1. esettanulmány – családjog – a házasság felbontása - Portugália

Save as PDF

E családjogi – a házasság felbontására vonatkozó – esettanulmány keretében a tagállamokat felkérték, hogy tájékoztassák a válókeresetet benyújtó felet a perköltségek alakulásáról az alábbi helyzetek fennállása esetén:

A. ügy – Egyetlen országot érintő helyzet: Egy pár összeházasodik. Később különválnak, és a házasság felbontása mellett döntenek.

B. ügy – Több országot érintő helyzet: Egy tagállam („A” tagállam) két állampolgára összeházasodik. A házasságot „A” tagállamban kötik meg. A házasságkötés után a pár egy másik tagállamba („B” tagállam) költözik, ahol munkát végeznek és letelepednek. Nem sokkal ezután a pár különválik, a feleség visszatér „A” tagállamba, a férj pedig „B” tagállamban marad. A pár a házasság felbontása mellett dönt. A feleség az „A” tagállamba való visszatértét követően azonnal válókeresetet nyújt be „B” tagállam bíróságához.


Az eljárások költsége

Költségek Portugáliában

Bírósági és jogorvoslati illetékek, valamint az alternatív vitarendezés díja

Eset­tanulmány

Bíróság

Jogorvoslatok

Alternatív vitarendezés

Az eljárás megindításakor fizetendő illeték

Másolatok illetéke

Egyéb illeték

Az eljárás megindításakor fizetendő illeték

Másolatok illetéke

Egyéb illeték

Rendelkezésre áll ez a lehetőség az ilyen ügyekben?

Költségek

A. ügy

306 euró

306 euró

Igen. Közvetítési eljárásra van lehetőség bizonyos olyan megállapodások elérése érdekében, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az anyakönyvi hivatal intézhesse a házasság felbontását (lásd a megjegyzést).

50 euró

Megjegyzés: Ha egy pár közös megegyezéssel bontja fel a házasságot, az ügy csak akkor kerül a bíróság elé, ha a felek a következő kérdések valamelyike tárgyában nem jutnak megállapodásra: vagyonmegosztás, szülői felügyeleti jog gyakorlása, tartás, illetve a családi ingatlan sorsa.

Ha e kérdésekben megállapodás születik, a házasság felbontására irányuló eljárás az anyakönyvi hivatal (conservatória do registo civil) előtt zajlik, az eljárás egyszeri illetéke pedig 280 euró.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 21/06/2019