Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Κόστος της διαδικασίας

Εάν κάποιος πολίτης σκοπεύει να προσφύγει στο δικαστήριο ή επιθυμεί την εκτέλεση μιας δικαστικής απόφασης, πρέπει να έχει στη διάθεσή του πληροφορίες για το κόστος των διαδικασιών στο οικείο κράτος μέλος.


Κόστος της διαδικασίας

Οι δαπάνες επίλυσης διαφορών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις διέπονται από την εθνική νομοθεσία και δεν είναι εναρμονισμένες σε επίπεδο ΕΕ. Επομένως, οι δαπάνες αυτές διαφοροποιούνται μεταξύ των κρατών μελών.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα σε κάθε κράτος μέλος, καθώς και για αρκετές μελέτες περιπτώσεων που έχουν εκπονηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιλέξτε μία από τις σημαίες στη δεξιά πλευρά.

Εάν δεν διαθέτετε επαρκείς οικονομικούς πόρους για να ανταποκριθείτε στο κόστος μιας δίκης, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για νομική συνδρομή.

Πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συνημμένη μελέτη (διατίθεται αποκλειστικά στα αγγλικά και τα γαλλικά) που εκπονήθηκε για να εντοπισθούν οι πηγές κόστους μιας αστικής αγωγής ενώπιον δικαστηρίου σε κάθε κράτος μέλος:

  • καθορίζοντας το ποσοστό κάθε εντοπισθείσας πηγής κόστους επί του συνολικού κόστους μιας αστικής αγωγής ενώπιον δικαστηρίου,
  • συγκρίνοντας τις δαπάνες που βαρύνουν τους διαδίκους στα διάφορα κράτη μέλη,
  • εντοπίζοντας τις διαφοροποιήσεις στις πηγές κόστους και τα ποσά των δαπανών,
  • προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η διαφάνεια ως προς το κόστος μιας αγωγής ενώπιον δικαστηρίου και ο περιορισμός των διαφορών στις πηγές κόστους και τα ποσά των δαπανών μπορεί να ενισχύσει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη,
  • προβαίνοντας σε συστάσεις για πιθανές δράσεις σε επίπεδο ΕΕ, ενδεχομένως μέσω της θέσπισης ελάχιστων προτύπων, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη βελτιώνοντας τη διαφάνεια ως προς το κόστος μιας αστικής δίκης,
  • γενικότερα, εντοπίζοντας σχέσεις, κατά περίπτωση και εφόσον ενδείκνυται, μεταξύ του κόστους της απονομής δικαιοσύνης και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τους πολίτες, και
  • προσδιορίζοντας συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν διασυνοριακές διαφορές.

Η μελέτη παρέχει μια άμεση αποτύπωση της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μία δεδομένη χρονική στιγμή – τον Δεκέμβριο του 2007.

Σχετικά έγγραφα

Μελέτη της διαφάνειας ως προς το κόστος των αστικών αγωγών ενώπιον δικαστηρίου στην ΕΕPDF(2615 Kb)en – αγγλική έκδοση

Μελέτη της διαφάνειας ως προς το κόστος των αστικών αγωγών ενώπιον δικαστηρίου στην ΕΕPDF(2665 Kb)fr – γαλλική έκδοση

Παράρτημα 1: Αποτελέσματα του ερωτηματολογίου προς το κοινόPDF(1700 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΒέλγιοPDF(829 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΒουλγαρίαPDF(566 Kb)en

Εθνική έκθεση - Τσεχική ΔημοκρατίαPDF(703 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΔανίαPDF(560 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΓερμανίαPDF(565 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΕσθονίαPDF(872 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΙρλανδίαPDF(400 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΕλλάδαPDF(849 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΙσπανίαPDF(640 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΓαλλίαPDF(1312 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΙταλίαPDF(772 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΚύπροςPDF(555 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΛετονίαPDF(742 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΛιθουανίαPDF(950 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΛουξεμβούργοPDF(551 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΟυγγαρίαPDF(533 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΜάλταPDF(742 Kb)en

Εθνική έκθεση - Κάτω ΧώρεςPDF(702 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΑυστρίαPDF(829 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΠολωνίαPDF(396 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΠορτογαλίαPDF(781 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΡουμανίαPDF(544 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΣλοβενίαPDF(723 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΣλοβακίαPDF(872 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΦινλανδίαPDF(504 Kb)en

Εθνική έκθεση - ΣουηδίαPDF(457 Kb)en


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/02/2021