Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Menetluskulud

Kui kodanik kavatseb pöörduda kohtusse või soovib kohtuotsust täitmisele pöörata, peab teave menetluskulude kohta asjaomases liikmesriigis olema kättesaadav.


Menetluskulud

Kohtukulusid tsiviil- ja kaubandusasjades reguleeritakse siseriiklike õigusaktidega ja kulusid ei ole ELi tasandil ühtlustatud. Seepärast erinevad kulud liikmesriigiti.

Üksikasjaliku teabe saamiseks menetluskulude kohta liikmesriigis, samuti Euroopa Komisjoni ülesandel koostatud juhtumite näidetega tutvumiseks klõpsake paremal küljel ühele lipukesele.

Kui Teil puuduvad piisavad rahalised vahendid kohtuasja kulude katmiseks, võite taotleda õigusabi.

Lisateave on esitatud lisatud uuringus (vaid inglise ja prantsuse keeles), mis tehti igas liikmesriigis tsiviilkohtumenetluse kulude allikate väljaselgitamiseks. Uuringus:

  • määrati iga tuvastatud kuluallika osakaal üldistest tsiviilkohtumenetluse kuludest,
  • võrreldi menetluspoolte kulusid liikmesriikides,
  • selgitati välja kulude allikad ja suuruse erinevused,
  • leiti vastus küsimustele, kuidas kohtumenetluse kulude läbipaistvus ning kulude allikate ja suuruse erinevuste piiramine aitaks suurendada kohtusse pöördumise võimalust,
  • anti soovitus võimalikeks ELi tasandi meetmeteks näiteks miinimumnõuete kehtestamise teel, et hõlbustada kohtusse pöördumist tsiviilmenetluse kulude läbipaistvuse suurendamisega,
  • selgitati võimaluse ja vajaduse korral välja seos kohtukulude ja kodanike kohtusse pöördumise vahel ning
  • selgitati välja piiriüleste vaidluste eripärad.

Uuring annab lühiülevaate olukorrast Euroopa Liidus 2007. aasta detsembri seisuga.

Seonduvad manused

Uuring tsiviilkohtumenetluse kulude läbipaistvuse kohta Euroopa LiidusPDF(2615 Kb)en – ingliskeelne versioon

Uuring tsiviilkohtumenetluse kulude läbipaistvuse kohta Euroopa LiidusPDF(2665 Kb)fr – prantsuskeelne versioon

1. lisa: Avaliku küsimustiku tulemusedPDF(1700 Kb)en

Riigiaruanne - BelgiaPDF(829 Kb)en

Riigiaruanne - BulgaariaPDF(566 Kb)en

Riigiaruanne – Tšehhi VabariikPDF(703 Kb)en

Riigiaruanne - TaaniPDF(560 Kb)en

Riigiaruanne - SaksamaaPDF(565 Kb)en

Riigiaruanne - EestiPDF(872 Kb)en

Riigiaruanne - IirimaaPDF(400 Kb)en

Riigiaruanne - KreekaPDF(849 Kb)en

Riigiaruanne - HispaaniaPDF(640 Kb)en

Riigiaruanne - PrantsusmaaPDF(1312 Kb)en

Riigiaruanne - ItaaliaPDF(772 Kb)en

Riigiaruanne - KüprosPDF(555 Kb)en

Riigiaruanne - LätiPDF(742 Kb)en

Riigiaruanne - LeeduPDF(950 Kb)en

Riigiaruanne - LuksemburgPDF(551 Kb)en

Riigiaruanne - UngariPDF(533 Kb)en

Riigiaruanne - MaltaPDF(742 Kb)en

Riigiaruanne - MadalmaadPDF(702 Kb)en

Riigiaruanne - AustriaPDF(829 Kb)en

Riigiaruanne - PoolaPDF(396 Kb)en

Riigiaruanne - PortugalPDF(781 Kb)en

Riigiaruanne - RumeeniaPDF(544 Kb)en

Riigiaruanne - SloveeniaPDF(723 Kb)en

Riigiaruanne - SlovakkiaPDF(872 Kb)en

Riigiaruanne - SoomePDF(504 Kb)en

Riigiaruanne - RootsiPDF(457 Kb)en


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 16/02/2021