Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Κόστος της διαδικασίας - Αυστρία

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?

Η σελίδα αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα στην Αυστρία.


Κόστος της διαδικασίας

Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές στο χώρο των νομικών επαγγελμάτων

Δικηγόροι

Βάσει του αυστριακού κώδικα δικηγόρων, τα τέλη που πρέπει να καταβάλλονται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μπορούν γενικά να συμφωνούνται ελεύθερα μεταξύ των πελατών.

Το τέλος μπορεί να υπολογίζεται με ωριαία αμοιβή ή να συμφωνείται ως κατ’ αποκοπή τέλος. Το κατ’ αποκοπή τέλος δεν περιλαμβάνει μεμονωμένες υπηρεσίες και χρόνο. Ελλείψει ρητών συμφωνιών, γίνεται δεκτό ότι συμφωνήθηκε κατάλληλο τέλος.

Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας και ο νόμος περί δικηγόρων προβλέπουν ότι, στο πλαίσιο αστικής δίκης, το δικαστήριο πρέπει να καθορίζει στην απόφαση περί των εξόδων το μέρος των εξόδων που πρέπει να αποδώσει ο ηττηθείς διάδικος στον νικήσαντα διάδικο. Το κόστος υπολογίζεται με βάση την αξία της απαίτησης και τη διάρκεια και τη φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Στις ποινικές διαδικασίες, κάθε πρόσωπο (κατηγορούμενος *, ιδιωτικός εισαγγελέας *, πολιτικώς ενάγων *) που έχει διορίσει δικηγόρο για την εκπροσώπησή του πρέπει επίσης να φέρει το κόστος που προκύπτει. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο συνήγορος υπεράσπισης διορίσθηκε αυτεπαγγέλτως, εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση νομικής συνδρομής. Το κόστος ποικίλλει τακτικά ανάλογα με το δικαστήριο και τη σύνθεση της ομάδας (π.χ. το πρωτοδικείο, το περιφερειακό δικαστήριο με έναν δικαστή *, το δικαστήριο της κριτικής επιτροπής, το δικαστήριο της κριτικής επιτροπής).

Δικαστικοί επιμελητές

Ο νόμος περί τελών επιβολής καθορίζει την αμοιβή που λαμβάνουν οι δικαστικοί επιμελητές για τις δραστηριότητές τους. Ειδικότερα, ο νόμος προβλέπει την καταβολή τέλους εκτέλεσης από τον πιστωτή κατά την υποβολή της αίτησης εκτέλεσης, καθώς και κατ’ αποκοπή τέλη που προβλέπονται στον νόμο περί δικαστικών τελών (GGG).

Το τέλος εκτέλεσης (άρθρο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο2 του νόμου περί τελών επιβολής) αποτελεί μέρος του κόστους μιας διαδικασίας εκτέλεσης. Κατόπιν αιτήματος του πιστωτή, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει στην απόφαση για τα έξοδα ότι τα έξοδα εκτέλεσης πρέπει να επιστραφούν από τον οφειλέτη *.

Ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται επίσης αμοιβή για τη λήψη των πληρωμών. Αυτό μπορεί να αφαιρεθεί από το ποσό που λειτουργεί (άρθρο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο11 του νόμου περί τελών εφαρμογής).

Κόστος

Πάγια έξοδα σε αστικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε αστικές διαδικασίες

Τα δικαστικά τέλη που καταβάλλονται για τις υπηρεσίες που παρέχονται από το δικαστήριο υπολογίζονται είτε ως κατ” αποκοπή τέλη (πάγια τέλη) είτε ως αμοιβές εκατό (χιλιάδων) συντελεστών (ποσοστό της βάσης αποτίμησης). Το ύψος τους εξαρτάται από τη φύση της υπόθεσης, την αξία της απαίτησης (η οποία εξαρτάται από το ποσό της απαίτησης που εκφράζεται σε χρήμα) και τον αριθμό των μερών. Στην περίπτωση περισσοτέρων των δύο μερών, μπορεί να προστεθεί πολυμερής προσαύξηση σύμφωνα με την § 19α GGG (10-50 %).

Πότε πρέπει να καταβάλλεται το κόστος στις αστικές διαδικασίες;

Στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας πολιτικής δίκης, το κατ’ αποκοπή τέλος πρέπει να καταβάλλεται κατά την άσκηση της αγωγής. Το τέλος καταβάλλεται μία μόνο φορά, ανεξάρτητα από την εξέλιξη της διαδικασίας στην εν λόγω υπόθεση, ακόμη και αν η αγωγή αφορά περισσότερες από μία απαιτήσεις και περισσότερα του ενός πρόσωπα. Το κατ’ αποκοπή τέλος καλύπτει το σύνολο της πρωτόδικης διαδικασίας. Εάν η αξίωση παραταθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορούν να καταβληθούν περαιτέρω τέλη. Τα ποσά αυτά πρέπει να καταβληθούν κατά την υποβολή των υπομνημάτων. Εάν τα αιτήματα παραταθούν κατά τη διάρκεια ακρόασης, τα τέλη καταβάλλονται από την αρχή της εγγραφής. Στη δεύτερη και τρίτη περίπτωση, το τέλος καταβάλλεται κατά την άσκηση της προσφυγής (άρθρο 2 ( 1) του νόμου περί δικαστικών τελών του GGG). Κατ’ εξαίρεση, στο πλαίσιο διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, καταβάλλεται ενίοτε τέλος απόφασης αντί του τέλους προσφυγής.

Έξοδα σε ποινικές διαδικασίες

Έξοδα για διαδίκους σε ποινικές διαδικασίες

Κατ’ αρχήν, δεν καταβάλλονται δικαστικά έξοδα σε ποινικές διαδικασίες. Μόνο στις ιδιωτικές διαδικασίες δίωξης οφείλονται τέλη εισόδου για τις αιτήσεις για την κίνηση ή τη συνέχιση της ποινικής διαδικασίας, καθώς και για τις προσφυγές και τις προσφυγές ακύρωσης που ασκούνται από τον ιδιώτη εισαγγελέα.

Πότε πρέπει να καταβληθεί το κόστος στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας;

Τα πάγια τέλη πρέπει να καταβάλλονται με την υποβολή της εγγραφής που ενεργοποιεί το τέλος.

Έξοδα σε διαδικασίες ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου

Έξοδα για διαδίκους στη διαδικασία ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου

Κατά το άρθρο 17a (1) του Verfassungsgerichtshofgesetz (νόμου περί του Συνταγματικού Δικαστηρίου, VfGG), το τέλος ανέρχεται σε 240 EUR.

Πότε πρέπει να καταβληθούν τα έξοδα στη διαδικασία ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου;

Τα πάγια τέλη πρέπει να καταβάλλονται κατά την έναρξη της διαδικασίας.

Υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών δικηγόρων και δικηγόρων

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών

Κατά γενικό κανόνα, οι δικηγόροι υποχρεούνται να ενημερώνουν τους πελάτες τους για τον τρόπο υπολογισμού των δαπανών και για το αναμενόμενο κόστος. Ως προς αυτό, το τμήμα 15 (2) των κατευθυντήριων γραμμών για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος (RL-BA 2015) συνιστά, όταν συνάπτεται νέα σύμβαση, οι δικηγόροι να ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με τη βάση υπολογισμού της αμοιβής και το δικαίωμα σε προσωρινή δήλωση. Εάν δεν έχει συμφωνηθεί κατ’ αποκοπή τέλος, ο πελάτης δικαιούται να ζητήσει, ανά κατάλληλα χρονικά διαστήματα, ενδιάμεση οικονομική κατάσταση ή ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τις υπηρεσίες που έχει ήδη παράσχει ή τον χρόνο που απαιτείται για τον σκοπό αυτό (εάν έχει συμφωνηθεί υπολογισμός με βάση την ωριαία αμοιβή). Ομοίως, θα πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία για την έναρξη και τη συχνότητα της προσωρινής διευθέτησης πριν από τον διορισμό του δικηγόρου.

Πηγές εξόδων

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη νομοθεσία σχετικά με το κόστος στην Αυστρία;

Οι νομικές διατάξεις για την επιστροφή των εξόδων σε κατ’ αντιδικία αστικές διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών θεμάτων) καθορίζονται στα άρθρα 40-55 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ZPO). Όσον αφορά τις διαδικασίες εκούσιας δικαιοδοσίας (π.χ. οικογενειακές διαδικασίες, ιδίως σε υποθέσεις διαζυγίου, επιμέλειας, επαφής και συντήρησης), ισχύουν διαφορετικοί κανόνες για την επιστροφή των εξόδων. Οι γενικοί κανόνες προβλέπονται στο άρθρο 78 του Ausstreitgesetz (AusstreitG).Εξαιρέσεις εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, σε διαδικασίες που αφορούν το δικαίωμα επιμέλειας, το δικαίωμα επαφής ή τη διατήρηση ανήλικων παιδιών. Τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας διέπονται από τα άρθρα 380-395 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Τα δικαστικά τέλη (κατ’ αποκοπή τέλη) ρυθμίζονται από τον νόμο περί δικαστικών τελών (GGG).

Ενημερωτικό φυλλάδιο στο οποίο συνοψίζονται Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροοι αμοιβές των δικηγόρων είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του αυστριακού δικηγορικού συλλόγου. Γενικές πληροφορίες διατίθενται επίσης μέσω της διυπηρεσιακής πλατφόρμας oesterreich.gv.at Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομέσω του συνδέσμου: Τα «life Topories» > Documents and Law > Civil Law > Civil Procedure available.

Ο παρών ιστότοπος, oesterreich.gv.at, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπαρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα. Για τα νομικά κείμενα (νόμος περί δικαιοδοσίας, δασμολογικοί συντελεστές) μπορεί να ζητηθεί δωρεάν η γνώμη του μέσω του συνδέσμου με το Ομοσπονδιακό Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστικό Σύστημα Πληροφοριών στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας.

Σε ποιες γλώσσες διατίθενται οι πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία περί δαπανών στην Αυστρία;

Στα γερμανικά.

Πού μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για διαμεσολάβηση/διαιτησία;

Κατάλογος διαμεσολαβητών που τηρείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι διαθέσιμος σε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροειδικό ιστότοπο για τη διαμεσολάβηση.

Όσον αφορά την αποκαταστατική δικαιοσύνη σε ποινικές διαδικασίες, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την αποζημίωση (διαμεσολάβηση μεταξύ του κατηγορουμένου και του θύματος) στην αρχική σελίδα του START. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.neustart.at/AT/de/Angebote_/_Service/Hilfe_fuer_Opfer/

Πού μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα;

Επιγραμμικές πληροφορίες σχετικά με τα διαδικαστικά έξοδα

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την αυστριακή έννομη τάξη, τις δαπάνες και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης διατίθενται στον ιστότοπο της Αυστρίας στον ιστότοπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικαιοσύνης και στην ιστοσελίδα oèich.gv.at, ο οποίος Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπαρέχει φιλικές προς τον αναγνώστη πληροφορίες.

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Σύστημα Πληροφοριών (Federal Legal Information System) παρέχει τα ακόλουθα νομικά κείμενα:

 • Νόμος περί δικαστικών τελών (GGG)
 • Νόμος περί αποζημιώσεων (GebAG)
 • Κωδ. (RAO)
 • Νόμος περί δασμολόγησης δικηγόρων (RATG)

Το κείμενο των γενικών κριτηρίων περί τελών (AHK) διατίθεται στη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακή πύλη των δικηγόρων της Αυστρίας.

Που μπορώ να βρω πληροφορίες για τη μέση χρονική διάρκεια διαφόρων διαδικασιών;

Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε απευθείας με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αυστρίας.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το μέσο συνολικό κόστος συγκεκριμένης διαδικασίας;

Τα δικαστικά τέλη που πρέπει να καταβάλλονται για κάθε είδος διαδικασίας καθορίζονται εκ των προτέρων (νόμος περί δικαστικών τελών). Μπορείτε να αλλάξετε υψηλότερη ή χαμηλότερη αξία. Στις αστικές διαδικασίες, το δικαστήριο αποφασίζει για τα έξοδα στα οποία πρέπει να επιστραφούν τα δικαστικά τέλη και έξοδα (αμοιβές δικηγόρων, εμπειρογνωμόνων και διερμηνέων) από τον ηττηθέντα διάδικο. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο νόμο περί δασμολογίου των δικηγόρων (για αμοιβές δικηγόρων) και στον νόμο περί τελών (για εμπειρογνώμονες και διερμηνείς και μεταφραστές). Το κόστος αυτό βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις δαπάνες και τον χρόνο που δαπανάται. Επομένως, δεν είναι δυνατός ο εκ των προτέρων καθορισμός συγκεκριμένου ποσού. Τα τέλη που καταβάλλουν οι πελάτες στους δικηγόρους μπορούν καταρχήν να συμφωνηθούν ελεύθερα.

ΦΠΑ

Πού μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον ΦΠΑ; Ποιοι είναι οι εφαρμοστέοι συντελεστές;

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από δικηγόρους υπόκεινται σε φόρο κύκλου εργασιών. Είναι 20 % στην Αυστρία. Όπως και οι λοιπές δαπάνες, η αμοιβή των δικηγόρων πρέπει να γίνεται χωριστά σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου περί των δικηγόρων και το τμήμα 17 των γενικών κριτηρίων τελών. Ο φόρος κύκλου εργασιών δεν περιλαμβάνεται στις δασμολογικές κλάσεις του νόμου περί δασμολογίου και των γενικών κριτηρίων περί τελών.

Νομική αρωγή

Ισχύον κατώτατο όριο εισοδήματος σε αστικές υποθέσεις

Η νομική συνδρομή δεν συνδέεται με θεσμοθετημένα όρια εισοδήματος. Σε αστικές υποθέσεις (και σε εμπορικές υποθέσεις), η νομική συνδρομή διέπεται από τον αυστριακό κώδικα πολιτικής δικονομίας. Οι διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στις διαδικασίες εκούσιας δικαιοδοσίας. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αποφαίνεται σχετικά με την ενίσχυση στη διαδικασία.

Το ευεργέτημα πενίας χορηγείται σε διάδικο μόνον εφόσον το εισόδημά του, οι οικονομικές του περιστάσεις και οι υποχρεώσεις του διατροφής είναι τέτοιες ώστε να μην είναι σε θέση να καλύψει τα δικαστικά έξοδα, με την επιφύλαξη της αναγκαίας διατροφής που θα του επιτρέψει να ζήσει εύκολα. Δεν χορηγείται νομική συνδρομή εάν η σκοπούμενη προσφυγή ή άμυνα κρίνεται προδήλως αβάσιμη ή δεν έχει αποδειχθεί. Το δικαστήριο αποφασίζει σε κάθε περίπτωση χορήγησης των παροχών που απαριθμούνται κατωτέρω.

Στην Αυστρία, η νομική συνδρομή μπορεί να περιλαμβάνει ιδίως:

 1. προσωρινή απαλλαγή από την καταβολή δικαστικών τελών, αμοιβών για τους μάρτυρες, τους πραγματογνώμονες και τους διερμηνείς, το κόστος των απαραίτητων δηλώσεων και ενός αστερισμού *, καθώς και τα ταμειακά έξοδα του νόμιμου εκπροσώπου ή του δικηγόρου που έχει ορίσει το δικαστήριο·
 2. εκπροσώπηση από δικηγόρο.

Εντός τριών ετών από την περάτωση της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τον διάδικο να επιστρέψει το σύνολο ή μέρος της δικαστικής αρωγής, εάν η οικονομική κατάστασή του μεταβληθεί αναλόγως και είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες πληρωμές, χωρίς να επηρεάσει αρνητικά την αναγκαία συντήρησή του.

Ισχύον όριο εισοδήματος για τους κατηγορουμένους και τα θύματα εγκληματικών πράξεων σε ποινικές διαδικασίες

Δεν υπάρχουν όρια σταθερού εισοδήματος που χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθεί κατά πόσον ο εναγόμενος ή το θύμα ή το ιδιωτικό μέρος του εγκλήματος δικαιούνται νομική συνδρομή. Οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές λαμβάνονται ως οδηγός: Επιβίωση πάνω από το ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης και κάτω από ένα εύλογο επίπεδο διαβίωσης. Το κατώτατο όριο διαβίωσης επανεξετάζεται τακτικά και αναφέρεται στο σημερινό επίπεδο στον ιστότοπο της αυστριακής δικαστικής εξουσίας. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.justiz.gv.at/

Προϋποθέσεις χορήγησης νομικής συνδρομής σε θύματα αξιόποινων πράξεων

Εάν δεν υπάρχει δικαίωμα νομικής συνδρομής κατά την έννοια του άρθρου 66 (2) του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι ιδιώτες δικαιούνται νομικής συνδρομής ή νομικής συνδρομής εφόσον:

 • δεν είναι δυνατή η εκπροσώπηση δικηγόρου χωρίς να θίγεται η αναγκαία συντήρηση (βλ. ανωτέρω τα σχόλια για την επιβίωση) και
 • Η εκπροσώπηση από δικηγόρο είναι απαραίτητη προς το συμφέρον της δικαιοσύνης, ιδίως για την ορθή εκτέλεση των απαιτήσεων, ώστε να αποφεύγονται μεταγενέστερες αστικές διαδικασίες.

Προϋποθέσεις χορήγησης νομικής συνδρομής σε εναγομένους

Για να μπορεί να χορηγηθεί νομική συνδρομή, πρέπει να είναι προς το συμφέρον της δικαιοσύνης, ιδίως προς το συμφέρον της ορθής άμυνας, εκτός από την ύπαρξη των οικονομικών συνθηκών.

Προς το συμφέρον της δικαιοσύνης, είναι σε κάθε περίπτωση σκόπιμη η παροχή συνηγόρου υπεράσπισης σε περίπτωση που:

 • Υπάρχει η απαραίτητη άμυνα κατά την έννοια του άρθρου 61 (1) του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (βλ. κατωτέρω), όπου ο κατηγορούμενος είναι τυφλός, κωφάλαλος, φράζεται με άλλο τρόπο ή δεν είναι επαρκώς εξοικειωμένος με τη γλώσσα του δικαστηρίου και, ως εκ τούτου, δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό του·
 • για τη διαδικασία προσφυγής·
 • σε περίπτωση δυσχερούς πραγματικής ή νομικής κατάστασης.

Σε περίπτωση αναγκαίας υπεράσπισης, ο κατηγορούμενος ή ο κατηγορούμενος πρέπει να εκπροσωπείται από συνήγορο υπεράσπισης * n * N υπεράσπισης. Συντρέχει περίπτωση αναγκαίας άμυνας στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 61 (1) του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας):

 • εάν και για όσο διάστημα βρίσκεται υπό προσωρινή κράτηση (σημείο 1)·
 • καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας τοποθέτησης σε ίδρυμα για τους διανοητικά μη κανονικούς παραβάτες (σημείο 2)·
 • στην υπόθεση της κύριας δίκης για τοποθέτηση σε ίδρυμα για νόμιμους δράστες που έχουν ανάγκη απογαλακτισμού ή σε ίδρυμα για επικίνδυνη υποτροπή (σημείο 3)·
 • στην υπόθεση της κύριας δίκης ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου ως δικαστήριο ή δικαστήριο της κριτικής επιτροπής (Z 4),
 • στην υπόθεση της κύριας δίκης ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου ως μονομελούς σύνθεσης *, εάν το αδίκημα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης άνω των τριών ετών, εκτός από τις περιπτώσεις διάρρηξης σύμφωνα με το άρθρο 129 (2) (1) του Ποινικού Κώδικα και τη διακίνηση σύμφωνα με το άρθρο 164 (4) του Ποινικού Κώδικα (αριθ. 5),
 • εξέταση κατ’ αντιμωλία (παράγραφος 165), στο μέτρο που η κύρια διαδικασία υπό τους αριθμούς 3 έως 5 συνεπάγεται την αναγκαία άμυνα (άρθρο 5a),
 • σχετικά με την προσφυγή κατά απόφασης της κριτικής επιτροπής ή της κριτικής επιτροπής (παράγραφος 6)·
 • όταν υποβάλλεται αίτηση ανανέωσης της ποινικής διαδικασίας και στη δημόσια συνεδρίαση επ’ αυτής (σημείο 7)·

Δωρεάν

Σε ποινικές διαδικασίες, τα θύματα βίας, επικίνδυνων απειλών ή εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, τα τρομοκρατικά εγκλήματα ή τις αξιόποινες πράξεις που μπορεί να έχουν εκμεταλλευτεί την προσωπική τους εξάρτηση, καθώς και ο/η σύζυγος, καταχωρισμένος σύντροφος *, σύντροφος, σύντροφος, συγγενείς σε ευθεία γραμμή, αδελφός ή αδελφή ενός προσώπου ή άλλα εξαρτώμενα πρόσωπα, των οποίων ο θάνατος μπορεί να έχει προκληθεί από αξιόποινη πράξη ή άλλα δικαιώματα των συγγενών σε δωρεάν νομικές διαδικασίες, έχουν δικαίωμα σε δικαστική προστασία και σε δωρεάν νομικές διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση, στα θύματα που ενδέχεται να έχουν υποστεί βλάβη λόγω της γενετήσιας ακεραιότητάς τους και τα οποία δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους παρέχεται δωρεάν νομική συνδρομή, ακόμη και χωρίς αίτηση. Η ψυχοκοινωνική στήριξη περιλαμβάνει την προετοιμασία των ενδιαφερομένων για τη διαδικασία και τις συναισθηματικές πιέσεις που συνδέονται με αυτήν. Η ψυχοκοινωνική και νομική συνδρομή παρέχεται από τους οργανισμούς υποστήριξης θυμάτων συμβεβλημένων με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης σύμφωνα με το άρθρο 66 (2) του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Στο πλαίσιο διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, δεν επιβάλλεται καμία αμοιβή για τη διαδικασία διορισμού εκπροσώπου ενηλίκων ή για θέματα επιμέλειας. Επίσης, δεν προβλέπονται τέλη για τις διαδικασίες βάσει του νόμου περί καταλύματος ή του νόμου περί διαμονής. Η νομική συνδρομή μπορεί να χορηγηθεί υπό μορφή προσωρινής απαλλαγής από τέλη στα οποία το εισόδημα είναι χαμηλό σε σχέση με τα πληρωτέα τέλη. Ο βαθμός εξαίρεσης εξαρτάται από το αίτημα και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη;

Ένδικη διαδικασία

Ο αυστριακός κώδικας πολιτικής δικονομίας (ZPO) ρυθμίζει τις δικαστικές δαπάνες σε αστικές υποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών υποθέσεων). Ο ΖΡΟ προβλέπει ότι, κατ’ αρχήν, κάθε διάδικος πρέπει να φέρει τα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε πρωτοδίκως. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από κοινού, προς το παρόν, βαρύνουν από κοινού. Όταν το Γενικό Δικαστήριο αποφαίνεται επί της διαφοράς, αποφαίνεται επίσης επί των δικαστικών εξόδων. Αυτό γίνεται βάσει της αρχής της επιτυχίας. Το μέρος που χάνει την διαφορά σε οποιοδήποτε σημείο οφείλει να επιστρέψει στο άλλο μέρος όλα τα έξοδα και τις δαπάνες που απαιτούνται για την ορθή δίωξη ή την υπεράσπιση της υπόθεσης. Σε περίπτωση μερικής ήττας των διαδίκων, το κόστος ακυρώνεται ή επιμερίζεται.

Παρέκκλιση από την αρχή της επιτυχίας προβλέπεται ειδικότερα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • σε περίπτωση βλάβης ελάσσονος σημασίας, εάν το απορριφθέν τμήμα της αγωγής δεν συνεπαγόταν ιδιαίτερο κόστος
 • όταν το ποσό της απαίτησης καθορίζεται από εμπειρογνώμονες ή εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου και στην περίπτωση του αμοιβαίου διακανονισμού
 • αν η συμπεριφορά του εναγομένου δεν έδωσε λαβή για την απαίτηση και ο εναγόμενος έκανε δεκτή την αγωγή με την πρώτη ευκαιρία·
 • εάν ο λόγος της ακύρωσης της διαδικασίας ή της ακυρότητας της διαδικασίας είναι ο ένας εκ των διαδίκων, ο τελευταίος μπορεί να καταδικαστεί στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Τα οικογενειακά θέματα (διατροφή, δικαίωμα επικοινωνίας, δικαίωμα επιμέλειας και συναινετικό διαζύγιο) εξετάζονται ως διαδικασίες εκούσιας δικαιοδοσίας. Το άρθρο 78 του Ausstreitgesetz (Ausstreitgesetz) θεσπίζει τους γενικούς κανόνες περί των δικαστικών εξόδων. Πολλές διαδικασίες εξαιρούνται από τους κανόνες αυτούς. Και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται κανονικά η αρχή της υποχρέωσης απόδοσης, αλλά αυτό μπορεί να εγκαταλειφθεί για λόγους ευθυδικίας.Εάν δεν έχει ζητηθεί επιστροφή, οι δαπάνες σε χρήμα (π.χ. αμοιβές εμπειρογνωμόνων) πρέπει να καταβάλλονται κατ’ αναλογία προς το ποσοστό του αντικειμένου. Εάν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του λόγου, οι συντελεστές αυτοί κατανέμονται ισομερώς.

Πληροφορίες για τα διάφορα είδη διαδικασιών (συντήρηση, επικοινωνία, διαδικασίες επιμέλειας και διαζυγίου):

 1. Στο πλαίσιο διαδικασίας διαζυγίου, πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ ενός κατ’ αντιμωλία διαδικασίας διαζυγίου και ενός συναινετικού διαζυγίου.

Επίδικο διαζύγιο: Ισχύουν εδώ ειδικές διατάξεις του αυστριακού κώδικα πολιτικής δικονομίας. Εάν κανένας από τους διαδίκους δεν είναι υπεύθυνος για τον κλονισμό του γάμου, το κόστος ακυρώνεται το ένα από το άλλο. Εάν το διαζύγιο είναι διαζευγμένο λόγω λύσης και η απόφαση διαζυγίου περιλαμβάνει τη δικαστική απόφαση περί υπαιτιότητας, ο αθώος σύζυγος ευθύνεται για την καταβολή των εξόδων στον άλλο σύζυγο.

Συναινετικό διαζύγιο: Οι κανόνες της εκούσιας δικαιοδοσίας εφαρμόζονται στο συναινετικό διαζύγιο. Στην περίπτωση αυτή, οι σύζυγοι υποβάλλουν στο δικαστήριο δύο ταυτόσημες αγωγές. Δεδομένου ότι η διαδικασία δεν αμφισβητείται, δεν λαμβάνεται απόφαση σχετικά με τα έξοδα. Οι δαπάνες σε μετρητά πρέπει να βαρύνουν εξίσου τα μέρη.

 1. Οι διαδικασίες επιμέλειας και επικοινωνίας είναι επίσης οι διαδικασίες εκούσιας δικαιοδοσίας. Βάσει ρήτρας εξαίρεσης (άρθρο 107 (5) του AußStrG), δεν υπάρχει επιστροφή εξόδων στην παρούσα διαδικασία.
 2. Περαιτέρω ρήτρα εξαίρεσης (άρθρο 101 (2) του AußStrG) προβλέπει ότι στις διαδικασίες διατροφής ανήλικου τέκνου δεν προβλέπεται επιστροφή εξόδων.

Ποινικές διαδικασίες

Όποιος, στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, έχει συνήγορο υπεράσπισης * ή άλλο εκπρόσωπο * πρέπει επίσης να καταβάλει τα έξοδα της παράστασης αυτής, ακόμη και αν συνοδεύεται από εκπρόσωπο * είτε αυτεπαγγέλτως (άρθρο 393 (1) του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).

Σε περίπτωση καταδίκης, ο εναγόμενος πρέπει επίσης να υποχρεωθεί να επιστρέψει τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθρο 389 (1) του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας). ΣύμφωναΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο με το άρθρο 381 (1) του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ενδέχεται να προκύψουν τα ακόλουθα έξοδα σε ποινικές διαδικασίες:

 1. κατ’ αποκοπή ποσό ως μέρος των εξόδων της ποινικής διαδικασίας, τα οποία δεν αναλύονται περαιτέρω κατωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων των ερευνών και της εκτέλεσης εντολών που εκδίδονται από την εισαγγελία ή από το δικαστήριο, των αναγκαίων επίσημων πράξεων. Η κατ’ αποκοπή εισφορά υπολογίζεται μεταξύ 500 και 10 000 EUR κατά τη διαδικασία ενώπιον του Landesgericht ως δικαστήριο της κριτικής επιτροπής, μεταξύ 250 και 5 000 EUR κατά τη διαδικασία ενώπιον του Landesgericht ως δικαστήριο της κριτικής επιτροπής, μεταξύ 150 και 3 000 EUR, και μεταξύ 50 και 1 000 EUR κατά τη διαδικασία ενώπιον του Bezirksgericht.
 2. αμοιβές εμπειρογνωμόνων και, κατ’ αρχήν, αμοιβές διερμηνέων,
 3. αμοιβή για πληροφορίες, πορίσματα και γνωμοδοτήσεις που παρέχονται από δημόσιες αρχές·
 4. τα έξοδα μεταφοράς του εναγομένου/εναγομένου από άλλο κράτος και τα έξοδα των μαρτύρων που έχουν κληθεί από το εξωτερικό,
 5. τα έξοδα κατάσχεσης, πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς, κατάσχεσης επιστολών, επικοινωνιακών δεδομένων και επιτήρησης των επικοινωνιών,
 6. τις δαπάνες για την εκτέλεση της ποινής, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τη μεταφορά κρατουμένων στο εγχώριο ή αλλοδαπό σωφρονιστικό σύστημα, με εξαίρεση τις δαπάνες για την εκτέλεση μιας στερητικής της ελευθερίας ποινής·
 7. τα δικαστικά τέλη που καταβάλλονται κατά την ποινική διαδικασία·
 8. τα έξοδα δικηγόρων και άλλων αντιπροσώπων,
 9. κατ’ αποκοπή ποσό ως ποσοστό των δαπανών της βοήθειας έως το ποσό των 1 000 EUR.

Με εξαίρεση τις δαπάνες που αναφέρονται στα σημεία 3, 7 έως 9, τα έξοδα αυτά καταβάλλονται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Κατά τον υπολογισμό του κατ’ αποκοπή ποσού σύμφωνα με την παράγραφο 1 (9), το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη την οικονομική δυνατότητα του υπόχρεου. Το κόστος διερμηνείας δεν αποτελεί μέρος των εξόδων που πρέπει να επιστραφούν από τον εναγόμενο.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 391 (1) του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας πρέπει να ανακτώνται από τον ή τους καταδικασθέντα πρόσωπα μόνο στο μέτρο που δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συντήρηση του ή των προσώπων που έχουν καταδικαστεί και την οικογένειά τους, η οποία είναι απαραίτητη για έναν απλό τρόπο ζωής ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης αποκατάστασης της ζημίας που προκλήθηκε από την αξιόποινη πράξη. Εάν οι δαπάνες δεν μπορούν να ανακτηθούν λόγω έλλειψης πόρων του καταδικασθέντος, το δικαστήριο μπορεί να τις κηρύξει μη ανακτήσιμες. Εάν το δικαστήριο κρίνει ότι οι επί του παρόντος μη ανακτήσιμες δαπάνες μπορούν να ανακτηθούν στο μέλλον, η οικονομική δυνατότητα του ενδιαφερόμενου προσώπου θα αξιολογηθεί εκ νέου μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα. Πέντε έτη μετά τη λήψη της απόφασης στο πλαίσιο της διαδικασίας, η αξίωση για έξοδα παραγράφεται. Εάν το δικαστήριο αποφασίσει ότι ο καταδικασθείς φέρει τα δικαστικά έξοδα και στη συνέχεια αποδειχθεί ότι δεν είναι σε θέση να το πράξει, οι αρχές μπορούν να τροποποιήσουν την προθεσμία πληρωμής, να επιτρέψουν την καταβολή με δόσεις ή να μειώσουν το κόστος.

Εάν, λόγω της απόφασης του ποινικού δικαστηρίου, ο καταδικασθείς υποχρεώθηκε να καταβάλει τουλάχιστον μερική αποζημίωση στον ενδιαφερόμενο, πρέπει επίσης να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο ενδιαφερόμενος.

Σύμφωνα με το άρθρο 393α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο κατηγορούμενος που αθωώθηκε μπορεί να ζητήσει από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να συνεισφέρει στα έξοδα της υπεράσπισής του. Η συνεισφορά περιλαμβάνει τις αναγκαίες και πραγματικά καταβληθείσες δαπάνες σε χρήμα και μια κατ’ αποκοπή συνεισφορά στα έξοδα του συνηγόρου. Η κατ’ αποκοπή συνεισφορά καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα και τη δυσκολία της υπεράσπισης και τον βαθμό στον οποίο ο συνήγορος υπεράσπισης είναι απαραίτητος ή κατάλληλος για τον επιδιωκόμενο σκοπό και δεν υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσά: κατά τη διαδικασία ενώπιον του πρωτοδικείου, 10 000 EUR στη διαδικασία ενώπιον του πρωτοδικείου ενώπιον του πρωτοδικείου, 5 000 EUR στη διαδικασία ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου, 3 000 EUR στη διαδικασία ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου και 1 000 EUR στη διαδικασία ενώπιον του District Court.

Εάν κατηγορούμενος απαλλάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (κατάσταση «subsidy») με βάση την άσκηση ποινικής δίωξης ή την απαγγελία κατηγορίας σε πολιτικώς ενάγοντα, ο ιδιώτης κατήγορος θα πρέπει να καταβάλει όλα τα έξοδα που προκύπτουν από την απαγγελία κατηγορίας ή τη συντήρησή τους. Σε περίπτωση που η ποινική διαδικασία κινηθεί δευτερευόντως (άρθρα 198 έως 209 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας), ο ενδιαφερόμενος δεν βαρύνεται με έξοδα.

Επιστροφή των εξόδων των εμπειρογνωμόνων

Σε αστικές διαδικασίες κατ’ αντιδικία (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών διαδικασιών), η αμοιβή του εμπειρογνώμονα ακυρώνεται ή επιμερίζεται αναλογικά, ανάλογα με την ύπαρξη ή την επιτυχία της υπόθεσης (άρθρο 43 (1) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Στις αμφισβητούμενες υποθέσεις διαζυγίου, οι οποίες δεν βαρύνονται με υπαιτιότητα στην απόφαση διαζυγίου, τα ταμειακά έξοδα ακυρώνονται το ένα από το άλλο. Εάν ένας διάδικος έχει καταβάλει περισσότερο από το ήμισυ των δικαστικών εξόδων, ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει να καταβάλει το επιπλέον καταβληθέν μέρος. Εάν από την απόφαση διαζυγίου προκύψει πταίσμα ενός διαδίκου, ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να επιστρέψει τα έξοδα του πραγματογνώμονα.

Στις ακόλουθες διαδικασίες, τα έξοδα για τους εμπειρογνώμονες που ανέλαβαν αρχικά οι δημόσιες αρχές πρέπει να επιστρέφονται από τα μέρη που επιβαρύνθηκαν με το κόστος ή των οποίων τα έξοδα προέκυψαν από τα έξοδα: συναινετικό διαζύγιο, επιμέλεια και δικαίωμα επικοινωνίας, αξίωση διατροφής για ανήλικα τέκνα. Εάν περισσότερα πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να επιστρέψουν τα έξοδα, ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον (άρθρο 1 (5) του νόμου περί μεταφοράς δικαστικών πράξεων σε συνδυασμό με το άρθρο 2 (1) του GEG).

Το επίπεδο των αμοιβών των εμπειρογνωμόνων ρυθμίζεται από τον νόμο περί αποζημιώσεων (Gebold). Εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από το περιεχόμενο και το περιεχόμενο της έκθεσης που ζητείται από το Δικαστήριο.

Στις ποινικές διαδικασίες, οι αμοιβές των εμπειρογνωμόνων αποτελούν μέρος των εξόδων της ποινικής διαδικασίας (άρθρο 381 (1) (2) του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας), τα οποία καταβάλλονται από τον καταδικασθέντα σύμφωνα με το άρθρο 389 (1) του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Οι αμοιβές των εμπειρογνωμόνων καθορίζονται από το δικαστήριο ή τον εισαγγελέα και προβάλλονται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων.

Σχετ:

Η έκθεση της Αυστρίας σχετικά με τηPDF μελέτη για τη διαφάνεια κόστους (829 Kb)EL

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο§ 32 GGG


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/08/2020