Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sagsomkostninger

Hvis en borger påtænker at gå rettens vej eller ønsker at få en retsafgørelse fuldbyrdet, må der foreligge oplysninger om sagsomkostningerne i den relevante medlemsstat.


Sagsomkostninger

Omkostninger til civil- og handelssager fastlægges i national lovgivning og er ikke harmoniseret på EU-plan. De kan derfor variere fra medlemsstat til medlemsstat.

Yderligere oplysninger om sagsomkostninger i medlemsstaterne samt adgang til flere casestudier udført på vegne af Europa-Kommissionen kan fås ved at klikke på flagene til højre.

Hvis man ikke har midler nok til at betale omkostningerne til en retssag, kan man ansøge om retshjælp.

Der findes yderligere oplysninger i den vedhæftede undersøgelse (kun på engelsk og fransk) om kilder til omkostninger i civilsager i hver medlemsstat. Her:

  • defineres hver enkelt omkostningskomponents andel af de samlede udgifter til en civilsag
  • sammenlignes hver parts sagsomkostninger i de forskellige medlemsstater
  • identificeres forskelle i omkostningskilder og beløb
  • identificeres gennemsigtigheden af omkostninger til sagsanlæg, og hvordan begrænsningen af forskelle i omkostningskilder og beløb kan forbedre adgangen til klager og domstolsprøvelse
  • findes anbefalinger til, hvad der eventuelt kan gøres på EU-plan, f.eks. indførelse af minimumsstandarder for at lette adgangen til klager og domstolsprøvelse ved at gøre omkostningerne til civilsager mere gennemsigtige
  • sammenlignes, hvor det er relevant og hensigtsmæssigt, adgang og omkostninger til klager og domstolsprøvelse for borgerne og
  • identificeres særlige omkostninger i forbindelse med grænseoverskridende tvister.

Undersøgelsen giver et øjebliksbillede af situationen i EU, taget i december 2007.

Relevante dokumenter

Undersøgelse af gennemsigtigheden af omkostninger til civilsager i EUPDF(2615 Kb)en

Undersøgelse af gennemsigtigheden af omkostninger til civilsager i EUPDF(2665 Kb)fr

Bilag 1: Resultater af spørgeskemaet til offentlighedenPDF(1700 Kb)en

National rapport – BelgienPDF(829 Kb)en

National rapport – BulgarienPDF(566 Kb)en

National rapport – TjekkietPDF(703 Kb)en

National rapport – DanmarkPDF(560 Kb)en

National rapport – TysklandPDF(565 Kb)en

National rapport – EstlandPDF(872 Kb)en

National rapport – IrlandPDF(400 Kb)en

National rapport – GrækenlandPDF(849 Kb)en

National rapport – SpanienPDF(640 Kb)en

National rapport – FrankrigPDF(1312 Kb)en

National rapport – ItalienPDF(772 Kb)en

National rapport – CypernPDF(555 Kb)en

National rapport – LetlandPDF(742 Kb)en

National rapport – LitauenPDF(950 Kb)en

National rapport – LuxembourgPDF(551 Kb)en

National rapport – UngarnPDF(533 Kb)en

National rapport – MaltaPDF(742 Kb)en

National rapport – NederlandenePDF(702 Kb)en

National rapport – ØstrigPDF(829 Kb)en

National rapport – PolenPDF(396 Kb)en

National rapport – PortugalPDF(781 Kb)en

National rapport – RumænienPDF(544 Kb)en

National rapport – SlovenienPDF(723 Kb)en

National rapport – SlovakietPDF(872 Kb)en

National rapport – FinlandPDF(504 Kb)en

National rapport – SverigePDF(457 Kb)en


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 16/02/2021