4. esettanulmány – kereskedelmi jog – szerződés - Portugália

Save as PDF

E kereskedelmi jogi – szerződésre vonatkozó – esettanulmány keretében a tagállamokat felkérték, hogy tájékoztassák az eladót a perköltségek alakulásáról az alábbi helyzetek fennállása esetén:

A. ügy – Egyetlen országot érintő helyzet: Egy vállalat 20 000 EUR értékű árut szállított le. A vevő nem fizeti ki a vételárat az eladónak, mivel véleménye szerint az áruk nem felelnek meg azon feltételeknek, amelyekben megállapodtak.

Az eladó úgy dönt, hogy keresetet indít a teljes vételár behajtása érdekében.

B. ügy – Több országot érintő helyzet: Egy vállalat, amelynek székhelye „B” tagállamban található, 20 000 EUR értékű árut szállított le egy „A” tagállambeli vevőnek. A szerződésre „B” tagállam joga irányadó, és azt „B” tagállam nyelvén fogalmazták meg. Az „A” tagállambeli vevő nem fizeti ki a vételárat az eladónak, mivel véleménye szerint az áruk nem felelnek meg azon feltételeknek, amelyekben megállapodtak. Az eladó úgy dönt, hogy keresetet indít „A” tagállamban a vevővel kötött szerződésben meghatározott teljes vételár behajtása érdekében.


Az eljárások költsége

Költségek Portugáliában

A költségmentességgel érintett költségek és az egyéb költségek megtérítése

Eset­tanul­mány

Költségmentesség

Költségek megtérítése

Mikor, milyen feltételek mellett vehető igénybe?

Mikor teljes körű a támogatás?

Feltételek?

A pernyertes fél követelheti-e perköltségei megtérítését?

Ha a költségek megtérítése nem teljes körű, általában a költségek hány százalékára terjed ki?

Melyek azok a költségek, amelyeket soha nem térítenek meg?

Vannak-e olyan esetek, amikor a költségmentességgel érintett költségeket vissza kell téríteni a költségmentességet nyújtó szerv számára?

A. ügy

Haszonszerzési céllal működő jogalanyok nem jogosultak költségmentességre.

Igen.

A költségek megtérítése akkor nem teljes körű, ha a pernyertes fél költségmentességet élvez. Ez esetben az állam csak a megfizetett bírósági illetékeket téríti meg a pernyertes fél számára (a perköltségek további elemeit azonban nem).

Az állam számára csak akkor kell visszatéríteni a költségeket, ha a költségmentesség kedvezményezettje elegendő anyagi forráshoz jutott az eljárás során vagy az azt követő négy évben, vagy ha perindítása rosszhiszeműnek bizonyult.

B. ügy

Haszonszerzési céllal működő jogalanyok nem jogosultak költségmentességre.

Igen.

A költségek megtérítése akkor nem teljes körű, ha a pernyertes fél költségmentességet élvez. Ez esetben az állam csak a megfizetett bírósági illetékeket téríti meg a pernyertes fél számára (a perköltségek további elemeit azonban nem).

Az állam számára csak akkor kell visszatéríteni a költségeket, ha a költségmentesség kedvezményezettje elegendő anyagi forráshoz jutott az eljárás során vagy az azt követő négy évben, vagy ha perindítása rosszhiszeműnek bizonyult.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 21/06/2019