Teismo proceso išlaidos - Čekija

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie teisingumo išlaidas Čekijoje. Teismo proceso išlaidos nuodugniau analizuojamos šiuose atvejų tyrimuose:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠeimos teisė. Santuokos nutraukimas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠeimos teisė. Vaikų globa ir alimentai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKomercinė teisė. Sutartys

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKomercinė teisė. Atsakomybė


Teismo proceso išlaidos

Teisininkų užmokesčio reglamentavimo sistema

Teisininkai

Čekijoje yra tik vieno tipo teisininkai (advokatai); baristerių ar solisitorių nėra.

Advokatų įkainiai ir užmokestis už teisines paslaugas (advokatų tarifai) reglamentuojami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1996 m. birželio 4 d. Teisingumo ministerijos nutarimu Nr. 177/1996 Sb. Jis anglų kalba pateiktas Čekijos advokatūros interneto svetainėje.

Advokatų užmokestis taip pat gali būti nustatytas privačiu šalių susitarimu.

Daugumos civilinių bylų atveju (įskaitant šeimos ir komercines bylas) teisinis atstovavimas neprivalomas.

Nustatytosios išlaidos

Nustatytosios civilinio proceso išlaidos

Nustatytosios civilinio proceso šalių išlaidos

Civilinio proceso išlaidos reglamentuojamos Įstatymu Nr. 549/1991 rink. dėl teismo išlaidų (anglų kalbos versijos nėra). Jos kiekvieną kartą kitokios, nelygu, kokios rūšies procesas. Kai kuriais atvejais taikomi nustatytieji įkainiai; kitais atvejais užmokestis apskaičiuojamas kaip procentinė dalis.

Visais atvejais išlaidos turi būti apmokamos Čekijos valiuta (CZK) ir į valstybės biudžeto (arba teismo) sąskaitą lėšos gali būti pervedamos banko pavedimu. Išlaidas iki 5 000 CZK galima apmokėti, pašte arba tam tikrose kitose vietose įsigyjant valstybės fiskalinį ženklą (kolek).

Teismas ieškinį pateikiančiam asmeniui turi pranešti, kokią konkrečią sumą jis turi sumokėti.

Civilinio proceso etapas, kuriuo privaloma apmokėti nustatytąsias išlaidas

Išlaidas reikia apmokėti per tris dienas nuo pranešimo datos, prieš įvykstant pirmajam teismo posėdžiui.

Nustatytosios baudžiamojo proceso išlaidos

Nustatytosios baudžiamojo proceso šalių išlaidos

Baudžiamasis procesas visada pradedamas ex officio (valstybės prokuratūros), o kaltinamasis apmoka tik teisinio atstovavimo išlaidas.

Baudžiamojo proceso etapas, kuriuo privaloma apmokėti nustatytąsias išlaidas

Baudžiamojo proceso metu teismo išlaidų nėra.

Nustatytosios konstitucinio proceso išlaidos

Nustatytosios konstitucinio proceso šalių išlaidos

Nustatytųjų teismo išlaidų už Čekijos konstituciniam teismui pateikiamus ieškinius nėra, bet proceso šaliai privalo atstovauti advokatas.

Konstitucinio proceso etapas, kuriuo privaloma apmokėti nustatytąsias išlaidas

Nustatytųjų teismo išlaidų nėra.

Teisinių atstovų pateiktina išankstinė informacija

Šalių teisės ir pareigos

Teisiniai atstovai išankstinės informacijos teikti neprivalo.

Dėl proceso šalių teisių ir pareigų gali susitarti advokatas ir klientas.

Teisiniai išlaidų šaltiniai

Kur rasti informacijos apie išlaidų šaltinius Čekijoje?

Patartina pasikonsultuoti su advokatu dėl kiekvienos konkrečios bylos. Prasidėjus procesui, už pranešimą apie teismo išlaidas tampa atsakingas teismas.

Kokiomis kalbomis galima rasti informacijos apie teisinius išlaidų šaltinius Čekijoje?

Kadangi Čekijoje vienintelė oficiali kalba yra čekų, teisinės pareigos teikti informaciją kitomis kalbomis nėra. Todėl informacijos kokybė priklauso nuo informaciją teikiančio asmens valios ir gebėjimų.

Kur rasti informacijos apie tarpininkavimą?

Informacijos apie tarpininkavimą galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasČekijos tarpininkų asociacijos (AMČR) interneto svetainėje.

Kur rasti papildomos informacijos apie išlaidas?

Interneto svetainė, kurioje pateikiama informacija apie išlaidas

Oficialios interneto svetainės, kurioje būtų pateikiama informacija apie išlaidas, nėra.

Kur rasti informacijos apie vidutinę įvairių procedūrų trukmę?

Įvairių statistinių duomenų pateikta Teisingumo ministerijos svetainėje, tačiau trukmė daugiausia priklauso nuo konkrečios bylos. Kai kuriose teisės normose nurodyti terminai susiję tik su tam tikrais teismo veiksmais (pvz., preliminariais sprendimais).

Kur rasti informacijos apie vidutines bendras konkretaus proceso išlaidas?

Apmokėtinos išlaidos priklauso nuo kiekvienos bylos aplinkybių, todėl šios informacijos neįmanoma pateikti iš anksto.

Pridėtinės vertės mokestis

Kaip teikiama ši informacija?

Teismo išlaidoms PVM netaikomas ir jų suma yra baigtinė. Į advokato tarifą PVM neįtraukiamas. Vis dėlto kai kurios advokatų kontoros, kurios yra PVM mokėtojos, prideda PVM (19 %).

Kokie tarifai taikomi?

Žr. punktą apie PVM.

Teisinė pagalba

Civilinės teisenos srityje taikytina pajamų riba

Konkreti pajamų riba nėra nustatyta. Vis dėlto šalių prašymu teisėjai kiekvieną atvejį gali vertinti individualiai. Jeigu ieškovo pateiktas ieškinys nėra nepagrįstas, jis gali būti atleistas nuo visų teismo išlaidų arba jų dalies apmokėjimo. Tais atvejais, kai teisinis atstovavimas privalomas, teismas gali ieškovui skirti teisininką padėjėją.

Nemokamą teisinę pagalbą teikia specializuotos NVO (tai priklauso nuo bylos dalyko) arba Čekijos advokatūra. Tam tikrais atvejais Čekijos advokatūra gali skirti advokatą nemokamoms teisinėms paslaugoms teikti. Sprendžiant, ar asmuo atitinka nemokamos teisinės pagalbos gavimo kriterijus, atsižvelgiama ne tik į asmens pajamas, bet ir į bendrą jo namų ūkio finansinę padėtį.

Baudžiamosios teisenos srityje kaltinamiesiems taikytina pajamų riba

Konkretaus pajamų lygio nenustatyta. Teismai kaltinamajam advokatą skiria visais atvejais, kai teisinis atstovavimas privalomas, kaltinamasis savo advokato neturi.

Baudžiamosios teisenos srityje nukentėjusiesiems taikytina pajamų riba

Nemokamą teisinę pagalbą nukentėjusiesiems teikia tik tam tikros NVO. Nukentėjusieji baudžiamajame procese dalyvauja tik nedaugeliu konkrečių atvejų; kitais atvejais jie turi pateikti ieškinį (tada galioja pirmiau pateikta informacija apie teisinei pagalbai civilinės teisės srityje taikytiną pajamų ribą).

Kitos teisinės pagalbos teikimo nukentėjusiesiems sąlygos

Nukentėjusieji gali reikalauti kompensacijos iš Teisingumo ministerijos (pagal Įstatymą Nr. 209/1997 rink.).

Kitos teisinės pagalbos teikimo kaltinamiesiems sąlygos

Galioja pirmiau pateikta informacija apie baudžiamosios teisenos srityje kaltinamiesiems teikiamai teisinei pagalbai taikytiną pajamų ribą.

Nemokamas teismo procesas

Konstituciniam teismui ieškiniai pateikiami nemokamai. Teismo išlaidų taip pat nereikia apmokėti tam tikrų rūšių procesuose (nurodytuose Įstatymo Nr. 549/1991 rink. dėl teismo išlaidų 11 straipsnyje): pavyzdžiui, kai ieškovas yra nepilnametis ir tam tikrais kitais atvejais (kai proceso šalis yra valstybė arba jos institucijos, kai užsienietis prašo prieglobsčio arba kitais atvejais, kai viena ginčo šalis yra finansiškai silpnesnė).

Kada bylą pralaimėjusi šalis turi padengti bylą laimėjusios šalies išlaidas?

Kiekvienu konkrečiu atveju tai sprendžia teisėjas (galutiniame sprendime). Teisėjas gali bylą pralaimėjusiai šaliai pavesti apmokėti visas išlaidas arba jų dalį. Vis dėlto tai netaikoma santuokos nutraukimo procesui. Gali būti pavesta apmokėti ir advokatui skirtas išlaidas.

Ekspertų užmokestis

Teismo skiriamiems ekspertams užmokestį moka pats teismas. Ginčo šalys užmokestį ekspertui turi mokėti tik tada, kai eksperto paslaugų reikalauja jos pačios. Tam tikrais konkrečiais atvejais teismas gali nuspręsti, kad ekspertui užmokestį turi sumokėti bylą pralaimėjusi šalis.

Vertėjų raštu ir žodžiu užmokestis

Užmokestį teismo procese dalyvaujantiems vertėjams raštu arba žodžiu privalo sumokėti teismas. Kai ginčo šalis yra čekų kalbos nesuprantantis užsienietis, jis turi teisę į teismą kreiptis savo gimtąja kalba.

Susiję priedai

Čekijos teismo išlaidų skaidrumo tyrimo ataskaitaPDF(703 Kb)en


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 20/09/2019

1-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. santuokos nutraukimas - Čekija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (čekų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Atliekant šį šeimos teisės, būtent santuokos nutraukimo, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti pareiškimą dėl santuokos nutraukimo pateikusiai šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Pora susituokia. Vėliau jie pradeda gyventi skyrium ir susitaria nutraukti santuoką.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. Du tos pačios valstybės narės (A valstybė narė) piliečiai susituokia. Santuokos sudarymas švenčiamas A valstybėje narėje. Po vestuvių pora išvyksta gyventi ir dirbti į kitą valstybę narę (B valstybė narė), kurioje jie įsikuria nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. Netrukus po to pora pradeda gyventi skyriumi – žmona grįžta į A valstybę narę, o vyras lieka B valstybėje narėje. Pora susitaria nutraukti santuoką. Grįžusi į A valstybę narę žmona iš karto pateikia prašymą dėl santuokos nutraukimo B valstybės narės teismui.


Teismo proceso išlaidos

Išlaidos Čekijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Alternatyvus ginčų sprendimas

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Ar šioje byloje įmanoma pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

1000 CZK

Netaikytina (N/T)

N/T

1000 CZK

N/T

N/T

Taip (neprivaloma)

Pagal sutartį (paprastai 1000 CZK/val., 3 valandos)

B atvejis

1000 CZK

N/T

N/T

1000 CZK

N/T

N/T

Taip (neprivaloma)

Pagal sutartįAdvokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas arba patarėjas teisės klausimais

Antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

Ne.

Pagal sutartį, bet atsižvelgiant į 1500 CZK advokatų tarifą už kiekvieną etapą (paprastai jų būna 5)

Ne (paštu)

-

-

Ne.

350 CZK/val.

B atvejis

Ne.

Pagal sutartį

Ne (priklauso nuo kitos su ginču susijusios valstybės)

-

-

Ne.

350 CZK/val.Kompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos


Atvejo

tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Kiti mokesčiai

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

Apibūdinimas

Išlaidos

A atvejis

Taip. Sumokama faktiškai patirtų išlaidų suma.

Kiekvienu atveju kitokios

Ne.

-

-

-

B atvejis

Taip. Sumokama faktiškai patirtų išlaidų suma.

Kiekvienu atveju kitokios

Ne.

-

-

-


Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo

tyrimas

Teisinė pagalba

Kompensuotinos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis ji taikytina?

Kada teikiama visa pagalba?

Sąlygos

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Jeigu kompensuojamos ne visos išlaidos, kokia procentinė dalis paprastai kompensuojama?

Kokios išlaidos niekada nekompensuojamos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A atvejis

Gali teikti tik NVO

-

-

Ne.

-

Visos išlaidos santuokos nutraukimo bylose

Ne.

B atvejis

Žr. Direktyvą dėl teisinės pagalbos tarpvalstybiniuose ginčuose

-

-

Ne.

-

Visos išlaidos santuokos nutraukimo bylose

Ne.Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo

tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Apibūdinimas

Apytikrės išlaidos

A atvejis

Verčiami procesui būtini dokumentų užsienio kalba originalai

Nuo 350 CZK/psl. (priklauso nuo kalbos)

-

-

-

-

B atvejis

Verčiami procesui būtini dokumentų užsienio kalba originalai

Nuo 350 CZK/psl. (priklauso nuo kalbos)

Kai ginčo šalis ar liudytojas yra užsienietis arba nesupranta čekų kalbos

350 CZK/val.

-

-Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 20/09/2019

2-asis atvejo tyrimas. šeimos teisė. vaikų globa - Čekija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (čekų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Atliekant šį šeimos teisės, būtent teisės rūpintis vaikais, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti ieškinį pateikusiai šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę. Tuo metu, kai jie pradeda gyventi skyrium, jų vaikui yra treji metai. Teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai, o teisė bendrauti su vaiku – tėvui. Motina pateikia ieškinį dėl tėvo teisės bendrauti su vaiku apribojimo.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės, kai jūs esate advokatas A valstybėje narėje. Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę valstybėje narėje (B valstybė narė). Jie turi bendrą vaiką, tačiau iš karto po jo gimimo pradėjo gyventi skyrium. B valstybės narės teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai, o teisė bendrauti su vaiku – tėvui. Gavusi teismo leidimą, motina su vaiku išsikelia gyventi į kitą valstybę narę (A valstybė narė), o tėvas lieka B valstybėje narėje. Po kelerių metų motina pateikia ieškinį A valstybėje narėje dėl tėvo teisės bendrauti su vaiku pakeitimo.


Teismo proceso išlaidos

Išlaidos Čekijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Alternatyvus ginčų sprendimas

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Ar šioje byloje įmanoma pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

0 CZK

Netaikytina (N/T)

N/T

0 CZK

N/T

N/T

Taip

500–1 000 CZK/val.

B atvejis

0 CZK

Netaikytina (N/T)

N/T

0 CZK

N/T

N/T

Taip

500–1 000 CZK/val.Advokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas arba patarėjas teisės klausimais

Antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

Ne

Paprastai nustatomos pagal sutartį, priklauso nuo teismo posėdžių skaičiaus

(nuo 5 000 CZK)

Ne

-

-

Ne

350 CZK/val.

B atvejis

Ne

Paprastai nustatomos sutartyje, atsižvelgiant į aplinkybes

Ne (priklauso nuo kitos valstybės)

-

-

Ne

350 CZK/val.


Kompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos


Atvejo

tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Kiti mokesčiai

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

Apibūdinimas

Išlaidos

A atvejis

Taip, atsižvelgiant į faktines jų išlaidas

Kiekvienu atveju kitokios

Šiame procese neteikiami

-

-

-

B atvejis

Taip, atsižvelgiant į faktines jų išlaidas

Kiekvienu atveju kitokios

Šiame procese neteikiami

-

-

-Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo

tyrimas

Teisinė pagalba

Kompensuotinos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis ji taikytina?

Kada teikiama visa pagalba?

Sąlygos

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Jeigu kompensuojamos ne visos išlaidos, kokia procentinė dalis paprastai kompensuojama?

Kokios išlaidos niekada nekompensuojamos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A atvejis

Gali teikti tik NVO

-

-

Apskritai ne (išlaidos gali būti kompensuotos tik konkrečiose bylose, kai bylą laimėjusios šalies pajamos labai mažos

-

Teismo mokesčio nėra, tad gali būti kompensuojamos tik išlaidos advokatui

Ne

B atvejis

Žr. Direktyvą dėl teisinės pagalbos tarpvalstybiniuose ginčuose

-

-

Ne

-

-

Ne


Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo

tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Apibūdinimas

Apytikrės išlaidos

A atvejis

Verčiami procesui būtinų dokumentų užsienio kalba originalai

Nuo 350 CZK/psl.

-

-

-

-

B atvejis

Verčiami procesui būtinų dokumentų užsienio kalba originalai

Nuo 350 CZK/psl.

Kai ginčo šalis ar liudytojas yra užsienietis arba nesupranta čekų kalbos

350 CZK/val

-

-Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 20/09/2019

4-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. sutartys - Čekija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (čekų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Atliekant šį komercinės teisės, būtent sutarties, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti pardavėjui bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Įmonė pristatė prekių, kurių vertė 20 000 eurų. Pardavėjui nebuvo sumokėta, nes pirkėjas mano, kad prekės neatitinka susitarimo.

Pardavėjas nusprendžia pateikti ieškinį, kad už prekes būtų sumokėta visa kaina.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. Įmonė, kurios pagrindinė buveinė yra B valstybėje narėje, pristato prekių, kurių vertė 20 000 eurų, pirkėjui A valstybėje narėje. Sutarčiai taikoma B valstybės narės teisė ir sutartis surašyta B valstybės narės kalba. Šiam pardavėjui nebuvo sumokėta, nes A valstybėje narėje įsikūręs pirkėjas mano, kad prekės neatitinka susitarimo. Pardavėjas nusprendžia ieškinį teikti A valstybėje narėje, siekdamas, kad už prekes būtų sumokėta visa kaina, nurodyta su pirkėju sudarytoje sutartyje.


Teismo proceso išlaidos


Išlaidos Čekijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Alternatyvus ginčų sprendimas

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Ar šioje byloje įmanoma pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

4 % sumos (800 EUR ekvivalentas CZK)

Netaikytina (N/T)

Nėra.

4 % sumos (800 EUR ekvivalentas CZK)

Netaikytina (N/T)

Nėra.

Taip (neprivaloma)

Pagal sutartį (paprastai 1 000 CZK/val., 3 valandos)

B atvejis

4 % sumos (800 EUR ekvivalentas CZK)

Netaikytina (N/T)

Nėra.

4 % sumos (800 EUR ekvivalentas CZK)

Netaikytina (N/T)

Nėra.

Taip (neprivaloma)

Pagal sutartįAdvokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas arba patarėjas teisės klausimais

Antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

Ne.

Pagal sutartį

Ne.

-

-

Ne.

Pagal sutartį (nuo 350 CZK/val.)

B atvejis

Ne.

Pagal sutartį

Ne.

-

-

Ne.

Pagal sutartį (nuo 350 CZK/val.)Kompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos


Atvejo

tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Kiti mokesčiai

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

Apibūdinimas

Išlaidos

A atvejis

Taip. Sumokama faktiškai patirtų išlaidų suma.

Kiekvienu atveju kitokios

Komercinėse bylose, kai prašoma laikinosios priemonės

100 000 CZK

-

-

B atvejis

Taip. Sumokama faktiškai patirtų išlaidų suma.

Kiekvienu atveju kitokios

Komercinėse bylose, kai prašoma laikinosios priemonės

100 000 CZK

-

-Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo

tyrimas

Teisinė pagalba

Kompensuotinos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis ji taikytina?

Kada teikiama visa pagalba?

Sąlygos

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Jeigu kompensuojamos ne visos išlaidos, kokia procentinė dalis paprastai kompensuojama?

Kokios išlaidos niekada nekompensuojamos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A atvejis

Gali teikti tik NVO.

-

-

Taip.

Priklauso nuo bylos aplinkybių.

Galima kompensuoti visas išlaidas.

Ne.

B atvejis

Žr. Direktyvą dėl teisinės pagalbos tarpvalstybiniuose ginčuose.

-

-

Taip.

Priklauso nuo bylos aplinkybių.

Galima kompensuoti visas išlaidas.

Ne.Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo

tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

A atvejis

Verčiami procesui būtinų dokumentų užsienio kalba originalai

Nuo 350 CZK/psl.

-

-

B atvejis

Verčiami procesui būtinų dokumentų užsienio kalba originalai

Nuo 350 CZK/psl.

Kai ginčo šalis ar liudytojas yra užsienietis arba nesupranta čekų kalbos

350 CZK/val.Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 20/09/2019

5-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. atsakomybė - Čekija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (čekų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Atliekant šį komercinės teisės, būtent atsakomybės, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti įrangos naudotojui bylinėjimosi išlaidų klausimu atsižvelgiant į tokias aplinkybes:

A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Šildymo įrangos gamintojas pristato šildytuvą montuotojui. Montuotojas šildytuvą perparduoda (ir sumontuoja) naudotojui kaip namo įrangą. Netrukus po to name kyla gaisras. Visi dalyviai (šildymo įrangos gamintojas, montuotojas ir galutinis naudotojas) apdrausti. Gaisro priežastis užginčijama. Niekas nenori kompensuoti nuostolių įrangos naudotojui.

Įrangos naudotojas nusprendžia šildymo įrangos gamintojui, šildymo įrangos montuotojui ir draudimo bendrovėms pateikti ieškinį dėl visiškos kompensacijos.

B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. B valstybėje narėje įsikūręs šildymo įrangos gamintojas pristato šildytuvą montuotojui C valstybėje narėje. Montuotojas šildytuvą perparduoda (ir sumontuoja) naudotojui kaip namo įrangą. Netrukus po to name kyla gaisras. Kiekvienas dalyvis (šildymo įrangos gamintojas, montuotojas ir galutinis naudotojas) yra apdraustas draudimo bendrovės savo valstybėje narėje. Gaisro priežastis užginčijama. Niekas nenori kompensuoti nuostolių įrangos naudotojui.

Įrangos naudotojas nusprendžia A valstybėje narėje šildymo įrangos gamintojui, šildymo įrangos montuotojui ir draudimo bendrovei, įsikūrusiai A valstybėje narėje, pateikti ieškinį dėl visiškos kompensacijos.


Teismo proceso išlaidos


Išlaidos Čekijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Alternatyvus ginčų sprendimas

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Ar šioje byloje įmanoma pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

4 % sumos (reikalaujama draudimo)

Netaikytina (N/T)

Nėra.

4 % sumos

Netaikytina (N/T)

Nėra.

Taip (neprivaloma)

Pagal sutartį (paprastai 1 000 CZK/val., 3 valandos)

B atvejis

4 % sumos (reikalaujama draudimo)

Netaikytina (N/T)

Nėra.

4 % sumos

Netaikytina (N/T)

Nėra.

Taip (neprivaloma)

Pagal sutartįAdvokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas arba patarėjas teisės klausimais

Antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

Ne.

Pagal sutartį

Ne.

-

-

Ne.

Pagal sutartį (nuo 350 CZK/val.)

B atvejis

Ne.

Pagal sutartį

Ne.

-

-

Ne.

Pagal sutartį (nuo 350 CZK/val.)Kompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos


Atvejo

tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Kiti mokesčiai

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

Apibūdinimas

Išlaidos

A atvejis

Taip. Sumokama faktiškai patirtų išlaidų suma.

Kiekvienu atveju kitokios

Jeigu prašoma laikinosios priemonės

50 000 CZK

-

-

B atvejis

Taip. Sumokama faktiškai patirtų išlaidų suma.

Kiekvienu atveju kitokios

Jeigu prašoma laikinosios priemonės

50 000 CZK

-

-Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo

tyrimas

Teisinė pagalba

Kompensuotinos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis ji taikytina?

Kada teikiama visa pagalba?

Sąlygos

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Jeigu kompensuojamos ne visos išlaidos, kokia procentinė dalis paprastai kompensuojama?

Kokios išlaidos niekada nekompensuojamos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A atvejis

Gali teikti vartotojų apsaugos centrai, kitos NVO

-

Taip.

Priklauso nuo bylos aplinkybių.

Galima kompensuoti visas išlaidas.

Ne.

B atvejis

Žr. Direktyvą dėl teisinės pagalbos tarpvalstybiniuose ginčuose; taip pat gali teikti Europos vartotojų centras.

-

-

Taip.

Priklauso nuo bylos aplinkybių.

Galima kompensuoti visas išlaidas.

Ne.Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo

tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

A atvejis

Verčiami procesui būtinų dokumentų užsienio kalba originalai

Nuo 350 CZK/psl.

-

-

B atvejis

Verčiami procesui būtinų dokumentų užsienio kalba originalai

Nuo 350 CZK/psl.

Kai ginčo šalis ar liudytojas yra užsienietis arba nesupranta čekų kalbos

350 CZK/val.Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 20/09/2019