narėje šildymo įrangos gamintojui, šildymo įrangos montuotojui ir draudimo bendrovei, įsikūrusiai A valstybėje narėje, pateikti ieškinį dėl visiškos kompensacijos.


Teismo proceso išlaidos

Išlaidos Ispanijoje

Teismo, skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos

Atvejo tyrimas

Teismas

Skundai

Alternatyvus ginčų sprendimas

Pradinės išlaidos

Bendros išlaidos

Kitos išlaidos

Pradinės išlaidos

Bendros išlaidos

Kitos išlaidos

Ar tokiu atveju galima pasinaudoti šia galimybe?

A atvejis

Pradinės išlaidos.  Reikia mokėti advokatui ir teisiniam atstovui, taip pat paprastai reikia mokėti mokestį, kuris priklauso nuo procedūros tipo ir sumos, kurią reikalaujama sumokėti, jei ji viršija 2 000 EUR, išskyrus jei šalis turi teisę į nemokamą teisinę pagalbą pagal Nemokamos teisinės pagalbos įstatymą Nr. 1/1996.

Tai bendros proceso išlaidos. Jas dengia šalis, kurios visi reikalavimai buvo atmesti (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 394 straipsnio 1 dalis).

Siūlomi įrodymai:

- kompensacijos liudytojams;

- ekspertų nuomonės.

Skundą pateikusi šalis moka išankstinį mokestį, nebent ji turi teisę į nemokamą teisinę pagalbą.

Taikomas tas pats kriterijus kaip ir pirmojoje instancijoje.

Taikomas tas pats kriterijus kaip ir pirmojoje instancijoje.

Šalys gali susitarti dėl sumos mokėjimo be trečiosios šalies įsikišimo (tokiu atveju susitarimą turi patvirtinti teisėjas)  arba jos gali pasitelkti tarpininkavimą, net jei procesas jau prasidėjęs.

B atvejis

Taip pat kaip ankstesniu atveju.

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Advokatų, teismo antstolių ir ekspertų išlaidos

Atvejo tyrimas

Advokatai

Teismo antstoliai

Ekspertai

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Ar ekspertų dalyvavimas būtinas?

A atvejis

Jei suma, kurią reikalaujama sumokėti, viršija 2 000 EUR, šalims turi padėti advokatas ir atstovauti teisinis atstovas (CPK 31 straipsnis).

Skiriasi atsižvelgiant į susijusią sumą ir vykdomas procedūras.

Šalims neatstovaujama.

Rekomenduojama, kad ekspertai dalyvautų (nuostoliams įvertinti); už eksperto išvadą moka to paprašiusi šalis.

B atvejis

Taip pat kaip ankstesniu atveju.

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Kompensacijos liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos

Atvejo tyrimas

Kompensacijos liudytojams

Užstatai

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie mokami? Kada ir kaip jie naudojami?

A atvejis

Liudytojai turi teisę iš šalies, paprašiusios jų dalyvauti teisme, gauti kompensaciją, kuria atlyginami dėl tokio dalyvavimo patirti nuostoliai (CPK 375 straipsnio 1 dalis).

Išankstinio užstato mokėti nereikia.

B atvejis

Taip pat kaip ankstesniu atveju.

Taip pat

Nemokamos teisinės pagalbos ir kitos atlygintinos išlaidos

Atvejo tyrimas

Nemokama teisinė pagalba

Atlygintinos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis ji teikiama?

Kada teikiama visa pagalba?

Sąlygos

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti atlygintos bylinėjimosi išlaidos?

A atvejis

Pagalba teikiama asmenims, įrodžiusiems, kad jie neturi pakankamai ekonominių išteklių bylinėtis (apmokant, be kita ko, advokato ir teisinio atstovo išlaidas).

Laikoma, kad ekonominių išteklių nepakanka, jeigu fiziniai asmenys įrodo, kad ištekliai ir pajamos, kasmet apskaičiuojami pagal visus parametrus vienam namų ūkiui, daugiau nei dvigubai neviršija viešojo įvairių pajamų rodiklio (IPREM), galiojančio pateikiant prašymą.

Turi būti atsižvelgiama į susitarimą su advokatu, jei jis sudarytas. Paprastai prie atlygintinų išlaidų priskiriama visa advokato sąskaita arba didelė jos dalis, jei sąskaita neviršija trečdalio bylos sumos, taip pat teisiniam atstovui mokėtinos sumos ir avansai bei ekspertų atlyginimai (atsižvelgiant į bylą), kurios gali būti šaliai atlygintos įvertinus išlaidas.

B atvejis

Taip pat kaip ankstesniu atveju.

Taip pat

Taip pat

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos

Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Kokios yra apytikslės išlaidos?

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Kokios yra apytikslės išlaidos?

A atvejis

Pateikiant dokumentus ne ispanų kalba (arba, jei taikoma, autonominės srities, kurioje vyksta procesas, kalba), pridedamas jų vertimas raštu. Šis vertimas gali būti atliktas privačiai, tačiau jei kuri nors šalis užginčija vertimą teigdama, kad jis yra netikslus ir neatitinka originalo, ir pagrindžia tokį savo teiginį, teismo pareigūnas nurodo oficialiai išversti dokumento dalį, dėl kurios vertimo nesutariama, ir už tai moka privačiai atliktą vertimą pateikusi šalis. Jei paaiškėja, kad oficialus vertimas iš esmės atitinka privačiai atliktą vertimą, oficialaus vertimo išlaidas padengia privatų vertimą užginčijusi šalis.

Gali būti įvairios.

Jei procese dalyvaujantis asmuo, kuris turi būti apklaustas, duoti parodymus ar kuriam turi būti praneštas teismo sprendimas, nemoka ispanų kalbos arba, jei taikoma, kitos oficialios autonominės srities, kurioje vyksta procesas, kalbos, versti žodžiu įgaliojamas bet koks asmuo, mokantis vartojamą kalbą, jam prisiekus ar pažadėjus verčiant tiksliai perteikti turinį.

B atvejis

Taip pat

Taip pat

Iš anksto nustatyti sunku.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 12/03/2019

Teismo proceso išlaidos - Prancūzija

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: prancūzų.

Šiame skyriuje rasite teismo proceso Prancūzijoje išlaidų apžvalgą. Teismo proceso išlaidos nuodugniau analizuojamos šiuose atvejų tyrimuose:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠeimos teisė. Santuokos nutraukimas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠeimos teisė. Vaikų globa

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠeimos teisė. Išlaikymas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKomercinė teisė. Sutartis

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKomercinė teisė. Atsakomybė


Teismo proceso išlaidos

Nuostatos dėl teisininkų atlyginimo

Tarifus sudaro fiksuoti mokesčiai ir kintamieji mokesčiai (kuriuos daugeliu atvejų sudaro tam tikra procentinė ginčo sumos dalis).

Reikia nustatyti skirtį tarp:

 • teisine praktika besiverčiančių asmenų (advokatų, atstovų teisme), kurių darbo užmokestis tarifikuojamas tik iš dalies. Jų honorarai dažniausiai nustatomi laisvu susitarimu su klientu.
 • valstybės ar ministerijų pareigūnų, kurių darbo užmokestis tarifikuojamas pagal Prancūzijos Vyriausybės reglamentavimo įgaliojimus.

Apeliacinio teismo advokatai

1980 m. liepos 30 d. dekrete Nr.°80-608 nustatyti apeliacinio teismo advokatų tarifai. Teisine praktika besiverčiantys asmenys ir (arba) advokatai.

Nuostatuose nurodoma asmenų, kurie bylinėjasi pirmosios instancijos teisme, advokatų procesinių veiksmų tarifai (1972 m. rugpjūčio 25 d. dekretas Nr.°72-784 ir 1975 m. rugpjūčio 21 d. dekretas Nr.°75-785).

Teismo antstoliai

Teismo antstolių atlygio už šaukimų į teismą, vykdomųjų reikalavimų ir teismo sprendimų įteikimą tarifas nustatytas 1996 m. gruodžio 12 d. dekrete Nr.°96-1080.


Fiksuotos teismo išlaidos

Fiksuotos išlaidos civiliniame procese

Fiksuotos šalių išlaidos civiliniame procese

Civilinėse bylose esama išlaidų, kurios teisiškai būtinos bylos teisminiam nagrinėjimui ir kurių sumos tarifikuojamos arba reglamentuojant, arba teismo sprendimu. Šios išlaidos laikomos teismo išlaidomis.

Jas sudaro:

 1. teismų sekretoriatams arba mokesčių inspekcijai mokami mokesčiai, rinkliavos ar honorarai. Šie mokesčiai ir rinkliavos mokami retai, nes 1977 m. gruodžio 30 d. įstatyme Nr.°77-1468 įtvirtintas principas, kad civilinių ir administracinių teismų paslaugos turi būti nemokamos;
 2. dokumentų vertimo raštu išlaidos, jeigu vertimas reikalingas pagal įstatymus arba tarptautinius įsipareigojimus;
 3. kompensacijos liudytojams;
 4. techninių darbuotojų darbo užmokestis;
 5. tarifikuotos išlaidos (teismo antstolių, apeliacinio teismo advokatų, advokatų tarifai);
 6. valstybės ar ministerijų pareigūnų atlyginimai;
 7. advokatų atlyginimai tiek, kiek jie reglamentuojami, įskaitant mokestį už bylos gynimą teisme;
 8. dokumento įteikimo užsienyje išlaidos;
 9. vertimo žodžiu ir raštu išlaidos, jeigu vertimas reikalingas teisėsaugos institucijų prašymu taikant tyrimo priemones užsienyje pagal 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose;
 10. užsakytų socialinių apklausų šeimos ir suaugusiųjų ir nepilnamečių teisinės apsaugos srityse išlaidos;
 11. asmens, kuriam teisėjas nurodo apklausti nepilnametį, darbo užmokestis.

Civilinio proceso etapas, kurio fiksuotos išlaidos turi būti apmokamos

Civilinio proceso išlaidas sudaro visos prieš nagrinėjant arba jau nagrinėjant bylą šalių išleistos arba mokėtinos sumos.

Tai yra, pavyzdžiui, prieš pradedant procesą patirtos konsultavimosi su teisininkais ar technikais išlaidos, kelionės išlaidos.

Nagrinėjant bylą, tokiomis išlaidomis gali tapti teisine praktika besiverčiantiems asmenims ir ministerijų pareigūnams sumokėtos teismo išlaidos, valstybei mokami mokesčiai ir konsultantų honorarai.

Teismo procesui pasibaigus tai gali būti sprendimo vykdymo išlaidos.

Teismo išlaidos konstitucinėse bylose

Fiksuotos konstitucinio teismo proceso šalių išlaidos

Kadangi dabartinėse Prancūzijos procesinėse nuostatose galimybė individualiai kreiptis į Konstitucinę Tarybą nenumatyta, atsakyti į šį klausimą nėra pagrindo.


Kokios išankstinės informacijos galima tikėtis iš savo teisinio atstovo (advokato)?

Informacija apie šalių teises ir pareigas

Teisine praktika besiverčiančių asmenų etikos kodekse nustatyta, kad jie privalo savo klientams suteikti tinkamą informaciją apie jų teises ir pareigas.

Informacijos apie teismo išlaidas šaltiniai

Kur rasti informacijos apie teismo išlaidas Prancūzijoje?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerijos ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasįvairių profesijų tinklalapiuose.

Kokiomis kalbomis galima gauti informaciją apie teismo išlaidas Prancūzijoje?

Informacija skelbiama tik prancūzų kalba.

Kur rasti papildomos informacijos apie išlaidas?

Interneto tinklalapio, kuriame būtų skelbiamos teismo procesų išlaidos, nėra.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Kur rasti informacijos šia tema? Kokie tarifai taikomi?

Tarifai nurodomi neįskaičiavus mokesčių. 19,6 % PVM tarifas taikomas viskam, išskyrus paslaugas asmenims, kuriems suteikiama valstybės teisinė pagalba (jos apmokestinamos 5,5 % tarifu).

Teisinė pagalba

Kokios pajamų ribos taikomos suteikiant valstybės teisinę pagalbą civilinėse bylose?

Teikiant valstybės teisinę pagalbą, neatsižvelgiama į tai, ar byla civilinė, ar baudžiamoji, ir į ginčo pobūdį. Sprendžiant, ar ji turi būti suteikta, atsižvelgiama tiktai į prašytojo pajamas.

Todėl į valstybės teisinę pagalbą gali pretenduoti visi fiziniai asmenys, kurie yra Prancūzijos piliečiai arba Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai bei ne pelno juridiniai asmenys, norintys apginti savo teises teisme ir neturintys tam pakankamų pajamų.

Be to, valstybės teisinė pagalba civilinėse bylose gali būti suteikiama užsieniečiams, kurie nuolat teisėtai gyvena Prancūzijoje. Bet baudžiamosiose bylose teisėto gyvenimo sąlyga netaikoma. Nepilnamečiams ši sąlyga netaikoma jokiose (nei civilinėse, nei administracinėse, nei baudžiamosiose) bylose.

 

Pajamos, į kurias atsižvelgiama, yra valstybės teisinės pagalbos prašytojo paskutiniųjų kalendorinių metų mėnesinių pajamų vidurkis ir, jei gaunamos, paprastai kartu su juo gyvenančių asmenų pajamos. Jeigu yra kartu gyvenančių asmenų, teikiant pagalbą taikoma viršutinė riba koreguojama atsižvelgiant į šeimos mokamus mokesčius.

Tačiau asmenys, gaunantys tam tikras minimalias socialines išmokas (papildomą Nacionalinio solidarumo fondo (Fond national de solidarité) pašalpą, minimalias integracijos pajamas) neprivalo pagrįsti savo pajamų nepakankamumo.

Be to, į pajamas neįskaičiuojamos įvairios socialinės išmokos (šeimos pašalpos, socialinės pašalpos, būsto pašalpa).

Nelygu pajamos, valstybės teisinė pagalba gali būti visiška arba dalinė. Pajamų viršutinės ribos patikslinamos kasmet priimant finansų įstatymą. Skaičiuojant 2009 m. pajamas, 2008 metais gautų mėnesio pajamų vidurkis vienam asmeniui turi būti:

 • mažesnis arba lygus 911 EUR, jei siekiama visiškos teisinės pagalbos,
 • nuo 912 iki 1367 EUR, jei siekiama dalinės teisinės pagalbos.

Skaičiuojant pajamas, dviem pirmiesiems pagalbos prašytojo išlaikomiems asmenims (vaikams, sutuoktiniui, sugyventiniui, partneriui, su kuriuo sudarytas civilinis solidarumo paktas, giminaičiams...) taikomos viršutinės ribos pakeliamos 164 EUR, o trečiajam ir paskesniems išlaikomiems asmenims – 104 EUR.

Ar yra kitų sąlygų, taikomų nukentėjusiajam, norinčiam gauti teisinę pagalbą?

Iš principo į bylos šalies statusą (pvz., nukentėjusysis ar kaltinamasis) neatsižvelgiama. Sprendžiant, ar suteikti valstybės teisinę pagalbą, neatsižvelgiama į tai, ar jos prašo nukentėjusysis ar kaltinamasis, ieškovas ar atsakovas.

Tačiau 2002 m. rugsėjo 9 d. vadovavimo procesui ir jo planavimo įstatymu pagerintos kreipimosi į teismus sąlygos asmenims, nukentėjusiems nuo sunkiausių tyčinių pasikėsinimų į asmens gyvybę ar neliečiamumą (nusikaltimai, numatyti ir baudžiami pagal Baudžiamojo kodekso 221-1 - 221-5, 222-1 - 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° ir 2°p.), 222,23 - 222-26, 421-1 (1°p.) ir 421-3 (1°– 4° p.) bei jų teisių perėmėjams, siekiantiems iškelti civilinį ieškinį dėl asmeniui padarytos žalos atlyginimo), nes jie atleidžiami nuo pareigos prašant valstybės teisinės pagalbos pagrįsti savo pajamas. Ši nuostata konkrečiai taikoma išprievartavimų aukoms arba asmenims, nukentėjusiems nuo įprastinės prievartos prieš jaunesnį nei 15 metų nepilnametį arba prieš ypač pažeidžiamus asmenis, sukėlusios mirtį arba nuolatinę negalią.

Be to, išimties tvarka, nuo pajamų sąlygos gali būti nukrypstama nepaisant pagalbos prašytojo statuso byloje (ieškovas ar atsakovas, nukentėjusysis ar kaltinamasis), jeigu jų padėtis ypač verta dėmesio dėl ginčo objekto arba dėl numatomų bylos nagrinėjimo išlaidų.

Ši nuostata konkrečiai gali būti taikoma nuo kriminalinio nusikaltimo nukentėjusiam asmeniui atsižvelgiant į šio nusikaltimo įvykdymo aplinkybes.

Ar yra kitų sąlygų, taikomų kaltinamajam, norinčiam gauti teisinę pagalbą?

Iš principo atsakovams, norintiems gauti valstybės teisinę pagalbą, netaikomos jokios specialios sąlygos. Bet jeigu naudojamasi teisminės gynybos būdais (apeliacija, užprotestavimu, apskundimu kasacine tvarka), jeigu atsakovas jau buvo gavęs valstybės teisinę pagalbą, jo padėtis pagerinama. Iš tikrųjų šie asmenys išsaugo visas teises gindamiesi naudotis šia pagalba.

Vis dėlto reikia priminti ir ieškovui, ir atsakovui taikomą bendrąją taisyklę, pagal kurią valstybės teisinė pagalba nesuteikiama, jeigu jos lėšomis padengiamos išlaidos kompensuojamos pagal teisinės apsaugos draudimo sutartį arba pagal atitinkamą apsaugos sistemą.


Ar bylos gali būti nagrinėjamos nemokamai?

Jeigu byla nagrinėjama neprofesionaliame apylinkės teisme arba apylinkės teisme, šalys neprivalo skirti advokato. Jeigu ieškinio suma mažesnė negu 4000 EUR, į šiuos teismus galima kreiptis supaprastinta tvarka, pagal kurią šalys neprivalo kreiptis į teismo antstolį.

Prašymai persvarstyti priemones, susijusias su tėvų teisėmis, prašymai dėl įvaikinimo, jeigu tai daroma vaikui nesulaukus 15 metų, priemonės, taikomos po skyrybų, prašymai, susiję su išlaikymo pareigomis, gali būti teikiami be advokato, pateikus paprasčiausią reikalavimą.

Kaip ir visuose civiliniuose procesuose, šie teismai nerenka bylos perdavimo ar sprendimų išdavimo mokesčių.

Kada bylą pralaimėjusi šalis turi apmokėti bylą laimėjusios šalies teismo išlaidas?

Bet kokioje galutinėje civilinės bylos nutartyje ar sprendime turi būti nustatoma teismo išlaidų apmokėjimo tvarka.

Iš principo, teismo išlaidas (tarifikuotas išlaidas – žr. pirmiau) dažniausiai tenka padengti pralaimėjusiajai šaliai. Tačiau teisėjas gali pagrįstu sprendimu nustatyti, kad visas išlaidas ar jų dalį turi apmokėti kita bylos šalis.

Viena iš šalių gali prašyti, kad kita šalis apmokėtų visas jos išlaidas, kurios neįskaičiuotos į teismo išlaidas, arba jų dalį. Šias išlaidas sudaro, pvz., advokato honoraras ir užmokestis už bylos gynimą teisme, teismo antstolių išlaidos ir faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai, kelionės išlaidos. Darydamas tokią prielaidą, teismas priteisia šaliai, kuri privalo apmokėti teismo išlaidas, arba, jeigu ji nenustatyta, bylą pralaimėjusiai šaliai, sumokėti kitai šaliai jo nustatytą sumą, atsižvelgdamas į įrodytas ir į teismo išlaidas neįskaičiuotas išlaidas. Jis vadovaujasi nešališkumo principu ir atsižvelgia į nuteistosios šalies ekonominę padėtį. Teismas taip pat gali savo iniciatyva pareikšti, kad, remiantis tomis pačiomis išvadomis, nėra pagrindo nuteistajai šaliai paskirti sumokėti išlaidas.

Ekspertų atlyginimas

Civilinėse bylose teisėjo paskirtų ekspertų atlyginimas nustatomas teismo sprendimu.

Patikėdamas ekspertui tam tikrą užduotį, teisėjas nustato mokėtiną jo atlyginimo avanso sumą. Avanso suma turi būti kuo panašesnė į numatomą galutinį eksperto atlyginimą. Teismas nustato, kuri šalis ar šalys turi sumokėti avansą teismo kanceliarijai.

Kai pateikiama eksperto ataskaita, teisėjas nustato jo atlyginimą, atsižvelgdamas į jo uolumą, laikymąsi nustatytų terminų ir atlikto darbo kokybę. Jis leidžia ekspertui iš teismo kanceliarijos atsiimti jam priklausančią atlyginimo sumą ir prireikus liepia sumokėti ekspertui papildomas sumas bei nurodo šalis, kurios turi jas padengti.

Galutinėje bylos nutartyje arba sprendime nurodomas ekspertui mokėtinas atlyginimas. Iš principo jį privalo sumokėti pralaimėjusioji šalis, nebent teisėjas pagrįstu sprendimu nurodo kitai šaliai sumokėti visą jo sumą arba jos dalį.

Tačiau dėl teisėjo nepaskirto eksperto honoraro ekspertas laisvai susitaria su savo klientu. Toks honoraras į teismo išlaidas neįskaičiuojamas. Viena šalis gali prašyti teisėjo priteisti pralaimėjusiajai šaliai arba, jei ji nenustatyta, šaliai, kuriai priteista padengti teismo išlaidas, sumokėti įrodytą tokio honoraro sumą. Teismas vadovaujasi nešališkumo principu arba atsižvelgia į nuteistosios šalies ekonominę padėtį.


Vertėjų raštu ir žodžiu honorarai

Iš principo šias išlaidas privalo padengti pralaimėjusioji šalis, nebent teisėjas pagrįstu sprendimu nurodo kitai šaliai sumokėti visą jų sumą arba jos dalį.

Susiję priedai

Prancūzijos išlaidų skaidrumo tyrimo ataskaitaPDF(1312 Kb)en


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 10/07/2010

1-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. santuokos nutraukimas - Prancūzija

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Atliekant šį šeimos teisės, būtent santuokos nutraukimo, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti pareiškimą dėl santuokos nutraukimo pateikusiai šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Pora susituokia. Vėliau jie pradeda gyventi skyrium ir susitaria nutraukti santuoką.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. Du tos pačios valstybės narės (A valstybė narė) piliečiai susituokia. Santuokos sudarymas švenčiamas A valstybėje narėje. Po vestuvių pora išvyksta gyventi ir dirbti į kitą valstybę narę (B valstybė narė), kurioje jie įsikuria nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. Netrukus po to pora pradeda gyventi skyriumi – žmona grįžta į A valstybę narę, o vyras lieka B valstybėje narėje. Pora susitaria nutraukti santuoką. Grįžusi į A valstybę narę žmona iš karto pateikia prašymą dėl santuokos nutraukimo B valstybės narės teismui.


Teismo proceso išlaidos


Išlaidos Prancūzijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Alternatyvus ginčų sprendimo būdas

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Ar tokiu atveju galima pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

Nėra

Nėra

Nėra

Nėra

Nėra

Nėra

Tarpininkavimas galimas norint suartinti šalių pozicijas dėl skyrybų padarinių, tačiau, bet kuriuo atveju, santuoka turi būti nutraukiama teismo sprendimu.

Už tarpininkavimą moka bylos šalys, bet tarpininkavimo išlaidoms apmokėti gali būti teikiama valstybės teisinė pagalba.

B atvejis

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

IdemAdvokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir ekspertų išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas

Teismo antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A

 atvejis

Taip

Honorarai nustatomi laisvai.

Taip, jei šaukiama į teismą.

Ne, jeigu sutuoktiniai pateikia bendrą prašymą.

Šaukimo į teismą įteikimas: 18,70 EUR.

Teismo pranešimo įteikimas: 26,70 EUR.

Teismo pranešimo įteikimas: 26,70 EUR.

Notaro dalyvavimas reikalingas, jeigu yra sutuoktinių bendrai valdomo turto.

Pagal nustatytą tarifą.

B

atvejis

Idem

Idem

Idem

Iš kitos valstybės narės gaunamas aktas: 50 EUR.

Į kitą valstybę narę siunčiamas aktas: 36,30 EUR.

Iš kitos valstybės narės gaunamas aktas: 50 EUR.

Į kitą valstybę narę siunčiamas aktas: 36,30 EUR.

Idem

IdemKompensacija liudytojams, priesaika arba kita garantija ir kitos išlaidos


Atvejo tyrimas

Kompensacija liudytojams

Priesaika arba kita garantija

Kiti mokesčiai

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar ji duodama, jei taip, kada ir kaip duodama?

Išlaidos

Apibūdinimas

Išlaidos

A

atvejis

Ne

Nėra

Ne

Nėra

Nėra

Nėra

B

atvejis

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

IdemTeisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidos

Atvejo tyrimas

Teisinė pagalba

Kada ir kokiomis sąlygomis taikytina?

Kada suteikiama visa teisinė pagalba?

Sąlygos

A

atvejis

Sutuoktinis pagalbos gali prašyti prieš nagrinėjant arba jau nagrinėjant bylą. Pagalba suteikiama, jei:

- sutuoktinio pateiktas skyrybų ieškinys nėra akivaizdžiai nepriimtinas arba be pagrindo;

- jo deklaruojamos pajamos neviršija įstatymo nustatytų ribų;

- skyrybų proceso išlaidų nepadengia teisinės apsaugos draudimas.

Valstybė padengia visas teismo išlaidas, jeigu sutuoktiniui suteikiama visa teisinė pagalba.

Visa teisinė pagalba suteikiama, jeigu prašytojo deklaruojamos pajamos neviršija 911 EUR per mėnesį.

Dalinė pagalba suteikiama, jeigu pajamos didesnės, bet neviršija 1367 EUR.

Pirmiesiems 2 išlaikomiems asmenims taikoma 164 EUR aukštesnė viršutinė pajamų riba, o 3-iajam ir kitiems asmenims – 104 EUR aukštesnė viršutinė pajamų riba.

B

atvejis

Idem

Idem

Idem
Atvejo tyrimas

Kompensacijos

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A atvejis

Ne, paprastai, šalių susitarimu, išlaidos pasidalijamos, išskyrus atvejus, kai šalys susitaria arba teismas nusprendžia kitaip.

Jeigu pagal teismo nutartį dėl skyrybų teismo išlaidas turi apmokėti sutuoktinis, kuriam teisinė pagalba neteikiama, jis privalo kompensuoti valstybės iždui išlaidas sutuoktinio, kuris naudojosi valstybės teisine pagalba, gynybai.

B

atvejis

Idem

IdemVertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

A

atvejis

Būtina teisėjui pateikti išverstus dokumentus.

Nėra išlaidų statistikos.

Jeigu teisėjas nemoka kalbos, kuria kalba bylos šalys.

Nustato teisėjas.

B

atvejis

Idem

Idem

Idem

IdemŠio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 10/07/2010

2-asis atvejo tyrimas. šeimos teisė. vaikų globa - Prancūzija

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Atliekant šį šeimos teisės, būtent teisės rūpintis vaikais, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti ieškinį pateikusiai šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę. Tuo metu, kai jie pradeda gyventi skyrium, jų vaikui yra treji metai. Teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai, o teisė bendrauti su vaiku – tėvui. Motina pateikia ieškinį dėl tėvo teisės bendrauti su vaiku apribojimo.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės, kai jūs esate advokatas A valstybėje narėje. Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę valstybėje narėje (B valstybė narė). Jie turi bendrą vaiką, tačiau iš karto po jo gimimo pradėjo gyventi skyrium. B valstybės narės teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai, o teisė bendrauti su vaiku – tėvui. Gavusi teismo leidimą, motina su vaiku išsikelia gyventi į kitą valstybę narę (A valstybė narė), o tėvas lieka B valstybėje narėje. Po kelerių metų motina pateikia ieškinį A valstybėje narėje dėl tėvo teisės bendrauti su vaiku pakeitimo.


Teismo proceso išlaidos

Išlaidos Prancūzijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Alternatyvus ginčų sprendimas

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Ar tokiu atveju galima pasnaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

Nėra

Nėra

Nėra

Nėra

Nėra

Nėra

Galimas teismo tarpininkavimas.

Galimas ir neteisminis tarpininkavimas.

Tarpininkavimo išlaidas apmoka bylos šalys. Honorarus nustato teisėjas, bet jų kaina gali būti padengiama valstybės teisinės pagalbos lėšomis.

Honorarą reikėtų nustatyti tarpininko ir šalių susitarimu.

B atvejis

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

IdemAdvokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir ekspertų išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas

Teismo antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

Ne

Nėra

Taip, jei įteikiamas šaukimas į teismą.

Ne, jeigu įteikiamas reikalavimas.

Šaukimo į teismą įteikimas : 18,70 EUR.

Teismo pranešimo įteikimas: 26,70 EUR.

Jeigu kanceliarija nepraneša apie teismo sprendimą, pranešimas per teismo antstolį kainuoja 26,70 EUR.

Ne

Nustato teisėjas.

B atvejis

Idem

Idem

Idem

Iš kitos valstybės narės gaunamas aktas: 50 EUR.

Į kitą valstybę narę siunčiamas aktas: 36,30 EUR.

Iš kitos valstybės narės gaunamas aktas: 50 EUR.

Į kitą valstybę narę siunčiamas aktas: 36,30 EUR.

Idem

IdemKompensacija liudytojams, priesaika arba kita garantija ir kitos išlaidos


Atvejo tyrimas

Kompensacija liudytojams

Priesaika arba kita garantija

Kiti mokesčiai

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Ar ji mokama, jei taip, kada ir kaip mokama?

Ar ji duodama, jei taip, kada ir kaip duodama?

Išlaidos

Apibūdinimas

Išlaidos

A atvejis

Ne

Ne

Ne

Nėra

Nėra

Nėra

B

atvejis

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem


Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo tyrimas

Teisinė pagalba

Kada ir kokiomis sąlygomis taikytina?

Kada suteikiama visa pagalba?

Sąlygos

A atvejis

Pagalbos galima prašyti prieš nagrinėjant arba jau nagrinėjant bylą. Ji suteikiama, jeigu deklaruojamos pajamos neviršija įstatyme nustatytos viršutinės ribos.

Valstybė padengia visas teismo išlaidas, jeigu vienam iš tėvų suteikiama visa teisinė pagalba.

Visa teisinė pagalba suteikiama, jeigu prašytojo deklaruojamos pajamos neviršija 911 EUR per mėnesį.

Dalinė pagalba suteikiama, jeigu pajamos didesnės, bet neviršija 1 367 EUR.

Pirmiesiems 2 išlaikomiems asmenims taikoma 164 EUR aukštesnė viršutinė pajamų riba, o 3-iajam ir kitiems asmenims – 104 EUR aukštesnė viršutinė pajamų riba.

B atvejis

Idem

Idem

IdemVertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

A atvejis

Būtina teisėjui pateikti išverstus dokumentus.

Nėra statistinių duomenų.

Jeigu teisėjas nemoka kalbos, kuria kalba bylos šalys.

Atlyginimą nustato teisėjas.

B atvejis

Idem

Idem

Idem

IdemŠio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 10/07/2010

3-iasis atvejo tyrimas. šeimos teisė. išlaikymas - Prancūzija

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Atliekant šį šeimos teisės, būtent alimentų, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti ieškinį pateikusiai šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę. Tuo metu, kai jie pradeda gyventi skyrium, jų vaikui yra treji metai. Teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai. Neišspręstas tik ginčas dėl alimentų, kuriuos tėvas privalo mokėti motinai ir kurie skirti vaikui išlaikyti ir jo mokslams, sumos. Motina dėl to pateikia ieškinį.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės, kai jūs esate advokatas A valstybėje narėje: Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę valstybėje narėje (B valstybė narė). Jie turi trejų metų vaiką. Pora pradeda gyventi skyrium. B valstybės narės teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai. Gavusi tėvo sutikimą, motina su vaiku išsikelia gyventi į kitą valstybę narę (A valstybė narė), kur jie įsikuria nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

Lieka neišspręstas ginčas dėl alimentų, kuriuos tėvas turi mokėti motinai ir kurie skirti vaikui išlaikyti ir jo mokslams, sumos. Motina dėl to pateikia ieškinį A valstybėje narėje.


Teismo proceso išlaidos


Išlaidos Prancūzijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliacinis skundas

Alternatyvus ginčų sprendimas

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

A

atvejis

Nėra

Nėra

Nėra

Nėra

Nėra

Nėra

Galimas teismo tarpininkavimas.

Galimas neteisminis tarpininkavimas.

Už tarpininkavimą moka bylos šalys, honorarus nustato teisėjas, bet tarpininkavimo išlaidoms apmokėti gali būti naudojama valstybės teisinė pagalba.

Honorarą reikėtų nustatyti pagal tarpininko ir šalių susitarimą.

B

atvejis

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

IdemAdvokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir ekspertų išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas

Teismo antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A

atvejis

Ne

Nėra

Ne

Nėra

Nėra

Ne

Nustato teisėjas.

B atvejis

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem


Kompensacija liudytojams, priesaika arba kita garantija ir kitos išlaidos


Atvejo tyrimas

Kompensacija liudytojams

Priesaika arba kita garantija

Kiti mokesčiai

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar ji duodama, jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

Apibūdinimas

Išlaidos

A

atvejis

Ne

Nėra

Ne

Nėra

Nėra

Nėra

B

 atvejis

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

IdemTeisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo tyrimas

Teisinė pagalba

Kada ir kokiomis sąlygomis taikytina?

Kada suteikiama visa pagalba?

Sąlygos

A atvejis

Pagalbos gali prašyti motina prieš nagrinėjant arba jau nagrinėjant bylą. Ji suteikiama, jeigu deklaruojamos pajamos neviršija įstatyme nustatytų ribų.

Valstybė padengia visas teismo išlaidas, jeigu motinai suteikiama visa teisinė pagalba.

Visa teisinė pagalba suteikiama, jeigu motinos deklaruojamos pajamos neviršija 911 EUR per mėnesį.

Dalinė teisinė pagalba suteikiama, jeigu pajamos didesnės, bet neviršija 1367 EUR.

Pirmiesiems 2 motinos išlaikomiems asmenims taikoma 164 EUR aukštesnė viršutinė pajamų riba, o 3-iajam ir kitiems asmenims – 104 EUR aukštesnė viršutinė pajamų riba.

B

atvejis

Idem

Idem

Idem
Atvejo tyrimas

Kompensacija

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A

atvejis

Taip, jeigu teisėjas priima tokį sprendimą.

Jeigu pagal šeimos bylų teisėjo nutartį teismo išlaidas turi apmokėti tėvas, kuriam valstybės teisinė pagalba neteikiama, jis turi iždui kompensuoti išlaidas motinos, kuriai suteikta valstybės teisinė pagalba, gynybai.

B

atvejis

Idem

IdemVertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

A

atvejis

Būtina teisėjui pateikti išverstus dokumentus.

Nėra išlaidų statistikos.

Jeigu teisėjas nemoka kalbos, kuria kalba bylos šalys.

Atlyginimą nustato teismas.

B

atvejis

 

Idem

Idem

Idem

IdemŠio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 10/07/2010

4-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. sutartys - Prancūzija

Atliekant šį komercinės teisės, būtent sutarties, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti pardavėjui bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Įmonė pristatė prekių, kurių vertė 20 000 eurų. Pardavėjui nebuvo sumokėta, nes pirkėjas mano, kad prekės neatitinka susitarimo.

Pardavėjas nusprendžia pateikti ieškinį, kad už prekes būtų sumokėta visa kaina.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. Įmonė, kurios pagrindinė buveinė yra B valstybėje narėje, pristato prekių, kurių vertė 20 000 eurų, pirkėjui A valstybėje narėje. Sutarčiai taikoma B valstybės narės teisė ir sutartis surašyta B valstybės narės kalba. Šiam pardavėjui nebuvo sumokėta, nes A valstybėje narėje įsikūręs pirkėjas mano, kad prekės neatitinka susitarimo. Pardavėjas nusprendžia ieškinį teikti A valstybėje narėje, siekdamas, kad už prekes būtų sumokėta visa kaina, nurodyta su pirkėju sudarytoje sutartyje.


Teismo proceso išlaidos


Išlaidos Prancūzijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

A

atvejis

Apygardos teisme: ne, pradinių mokesčių nėra.

Komercinių bylų teisme: taip, pradiniai teismo mokesčiai imami, jų mažiausia suma 69,97 EUR.

Apygardos teisme: nėra.

Apygardos teisme: nėra.

B

 atvejis

Apygardos teisme: ne, pradinių teismo mokesčių nėra.

Komercinių bylų teisme: taip, pradiniai teismo mokesčiai imami , jų mažiausia suma 69,97 EUR.

Apygardos teisme: nėra.

Apygardos teisme: nėra.Atvejo tyrimas

Apeliaciniai skundai

Alternatyvus ginčų sprendimo būdas

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Ar tokiu atveju galima pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A

 atvejis

Nėra

Nėra

Nėra

Taip

Taikinimas

Teismo tarpininkavimas.

Neteisminis tarpininkavimas.

Nemokamas

Honorarą nustato teisėjas.

Pagal šalių susitarimą su tarpininku.

B

 atvejis

Nėra

Nėra

Nėra

Taip

Taikinimas

Teismo tarpininkavimas.

Neteisminis tarpininkavimas.

Nemokamas

Honorarą nustato teisėjas.

Pagal šalių susitarimą su tarpininku.Advokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir ekspertų išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas

Teismo antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

Apygardos teisme: taip.

Komerciniame teisme: ne.

Apeliaciniame teisme: taip.

Advokatams:

statistinių duomenų nėra.

Apeliacinio teismo advokatams:

983 EUR.

Taip

Šaukimo į teismą įteikimas: 18,70 EUR.

Teismo pranešimo įteikimas: 26,70 EUR.

Teismo pranešimo įteikimas: 26,70 EUR.

Ne

Atlyginimą nustato teismas.

Atvejis B

Apygardos teisme: taip.

Komerciniame teisme: ne.

Apeliaciniame teisme: taip.

Advokatams:

statistinių duomenų nėra.

Apeliacinio teismo advokatams:

983 EUR.

Taip

Šaukimo į teismą įteikimas: 18,70 EUR.

Teismo pranešimo įteikimas: 26,70 EUR.

Teismo pranešimo įteikimas: 26,70 EUR.

Ne

Atlyginimą nustato teismas.Kompensacija liudytojams, priesaika arba kita garantija


Atvejo tyrimas

Kompensacija liudytojams

Priesaika arba kita garantija

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Ar ji duodama, jei taip, kada ir kaip duodama?

A

atvejis

Taip (1920 m. gruodžio 27 d. dekretas dėl liudytojų tarifo persvarstymo).

Ne

B

atvejis

Taip (1920 m. gruodžio 27 d. dekretas dėl liudytojų tarifo persvarstymo).

Ne


Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo tyrimas

Teisinė pagalba

Kada ir kokiomis sąlygomis taikytina?

Kada suteikiama visa pagalba?

Sąlygos

A

 atvejis

Pelno siekiantys juridiniai asmenys (pvz., prekybos bendrovės) negali gauti valstybės teisinės pagalbos. Prancūzijoje ji teikiama tiktai fiziniams asmenims ir, tam tikromis sąlygomis, ne pelno juridiniams asmenims bei bendros nuosavybės administratoriams.

Valstybė padengia visas teismo išlaidas, jeigu motinai suteikiama visa teisinė pagalba.

Visa teisinė pagalba suteikiama, jeigu prašytojo deklaruojamos pajamos neviršija 911 EUR per mėnesį.

Dalinė pagalba suteikiama, jeigu pajamos didesnės, bet neviršija 1367 EUR.

Pirmiesiems 2 išlaikomiems asmenims taikoma 164 EUR aukštesnė viršutinė pajamų riba, o 3-iajam ir kitiems asmenims – 104 EUR aukštesnė viršutinė pajamų riba.

B

atvejis

Idem

Idem

Idem
Atvejo tyrimas

Kompensacijos

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Jeigu kompensuojama ne visa suma, kokia jos dalis paprastai kompensuojama?

Kokios išlaidos niekada nekompensuojamos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A

atvejis

Taip

Jeigu teisėjas nepriima kitokio sprendimo, atlyginamos visos tarifikuotos išlaidos.

Netarifikuotos išlaidos: kompensaciją nešališkai nustato teisėjas.

Jeigu teisėjo sprendimu išlaidas turi apmokėti šalis, negaunanti valstybės teisinės pagalbos, ji privalo iždui kompensuoti išlaidas šalies, kuriai buvo teikiama valstybės teisinė pagalba, gynybai

B

atvejis

Taip

Jeigu teisėjas nepriima kitokio sprendimo, atlyginamos visos tarifikuotos išlaidos.

Netarifikuotos išlaidos: kompensaciją nešališkai nustato teisėjas.

Idem


Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

A

atvejis

Būtina teisėjui pateikti išverstus dokumentus.

Nėra statistinių duomenų.

Jeigu teisėjas nemoka kalbos, kuria kalba bylos šalys.

Atlyginimą nustato teismas.

B

 atvejis

Būtina teisėjui pateikti išverstus dokumentus.

Tyrimo priemonė, numatyta 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamente (EB) Nr.1206/2001.

Nėra statistinių duomenų.

Jeigu teisėjas nemoka kalbos, kuria kalba bylos šalys

Tyrimo priemonė, numatyta 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamente (EB) Nr.1206/2001.

Atlyginimą nustato teismas.Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 10/07/2010

5-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. atsakomybė - Prancūzija

Atliekant šį komercinės teisės, būtent atsakomybės, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti įrangos naudotojui bylinėjimosi išlaidų klausimu atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Šildymo įrangos gamintojas pristato šildytuvą montuotojui. Montuotojas šildytuvą perparduoda (ir sumontuoja) naudotojui kaip namo įrangą. Netrukus po to name kyla gaisras. Visi dalyviai (šildymo įrangos gamintojas, montuotojas ir galutinis naudotojas) apdrausti. Gaisro priežastis užginčijama. Niekas nenori kompensuoti nuostolių įrangos naudotojui.

Įrangos naudotojas nusprendžia šildymo įrangos gamintojui, šildymo įrangos montuotojui ir draudimo bendrovėms pateikti ieškinį dėl visiškos kompensacijos.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. B valstybėje narėje įsikūręs šildymo įrangos gamintojas pristato šildytuvą montuotojui C valstybėje narėje. Montuotojas šildytuvą perparduoda (ir sumontuoja) naudotojui kaip namo įrangą. Netrukus po to name kyla gaisras. Kiekvienas dalyvis (šildymo įrangos gamintojas, montuotojas ir galutinis naudotojas) yra apdraustas draudimo bendrovės savo valstybėje narėje. Gaisro priežastis užginčijama. Niekas nenori kompensuoti nuostolių įrangos naudotojui.

Įrangos naudotojas nusprendžia A valstybėje narėje šildymo įrangos gamintojui, šildymo įrangos montuotojui ir draudimo bendrovei, įsikūrusiai A valstybėje narėje, pateikti ieškinį dėl visiškos kompensacijos.


Teismo proceso išlaidos

Išlaidos Prancūzijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Alternatyvus ginčų sprendimas

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Ar tokiu atveju galima pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

Apygardosteisme: pradinių teismo mokesčių nėra.

Komercinis teismas: taip, pradiniai teismo mokesčiai imami, jų mažiausiasuma 69,97 EUR.

Apygardos teisme: nėra

Apygardos teisme: nėra.

Nėra

Nėra

Nėra

Taip

Taikinimas

Teismo tarpininkavimas.

Neteisminis tarpininkavimas.

Nemokamas

Honorarą nustato teisėjas.

Pagal šalių susitarimą su tarpininku.

B

atvejis

Apygardosteisme: nėra.

Komercinis teismas: taip, pradiniai teismo mokesčiai imami , jų mažiausia suma 69,97 EUR.

Apygardos teisme: nėra.

Apygardos teisme: nėra.

Nėra

Nėra

Nėra

Taip

Taikinimas

Teismo tarpininkavimas.

Neteisminis tarpininkavimas.

Nemokamas

Honorarą nustato teisėjas.

Pagal šalių susitarimą su tarpininku.Advokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir ekspertų išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas

Teismo antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

Apygardos teisme: taip.

Komerciniame teisme: ne.

Apeliaciniame teisme: taip.

Advokatams:

statistinių duomenų nėra.

Apeliacinio teismo advokatams:

983 EUR.

Taip

Šaukimo į teismą įteikimas: 18,70 EUR.

Teismo pranešimo įteikimas: 26,70 EUR.

Teismo pranešimo įteikimas: 26,70 EUR.

Ne

Atlyginimą nustato teismas.

B

atvejis

Apygardos teisme: taip

Komerciniame teisme: ne.

Apeliaciniame teisme: taip.

Advokatams:

statistinių duomenų nėra.

Apeliacinio teismo advokatams:

983 EUR.

Taip

Šaukimo į teismą įteikimas: 18,70 EUR.

Teismo pranešimo įteikimas: 26,70 EUR.

Teismo pranešimo įteikimas: 26,70 EUR.

Ne

Atlyginimą nustato teismas.


Kompensacijos liudytojams išlaidos


Atvejo tyrimas

Kompensacija liudytojams

Ar liudytojams mokama kompensacija?

A atvejis

Taip (1920 m. gruodžio 27 d. dekretas dėl liudytojų tarifo persvarstymo).

B atvejis

Taip (1920 m. gruodžio 27 d. dekretas dėl liudytojų tarifo persvarstymo).Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo tyrimas

Teisinė pagalba

Kada ir kokiomis sąlygomis taikytina?

Kada suteikiama visa pagalba?

Sąlygos

A atvejis

Pagalbos, prieš nagrinėjant arba jau nagrinėjant bylą, gali prašyti pirkėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba ne pelno juridinis asmuo. Pagalba suteikiama, jeigu:

- pirkėjo pateiktas ieškinys nėra akivaizdžiai nepriimtinas arba be pagrindo;

- jo deklaruojamos pajamos neviršija įstatyme nustatytų ribų;

- teisinės apsaugos draudimas nepadengia bylinėjimosi išlaidų.

Valstybė padengia visas teismo išlaidas, jeigu pirkėjui suteikiama visa teisinė pagalba.

Visa teisinė pagalba suteikiama, jeigu prašytojo deklaruojamos pajamos neviršija 911 EUR per mėnesį.

Jeigu pajamos didesnės, bet neviršija 1367 EUR, suteikiama dalinė pagalba.

Pirmiesiems 2 išlaikomiems asmenims taikoma 164 EUR aukštesnė viršutinė pajamų riba, o 3-iajam ir kitiems asmenims – 104 EUR aukštesnė viršutinė pajamų riba.

B atvejis

Idem

Idem

IdemAtvejo tyrimas

Kompensacija

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

A atvejis

Taip

Jeigu teisėjas nepriima kitokio sprendimo, atlyginamos visos tarifikuotos išlaidos.

Netarifikuotos išlaidos: kompensaciją nešališkai nustato teisėjas.

Jeigu teisėjo sprendimu išlaidas turi apmokėti šalis, negaunanti valstybės teisinės pagalbos, ji privalo iždui kompensuoti išlaidas šalies, kuriai buvo teikiama valstybės teisinė pagalba, gynybai.

B atvejis

Taip

Jeigu teisėjas nepriima kitokio sprendimo, atlyginamos visos tarifikuotos išlaidos.

Netarifikuotos išlaidos: kompensaciją nešališkai nustato teisėjas.

IdemVertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

A

atvejis

Būtina teisėjui pateikti išverstus dokumentus.

Nėra statistinių duomenų.

Jeigu teisėjas nemoka kalbos, kuria kalba bylos šalys.

Atlyginimą nustato teismas.

B

 atvejis

Būtina teisėjui pateikti išverstus dokumentus

Tyrimo priemonė, numatyta 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1206/2001.

Nėra statistinių duomenų.

Jeigu teisėjas nemoka kalbos, kuria kalba bylos šalys.

Tyrimo priemonė, numatyta 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1206/2001.

Atlyginimą nustato teismas.Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 10/07/2010

Teismo proceso išlaidos - Kipras


Teismo proceso išlaidos

Teisininkų užmokesčio reglamentavimo sistema

Teisininkai Kipro Respublikoje nėra skirstomi į įvairias kategorijas (t. y. solisitorius, baristerius, advokatus ir teisininkus). Visi praktikuojantys teisininkai, įtraukti į advokatų registrą, turi vienodas teises dalyvauti šalies teismuose ir apskritai verstis teise. Ši nuostata taikoma neatsižvelgiant į tai, ar advokatas turi solisitoriaus arba baristerio vardą užsienyje. Visi praktikuojantys teisininkai vadinami advokatais.

Advokatai (Δικηγόροι)

Užmokestis už teisės paslaugas nustatomas remiantis teismo išlaidų skale, patvirtinta Aukščiausiojo Teismo (Ανώτατο Δικαστήριο).

Kai paslaugos teikiamos ne teisme, taikoma skalė, pagal kurią nustatomas minimalus teisininkų užmokestis.

Abiem atvejais advokatas ir klientas gali susitarti dėl didesnio užmokesčio.

Teismo bylų atveju apie tai reikia pranešti oficialiai.

Kipre veikia dviejų kategorijų antstoliai:

 1. privačiojo sektoriaus antstoliai, kurie įteikia teismo dokumentus;
 2. teismo antstoliai, kurie yra valstybės tarnautojai, vykdantys teismo sprendimus (pvz., nurodymus konfiskuoti ir parduoti kilnojamąjį turtą).

Užmokestis privačiojo sektoriaus antstoliams už dokumentų įteikimą skaičiuojamas remiantis atstumu iki adreso, kuriuo įteikiami dokumentai.

Teismo antstoliai yra valstybės tarnautojai, gaunantys mėnesinį darbo užmokestį. Šalys, prašančios imtis vykdymo priemonių, sumoka valstybinį žyminį mokestį, kurio dydis nustatytas proceso teisėje ir priklauso nuo vykdymo priemonės tipo ir sumos, kurią siekiama išieškoti.

Nustatytosios išlaidos

Nustatytosios civilinio proceso išlaidos

Nustatytosios civilinio proceso šalių išlaidos

Pradinės teismo proceso išlaidos nustatomos pagal ieškinio sumą arba kitą procedūrą ir apmokamos pateikiant ieškinį. Advokatų užmokestis nėra nustatytas konkrečiai; jis priklauso nuo bylos eigos ir yra skaičiuojamas pagal patvirtintą skalę.

Civilinio proceso etapas, kuriame reikia apmokėti nustatytąsias išlaidas

Pradinės teismo proceso išlaidos apmokamos pateikiant ieškinį.

Nustatytosios baudžiamojo proceso išlaidos

Nustatytosios baudžiamojo proceso šalių išlaidos

Jei kaltinamasis pripažįstamas kaltu, jam gali būti nurodoma apmokėti proceso išlaidas. Paprastai to vengiama, kai skiriama įkalinimo bausmė – tokiu atveju bylos išlaidas padengia valstybė, kaip ir išteisinus kaltinamąjį.

Baudžiamojo proceso etapas, kuriame reikia apmokėti nustatytąsias išlaidas

Išlaidos, išskyrus pradinius mokesčius, sumokėtus kaip žyminį mokestį pateikiant ieškinį, apmokamos proceso pabaigoje.

Nustatytosios konstitucinio proceso išlaidos

Nustatytosios konstitucinio proceso šalių išlaidos

Išlaidos skaičiuojamos remiantis atitinkama skale.

Konstitucinio proceso etapas, kuriame reikia apmokėti išlaidas

Išlaidos apmokamos proceso pabaigoje, išskyrus teismo proceso išlaidas, kurios apmokamos pateikiant paraišką.

Teisinių atstovų pateiktina išankstinė informacija

Šalių teisės ir pareigos

Advokatų pareigos klientams išvardytos 2002 m. Advokatų elgesio kodekso taisyklėse (Οι περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμοί του 2002) (oficialusis valstybės leidinys, C(1) priedas, Nr. 237, 2002 5 17 (Norminis administracinis aktas 237/2002).

Teisiniai išlaidų šaltiniai

Kur rasti informacijos apie teisinių išlaidų šaltinius Kipre?

Svarbiausi teisinių išlaidų šaltiniai išvardyti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiojo Teismo interneto svetainėje.

Informacija pateikiama graikų kalba.

Kur rasti papildomos informacijos apie išlaidas?

Interneto svetainė, kurioje pateikiama informacijos apie išlaidas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiojo Teismo interneto svetainė.

Kur rasti informacijos apie vidutinę įvairių procedūrų trukmę?

Statistinės informacijos apie Kipro Respublikos teismų darbą galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiojo Teismo interneto svetainėje graikų ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų kalbomis.

Pridėtinės vertės mokestis

Kaip gauti reikiamos informacijos?

Advokatų užmokesčiui taikomas 15 % dydžio PVM, jei paslaugas teikiantis advokatas yra registruotas PVM mokėtojas.

Kokie tarifai taikomi?

PVM tarifas yra 15 %.

Teisinė pagalba

Civiliniame procese taikoma pajamų riba

Civiliniame procese teisinė pagalba neteikiama.

Baudžiamajame procese atsakovams taikoma pajamų riba

Atsakovai baudžiamajame procese turi teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą, jei jų pajamos nepakankamos sumokėti už advokato paslaugas, o teismas mano, kad nemokamos teisinės pagalbos teikimas atitinka teisingumo interesus. Nėra iš anksto nustatytos pajamų ribos. Teismas nagrinėja paraišką remdamasis visais duomenimis, įskaitant Socialinės gerovės paslaugų departamento (Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) parengtą atsakovo pajamų ir poreikių ataskaitą.

Baudžiamajame procese nukentėjusiesiems taikoma pajamų riba

Paprastai baudžiamąjį procesą inicijuoja ne nukentėjusysis, bet valstybė, kuri ir apmoka atitinkamas išlaidas. Todėl nemokama teisinė pagalba nukentėjusiesiems nėra numatyta.

Kitos teisinės pagalbos teikimo nukentėjusiesiems sąlygos

Paprastai baudžiamąjį procesą inicijuoja ne nukentėjusysis, bet valstybė, kuri ir apmoka atitinkamas išlaidas. Todėl nemokama teisinė pagalba nukentėjusiesiems nėra numatyta.

Kitos teisinės pagalbos teikimo atsakovams sąlygos

Pagal taikomus teisės aktus, kad būtų galima skirti teisinę pagalbą, atsakovas turi būti kaltinamas nusikaltimu, už kurį baudžiama daugiau kaip 12 mėnesių įkalinimu. Tačiau ši nuostata buvo pripažinta neatitinkančia Konstitucijos, todėl manytina, kad nemokama teisinė pagalba gali būti teikiama visais atvejais.

Kada bylą pralaimėjusi šalis turi padengti bylą laimėjusios šalies išlaidas?

Paprastai bylą pralaimėjusi šalis padengia kitos šalies išlaidas, bet išlaidų klausimą sprendžia teismas, ir jo sprendimas gali būti kitoks.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismo proceso išlaidos ir advokatų užmokestis

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasStatistiniai teismų duomenys (graikų kalba)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasStatistiniai teismų duomenys (anglų kalba)

Susiję priedai

Išlaidų skaidrumo tyrimo Kipre ataskaitaPDF(555 Kb)en


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 29/08/2014

Teismo proceso išlaidos - Latvija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Šiame tinklalapyje pateikiama informacija apie Latvijos teismo proceso išlaidas. Teismo proceso išlaidos nuodugniau analizuojamos šiuose atvejų tyrimuose:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠeimos teisė. Santuokos nutraukimas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠeimos teisė. Vaikų globa

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠeimos teisė. Išlaikymas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKomercinė teisė. Sutartys

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKomercinė teisė. Atsakomybė


Teismo proceso išlaidos

Teisininkų užmokesčio reglamentavimo sistema

1. Antstoliai

Užmokestis už prisiekusiųjų antstolių (zvērināti tiesu izpildītāji) paslaugas nustatomas vadovaujantis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasoficialiais įkainiais. Draudžiama susitarti dėl kitokio, nei nustatytasis įkainiuose, užmokesčio.

2. Advokatai

Latvijoje nėra nustatytų prisiekusiųjų advokatų (zvērināti advokāti) paslaugų įkainių, išskyrus tais atvejais, kai teisinę pagalbą teikia valstybė. Advokatas savo užmokestį suderina su klientu.

Pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAdvokatūros įstatymo (Advokatūras likums) 57 skirsnį prisiekusieji advokatai su klientu sudaro raštišką sutartį, kurioje nustatoma, kad advokatas atstovaus klientą byloje, ir nustatomas atitinkamas užmokestis.

Kilus ginčui, kai nėra raštiškos sutarties, advokato užmokesčio suma gali būti nustatoma teisės aktuose nustatytą valstybės teisinės pagalbos sumą padauginant iš dviejų, o kitos išlaidos gali būti nustatomos laikantis tuose teisės aktuose nustatytų ribų.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAdvokatūros įstatymo 12 skirsnyje nurodyta, kad įstatymo nustatytais atvejais valstybė atlygina advokatų užmokesčio ir kitas susijusias išlaidas. Valstybės teisinę pagalbą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasValstybės teisinės pagalbos įstatyme (Valsts nodrošinātās juridiskās palidzības likums) ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamojo proceso įstatyme (Kriminālprocesa likums)) išdėstytos aplinkybės, kada civilinėse, administracinėse ir baudžiamosiose bylose gali būti teikiama teisinė pagalba, už kurią sumoka valstybė.

Teisinės pagalbos išlaidos jos teikėjams atlyginamos valstybės pagal 2009 m. gruodžio 22 d. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasMinistrų kabineto nutarimą Nr. 1493 „Valstybės teisinės pagalbos aprėpties, dydžio, susijusių išlaidų ir jų apmokėjimo tvarkos taisyklės“. Taisyklėse nustatyti fiksuoti įkainiai (tam tikra suma arba valandinis įkainis), pagal kuriuos valstybė nustatyta tvarka sumoka teisinę pagalbą teikiantiems asmenims. Taip pat žr. atsakymus į toliau pateiktus klausimus.

Nustatytosios išlaidos

Nustatytosios civilinio proceso išlaidos

Nustatytosios civilinio proceso šalių išlaidos

Nustatytosios šalių išlaidos apima valstybinius mokesčius, administracinį mokestį ir bylos nagrinėjimo išlaidas.

Civilinio proceso etapas, kai turi būti apmokėtos nustatytosios išlaidos

Ieškinys teismui turi būti pateikiamas kartu su dokumentais, patvirtinančiais žyminių mokesčių ir kitų teismo išlaidų sumokėjimą įstatymų nustatyta tvarka.

Mokestis už teismo darbą (žyminis mokestis) ir administracinis mokestis turi būti sumokėti valstybės iždui tokia tvarka:

 • gavėjas: valstybės iždas (Valsts kase)
 • gavėjo mokesčių mokėtojo numeris: 90000050138
 • gavėjo sąskaitos numeris: LV55TREL1060190911200
 • gavėjo bankas: valstybės iždas (Valsts kase)
 • banko kodas: TRELLV22
 • pranešimas: čia įrašomi bylos identifikavimo duomenys.

Mokesčiai už bylos nagrinėjimą turi būti sumokėti prieš pradedant ją svarstyti.

Liudytojams ir ekspertams (už atliekamas apžiūras ar liudytojų apklausą vietoje) mokėtinas sumas, teismo šaukimų įteikimo, pranešimų laikraščiuose skelbimo ir ieškinio užtikrinimo išlaidas turi apmokėti prašymą pateikusi šalis prieš pradedant svarstyti bylą.

Prieš pradedant svarstyti bylą atitinkamą prašymą pateikusi šalis turi apmokėti šias išlaidas:

 • liudytojams ir ekspertams mokėtinas sumas;
 • liudytojų apklausos ir apžiūrų vietoje išlaidas;
 • teismo šaukimų išdavimo ir įteikimo išlaidas;
 • atsakovo paieškos išlaidas;
 • pranešimų laikraščiuose paskelbimo išlaidas;
 • ieškinio užtikrinimo išlaidas.

Su sprendimo byloje priėmimu apylinkės (miesto) (rajona (pilsētas) tiesa) ar apygardos (apgabaltiesa) teismuose susiję mokėjimai turi būti atliekami į Teismų administracijos sąskaitą:

 • gavėjas: Teismų administracija  (Tiesu administrācija)
 • gavėjo sąskaitos numeris: LV51TREL2190458019000
 • gavėjo mokesčių mokėtojo numeris: 90001672316
 • gavėjo bankas: valstybės iždas (Valsts kase)
 • banko kodas: TRELLV22
 • kita nurodytina informacija apie mokėjimą: 21499 (mokėjimo kategoriją nurodantis kodas) ir kita informacija, padedanti identifikuoti bylą, kaip antai bylos numeris, atsakovo vardas ir pavardė arba pavadinimas ir informacija, ar atsakovas yra fizinis, ar juridinis asmuo.

Nustatytosios baudžiamojo proceso išlaidos

Nustatytosios baudžiamojo proceso šalių išlaidos

Kaltinamieji (įtariamieji) baudžiamajame procese teismo mokesčių nemoka. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamojo proceso įstatyme (Kriminālprocesa likums)  nėra nustatyti mokesčiai baudžiamajame procese. Įstatymo pereinamojo laikotarpio nuostatų 8 straipsnyje nurodyta, kad civiliniai ieškiniai, prijungti prie baudžiamųjų bylų prieš įsigaliojant šiam įstatymui, turi būti laikomi ieškiniais dėl žalos atlyginimo. Jeigu civilinis ieškovas nėra nukentėjusysis arba civilinis atsakovas nėra kaltinamasis, civilinis ieškinys dabar nagrinėjamas pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCivilinio proceso įstatymą (Civilprocesa likums). Praėjus mėnesiui nuo šio įstatymo įsigaliojimo procesą inicijavęs pareigūnas (procesa virzītājs) atitinkamai informuoja kitas šalis.

Baudžiamojo proceso etapas, kuriuo turi būti sumokėtos nustatytosios išlaidos

Žr. pirmiau pateiktą atsakymą į klausimą dėl baudžiamojo proceso šalių nustatytųjų išlaidų.

Nustatytosios konstitucinio proceso išlaidos

Nustatytosios konstitucinio proceso šalių išlaidos

Nė vienu konstitucinio proceso etapu teismo mokesčių mokėti nereikia.

Konstitucinio proceso etapas, kai turi būti apmokėtos nustatytosios išlaidos

Nė vienu konstitucinio proceso etapu teismo mokesčių mokėti nereikia.

Teisinių atstovų pateiktina išankstinė informacija

Šalių teisės ir pareigos

Pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLatvijos prisiekusiųjų advokatų etikos kodekso (Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodekss) 2 straipsnio 2 dalį advokatai privalo profesionaliai ir atvirai pateikti savo nuomonę dėl kliento bylos ir suteikti jam reikiamą teisinę pagalbą. Be to, kodekso 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad advokatai negali imtis bylų, kuriose nėra kompetentingi arba negali tinkamai atlikti savo pareigų. Todėl, prieš sutikdamas imtis bylos, prisiekusysis advokatas privalo susipažinti su aplinkybėmis ir pateikti savo nuomonę. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAdvokatūros įstatymu taip pat nustatomos prisiekusiųjų advokatų pareigos: pavyzdžiui, gindami teisinės pagalbos paprašiusio asmens teises ir teisėtus interesus ir jam atstovaudami jie turi išnaudoti visas įstatyme nustatytas priemones ir metodus.

Bylinėjimosi išlaidos

Kur rasti informaciją apie bylinėjimosi išlaidas Latvijoje?

Informaciją apie bylinėjimosi išlaidų šaltinius galima rasti įstatymuose ir Ministrų kabineto nutarimuose internete bei informaciniuose lankstinukuose teismuose.

Kokiomis kalbomis galima gauti informaciją apie bylinėjimosi išlaidas Latvijoje?

Informaciją apie bylinėjimosi išlaidas (konkrečios sumos nenurodomos), kurias būtina sumokėti pateikiant ieškinį, visomis ES kalbomis galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose svetainėje (žr. skyrių „Ieškinio pareiškimas teismui“).

Kur rasti informaciją apie tarpininkavimą?

Informaciją apie tarpininkavimą galima rasti interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasMediācija.lv.

Kur rasti daugiau informacijos apie išlaidas?

Svetainė, kurioje pateikiama informacija apie išlaidas

Informacija apie išlaidas pateikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLatvijos teismų portale.

Taip pat yra oficiali Teisingumo ministerijos svetainė. Čia pateikiama informacija apie teismus, teismo procesus, administracinių ir kitų teismų sprendimus ir įvairi kitokia informacija.

Kur rasti informacijos apie vidutinę įvairių procedūrų trukmę?

Informacijos apie proceso trukmę galima rasti teismų darbo statistinėse ataskaitose, pateikiamose Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismų informacijos sistemos (Tiesu informācijas sistēma) svetainėje.

Kur rasti informacijos apie vidutines bendras konkretaus proceso išlaidas?

Informacija apie vidutines bendras konkretaus proceso išlaidas nepateikiama.

Pridėtinės vertės mokestis

Kaip teikiama ši informacija?

Žyminiams mokesčiams ir teismo mokesčiams PVM netaikomas.

Kokios galioja normos?

Žyminiams mokesčiams ir teismo mokesčiams PVM netaikomas.

Teisinė pagalba

Civilinėje teisenoje taikytina pajamų riba

Pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasValstybės teisinės pagalbos įstatymą (Valsts nodrošinātās juridiskās palidzības likums) valstybė teikia teisinę pagalbą asmenims:

 • kurie pagal įstatymais nustatytas atitinkamas procedūras pripažinti neturtingais ar turinčiais materialinių sunkumų;
 • kurių padėtis ir materialinė būklė staiga tampa tokia, kad jie nebegali ginti savo teisių (pavyzdžiui, dėl nenugalimos jėgos (force majeure) ar kitų nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių);
 • kuriuos visiškai išlaiko valstybės ar vietos valdžios institucijos;

Jei dėl tam tikros padėties, materialinių aplinkybių ar gaunamų pajamų lygio asmenys negali patys pasirūpinti savo teisine gynyba, valstybės teisinė pagalba taip pat suteikiama asmenims:

 • turintiems teisę gauti teisinę pagalbą iš Latvijos Respublikos dėl Latvijos tarptautinių įsipareigojimų;
 • tarpvalstybinių ginčų atveju, jeigu asmens nuolatinė buvimo arba gyvenamoji vieta yra Europos Sąjungos valstybėje narėje.

Valstybės teisinė pagalba taip pat teikiama administracinėse bylose (skundžiant sprendimus dėl prieglobsčio suteikimo, sprendimus dėl ginčijamų repatrijavimo orderių ir sprendimus dėl privalomo išsiuntimo orderių peržiūros).

Teisinės pagalbos prašymus nagrinėja Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisinės pagalbos administracija (Juridiskās palīdzības administrācija), kuri priima sprendimus dėl teisinės pagalbos suteikimo ar nesuteikimo ir apie tai praneša prašytojui.

Baudžiamojoje teisenoje įtariamajam (kaltinamajam) taikytina pajamų riba

Pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasValstybės teisinės pagalbos įstatymo 17–19 straipsnius asmenys, turintys teisę į gynybą baudžiamajame procese, gali prašyti teisinės pagalbos bet kuriuo metu iki galutinio teismo nuosprendžio įsiteisėjimo. Baudžiamajame procese valstybės teisinę pagalbą sudaro konsultavimas, pagalba rengiant procesinius dokumentus ir atstovavimas vykstant ikiteisminiam tyrimui bei teisme. Tam tikromis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamojo proceso įstatyme nustatytomis aplinkybėmis kaltinamajam atstovauti valstybė paskiria advokatą.

Pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamojo proceso įstatymo 20 straipsnį bet kuris asmuo, įtariamas ar kaltinamas padaręs nusikaltimą, turi teisę gintis, t. y. teisę žinoti, kokio nusikaltimo padarymu jis yra įtariamas ar kaltinamas, ir teisę pasirinkti gynybos būdą. Tokie asmenys gali pasinaudoti šia teise patys arba paskirti pasirinktą asmenį jiems atstovauti. Jiems atstovaujantis asmuo gali būti prisiekusysis advokatas. Įstatyme nustatyti tam tikri atvejai, kai prisiekusiojo advokato dalyvavimas yra privalomas. Jeigu kaltinamasis neturi pakankamai turto, kad galėtų samdytis prisiekusįjį advokatą, ir nesusitaria su advokatu, pasirengusiu jį atstovauti byloje, atstovavimą užtikrina valstybė, nurodydama apmokėti gynybos išlaidas valstybės lėšomis ir nuspręsdama, ar kokią nors šios sumos dalį (ir kokią) turi sumokėti kaltinamasis.

Pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamojo proceso įstatymo 80 straipsnį sutartį su advokatu gali sudaryti kaltinamasis arba tai jo vardu gali padaryti kitas asmuo. Procesą inicijavęs pareigūnas (procesa virzītājs) negali sudaryti tokios sutarties ar samdyti konkretaus advokato, tačiau turi suteikti kaltinamajam būtiną informaciją ir leisti susisiekti su advokatu. Jeigu kaltinamasis nesudarė sutarties byloje, kurioje advokato dalyvavimas yra privalomas, arba kitais atvejais, kai kaltinamasis nori, kad jam būtų atstovaujama, procesą inicijavęs pareigūnas paprašo vyresniojo prisiekusiojo advokato paskirti gynėją. Per tris dienas nuo procesą inicijavusio pareigūno prašymo gavimo vyresnysis advokatas turi šiam pareigūnui pranešti atstovausiančio advokato vardą ir pavardę.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamojo proceso įstatymo, kuriuo reglamentuojami specialieji procesiniai veiksmai, 81 straipsnyje taip pat nurodoma, kad nesant sutarties dėl gynybos arba pasamdytam advokatui negalint dalyvauti proceso stadijose, procesą inicijavęs pareigūnas turi iš vyresniojo advokato teismo jurisdikcijos zonai sudaryto budinčių advokatų sąrašo pasamdyti advokatą, kuris veiktų kaip gynėjas atskirose proceso stadijose (visuose tyrimuose, su kuriais susijęs kaltinamasis).

Be to, vadovaujantis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamojo proceso įstatymo 84 straipsnio 2 dalimi, jeigu asmuo nesudarė sutarties dėl gynybos, valstybės teisinę pagalbą teikiančio advokato užmokesčio ir išlaidų suma ir jų mokėjimo tvarka nustatoma Ministrų kabineto sprendimu (žr. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2009 m. gruodžio 22 d. Ministrų kabineto nutarimą Nr. 1493 „Valstybės teisinės pagalbos aprėpties, atitinkamo užmokesčio, išlaidų ir jų apmokėjimo tvarkos taisyklės“).

Baudžiamojoje teisenoje nukentėjusiajam taikytina pajamų riba

Baudžiamajame procese nukentėjusieji gali gauti valstybės teisinę pagalbą, tai yra advokatą jiems atstovauti, kuris skiriamas vadovaujantis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamojo proceso įstatyme nustatyta tvarka ir jame nurodytais atvejais.

Be to, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamojo proceso įstatymo 104 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad procesą inicijavęs pareigūnas asmuo gali priimti sprendimą paskirti advokatą atstovauti nepilnamečiam asmeniui šiais atvejais:

 • jeigu pažeidžiama ar kitais atžvilgiais neužtikrinama nepilnamečio teisių ir interesų apsauga;
 • jeigu nepilnamečio šeimos atstovas (motina, tėvas arba globėjas, vienas iš senelių, suaugęs brolis arba suaugusi sesuo), su kuriuo nepilnametis gyvena ir kuris juo rūpinasi, arba vaikų teisių apsaugos įstaigos atstovas arba bet kokios nevyriausybinės vaikų teisių apsaugos organizacijos atstovas pateikia motyvuotą prašymą.

Išimtinėmis aplinkybėmis, jeigu baudžiamajame procese kitaip neįmanoma užtikrinti nukentėjusiojo, kuris yra neturtingas arba patiria materialinių sunkumų, teisių ir interesų apsaugos, procesą inicijavęs pareigūnas gali priimti sprendimą paskirti advokatą, kuris atstovautų šiam asmeniui. Tokiose bylose už advokatų paslaugas mokėtiną sumą ir mokėjimo tvarką nustato Ministrų kabinetas (žr. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2009 m. gruodžio 22 d. Ministrų kabineto nutarimą Nr. 1493 „Valstybės teisinės pagalbos aprėpties, dydžio, susijusių išlaidų ir jų apmokėjimo tvarkos taisyklės“).

Tokiomis aplinkybėmis valstybė suteikia teisinę pagalbą nukentėjusiuoju pripažintam asmeniui (pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir atstovavimą procese iki teismo ir teisme).

Kitos sąlygos, susijusios su teisinės pagalbos teikimu nukentėjusiesiems

Žr. informaciją apie baudžiamojoje teisenoje įtariamiesiems (kaltinamiesiems) taikomą pajamų ribą.

Kitos sąlygos, susijusios su teisinės pagalbos teikimu įtariamiesiems (kaltinamiesiems)

Žr. informaciją apie baudžiamojoje teisenoje įtariamiesiems (kaltinamiesiems) taikomą pajamų ribą.

Nemokamas teismo procesas

Nuo teismo išlaidų atlyginimo valstybei atleidžiami šie asmenys:

 • ieškovai – darbuotojų iškeltose bylose dėl darbo užmokesčio išieškojimo ir kitų iš teisinių darbo santykių galinčių kilti ar su jais susijusių reikalavimų;
 • ieškovai – bylose dėl darbų atlikimo sutarčių, jei ieškovas yra laisvės atėmimo bausmę atliekantis asmuo;
 • ieškovai – bylose dėl reikalavimų, susijusių su asmens sveikatos sutrikdymu, dėl kurio asmuo buvo suluošintas, padaryta kitokia žala jo sveikatai arba jis mirė;
 • ieškovai – bylose dėl vaiko ar vieno iš tėvų išlaikymo mokėjimų išieškojimo ir bylose dėl tėvystės nustatymo, jei toks ieškinys pareiškiamas kartu su ieškiniu dėl vaiko išlaikymo išieškojimo;
 • pareiškėjai – bylose, susijusiose su užsienyje priimto sprendimo dėl vaiko ar vieno iš tėvų išlaikymo mokėjimų išieškojimo pripažinimo arba pripažinimo ir vykdymo;
 • ieškovai – bylose dėl reikalavimų atlyginti turtinę ir neturtinę žalą, padarytą nusikaltimu;
 • prokurorai, valstybės ar vietos valdžios institucijos ir asmenys, pagal įstatymą turintys teisę ginti kitų asmenų teises ir teisės ginamus interesus;
 • pareiškėjai – bylose dėl asmens pripažinimo neveiksniu arba globėjo paskyrimo;
 • pareiškėjai – bylose dėl globėjo paskyrimo asmeniui dėl jo palaidumo, išlaidumo arba piktnaudžiavimo alkoholiu ar narkotikų vartojimo;
 • atsakovai – bylose dėl teismo nustatyto išlaikymo vaikui ar vienam iš tėvų sumažinimo ir teismo nustatyto išlaikymo dėl asmens sveikatos sutrikdymo, sukėlusio suluošinimą ar kitokią žalą sveikatai arba mirtį, sumažinimo;
 • asmenys, pateikę prašymą dėl neteisėtai į užsienį išvežto ar sulaikyto vaiko;
 • administratoriai – bylose dėl reikalavimų nemokiais pripažintų fizinių ar juridinių asmenų naudai, ir administratoriai, pateikiantys pareiškimus dėl juridinių asmenų bankroto paskelbimo Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBankroto įstatymo (Maksātnespējas likums) 51 skirsnio 3 dalyje nurodytais atvejais;
 • teismo sprendimu patvirtinti kreditoriai – vykdomosiose bylose dėl valstybės pajamų išieškojimo;
 • teismo sprendimu patvirtinti kreditoriai – vykdomosiose bylose, kai išieškojimas turi būti vykdomas vieno dokumento, leidžiančio priverstinai vykdyti reikalavimą prašomoje valstybėje narėje, pagrindu;
 • akcizo ir mokesčių įstaigos, teikiančios pareiškimus dėl juridinio asmens bankroto paskelbimo;
 • Pilietybės ir migracijos reikalų tarnyba (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) – bylose dėl Latvijos pilietybės atėmimo;
 • Valstybės socialinio draudimo agentūra (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra) – bylose dėl finansinių išteklių išieškojimo valstybės biudžeto naudai socialinio draudimo paslaugų atžvilgiu arba valstybinių socialinių pašalpų ir socialinio draudimo paslaugų permokų arba valstybinių socialinių pašalpų mokėjimo, kai tai susiję su kelių eismo įvykiais.

Šalys taip pat gali būti atleistos nuo teismo išlaidų atlyginimo valstybei kitais įstatymo nustatytais atvejais. Teismas arba teisėjas, įvertinęs finansinę fizinio asmens padėtį, gali visiškai arba iš dalies jį atleisti nuo teismo išlaidų atlyginimo į valstybės biudžetą, atidėti reikalaujamų teismo išlaidų atlyginimą į valstybės biudžetą arba nurodyti sumokėti šias išlaidas dalimis.

Kada bylą pralaimėjusi šalis turi atlyginti bylą laimėjusios šalies išlaidas?

Šalis, kurios naudai išspręsta byla, iš kitos šalies gali išsiieškoti visas sumokėtas teismo išlaidas. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, išlaidas galima išsiieškoti proporcingai teismo patenkintų reikalavimų apimčiai. Atsakovui atlyginama dalis yra proporcinga atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Kai teismo sprendimas priimamas atsakovui nepateikus atsiliepimo, valstybiniai mokesčiai už prašymą atnaujinti bylos nagrinėjimą ir priimti naują sprendimą negrąžinami.

Jeigu ieškovo pareiškimas patenkinamas visiškai ar iš dalies, atsakovui nurodoma įstatymo nustatyta apimtimi atlyginti ieškovo pateikiant ieškinį patirtas išlaidas, kaip antai teisininkų užmokestį, su dalyvavimu teisme susijusias išlaidas ar su įrodymu rinkimu susijusias išlaidas. Atmetęs pareiškimą teismas nurodo ieškovui atlyginti atsakovo ginantis nuo ieškinio patirtas išlaidas.

Ekspertų užmokestis

Ekspertų išlaidas iki sprendimo priėmimo byloje turi sumokėti eksperto paslaugų paprašiusi šalis. Nuo teismo išlaidų atleista šalis neprivalo atlyginti ekspertų išlaidų. Tokiu atveju ekspertų (išskyrus valstybinius teismo medicinos ekspertus) išlaidas padengia Teismų administracija.

Vertėjų raštu ir žodžiu užmokestis

Kai bylos šalys nemoka bylos kalbos – išskyrus, kai jos atstovauja juridiniams asmenims – teismas privalo užtikrinti joms galimybę susipažinti su bylos dokumentais ir dalyvauti byloje su vertėjo pagalba.

Susiję priedai

Latvijos išlaidų skaidrumo tyrimo ataskaitaPDF(742 Kb)en


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 06/01/2016

1-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. santuokos nutraukimas - Latvija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Atliekant šį šeimos teisės, būtent santuokos nutraukimo, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti pareiškimą dėl santuokos nutraukimo pateikusiai šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į toliau nurodytas aplinkybes.

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Pora susituokia. Vėliau jie pradeda gyventi skyrium ir susitaria nutraukti santuoką.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. Du tos pačios valstybės narės (A valstybė narė) piliečiai susituokia. Santuokos sudarymas švenčiamas A valstybėje narėje. Po vestuvių pora išvyksta gyventi ir dirbti į kitą valstybę narę (B valstybė narė), kurioje jie įsikuria nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. Netrukus po to pora pradeda gyventi skyriumi – žmona grįžta į A valstybę narę, o vyras lieka B valstybėje narėje. Pora susitaria nutraukti santuoką. Grįžusi į A valstybę narę žmona iš karto pateikia prašymą dėl santuokos nutraukimo B valstybės narės teismui.


Teismo proceso išlaidos

Išlaidos Latvijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos

Atvejis

Teismas

Apeliaciniai skundai

Kreipimosi į teismą mokesčiai

Kanceliarijos mokesčiai

Kiti mokesčiai

Kreipimosi į teismą mokesčiai

Kanceliarijos mokesčiai

Kiti mokesčiai

A

100 LVL

Kopijavimas – 0,12 LVL

Patvirtinta kopija – 0,61 LVL

1) Su bylos nagrinėjimu susiję mokesčiai.

2) Bylinėjimosi mokesčiai.

100 LVL

Kopijavimas – 0,12 LVL

Patvirtinta kopija – 0,61 LVL

1) Su bylos nagrinėjimu susiję mokesčiai.

2) Bylinėjimosi mokesčiai.

B

100 LVL

Kopijavimas – 0,12 LVL

Patvirtinta kopija – 0,61 LVL

1) Su bylos nagrinėjimu susiję mokesčiai.

2) Bylinėjimosi mokesčiai.

100 LVL

Kopijavimas – 0,12 LVL

Patvirtinta kopija – 0,61 LVL

1) Su bylos nagrinėjimu susiję mokesčiai.

2) Bylinėjimosi mokesčiai.

Advokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos

Atvejis

Advokatas arba patarėjas teisės klausimais

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A

Ne.

Fiziniai asmenys gali vesti bylą teisme asmeniškai arba per savo įgaliotuosius atstovus.

Asmenys su advokatu bendradarbiauja remdamiesi susitarimu.

N.B. Advokato pagalbos išlaidos – ne daugiau kaip 5 proc. tos ieškinio dalies, kuri patenkinama, o ne finansinio pobūdžio ieškinių atveju neturi viršyti įprasto advokatų įkainio.

Ne.

Teismas turi pavesti atlikti ekspertizę byloje vienos iš šalių prašymu, jeigu, siekiant išsiaiškinti svarbias faktines bylos aplinkybes, būtinos specialios mokslo, technologijų, meno ar kitos srities žinios.

Ministrų kabineto taisyklės.

B

Ne.

Fiziniai asmenys gali vesti bylą teisme asmeniškai arba per savo įgaliotuosius atstovus.

Asmenys su advokatu bendradarbiauja remdamiesi susitarimu.

N.B. Advokato pagalbos išlaidos – ne daugiau kaip 5 proc. tos ieškinio dalies, kuri patenkinama, o ne finansinio pobūdžio ieškinių atveju neturi viršyti įprasto advokatų įkainio.

Ne.

Teismas turi pavesti atlikti ekspertizę byloje vienos iš šalių prašymu, jeigu, siekiant išsiaiškinti svarbias faktines bylos aplinkybes, būtinos specialios mokslo, technologijų, meno ar kitos srities žinios.

Ministrų kabineto taisyklės.

Atvejis

Antstolis

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

A

Ne

Netaikoma

Netaikoma

B

Ne

Netaikoma

Netaikoma

Kompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos

Atvejis

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

A

Taip.

Jei nė viena šalis neatleidžiama nuo teismo išlaidų sumokėjimo, šalys susitaria dėl liudytojui mokėtinos sumos, remdamosi apskaičiavimo tvarka ir pridėdamos tam tikras administracines išlaidas.

Išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta, kad teismas privalo rinkti ir gauti įrodymus.

Pagal Ministrų kabineto taisykles kompensuojama:

1) kelionės išlaidos;

2) nakvynė;

3) vidutinės pajamos.

Jei asmuo turi pagrindo manyti, kad būtinų įrodymų vėliau nebus įmanoma pateikti jo vardu ar bus sunku tai padaryti, jis gali prašyti, kad tokie įrodymai būtų garantuojami.

20 LVL (jei prašymas pateiktas prieš iškeliant bylą)

B

Taip.

Jei nė viena šalis neatleidžiama nuo teismo išlaidų sumokėjimo, šalys susitaria dėl liudytojui mokėtinos sumos, remdamosi apskaičiavimo tvarka ir pridėdamos tam tikras administracines išlaidas.

Išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta, kad teismas privalo rinkti ir gauti įrodymus.

Pagal Ministrų kabineto taisykles kompensuojama:

1) kelionės išlaidos;

2) nakvynė;

3) vidutinės pajamos.

Jei asmuo turi pagrindo manyti, kad būtinų įrodymų vėliau nebus įmanoma pateikti jo vardu ar bus sunku tai padaryti, jis gali prašyti, kad tokie įrodymai būtų garantuojami.

20 LVL (jei prašymas pateiktas prieš iškeliant bylą)

Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidos

Atvejis

Kompensacija

Jeigu kompensuojamos ne visos išlaidos, kokia dalis paprastai kompensuojama?

Kokios išlaidos niekada nekompensuojamos?

A

Priimdamas sprendimą santuokos nutraukimo byloje, teismas privalo padalyti teismo išlaidas šalims, atsižvelgdamas į jų finansinę padėtį.

Jei ieškovas atsisako ieškinio, jis privalo padengti atsakovo patirtas teismo išlaidas. Tokiu atveju atsakovas nekompensuoja ieškovo apmokėtų teismo išlaidų. Tačiau, jei ieškovas atsisako ieškinio, nes po jo pateikimo atsakovas savanoriškai įvykdė reikalavimą, teismas turi pavesti atsakovui kompensuoti ieškovo patirtas išlaidas šio prašymu.

B

Priimdamas sprendimą santuokos nutraukimo byloje, teismas privalo padalyti teismo išlaidas šalims, atsižvelgdamas į jų finansinę padėtį.

Jei ieškovas atsisako ieškinio, jis privalo padengti atsakovo patirtas teismo išlaidas. Tokiu atveju atsakovas nekompensuoja ieškovo apmokėtų teismo išlaidų. Tačiau, jei ieškovas atsisako ieškinio, nes po jo pateikimo atsakovas savanoriškai įvykdė reikalavimą, teismas turi pavesti atsakovui kompensuoti ieškovo patirtas išlaidas šio prašymu.

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos

Atvejis

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos ginčams būdingos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Apibūdinimas

Apytikrės išlaidos

A

Teismo procesas turi vykti oficialiąja kalba.

Teismas privalo užtikrinti bylos dalyvių (išskyrus juridinių asmenų atstovus) teises, jei šie nemoka teismo proceso metu vartojamos kalbos. Tai apima susipažinimą su teismo medžiaga ir dalyvavimą procesiniuose veiksmuose padedant vertėjui žodžiu.

Teismo užtikrinamos vertimo raštu paslaugos.

Teismas gali nuspręsti paaiškinti savo sprendimą, nepakeisdamas jo esmės, kai yra prašomas tai padaryti, jei teismo sprendimas dar neįvykdytas ir nepasibaigė jo priverstinio vykdymo terminas

Netaikoma.

Bylos dalyviai turi pateikti dokumentus užsienio kalba kartu su įstatymo nustatyta tvarka patvirtintu vertimu į oficialiąją kalbą.

Neįmanoma nustatyti.

B

Teismo procesas turi vykti oficialiąja kalba.

Teismas privalo užtikrinti bylos dalyvių (išskyrus juridinių asmenų atstovus) teises, jei šie nemoka teismo proceso metu vartojamos kalbos. Tai apima susipažinimą su teismo medžiaga ir dalyvavimą procesiniuose veiksmuose padedant vertėjui žodžiu.

Teismo užtikrinamos vertimo raštu paslaugos. Apmokama faktinė vertimo raštu išlaidų suma, jei įrodymai renkami užsienyje.

Teismas gali nuspręsti paaiškinti savo sprendimą, nepakeisdamas jo esmės, kai yra prašomas tai padaryti, jei teismo sprendimas dar neįvykdytas ir nepasibaigė jo priverstinio vykdymo terminas

Netaikoma.

Bylos dalyviai turi pateikti dokumentus užsienio kalba kartu su įstatymo nustatyta tvarka patvirtintu vertimu į oficialiąją kalbą.

Neįmanoma nustatyti.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 06/01/2016

2-asis atvejo tyrimas. šeimos teisė. vaikų globa - Latvija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Atliekant šį šeimos teisės, būtent teisės rūpintis vaikais, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti ieškinį pateikusiai šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į toliau išdėstytas aplinkybes.

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę. Tuo metu, kai jie pradeda gyventi skyrium, jų vaikui yra treji metai. Teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai, o teisė bendrauti su vaiku – tėvui. Motina pateikia ieškinį dėl tėvo teisės bendrauti su vaiku apribojimo.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės, kai jūs esate advokatas A valstybėje narėje. Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę B valstybėje narėje. Jie turi bendrą vaiką, tačiau iš karto po jo gimimo pradėjo gyventi skyrium. B valstybės narės teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai, o teisė bendrauti su vaiku – tėvui. Gavusi teismo leidimą, motina su vaiku išsikelia gyventi į kitą valstybę narę (A valstybė narė), o tėvas lieka B valstybėje narėje. Po kelerių metų motina pateikia ieškinį A valstybėje narėje dėl tėvo teisės bendrauti su vaiku pakeitimo.


Teismo proceso išlaidos

Išlaidos Latvijoje

Teismo ir apeliacinių skundų išlaidos

Atvejis

Teismas

Apeliaciniai skundai

Kreipimosi į teismą mokestis

Kanceliarijos mokesčiai

Kiti mokesčiai

Kreipimosi į teismą mokestis

Kanceliarijos mokesčiai

Kiti mokesčiai

A

50 LVL

Kopijavimas – 0,12 LVL

Patvirtinta kopija – 0,61 LVL

1) Su bylos nagrinėjimu susiję mokesčiai.

2) Bylinėjimosi mokesčiai.

50 LVL

Kopijavimas – 0,12 LVL

Patvirtinta kopija – 0,61 LVL

1) Su bylos nagrinėjimu susiję mokesčiai.

2) Bylinėjimosi mokesčiai.

B

50 LVL

Kopijavimas – 0,12 LVL

Patvirtinta kopija – 0,61 LVL

1) Su bylos nagrinėjimu susiję mokesčiai.

2) Bylinėjimosi mokesčiai.

50 LVL

Kopijavimas – 0,12 LVL

Patvirtinta kopija – 0,61 LVL

1) Su bylos nagrinėjimu susiję mokesčiai.

2) Bylinėjimosi mokesčiai.

Advokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos

Atvejis

Advokatas arba patarėjas teisės klausimais

Antstolis

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

A

Ne.

Fiziniai asmenys gali vesti bylą teisme asmeniškai arba per įgaliotuosius atstovus.

Asmenys su advokatu bendradarbiauja remdamiesi susitarimu.

N.B. Advokato pagalbos išlaidos – ne daugiau kaip 5 proc. tos ieškinio dalies, kuri patenkinama, o ne finansinio pobūdžio ieškinių atveju neturi viršyti įprasto advokatų įkainio.

Ne.

Netaikoma

Išlaidos už antstolio paslaugas patiriamos tik tada, kai viena iš šalių nesilaiko teismo nustatytos teisės bendrauti su vaiku tvarkos ir viena iš šalių turi inicijuoti teismo sprendimo vykdymo užtikrinimo procedūrą:

1) valstybinis mokestis už vykdomojo dokumento pateikimą yra 2 LVL (dengia ieškovas);

2) teismo antstolio atlyginimas yra 93,70 LVL (dengia įsipareigojimų nevykdanti šalis);

3) kitos su teismo sprendimo vykdymu susijusios išlaidos (dengia įsipareigojimų nevykdanti šalis).

B

Ne.

Fiziniai asmenys gali vesti bylą teisme asmeniškai arba per įgaliotuosius atstovus.

Asmenys su advokatu bendradarbiauja remdamiesi susitarimu.

N.B. Advokato pagalbos išlaidos – ne daugiau kaip 5 proc. tos ieškinio dalies, kuri patenkinama, o ne finansinio pobūdžio ieškinių atveju neturi viršyti įprasto advokatų įkainio.

Ne.

Netaikoma

Jei teismo sprendimas nevykdomas savanoriškai

1) valstybinis mokestis už vykdomojo dokumento pateikimą yra 2 LVL (dengia ieškovas);

2) teismo antstolio atlyginimas yra 93,70 LVL (dengia įsipareigojimų nevykdanti šalis);

3) kitos su teismo sprendimo vykdymu susijusios išlaidos (dengia įsipareigojimų nevykdanti šalis).

Atvejis

Ekspertas

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A

Teismas turi pavesti atlikti ekspertizę byloje vienos iš šalių prašymu, jeigu, siekiant išsiaiškinti svarbias faktines bylos aplinkybes, būtinos specialios mokslo, technologijų, meno ar kitos srities žinios.

Ministrų kabineto taisyklės.

B

Teismas turi pavesti atlikti ekspertizę byloje vienos iš šalių prašymu, jeigu, siekiant išsiaiškinti svarbias faktines bylos aplinkybes, būtinos specialios mokslo, technologijų, meno ar kitos srities žinios.

Ministrų kabineto taisyklės.

Kompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos

Atvejis

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

A

Taip.

Jei nė viena šalis neatleidžiama nuo teismo išlaidų sumokėjimo, šalys susitaria dėl liudytojui mokėtinos sumos, remdamosi apskaičiavimo tvarka ir pridėdamos tam tikras administracines išlaidas.

Išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta, kad teismas privalo rinkti ir gauti įrodymus.

Pagal Ministrų kabineto taisykles kompensuojama:

1) kelionės išlaidos;

2) nakvynė;

3) vidutinės pajamos.

Jei asmuo turi pagrindo manyti, kad būtinų įrodymų vėliau nebus įmanoma pateikti jo vardu ar bus sunku tai padaryti, jis gali prašyti, kad tokie įrodymai būtų garantuojami.

20 LVL (jei prašymas pateiktas prieš iškeliant bylą).

B

Taip.

Jei nė viena šalis neatleidžiama nuo teismo išlaidų sumokėjimo, šalys susitaria dėl liudytojui mokėtinos sumos, remdamosi apskaičiavimo tvarka ir pridėdamos tam tikras administracines išlaidas.

Išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta, kad teismas privalo rinkti ir gauti įrodymus.

Pagal Ministrų kabineto taisykles kompensuojama:

1) kelionės išlaidos;

2) nakvynė;

3) vidutinės pajamos.

Jei asmuo turi pagrindo manyti, kad būtinų įrodymų vėliau nebus įmanoma pateikti jo vardu ar bus sunku tai padaryti, jis gali prašyti, kad tokie įrodymai būtų garantuojami.

20 LVL (jei prašymas pateiktas prieš iškeliant bylą).

Kompensuotinos išlaidos

Atvejis

Kompensacija

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Jeigu kompensuojamos ne visos išlaidos, kokia dalis paprastai kompensuojama?

Kokios išlaidos niekada nekompensuojamos?

A

Taip.

Šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, gali susigrąžinti visas apmokėtas išlaidas iš kitos šalies.

Jei ieškinys patenkintas iš dalies, ieškovas gali susigrąžinti išlaidų dalį, proporcingą teismo patenkintų reikalavimų daliai. Atsakovui kompensuojama dalis, proporcinga atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

Jei ieškovas atsisako ieškinio, jis privalo padengti atsakovo patirtas teismo išlaidas. Tokiu atveju atsakovas nekompensuoja ieškovo apmokėtų teismo išlaidų. Tačiau, jei ieškovas atsisako ieškinio, nes po jo pateikimo atsakovas savanoriškai įvykdė reikalavimą, teismas turi pavesti atsakovui kompensuoti ieškovo patirtas išlaidas šio prašymu.

B

Taip.

Šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, gali susigrąžinti visas apmokėtas išlaidas iš kitos šalies.

Jei ieškinys patenkintas iš dalies, ieškovas gali susigrąžinti išlaidų dalį, proporcingą teismo patenkintų reikalavimų daliai. Atsakovui kompensuojama dalis, proporcinga atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

Jei ieškovas atsisako ieškinio, jis privalo padengti atsakovo patirtas teismo išlaidas. Tokiu atveju atsakovas nekompensuoja ieškovo apmokėtų teismo išlaidų. Tačiau, jei ieškovas atsisako ieškinio, nes po jo pateikimo atsakovas savanoriškai įvykdė reikalavimą, teismas turi pavesti atsakovui kompensuoti ieškovo patirtas išlaidas šio prašymu.

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos

Atvejis

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Apibūdinimas

Apytikrės išlaidos

A

Teismo procesas turi vykti oficialiąja kalba.

Teismas privalo užtikrinti bylos dalyvių (išskyrus juridinių asmenų atstovus) teises, jei šie nemoka teismo proceso metu vartojamos kalbos. Tai apima susipažinimą su teismo medžiaga ir dalyvavimą procesiniuose veiksmuose padedant vertėjui žodžiu.

Vertimą raštu užtikrina teismas.

Teismas gali nuspręsti paaiškinti savo sprendimą, nepakeisdamas jo esmės, kai yra prašomas tai padaryti, jei teismo sprendimas dar neįvykdytas ir nepasibaigė jo priverstinio vykdymo terminas

Netaikoma.

Bylos dalyviai turi pateikti dokumentus užsienio kalba kartu su įstatymo nustatyta tvarka patvirtintu vertimu į oficialiąją kalbą.

Neįmanoma nustatyti.

B

Teismo procesas turi vykti oficialiąja kalba.

Teismas privalo užtikrinti bylos dalyvių (išskyrus juridinių asmenų atstovus) teises, jei šie nemoka teismo proceso metu vartojamos kalbos. Tai apima susipažinimą su teismo medžiaga ir dalyvavimą procesiniuose veiksmuose padedant vertėjui žodžiu.

Vertimą raštu užtikrina teismas. Apmokama faktinė vertimo raštu išlaidų suma, jei įrodymai renkami užsienyje.

Teismas gali nuspręsti paaiškinti savo sprendimą, nepakeisdamas jo esmės, kai yra prašomas tai padaryti, jei teismo sprendimas dar neįvykdytas ir nepasibaigė jo priverstinio vykdymo terminas

Netaikoma.

Bylos dalyviai turi pateikti dokumentus užsienio kalba kartu su įstatymo nustatyta tvarka patvirtintu vertimu į oficialiąją kalbą.

Neįmanoma nustatyti.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 06/01/2016

3-iasis atvejo tyrimas. šeimos teisė. išlaikymas - Latvija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Atliekant šį šeimos teisės, būtent alimentų, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti ieškinį pateikusiai šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į toliau išdėstytas aplinkybes.

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę. Tuo metu, kai jie pradeda gyventi skyrium, jų vaikui yra treji metai. Teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai. Neišspręstas tik ginčas dėl alimentų, kuriuos tėvas privalo mokėti motinai ir kurie skirti vaikui išlaikyti ir jo mokslams, sumos. T Motina dėl to pateikia ieškinį.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės, kai jūs esate advokatas A valstybėje narėje. Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę B valstybėje narėje. Jie turi trejų metų vaiką. Pora pradeda gyventi skyrium. B valstybės narės teismo sprendimu vaiko globos teisės suteikiamos motinai. Gavusi tėvo sutikimą, motina su vaiku išsikelia gyventi į kitą valstybę narę (A valstybė narė), kur jie įsikuria nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

Neišspręstas tik ginčas dėl alimentų, kuriuos tėvas privalo mokėti motinai ir kurie skirti vaikui išlaikyti ir jo mokslams, sumos. Motina dėl to pateikia ieškinį A valstybėje narėje.


Teismo proceso išlaidos

Išlaidos Latvijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos

Atvejis

Teismas

Apeliaciniai skundai

Kreipimosi į teismą mokestis

Kanceliarijos mokesčiai

Kitos išlaidos

Kreipimosi į teismą mokestis

Kanceliarijos mokesčiai

Kitos išlaidos

A

50 LVL

(Iš ieškovo šis mokestis neimamas. Teismo išlaidas valstybės naudai dengia atsakovas.)

Kopijavimas – 0,12 LVL

Patvirtinta kopija – 0,61 LVL

(Iš ieškovo šis mokestis neimamas. Teismo išlaidas valstybės naudai dengia atsakovas.)

1) Su bylos nagrinėjimu susiję mokesčiai.

2) Bylinėjimosi mokesčiai.

50 LVL

(Iš ieškovo šis mokestis neimamas. Teismo išlaidas valstybės naudai dengia atsakovas.)

Kopijavimas – 0,12 LVL

Patvirtinta kopija – 0,61 LVL

(Iš ieškovo šis mokestis neimamas. Teismo išlaidas valstybės naudai dengia atsakovas.)

1) Su bylos nagrinėjimu susiję mokesčiai.

2) Bylinėjimosi mokesčiai.

B

50 LVL

(Iš ieškovo šis mokestis neimamas. Teismo išlaidas valstybės naudai dengia atsakovas.)

Kopijavimas – 0,12 LVL

Patvirtinta kopija – 0,61 LVL

(Iš ieškovo šis mokestis neimamas. Teismo išlaidas valstybės naudai dengia atsakovas.)

1) Su bylos nagrinėjimu susiję mokesčiai.

2) Bylinėjimosi mokesčiai.

50 LVL

(Iš ieškovo šis mokestis neimamas. Teismo išlaidas valstybės naudai dengia atsakovas.)

Kopijavimas – 0,12 LVL

Patvirtinta kopija – 0,61 LVL

(Iš ieškovo šis mokestis neimamas. Teismo išlaidas valstybės naudai dengia atsakovas.)

1) Su bylos nagrinėjimu susiję mokesčiai.

2) Bylinėjimosi mokesčiai.

Advokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos

Atvejis

Advokatas arba patarėjas teisės klausimais

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

A

Ne.

Fiziniai asmenys gali vesti bylą teisme asmeniškai arba per įgaliotuosius atstovus.

Asmenys su advokatu bendradarbiauja remdamiesi susitarimu.

N.B. Advokato pagalbos išlaidos – ne daugiau kaip 5 proc. tos ieškinio dalies, kuri patenkinama, o ne finansinio pobūdžio ieškinių atveju neturi viršyti įprasto advokatų įkainio.

B

Ne.

Fiziniai asmenys gali vesti bylą teisme asmeniškai arba per įgaliotuosius atstovus.

Asmenys su advokatu bendradarbiauja remdamiesi susitarimu.

N.B. Advokato pagalbos išlaidos – ne daugiau kaip 5 proc. tos ieškinio dalies, kuri patenkinama, o ne finansinio pobūdžio ieškinių atveju neturi viršyti įprasto advokatų įkainio.

Atvejis

Antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A

Ne.

Netaikoma

Jei teismo sprendimas nevykdomas savanoriškai:

1) valstybinis mokestis už vykdomojo dokumento pateikimą yra 2 LVL;

2) teismo antstolio atlyginimas priklauso nuo skolos dydžio pradėjus išieškojimo procedūrą;

3) kitos su teismo sprendimo vykdymu susijusios išlaidos.

Iš ieškovo mokestis už teismo sprendimo vykdymą neimamas. Šias išlaidas dengia atsakovas.

Ne.

Teismas turi pavesti atlikti ekspertizę byloje vienos iš šalių prašymu, jeigu, siekiant išsiaiškinti svarbias faktines bylos aplinkybes, būtinos specialios mokslo, technologijų, meno ar kitos srities žinios.

Ministrų kabineto taisyklės.

B

Ne.

Netaikoma

Jei teismo sprendimas nevykdomas savanoriškai:

1) valstybinis mokestis už vykdomojo dokumento pateikimą yra 2 LVL;

2) teismo antstolio atlyginimas priklauso nuo skolos dydžio pradėjus išieškojimo procedūrą;

3) kitos su teismo sprendimo vykdymu susijusios išlaidos.

Iš ieškovo mokestis už teismo sprendimo vykdymą neimamas. Šias išlaidas dengia atsakovas.

Ne.

Teismas turi pavesti atlikti ekspertizę byloje vienos iš šalių prašymu, jeigu, siekiant išsiaiškinti svarbias faktines bylos aplinkybes, būtinos specialios mokslo, technologijų, meno ar kitos srities žinios.

Ministrų kabineto taisyklės.

Kompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos

Atvejis

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

A

Taip.

Jei nė viena šalis neatleidžiama nuo teismo išlaidų sumokėjimo, šalys susitaria dėl liudytojui mokėtinos sumos, remdamosi apskaičiavimo tvarka ir pridėdamos tam tikras administracines išlaidas.

Išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta, kad teismas privalo rinkti ir gauti įrodymus.

Pagal Ministrų kabineto taisykles kompensuojama:

1) kelionės išlaidos;

2) nakvynė;

3) vidutinės pajamos.

Jei yra pagrindo manyti, kad teismo sprendimą byloje gali būti sunku ar neįmanoma įvykdyti, teismas arba teisėjas pagrįstu ieškovo prašymu gali priimti sprendimą garantuoti reikalavimą.

Jei pateiktas prašymas garantuoti reikalavimą, 0,5 proc. reikalaujamos sumos, bet ne mažiau negu 50 LVL.

B

Taip.

Jei nė viena šalis neatleidžiama nuo išlaidų sumokėjimo, šalys susitaria dėl liudytojui mokėtinos sumos, remdamosi apskaičiavimo tvarka ir pridėdamos tam tikras administracines išlaidas.

Išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta, kad teismas privalo rinkti ir gauti įrodymus.

Pagal Ministrų kabineto taisykles kompensuojama:

1) kelionės išlaidos;

2) nakvynė;

3) vidutinės pajamos.

Jei yra pagrindo manyti, kad teismo sprendimą byloje gali būti sunku ar neįmanoma įvykdyti, teismas arba teisėjas pagrįstu ieškovo prašymu gali priimti sprendimą garantuoti reikalavimą.

Jei pateiktas prašymas garantuoti reikalavimą, 0,5 proc. reikalaujamos sumos, bet ne mažiau negu 50 LVL.

Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidos

Atvejis

Kompensacija

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Jeigu kompensuojamos ne visos išlaidos, kokia dalis paprastai kompensuojama?

Kokios išlaidos niekada nekompensuojamos?

A

Taip.

Šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, gali susigrąžinti visas apmokėtas išlaidas iš kitos šalies.

Jei ieškinys patenkintas iš dalies, ieškovas gali susigrąžinti išlaidų dalį, proporcingą teismo patenkintų reikalavimų daliai. Atsakovui kompensuojama dalis, proporcinga atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

Jei ieškovas atsisako ieškinio, jis privalo padengti atsakovo patirtas teismo išlaidas. Tokiu atveju atsakovas nekompensuoja ieškovo apmokėtų teismo išlaidų. Tačiau, jei ieškovas atsisako ieškinio, nes po jo pateikimo atsakovas savanoriškai įvykdė reikalavimą, teismas turi pavesti atsakovui kompensuoti ieškovo patirtas išlaidas šio prašymu.

B

Taip.

Šalis, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, gali susigrąžinti visas apmokėtas išlaidas iš kitos šalies.

Jei ieškinys patenkintas iš dalies, ieškovas gali susigrąžinti išlaidų dalį, proporcingą teismo patenkintų reikalavimų daliai. Atsakovui kompensuojama dalis, proporcinga atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

Jei ieškovas atsisako ieškinio, jis privalo padengti atsakovo patirtas teismo išlaidas. Tokiu atveju atsakovas nekompensuoja ieškovo apmokėtų teismo išlaidų. Tačiau, jei ieškovas atsisako ieškinio, nes po jo pateikimo atsakovas savanoriškai įvykdė reikalavimą, teismas turi pavesti atsakovui kompensuoti ieškovo patirtas išlaidas šio prašymu.

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos

Atvejis

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

A

Teismo procesas turi vykti oficialiąja kalba.

Teismas privalo užtikrinti bylos dalyvių (išskyrus juridinių asmenų atstovus) teises, jei šie nemoka teismo proceso metu vartojamos kalbos. Tai apima susipažinimą su teismo medžiaga ir dalyvavimą procesiniuose veiksmuose padedant vertėjui žodžiu.

Kompensuojamos visos vertimo raštu išlaidos, jei įrodymai renkami užsienyje.

Teismas gali nuspręsti paaiškinti savo sprendimą, nepakeisdamas jo esmės, kai yra prašomas tai padaryti, jei teismo sprendimas dar neįvykdytas ir nepasibaigė jo priverstinio vykdymo terminas

Netaikoma

B

Teismo procesas turi vykti oficialiąja kalba.

Teismas privalo užtikrinti bylos dalyvių (išskyrus juridinių asmenų atstovus) teises, jei šie nemoka teismo proceso metu vartojamos kalbos. Tai apima susipažinimą su teismo medžiaga ir dalyvavimą procesiniuose veiksmuose padedant vertėjui žodžiu.

Kompensuojamos visos vertimo raštu išlaidos, jei įrodymai renkami užsienyje.

Teismas gali nuspręsti paaiškinti savo sprendimą, nepakeisdamas jo esmės, kai yra prašomas tai padaryti, jei teismo sprendimas dar neįvykdytas ir nepasibaigė jo priverstinio vykdymo terminas

Netaikoma

Atvejis

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos

Apibūdinimas

Apytikrės išlaidos

A

Bylos dalyviai turi pateikti dokumentus užsienio kalba kartu su įstatymo nustatyta tvarka patvirtintu vertimu į oficialiąją kalbą.

Neįmanoma nustatyti.

B

Bylos dalyviai turi pateikti dokumentus užsienio kalba kartu su įstatymo nustatyta tvarka patvirtintu vertimu į oficialiąją kalbą.

Neįmanoma nustatyti.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 06/01/2016

4-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. sutartys - Latvija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Atliekant šį komercinės teisės, būtent sutarties, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti pardavėjui bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į toliau nurodytas aplinkybes.

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Įmonė pristatė prekių, kurių vertė 20 000 EUR. Pardavėjui nebuvo sumokėta, nes pirkėjas mano, kad prekės neatitinka sutarties sąlygų.

Pardavėjas nusprendžia pateikti ieškinį, kad už prekes būtų sumokėta visa kaina.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. Įmonė, kurios buveinė yra B valstybėje narėje, pristato prekių, kurių vertė 20 000 eurų, pirkėjui A valstybėje narėje. Sutarčiai taikoma B valstybės narės teisė ir sutartis surašyta B valstybės narės kalba. Šiam pardavėjui nebuvo sumokėta, nes A valstybėje narėje įsikūręs pirkėjas mano, kad prekės neatitinka susitarties sąlygų. Pardavėjas nusprendžia ieškinį teikti A valstybėje narėje, siekdamas, kad už prekes būtų sumokėta visa kaina.


Teismo proceso išlaidos

Išlaidos Latvijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos

Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Kreipimosi į teismą mokestis

Kanceliarijos mokesčiai

Kiti mokesčiai

Kreipimosi į teismą mokestis

Kanceliarijos mokesčiai

Kiti mokesčiai

A

394,90 LVL

Kopijavimas – 0,12 LVL

Patvirtinta kopija – 0,61 LVL

1) Su bylos nagrinėjimu susiję mokesčiai.

2) Bylinėjimosi mokesčiai.

394,90 LVL

Kopijavimas – 0,12 LVL

Patvirtinta kopija – 0,61 LVL

1) Su bylos nagrinėjimu susiję mokesčiai.

2) Bylinėjimosi mokesčiai.

B

394,90 LVL

Kopijavimas – 0,12 LVL

Patvirtinta kopija – 0,61 LVL

1) Su bylos nagrinėjimu susiję mokesčiai.

2) Bylinėjimosi mokesčiai.

394,90 LVL

Kopijavimas – 0,12 LVL

Patvirtinta kopija – 0,61 LVL

1) Su bylos nagrinėjimu susiję mokesčiai.

2) Bylinėjimosi mokesčiai.

Atvejo tyrimas

Alternatyvaus ginčų sprendimo būdai

Ar šioje byloje galima pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A

Šalys gali susitarti perduoti ginčą nagrinėti arbitražo teismui.

Arbitražo teismo proceso išlaidos apima išlaidas, susijusias su ginčo nagrinėjimu, taip pat užmokestį arbitrui.

Arbitražo teismo proceso išlaidų dydį, taip pat mokėjimo terminą ir tvarką nustato arbitražo teismas, atsižvelgdamas į reikalaujamą sumą, ginčo sudėtingumą ir arbitražo teismo susitarimo nuostatas.

B

Šalys gali susitarti perduoti ginčą nagrinėti arbitražo teismui.

Arbitražo teismo proceso išlaidos apima išlaidas, susijusias su ginčo nagrinėjimu, taip pat užmokestį arbitrui.

Arbitražo teismo proceso išlaidų dydį, taip pat mokėjimo terminą ir tvarką nustato arbitražo teismas, atsižvelgdamas į reikalaujamą sumą, ginčo sudėtingumą ir arbitražo teismo susitarimo nuostatas.

Advokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos

Atvejo tyrimas

Advokatas arba patarėjas teisės klausimais

Antstolis

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

A

Juridiniams asmenims teisme pagal įstatymą gali atstovauti profesionalai, tų fizinių asmenų statutuose arba įstatuose numatyti atstovai arba kiti įgaliotieji atstovai.

Asmenys su advokatu bendradarbiauja remdamiesi susitarimu.

N.B. Advokato pagalbos išlaidos – ne daugiau kaip 5 proc. tos ieškinio dalies, kuri patenkinama, o ne finansinio pobūdžio ieškinių atveju neturi viršyti įprasto advokatų įkainio.

Ne.

Jeigu priimamas sprendimas dėl reikalavimo garantavimo:

1) už reikalavimo garantavimą įšaldant kredito įstaigų arba trečiųjų šalių lėšas: 46,90 LVL;

2) už reikalavimo garantavimą nurodant atsakovui liautis vykdžius atitinkamus veiksmus: 26 LVL

Jei teismo sprendimas nevykdomas savanoriškai:

1) valstybinis mokestis už vykdomojo dokumento pateikimą yra 2 LVL;

2) teismo antstolio atlyginimas priklauso nuo skolos dydžio pradėjus išieškojimo procedūrą;

3) kitos su teismo sprendimo vykdymu susijusios išlaidos.

B

Juridiniams asmenims teisme pagal įstatymą gali atstovauti profesionalai, tų fizinių asmenų statutuose arba įstatuose numatyti atstovai arba kiti įgaliotieji atstovai.

Asmenys su advokatu bendradarbiauja remdamiesi susitarimu.

N. B. Advokato pagalbos išlaidos – ne daugiau kaip 5 proc. tos ieškinio dalies, kuri patenkinama, o ne finansinio pobūdžio ieškinių atveju neturi viršyti įprasto advokatų įkainio.

Ne.

Jeigu priimamas sprendimas dėl reikalavimo garantavimo:

1) už reikalavimo garantavimą įšaldant kredito įstaigų arba trečiųjų šalių lėšas: 46,90 LVL;

2) už reikalavimo garantavimą nurodant atsakovui liautis vykdžius atitinkamus veiksmus: 26 LVL

Jei teismo sprendimas nevykdomas savanoriškai:

1) valstybinis mokestis už vykdomojo dokumento pateikimą yra 2 LVL;

2) teismo antstolio atlyginimas priklauso nuo skolos dydžio pradėjus išieškojimo procedūrą;

3) kitos su teismo sprendimo vykdymu susijusios išlaidos.

Atvejo tyrimas

Ekspertas

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A

Teismas turi pavesti atlikti ekspertizę byloje vienos iš šalių prašymu, jeigu, siekiant išsiaiškinti svarbias faktines bylos aplinkybes, būtinos specialios mokslo, technologijų, meno ar kitos srities žinios.

Ministrų kabineto taisyklės.

B

Teismas turi pavesti atlikti ekspertizę byloje vienos iš šalių prašymu, jeigu, siekiant išsiaiškinti svarbias faktines bylos aplinkybes, būtinos specialios mokslo, technologijų, meno ar kitos srities žinios.

Ministrų kabineto taisyklės.

Kompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos

Atvejo tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

A

Taip.

Jei nė viena šalis neatleidžiama nuo teismo išlaidų sumokėjimo, šalys susitaria dėl liudytojui mokėtinos sumos, remdamosi apskaičiavimo tvarka ir pridėdamos tam tikras administracines išlaidas.

Išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta, kad teismas privalo rinkti ir gauti įrodymus.

Pagal Ministrų kabineto taisykles kompensuojama:

1) kelionės išlaidos;

2) nakvynė;

3) vidutinės pajamos.

Jei yra pagrindo manyti, kad teismo sprendimą byloje gali būti sunku ar neįmanoma įvykdyti, teismas arba teisėjas pagrįstu ieškovo prašymu gali priimti sprendimą garantuoti reikalavimą.

Jei pateiktas prašymas garantuoti reikalavimą, 0,5 proc. reikalaujamos sumos, bet ne mažiau negu 50 LVL.

B

Taip

Jei nė viena šalis neatleidžiama nuo teismo išlaidų sumokėjimo, šalys susitaria dėl liudytojui mokėtinos sumos, remdamosi apskaičiavimo tvarka ir pridėdamos tam tikras administracines išlaidas.

Išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta, kad teismas privalo rinkti ir gauti įrodymus.

Pagal Ministrų kabineto taisykles kompensuojama:

1) kelionės išlaidos;

2) nakvynė;

3) vidutinės pajamos.

Jei yra pagrindo manyti, kad teismo sprendimą byloje gali būti sunku ar neįmanoma įvykdyti, teismas arba teisėjas pagrįstu ieškovo prašymu gali priimti sprendimą garantuoti reikalavimą.

Jei pateiktas prašymas garantuoti reikalavimą, 0,5 proc. reikalaujamos sumos, bet ne mažiau negu 50 LVL.

Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidos

Atvejo tyrimas

Kompensacija

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Jeigu kompensuojamos ne visos išlaidos, kokia dalis paprastai kompensuojama?

Kokios išlaidos niekada nekompensuojamos?

A

Taip

Šalis, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, gali susigrąžinti visas apmokėtas išlaidas iš kitos šalies.

Jei ieškinys patenkintas iš dalies, ieškovas gali susigrąžinti išlaidų dalį, proporcingą teismo patenkintų reikalavimų daliai. Atsakovui kompensuojama dalis, proporcinga atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

Jei ieškovas atsisako ieškinio, jis privalo padengti atsakovo patirtas teismo išlaidas. Tokiu atveju atsakovas nekompensuoja ieškovo apmokėtų teismo išlaidų. Tačiau, jei ieškovas atsisako ieškinio, nes po jo pateikimo atsakovas savanoriškai įvykdė reikalavimą, teismas turi pavesti atsakovui kompensuoti ieškovo patirtas išlaidas šio prašymu.

B

Taip.

Šalis, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, gali susigrąžinti visas apmokėtas išlaidas iš kitos šalies.

Jei ieškinys patenkintas iš dalies, ieškovas gali susigrąžinti išlaidų dalį, proporcingą teismo patenkintų reikalavimų daliai. Atsakovui kompensuojama dalis, proporcinga atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

Jei ieškovas atsisako ieškinio, jis privalo padengti atsakovo patirtas teismo išlaidas. Tokiu atveju atsakovas nekompensuoja ieškovo apmokėtų teismo išlaidų. Tačiau, jei ieškovas atsisako ieškinio, nes po jo pateikimo atsakovas savanoriškai įvykdė reikalavimą, teismas turi pavesti atsakovui kompensuoti ieškovo patirtas išlaidas šio prašymu.

Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

A

Teismo procesas turi vykti oficialiąja kalba.

Teismas privalo užtikrinti bylos dalyvių (išskyrus juridinių asmenų atstovus) teises, jei šie nemoka teismo proceso metu vartojamos kalbos. Tai apima susipažinimą su teismo medžiaga ir dalyvavimą procesiniuose veiksmuose padedant vertėjui žodžiu.

Nustatytųjų išlaidų nėra; sutartinė kaina.

Teismas gali nuspręsti paaiškinti savo sprendimą, nepakeisdamas jo esmės, kai yra prašomas tai padaryti, jei teismo sprendimas dar neįvykdytas ir nepasibaigė jo priverstinio vykdymo terminas

Netaikoma.

B

Teismo procesas turi vykti oficialiąja kalba.

Teismas privalo užtikrinti bylos dalyvių (išskyrus juridinių asmenų atstovus) teises, jei šie nemoka teismo proceso metu vartojamos kalbos. Tai apima susipažinimą su teismo medžiaga ir dalyvavimą procesiniuose veiksmuose padedant vertėjui žodžiu.

Nustatytųjų išlaidų nėra; sutartinė kaina.

Teismas gali nuspręsti paaiškinti savo sprendimą, nepakeisdamas jo esmės, kai yra prašomas tai padaryti, jei teismo sprendimas dar neįvykdytas ir nepasibaigė jo priverstinio vykdymo terminas

Netaikoma.

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos

Atvejo tyrimas

Kitos ginčams būdingos išlaidos

Apibūdinimas

Apytikrės išlaidos

A

Bylos dalyviai turi pateikti dokumentus užsienio kalba kartu su įstatymo nustatyta tvarka patvirtintu vertimu į oficialiąją kalbą.

Neįmanoma nustatyti.

B

Bylos dalyviai turi pateikti dokumentus užsienio kalba kartu su įstatymo nustatyta tvarka patvirtintu vertimu į oficialiąją kalbą.

Neįmanoma nustatyti.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 06/01/2016

5-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. atsakomybė - Latvija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Atliekant šį komercinės teisės, būtent atsakomybės, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti įrangos naudotojui bylinėjimosi išlaidų klausimu atsižvelgiant į toliau nurodytas aplinkybes.

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Šildymo įrangos gamintojas pristato šildytuvą montuotojui. Montuotojas šildytuvą perparduoda (ir sumontuoja) naudotojui kaip namo įrangą. Netrukus po to name kyla gaisras. Visi dalyviai (šildymo įrangos gamintojas, montuotojas ir galutinis naudotojas) apdrausti. Gaisro priežastis užginčijama. Niekas nenori kompensuoti nuostolių įrangos naudotojui.

Įrangos naudotojas nusprendžia šildymo įrangos gamintojui, šildymo įrangos montuotojui ir draudimo bendrovėms pateikti ieškinį dėl visiškos kompensacijos.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. B valstybėje narėje įsikūręs šildymo įrangos gamintojas pristato šildytuvą montuotojui C valstybėje narėje. Montuotojas šildytuvą perparduoda (ir sumontuoja) naudotojui A valstybėje narėje kaip namo įrangą. Netrukus po to name kyla gaisras. Kiekvienas dalyvis (šildymo įrangos gamintojas, montuotojas ir galutinis naudotojas) yra apdraustas savo valstybėje narėje. Gaisro priežastis užginčijama. Niekas nenori kompensuoti nuostolių įrangos naudotojui.

Įrangos naudotojas nusprendžia A valstybėje narėje šildymo įrangos gamintojui, šildymo įrangos montuotojui ir draudimo bendrovei, įsikūrusiai A valstybėje narėje, pateikti ieškinį dėl visiškos kompensacijos.


Teismo proceso išlaidos

Išlaidos Latvijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos

Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Kreipimosi į teismą mokestis

Kanceliarijos mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Kanceliarijos mokesčiai

Kiti mokesčiai

A

Priklauso nuo reikalaujamos sumos.

Kopijavimas – 0,12 LVL

Patvirtinta kopija – 0,61 LVL

1) Su bylos nagrinėjimu susiję mokesčiai.

2) Bylinėjimosi mokesčiai.

The State fee for bringing an appeal has to be paid in accordance with the rate that applies to lodging an application (an application in a case which is adjudicated in accordance with a special procedure), whereas in disputes over property the rate applied is calculated on the basis of the cost of proceedings in the court of first instance.

Kopijavimas – 0,12 LVL

Patvirtinta kopija – 0,61 LVL

Su bylos nagrinėjimu susiję mokesčiai.

Bylinėjimosi mokesčiai.

B

Priklauso nuo reikalaujamos sumos.

Kopijavimas – 0,12 LVL

Patvirtinta kopija – 0,61 LVL

Su bylos nagrinėjimu susiję mokesčiai.

Bylinėjimosi mokesčiai.

The State fee for bringing an appeal has to be paid in accordance with the rate that applies to lodging an application (an application in a case which is adjudicated in accordance with a special procedure), whereas in disputes over property the rate applied is calculated on the basis of the cost of proceedings in the court of first instance.

Kopijavimas – 0,12 LVL

Patvirtinta kopija – 0,61 LVL

Su bylos nagrinėjimu susiję mokesčiai.

Bylinėjimosi mokesčiai.

Atvejo tyrimas

Alternatyvaus ginčų sprendimo būdai

Ar šioje byloje galima pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A

Šalys gali susitarti perduoti ginčą nagrinėti arbitražo teismui.

Arbitražo teismo proceso išlaidos apima išlaidas, susijusias su ginčo nagrinėjimu, taip pat užmokestį arbitrui.

Arbitražo teismo proceso išlaidų dydį, taip pat mokėjimo terminą ir tvarką nustato arbitražo teismas, atsižvelgdamas į reikalaujamą sumą, ginčo sudėtingumą ir arbitražo teismo susitarimo nuostatas.

B

Šalys gali susitarti perduoti ginčą nagrinėti arbitražo teismui.

Arbitražo teismo proceso išlaidos apima išlaidas, susijusias su ginčo nagrinėjimu, taip pat užmokestį arbitrui.

Arbitražo teismo proceso išlaidų dydį, taip pat mokėjimo terminą ir tvarką nustato arbitražo teismas, atsižvelgdamas į reikalaujamą sumą, ginčo sudėtingumą ir arbitražo teismo susitarimo nuostatas.

Advokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos

Atvejo tyrimas

Advokatas arba patarėjas teisės klausimais

Antstolis

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

A

Juridiniams asmenims teisme pagal įstatymą gali atstovauti profesionalai, tų fizinių asmenų statutuose arba įstatuose numatyti atstovai arba kiti įgaliotieji atstovai.

Asmenys su advokatu bendradarbiauja remdamiesi susitarimu.

N.B. Advokato pagalbos išlaidos – ne daugiau kaip 5 proc. tos ieškinio dalies, kuri patenkinama, o ne finansinio pobūdžio ieškinių atveju neturi viršyti įprasto advokatų įkainio.

Ne

Jeigu priimamas sprendimas dėl reikalavimo garantavimo:

1) už reikalavimo garantavimą įšaldant kredito įstaigų arba trečiųjų šalių lėšas: 46,90 LVL;

2) už reikalavimo garantavimą nurodant atsakovui liautis vykdžius atitinkamus veiksmus: 26 LVL

Jei teismo sprendimas nevykdomas savanoriškai:

1) valstybinis mokestis už vykdomojo dokumento pateikimą yra 2 LVL;

2) teismo antstolio atlyginimas priklauso nuo skolos dydžio pradėjus išieškojimo procedūrą;

3) kitos su teismo sprendimo vykdymu susijusios išlaidos.

B

Juridiniams asmenims teisme pagal įstatymą gali atstovauti profesionalai, tų fizinių asmenų statutuose arba įstatuose numatyti atstovai arba kiti įgaliotieji atstovai.

Asmenys su advokatu bendradarbiauja remdamiesi susitarimu.

N.B. Advokato pagalbos išlaidos – ne daugiau kaip 5 proc. tos ieškinio dalies, kuri patenkinama, o ne finansinio pobūdžio ieškinių atveju neturi viršyti įprasto advokatų įkainio.

Ne

Kai priimamas sprendimas dėl reikalavimo garantavimo:

1) už reikalavimo garantavimą įšaldant kredito įstaigų arba trečiųjų šalių lėšas: 46,90 LVL;

2) už reikalavimo garantavimą nurodant atsakovui liautis vykdžius atitinkamus veiksmus: 26 LVL

Jei teismo sprendimas nevykdomas savanoriškai:

1) valstybinis mokestis už vykdomojo dokumento pateikimą yra 2 LVL;

2) teismo antstolio atlyginimas priklauso nuo skolos dydžio pradėjus išieškojimo procedūrą;

3) kitos su teismo sprendimo vykdymu susijusios išlaidos.

Atvejo tyrimas

Ekspertas

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A

Teismas turi pavesti atlikti ekspertizę byloje vienos iš šalių prašymu, jeigu, siekiant išsiaiškinti svarbias faktines bylos aplinkybes, būtinos specialios mokslo, technologijų, meno ar kitos srities žinios.

Ministrų kabineto taisyklės.

B

Teismas turi pavesti atlikti ekspertizę byloje vienos iš šalių prašymu, jeigu, siekiant išsiaiškinti svarbias faktines bylos aplinkybes, būtinos specialios mokslo, technologijų, meno ar kitos srities žinios.

Ministrų kabineto taisyklės.

Kompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos

Atvejo tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

A

Taip.

Jei nė viena šalis neatleidžiama nuo teismo išlaidų sumokėjimo, šalys susitaria dėl liudytojui mokėtinos sumos, remdamosi apskaičiavimo tvarka ir pridėdamos tam tikras administracines išlaidas.

Išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta, kad teismas privalo rinkti ir gauti įrodymus.

Pagal Ministrų kabineto taisykles kompensuojama:

1) kelionės išlaidos;

2) nakvynė;

3) vidutinės pajamos.

Jei yra pagrindo manyti, kad teismo sprendimą byloje gali būti sunku ar neįmanoma įvykdyti, teismas arba teisėjas pagrįstu ieškovo prašymu gali priimti sprendimą garantuoti reikalavimą.

Jei pateiktas prašymas garantuoti reikalavimą, 0,5 proc. reikalaujamos sumos, bet ne mažiau negu 50 LVL.

B

Taip.

Jei nė viena šalis neatleidžiama nuo teismo išlaidų sumokėjimo, šalys susitaria dėl liudytojui mokėtinos sumos, remdamosi apskaičiavimo tvarka ir pridėdamos tam tikras administracines išlaidas.

Išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta, kad teismas privalo rinkti ir gauti įrodymus.

Pagal Ministrų kabineto taisykles kompensuojama:

1 ) travel expenses;

2) nakvynė;

3) vidutinės pajamos.

Jei yra pagrindo manyti, kad teismo sprendimą byloje gali būti sunku ar neįmanoma įvykdyti, teismas arba teisėjas pagrįstu ieškovo prašymu gali priimti sprendimą garantuoti reikalavimą.

Jei pateiktas prašymas garantuoti reikalavimą, 0,5 proc. reikalaujamos sumos, bet ne mažiau negu 50 LVL.

Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidos

Atvejo tyrimas

Kompensacija

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Jeigu kompensuojamos ne visos išlaidos, kokia dalis paprastai kompensuojama?

Kokios išlaidos niekada nekompensuojamos?

A

Taip.

Šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, gali susigrąžinti visas apmokėtas išlaidas iš kitos šalies.

Jei ieškinys patenkintas iš dalies, ieškovas gali susigrąžinti išlaidų dalį, proporcingą teismo patenkintų reikalavimų daliai. Atsakovui kompensuojama dalis, proporcinga atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

Jei ieškovas atsisako ieškinio, jis privalo padengti atsakovo patirtas teismo išlaidas. Tokiu atveju atsakovas nekompensuoja ieškovo apmokėtų teismo išlaidų. Tačiau, jei ieškovas atsisako ieškinio, nes po jo pateikimo atsakovas savanoriškai įvykdė reikalavimą, teismas turi pavesti atsakovui kompensuoti ieškovo patirtas išlaidas šio prašymu.

B

Taip.

Šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, gali susigrąžinti visas apmokėtas išlaidas iš kitos šalies.

Jei ieškinys patenkintas iš dalies, ieškovas gali susigrąžinti išlaidų dalį, proporcingą teismo patenkintų reikalavimų daliai. Atsakovui kompensuojama dalis, proporcinga atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

Jei ieškovas atsisako ieškinio, jis privalo padengti atsakovo patirtas teismo išlaidas. Tokiu atveju atsakovas nekompensuoja ieškovo apmokėtų teismo išlaidų. Tačiau, jei ieškovas atsisako ieškinio, nes po jo pateikimo atsakovas savanoriškai įvykdė reikalavimą, teismas turi pavesti atsakovui kompensuoti ieškovo patirtas išlaidas šio prašymu.

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos

Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

A

Teismo procesas turi vykti oficialiąja kalba.

Teismas privalo užtikrinti bylos dalyvių (išskyrus juridinių asmenų atstovus) teises, jei šie nemoka teismo proceso metu vartojamos kalbos. Tai apima susipažinimą su teismo medžiaga ir dalyvavimą procesiniuose veiksmuose padedant vertėjui žodžiu.

Nustatytųjų išlaidų nėra; sutartinė kaina.

B

Teismo procesas turi vykti oficialiąja kalba.

Teismas privalo užtikrinti bylos dalyvių (išskyrus juridinių asmenų atstovus) teises, jei šie nemoka teismo proceso metu vartojamos kalbos. Tai apima susipažinimą su teismo medžiaga ir dalyvavimą procesiniuose veiksmuose padedant vertėjui žodžiu.

Nustatytųjų išlaidų nėra; sutartinė kaina.

Atvejo tyrimas

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Apibūdinimas

Apytikrės išlaidos

A

Teismas gali nuspręsti paaiškinti savo sprendimą, nepakeisdamas jo esmės, kai yra prašomas tai padaryti, jei teismo sprendimas dar neįvykdytas ir nepasibaigė jo priverstinio vykdymo terminas

Netaikoma.

Bylos dalyviai turi pateikti dokumentus užsienio kalba kartu su įstatymo nustatyta tvarka patvirtintu vertimu į oficialiąją kalbą.

Neįmanoma nustatyti.

B

Teismas gali nuspręsti paaiškinti savo sprendimą, nepakeisdamas jo esmės, kai yra prašomas tai padaryti, jei teismo sprendimas dar neįvykdytas ir nepasibaigė jo priverstinio vykdymo terminas

Netaikoma.

Bylos dalyviai turi pateikti dokumentus užsienio kalba kartu su įstatymo nustatyta tvarka patvirtintu vertimu į oficialiąją kalbą.

Neįmanoma nustatyti.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 06/01/2016

Teismo proceso išlaidos - Lietuva

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Lietuvos teismo proceso išlaidas. Teismo proceso išlaidos nuodugniau analizuojamos šiuose atvejų tyrimuose:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠeimos teisė. Santuokos nutraukimas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠeimos teisė. Vaikų globa

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠeimos teisė. Išlaikymas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKomercinė teisė. Sutartys

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKomercinė teisė. Atsakomybė


Teismo proceso išlaidos

Teisininkų įkainių reglamentavimas

1.Solisitoriai

Lietuvoje nėra tokios profesijos.

2. Advokatai

Lietuvoje advokatų įkainiai nereglamentuojami. Jų dydis priklauso nuo bylos sudėtingumo ir susijusių išteklių. Tačiau įkainiai negali viršyti teisingumo ministro ir Lietuvos advokatų tarybos pirmininko rekomendacijose nustatytos maksimalios sumos.

3. Baristeriai

Lietuvoje nėra tokios profesijos.

4. Antstoliai

Antstolis imasi veiksmų, tik jei skolininkas nevykdo teismo sprendimo ir reikia pateikti teisiškai vykdytinus dokumentus. Vykdymo išlaidų dydį, jų mokėjimą ir atleidimą nuo jų reglamentuoja Sprendimų vykdymo instrukcija. Visas vykdymo išlaidas turi apmokėti išieškotojas. Teismo sprendimo vykdymo metu arba jį įvykdžius antstolis susigrąžina mokesčius iš skolininko.

Mokesčio dydis priklauso nuo reikalingų vykdymo veiksmų rūšies ir nuo to, kiek vykdymo veiksmų atlikta. Kai kurios vykdymo išlaidos yra fiksuotos – kai kurių paslaugų kaina yra 60 Lt / val., o kai kurie įkainiai apskaičiuojami kaip išieškomo turto vertės procentinė dalis.

Nustatytosios išlaidos

Nustatytosios išlaidos civilinėse bylose

Nustatytosios šalių išlaidos civilinėse bylose

Bylinėjimosi išlaidas civiliniame procese sudaro žyminis mokestis ir kitos išlaidos: atstovavimo, teismo dokumentų įteikimo išlaidos, ekspertams ir (arba) liudytojams išmokėtos sumos, vykdymo išlaidos ir kt. Kai kuriais atvejais žyminis mokestis nustatytas Civilinio proceso kodekse ir yra fiksuotas. Bylinėjimosi išlaidos apibrėžtos Civilinio proceso kodekso VIII skyriuje.

Civilinio proceso etapas, kai šalys privalo padengti nustatytąsias išlaidas

Žyminis mokestis paprastai sumokamas prieš pateikiant ieškinį teismui.

Nustatytosios išlaidos baudžiamosiose bylose

Nustatytosios šalių išlaidos baudžiamosiose bylose

Baudžiamojoje byloje šalims nėra nustatytųjų išlaidų.

Nustatytosios išlaidos konstitucinės justicijos bylose

Nustatytosios šalių išlaidos konstitucinės justicijos bylose

Konstitucinės justicijos bylos nemokamos, tačiau plačioji visuomenė negali kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Teisinių atstovų pateiktina išankstinė informacija

Įstatyme tokios tiesioginės pareigos nenustatyta.

Išlaidos, kurias turi padengti laimėjusi šalis

Bylinėjimosi išlaidos civilinėje byloje apibrėžiamos Civilinio proceso kodekso VIII skyriuje.

Išlaidų šaltiniai

Kur rasti informacijos apie išlaidų šaltinius Lietuvoje?

Daugiau informacijos pateikiama pridėtoje Lietuvos išlaidų skaidrumo tyrimo ataskaitojePDF(950 Kb)en.

Kokiomis kalbomis galiu gauti informaciją apie išlaidų šaltinius Lietuvoje?

Informacija prieinama anglų kalba.

Kur rasti informacijos apie tarpininkavimą?

Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje Teisminės mediacijos procedūra.

Teisinė pagalba

Teisinės pagalbos teikimo sąlygos

Pagal Lietuvos teisės aktus yra dvi valstybės garantuojamos teisinės pagalbos rūšys:

 1. Pirminė teisinė pagalba apima teisinės pagalbos teikimą Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka, teisines konsultacijas ir valstybės bei savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų, išskyrus procesinius dokumentus, rengimą. Teisinė pagalba taip pat apima patarimus dėl ginčo išsprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą.
 2. Antrinė teisinė pagalba apima dokumentų rengimą, gynybą ir atstovavimą teisme, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimą išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.

Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvoje arba kitose ES valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos pasirašytose tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys, neatsižvelgiant į jų pajamas.

Visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvoje bei kitose valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys gali prašyti antrinės teisinės pagalbos. Antrinę teisinę pagalbą asmenys gauna tik tuomet, jei jų turtas ir metinės pajamos neviršija vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygio teisinei pagalbai gauti pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą.

Taigi vertinant asmens turtinę padėtį taikoma bendra turto ir pajamų lygio sistema (maksimali suma, už kurią mažesnes pajamas gaunantis prašytojas laikomas nepasiturinčiu).

Teisė gauti teisinę pagalbą

Vyriausybė yra nustačiusi du taikytinus turto ir pajamų lygius. Prašytojų turtas ir pajamos neturi viršyti pirmojo arba antrojo įstatyme nustatyto lygio. Be to, prašytojų metinės grynosios pajamos (per paskutinius dvylika mėnesių) neturi viršyti Lietuvos įstatymuose nustatyto pirmojo arba antrojo pajamų lygio.

Nepriteklius nėra vienintelis kriterijus, kuriuo remiantis nustatoma asmens galimybė gauti antrinę teisinę pagalbą.

Teisę gauti pirmojo lygio teisinę pagalbą asmuo turi, jei jo metinės pajamos neviršija 8 000 LTL (2 318,8 EUR), pridedant 3 000 LTL (869,6 EUR) kiekvienam jo išlaikytiniui. Teisę gauti antrojo lygio teisinę pagalbą asmuo turi, jei jo metinės pajamos neviršija 12 000 LTL (3 478,2 EUR), pridedant 4 400 LTL (1 275,3 EUR) kiekvienam jo išlaikytiniui. Nustatant nepriteklių į asmens pareigas jo išlaikytiniams neatsižvelgiama.

Atsižvelgiant į asmens turtą ir pajamas, valstybė garantuoja ir apmoka antrinės teisinės pagalbos išlaidų:

 1. 100 procentų – jeigu nustatomas pirmasis asmens turto ir pajamų lygis;
 2. 50 procentų – jeigu nustatomas antrasis asmens turto ir pajamų lygis.

Įstatymo 12 straipsnyje nurodytiems asmenims valstybė privalo garantuoti ir apmokėti 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų (žr. toliau). Išlaidos apmokamos, neatsižvelgiant į asmens turtą ir pajamas, išskyrus asmenis (nurodytus įstatymo 12 straipsnio 6 punkte), kurie gali laisvai disponuoti savo turtu ir pajamomis. Jos priskiriamos antrajam turto ir pajamų lygiui. Tokiu atveju valstybė garantuoja ir apmoka 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų.

Kai kurių asmenų grupėms antrinės teisinės pagalbos išlaidos apmokamos, nepaisant vyriausybės nustatyto turto ir pajamų lygio (pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 12 straipsnį):

 1. asmenys, kurie turi teisę gauti teisinę pagalbą nagrinėjant baudžiamąsias bylas (pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 51 straipsnį) ir kitais įstatymų nustatytais atvejais, kai gynėjo dalyvavimas yra privalomas;
 2. nukentėjusieji dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose, įskaitant atvejus, kai žalos atlyginimo klausimas yra sprendžiamas baudžiamojoje byloje;
 3. asmenys, gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymą;
 4. asmenys, išlaikomi stacionariose socialinės globos įstaigose;
 5. asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas arba kurie yra pripažinti nedarbingais, arba sulaukę senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, taip pat šių asmenų globėjai (rūpintojai), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms bei interesams atstovauti ir ginti;
 6. asmenys, pateikę įrodymus, kad dėl objektyvių priežasčių negali disponuoti savo turtu ir lėšomis ir dėl to jų turtas ir metinės pajamos, kuriais jie gali laisvai disponuoti, neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti pagal šį įstatymą;
 7. asmenys, sergantys sunkiomis psichikos ligomis, kai sprendžiami jų priverstinio hospitalizavimo ir gydymo klausimai pagal Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymą, ir jų globėjai (rūpintojai), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti;
 8. skolininkai vykdymo procese, kai išieškoma iš paskutinio gyvenamojo būsto, kuriame jie gyvena;
 9. nepilnamečių vaikų, kai sprendžiamas jų iškeldinimo klausimas, tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą;
 10. nepilnamečiai vaikai, kai įstatymų nustatytais atvejais savarankiškai kreipiasi į teismą dėl savo teisių ar įstatymų saugomų interesų gynimo, išskyrus įstatymų nustatyta tvarka sudariusius santuoką ar teismo pripažintus visiškai veiksniais (emancipuotais);
 11. asmenys, kuriuos prašoma pripažinti neveiksniais, bylose dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu;
 12. asmenys bylose dėl gimimo registravimo;
 13. kiti asmenys Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

Ekspertų užmokestis

Ekspertams už jų atitraukimą nuo tiesioginio darbo ar įprasto užsiėmimo teismas apmoka už kiekvieną dėl teismo iškvietimo sugaištą dieną. Jiems sumokama už atitinkamos ekspertizės atlikimą ir atlyginamos visos jų turėtos išlaidos, susijusios su atvykimu į teismą, kelione ir gyvenamosios vietos patalpų nuoma, taip pat jiems išmokami dienpinigiai. Šalis, pateikusi prašymą iškviesti ekspertą, turi iš anksto sumokėti teismo nustatyto dydžio užstatą. Jei prašymus iškviesti ekspertą (-us) pateikia abi šalys, jos sumoka užstatą lygiomis dalimis. Užstatas sumokamas į teismo specialiąją sąskaitą.

Jei Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ar kituose įstatymuose nustatytais atvejais teismas iškviečia liudytojus ir ekspertus savo iniciatyva, jų išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto. Tai gali būti susiję su prašymu atlikti ekspertizę arba apžiūrėti įvykio vietą.

Nustatant užstato dydį, turi būti atsižvelgta į patirtinų išlaidų sumą. Teismas sumoka ekspertams, jiems atlikus savo pareigas. Teismas taip pat privalo apmokėti ekspertizę atlikusios įstaigos pateiktą sąskaitą už ekspertizę. Šios sumos išmokamos iš specialiosios teismo sąskaitos, atidarytos banke pagal teismo buvimo vietą. Ekspertams ir ekspertizės įstaigoms išmokėtos sumos, kai užstatas nebuvo paimtas, priteisiamos į teismo specialiąją sąskaitą iš šalies, kurios nenaudai priimtas sprendimas, arba iš šalių proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų dydžiui. Teisingumo ministerija nustato maksimalius šių išlaidų dydžius.

Vertėjų raštu ir žodžiu užmokestis

Vertėjams už jų atitraukimą nuo tiesioginio darbo ar įprasto užsiėmimo teismas apmoka už kiekvieną dėl teismo iškvietimo sugaištą dieną. Vertėjams turi būti sumokėta už vertimą ir atlyginamos visos jų turėtos išlaidos, susijusios su atvykimu į teismą, kelione ir gyvenamosios vietos patalpų nuoma, taip pat jiems išmokami dienpinigiai. Šalis, kurios teismui pateiktas dokumentas turi būti išverstas į užsienio kalbą, iš anksto sumoka teismo nustatyto dydžio užstatą.

Teismas sumoka vertėjams iš tam skirtų valstybės biudžeto lėšų, išskyrus vertėjams išmokėtas sumas už šalių pateiktų procesinių dokumentų vertimą į užsienio kalbą. Teismo posėdyje suteiktų vertimo žodžiu ir (arba) raštu paslaugų išlaidos turi būti apmokamos iš valstybės biudžeto. Teisingumo ministerija yra nustačiusi maksimalią šių išlaidų sumą.

Susiję priedai

Lietuvos išlaidų skaidrumo tyrimo ataskaitaPDF(950 Kb)en


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 18/02/2019

1-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. santuokos nutraukimas - Lietuva

Atliekant šį šeimos teisės, būtent santuokos nutraukimo, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti pareiškimą dėl santuokos nutraukimo pateikusiai šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Pora susituokia. Vėliau jie pradeda gyventi skyrium ir susitaria nutraukti santuoką.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. Du tos pačios valstybės narės (A valstybė narė) piliečiai susituokia. Santuokos sudarymas švenčiamas A valstybėje narėje. Po vestuvių pora išvyksta gyventi ir dirbti į kitą valstybę narę (B valstybė narė), kurioje jie įsikuria nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. Netrukus po to pora pradeda gyventi skyriumi – žmona grįžta į A valstybę narę, o vyras lieka B valstybėje narėje. Pora susitaria nutraukti santuoką. Grįžusi į A valstybę narę žmona iš karto pateikia prašymą dėl santuokos nutraukimo B valstybės narės teismui.


Teismo proceso išlaidos

Išlaidos Lietuvoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

A atvejis

Prašymus nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu pateikiantys sutuoktiniai atleidžiami nuo oficialaus mokesčio teismo nagrinėjamose bylose.

Byloje dalyvaujantys asmenys moka 10 litų už pakartotinį teismo procesinio dokumento nuorašą ir 1 litą už kiekvieną puslapį.

Teismas priteisia priešingai šaliai sumokėti bylą laimėjusios šalies bylinėjimosi išlaidas, net jei priešinga šalis atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

B atvejis

Užsienio fiziniams ar juridiniams asmenims taikomos tokios pat atleidimo nuo mokesčių, jų sumažinimo, atidėjimo ar paskirstymo dalimis sąlygos, kaip ir Lietuvos piliečiams.

Tokie pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokie pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.Atvejo tyrimas

Apeliaciniai skundai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

A atvejis

Prašymus nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu pateikiantys sutuoktiniai atleidžiami nuo oficialaus mokesčio teismo nagrinėjamose bylose.

Byloje dalyvaujantys asmenys moka 10 litų už pakartotinį teismo procesinio dokumento nuorašą ir 1 litą už kiekvieną puslapį.

Teismas priteisia priešingai šaliai sumokėti bylą laimėjusios šalies bylinėjimosi išlaidas, net jei priešinga šalis atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

B atvejis

Tokie pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokie pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokie pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.Atvejo tyrimas

AGS

Ar šioje byloje galima pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

Taip, per pirminį nagrinėjimą nustatęs ginčo esmę, teismas pasiūlo abiem šalims galimybę sudaryti abiem priimtiną kompromisinį susitarimą ir taikiai išspręsti ginčą.

Nėra

B atvejis

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.Advokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas arba patarėjas teisės klausimais

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

A atvejis

Advokato atstovavimas nebūtinas.

Žr. skyrių apie teisininkų įkainių reglamentavimą pirmiau.

B atvejis

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.Atvejo tyrimas

Antstolis

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

A atvejis

Ne

Ne. Antstoliai imasi veiksmų tik išdavus vykdomąjį raštą.

Reglamentuojama Sprendimų vykdymo instrukcija. Išlaidos turi būti susigrąžinamos iš skolininko.

Suma priklauso nuo vykdymo ypatumų ir vykdymo veiksmų skaičiaus; išlaidos gali būti fiksuotos – 60 Lt už valandą arba procentinė atitinkamo (-ų) daikto (-ų) vertės dalis.

B atvejis

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.Atvejo tyrimas

Ekspertas

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

Teismas, atsižvelgęs į dalyvaujančių byloje asmenų nuomonę, gali paskirti ekspertą atlikti ekspertizę siekiant išsiaiškinti klausimus, kuriems reikia specialių mokslo, medicinos, meno, technikos ar amato žinių.

Ekspertizės prašanti šalis turi iš anksto sumokėti teismo nustatyto dydžio užstatą. Vyriausybė ar įgaliota institucija nustato maksimalią išlaidų sumą. Teismas priteisia priešingai šaliai sumokėti bylą laimėjusios šalies bylinėjimosi išlaidas, net jei priešinga šalis atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

B atvejis

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.Kompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos


Atvejo tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Kiti mokesčiai

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

Apibūdinimas

Išlaidos

A atvejis

Taip, liudytojams išmokėtos sumos pridedamos prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.

Žr. skyrių apie ekspertų atlyginimą pirmiau.

Žr. skyrių apie ekspertų atlyginimą pirmiau.

Teismas privalo atsižvelgti į mokančios šalies turtinę padėtį. Suma priklauso nuo procesinių veiksmų pobūdžio ir negali viršyti 100 000 litų.

Kitos išlaidos susijusios su:

1) vietos apžiūra,

2) atsakovo paieška,

3) teismo dokumentų įteikimu,

4) teismo sprendimo vykdymu,

5) atlyginimu už kuratoriaus darbą,

6) kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos.

Žr. skyrių apie ekspertus pirmiau. Atsakovo paieškos išlaidas turi sumokėti paieškos prašiusi šalis arba teismas.

Žr. skyrių apie antstolio mokesčius.

Kuratorius turi teisę gauti atlyginimą už atstovavimą pagal vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus tarifus. Atstovavimo išlaidas padengia šalis, kurios iniciatyva paskiriamas kuratorius; atstovavimo išlaidos turi būti sumokėtos iš anksto.

B atvejis

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokie pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo tyrimas

Teisinė pagalba

Kada ir kokiomis sąlygomis taikytina?

Kada kompensuojamos visos išlaidos?

Sąlygos?

A atvejis

Pirminės teisinės pagalbos galima prašyti skyriuje apie teisinę pagalbą pirmiau aprašyta tvarka.

Antrinę teisinę pagalbą galima gauti skyriuje apie teisinę pagalbą pirmiau aprašytomis sąlygomis.

Valstybė garantuoja 100 proc. pirminės teisinės pagalbos išlaidų apmokėjimą.

Apmokant antrinės teisinės pagalbos išlaidas atsižvelgiama į asmens turtą ir pajamas (žr. skyrių apie teisinę pagalbą pirmiau).

 

Pirminę teisinę pagalbą norintys gauti asmenys gali kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

Antrinę teisinę pagalbą norintys gauti asmenys turi kreiptis su prašymą pagrindžiančiais dokumentais, patvirtinančiais teisę gauti antrinę teisinę pagalbą.

B atvejis

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.
Atvejo tyrimas

Kompensacija

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Jeigu kompensuojamos ne visos išlaidos, kokia procentinė dalis paprastai kompensuojama?

Kokios išlaidos

niekada nekompensuojamos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A atvejis

Santuoką bendru sutikimu susitarusios nutraukti šalys atleidžiamos nuo bylinėjimosi išlaidų.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos ir vykdymo procese skolininko patirtos išlaidos.

Jei antrinės teisinės pagalbos teikimas nutraukiamas įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 6 punktuose nustatytais atvejais. Išlaidas įstatymo nustatyta tvarka galima susigrąžinti iš asmens, kuriam buvo suteikta pagalba.

Jei patyrus bylinėjimosi išlaidų išmokamos draudimo išmokos, antrinės teisinės pagalbos išlaidas privaloma grąžinti į valstybės biudžetą teisingumo ministro nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo draudimo išmokos sumokėjimo. Jeigu asmuo negrąžina šių išlaidų, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

Jeigu antrinė teisinė pagalba buvo suteikta (įstatymo 12 straipsnio 6 punktas), tačiau pasikeitus aplinkybėms (11 straipsnio 2 dalies 1 punktas) toks asmuo privalo per tarnybos nustatytą terminą grąžinti suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidas į valstybės biudžetą. Jeigu asmuo šių išlaidų negrąžina, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

Jeigu apmokama 50 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų ir pareiškėjas neatlieka pareigos laikantis proceso įstatymų nustatytų terminų ir tvarkos apmokėti 50 proc. bylinėjimosi išlaidų civilinio arba administracinio proceso atveju, byla gali pasibaigti nepriėmus teismo sprendimo dėl bylos esmės, o pareiškėjas privalo per tarnybos nustatytą terminą grąžinti suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidas. Jeigu išlaidos išieškomos, valstybei atstovauja tarnyba.

B atvejis

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos?

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos?

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos?

Apibūdinimas

Apytikrės išlaidos?

A atvejis

Visi teismo procesiniai dokumentai ir jų priedai teismui turi būti pateikiami valstybine kalba.

Šalis, kurios teismo procesinius dokumentus reikia išversti į užsienio kalbą, turi iš anksto sumokėti teismo nustatyto dydžio užstatą bylinėjimosi išlaidoms padengti. Jei prašymus pareiškia abi šalys, užstatą sumoka abi šalys lygiomis dalimis.

Valstybine kalba nekalbantiems asmenims proceso metu garantuojama teisė į vertimo žodžiu ir (arba) raštu paslaugas.

Teismas privalo sumokėti vertėjams žodžiu ir (arba) raštu priklausančias sumas iš valstybės biudžeto lėšų.

B atvejis

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 18/02/2019

2-asis atvejo tyrimas. šeimos teisė. vaikų globa - Lietuva

Atliekant šį šeimos teisės, būtent teisės rūpintis vaikais, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti ieškinį pateikusiai šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę. Tuo metu, kai jie pradeda gyventi skyrium, jų vaikui yra treji metai. Teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai, o teisė bendrauti su vaiku – tėvui. Motina pateikia ieškinį dėl tėvo teisės bendrauti su vaiku apribojimo.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės, kai jūs esate advokatas A valstybėje narėje. Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę valstybėje narėje (B valstybė narė). Jie turi bendrą vaiką, tačiau iš karto po jo gimimo pradėjo gyventi skyrium. B valstybės narės teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai, o teisė bendrauti su vaiku – tėvui. Gavusi teismo leidimą, motina su vaiku išsikelia gyventi į kitą valstybę narę (A valstybė narė), o tėvas lieka B valstybėje narėje. Po kelerių metų motina pateikia ieškinį A valstybėje narėje dėl tėvo teisės bendrauti su vaiku pakeitimo.


Teismo proceso išlaidos


Išlaidos Lietuvoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

A atvejis

Oficialūs mokesčiai bylose, susijusiose su išsituokusių tėvų ginčais dėl bendravimo su vaiku, yra 100 litų. Teismai gali pakoreguoti šį mokestį, atsižvelgdami į ketvirčio vartotojo kainų indeksą (šiuo metu 132).

Byloje dalyvaujantys asmenys moka 10 litų už pakartotinį teismo procesinio dokumento nuorašą ir 1 litą už kiekvieną puslapį.

Teismas priteisia priešingai šaliai sumokėti bylą laimėjusios šalies bylinėjimosi išlaidas, net jei priešinga šalis atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

Oficialūs mokesčiai bylose, susijusiose su išsituokusių tėvų ginčais dėl bendravimo su vaiku, yra 100 litų. Teismai gali pakoreguoti šį mokestį, atsižvelgdami į ketvirčio vartotojo kainų indeksą (šiuo metu 132).

Byloje dalyvaujantys asmenys moka 10 litų už pakartotinį teismo procesinio dokumento nuorašą ir 1 litą už kiekvieną puslapį.

Teismas priteisia priešingai šaliai sumokėti bylą laimėjusios šalies bylinėjimosi išlaidas, net jei priešinga šalis atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

B atvejis

Tokie pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokie pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokie pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokie pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokie pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokie pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.Atvejo tyrimas

AGS

Ar tokioje byloje galima pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

Taip, per pirminį nagrinėjimą nustatęs ginčo esmę, teismas pasiūlo abiem šalims galimybę sudaryti abiem priimtiną kompromisinį susitarimą ir taikiai išspręsti ginčą.

Nėra

B atvejis

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos A atveju.Advokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas arba patarėjas teisės klausimais

Antstolis

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

A atvejis

Advokato atstovavimas nebūtinas.

Žr. skyrių apie teisininkų atlyginimo reglamentavimą pirmiau.

Ne

Ne

Ne. Antstoliai imasi veiksmų tik išdavus vykdomąjį raštą.

Vykdymo išlaidos: 60 litų, kurių antstolis gali reikalauti kiekvienoje vykdymo byloje, 200 litų atlyginimas antstoliui ir kitos vykdymo išlaidos, kurios priklauso nuo vykdymo veiksmų ypatumų ir skaičiaus.

B atvejis

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.Atvejo tyrimas

Ekspertas

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

Teismas, atsižvelgęs į dalyvaujančių byloje asmenų nuomonę, gali paskirti ekspertą atlikti ekspertizę siekiant išsiaiškinti klausimus, kuriems reikia specialių mokslo, medicinos, meno, technikos ar amato žinių.

Ekspertizės prašanti šalis turi iš anksto sumokėti teismo nustatyto dydžio užstatą. Vyriausybė ar įgaliota institucija nustato maksimalią išlaidų sumą. Teismas priteisia priešingai šaliai sumokėti bylą laimėjusios šalies bylinėjimosi išlaidas, net jei priešinga šalis atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

B atvejis

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.Kompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos


Atvejo tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Kiti mokesčiai

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

Apibūdinimas

Išlaidos

A atvejis

Taip, liudytojams išmokėtos sumos pridedamos prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.

Žr. skyrių „apie ekspertų įkainius pirmiau.

Žr. skyrių apie ekspertų įkainius pirmiau.

Teismas privalo atsižvelgti į mokančios šalies turtinę padėtį. Suma priklauso nuo procesinių veiksmų pobūdžio ir negali viršyti 100 000 litų.

Kitos išlaidos, susijusios su: 1) vietos apžiūra, 2) atsakovo paieška, 3) teismo dokumentų įteikimu, 4) teismo sprendimo vykdymu, 5) atlyginimu už kuratoriaus darbą, 6) kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos.

Žr. skyrių apie ekspertus pirmiau.

Atsakovo paieškos išlaidas turi sumokėti paieškos prašiusi šalis arba teismas.

Žr. skyrių apie antstolio mokesčius.

Kuratorius turi teisę gauti atlyginimą už atstovavimą pagal vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus tarifus. Atstovavimo išlaidas padengia šalis, kurios iniciatyva paskiriamas kuratorius; atstovavimo išlaidos turi būti sumokėtos iš anksto.

B atvejis

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokie pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo

 tyrimas

Teisinė pagalba

Kada ir kokiomis sąlygomis taikytina?

Kada kompensuojamos visos išlaidos?

Sąlygos?

A atvejis

Pirminės teisinės pagalbos galima prašyti skyriuje apie teisinę pagalbą pirmiau aprašyta tvarka.

Antrinę teisinę pagalbą galima gauti skyriuje apie teisinę pagalbą pirmiau aprašytomis sąlygomis.

Valstybė garantuoja 100 proc. pirminės teisinės pagalbos išlaidų apmokėjimą.

Apmokant antrinės teisinės pagalbos išlaidas atsižvelgiama į asmens turtą ir pajamas (žr. skyrių apie teisinę pagalbą pirmiau).

Pirminę teisinę pagalbą norintys gauti asmenys gali kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

Antrinę teisinę pagalbą norintys gauti asmenys turi kreiptis su prašymą pagrindžiančiais dokumentais, patvirtinančiais teisę gauti antrinę teisinę pagalbą.

B atvejis

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.
Atvejo

tyrimas

Kompensacija

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Kokios išlaidos

niekada nekompensuojamos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A atvejis

Bylą laimėjusi šalis gali susigrąžinti bylinėjimosi išlaidas iš bylą pralaimėjusios šalies.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos ir vykdymo procese skolininko patirtos išlaidos.

Jei antrinės teisinės pagalbos teikimas nutraukiamas įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 6 punktuose nustatytais atvejais. Išlaidas įstatymo nustatyta tvarka galima susigrąžinti iš asmens, kuriam buvo suteikta pagalba.

Jei patyrus bylinėjimosi išlaidų išmokamos draudimo išmokos, antrinės teisinės pagalbos išlaidas privaloma grąžinti į valstybės biudžetą teisingumo ministro nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo draudimo išmokos sumokėjimo. Jeigu asmuo negrąžina šių išlaidų, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

Jeigu antrinė teisinė pagalba buvo suteikta (įstatymo 12 straipsnio 6 punktas), tačiau pasikeitus aplinkybėms (11 straipsnio 2 dalies 1 punktas) toks asmuo privalo per tarnybos nustatytą terminą grąžinti suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidas į valstybės biudžetą. Jeigu asmuo šių išlaidų negrąžina, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

Jeigu apmokama 50 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų ir pareiškėjas neatlieka pareigos laikantis proceso įstatymų nustatytų terminų ir tvarkos apmokėti 50 proc. bylinėjimosi išlaidų civilinio arba administracinio proceso atveju, byla gali pasibaigti nepriėmus teismo sprendimo dėl bylos esmės, o pareiškėjas privalo per tarnybos nustatytą terminą grąžinti suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidas. Jeigu išlaidos išieškomos, valstybei atstovauja tarnyba.Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo

tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos?

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos?

A atvejis

Visi teismo dokumentai ir jų priedai teismui turi būti pateikiami valstybine kalba.

Šalis, kurios teismo dokumentus reikia išversti į užsienio kalbą, turi iš anksto sumokėti teismo nustatyto dydžio užstatą bylinėjimosi išlaidoms padengti. Jei prašymus pareiškia abi šalys, užstatą sumoka abi šalys lygiomis dalimis.

Valstybine kalba nekalbantiems asmenims proceso metu garantuojama teisė į vertimo žodžiu ir (arba) raštu paslaugas.

Teismas privalo sumokėti vertėjams žodžiu ir (arba) raštu priklausančias sumas iš valstybės biudžeto lėšų.

B atvejis

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 18/02/2019

3-iasis atvejo tyrimas. šeimos teisė. išlaikymas - Lietuva

Atliekant šį šeimos teisės, būtent alimentų, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti ieškinį pateikusiai šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę. Tuo metu, kai jie pradeda gyventi skyrium, jų vaikui yra treji metai. Teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai. Neišspręstas tik ginčas dėl alimentų, kuriuos tėvas privalo mokėti motinai ir kurie skirti vaikui išlaikyti ir jo mokslams, sumos. Motina dėl to pateikia ieškinį.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės, kai jūs esate advokatas A valstybėje narėje: Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę valstybėje narėje (B valstybė narė). Jie turi trejų metų vaiką. Pora pradeda gyventi skyrium. B valstybės narės teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai. Gavusi tėvo sutikimą, motina su vaiku išsikelia gyventi į kitą valstybę narę (A valstybė narė), kur jie įsikuria nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

Lieka neišspręstas ginčas dėl alimentų, kuriuos tėvas turi mokėti motinai ir kurie skirti vaikui išlaikyti ir jo mokslams, sumos. Motina dėl to pateikia ieškinį A valstybėje narėje.


Teismo proceso išlaidos


Išlaidos Lietuvoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

A atvejis

Ieškovai, prašantys vaiko išlaikymo, teismo nagrinėjamose bylose atleidžiami nuo oficialaus mokesčio.

Byloje dalyvaujantys asmenys moka 10 litų už pakartotinį teismo procesinio dokumento nuorašą ir 1 litą už kiekvieną puslapį.

Teismas priteisia priešingai šaliai sumokėti bylą laimėjusios šalies bylinėjimosi išlaidas, net jei priešinga šalis atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

B atvejis

Užsienio fiziniams ar juridiniams asmenims taikomos tokios pat atleidimo nuo bylinėjimosi išlaidų, jų sumažinimo, atidėjimo ar paskirstymo dalimis sąlygos, kaip ir Lietuvos piliečiams.

Tokie pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokie pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.Atvejo tyrimas

Apeliaciniai skundai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

A atvejis

Ieškovai, prašantys vaiko išlaikymo, teismo nagrinėjamose bylose atleidžiami nuo oficialaus mokesčio.

Byloje dalyvaujantys asmenys moka 10 litų už pakartotinį teismo procesinio dokumento nuorašą ir 1 litą už kiekvieną puslapį.

Teismas priteisia priešingai šaliai sumokėti bylą laimėjusios šalies bylinėjimosi išlaidas, net jei priešinga šalis atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

B atvejis

Tokie pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokie pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokie pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.Atvejo tyrimas

AGS

Ar šioje byloje galima pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

Taip, per pirminį nagrinėjimą nustatęs ginčo esmę, teismas pasiūlo abiem šalims galimybę sudaryti abiem priimtiną kompromisinį susitarimą ir taikiai išspręsti ginčą.

Nėra

B atvejis

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.Advokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas arba patarėjas teisės klausimais

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

A atvejis

Advokato atstovavimas nebūtinas.

Žr. skyrių apie teisininkų įkainių reglamentavimą pirmiau

B atvejis

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.Atvejo tyrimas

Antstolis

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

A atvejis

Ne

Nėra

Ne. Antstoliai imasi veiksmų tik išdavus vykdomąjį raštą.

Vykdymo išlaidos:

1) periodinės išlaikymo išmokos išieškomos iš skolininko darbo užmokesčio – 30 litų už vykdymą, kuriuos antstolis gauna kiekvienoje vykdymo byloje, ir kitos vykdymo išlaidos, kurios priklauso nuo vykdymo veiksmų ypatumų ir skaičiaus;

2) jei išlaikymas išieškomas iš skolininko turto, vykdymo išlaidos kiekvienoje vykdymo byloje ir antstolio atlyginimas priklausys nuo skolos dydžio.

B atvejis

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.Atvejo tyrimas

Ekspertas

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

Teismas, atsižvelgęs į dalyvaujančių byloje asmenų nuomonę, gali paskirti ekspertą atlikti ekspertizę siekiant išsiaiškinti klausimus, kuriems reikia specialių mokslo, medicinos, meno, technikos ar amato žinių.

Ekspertizės prašanti šalis turi iš anksto sumokėti teismo nustatyto dydžio užstatą. Vyriausybė ar įgaliota institucija nustato maksimalią išlaidų sumą. Teismas priteisia priešingai šaliai sumokėti bylą laimėjusios šalies bylinėjimosi išlaidas, net jei priešinga šalis atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

B atvejis

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.Kompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos


Atvejo

tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

A atvejis

Taip, liudytojams išmokėtos sumos pridedamos prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.

Taip, liudytojams išmokėtos sumos pridedamos prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.

Žr. skyrių apie ekspertų įkainius pirmiau.

Žr. skyrių apie ekspertų įkainius pirmiau.

B atvejis

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.Atvejo

tyrimas

Kiti mokesčiai

Apibūdinimas

Išlaidos

A atvejis

Kitos išlaidos, susijusios su: 1) vietos apžiūra, 2) atsakovo paieška, 3) teismo dokumentų įteikimu, 4) teismo sprendimo vykdymu, 5) atlyginimu už kuratoriaus darbą, 6) kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos.

Žr. skyrių apie ekspertų įkainius pirmiau. Atsakovo paieškos išlaidas turi sumokėti paieškos prašiusi šalis arba teismas.

Žr. skyrių apie antstolio mokesčius.

Kuratorius turi teisę gauti atlyginimą už atstovavimą pagal vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus tarifus. Atstovavimo išlaidas padengia šalis, kurios iniciatyva paskiriamas kuratorius; atstovavimo išlaidos turi būti sumokėtos iš anksto.

B atvejis

Tokie pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo

tyrimas

Teisinė pagalba

Kada ir kokiomis sąlygomis taikytina?

Kada kompensuojamos visos išlaidos?

Sąlygos?

A atvejis

Pirminės teisinės pagalbos galima prašyti skyriuje apie teisinę pagalbą pirmiau aprašyta tvarka.

Antrinę teisinę pagalbą galima gauti skyriuje apie teisinę pagalbą pirmiau aprašytomis sąlygomis.

Valstybė garantuoja 100 proc. pirminės teisinės pagalbos išlaidų apmokėjimą.

Apmokant antrinės teisinės pagalbos išlaidas atsižvelgiama į asmens turtą ir pajamas (žr. skyrių apie teisinę pagalbą pirmiau).

Pirminę teisinę pagalbą norintys gauti asmenys gali kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

Antrinę teisinę pagalbą norintys gauti asmenys turi kreiptis su prašymą pagrindžiančiais dokumentais, patvirtinančiais teisę gauti antrinę teisinę pagalbą.
Atvejo

tyrimas

Kompensacija

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Jeigu kompensuojamos ne visos išlaidos, kokia procentinė dalis paprastai kompensuojama?

Kokios išlaidos niekada nekompensuojamos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A atvejis

Bylą laimėjusi šalis gali susigrąžinti bylinėjimosi išlaidas iš bylą pralaimėjusios šalies.

Jei antrinės teisinės pagalbos teikimas nutraukiamas įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 6 punktuose nustatytais atvejais. Išlaidas įstatymo nustatyta tvarka galima susigrąžinti iš asmens, kuriam buvo suteikta pagalba.

Jei patyrus bylinėjimosi išlaidų išmokamos draudimo išmokos, antrinės teisinės pagalbos išlaidas privaloma grąžinti į valstybės biudžetą teisingumo ministro nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo draudimo išmokos sumokėjimo. Jeigu asmuo negrąžina šių išlaidų, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

Jeigu antrinė teisinė pagalba buvo suteikta (įstatymo 12 straipsnio 6 punktas), tačiau pasikeitus aplinkybėms (11 straipsnio 2 dalies 1 punktas) toks asmuo privalo per tarnybos nustatytą terminą grąžinti suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidas į valstybės biudžetą. Jeigu asmuo šių išlaidų negrąžina, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

Jeigu apmokama 50 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų ir pareiškėjas neatlieka pareigos laikantis proceso įstatymų nustatytų terminų ir tvarkos apmokėti 50 proc. bylinėjimosi išlaidų civilinio arba administracinio proceso atveju, byla gali pasibaigti nepriėmus teismo sprendimo dėl bylos esmės, o pareiškėjas privalo per tarnybos nustatytą terminą grąžinti suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidas. Jeigu išlaidos išieškomos, valstybei atstovauja tarnyba.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos ir vykdymo procese skolininko patirtos išlaidos.

Jei antrinės teisinės pagalbos teikimas nutraukiamas įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 6 punktuose nustatytais atvejais. Išlaidas įstatymo nustatyta tvarka galima susigrąžinti iš asmens, kuriam buvo suteikta pagalba.

Jei patyrus bylinėjimosi išlaidų išmokamos draudimo išmokos, antrinės teisinės pagalbos išlaidas privaloma grąžinti į valstybės biudžetą teisingumo ministro nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo draudimo išmokos sumokėjimo. Jeigu asmuo negrąžina šių išlaidų, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

Jeigu antrinė teisinė pagalba buvo suteikta (įstatymo 12 straipsnio 6 punktas), tačiau pasikeitus aplinkybėms (11 straipsnio 2 dalies 1 punktas) toks asmuo privalo per tarnybos nustatytą terminą grąžinti suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidas į valstybės biudžetą. Jeigu asmuo šių išlaidų negrąžina, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

Jeigu apmokama 50 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų ir pareiškėjas neatlieka pareigos laikantis proceso įstatymų nustatytų terminų ir tvarkos apmokėti 50 proc. bylinėjimosi išlaidų civilinio arba administracinio proceso atveju, byla gali pasibaigti nepriėmus teismo sprendimo dėl bylos esmės, o pareiškėjas privalo per tarnybos nustatytą terminą grąžinti į valstybės biudžetą suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidas.

Jeigu antrinės teisinės pagalbos išlaidos išieškomos, valstybei atstovauja tarnyba.Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo

tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos?

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos?

A atvejis

Visi teismo procesiniai dokumentai ir jų priedai turi būti pateikiami teismui valstybine kalba.

Šalis, kurios teismo procesinius dokumentus reikia išversti į užsienio kalbą, turi iš anksto sumokėti teismo nustatyto dydžio užstatą bylinėjimosi išlaidoms padengti. Jei prašymus pareiškia abi šalys, užstatą sumoka abi šalys lygiomis dalimis.

Valstybine kalba nekalbantiems asmenims proceso metu garantuojama teisė į vertimo žodžiu ir (arba) raštu paslaugas.

Teismas privalo sumokėti vertėjams žodžiu ir (arba) raštu priklausančias sumas iš valstybės biudžeto lėšų.

B atvejis

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 18/02/2019

4-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. sutartys - Lietuva

Atliekant šį komercinės teisės, būtent sutarties, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti pardavėjui bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Įmonė pristatė prekių, kurių vertė 20 000 eurų. Pardavėjui nebuvo sumokėta, nes pirkėjas mano, kad prekės neatitinka susitarimo.

Pardavėjas nusprendžia pateikti ieškinį, kad už prekes būtų sumokėta visa kaina.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. Įmonė, kurios pagrindinė buveinė yra B valstybėje narėje, pristato prekių, kurių vertė 20 000 eurų, pirkėjui A valstybėje narėje. Sutarčiai taikoma B valstybės narės teisė ir sutartis surašyta B valstybės narės kalba. Šiam pardavėjui nebuvo sumokėta, nes A valstybėje narėje įsikūręs pirkėjas mano, kad prekės neatitinka susitarimo. Pardavėjas nusprendžia ieškinį teikti A valstybėje narėje, siekdamas, kad už prekes būtų sumokėta visa kaina, nurodyta su pirkėju sudarytoje sutartyje.


Teismo proceso išlaidos

Išlaidos Lietuvoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

AGS

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Ar šioje byloje galima pasinaudoti šia galimybe?

A atvejis

3 proc. žyminis mokestis, bet ne mažiau kaip 50 litų (turtiniuose ginčuose, jei ieškinio suma neviršija 100 000 litų arba 29 000 EUR).

Byloje dalyvaujantys asmenys moka 10 litų už pakartotinį teismo procesinio dokumento nuoaršą ir 1 litą už kiekvieną puslapį.

Su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos: 1) vietos apžiūros, 2) atsakovo paieškos, 3) teismo dokumentų įteikimo, 4) teismo sprendimo vykdymo, 5) atlyginimo už kuratoriaus darbą, 6) kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos.

3 proc. žyminis mokestis, bet ne mažiau kaip 50 litų (turtiniuose ginčuose, jei ieškinio suma neviršija 100 000 litų arba 29 000 EUR).

Byloje dalyvaujantys asmenys moka 10 litų už pakartotinį teismo procesinio dokumento nuorašą ir 1 litą už kiekvieną puslapį.

Su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos: 1) vietos apžiūros, 2) atsakovo paieškos, 3) teismo dokumentų įteikimo, 4) teismo sprendimo vykdymo, 5) atlyginimo už kuratoriaus darbą, 6) kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos.

TaipAdvokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas arba patarėjas teisės klausimais

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

A atvejis

Advokato atstovavimas nebūtinas.

Žr. skyrių apie teisininkų įkainių reglamentavimą pirmiau.

B atvejisAtvejo tyrimas

Antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

Ne

Nėra

Ne. Antstoliai imasi veiksmų tik išdavus vykdomąjį raštą.

Vykdymo išlaidos: 1) 600 litų, jei skolos dydis yra nuo 50 000 litų (apie 15 000 eurų) iki 100 000 litų (apie 29 000 eurų), ir 6 proc., bet ne mažiau kaip 4 000 litų, išieškotos skolos sumos antstolio atlyginimui, taip pat kitos vykdymo išlaidos, kurios priklauso nuo vykdymo veiksmų ypatumų ir skaičiaus.

2) Antstolio atlyginimas priklauso nuo skolos dydžio.

Teismas, atsižvelgęs į dalyvaujančių byloje asmenų nuomonę, gali paskirti ekspertą atlikti ekspertizę siekiant išsiaiškinti klausimus, kuriems reikia specialių mokslo, medicinos, meno, technikos ar amato žinių.

Ekspertizės prašanti šalis turi iš anksto sumokėti teismo nustatyto dydžio užstatą. Vyriausybė ar įgaliota institucija nustato maksimalią išlaidų sumą. Teismas priteisia priešingai šaliai sumokėti bylą laimėjusios šalies bylinėjimosi išlaidas, net jei priešinga šalis atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

B atvejis

Ne

Nėra

Tokios pat kaip ir A atveju.Kompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos


Atvejo tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

A atvejis

Taip, liudytojams išmokėtos sumos pridedamos prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.

Žr. skyrių apie ekspertų įkainius pirmiau.

Žr. skyrių apie ekspertų įkainius pirmiau.

Teismas privalo atsižvelgti į mokančios šalies turtinę padėtį. Suma priklauso nuo procesinių veiksmų pobūdžio ir negali viršyti 100 000 litų.

B atvejis

Tokia pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.Atvejo

tyrimas

Kiti mokesčiai

Apibūdinimas

Išlaidos

A atvejis

Kitos išlaidos, susijusios su: 1) vietos apžiūra, 2) atsakovo paieška, 3) teismo dokumentų įteikimu, 4) teismo sprendimo vykdymu, 5) atlyginimu už kuratoriaus darbą, 6) kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos.

Žr. skyrių apie ekspertus pirmiau. Atsakovo paieškos išlaidas turi sumokėti paieškos prašiusi šalis arba teismas.

Žr. skyrių apie antstolio mokesčius.

Kuratorius turi teisę gauti atlyginimą už atstovavimą pagal vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus tarifus. Atstovavimo išlaidas padengia šalis, kurios iniciatyva paskiriamas kuratorius, ir atstovavimo išlaidos turi būti sumokėtos iš anksto.

B atvejis

Tokie pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo

tyrimas

Teisinė pagalba

Kompensacija

Kada ir kokiomis sąlygomis taikytina?

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

A atvejis

Teisinė pagalba neteikiama.

Bylą laimėjusi šalis gali susigrąžinti bylinėjimosi išlaidas iš bylą pralaimėjusios šalies.

B atvejis


Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo

tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos?

A atvejis

Visi teismo procesiniai dokumentai ir jų priedai turi būti pateikiami teismui valstybine kalba.

Valstybine kalba nekalbantiems asmenims proceso metu garantuojama teisė į vertimo žodžiu ir (arba) raštu paslaugas.

Teismas privalo sumokėti vertėjams žodžiu ir (arba) raštu priklausančias sumas iš valstybės biudžeto lėšų.

B atvejis

Taip pat, kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Tokios pat kaip ir nacionalinės situacijos atveju.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 18/02/2019

5-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. atsakomybė - Lietuva

Atliekant šį komercinės teisės, būtent atsakomybės, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti įrangos naudotojui bylinėjimosi išlaidų klausimu atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Šildymo įrangos gamintojas pristato šildytuvą montuotojui. Montuotojas šildytuvą perparduoda (ir sumontuoja) naudotojui kaip namo įrangą. Netrukus po to name kyla gaisras. Visi dalyviai (šildymo įrangos gamintojas, montuotojas ir galutinis naudotojas) apdrausti. Gaisro priežastis užginčijama. Niekas nenori kompensuoti nuostolių įrangos naudotojui.

Įrangos naudotojas nusprendžia šildymo įrangos gamintojui, šildymo įrangos montuotojui ir draudimo bendrovėms pateikti ieškinį dėl visiškos kompensacijos.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. B valstybėje narėje įsikūręs šildymo įrangos gamintojas pristato šildytuvą montuotojui C valstybėje narėje. Montuotojas šildytuvą perparduoda (ir sumontuoja) naudotojui kaip namo įrangą. Netrukus po to name kyla gaisras. Kiekvienas dalyvis (šildymo įrangos gamintojas, montuotojas ir galutinis naudotojas) yra apdraustas draudimo bendrovės savo valstybėje narėje. Gaisro priežastis užginčijama. Niekas nenori kompensuoti nuostolių įrangos naudotojui.

Įrangos naudotojas nusprendžia A valstybėje narėje šildymo įrangos gamintojui, šildymo įrangos montuotojui ir draudimo bendrovei, įsikūrusiai A valstybėje narėje, pateikti ieškinį dėl visiškos kompensacijos.


Teismo proceso išlaidos

Išlaidos Lietuvoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

A atvejis

3 proc. žyminis mokestis, bet ne mažiau kaip 50 litų (turtiniuose ginčuose, jei ieškinio suma neviršija 100 000 litų arba 29 000 EUR).

Byloje dalyvaujantys asmenys moka 10 litų už pakartotinį teismo procesinio dokumento nuorašą ir 1 litą už kiekvieną puslapį.

Su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos:

1) vietos apžiūros,

2) atsakovo paieškos,

3) teismo dokumentų įteikimo,

4) teismo sprendimo vykdymo, 5) atlyginimo už kuratoriaus darbą, 6) kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos.

3 proc. žyminis mokestis, bet ne mažiau kaip 50 litų (turtiniuose ginčuose, jei ieškinio suma neviršija 100 000 litų arba 29 000 EUR).

Byloje dalyvaujantys asmenys moka 10 litų už pakartotinį teismo procesinio dokumento nuorašą ir 1 litą už kiekvieną puslapį.

Su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos:

1) vietos apžiūros,

2) atsakovo paieškos,

3) teismo dokumentų įteikimo,

4) teismo sprendimo vykdymo, 5) atlyginimo už kuratoriaus darbą, 6) kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos.Advokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas arba patarėjas teisės klausimais

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

A atvejis

Advokato atstovavimas nebūtinas.

Žr. skyrių apie teisininkų įkainių reglamentavimą pirmiau.

B atvejisAtvejo tyrimas

Antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

Ne

Nėra

Ne. Antstoliai imasi veiksmų tik išdavus vykdomąjį raštą.

Vykdymo išlaidos: 1) 600 litų, jei skolos dydis yra nuo 50 000 litų (apie 15 000 eurų) iki 100 000 litų (apie 29 000 eurų), ir 6 proc., bet ne mažiau kaip 4 000 litų, išieškotos skolos sumos antstolio atlyginimui, taip pat kitos vykdymo išlaidos, kurios priklauso nuo vykdymo veiksmų ypatumų ir skaičiaus.

2) Antstolio atlyginimas priklauso nuo skolos dydžio.

Teismas, atsižvelgęs į dalyvaujančių byloje asmenų nuomonę, gali paskirti ekspertą atlikti ekspertizę siekiant išsiaiškinti klausimus, kuriems reikia specialių mokslo, medicinos, meno, technikos ar amato žinių.

Ekspertizės prašanti šalis turi iš anksto sumokėti teismo nustatyto dydžio užstatą. Vyriausybė ar įgaliota institucija nustato maksimalią išlaidų sumą. Teismas priteisia priešingai šaliai sumokėti bylą laimėjusios šalies bylinėjimosi išlaidas, net jei priešinga šalis atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

B atvejis

Ne

Nėra

Tokios pat kaip ir A atveju.Kompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos


Atvejo

tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

A atvejis

Taip, liudytojams išmokėtos sumos pridedamos prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.

Žr. skyrių „Ekspertų atlyginimas“ pirmiau.

Žr. skyrių apie ekspertų įkainius pirmiau.

Teismas privalo atsižvelgti į mokančios šalies turtinę padėtį. Suma priklauso nuo procesinių veiksmų pobūdžio ir negali viršyti 100 000 litų.Atvejo

tyrimas

Kiti mokesčiai

Apibūdinimas

Išlaidos

A atvejis

Kitos išlaidos, susijusios su: 1) vietos apžiūra, 2) atsakovo paieška, 3) teismo dokumentų įteikimu, 4) teismo sprendimo vykdymu, 5) atlyginimu už kuratoriaus darbą, 6) kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos.

Žr. skyrių apie ekspertus pirmiau. Atsakovo paieškos išlaidas turi sumokėti paieškos prašiusi šalis arba teismas.

Žr. skyrių apie antstolio mokesčius.

Kuratorius turi teisę gauti atlyginimą už atstovavimą pagal vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus tarifus. Atstovavimo išlaidas padengia šalis, kurios iniciatyva paskiriamas kuratorius; atstovavimo išlaidos turi būti sumokėtos iš anksto.

B atvejisTeisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo

tyrimas

Teisinė pagalba

Kada ir kokiomis sąlygomis taikytina?

Kada kompensuojamos visos išlaidos?

Sąlygos?

A atvejis

Pirminės teisinės pagalbos galima prašyti skyriuje apie teisinę pagalbą pirmiau aprašyta tvarka.

Antrinę teisinę pagalbą galima gauti skyriuje apie teisinę pagalbą pirmiau aprašytomis sąlygomis.

Valstybė garantuoja 100 proc. pirminės teisinės pagalbos išlaidų apmokėjimą.

Apmokant antrinės teisinės pagalbos išlaidas atsižvelgiama į asmens turtą ir pajamas (žr. skyrių apie teisinę pagalbą pirmiau).

Pirminę teisinę pagalbą norintys gauti asmenys gali kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

Antrinę teisinę pagalbą norintys gauti asmenys turi kreiptis su prašymą pagrindžiančiais dokumentais, patvirtinančiais teisę gauti antrinę teisinę pagalbą.

B atvejis

Tokiomis pat kaip ir A atveju.

Taip pat, kaip ir A atveju.

Tokios pat kaip ir A atveju.
Atvejo

tyrimas

Kompensacija

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Kokios išlaidos niekada nekompensuojamos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A atvejis

Bylą laimėjusi šalis gali susigrąžinti bylinėjimosi išlaidas iš bylą pralaimėjusios šalies.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos neapima išlaidų, kurias teismas priteisia bylą pralaimėjusiai šaliai, taip pat išlaidų, patirtų vykdymo procese.

Jei antrinės teisinės pagalbos teikimas nutraukiamas įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 6 punktuose nustatytais atvejais. Išlaidas įstatymo nustatyta tvarka galima susigrąžinti iš asmens, kuriam buvo suteikta pagalba.

Jei patyrus bylinėjimosi išlaidų išmokamos draudimo išmokos, antrinės teisinės pagalbos išlaidas privaloma grąžinti į valstybės biudžetą teisingumo ministro nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo draudimo išmokos sumokėjimo. Jeigu asmuo negrąžina šių išlaidų, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

Jeigu antrinė teisinė pagalba buvo suteikta (įstatymo 12 straipsnio 6 punktas), tačiau pasikeitus aplinkybėms (11 straipsnio 2 dalies 1 punktas) toks asmuo privalo per tarnybos nustatytą terminą grąžinti suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidas į valstybės biudžetą. Jeigu asmuo šių išlaidų negrąžina, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

Jeigu apmokama 50 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų ir pareiškėjas neatlieka pareigos laikantis proceso įstatymų nustatytų terminų ir tvarkos apmokėti 50 proc. bylinėjimosi išlaidų civilinio arba administracinio proceso atveju, byla gali pasibaigti nepriėmus teismo sprendimo dėl bylos esmės, o pareiškėjas privalo per tarnybos nustatytą terminą grąžinti suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidas.

Jeigu antrinės teisinės pagalbos išlaidos išieškomos, valstybei atstovauja tarnyba.

B atvejis

Taip pat, kaip ir A atveju.

Taip pat, kaip ir A atveju.Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo

tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos?

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos?

A atvejis

Visi teismo procesiniai dokumentai ir jų priedai turi būti pateikiami teismui valstybine kalba.

Šalis, kurios teismo procesinius dokumentus reikia išversti į užsienio kalbą, turi iš anksto sumokėti teismo nustatyto dydžio užstatą bylinėjimosi išlaidoms padengti. Jei prašymus pareiškia abi šalys, užstatą sumoka abi šalys lygiomis dalimis.

Valstybine kalba nekalbantiems asmenims proceso metu garantuojama teisė į vertimo žodžiu ir (arba) raštu paslaugas.

Teismas privalo sumokėti vertėjams žodžiu ir (arba) raštu priklausančias sumas iš valstybės biudžeto lėšų.

B atvejis

Kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Kaip ir nacionalinės situacijos atveju.

Kaip ir nacionalinės situacijos atveju.Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 18/02/2019

Teismo proceso išlaidos - Liuksemburgas

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: prancūzų.

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie teismo išlaidas Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje.


Teismo proceso išlaidos

Teisininkų uždarbio reglamentavimo sistema

Antstoliai

Antstolių užmokestis reglamentuojamas Didžiojo hercogo potvarkiu. Tai 1991 m. sausio 24 d. Didžiojo hercogo potvarkis dėl antstolių įkainių nustatymo. Informacija šiuo klausimu pateikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLiuksemburgo Didžiosios Hercogystės teismo antstolių rūmų interneto svetainėje.

Advokatai

Pagal iš dalies pakeisto 1991 m. rugpjūčio 10 d. Advokatūros įstatymo 38 straipsnį užmokesčio sumą nustato ir darbo išlaidas apskaičiuoja advokatas. Nustatydamas užmokestį advokatas atsižvelgia į įvairius bylos aspektus, pavyzdžiui, bylos svarbą, sudėtingumą, pasiektą rezultatą ir kliento finansinę padėtį. Jeigu nustatant šią sumą viršijamos priimtinos normos, išnagrinėjusi įvairius minėtus bylos aspektus jas sumažina Advokatų taryba. Informacija šiuo klausimu pateikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLiuksemburgo advokatūros interneto svetainėje.

Nustatytosios išlaidos

Nustatytosios civilinio proceso išlaidos

Bylą pateikiant nagrinėti civilinių bylų teismui mokamos tik nustatytosios antstolio ir advokato išlaidos. Iš esmės civilinių bylų teismuose išlaidų nepatiriama. Paskelbus teismo sprendimą vėliau gali atsirasti išlaidų, susijusių su jo vykdymu ir bylą laimėjusios šalies ieškinio tenkinimu.

Nustatytosios baudžiamojo proceso išlaidos

Nustatytosios baudžiamojo proceso išlaidos

Išduodant nuosprendžio baudžiamojoje byloje nuorašą už puslapį imamas 0,25 euro centų mokestis. Kitų išlaidų nėra, išskyrus baudžiamosios bylos kopijavimo išlaidas: paprastai kopijos prašiusiam advokatui taikomas toks pat mokestis už puslapį.

Proceso etapas, kuriuo šalis turi apmokėti nustatytąsias išlaidas

Pagal Ikiteisminio tyrimo kodekso 59 straipsnį civilinį ieškinį pateikusi šalis (t. y. skundą pateikusi šalis) jį registruojančiam asmeniui turi užstatyti sumą, laikomą būtina proceso išlaidoms padengti, jeigu ji negavo teisinės pagalbos.

Ikiteisminio tyrimo teisėjas nutartyje pažymi, kad skundas pateiktas. Atsižvelgdamas į civilinį ieškinį pateikusios šalies lėšas jis nustato užstato sumą ir terminą, per kurį jis turi būti pateiktas; nepateikus užstato skundas gali būti nepriimamas. Be to, civilinį ieškinį pateikusią šalį, neturinčią pakankamų lėšų, jis gali atleisti nuo prievolės pateikti užstatą.

Tačiau ši tvarka taikoma skundams, kuriuos civilinį ieškinį pateikusi šalis teikia ikiteisminį tyrimą atliekančiam teisėjui. Kai skundai teikiami prokuratūroms ir atitinkamai civilinius ieškinius pateikusių šalių skundai – bylą iš esmės nagrinėjančiam teismui (skundas teikiamas vykstant procesui ir nagrinėjant bylą), teismo išlaidų nėra.

Konstitucinio proceso išlaidos

Šios srities išlaidos nenustatytos.

Teisinių atstovų pateiktina išankstinė informacija

Šalių teisės ir pareigos

Pagal iš dalies pakeistose 2005 m. kovo 16 d. Liuksemburgo advokatūros vidaus darbo tvarkos taisyklėse nustatytus principus teisiniai atstovai (advokatai) šalims, ketinančioms pradėti galimą procesą, privalo teikti išankstinę informaciją. Ši informacija turi padėti šalims susipažinti su savo teisėmis ir pareigomis, savo galimybėmis laimėti bylą ir galimomis išlaidomis, įskaitant pralaimėjus bylą patiriamas išlaidas.

Informacijos apie teismo išlaidas šaltiniai

Kur rasti informacijos apie teismo išlaidas Liuksemburge?

 • Minėtuose teisiniuose ir interneto šaltiniuose;
 • generalinės prokuratūros priėmimo ir teisinės informacijos skyriuje;
 • per generalinėje prokuratūroje rengiamas nemokamas konsultacijas moterų teisių klausimais.

Kokiomis kalbomis galima rasti informacijos apie teismo išlaidas Liuksemburge?

 • Teisės šaltiniai pateikiami prancūzų kalba.
 • Kita informacija, visų pirma minėtų priėmimo skyriaus ir įstaigų žodinė informacija, teikiama anglų, liuksemburgiečių, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Kur rasti informacijos apie tarpininkavimą?

Informacija apie tarpininkavimą pateikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLiuksemburgo tarpininkavimo ir įgaliotų tarpininkų asociacijos (ALMA Asbl) interneto svetainėje, Liuksemburgo advokatūros tarpininkavimo centro (CMBL) interneto svetainėje ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Teisinė pagalba

Kokios pajamų ribos taikomos kaltinamajam norint gauti teisinę pagalbą civilinėje byloje arba baudžiamojoje byloje?

Kokiais atvejais ir kokiomis sąlygomis gali būti teikiamas teisinės pagalbos prašymas?

Nepakankamai lėšų turintys fiziniai asmenys Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje turi teisę gauti teisinę pagalbą savo interesams ginti, jeigu jie yra Liuksemburgo piliečiai, užsieniečiai, kuriems suteiktas leidimas gyventi šalyje, Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai arba užsieniečiai, kurie, remiantis tarptautine sutartimi, turi tokią pat teisę gauti teisinę pagalbą kaip ir Liuksemburgo piliečiai.

Teisę gauti teisinę pagalbą visose civilinėse ir komercinėse bylose nagrinėjant tarpvalstybinius ginčus, nurodytus 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvoje 2003/8/EB, numatančioje teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiuose ginčuose taisykles, taip pat turi užsieniečiai, kurių oficiali arba faktinė gyvenamoji vieta yra kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, išskyrus Daniją.

Teisinė pagalba civilinėse arba komercinėse bylose taip pat gali būti teikiama pirmojoje pastraipoje nurodytam asmeniui, kurio oficiali arba faktinė gyvenamoji vieta yra Liuksemburge, siekiančiam gauti Liuksemburgo advokato teisines konsultacijas, įskaitant su teisinės pagalbos prašymu, teiktinu kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, susijusių dokumentų rengimą, tol, kol toje valstybėje gaunamas teisinės pagalbos prašymas pagal minėtos 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvos 2003/8/EB nuostatas.

Teisinė pagalba bet kuriam kitam pakankamai lėšų neturinčiam užsieniečiui taip pat gali būti suteikta vykdant procedūras, susijusias su užsieniečių teise į prieglobstį, atvykimu į šalį, buvimu, įsikūrimu ir išsiuntimu. Jeigu šiems užsieniečiams pagal kitas teisės nuostatas pripažįstama teisė prašyti, kad advokatūros pirmininkas paskirtų advokatą, teisinė pagalba jiems suteikiama neviršijant advokatui mokėtino užmokesčio ir remiantis tik tuo, kad šie asmenys turi nepakankamai lėšų.

Ar prašantys suteikti teisinę pagalbą fiziniai asmenys turi nepakankamai lėšų, vertinama atsižvelgiant į visas pareiškėjo ir su juo šeimoje gyvenančių asmenų bendras bruto pajamas ir turtą pagal iš dalies pakeisto 1999 m. balandžio 29 d. Įstatymo dėl teisės gauti minimalųjį gyvenimo lygį nustatymo 19 straipsnio 1 dalies bei 20 straipsnio nuostatas ir neviršijant minėto iš dalies pakeisto 1999 m. balandžio 29 d. įstatymo 5 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 6 dalyse nustatytų sumų. Tačiau į asmenų, gyvenančių su pareiškėju šeimoje, lėšas neatsižvelgiama, jeigu sutuoktiniai ar įprastai toje pačioje šeimoje gyvenantys asmenys yra priešingos proceso šalys arba jeigu skiriasi šių šalių interesai, susiję su bylos dalyku, ir dėl to lėšas būtina vertinti atskirai.

Jeigu pareiškėjas yra teismo procese dalyvaujantis nepilnametis, teisinė pagalba jam teikiama neatsižvelgiant į jo tėvų ar šeimoje kartu su juo gyvenančių asmenų finansinę padėtį, nepažeidžiant valstybės teisės reikalauti, kad nepilnamečio teisinei pagalbai valstybės skirtas išlaidas kompensuotų pakankamai lėšų turintis jo tėvas ar motina.

Teisė gauti teisinę pagalbą taip pat gali būti pripažįstama asmenims, kuriems pagalba nebūtų teikiama atsižvelgiant į nustatytas lėšas, jeigu tai pagrindžiama rimtomis priežastimis, susijusiomis su pareiškėjo socialine, šeimine ar materialine padėtimi.

Kokios yra teisinės pagalbos teikimo taisyklės?

Teisinės pagalbos teikimo taikymo taisyklės nustatytos Didžiojo hercogo potvarkiu.

Teisinė pagalba teikiama ir ieškovui, ir atsakovui bylą nagrinėjant ypatingąja ar ginčo teisena teisme ir neteisminėse institucijose.

Ji teikiama visų ieškinių, pateiktų bendrosios kompetencijos ar administraciniame teisme, atveju.

Suteikti pagalbą gali būti prašoma ieškinio, dėl kurio ją prašoma suteikti, nagrinėjimo metu; jeigu pagalba suteikiama, ji taikoma atgaline data nuo ieškinio pateikimo teismui dienos arba bet kurios kitos dienos, kurią turi nustatyti advokatūros pirmininkas.

Teisinė pagalba taip pat gali būti teikiama imantis veiksmų dėl apsaugos priemonių ir teismo sprendimų ar bet kokių kitų vykdomųjų raštų vykdymo.

Tačiau teisinė pagalba neteikiama savaeigių transporto priemonių savininkams, turėtojams ar vairuotojams, kai ginčai susiję su tokios transporto priemonės naudojimu, verslininkams, pramonininkams, amatininkams arba laisvųjų profesijų atstovams, kai ginčai susiję su jų komercine arba profesine veikla, išskyrus tinkamai pagrįstus išimtinius atvejus, ar apskritai nagrinėjant ginčus, kylančius dėl prašančio suteikti teisinę pagalbą asmens spekuliacinės veiklos.

Tačiau pirmesnėje pastraipoje nurodytais atvejais advokatūros pirmininkas teisinę pagalbą gali suteikti nagrinėjant tarpvalstybinius ginčus, kuriems taikoma minėta 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyva 2003/8/EB.

Baudžiamosiose bylose teisinė pagalba neapima nuteistiesiems priteistų išlaidų ir baudų.

Civilinėse bylose teisinė pagalba neapima nei proceso kompensacijos, nei kompensacijos piktnaudžiavimo procesu ir įžeidžiamo proceso atveju.

Teisinę pagalbą atsisakoma teikti asmeniui, kurio ieškinys aiškiai nepriimtinas, nepagrįstas, neteisėtas arba jo dalykas yra neproporcingas išlaidoms.

Teisinę pagalbą atsisakoma teikti, jeigu pareiškėjas turi teisę iš trečiojo asmens kokiu nors pagrindu gauti išlaidų, kurios turi būti padengiamos teikiant teisinę pagalbą, kompensaciją.

Teisinės pagalbos gavėjas turi teisę gauti advokato ir visų teisingumo vykdymą užtikrinančių pareigūnų pagalbą, reikalingą bylai, procesui ar jo vykdymui užtikrinti.

Sprendimas suteikti teisinę pagalbą

Sprendimą suteikti teisinę pagalbą priima pareiškėjo faktinės gyvenamosios vietos apygardos advokatūros pirmininkas arba šiuo tikslu jo įgaliotas advokatūros tarybos narys. Jeigu pareiškėjas gyvenamosios vietos neturi, sprendimą priima Liuksemburgo advokatūros tarybos pirmininkas arba šiuo tikslu jo įgaliotas kolegijos tarybos narys.

Pakankamų lėšų neturintys asmenys į advokatūros pirmininką kreipiasi jo priėmimo valandomis arba raštu.

Jeigu policijos sulaikytas asmuo tvirtina, kad turi teisę gauti teisinę pagalbą, ir prašo ją suteikti, sulaikymo metu jam padedantis advokatas perduoda prašymą advokatūros pirmininkui.

Jeigu ikiteisminio tyrimo teisėjas įtariamajam, tvirtinančiam, kad turi teisę gauti teisinę pagalbą, ir prašančiam ją suteikti, paskiria gynėją, ikiteisminio tyrimo teisėjas perduoda prašymą advokatūros pirmininkui.

Advokatūros pirmininkas patikrina, ar pareiškėjo lėšos nepakankamos, ir, jeigu tai nustato, suteikia pareiškėjui teisę gauti teisinę pagalbą ir paskiria pareiškėjo laisvai pasirinktą advokatą arba, pareiškėjui nepasirinkus, ar, advokatūros pirmininko nuomone, pasirinkus netinkamai, savo pasirinktą advokatą. Advokatas privalo vykdyti jam pavestus įgaliojimus, nebent kiltų kliūčių ar interesų konfliktas.

Visais skubiais atvejais advokatūros pirmininkas gali suteikti laikiną teisę gauti teisinę pagalbą jo nustatytiems veiksmams, netaikant kitų formalumų.

Nepilnamečio teisinės pagalbos prašymas

Jeigu advokatūros pirmininkas patenkina nepilnamečio, kuris dėl tėvų turimų lėšų nepatenka į pakankamai lėšų neturinčių asmenų grupę, teisinės pagalbos prašymą, pranešant tėvams apie sprendimą nepilnamečiui suteikti teisinę pagalbą nurodoma, kad valstybė turi teisę iš abiejų tėvų reikalauti kompensuoti sumas, valstybės išmokėtas nepilnamečiui teikiant teisinę pagalbą.

Per dešimt dienų nuo pranešimo apie advokatūros pirmininko sprendimą kiekvienas iš minėtų tėvų gali pateikti apeliacinį skundą Drausmės ir administracijos tarybai, priimančiai galutinį sprendimą. Drausmės ir administracijos taryba sprendimą priima per keturiasdešimt dienų nuo skundo pateikimo.

Advokatūros pirmininkas galutinio sprendimo suteikti nepilnamečiui teisę gauti teisinę pagalbą kopiją perduoda teisingumo ministrui.

Registro ir turto administracijai, į kurią kreipiasi teisingumo ministras, pavedama iš pakankamai lėšų turinčių tėvų išieškoti sumas, valstybės išmokėtas teikiant teisinę pagalbą nepilnamečiui.

Teisinės pagalbos nutraukimo sąlygos

Advokatūros pirmininkas nutraukia teisinę pagalbą pareiškėjui netgi prasidėjus procesui arba atlikus veiksmus, dėl kurių ji buvo suteikta, jeigu pagalba gauta pateikus klaidingus pareiškimus arba dokumentus. Advokatūros pirmininkas gali nutraukti teisinę pagalbą, jeigu vykstant šiam procesui arba vykdant šiuos veiksmus arba dėl šių veiksmų vykdymo teisinės pagalbos gavėjas įgyja lėšų, kurias turint teisinės pagalbos prašymo pateikimo dieną ši pagalba nebūtų buvusi suteikta. Pagalbos gavėjas arba paskirtasis advokatas advokatūros pirmininkui privalo pranešti apie visus tokius pasikeitimus.

Nutraukus teisinės pagalbos teikimą gavėjas privalo nedelsdamas padengti bet kokio pobūdžio išlaidas, mokesčius, užmokesčius, kompensacijas, rinkliavas, honorarus, užstatus ir avansus, kurie jam jau buvo suteikti.

Apie advokatūros pirmininko sprendimą nutraukti teisinės pagalbos teikimą nedelsiant pranešama teisingumo ministrui. Valstybės turto ir registro administracijai pavedama iš gavėjo išieškoti valstybės išmokėtas sumas.

Skundai dėl teisinės pagalbos teikimo nutraukimo

Pareiškėjas advokatūros pirmininko sprendimus atsisakyti suteikti teisinę pagalbą arba nutraukti jos teikimą gali apskųsti Drausmės ir administracijos tarybai. Skundas Drausmės ir administracijos tarybos pirmininkui atsiunčiamas registruotu laišku per dešimt dienų nuo pranešimo apie advokatūros pirmininko sprendimą gavimo. Drausmės ir administracijos taryba arba vienas iš šiuo tikslu jos įgaliotų narių išklauso pareiškėjo paaiškinimus.

Drausmės ir administracijos tarybos sprendimą apeliacine tvarka galima apskųsti Apeliacinei drausmės ir administracijos tarybai. Taikant išimtį, apeliacijos pateikimo terminas yra penkiolika dienų.

Teismas, kuriam pateikiama nagrinėti byla, paskiria notarus ir teismo antstolius padėti teisinės pagalbos gavėjams. Jeigu jų nepaskiria teismas, kuriam pateikiama byla, notarus automatiškai paskiria Notarų rūmų pirmininkas, o teismo antstolius – Antstolių rūmų pirmininkas.

Didžiojo hercogo potvarkyje nustatytos taisyklės, pagal kurias teikiama teisinė pagalba, remiamos išlaidos, teikiant pagalbą valstybės išmokėtų sumų išieškojimo sąlygos bei taisyklės ir valstybės kompensacijos mokėjimo advokatui, padedančiam pakankamai lėšų neturintiems asmenims, taisyklės nepažeidžiant galimos advokato teisės gauti užmokestį, jeigu dėl proceso baigties arba dėl kitų priežasčių šių asmenų finansinė padėtis pagerėtų.

Visos valdžios institucijos privalo padėti tiek rengiant dokumentus, būtinus teisinės pagalbos prašymui pateikti, tiek juos tikrinant; jos negali remtis profesine ar administracine paslaptimi.

Kokia pajamų riba taikoma nusikaltimo aukai norint gauti teisinę pagalbą?

Ar suteikti teisinę pagalbą prašantys fiziniai asmenys turi nepakankamai lėšų, vertinama atsižvelgiant į visas pareiškėjo ir su juo šeimoje gyvenančių asmenų bendras bruto pajamas ir turtą pagal iš dalies pakeisto 1999 m. balandžio 29 d. Įstatymo, kuriuo nustatoma teisė gauti minimalųjį gyvenimo lygį, 19 straipsnio 1 dalies ir 20 straipsnio nuostatas ir neviršijant minėto iš dalies pakeisto 1999 m. balandžio 29 d. įstatymo 5 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 6 dalyse nustatytų sumų. Tačiau į asmenų, gyvenančių su pareiškėju šeimoje, lėšas neatsižvelgiama, jeigu sutuoktiniai ar įprastai toje pačioje šeimoje gyvenantys asmenys yra priešingos proceso šalys arba jeigu skiriasi šių šalių interesai, susiję su bylos dalyku, ir dėl to lėšas būtina vertinti atskirai.

Ar nusikaltimo aukai keliamos kitos teisinės pagalbos gavimo sąlygos?

Ne, kitų teisinės pagalbos gavimo sąlygų nusikaltimo aukai nekeliama.

Ar kaltinamajam keliamos kitos teisinės pagalbos gavimo sąlygos?

Ne, kitų teisinės pagalbos gavimo sąlygų kaltinamajam nekeliama.

Ar yra nemokamų procedūrų?

Ne, kitų nemokamų procedūrų nėra.

Kada bylą pralaimėjusi šalis turi padengti bylą laimėjusios šalies išlaidas?

Civilinėse bylose

Pralaimėjusiai šaliai bus priteista padengti išlaidas; tik teismas gali priimti specialų ir motyvuotą sprendimą, kad visas išlaidas ar dalį jų turės padengti kita šalis.

Kai atrodo neteisinga vienai šaliai paskirti padengti jos išleistas sumas, kurios nėra įtrauktos į išlaidų sąrašą, teisėjas gali kitai šaliai priteisti sumokėti tai šaliai jo nustatytą sumą.

Šios taisyklės yra nustatytos naujajame Civilinio proceso kodekse ir 1974 m. kovo 21 d. Didžiojo hercogo potvarkyje dėl advokatų ir įgaliotinių mokesčių ir atlygių.

Baudžiamosiose bylose

Kiekvieno apkaltinamojo nuosprendžio prieš įtariamąjį už nusikaltimą ir prieš asmenis, turintiems civilinę atsakomybę, prieš civilinės bylos šalį atveju išlaidas privalo apmokėti net viešajam interesui atstovaujanti šalis. Tačiau jei pralaimi civilinė šalis, ji laikoma asmeniškai atsakinga apmokėti visas proceso išlaidas, jei būtent ji buvo ieškinį pateikusi šalis. Jei ji prisijungė prie prokuroro, ji turi apmokėti tik išlaidas, susijusias su savo pačios dalyvavimu.

Kai atrodo neteisinga vienai šaliai paskirti padengti jos išleistas sumas, kurios nėra įtrauktos į išlaidų sąrašą, teisėjas gali kitai šaliai priteisti sumokėti tai šaliai jo nustatytą sumą.

Šios taisyklės yra nustatytos Baudžiamojo proceso kodekse ir 1974 m. kovo 21 d. Didžiojo hercogo potvarkyje dėl advokatų ir įgaliotinių mokesčių ir atlygių.

Ekspertų užmokestis

Kiekviena šalis turi sumokėti savo samdytų ekspertų užmokestį.

Vertėjų raštu ir žodžiu užmokestis

Kiekviena šalis turi sumokėti savo vertėjų raštu ar žodžiu užmokestį.

Susiję dokumentai

Liuksemburgo ataskaita dėl išlaidų skaidrumo tyrimoPDF(551 Kb)en


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 21/02/2014

Teismo proceso išlaidos - Vengrija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vengrų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie teismo proceso išlaidas Vengrijoje.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠeimos teisė. Santuokos nutraukimas (Családjog - válás)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠeimos teisė. Vaikų globa (Családjog - szülői felügyeleti jog)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠeimos teisė. Išlaikymas (Családjog - tartásdíj)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKomercinė teisė. Sutartys (Kereskedelmi jog - szerződés)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKomercinė teisė. Atsakomybė (Kereskedelmi jog - felelősség)


Teismo proceso išlaidos

Teisininkų užmokesčio reglamentavimo sistema

 • Antstoliai

Antstolio užmokesčio dydis priklauso nuo to, ko siekiama išduotu vykdomuoju raštu (végrehajtható okirat) – atgauti skolą ar vykdyti specifinius veiksmus. Jeigu vykdymo priemonėmis siekiama išieškoti skolą (pénzkövetelés behajtása), antstolio užmokestis yra proporcingas atgautinos skolos dydžiui. Jeigu vykdymo priemonėmis reikalaujama didesnės sumos, antstoliui mokamas didesnis užmokestis. Jeigu atliekant pareigas reikia vykdyti specifinius veiksmus (meghatározott cselekmény végrehajtása), užmokestis priklauso nuo to, kiek laiko užtrunka, kol jie įvykdomi.

 • Advokatai (ügyvéd)

Vengrų kalbos žodis ügyvéd apima advokatus, solisitorius, juriskonsultus ir baristerius. Paprastai advokato užmokestis nustatomas šalies ir advokato sutarimu. Jeigu nepasiekiamas susitarimas, užmokestį nustato teismas, remdamasis įstatymu (5 proc. reikalaujamos sumos, tačiau ne mažiau kaip 10 000 HUF). Jeigu šalys nenori viešinti susitarimo, jos gali prašyti, kad teismas taikytų įstatyme nustatytą užmokestį.

Nustatytosios išlaidos

Nustatytosios išlaidos civilinėse bylose

Nustatytosios išlaidos civilinėse bylose, kurias turi padengti šalys

Pirmosios instancijos teismų bylose žyminis mokestis (illeték) sudaro 6 proc. ieškinio vertės (ne mažiau kaip 10 000 HUF ir ne daugiau kaip 900 000 HUF). Jeigu ieškinio vertė negali būti nustatyta, įstatymas numato, kad turi būti mokama 6 proc. numanomos sumos.

Teismo išlaidos / mokesčiai visada nustatomi įstatymu, taip pat šiais atvejais:

 • santuokos nutraukimo procedūros (házassági bontóper): 12 000 HUF,
 • darbo ginčų teismo procedūros (munkaügyi per): 7 000 HUF,
 • administracinės procedūros, išskyrus konkurencijos ir mokesčių bylas, (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás): 20 000 HUF,
 • administracinės neteisminės procedūros (közigazgatási nemperes eljárás): 7 500 HUF,
 • viešųjų pirkimų išlaidos (általános meghatalmazás): 18 000 HUF,
 • nemokumo procedūros: likvidavimas – 50 000 HUF, bankrotas – 30 000 HUF,
 • su verslo asociacijomis, neturinčiomis juridinio asmens statuso, susiję atvejai (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet): likvidavimas – 25 000 HUF, bankrotas – 20 000 HUF,
 • arbitražas: 1 proc. (nuo 5 000 HUF iki 250 000 HUF). Jeigu ieškinio vertė negali būti apskaičiuota, mokestis – 10 000 HUF,
 • vykdomasis raštas dėl apmokėjimo (fizetési meghagyás): 3 proc. (nuo 5 000 HUF iki 300 000 HUF),
 • apeliacinis skundas: 6 proc. (nuo 10 000 HUF iki 900 000 HUF),
 • procedūros atnaujinimas (perújítás): mokesčiai mokami dar kartą,
 • prašymas peržiūrėti sprendimą (felülvizsgálati kérelem): sprendimo peržiūra – 6 proc. (nuo 10 000 HUF iki 2 500 000 HUF); nutarčių (végzés) peržiūra – pusė sumos, mokamos sprendimo peržiūros atveju (nuo 7 000 HUF iki 1 250 000 HUF).

Civilinės bylos etapas, kai reikia apmokėti nustatytąsias išlaidas

Pareiga sumokėti teismo mokesčius civilinėse bylose atsiranda, kai pateikiamas prašymas pradėti bylą. Todėl teismo mokesčiai turi būti sumokami pateikiant prašymą pradėti bylą. Jeigu šalis nesumoka teismo mokesčių arba sumoka mažiau mokesčių nei reikalaujama pagal įstatymą, pateikus pareiškimą teismas turi paprašyti šalies sumokėti likusią teismo mokesčių dalį. Teismas taip pat turi informuoti šalį, kad nesumokėjus visų teismo mokesčių pareiškimas bus atmestas.

Advokato užmokesčio apmokėjimas nustatomas šalies ir advokato susitarimu. Antstolio užmokestis turi būti sumokamas iš anksto, vykdymo proceso pradžioje.

Nustatytosios išlaidos baudžiamosiose bylose

Nustatytosios išlaidos baudžiamosiose bylose, kurias turi padengti šalys

Dėl nukentėjusiojo skundo iškeltose baudžiamosiose bylose, kuriose nagrinėjami tik privačių asmenų ieškiniai (magánvádas eljárás):

 • kaltinimo pareiškimo mokestis (feljelentés) – 5 000 HUF,
 • apeliacinio skundo pateikimo mokestis – 6 000 HUF,
 • prašymo peržiūrėti sprendimą arba atnaujinti bylą mokestis – 7 000 HUF.

Jeigu baudžiamojoje byloje pareiškiamas civilinis ieškinys (polgári jogi igény), mokami tik pareiškimo ir apeliacinio skundo pateikimo mokesčiai.

Baudžiamosios bylos etapas, kai reikia apmokėti nustatytąsias išlaidas

Baudžiamosiose bylose nustatytąsias išlaidas reikia apmokėti kartu su pareiškimo mokesčiu.

Nustatytosios išlaidos konstitucinėse bylose

Remiantis 1989 m. įstatymo Nr. XXXII 28 straipsniu (az 1989. évi XXXII. törvény 28. cikke), mokesčiai Konstitucinio Teismo (Alkotmánybíróság) nagrinėjamose bylose netaikomi.

Vis dėlto, jeigu pateikdamas prašymą pareiškėjas veikia nesąžiningai, gali būti, kad jis turės sumokėti mokesčius.

Teisinių atstovų pateiktina išankstinė informacija

Šalių teisės ir pareigos

Vykdydami savo profesinę veiklą advokatai, naudodamiesi įstatymuose numatytomis priemonėmis ir būdais, padeda ginti savo klientų teises ir įvykdyti jiems priklausančias pareigas. Juriskonsultai (jogtanácsos) taip pat padeda užtikrinti organizacijų, kurioms jie atstovauja, teises.

Ši prievolė apima pareigą suteikti reikiamą informaciją apie teises ir pareigas, bylos laimėjimo tikimybę ir su byla susijusias išlaidas, kurias galima numatyti.

Teisiniai išlaidų šaltiniai

Kur rasti informacijos apie teisinių išlaidų šaltinius Vengrijoje?

Informacija apie teisinių išlaidų šaltinius pateikta Europos teisminio tinklo (Európai Igazságügyi Hálózat) interneto svetainėje:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBudapešto advokatų asociacijos (Budapesti Ügyvédi Kamara) interneto svetainėje taip pat pateikiama tam tikra informacija apie advokatų užmokestį.

Kokiomis kalbomis pateikiama informacija apie teisinius išlaidų šaltinius Vengrijoje?

Informacija apie teisinių išlaidų šaltinius pateikta Europos teisminio tinklo interneto svetainėje. Joje galima rasti reikiamą informaciją visomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis.

Budapešto advokatų asociacijos interneto svetainėje informacija apie išlaidas pateikiama tik vengrų kalba.

Kur rasti informacijos apie tarpininkavimą?

Informacijos apie tarpininkavimą galima rasti šiose interneto svetainėse:

Kur rasti papildomos informacijos apie išlaidas?

Interneto svetainė, kurioje pateikiama informacija apie išlaidas

Papildomos informacijos apie išlaidas galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBudapešto advokatų asociacijos interneto svetainėje.

Kur rasti informacijos apie vidutinę įvairių procedūrų trukmę?

Informacijos apie procedūrų trukmę galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVengrijos Respublikos teismų (Magyar Köztársaság Bíróságai) interneto svetainėje.

Kitos svarbios nuorodos:

Informacija statistikos lentelėse pateikiama tik vengrų kalba.

Pridėtinės vertės mokestis (hozzáadottérték-adó)

Kaip pateikiama ši informacija?

Į pirmiau nurodytą advokatų užmokestį PVM (HÉA) nėra įtrauktas, taigi jis bus pridedamas.

Kokie tarifai taikomi?

Vengrijoje iki 2009 m. liepos 1 d. buvo taikomas 20 proc. dydžio PVM, po šios datos – 25 proc.

Teisinė pagalba (költségmentesség)

Taikytinos pajamų ribos civilinės teisės srityje

Taikomi du minimalūs dydžiai:

 1. minimalios grynosios senatvės pensijos dydis (šiuo metu 28 500 forintų), už kurią mažesnes pajamas gaunančiam asmeniui teisinė pagalba yra nemokama;
 2. 43 proc. vidutinių gyventojų pajamų (šiuo metu 72 000 forintų), kuriuos viršijus pagalba neteikiama.

Teisinė pagalba gali būti apmokama iš anksto.

Taikytinos atsakovų pajamų ribos baudžiamosios teisės srityje

Baudžiamosiose bylose įtariamajam arba kaltinamajam gali būti suteiktas nemokamas teisinis atstovavimas šiomis sąlygomis:

 • jeigu asmuo atleistas nuo mokesčių, atsižvelgiant į su juo susijusias aplinkybes – kai asmuo gyvena vienas, pajamų riba yra du kartus didesnė už minimalią grynąją senatvės pensiją (šiuo metu 28 500 forintų (apytiksliai 100 EUR)), kai asmenys gyvena viename ūkyje, pajamų riba yra vienam žmogui tenkanti minimali grynoji senatvės pensija;
 • privalomo teisinio atstovavimo atveju, jeigu kaltinamasis neturi gynėjo. Šiuo atveju, jeigu atsakovas nuteisiamas, jis turi valstybei apmokėti su suteiktomis paslaugomis susijusias išlaidas.

Taikytinos nukentėjusiųjų pajamų ribos baudžiamosios teisės srityje

Pajamų riba – 86 proc. vidutinių gyventojų pajamų (apytiksliai 130 000 forintų). Teisinė pagalba nukentėjusiesiems apima teisinį atstovavimą.

Kitos teisinės pagalbos teikimo nukentėjusiesiems sąlygos

Be nustatytų pajamų ribų, nukentėjusysis taip pat turi įvykdyti kitas dvi sąlygas:

 • turi pareikšti kaltinimą (ieškinį),
 • turi gauti pažymą iš įstaigos, atsakingos už pagalbos teikimą nukentėjusiesiems. Pažymoje turi būti pateikti tam tikrų sąlygų įvykdymo įrodymai (kad asmuo per įstatyme numatytą terminą kreipėsi į atitinkamą instituciją).

Kitos teisinės pagalbos teikimo atsakovams sąlygos

Kitos teisinės pagalbos teikimo atsakovams sąlygos netaikomos.

Nemokamas teismo procesas

Šiais atvejais atleidžiama nuo mokesčių civilinėse bylose:

 • bylose, kai teismas ex officio atmeta arba turi atmesti prašymą, neišdavęs teismo šaukimo;
 • bylose dėl teisių gynimo priemonių, kuriose priimti sprendimai dėl atleidimo nuo mokesčių ir išankstinio mokesčių mokėjimo (kai išlaidas apmoka valstybė, o ne bylos šalis);
 • santuokos nutraukimo bylose, kai pateiktas priešieškinis;
 • bylose dėl paskelbimo mirusiu ir mirties fakto nustatymo, jeigu asmens dingimas be žinios arba mirtis susiję su karo veiksmais arba gaivaline nelaime;
 • bylose dėl fondų, viešųjų fondų, nevyriausybinių organizacijų, viešųjų korporacijų, Europos teritorinio bendradarbiavimo asociacijų registravimo. Taip pat bylose dėl organizacijų, veikiančių pagal programą, susijusią su darbuotojų įsigyjamomis akcijomis (angl. Employee Stock Ownership Plan), registravimo ir dėl dalyvavimo Europos teritorinio bendradarbiavimo asociacijoje patvirtinimo;
 • prašymų likviduoti bankrutavusias bendroves atveju, įskaitant prašymus, pateiktus likvidavimo pagal supaprastintą tvarką bylose, kai nurodomas administratoriaus pavadinimas;
 • prašymų pataisyti sprendimus ir (arba) juos papildyti atveju;
 • bylose dėl rinkėjų sąrašų;
 • bylose dėl praneštų pakeitimų, susijusių su registracija patarėjų teisės klausimais registre;
 • apeliacinių skundų dėl nutarčių, kuriomis nustatomas perdavimas, atveju;
 • bylose dėl žalos atlyginimo priimtų administracinių sprendimų teisminės peržiūros atveju;
 • bylose dėl vietos valdžios nustatytų mokesčių sureguliavimo;
 • nepriklausomų teismo antstolių pradėtose bylose, susijusiose su teisminio vykdymo procedūromis ir procedūromis, pradėtomis siekiant vykdyti teismo sprendimus (teismo susitarimus), priimtus remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 805/2004, sukuriančiu neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą, ir 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000;
 • bylose, iškeltose remiantis palankiu Konstitucinio Teismo sprendimu;
 • bet kokio teismo proceso, susijusio su asmens duomenų apsauga ir galimybe susipažinti su visuomenei svarbia informacija, atveju;
 • administracinio sprendimo dėl teisinės pagalbos suteikimo teisminės peržiūros atveju;
 • ne teisminių procedūrų dėl nutarimų taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba laikinos apribojančios teismo nutarties peržiūrėjimo arba prevencinio uždraudimo, nustatyto remiantis kitais konkrečiais teisės aktais, susijusiais su šeiminiu smurtu, atveju.
 • administracinio sprendimo dėl pagalbos nusikaltimo aukoms teisminės peržiūros atveju.

Šiais atvejais atleidžiama nuo mokesčių baudžiamosiose bylose:

 • bylose, iškeltose gavus nukentėjusiojo skundą, taip pat apeliacinio skundo, prašymo atnaujinti bylą ir kaltinamojo ir jo gynėjų pateikto prašymo peržiūrėti sprendimą atvejais;
 • bylose, iškeltose gavus nukentėjusiojo skundą, jeigu teismas nutraukia bylą neišklausius bylos šalių parodymų, arba jei byla nutraukiama, atsižvelgiant į malonės prašymą.
 • malonės prašymo arba prašymo bausmės atidėjimo, jeigu juos pateikia kaltinamasis ar jo gynėjai, atveju;
 • bylose dėl asmens atleidimo nuo mokesčių;
 • vienkartinio dokumentų kopijų pateikimo kaltinamajam, jo gynėjui arba nepilnamečio, kuriam pareikšti įtarimai nusikalstama veika, teisiniam atstovui, atveju;
 • pranešimo apie kaltinimus kopijos pateikimo kaltintojui atveju.

Nuo mokesčių gali būti atleidžiama ne tik atsižvelgiant į dalyką, bet ir į subjektą.

Atleidimas nuo teismo mokesčių atsižvelgiant į subjektą suteikiamas, be kitų: nevyriausybinėms organizacijoms, viešosioms korporacijoms, bažnyčioms, bažnyčių asociacijoms, religinėms institucijoms, fondams, viešiesiems fondams, ne pelno siekiančioms verslo asociacijoms, turinčioms visuomeninių organizacijų arba prioritetinių visuomeninių organizacijų statusą, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijai, Europos Bendrijoms, jų institucijoms ir įstaigoms, agentūroms ir atskiriems fondams.

Kada bylą pralaimėjusi šalis turi padengti bylą laimėjusios šalies išlaidas?

Galutiniame savo sprendime teismas nurodo bylą pralaimėjusiai šaliai padengti bylą laimėjusios šalies patirtas išlaidas per 30 dienų. Bylą pralaimėjusi šalis išlaidas apmoka tiesiogiai bylą laimėjusiai šaliai, o to nepadarius, pradedama vykdymo procedūra.

Ekspertų užmokestis

Paprastai užmokestį ekspertams sumoka bylą pralaimėjusi šalis. Jeigu (konkrečiais atvejais) išlaidas apmoka valstybė, ji taip pat padengia ekspertų išlaidas. Jeigu išlaidas iš anksto apmoka valstybė, į jas įskaičiuojamas ir ekspertų užmokestis.

Vertėjų raštu ir žodžiu užmokestis

Paprastai užmokestį vertėjams žodžiu ir raštu sumoka bylą pralaimėjusi šalis. Jeigu (konkrečiais atvejais) išlaidas apmoka valstybė, ji taip pat padengia ekspertų išlaidas. Jeigu išlaidas iš anksto apmoka valstybė, į jas įskaičiuojamas ir šios išlaidos.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBudapešto advokatų asociacijos interneto svetainė (A Budapesti Ügyvédi Kamara honlapja)

Susiję priedai

Vengrijos išlaidų skaidrumo tyrimo ataskaitaPDF(533 Kb)en (Magyarország jelentése a költségek átláthatóságáról szóló tanulmányról)


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 04/04/2014

1-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. santuokos nutraukimas - Vengrija

Nagrinėjant šiuos su šeimos teise susijusius atvejus, valstybės narės paprašytos patarti skyrybų ieškinį pateikusiai šaliai dėl bylinėjimosi išlaidų toliau aprašytomis aplinkybėmis.

A atvejis. Nacionalinė byla. Pora susituokia. Vėliau asmenys ima gyventi atskirai ir susitaria skirtis.

B atvejis. Tarpvalstybinė byla. Susituokia du tos pačios valstybės narės (A valstybė narė) pilietybę turintys asmenys. Santuoka įregistruojama A valstybėje narėje. Po vestuvių pora persikelia gyventi ir dirbti į kitą valstybę narę (B valstybė narė), kuri tampa jų nuolatinė gyvenamoji vieta. Netrukus po to pora išsiskiria, žmona grįžta į A valstybę narę, o vyras lieka B valstybėje narėje. Pora susitaria skirtis. Grįžusi į A valstybę narę žmona nedelsdama pateikia skyrybų ieškinį B valstybės narės teismui.


Teismo proceso išlaidos

Išlaidos Vengrijoje

Alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) išlaidos


Atvejų tyrimas

Alternatyvus ginčų sprendimas (AGS)

Ar šiuo atveju tokia galimybė yra?

Išlaidos

A atvejis

Taip, bet tik dėl susitarimo su santuokos pabaiga susijusiais klausimais, pvz., globos ir vaikų išlaikymo, tėvų ir vaikų ryšių, sutuoktinio išlaikymo, bendra nuosavybės teise priklausančio turto naudojimo ir bendra nuosavybės teise priklausančios nuosavybės padalijimo. Tačiau teismas vis tiek turi patvirtinti šalių pasiektą susitarimą.

Kaip sutarta šalių ir tarpininko.

Bet kuris nagrinėjant naują arba jau sprendžiamą bylą dalyvaujantis asmuo teismo gali paprašyti nemokamos tarpininkavimo paslaugos.

B atvejis

Taip, bet tik dėl susitarimo su santuokos pabaiga susijusiais klausimais. Tačiau teismas vis tiek turi patvirtinti šalių pasiektą susitarimą.

Kaip sutarta šalių ir tarpininko.

Bet kuris nagrinėjant naują arba jau sprendžiamą bylą dalyvaujantis asmuo teismo gali paprašyti nemokamos tarpininkavimo paslaugos.

Užmokestis advokatui, teismo antstoliui ir ekspertui


Atvejų tyrimas

Advokatas

Teismo antstolis

Ekspertas

Ar teisinis atstovavimas yra privalomas?

Vidutinės išlaidos

Ar teisinis atstovavimas yra privalomas?

Ar privalu juo naudotis?

Išlaidos

A atvejis

Ne.

Kaip sutarta šalies ir advokato.

Ne.

Ne. Parodymus duodančios šalies prašymu teismas gali skirti ekspertą, išskyrus tada, kai teismas gali inicijuoti parodymų rinkimą ex officio. Bet kuri šalis taip pat gali pateikti privačių ekspertų nuomones.

Ekspertas savo užmokestį nustato pats. Jeigu teismas nurodo duoti parodymus ex officio, užmokestis nustatomas pagal atitinkamus galiojančius teisės aktus.

B atvejis

Ne.

Kaip sutarta šalies ir advokato.

Ne.

Ne. Parodymus duodančios šalies prašymu teismas gali skirti ekspertą, išskyrus tada, kai teismas gali inicijuoti parodymų rinkimą ex officio. Bet kuri šalis taip pat gali pateikti privačių ekspertų nuomones.

Ekspertas savo užmokestį nustato pats. Jeigu teismas nurodo duoti parodymus ex officio, užmokestis nustatomas pagal atitinkamus galiojančius teisės aktus.


Liudininkams kompensuojamos išlaidos, užstatai, garantijos ir kitas susijęs atlyginimas


Atvejų tyrimas

Išlaidų kompensavimas liudininkams

Ar liudininkams taikomas išlaidų kompensavimas?

Išlaidos

A atvejis

Taip.

Išlaidų kompensavimą liudininkams reglamentuoja įstatymas. Liudininkai turi teisę į kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidų atlyginimą, taip pat kompensaciją už praleistą darbo laiką.

B atvejis

Taip.

Išlaidų kompensavimą liudininkams reglamentuoja įstatymas. Liudininkai turi teisę į kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidų atlyginimą, taip pat kompensaciją už praleistą darbo laiką.

Teisinės pagalbos išlaidos ir išlaidų atlyginimasAtvejų tyrimas

Teisinė pagalba

Išlaidų atlyginimas

Kada taikomas išlaidų atlyginimas ir kokiomis sąlygomis?

Kada galima gauti visą teisinę pagalbą?

Ar laimėjusiajai šaliai gali būti atlygintos bylinėjimosi išlaidos?

Jeigu atlyginamos ne visos išlaidos, kokia procentinė išlaidų dalis paprastai padengiama?

Kokios išlaidos negali būti atlygintos?

Ar yra atvejų, kai teisinės pagalbos išlaidos privalo būti atlygintos?

A atvejis

Žr. dalį apie teisinę pagalbą.

Tais atvejais, kai, remiantis tuo metu turima informacija, apskaičiuotos teisinės išlaidos greičiausiai bus tokios, kad ieškovas nebegalės kreiptis į teismą.

Pagal teisinės pagalbos taisykles teisinė pagalba yra nemokama, jeigu pajamų riba neviršija minimalios pensijos.

Taip, bylą pralaimėjusioji šalis privalo atlyginti bylą laimėjusiosios šalies išlaidas, išskyrus tais atvejais, kai įstatymas numato kitaip, įskaitant tada, kai įstatymas įpareigoja kitą šalį padengti išlaidas, neatsižvelgiant į teismo sprendimą.

Tuo atveju, jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, atlyginama suma turi būti proporcinga patenkinto ieškinio daliai ir kiekvienos šalies sumokėtam avansui. Teismas gali taip pat nurodyti, kad kiekviena šalis savo išlaidas padengtų pati.

Pagrįstais atvejais teismas gali sumažinti užmokestį advokatui, jeigu, jo nuomone, jis yra nepagrįstai didelis.

Šalims negalima nurodyti padengti išlaidas, patirtas dėl priežasčių (kitais atvejais išvengiamų), priklausančių nuo teismo.

Šalims atlyginamų teisinių išlaidų suma negali viršyti jų reikalaujamos sumos.

Taip, jeigu nustatoma, kad teisinę pagalbą gavusi šalis neturėjo teisės ją gauti.

Pralaimėjusioji šalis privalo tiesiogiai valstybei atlyginti valstybės paskirtam advokatui iš anksto sumokėtą užmokestį.

Pralaimėjusioji šalis privalo sumokėti administravimo mokestį, net jeigu ji turi teisę į teisinę pagalbą.

B atvejis

Žr. dalį apie teisinę pagalbą.

Priimant sprendimą suteikti teisinę pagalbą gali būti atsižvelgta į pragyvenimo lygį kiekvienos šalies gyvenamosios vietos valstybėje.

Tais atvejais, kai, remiantis tuo metu turima informacija, apskaičiuotos teisinės išlaidos greičiausiai bus tokios, kad ieškovas nebegalės kreiptis į teismą.

Pagal teisinės pagalbos taisykles teisinė pagalba yra nemokama, jeigu pajamų riba neviršija minimalios pensijos.

ES valstybės narės piliečiai ir ne ES valstybių piliečiai, teisėtai gyvenantys ES valstybėje narėje, turi teisę į teisinę pagalbą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir Vengrijos piliečiai.

Taip, bylą pralaimėjusioji šalis privalo atlyginti bylą laimėjusiosios šalies išlaidas, išskyrus tais atvejais, kai įstatymas numato kitaip, įskaitant tada, kai įstatymas įpareigoja kitą šalį padengti išlaidas, neatsižvelgiant į teismo sprendimą.

Tuo atveju, jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, atlyginama suma turi būti proporcinga patenkinto ieškinio daliai ir kiekvienos šalies sumokėtam avansui. Teismas gali taip pat nurodyti, kad kiekviena šalis savo išlaidas padengtų pati.

Pagrįstais atvejais teismas gali sumažinti užmokestį advokatui, jeigu, jo nuomone, jis yra nepagrįstai didelis.

Šalims negalima nurodyti padengti išlaidas, patirtas dėl priežasčių (kitais atvejais išvengiamų), priklausančių nuo teismo.

Šalims atlyginamų teisinių išlaidų suma negali viršyti jų reikalaujamos sumos.

Taip, jeigu nustatoma, kad teisinę pagalbą gavusi šalis neturėjo teisės ją gauti.

Pralaimėjusioji šalis privalo tiesiogiai valstybei atlyginti valstybės paskirtam advokatui iš anksto sumokėtą užmokestį.

Pralaimėjusioji šalis privalo sumokėti administravimo mokestį, net jeigu ji turi teisę į teisinę pagalbą.

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejų tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kada toks vertimas reikalingas ir kokiomis sąlygomis?

Apytikslės išlaidos

Kada toks vertimas reikalingas ir kokiomis sąlygomis?

Apytikslės išlaidos

A atvejis

Jeigu šalis nekalba vengriškai arba nesupranta šios kalbos.

Vertėjas raštu savo užmokestį nustato pats. Užmokestis apskaičiuojamas atsižvelgiant į ženklų skaičių (maždaug 5 HUF už ženklą), terminą ir kalbą, iš kurios verčiama. Vertimo raštu išlaidas, patirtas duodant parodymus ir darant pareiškimus, šalims, turinčioms teisę civilinio proceso metu vartoti savo gimtąją, regiono arba mažumų kalbą, valstybė jų vardu padengia iš anksto. Šioms išlaidoms vėliau taikomos teisinių išlaidų atlyginimą reglamentuojančios nuostatos.

Jeigu šalis nekalba vengriškai arba nesupranta šios kalbos.

Vertėjas žodžiu savo užmokestį nustato pats. Valandinis tarifas priklauso nuo vartojamos kalbos. Maždaug 10 000–12 000 HUF už valandą. Valstybė iš anksto padengia arba sumoka užmokestį vertėjui žodžiu, jeigu vertimas žodžiu privalomas pagal įstatymą.

B atvejis

Jeigu šalis nekalba vengriškai arba nesupranta šios kalbos.

Vertėjas raštu savo užmokestį nustato pats. Užmokestis apskaičiuojamas atsižvelgiant į ženklų skaičių (maždaug 5 HUF už ženklą), terminą ir kalbą, iš kurios verčiama. Vertimo raštu išlaidas, patirtas teikiant įrodymus ir duodant parodymus, šalims, turinčioms teisę civilinio proceso metu vartoti savo gimtąją, regiono arba mažumų kalbą, valstybė jų vardu padengia iš anksto. Šioms išlaidoms vėliau taikomos teisinių išlaidų atlyginimą reglamentuojančios nuostatos.

Jeigu šalis nekalba vengriškai ir nesupranta šios kalbos.

Vertėjas žodžiu savo užmokestį nustato pats. Valandinis užmokestis priklauso nuo vartojamos kalbos. Maždaug 10 000–12 000 HUF už valandą. Valstybė iš anksto padengia arba sumoka užmokestį vertėjui žodžiu, jeigu vertimas žodžiu privalomas pagal įstatymą.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 04/04/2014

2-asis atvejo tyrimas. šeimos teisė. vaikų globa - Vengrija

Atliekant šį šeimos teisės, būtent teisės rūpintis vaikais, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti ieškinį pateikusiai šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę. Tuo metu, kai jie pradeda gyventi skyrium, jų vaikui yra treji metai. Teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai, o teisė bendrauti su vaiku – tėvui. Motina pateikia ieškinį dėl tėvo teisės bendrauti su vaiku apribojimo.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės, kai jūs esate advokatas A valstybėje narėje. Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę valstybėje narėje (B valstybė narė). Jie turi bendrą vaiką, tačiau iš karto po jo gimimo pradėjo gyventi skyrium. B valstybės narės teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai, o teisė bendrauti su vaiku – tėvui. Gavusi teismo leidimą, motina su vaiku išsikelia gyventi į kitą valstybę narę (A valstybė narė), o tėvas lieka B valstybėje narėje. Po kelerių metų motina pateikia ieškinį A valstybėje narėje dėl tėvo teisės bendrauti su vaiku pakeitimo.


Teismo proceso išlaidos

Išlaidos Vengrijoje

Alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) išlaidos


Atvejų tyrimas

Alternatyvus ginčų sprendimas (AGS)

Ar šiuo atveju tokia galimybė yra?

Išlaidos

A atvejis

Taip. Jeigu tėvai negali susitarti, kaip ir kada galima naudotis teise bendrauti, dėl priežasčių, susijusių su vaiko gerove, jie gali paprašyti tarpininkavimo. Tarpininkavimo taip pat galima prašyti vykdymo etapu. Per dvejus metus nuo teismo sprendimo dėl teisės bendrauti įsiteisėjimo, prašymai pakeisti sprendimą gali būti pateikti tik tam pačiam teismui, kuriam palikta teisė priimti sprendimą.

Kaip sutarta šalių ir tarpininko.

B atvejis

Taip. Jeigu tėvai negali susitarti, kaip ir kada galima naudotis teise bendrauti, dėl priežasčių, susijusių su vaiko gerove, jie gali paprašyti tarpininkavimo. Tarpininkavimo taip pat galima prašyti vykdymo etapu. Jeigu nuo skyrybų arba ieškinio dėl vaiko globos sprendimo įsiteisėjimo praėjo daugiau nei dveji metai, globos tarnyba gali patvirtinti tėvų susitarimą arba, jų prašymu, priimti sprendimą dėl teisės bendrauti.

Kaip sutarta šalių ir tarpininko.

Užmokestis advokatui, teismo antstoliui ir ekspertui


Atvejų tyrimas

Advokatas

Teismo antstolis

Ekspertas

Ar teisinis atstovavimas yra privalomas?

Vidutinės išlaidos

Ar teisinis atstovavimas yra privalomas?

Ar privalu juo naudotis?

Išlaidos

A atvejis

Ne.

Kaip sutarta šalies ir advokato.

Ne.

Ne. Parodymus duodančios šalies prašymu teismas gali skirti ekspertą, išskyrus tada, kai teismas gali inicijuoti parodymų rinkimą ex officio. Bet kuri šalis gali pateikti privačių ekspertų nuomones.

Ekspertas savo užmokestį nustato pats. Jeigu teismas nurodo duoti parodymus ex officio, užmokestis nustatomas pagal atitinkamus galiojančius teisės aktus.

B atvejis

Ne.

Kaip sutarta šalies ir advokato.

Ne.

Ne. Parodymus duodančios šalies prašymu teismas gali skirti ekspertą, išskyrus tada, kai teismas gali inicijuoti parodymų rinkimą ex officio. Bet kuri šalis gali pateikti privačių ekspertų nuomones.

Ekspertas savo užmokestį nustato pats. Jeigu teismas nurodo duoti parodymus ex officio, užmokestis nustatomas pagal atitinkamus galiojančius teisės aktus.

Išlaidų kompensavimas liudininkams


Atvejų tyrimas

Išlaidų kompensavimas liudininkams

Ar liudininkams taikomas išlaidų kompensavimas?

Išlaidos

A atvejis

Taip.

Išlaidų kompensavimą liudininkams reglamentuoja įstatymas. Liudininkai turi teisę į kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidų atlyginimą, taip pat kompensaciją už praleistą darbo laiką.

B atvejis

Taip.

Išlaidų kompensavimą liudininkams reglamentuoja įstatymas. Liudininkai turi teisę į kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidų atlyginimą, taip pat kompensaciją už praleistą darbo laiką.

Teisinės pagalbos išlaidos ir išlaidų atlyginimasAtvejų tyrimas

Teisinė pagalba

Išlaidų atlyginimas

Kada taikomas išlaidų atlyginimas ir kokiomis sąlygomis?

Kada galima gauti visą teisinę pagalbą?

Ar laimėjusiajai šaliai gali būti atlygintos bylinėjimosi išlaidos?

Jeigu atlyginamos ne visos išlaidos, kokia procentinė išlaidų dalis paprastai padengiama?

Kokios išlaidos negali būti atlygintos?

Ar yra atvejų, kai teisinės pagalbos išlaidos privalo būti atlygintos?

A atvejis

Žr. dalį apie teisinę pagalbą.

Nepriklausomai nuo savo pajamų ar finansinės padėties, šalys turi teisę atidėti mokėjimus (atidėtas tam tikrų išlaidų mokėjimas) globos, vaiko perdavimo arba teisės bendrauti ir kt. bylose.

Tais atvejais, kai, remiantis tuo metu turima informacija, apskaičiuotos teisinės išlaidos greičiausiai bus tokios, kad ieškovas nebegalės kreiptis į teismą.

Pagal teisinės pagalbos taisykles teisinė pagalba yra nemokama, jeigu pajamų riba neviršija minimalios pensijos.

Taip, bylą pralaimėjusioji šalis privalo atlyginti bylą laimėjusiosios šalies išlaidas, išskyrus tais atvejais, kai įstatymas numato kitaip, įskaitant tada, kai įstatymas įpareigoja kitą šalį padengti išlaidas, neatsižvelgiant į teismo sprendimą.

Tuo atveju, jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, atlyginama suma turi būti proporcinga patenkinto ieškinio daliai ir kiekvienos šalies sumokėtam avansui. Teismas gali taip pat nurodyti, kad kiekviena šalis savo išlaidas padengtų pati.

Pagrįstais atvejais teismas gali sumažinti užmokestį advokatui, jeigu, jo nuomone, jis yra nepagrįstai didelis.

Šalims negalima nurodyti padengti išlaidas, patirtas dėl priežasčių (kitais atvejais išvengiamų), priklausančių nuo teismo.

Šalims atlyginamų teisinių išlaidų suma negali viršyti jų reikalaujamos sumos.

Taip, jeigu nustatoma, kad teisinę pagalbą gavusi šalis neturėjo teisės ją gauti.

Pralaimėjusioji šalis privalo tiesiogiai valstybei atlyginti valstybės paskirtam advokatui iš anksto sumokėtą užmokestį.

Pralaimėjusioji šalis privalo sumokėti administravimo mokestį, net jeigu ji turi teisę į teisinę pagalbą.

B atvejis

Žr. dalį apie teisinę pagalbą.

Nepriklausomai nuo savo pajamų ar finansinės padėties, šalys turi teisę atidėti mokėjimus (atidėtas tam tikrų išlaidų mokėjimas) globos, vaiko perdavimo arba teisės bendrauti ir kt. bylose.

Priimant sprendimą suteikti teisinę pagalbą gali būti atsižvelgta į pragyvenimo lygį kiekvienos šalies gyvenamosios vietos valstybėje.

Tais atvejais, kai, remiantis tuo metu turima informacija, apskaičiuotos teisinės išlaidos greičiausiai bus tokios, kad ieškovas nebegalės kreiptis į teismą.

Pagal teisinės pagalbos taisykles teisinė pagalba yra nemokama, jeigu pajamų riba neviršija minimalios pensijos.

ES valstybės narės piliečiai ir ne ES valstybių piliečiai, teisėtai gyvenantys ES valstybėje narėje, turi teisę į teisinę pagalbą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir Vengrijos piliečiai.

Taip, bylą pralaimėjusioji šalis privalo atlyginti bylą laimėjusiosios šalies išlaidas, išskyrus tais atvejais, kai įstatymas numato kitaip, įskaitant tada, kai įstatymas įpareigoja kitą šalį padengti išlaidas, neatsižvelgiant į teismo sprendimą.

Tuo atveju, jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, atlyginama suma turi būti proporcinga patenkinto ieškinio daliai ir kiekvienos šalies sumokėtam avansui. Teismas gali taip pat nurodyti, kad kiekviena šalis savo išlaidas padengtų pati.

Pagrįstais atvejais teismas gali sumažinti užmokestį advokatui, jeigu, jo nuomone, jis yra nepagrįstai didelis.

Šalims negalima nurodyti padengti išlaidas, patirtas dėl priežasčių (kitais atvejais išvengiamų), priklausančių nuo teismo.

Šalims atlyginamų teisinių išlaidų suma negali viršyti jų reikalaujamos sumos.

Taip, jeigu nustatoma, kad teisinę pagalbą gavusi šalis neturėjo teisės ją gauti.

Pralaimėjusioji šalis privalo tiesiogiai valstybei atlyginti valstybės paskirtam advokatui iš anksto sumokėtą užmokestį.

Pralaimėjusioji šalis privalo sumokėti administravimo mokestį, net jeigu ji turi teisę į teisinę pagalbą.

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejų tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kada toks vertimas reikalingas ir kokiomis sąlygomis?

Apytikrės išlaidos

Kada toks vertimas reikalingas ir kokiomis sąlygomis?

Apytikrės išlaidos

A atvejis

Jeigu šalis nekalba vengriškai arba nesupranta šios kalbos.

Vertėjas raštu savo užmokestį nustato pats. Užmokestis apskaičiuojamas atsižvelgiant į ženklų skaičių (maždaug 5 HUF už ženklą), terminą ir kalbą, iš kurios verčiama. Vertimo raštu išlaidas, patirtas teikiant įrodymus ir duodant parodymus, šalims, turinčioms teisę civilinio proceso metu vartoti savo gimtąją, regiono arba mažumų kalbą, valstybė jų vardu padengia iš anksto. Šioms išlaidoms vėliau taikomos teisinių išlaidų atlyginimą reglamentuojančios nuostatos.

Jeigu šalis nekalba vengriškai arba nesupranta šios kalbos.

Vertėjas žodžiu savo užmokestį nustato pats. Valandinis tarifas priklauso nuo vartojamos kalbos. Maždaug 10 000–12 000 HUF už valandą. Valstybė iš anksto padengia arba sumoka užmokestį vertėjui žodžiu, jeigu vertimas žodžiu privalomas pagal įstatymą.

B atvejis

Jeigu šalis nekalba vengriškai arba nesupranta šios kalbos.

Vertėjas raštu savo užmokestį nustato pats. Užmokestis apskaičiuojamas atsižvelgiant į ženklų skaičių (maždaug 5 HUF už ženklą), terminą ir kalbą, iš kurios verčiama. Vertimo raštu išlaidas, patirtas teikiant įrodymus ir duodant parodymus, šalims, turinčioms teisę civilinio proceso metu vartoti savo gimtąją, regiono arba mažumų kalbą, valstybė jų vardu padengia iš anksto. Šioms išlaidoms vėliau taikomos teisinių išlaidų atlyginimą reglamentuojančios nuostatos.

Jeigu šalis nekalba vengriškai arba nesupranta šios kalbos.

Vertėjas žodžiu savo užmokestį nustato pats. Valandinis tarifas priklauso nuo vartojamos kalbos. Maždaug 10 000–12 000 HUF už valandą. Valstybė iš anksto padengia arba sumoka užmokestį vertėjui žodžiu, jeigu vertimas žodžiu privalomas pagal įstatymą.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 04/04/2014

3-iasis atvejo tyrimas. šeimos teisė. išlaikymas - Vengrija

Atliekant šį šeimos teisės, būtent alimentų, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti ieškinį pateikusiai šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę. Tuo metu, kai jie pradeda gyventi skyrium, jų vaikui yra treji metai. Teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai. Neišspręstas tik ginčas dėl alimentų, kuriuos tėvas privalo mokėti motinai ir kurie skirti vaikui išlaikyti ir jo mokslams, sumos. Motina dėl to pateikia ieškinį.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės, kai jūs esate advokatas A valstybėje narėje: Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę valstybėje narėje (B valstybė narė). Jie turi trejų metų vaiką. Pora pradeda gyventi skyrium. B valstybės narės teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai. Gavusi tėvo sutikimą, motina su vaiku išsikelia gyventi į kitą valstybę narę (A valstybė narė), kur jie įsikuria nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

Lieka neišspręstas ginčas dėl alimentų, kuriuos tėvas turi mokėti motinai ir kurie skirti vaikui išlaikyti ir jo mokslams, sumos. Motina dėl to pateikia ieškinį A valstybėje narėje.


Teismo proceso išlaidos

Išlaidos Vengrijoje

Alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) išlaidos


Atvejų tyrimas

Alternatyvus ginčų sprendimas (AGS)

Ar šiuo atveju tokia galimybė yra?

Išlaidos

A atvejis

Taip, tačiau ieškinys dėl alimentų vykdytinas tik jeigu jis formaliai nurodytas vykdomajame dokumente (teismas arba notaras į dokumentą gali įtraukti sąlygą dėl jo įvykdymo).

Kaip sutarta šalių ir tarpininko.

Bet kuris nagrinėjant naują arba jau sprendžiamą bylą dalyvaujantis asmuo teismo gali paprašyti nemokamos tarpininkavimo paslaugos.

B atvejis

Taip, tačiau ieškinys dėl išlaikymo vykdytinas tik jeigu jis formaliai nurodytas vykdomajame dokumente (teismas arba notaras į dokumentą gali įtraukti sąlygą dėl jo įvykdymo),

Kaip sutarta šalių ir tarpininko.

Bet kuris nagrinėjant naują arba jau sprendžiamą bylą dalyvaujantis asmuo teismo gali paprašyti nemokamos tarpininkavimo paslaugos.

Užmokestis advokatui, teismo antstoliui ir ekspertui


Atvejų tyrimas

Advokatas

Teismo antstolis

Ekspertas

Ar teisinis atstovavimas yra privalomas?

Vidutinės išlaidos

Ar teisinis atstovavimas yra privalomas?

Ar privalu juo naudotis?

Išlaidos

A atvejis

Ne.

Kaip sutarta šalies ir advokato.

Ne.

Ne. Parodymus duodančios šalies prašymu teismas gali skirti ekspertą, išskyrus tada, kai teismas gali inicijuoti parodymų rinkimą ex officio. Bet kuri šalis gali pateikti privačių ekspertų nuomones.

Ekspertas savo užmokestį nustato pats. Jeigu teismas nurodo duoti parodymus ex officio, užmokestis nustatomas pagal atitinkamus galiojančius teisės aktus.

B atvejis

Ne.

Kaip sutarta šalies ir advokato.

Ne.

Ne. Parodymus duodančios šalies prašymu teismas gali skirti ekspertą, išskyrus tada, kai teismas gali inicijuoti parodymų rinkimą ex officio. Bet kuri šalis gali pateikti privačių ekspertų nuomones.

Ekspertas savo užmokestį nustato pats. Jeigu teismas nurodo duoti parodymus ex officio, užmokestis nustatomas pagal atitinkamus galiojančius teisės aktus.

Išlaidų kompensavimas liudininkams


Atvejų tyrimas

Išlaidų kompensavimas liudininkams

Ar liudininkams taikomas išlaidų kompensavimas?

Išlaidos

A atvejis

Taip.

Išlaidų kompensavimą liudininkams reglamentuoja įstatymas. Liudininkai turi teisę į kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidų atlyginimą, taip pat kompensaciją už praleistą darbo laiką.

B atvejis

Taip.

Išlaidų kompensavimą liudininkams reglamentuoja įstatymas. Liudininkai turi teisę į kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidų atlyginimą, taip pat kompensaciją už praleistą darbo laiką.

Teisinės pagalbos išlaidos ir išlaidų atlyginimasAtvejų tyrimas

Teisinė pagalba

Išlaidų atlyginimas

Kada taikomas išlaidų atlyginimas ir kokiomis sąlygomis?

Kada galima gauti visą teisinę pagalbą?

Ar laimėjusiajai šaliai gali būti atlygintos bylinėjimosi išlaidos?

Jeigu atlyginamos ne visos išlaidos, kokia procentinė išlaidų dalis paprastai padengiama?

Kokios išlaidos negali būti atlygintos?

Ar yra atvejų, kai teisinės pagalbos išlaidos privalo būti atlygintos?

A atvejis

Žr. skirsnį apie teisinę pagalbą.

Nepriklausomai nuo savo pajamų ar finansinės padėties, šalys turi teisę atidėti mokėjimus (atidėtas tam tikrų išlaidų mokėjimas) bylose dėl įstatymu nustatyto išlaikymo, taip pat bylose dėl alimentų išieškojimo iš subjektų, išmokančių įpareigotos šalies išmokas, arba iš kitų trečiųjų šalių, dėl išlaikymo panaikinimo arba sumokėtos sumos pakeitimo, dėl vykdomojo alimentų išieškojimo panaikinimo arba apribojimo, arba vykstant procesui, kurio metu, kai nagrinėjamas tarpvalstybinis ginčas dėl išlaikymo, siekiama gauti įpareigotos šalies asmens duomenis.

Tais atvejais, kai, remiantis tuo metu turima informacija, apskaičiuotos teisinės išlaidos greičiausiai bus tokios, kad ieškovas nebegalės kreiptis į teismą.

Pagal teisinės pagalbos taisykles teisinė pagalba yra nemokama, jeigu pajamų riba neviršija minimalios pensijos.

Taip, bylą pralaimėjusioji šalis privalo atlyginti bylą laimėjusiosios šalies išlaidas, išskyrus tais atvejais, kai įstatymas numato kitaip, įskaitant tada, kai įstatymas įpareigoja kitą šalį padengti išlaidas, neatsižvelgiant į teismo sprendimą.

Tuo atveju, jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, atlyginama suma turi būti proporcinga patenkinto ieškinio daliai ir kiekvienos šalies sumokėtam avansui. Teismas gali taip pat nurodyti, kad kiekviena šalis savo išlaidas padengtų pati.

Pagrįstais atvejais teismas gali sumažinti advokato užmokestį, jeigu, jo nuomone, jis yra nepagrįstai didelis.

Šalims negalima nurodyti padengti išlaidas, patirtas dėl priežasčių (kitais atvejais išvengiamų), priklausančių nuo teismo.

Šalims atlyginamų teisinių išlaidų suma negali viršyti jų reikalaujamos sumos.

Taip, jeigu nustatoma, kad teisinę pagalbą gavusi šalis neturėjo teisės ją gauti.

Pralaimėjusioji šalis privalo tiesiogiai valstybei atlyginti valstybės paskirtam advokatui iš anksto sumokėtą užmokestį.

Pralaimėjusioji šalis privalo sumokėti administravimo mokestį, net jeigu ji turi teisę į teisinę pagalbą.

B atvejis

Žr. skirsnį apie teisinę pagalbą.

Nepriklausomai nuo savo pajamų ar finansinės padėties, šalys turi teisę atidėti mokėjimus (atidėtas tam tikrų išlaidų mokėjimas) bylose dėl įstatymu nustatytų alimentų.

Priimant sprendimą dėl teisinės pagalbos suteikimo gali būti atsižvelgta į pragyvenimo lygį kiekvienos iš šalių gyvenamosios vietos šalyje.

Tais atvejais, kai, remiantis tuo metu turima informacija, apskaičiuotos teisinės išlaidos greičiausiai bus tokios, kad ieškovas nebegalės kreiptis į teismą.

Pagal teisinės pagalbos taisykles teisinė pagalba yra nemokama, jeigu pajamų riba neviršija minimalios pensijos.

ES valstybės narės piliečiai ir ne ES valstybių piliečiai, teisėtai gyvenantys ES valstybėje narėje, turi teisę į teisinę pagalbą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir Vengrijos piliečiai.

Taip, bylą pralaimėjusioji šalis privalo atlyginti bylą laimėjusiosios šalies išlaidas, išskyrus tais atvejais, kai įstatymas numato kitaip, įskaitant tada, kai įstatymas įpareigoja kitą šalį padengti išlaidas, neatsižvelgiant į teismo sprendimą.

Tuo atveju, jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, atlyginama suma turi būti proporcinga patenkinto ieškinio daliai ir kiekvienos šalies sumokėtam avansui. Teismas gali taip pat nurodyti, kad kiekviena šalis savo išlaidas padengtų pati.

Pagrįstais atvejais teismas gali sumažinti advokato užmokestį, jeigu, jo nuomone, jis yra nepagrįstai didelis.

Šalims negalima nurodyti padengti išlaidas, patirtas dėl priežasčių (kitais atvejais išvengiamų), priklausančių nuo teismo.

Šalims atlyginamų teisinių išlaidų suma negali viršyti jų ieškinyje nurodytos sumos.

Taip, jeigu nustatoma, kad teisinę pagalbą gavusi šalis neturėjo teisės ją gauti.

Pralaimėjusioji šalis privalo tiesiogiai valstybei atlyginti valstybės paskirtam advokatui iš anksto sumokėtą užmokestį.

Pralaimėjusioji šalis privalo sumokėti administravimo mokestį, net jeigu ji turi teisę į teisinę pagalbą.

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejų tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kada toks vertimas reikalingas ir kokiomis sąlygomis?

Apytikslės išlaidos

Kada toks vertimas reikalingas ir kokiomis sąlygomis?

Apytikslės išlaidos

A atvejis

Jeigu šalis nekalba vengriškai arba nesupranta šios kalbos.

Vertėjas raštu savo užmokestį nustato pats. Užmokestis apskaičiuojamas atsižvelgiant į ženklų skaičių (maždaug 5 HUF už ženklą), terminą ir kalbą, iš kurios verčiama. Vertimo raštu išlaidas, patirtas duodant parodymus ir darant pareiškimus, šalims, turinčioms teisę civilinio proceso metu vartoti savo gimtąją, regiono arba mažumų kalbą, valstybė jų vardu padengia iš anksto. Šioms išlaidoms vėliau taikomos teisinių išlaidų atlyginimą reglamentuojančios nuostatos.

Jeigu šalis nekalba vengriškai arba nesupranta šios kalbos.

Vertėjas žodžiu savo užmokestį nustato pats. Valandinis tarifas priklauso nuo vartojamos kalbos. Maždaug 10 000–12 000 HUF už valandą. Valstybė iš anksto padengia arba sumoka vertėjo žodžiu užmokestį, jeigu vertimas žodžiu privalomas pagal įstatymą.

B atvejis

Jeigu šalis nekalba vengriškai arba nesupranta šios kalbos.

Vertėjas raštu savo užmokestį nustato pats. Užmokestis apskaičiuojamas atsižvelgiant į ženklų skaičių (maždaug 5 HUF už ženklą), terminą ir kalbą, iš kurios verčiama. Vertimo raštu išlaidas, patirtas duodant parodymus ir darant pareiškimus, šalims, turinčioms teisę civilinio proceso metu vartoti savo gimtąją, regiono arba mažumų kalbą, valstybė jų vardu padengia iš anksto. Šioms išlaidoms vėliau taikomos teisinių išlaidų atlyginimą reglamentuojančios nuostatos.

Jeigu šalis nekalba vengriškai arba nesupranta šios kalbos.

Vertėjas žodžiu savo užmokestį nustato pats. Valandinis tarifas priklauso nuo vartojamos kalbos. Maždaug 10 000–12 000 HUF už valandą. Valstybė iš anksto padengia arba sumoka vertėjo žodžiu užmokestį, jeigu vertimas žodžiu privalomas pagal įstatymą.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 04/04/2014

4-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. sutartys - Vengrija

Atliekant šį komercinės teisės, būtent sutarties, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti pardavėjui bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Įmonė pristatė prekių, kurių vertė 20 000 eurų. Pardavėjui nebuvo sumokėta, nes pirkėjas mano, kad prekės neatitinka susitarimo.

Pardavėjas nusprendžia pateikti ieškinį, kad už prekes būtų sumokėta visa kaina.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. Įmonė, kurios pagrindinė buveinė yra B valstybėje narėje, pristato prekių, kurių vertė 20 000 eurų, pirkėjui A valstybėje narėje. Sutarčiai taikoma B valstybės narės teisė ir sutartis surašyta B valstybės narės kalba. Šiam pardavėjui nebuvo sumokėta, nes A valstybėje narėje įsikūręs pirkėjas mano, kad prekės neatitinka susitarimo. Pardavėjas nusprendžia ieškinį teikti A valstybėje narėje, siekdamas, kad už prekes būtų sumokėta visa kaina, nurodyta su pirkėju sudarytoje sutartyje.


Teismo proceso išlaidos

Išlaidos Vengrijoje

Alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) išlaidos


Atvejų tyrimas

Alternatyvus ginčų sprendimas (AGS)

Ar šiuo atveju tokia galimybė yra?

Išlaidos

A atvejis

Taip.

Kaip sutarta šalių ir tarpininko.

Bet kuris nagrinėjant naują arba jau sprendžiamą bylą dalyvaujantis asmuo teismo gali paprašyti nemokamos tarpininkavimo paslaugos.

B atvejis

Taip.

Kaip sutarta šalių ir tarpininko.

Bet kuris nagrinėjant naują arba jau sprendžiamą bylą dalyvaujantis asmuo teismo gali paprašyti nemokamos tarpininkavimo paslaugos.

Užmokestis advokatui, teismo antstoliui ir ekspertui


Atvejų tyrimas

Advokatas

Teismo antstolis

Ekspertas

Ar teisinis atstovavimas yra privalomas?

Vidutinės išlaidos

Ar teisinis atstovavimas yra privalomas?

Ar privalu juo naudotis?

Išlaidos

A atvejis

Ne.

Kaip sutarta šalies ir advokato.

Ne.

Ne. Parodymus duodančios šalies prašymu teismas gali skirti ekspertą, išskyrus tada, kai teismas gali inicijuoti parodymų rinkimą ex officio. Bet kuri šalis taip pat gali pateikti privačių ekspertų nuomones.

Ekspertas savo užmokestį paprastai nustato pats. Jeigu teismas nurodo duoti parodymus ex officio, užmokestis nustatomas pagal atitinkamus galiojančius teisės aktus.

B atvejis

Taip. Bendrosios kompetencijos teismai kompetentingi priimti sprendimus dėl ginčų, susijusių su tarptautiniais susitarimais dėl prekių gabenimo ir siuntimo (1952 m. III akto dėl civilinio proceso 23 skyriaus 1 dalies d punktas), o teisinis atstovavimas privalomas visomis bylos nagrinėjimo pirmąja instancija bendrosios kompetencijos teismuose stadijomis, taip pat teikiant apeliacinius skundus, nebent bylai taikoma išlyga (1952 m. III akto 73/A skyriaus 1 dalies b punktas).

Kaip sutarta šalies ir advokato.

Ne.

Ne. Parodymus duodančios šalies prašymu teismas skiria ekspertą, išskyrus tada, kai teismas gali inicijuoti parodymų rinkimą ex officio. Bet kuri šalis taip pat gali pateikti privačių ekspertų nuomones.

Ekspertas savo užmokestį nustato pats. Jeigu teismas nurodo duoti parodymus ex officio, užmokestis nustatomas pagal atitinkamus galiojančius teisės aktus.

Išlaidų kompensavimas liudininkams


Atvejų tyrimas

Išlaidų kompensavimas liudininkams

Ar liudininkams taikomas išlaidų kompensavimas?

Išlaidos

A atvejis

Taip.

Išlaidų kompensavimą liudininkams reglamentuoja įstatymas. Liudininkai turi teisę į kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidų atlyginimą, taip pat kompensaciją už praleistą darbo laiką.

B atvejis

Taip.

Išlaidų kompensavimą liudininkams reglamentuoja įstatymas. Liudininkai turi teisę į kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidų atlyginimą, taip pat kompensaciją už praleistą darbo laiką.

Teisinės pagalbos išlaidosAtvejų tyrimas

Teisinė pagalba

Kada suteikiama teisinė pagalba ir kokiomis sąlygomis?

A atvejis

Teisinė pagalba neteikiama ekonominės veiklos vykdytojams.

B atvejis

Teisinė pagalba neteikiama ekonominės veiklos vykdytojams.

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejų tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kada toks vertimas reikalingas ir kokiomis sąlygomis?

Apytikslės išlaidos

Kada toks vertimas reikalingas ir kokiomis sąlygomis?

Apytikslės išlaidos

A atvejis

Jeigu šalis nekalba vengriškai arba nesupranta šios kalbos.

Vertėjas raštu savo užmokestį nustato pats. Užmokestis apskaičiuojamas atsižvelgiant į ženklų skaičių (maždaug 5 HUF už ženklą), terminą ir kalbą, iš kurios verčiama. Vertimo raštu išlaidas, patirtas duodant parodymus ir darant pareiškimus, šalims, turinčioms teisę civilinio proceso metu vartoti savo gimtąją, regiono arba mažumų kalbą, valstybė jų vardu padengia iš anksto. Šioms išlaidoms vėliau taikomos teisinių išlaidų atlyginimą reglamentuojančios nuostatos.

Jeigu šalis nekalba vengriškai arba nesupranta šios kalbos.

Vertėjas žodžiu savo užmokestį nustato pats. Valandinis tarifas priklauso nuo vartojamos kalbos. Maždaug 10 000–12 000 HUF už valandą. Valstybė iš anksto padengia arba sumoka užmokestį vertėjui žodžiu, jeigu vertimas žodžiu privalomas pagal įstatymą.

B atvejis

Jeigu šalis nekalba vengriškai arba nesupranta šios kalbos.

Vertėjas raštu savo užmokestį nustato pats. Užmokestis apskaičiuojamas atsižvelgiant į ženklų skaičių (maždaug 5 HUF už ženklą), terminą ir kalbą, iš kurios verčiama. Vertimo raštu išlaidas, patirtas duodant parodymus ir darant pareiškimus, šalims, turinčioms teisę civilinio proceso metu vartoti savo gimtąją, regiono arba mažumų kalbą, valstybė jų vardu padengia iš anksto. Šioms išlaidoms vėliau taikomos teisinių išlaidų atlyginimą reglamentuojančios nuostatos.

Jeigu šalis nekalba vengriškai arba nesupranta šios kalbos.

Vertėjas žodžiu savo užmokestį nustato pats. Valandinis tarifas priklauso nuo vartojamos kalbos. Maždaug 10 000–12 000 HUF už valandą. Valstybė iš anksto padengia arba sumoka užmokestį vertėjui žodžiu, jeigu vertimas žodžiu privalomas pagal įstatymą.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 04/04/2014

5-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. atsakomybė - Vengrija

Atliekant šį komercinės teisės, būtent atsakomybės, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti įrangos naudotojui bylinėjimosi išlaidų klausimu atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Šildymo įrangos gamintojas pristato šildytuvą montuotojui. Montuotojas šildytuvą perparduoda (ir sumontuoja) naudotojui kaip namo įrangą. Netrukus po to name kyla gaisras. Visi dalyviai (šildymo įrangos gamintojas, montuotojas ir galutinis naudotojas) apdrausti. Gaisro priežastis užginčijama. Niekas nenori kompensuoti nuostolių įrangos naudotojui.

Įrangos naudotojas nusprendžia šildymo įrangos gamintojui, šildymo įrangos montuotojui ir draudimo bendrovėms pateikti ieškinį dėl visiškos kompensacijos.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. B valstybėje narėje įsikūręs šildymo įrangos gamintojas pristato šildytuvą montuotojui C valstybėje narėje. Montuotojas šildytuvą perparduoda (ir sumontuoja) naudotojui kaip namo įrangą. Netrukus po to name kyla gaisras. Kiekvienas dalyvis (šildymo įrangos gamintojas, montuotojas ir galutinis naudotojas) yra apdraustas draudimo bendrovės savo valstybėje narėje. Gaisro priežastis užginčijama. Niekas nenori kompensuoti nuostolių įrangos naudotojui.

Įrangos naudotojas nusprendžia A valstybėje narėje šildymo įrangos gamintojui, šildymo įrangos montuotojui ir draudimo bendrovei, įsikūrusiai A valstybėje narėje, pateikti ieškinį dėl visiškos kompensacijos.


Teismo proceso išlaidos

Išlaidos Vengrijoje

Alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) išlaidos

Atvejų tyrimas

Alternatyvus ginčų sprendimas (AGS)

Ar šiuo atveju tokia galimybė yra?

Išlaidos

A atvejis

Taip.

Kaip sutarta šalių ir tarpininko.

Bet kuris nagrinėjant naują arba jau sprendžiamą bylą dalyvaujantis asmuo teismo gali paprašyti nemokamos tarpininkavimo paslaugos.

B atvejis

Taip.

Kaip sutarta šalių ir tarpininko.

Bet kuris nagrinėjant naują arba jau sprendžiamą bylą dalyvaujantis asmuo teismo gali paprašyti nemokamos tarpininkavimo paslaugos.

Užmokestis advokatui, teismo antstoliui ir ekspertui


Atvejų tyrimas

Advokatas

Teismo antstolis

Ekspertas

Ar teisinis atstovavimas yra privalomas?

Vidutinės išlaidos

Ar teisinis atstovavimas yra privalomas?

Ar privalu juo naudotis?

Išlaidos

A atvejis

Ne.

Kaip sutarta šalies ir advokato.

Ne.

Ne. Parodymus duodančios šalies prašymu teismas skiria ekspertą, išskyrus tada, kai teismas gali inicijuoti parodymų rinkimą ex officio. Bet kuri šalis gali pateikti privačių ekspertų nuomones.

Ekspertas savo užmokestį paprastai nustato pats. Jeigu teismas nurodo duoti parodymus ex officio, užmokestis nustatomas pagal atitinkamus galiojančius teisės aktus.

B atvejis