Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Процесуални разходи

Европейският съюз (ЕС) е осигурил редица права на своите граждани, като например свобода на движение в неговите граници. Тези права промениха живота на много граждани, а взаимоотношенията в рамките на ЕС се увеличиха значително през последните няколко години. Независимо от това гражданите на ЕС не могат да се възползват изцяло от тези права, ако достъпът до правосъдие не е улеснен. В този контекст трябва да се осигури информация относно процесуалните разходи — например ако гражданин възнамерява да се обърне към съда или желае изпълнение на определено съдебно решение.


Процесуални разходи

Съдебните разходи, свързани с граждански и търговски дела, се управляват от националното законодателство, като разходите не са хармонизирани на равнище ЕС. Ето защо разходите в държавите-членки са различни.

За по-подробна информация относно процесуалните разходи в държавите-членки, както и относно някои казуси, разгледани от името на Европейската комисия, моля изберете едно от знамената, показани вдясно.

Ако не разполагате с достатъчни финансови средства, за да платите разходите по съдебно дело, можете да кандидатствате за правна помощ.

Допълнителна информация може да бъде получена от приложеното проучване (налични са единствено версиите на английски и френски език), извършено с цел да се установят източниците на разходи при съдебни производства по граждански дела във всяка държава-членка чрез:

  • определяне на дела на всеки установен източник на разход в общия размер на разходите за съдебни производства по граждански дела,
  • сравняване на разходите, направени от страните в съдопроизводството в различни държави-членки,
  • установяване на различия в източниците и размера на разходите,
  • определяне как прозрачността на съдебните разходи и намаляването на разликите между източниците и размера на разходите може да насърчи по-голям достъп до правосъдие,
  • изготвяне на препоръки за възможни действия на равнище ЕС, например чрез установяване на минимални стандарти, за улесняване на достъпа до правосъдие чрез подобряване на прозрачността на разходите в гражданското правосъдие,
  • най-общо, определяне на връзки, когато е целесъобразно, между съдебните разходи и достъпа до правосъдие за гражданите, и
  • устанояване на специфични проблеми, свързани с транграничните спорове.

Проучването дава представа за положението в Европейския съюз към конкретен момент във времето — декември 2007 г.

Документи по темата

Проучване на прозрачността на разходите при съдебни производства по граждански дела в ЕСPDF(2615 Kb)en — версия на английски език

Проучване на прозрачността на разходите при съдебни производства по граждански дела в ЕСPDF(2665 Kb)fr — версия на френски език

Приложение 1: резултати от публичния въпросникPDF(1700 Kb)en

Национален доклад — БелгияPDF(829 Kb)en

Национален доклад — БългарияPDF(566 Kb)en

Национален доклад — Чешка републикаPDF(703 Kb)en

Национален доклад — ДанияPDF(560 Kb)en

Национален доклад — ГерманияPDF(565 Kb)en

Национален доклад — ЕстонияPDF(872 Kb)en

Национален доклад — ИрландияPDF(400 Kb)en

Национален доклад — ГърцияPDF(849 Kb)en

Национален доклад — ИспанияPDF(640 Kb)en

Национален доклад — ФранцияPDF(1312 Kb)en

Национален доклад — ИталияPDF(772 Kb)en

Национален доклад — КипърPDF(555 Kb)en

Национален доклад — ЛатвияPDF(742 Kb)en

Национален доклад — ЛитваPDF(950 Kb)en

Национален доклад — ЛюксембургPDF(551 Kb)en

Национален доклад — УнгарияPDF(533 Kb)en

Национален доклад — МалтаPDF(742 Kb)en

Национален доклад — НидерландияPDF(702 Kb)en

Национален доклад — АвстрияPDF(829 Kb)en

Национален доклад — ПолшаPDF(396 Kb)en

Национален доклад — ПортугалияPDF(781 Kb)en

Национален доклад — РумънияPDF(544 Kb)en

Национален доклад — СловенияPDF(723 Kb)en

Национален доклад — СловакияPDF(872 Kb)en

Национален доклад — ФинландияPDF(504 Kb)en

Национален доклад — ШвецияPDF(457 Kb)en

Национален доклад — Обединеното кралствоPDF(448 Kb)en


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 27/04/2016