Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Troškovi postupka - Estonija

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?

Na ovoj stranici možete pronaći informacije o troškovima postupka u Estoniji.


admin:manage.taxonomy.images.costs_of_proceedings

Regulatorni okvir kojim se uređuju naknade za pravne struke

Pravni savjetnici

Naknade pravnih savjetnika nisu uređene u Estoniji.

Odvjetnici

Odvjetničke naknade nisu uređene u Estoniji.

Odvjetnici

Naknade attorneys-at-zakona nisu uređene u Estoniji.

Sudski ovršitelji

Poveznica se otvara u novom prozoruNaknade sudskih izvršitelja regulirane su u Estoniji zakonom o sudskim izvršiteljima. Naknada sudskog izvršitelja može se sastojati od pristojbe za pokretanje postupka, glavne naknade za postupak i dodatne naknade za provedbene aktivnosti. Sudski izvršitelj ima pravo naplatiti naknadu za pružanje profesionalne usluge.

Odvjetnici

Naknade odvjetnika nisu uređene u Estoniji – ono je određeno u sporazumu o klijentu. Osoba koja vodi odvjetničko društvo ili odvjetnik klijentu daje početnu ponudu cijena i objašnjava kako je ta brojka stigla na. Klijent nadoknađuje nužne troškove odvjetnika ili osobe koja vodi odvjetničko društvo u pružanju pravnih usluga.

Fiksni troškovi

Fiksni troškovi za stranke u građanskim postupcima

Utvrđeni troškovi stranaka u građanskim postupcima utvrđeni su Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom o parničnom postupku, odjeljcima 139. – 144. i troškovima sudskih i izvansudskih troškova. Sudske su pristojbe državne naknade, jamčevine i troškovi revizije. Sud u svakom slučaju mora voditi evidenciju o postupovnim troškovima koji su nastali u predmetu, uključujući troškove ispitivanja predmeta.

Faza građanskog postupka u kojoj se moraju platiti fiksni troškovi

Stranka koja podnosi zahtjev za pokretanje postupka mora unaprijed platiti sljedeće troškove ili za izvršenje postupovnih akata:

 • državna naknada;
 • I. sigurnost u pogledu kasacije;
 • jamstvo za predstavku kojom se ukida presuda zbog ogluhe;
 • osiguranja za ponovno pokretanje postupka ili za ponovno pokretanje mandata;
 • troškove sudskih izvršitelja koji prosljeđuju postupovne dokumente;
 • troškovi objavljivanja poziva ili poziva u službenoj publikaciji Ametlikud Teadaanded ili u novinama;
 • ostali troškovi ispitivanja predmeta u mjeri koju odredi sud.

Osim ako sud ne odluči drukčije, plaća stručnjaka, usmenih i pismenih prevoditelja unaprijed plaća stranka u postupku koja je podnijela zahtjev koji za posljedicu ima troškove.

Sud konačno odlučuje o naknadi troškova i postupovnim troškovima koje treba nadoknaditi te postupovnim troškovima koji se dodjeljuju u konačnoj odluci ili stupanju na snagu konačne odluke glavnog predmeta.

Fiksni troškovi u kaznenim postupcima

Fiksni troškovi stranaka u kaznenom postupku

Troškovi koje utvrde stranke u Poveznica se otvara u novom prozorukaznenom postupku potvrđuju kazneni postupak, članci od 175. do 179. i podijeljeni na troškove postupaka, posebne troškove, dodatne troškove.

Ako stranka u postupku ima nekoliko savjetnika ili predstavnika, naknada koja im je plaćena bit će uključena u troškove postupka jer ne premašuje razumnu razinu plaće koja se obično isplaćuje jednom pravnom savjetniku ili zastupniku.

Ako osumnjičenik ili optuženik brani, nužni troškovi obrane bit će uključeni u troškove postupka. Prekomjerni troškovi koji ne bi nastali da je zastupnik sudjelovao neće biti uključeni u troškove postupka.

Troškovi koje snose osobe koje nisu stranke u postupku i koji se odnose na provođenje stručnih analiza nadoknađuju se u skladu s uvjetima i pravilima utvrđenima u Zakonu o forenzičkom ispitivanju.

Faza kaznenog postupka u kojoj se plaćaju fiksni troškovi za stranke u sporu

U slučaju oslobađajuće presude država nadoknađuje troškove postupka. U slučaju osude, osuđenik mora nadoknaditi troškove postupka. U slučaju djelomične oslobađajuće presude, troškove nadoknađuje država u skladu s mjerom u kojoj je optuženik oslobođen optužbi. Obveza povrata postupovnih troškova nastaje nakon stupanja na snagu konačne odluke.

Ako je tužba odbijena, žrtva snosi troškove postupka u vezi s osiguravanjem građanske tužbe. Ako je tužba u cijelosti ispunjena, osuđenik ili optuženik nadoknađuje troškove postupka koji se odnose na osiguravanje građanske tužbe. Ako je tužba djelomično namirena, sud dijeli postupovne troškove koji se odnose na osiguravanje građanskog spora između žrtve i osuđenika ili tuženika, uzimajući u obzir sve okolnosti. U slučaju odbijanja tužbe, država nadoknađuje postupovne troškove koji se odnose na osiguravanje građanskog djelovanja.

Fiksni troškovi u postupcima pred Ustavnim sudom

Pojedincima u Estoniji nije dopušteno podnositi zahtjeve za ocjenjivanje ustavnosti. Troškovi revizije pokriveni su državnim proračunom. Troškovi uključivanja stručnjaka u sudske postupke obuhvaćeni su državnim proračunom pod istim uvjetima kao i za plaćanje honorara stručnjaka u građanskim postupcima.

Faza ustavnog postupka u kojoj se moraju platiti fiksni troškovi

U ustavnom postupku stranke u postupku ne snose nikakve fiksne troškove.

Prethodne informacije koje su pravni zastupnici dužni navesti

Prava i obveze stranaka

Od odvjetnika se traži da obavijeste klijente o cjelokupnom rasponu aktivnosti koje se odnose na pružanje pravnih usluga i svih uključenih troškova. Osoba koja vodi odvjetničko društvo ili odvjetnik klijentu daje početnu ponudu cijena i objašnjava kako je ta brojka stigla na.

Troškovi sudjelovanja u postupku

Troškovi koje snosi stranka koja je uspjela u postupku

Stranka koja je uspjela u postupku snosi troškove isplate naknade pravnom zastupniku ili savjetniku za te troškove za koje sud smatra da su razumni, a ne da ih snosi stranka koja nije uspjela u postupku.

Troškovi koje snosi stranka koja nije uspjela u postupku

U skladu sa sudskom praksom u pogledu utvrđivanja troškova, stranka koja ne uspije u postupku dužna je nadoknaditi troškove nastale stranci koja je dobila spor, a koja može uključivati:

 • državna naknada;
 • sigurnost;
 • troškovi vezani uz svjedoke, vještake, usmene i pismene prevoditelje, te troškove stručne analize koju provodi osoba koja nije stranka u postupku i koja treba biti vraćena u okviru Zakona o forenzičkom ispitivanju;
 • troškove pribavljanja dokumentacijskih i fizičkih dokaza;
 • troškove inspekcije, uključujući potrebne putne troškove;
 • troškove dostavljanja, prosljeđivanja i izdavanja postupovnih dokumenata;
 • troškovi utvrđivanja vrijednosti građanskog predmeta;
 • troškove koji se odnose na predstavnike i savjetnike stranaka u postupku;
 • putne, poštanske, komunikacijske, smještajne i druge slične troškove koje imaju stranke u postupku u vezi s postupkom;
 • dohodak ili drugi trajni dohodak koji nisu primile stranke u postupku;
 • troškove postupka koji prethodi sudskom postupku, osim ako je postupak pokrenut kasnije od šest mjeseci nakon završetka postupka koji prethodi sudskom postupku;
 • pristojbu sudskog izvršitelja za osiguravanje djelovanja i troškove izvršenja odluke o osiguranju djelovanja;
 • naknadu sudskog izvršitelja za dostavu postupovnih akata;
 • troškovi obrade zahtjeva za postupovnu pomoć u vezi s postupovnim troškovima;
 • troškovi postupka za ubrzani postupak isplate;
 • troškovi sudjelovanja u postupku mirenja ako sud zahtijeva od stranaka da sudjeluju u skladu s odjeljkom 4. (4) Zakona o parničnom postupku ili, ako je postupak obvezan, u postupku mirenja prije suđenja u skladu s odjeljkom 1. (4) Zakona o mirenju.

U korist stranke u postupku koja je opravdana za troškove postupka, samo se nužni i razumni troškovi priznaju kao stranka u postupku.

Izvori troškova

Gdje mogu pronaći informacije o izvorima troškova u Estoniji?

Pravna osnova za utvrđivanje troškova utvrđena je sljedećim pravnim aktima:

Na kojim jezicima mogu dobiti informacije o izvorima troškova u Estoniji?

Informacije o izvorima troškova dostupne su na estonskom jeziku.

Engleski prijevodi estonskih pravnih instrumenata u kojima se navode podaci o troškovima i njihovim izvorima dostupni su na Poveznica se otvara u novom prozoruweb-mjestu Riigi Teataja.

Gdje mogu pronaći informacije o mirenju?

Ministarstvo pravosuđa nadležno je za provedbu Direktive 2008/52/EZ o određenim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima. Opća pitanja o mirenju mogu se poslati na adresu e-pošte Ministarstva pravosuđa: Poveznica se otvara u novom prozoruInfo@just.ee

Postupak mirenja u građanskim stvarima Poveznica se otvara u novom prozoruuređen je Aktom o mirenju, kojim se utvrđuju prava i obveze posrednika te pružaju smjernice za provedbu i provedbu sporazuma sklopljenih s pomoću posrednika. Postupak mirenja u skladu sa Zakonom ima sljedeće ovlasti:

 • fizička osoba kojoj su stranke u postupku povjerile zadaću vođenja postupka;
 • Zakon o suradnji;
 • javni bilježnici;
 • u slučaju iz Zakona, državno ili lokalno tijelo za mirenje.

U pogledu pribjegavanja mirenju u obiteljskom pravu Ministarstvo socijalne skrbi potiče razvoj djelatnosti obiteljskih posrednika. Web-mjestoPoveznica se otvara u novom prozoru Estonskog udruženja izmiritelja sadržava informacije na estonskom i engleskom jeziku. Slično tome, Poveznica se otvara u novom prozoruestonsko tijelo Unije za dobrobit djece, koje je neprofitno udruženje koje podržava prava djece, nudi savjete roditeljima koji žele odvojiti ili razvod te ih potiče da koriste usluge miritelja kako bi zaštitili interese svoje djece. Unija također organizira osposobljavanje u području obiteljskog mirenja.

Gdje mogu pronaći dodatne informacije o troškovima?

Web-mjesto o troškovima

Troškovi vezani uz sudske postupke i njihov iznos ovise o vrsti, trajanju i složenosti predmeta. Primarni izvori informacija o troškovima povezanima sa sudskim postupcima su oznake koje uređuju sudske postupke i Zakon o državnim pristojbama. Ministarstvo pravosuđa izdaje i upravlja službenom objavom Poveznica se otvara u novom prozoruRiigi Teataja („Državni glasnik”), koji omogućuje pristup:

 • Akte i uredbe;
 • Ukaza predsjednika Republike;
 • Odluke Vrhovnog suda i međunarodni sporazumi;
 • Propisi o lokalnoj upravi.

Riigi Teataja sadrži službene konsolidirane verzije akata, vladine uredbe i naloga, ministarske uredbe, uredbe predsjednika Eesti Pank (Banka Estonije), uredbe o nacionalnim izbornim tijelima, odluke Parlamenta, propise općinskih i gradskih vijeća te propise općinske i gradske uprave. Zakonodavstvo i drugi dokumenti objavljeni u Službenom listu dostupni su od 1990.

Gdje mogu pronaći informacije o prosječnom trajanju različitih postupaka?

Na internetskim Poveznica se otvara u novom prozorustranicama sudova nalaze se statistički podaci o postupcima prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova od 1996.

Gdje mogu pronaći informacije o prosječnom zbirnom trošku određenog postupka?

PDV

Kako su te informacije prikazane?

Naknade sudskih izvršitelja podliježu i PDV-u po stopi od 20 %.

Kako bi se povrat PDV-a nadoknadio troškovima postupka, deklarant mora potvrditi da nije registriran za PDV ili ne može naplatiti PDV iz bilo kojeg drugog razloga.

Koliko iznose primjenjive stope?

Od 1. srpnja 2009. stopa PDV-a u Estoniji iznosi 20 %.

Pravna pomoć

Primjenjivi prag dohotka u području građanskog pravosuđa

Državna pravna pomoć jedna je od načina dodjele potpore, a postupak dodjele državne potpore u građanskim postupcima uređen je poslovnikom Zakona o parničnom postupku.

Nikakva se postupovna pomoć ne dodjeljuje fizičkoj osobi ako:

 1. ne očekuje se da će troškovi postupka prekoračiti dva puta veći od prosječnog mjesečnog prihoda podnositelja zahtjeva za postupovnu pomoć izračunatu na temelju prosječnog mjesečnog prihoda od četiri mjeseca prije podnošenja zahtjeva, odbitka poreza i obveznog osiguranja i iznosa predviđenog za obveze uzdržavanja, kao i razumne troškove smještaja i prijevoza;
 2. podnositelj zahtjeva za potporu u postupku može snositi troškove postupka na trošak svoje postojeće i lako prodane imovine koja se, u skladu sa zakonom, može sklopiti;

Pri ocjenjivanju gospodarskog stanja podnositelja zahtjeva uzimaju se u obzir njegova imovina i prihodi, kao i imovina članova obitelji koji također žive s njima, broj njihovih preživjelih, razumni troškovi stanovanja i druge razumne okolnosti.

Drugi uvjeti povezani s dodjelom pravne pomoći žrtvama

Država može odobriti postupovnu pomoć u skladu s Kodeksom građanskog prava. vrste pravne pomoći za koju jamči država te uvjeti i pravila za dobivanje pravne pomoći u toj prirodi uređeni su Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom o državnim potporama.

Pravna pomoć odobrava se fizičkoj osobi koja živi u trenutku podnošenja zahtjeva za pravnu pomoć u Republici Estoniji ili nekoj drugoj državi članici Europske unije ili koja je državljanin Republike Estonije ili druge države članice Europske unije, osim u slučaju navedenom u pododjeljku (2) ovog odjeljka. Za potrebe utvrđivanja boravišta za potrebe ovog Akta, članak 62.. Europskog parlamenta i Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 351, 20.12.2012., str. 1. – 32.). Pravna pomoć dodjeljuje se bilo kojoj drugoj fizičkoj osobi samo ako proizlazi iz obvezujućih međunarodnih obveza Estonije.

Razlozi za odbijanje državne pravne pomoći navedeni su u odjeljku 7.Poveznica se otvara u novom prozoru zakona o državnim potporama.

Više o državnoj pravnoj pomoći možete pročitati na web-mjestu estonske Poveznica se otvara u novom prozoruodvjetničke komore.

Ostali uvjeti koji se odnose na dodjelu pravne pomoći osumnjičenicima i tuženicima

Uvjeti za dodjelu pravne pomoći osumnjičenicima ili tuženicima isti su kao i za žrtve.

Besplatni sudski postupak

Osnove za izuzeće od plaćanja državnih pristojbi i za smanjenje državnih naknada navedene su u poglavlju 3. zakona o Poveznica se otvara u novom prozorudržavnim pristojbama.

Kada stranka koja je izgubila spor mora platiti troškove stranke koja je dobila spor?

Sud koji se bavi građanskim stvarima, u presudi ili u rješenju kojim se završava postupak, navodi podjelu postupovnih troškova između stranaka u postupku. Sud prema potrebi navodi udio troškova postupka koje snosi bilo koja od stranaka. Ako viši sud izmijeni presudu ili donese novu presudu bez upućivanja predmeta na novo saslušanje, sud će prema potrebi izmijeniti podjelu postupovnih troškova.

Sud odlučuje o iznosu postupka koji se plaća za troškove postupka, u korist stranke u postupku, koja je opravdana s obzirom na meritum postupka:

 1. u presudi ili postupku koji završava ili
 2. nakon završetka sudskog postupka uredbom o utvrđivanju postupovnih troškova.

Odobravanje postupovne pomoći, uključujući pravnu pomoć, ne isključuje niti ograničava obvezu primatelja da nadoknadi troškove druge stranke na temelju sudske nagodbe. Stranka protiv koje je donesena odluka snosi troškove postupka u cijelosti čak i ako je stranka izuzeta od troškova postupka ili joj je odobrena postupovna pomoć za troškove postupka.

U slučaju nagodbe, sud s tuženikom postupa u troškovima postupka za koji je tužitelj oslobođen plaćanja ili koji je dužan platiti u obrocima, razmjerno dijelu postupka na koji se tužba odnosi.

Ako je sudska nagodba stupila na snagu ili sud odmah proglasi izvršivom, vjerovnik može podnijeti žalbu sudskom izvršitelju radi izvršenja odluke. Ako rok za dobrovoljno izvršenje naloga za izvršenje u sudskoj odluci nije dodijeljen, određuje ga sudski izvršitelj. Razdoblje ne smije biti kraće od 10 dana i ne smije biti dulje od 30 dana. Uz suglasnost tijela izvršitelja može naložiti razdoblje dobrovoljnog izvršenja ovršne isprave u trajanju duljem od 30 dana.

Naknade za stručnjake

Ako sud ne navede drukčije, stručnjak će platiti, u mjeri koju odredi sud, stranku koja je podnijela zahtjev za snošenje troškova. Ako obje stranke podnesu zahtjev ili ako sud pozove vještaka, troškovi se ravnomjerno dijele između stranaka.

Stručnjaku se plaća satnica utvrđena uredbom vlade u okviru satnice utvrđene po satu. Naknada za stručnjake za stručnu analizu iznosi 10 – 40 puta veća od minimalne satnice. Pri određivanju naknade po satu koju treba platiti, sud uzima u obzir sljedeće:

 • stručne kvalifikacije;
 • složenost posla;
 • sve neizbježne troškove nastale pri korištenju potrebnih sredstava;
 • sve posebne okolnosti pod kojima je stručnjak obavio zahtijevani rad.

Troškovi povezani s pripremom i sastavljanjem stručnog mišljenja također se nadoknađuju, uključujući nužne izdatke za materijale i objekte koji se koriste za studiju, do najviše 20 % troškova stručnjaka, kao i troškove putovanja i potrebne troškove suđenja, posebno troškove smještaja i obroka.

Naknada za stručnjaka i troškove stručnjaka koji se nadoknađuju utvrđeni su odlukom istog suda koji je sudjelovao u tom stručnjaku.

Stručnjaci dobivaju naknadu samo na zahtjev. Ako je stručnjak ispunio svoju obvezu, sud plaća naknadu koju treba platiti neovisno o tome jesu li stranke u postupku unaprijed platili troškove ili je li naložen povrat troškova od stranaka.

Troškovi forenzičkih usluga koje provodi državno tijelo i troškovi stručnog tijela utvrđeni su u forenzičkoj opremi.

Naknade i troškovi stručnjaka koji se odnose na obavljanje stručne procjene javne forenzičke institucije dio su postupovnih troškova te ih stranka koja nije uspjela u postupku nadoknađuje na isti način kao i troškovi postupka.

Naknade za prevoditelje i tumače

Za usmene prevoditelje koji sudjeluju u sudskim postupcima plaća se naknada po satu za usmeno prevođenje od 2 do 40 puta veća od minimalne nacionalne satnice. Prevoditelji se plaćaju po stranici prijevoda koja je najviše 20 puta veća od minimalne naknade po satu. Minimalna plaća po satu utvrđuje se uredbom Vlade Republike.

Naknada za usmene ili pismene prevoditelje i troškovi koji se nadoknađuju utvrđeni su odlukom istog suda koji je uključivao tumača ili prevoditelja.

Pri određivanju naknada po satu koje treba platiti, sud uzima u obzir kvalifikacije prevoditelja ili prevoditelja, složenost posla, sve neizbježne troškove koji su nastali kao i posebne uvjete u kojima se zahtijeva usmeno ili pismeno prevođenje.

Prevoditelj također ima pravo na povrat putnih troškova i drugih troškova nastalih kao rezultat sudskih postupaka, posebno troškova smještaja i posluživanja hrane i pića.

Usmeni i pismeni prevoditelji primaju naknadu samo na zahtjev. Sud plaća troškove tumača ili prevoditelja bez obzira na to jesu li stranke unaprijed platili troškove ili je naložen povrat troškova od stranaka.

Naknade usmenih i pismenih prevoditelja dio su postupovnih troškova koje stranka koja je uspjela u postupku snosi neuspješna stranka u postupku na isti način kao i troškovi postupka.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 28/08/2019