Разглеждане на казус 4 — търговско право — договор - Румъния

Save as PDF

В този казус по търговско право — договор, държавите-членки бяха помолени да посъветват продавача относно процесуалните разходи, за да бъдат взети предвид следните случаи:

Казус А — национален случай: Дружество доставя стоки на стойност 20 000 евро. На продавача не е заплатено, тъй като купувачът счита, че стоките не отговарят на договореното.

Продавачът решава да подаде иск, за да му се заплати цялата цената.

Казус Б — транснационален случай: Дружество, чието седалище се намира в държавата-членка Б, доставя стоки на стойност 20 000 евро на купувач в държавата-членка А. Договорът се урежда от правото на държавата-членка Б и е написан на езика на тази държава. На продавача не е заплатено, тъй като купувачът, който се намира в държавата-членка А, счита, че стоките не отговарят на договореното. Продавачът решава да подаде иск в държавата-членка А, за да му бъде заплатена цялата цената, както е предвидено в договора с купувача.


Процесуални разходи


Разходи в Румъния

Съдебни разходи, разходи за обжалване и алтернативно разрешаване на спорове


Разглеждане на казус

Съдебни разходи

Обжалване

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвяне на преписи

Други такси

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвяне на преписи

Казус A

2 849,1998 RON (румънски леи) (приблизително 710 EUR), което включва 2 844,1998 RON (съдебна такса) и 5 RON (държавна такса)

За получаване на обикновени копия от различни процедурни документи, издавани от специализиран съдебен персонал (деловодители), трябва да се заплатят такси за копиране, вариращи от 0,05 EUR до 1,25 EUR на копие)

1. Легализация — атестация за получаване на заверено съдебно решение — 2,15 RON (приблизително 0,5 EUR), което включва 2 RON (съдебна такса) и 0,15 RON (държавна такса)

2. Добавяне на клауза за принудително изпълнение на съдебно решение — 4,15 RON (приблизително 1 EUR), което включва 4 RON (съдебна такса) и 0,15 RON (държавна такса)

3. Допълнителна легализация (апостил) – 1,15 RON (приблизително 0,25 EUR), което включва 1 RON (съдебна такса) и 0,15 RON (държавна такса)само ако е необходимо за страната

50 % от първоначалните съдебни такси, а именно 1 424,5999 RON (приблизително 355 EUR)

За получаване на обикновени копия от различни процедурни документи, издавани от специализиран съдебен персонал (деловодители), трябва да се заплатят такси за копиране, вариращи между  0,05 EUR и 1,25 EUR на копие)

Казус Б

2 849,1998 RON (приблизително 710 EUR),което включва 2 844,1998 RON (съдебна такса) и 5 RON (държавна такса)

За получаване на обикновени копия от различни процедурни документи, издавани от специализиран съдебен персонал (деловодители), трябва да се заплатят такси за копиране, вариращи от 0,05 EUR и 1,25 EUR на копие)

1.Законодателство — атестация за получаване на заверено съдебно решение — 2,15 RON (приблизително 0,5 EUR), което включва 2 RON (съдебна такса) and 0,15 RON (държавна такса)

2. Добавяне на клауза за принудително изпълнение на съдебно решение — 4,15 RON (приблизително 1 EUR), което включва 4 RON (съдебна такса) и 0.15 RON (държавна такса)

3. Допълнителна легализация (апостил) — 1,15 RON (приблизително 0,25 EUR), което включва 1 RON (съдебна такса) и 0,15 RON (държавна такса)само ако е необходимо за страната

50 % от първоначалните съдебни такси, а именно 1 424,5999 RON (приблизително 355 EUR)

За получаване на обикновени копия от различни процедурни документи, издавани от специализиран съдебен персонал (деловодители), трябва да се заплатят такси за копиране, вариращи от 0,05 EUR, до 1,25 EUR на копие)

 

Разглеждане на казус

Алтернативно разрешаване на спорове

Съществува ли такава възможност за този вид казус?

Разходи

Казус A

Да

Разходите са предвидени в договора за медиация, както са договорени между страните и медиатора.

Казус Б

Да

Разходите са предвидени в договора за медиация, както са договорени между страните и медиатора.Разходи за адвокат, съдебен изпълнител и вещо лице


Разглеждане на казус

Адвокат

Съдебен изпълнител

Вещо лице

Представителството задължително ли е?

Средни разходи

Представителството задължително ли е?

Разходи преди постановяването на съдебно решение

Разходи преди постановяването на съдебно решение

Представителството задължително ли е?

Разходи

Казус A

НЕ

Разходите варират в зависимост от договора за правна помощ

Не се прилага в този казус, тъй като представителството не е задължително

НЕ

Не се прилага в този казус, тъй като само съдебното решение (издадено след постановяване на решението) може да подлежи на изпълнение, ако губещата страна не го изпълни доброволно

Разрешаване на принудително изпълнение на съдебното решение— 10,3 RON (приблизително 2,5 EUR), което включва 10 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

Уведомление — 20 RON минимална такса (приблизително 5 EUR) и 400 RON максимална такса (приблизително 100 EUR)

Такси за съдебен изпълнител — максимум 2400 RON (приблизително 600 EUR)

НЕ

Разходите варират  в зависимост от сложността на експертизата.

Казус Б

НЕ

Разходите варират в зависимост от договора за правна помощ

Не се прилага в този казус, тъй като представителството не е задължително

НЕ

Не се прилага в този казус, тъй като само съдебното решение (издадено след постановяване на решението) може да подлежи на изпълнение, ако губещата страна не го изпълни доброволно

Разрешаване на принудително изпълнение на съдебното решение — 10,3 RON (приблизително 2,5 EUR), което включва 10 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

Уведомление — 20 RON минимална такса (приблизително 5 EUR) и 400 RON максимална такса (приблизително 100EUR)

Такси за съдебен изпълнител - максимум 2400 RON (приблизително 600 EUR)

НЕ

Определяните от съда разходи варират  в зависимост от равнището на необходимата експертиза

 

Разходи за обезщетение на свидетел, залог или обезпечение на други подобни такси


Казус

Обезщетение на свидетел

Залог или обезпечение

Дължи ли се обезщетение на свидетелите?

Разходи

Съществува ли такава възможност и кога и как се използва тя?

Разходи

Казус A

Да

Възстановяват се транспортни разходи и ако свидетелят поиска, може да му бъде присъдено обезщетение за времето, прекарано в съда (в зависимост от източниците на доходи — например договор за заетост и др.)

Евентуални молби за осигуряване на доказателства (доказателства за подобни съхранени документи)

8,3 RON (приблизително 2 EUR), които включват 8 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

Ако страната поиска предоставяне на обезпечителни мерки  (обезпечаваща  конфискация, налагане на запор)

10,3 RON (приблизително 2,5 EUR), които включват 10 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

Казус Б

Възстановяват се транспортни разходи и ако свидетелят поиска, може да му бъде присъдено обезщетение за времето, прекарано в съда (в зависимост от източниците на доходи — например договор за заетост и др.)

Евентуални молби за осигуряване на доказателства (доказателства за подобни съхранени документи)

8,3 RON (приблизително 2 EUR), които включват 8 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

Да

Ако страната поиска предоставяне на обезпечителни мерки (обезпечаваща конфискация, налагане на запор)

10,3 RON (приблизително 2,5 EUR), които включват 10 RON (съдебна такса) п 0,3 RON (държавна такса)Разходи за правна помощ и други възстановявания на сумиРазглеждане на казуси

Правна помощ

Кога и при какво условие е приложима?

Кога помощта е пълна?

Условия?

Казус A

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Казус Б

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

 Разглеждане на казуси

Възстановяване

Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разходи ?

Ако възстановяването не е в пълен размер, какъв процент се възстановява ?

Кои разходи никога не се възстановяват ?

Съществуват ли случаи, при които правната помощ следва да се възстанови на организацията, предоставила помощта ?

Казус A

Да

По принцип се възстановяват 100 % от разходите

В този казус  могат да бъдат възстановени всички разходи.

Всички разходи могат да бъдат възстановени, с изключение на онези, направени в следната ситуация: купувачът, който признае твърдението на продавача на първото заседание, няма нужда да заплаща съдебните разноски, освен ако той или тя е бил/а уведомен/а преди заседанието

В случаите, когато съдът частично приеме твърденията на двете страни, той определя размера на процесуалните разходи, който страните да бъдат осъдени да заплатят. Съдът може също  да разпореди обезщетение за разходите.

Освен това, съдът има право да увеличава или намалява хонорарите на адвокатите, ако прецени, че са неразумно ниски или високи по отношение на стойността на делото или на работата, извършена от адвоката.

НЕ

Казус Б

Да

По принцип се възстановяват 100 % от разходите

В този казус  могат да бъдат възстановени всички разходи.

Всички разходи могат да бъдат възстановени, с изключение на онези, направени в следната ситуация: купувачът, който признае твърдението на продавача на първото заседание, няма нужда да заплаща съдебните разходи, освен ако той или тя не е бил/а уведомен/а преди заседанието.

В случаите, когато съдът частично приеме твърденията на двете страни, той определя размера на процесуалните разходи, който страните да бъдат осъдени да заплатят. Съдът може също  да разпореди обезщетение за разходите.

Освен това, съдът има право да увеличава или намалява хонорарите на адвокатите, ако прецени, че са неразумно ниски или високи по отношение на стойността на делото или на работата,  извършена от адвоката.

НЕ

 

Разходи за писмени и устни преводи


Казус

Писмени преводи

Устни преводи

Други специфични разходи при трансгранични спорове ?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Описание

Казус A

По принцип не се прилага в този казус

По принцип не се прилага в този казус

Когато страната, която е необходимо да бъде изслушана, е с увреден слух или говор или не може да се изразява  писмено

23,15 RON на час (приблизително 6 EUR)

-

-

Казус Б

1. Когато представените в съда документи (част от досието по делото) са изготвени на друг език.

2. В допълнение към това, ако страната оспорва точността на документа, преведен на румънски език, съдът може да поиска той да бъде преведен от лицензиран преводач.

Разходите могат да варират в зависимост от договора за писмен превод или, ако писменият превод се извършва от лицензиран преводач по искане на съда, трябва да се заплати такса от 33,56 RON (приблизително 8 EUR) на страница във формат А4.

Ако поне една от страните не говори румънски език. Държава A= Румъния

23,15 RON на час (приблизително 6 EUR)

Да, но се поемат от държавата


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 04/11/2020